Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

z dnia 11 sierpnia 2022 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.3.2022.ML

 

 

OBWIESZCZENIE

WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO

z dnia 11 sierpnia 2022 r.

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r., poz. 503),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

- Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 25 lipca 2022 r., znak: WUOZ.T.ZAR.5151.79.2022.WS;

- Powiatowy Zarząd Dróg w Grudziądzu z dnia 5 sierpnia 2022 r., znak: DM.4400.83.2022;

- Starostę Grudziądzkiego z dnia 26 lipca 2022 r., znak: GN.673.252.2022;

 

 

uzgadniających projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym pn.: „Budowa obiektu radiokomunikacyjnego (OR) 10833_L207_Waldowo Szlacheckie_002 / ORx207-045364-XXX-01 systemu GSM-R na linii kolejowej nr 207 Toruń Wschodni – Malbork, na działce nr ewid. 56, obręb 0024 Wałdowo Szlacheckie, gmina Grudziądz”.

 

Znak sprawy: WIR.II.746.1.3.2022.ML

 

 

Z up. Wojewody

Kujawsko-Pomorskiego

Szczepan Bukłaho

Kierownik

Oddziału Planowania

i Zagospodarowania Przestrzennego

Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa