Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

z dnia 11 sierpnia 2022 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.21.2022.ML

 

 

OBWIESZCZENIE

WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO

z dnia 11 sierpnia 2022 r.

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r., poz. 503),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

 

- Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, Rejon Dróg Wojewódzkich w Inowrocławiu
z dnia 25 lipca 2022 r., znak: ZDW.RDW.1.12.509.73.2022;

- Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 24/TZ/2022 z dnia 28 lipca 2022 r., znak: ZKPPT.7637.221.2022;

- Starostę Inowrocławskiego z dnia 20 lipca 2022  r., znak: AB.673.201.2022;

 

 

uzgadniających projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym pn.: „Budowa obiektu radiokomunikacyjnego 12254_L353_Gniewkowo / ORx353-114670-XXX-01 (LK353, km 114,670) w ramach którego będzie budowana wieża strunobetonowa wraz z fundamentem, kontener telekomunikacyjny ustawiony
na prefabrykowanej ławie fundamentowej, linia zasilająca, elektroenergetyczna, złącze kablowe elektroenergetyczne, ogrodzenie, utwardzony teren działki, dojazd, na działce
nr ewid. 319/21, obręb 0169 Gniewkowo, gmina Miasto Gniewkowo”.

 

Znak sprawy: WIR.II.746.1.21.2022.ML

 

 

Z up. Wojewody

Kujawsko-Pomorskiego

Szczepan Bukłaho

Kierownik

Oddziału Planowania

i Zagospodarowania Przestrzennego

Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa