Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

z dnia 10 sierpnia 2022 r. WIR.I.7840.14.6.2022.MB (Z)

 

OBWIESZCZENIE

WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO

z dnia 10 sierpnia 2022 r.

            Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) oraz art. 6 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 1a i 1b  w związku z art. 18 ust. 4 ustawy z dnia 22 lutego 2019 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1275 t.j.),

podaję do publicznej wiadomości

informację o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek inwestora: Inowrocławskie Kopalnie Soli „Solino” S.A., reprezentowanego przez Pana Dariusza Adamowicza, postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę dla zamierzenia budowlanego pn.: Budowa rurociągu solanki/półsolanki De600 mm PN16 wraz z infrastrukturą towarzyszącą, budowa komory zasuw Broniewice oraz rozbudowa istniejącej infrastruktury na terenie KS i PMRiP Góra w ramach inwestycji pn.: „Wykonanie projektów budowlanych i wykonawczych dla budowy rurociągów pomiędzy infrastrukturą IKS „Solino” S.A. oraz projektów modernizacji istniejących obiektów” - ZADANIE 1: Budowa rurociągu solanki/półsolanki łączącego rurociąg solanki Przyjma – Janikowo z KS i PMRiP „Góra” w Górze k. Inowrocławia (nazewnictwo wg specustawy: budowa rurociągu solanki Janikowo-Góra),
na następujących nieruchomościach:

 

Powiat inowrocławski:

- gmina Inowrocław:

na działkach nr ewid: 2/23 (nr KW – BY1I/00049856/4), 2/41 (nr KW – BY1I/00038096/8), 35 (nr KW – BY1I/00056143/5), 45/2 (nr KW – BY1I/00011578/6), 46/2 (nr KW – BY1I/00037386/1), 47/1 (nr KW – BY1I/00051791/7), 48/2 (nr KW – BY1I/00036719/8),
49/2 (nr KW – BY1I/00030780/4) – obręb ewid. 0011 Góra; 123 (nr KW – BY1I/00076305/5), 124 (nr KW – BY1I/00005783/1), 125 (nr KW – BY1I/00083789/3), 133/1 (nr KW – BY1I/00046278/7), 136/2 (nr KW – BY1I/00014836/4), 137/1 (nr KW – BY1I/00007656/6), 137/2 (nr KW – BY1I/00010622/3), 148 (nr KW – BY1I/00027567/1) – obręb ewid. 0020 Krusza Podlotowa; 1 (nr KW – BY1I/00010189/5), 11/10 (nr KW – BY1I/00003055/5),
11/9 (nr KW – BY1I/00003055/5), 12/1 (nr KW – BY1I/00010331/6), 12/2 (nr KW – BY1I/00010158/9), 12/3 (nr KW – BY1I/00076304/8), 13 (nr KW – BY1I/00067021/4),
14/2 (nr KW – BY1I/00020609/9), 3/2 (nr KW – BY1I/00010191/2), 3/3 (nr KW – BY1I/00009169/9), 3/4 (nr KW – BY1I/00010199/8), 4/10 (nr KW – BY1I/00066243/9),
4/11 (nr KW – BY1I/00066243/9), 5/2 (nr KW – BY1I/00003056/2), 5/3 (nr KW – BY1I/00037318/4), 7/2 (nr KW – BY1I/00006748/1), 76 (nr KW – BY1I/00010926/4),
77 (nr KW – BY1I/00009174/7), 88 (nr KW – BY1I/00060840/2), 9 (nr KW – BY1I/00036808/9) – obręb ewid. 0021 Krusza Zamkowa; 100/2 (nr KW – BY1I/00076825/6), 100/3 (nr KW – BY1I/00076826/3), 100/4 (nr KW – BY1I/00076827/0), 100/5 (nr KW – BY1I/00076828/7), 100/6 (nr KW – BY1I/00048793/7), 100/7 (nr KW – BY1I/00076829/4), 101 (nr KW – BY1I/00040868/8), 102 (nr KW – BY1I/00076296/8),
20/1 (nr KW – BY1I/00057078/5), 29 (nr KW – BY1I/00022197/1), 3/1 (nr KW – BY1I/00076296/8), 3/3 (nr KW – BY1I/00008517/7), 3/4 (nr KW – BY1I/00022621/3),
3/5 (nr KW – BY1I/00022621/3), 3/6 (nr KW – BY1I/00019959/7), 3/7 (nr KW – BY1I/00003882/1), 30 (nr KW – BY1I/00021072/2), 31 (nr KW – BY1I/00025297/3),
47 (nr KW – BY1I/00008489/1), 49 (nr KW – BY1I/00076296/8), 50/1 (nr KW – BY1I/00008498/7), 50/2 (nr KW – BY1I/00008498/7), 59 (nr KW – BY1I/00069794/7),
7/2 (nr KW – BY1I/00003882/1), 7/3 (nr KW – BY1I/00019500/5), 75 (nr KW – BY1I/00007955/2), 76 (nr KW – BY1I/00057078/5), 8 (nr KW – BY1I/00040868/8),
80 (nr KW – BY1I/00045485/4), 83/4 (nr KW – BY1I/00080137/7), 83/6 (nr KW – BY1I/00067097/7), 92 (nr KW – BY1I/00036846/7), 93 (nr KW – BY1I/00013566/3),
94 (nr KW – BY1I/00040868/8), 95 (nr KW – BY1I/00011301/4), 96 (nr KW – BY1I/00063552/7), 98 (nr KW – BY1I/00080732/8) – obręb ewid. 0024 Łojewo;
199/3 (nr KW – BY1I/00077533/9), 199/4 (nr KW – BY1I/00000518/8), 201/2 (nr KW – BY1I/00077533/9), 201/3 (nr KW – BY1I/00010976/9), 202/4 (nr KW – BY1I/00020020/6), 203/3 (nr KW – BY1I/00050421/6), 204/4 (nr KW – BY1I/00020020/6), 205/3 (nr KW – BY1I/00001343/7), 206/3 (nr KW – BY1I/00002560/1), 207/3 (nr KW – BY1I/00000726/9), 208/3 (nr KW – BY1I/00000727/6), 222 (nr KW – BY1I/00002067/5), 223/1 (nr KW – BY1I/00077533/9), 224/2 (nr KW – BY1I/00020020/6), 260/3 (nr KW – BY1I/00036796/1), 273/6 (nr KW – BY1I/00015109/6), 276 (nr KW – BY1I/00001461/0), 279/2 (nr KW – BY1I/00009099/7), 280 (nr KW – BY1I/00002055/8), 281 (nr KW – BY1I/00006410/3),
282 (nr KW – BY1I/00006408/6), 283 (nr KW – BY1I/00053300/3), 287 (nr KW – BY1I/00009214/0), 292 (nr KW – BY1I/00036796/1), 293/10 (nr KW – BY1I/00030251/7), 293/8 (nr KW – BY1I/00008516/0), 293/9 (nr KW – BY1I/00055131/1), 297/1 (nr KW – BY1I/00019253/8), 300 (nr KW – BY1I/00036836/4), 301 (nr KW – BY1I/00002425/3),
307/1 (nr KW – BY1I/00004719/5), 323 (nr KW – BY1I/00036836/4), 324 (nr KW – BY1I/00064738/2), 338/2 (nr KW – BY1I/00083114/1), 339/1 (nr KW – BY1I/00082431/2) – obręb ewid. 0037 Sikorowo; 101 (nr KW – BY1I/00042086/6), 102 (nr KW – BY1I/00062178/4), 103 (nr KW – BY1I/00070222/7), 111 (nr KW – BY1I/00002718/4),
112 (nr KW – BY1I/00037723/6), 114/1 (nr KW – BY1I/00021627/8), 176 (nr KW – BY1I/00070309/1), 177 (nr KW – BY1I/00002718/4), 178 (nr KW – BY1I/00070522/0),
181 (nr KW – BY1I/00000305/2), 182/1 (nr KW – BY1I/00006248/6), 182/2 (nr KW – BY1I/00006250/3), 182/3 (nr KW – BY1I/00006248/6), 183 (nr KW – BY1I/00070309/1), 184/1 (nr KW – BY1I/00010117/0), 42 (nr KW – BY1I/00070296/6), 92/2 (nr KW – BY1I/00030843/4), 93/1 (nr KW – BY1I/00054269/0), 94 (nr KW – BY1I/00065422/1),
95/13 (nr KW – BY1I/00001045/8), 95/14 (nr KW – BY1I/00001045/8), 95/9 (nr KW – BY1I/00038266/1) – obręb ewid. 0043 Tupadły_1;

 

- gmina Janikowo:

na działkach nr ewid: 28 (nr KW – BY1I/00070320/4), 74/24 (brak danych), 75/12 (brak danych), 74/23 (brak danych), 75/8 (nr KW – BY1I/00050984/0), 77/11 (nr KW – BY1I/00016986/4), 77/12 (nr KW – BY1I/00016986/4), 77/2 (nr KW – BY1I/00017173/9), 77/3 (nr KW – BY1I/00017175/3), 78/1 (nr KW – BY1I/00078315/2), 80/6 (nr KW – BY1I/00069815/1), 88/8 (nr KW – BY1I/00017270/9), 90/5 (nr KW – BY1I/00017437/8) – obręb ewid. 0002 Broniewice; 106/2 (nr KW – BY1I/00027669/6), 46/6 (nr KW – BY1I/00010860/3), 98 (nr KW – BY1I/00053295/4) – obręb ewid. 0005 Janikowo;
1/1 (nr KW – BY1I/00010092/8), 5 (nr KW – BY1I/00027670/6), 7/4 (nr KW – BY1I/00023198/5), 78/1 (nr KW – BY1I/00012764/4), 78/6 (nr KW – BY1I/00049808/3),
78/7 (nr KW – BY1I/00082281/5), 78/8 (nr KW – BY1I/00080226/8), 79 (nr KW – BY1I/00012764/4), 97 (nr KW – BY1I/00057932/0) – obręb ewid. 0009 Kołuda Mała;
12/2 (nr KW – BY1I/00044167/2), 20 (nr KW – BY1I/00049268/5), 22 (nr KW – BY1I/00044167/2), 3/1 (nr KW – BY1I/00044167/2), 9/1 (nr KW – BY1I/00054269/0) – obręb ewid. 0010 Kołuda Wielka; 171 (nr KW – BY1I/00029917/4), 217/1 (nr KW – BY1I/00079754/8), 228 (nr KW – BY1I/00017487/3), 229 (nr KW – BY1I/00079754/8),
236 (nr KW – BY1I/00017064/2), 254/1 (nr KW – BY1I/00017052/5), 255 (nr KW – BY1I/00028212/5), 260 (nr KW – BY1I/00017056/3), 287 (nr KW – BY1I/00017073/8),
51 (nr KW – BY1I/00017073/8), 52 (nr KW – BY1I/00061847/8), 75/4 (nr KW – BY1I/00018105/9), 76/1 (nr KW – BY1I/00080890/3), 76/2 (nr KW – BY1I/00079645/1),
77 (nr KW – BY1I/00079754/8), 78/3 (nr KW – BY1I/00018106/6) – obręb ewid. 0011 Ludzisko; 75 (nr KW – BY1I/00000550/4), 76 (nr KW – BY1I/00022745/8), 80/2 (nr KW – BY1I/00044788/1), 81 (nr KW – BY1I/00004520/3), 87 (nr KW – BY1I/00044788/1),
88 (nr KW – BY1I/00022745/8) – obręb ewid. 0014 Sielec.

 

Z aktami sprawy można zapoznać się w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, ul. Konarskiego 1-3, (budynek B), XIII piętro, pokój 132, bądź uzyskać informację mailowo (e-mail: mbagniewski@ bydgoszcz.uw.gov.pl) lub pod nr telefonu 52 349 74 95; 52 349 74 27, w dniach pracy Urzędu, w godzinach 11:00 – 14:00, w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia na stronie internetowej www.bip.bydgoszcz.uw.gov.pl oraz na tablicach ogłoszeń: Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, Urzędu Gminy Inowrocław, Urzędu Gminy i Miasta Janikowo oraz w gazecie o zasięgu ogólnopolskim.

Zgodnie z art. 6 ust. 5 i 6 ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji
w sektorze naftowym, informuję, iż w przypadku gdy po doręczeniu niniejszego zawiadomienia, nastąpi:

  1. zbycie własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości objętej wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę strategicznej inwestycji w sektorze naftowym,
  2. przeniesienie wskutek innego zdarzenia prawnego własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości objętej wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę strategicznej inwestycji w sektorze naftowym

- nabywca, a w przypadku, o którym mowa w pkt 1, nabywca i zbywca, są obowiązani do zgłoszenia właściwemu wojewodzie danych nowego właściciela lub użytkownika wieczystego. Niedokonanie takiego zgłoszenia i prowadzenie postępowania przez tut. organ bez udziału nowego właściciela lub użytkownika wieczystego nie stanowi podstawy do wznowienia postępowania.

 

        Z up. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

Agnieszka Żurawlew

Kierownik Oddziału Architektury i Budownictwa

w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa

 

WIR.I.7840.14.6.2022.MB (Z)