Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 5 sierpnia 2022 r. WIR.II.747.5.1.2022.DK

WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI
               WIR.II.747.5.1.2022.DK  

 

 

OBWIESZCZENIE

WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO

z dnia 5 sierpnia 2022 r.

 

Na podstawie art. 12 ust. 1  w związku z art. 19b ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2021 r. poz. 1836 ze zm.), zwanej dalej „ustawą o inwestycjach w zakresie terminalu” oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.), zwanej dalej „K.p.a.”,

zawiadamia się,

że dnia 3 sierpnia 2022 r. Wojewoda Kujawsko–Pomorski wydał decyzję nr 10/2022 znak: WIR.II.747.5.1.2022.DK zezwalającą Operatorowi Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie na wejście na teren nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów jako:

Powiat aleksandrowski:

 gmina Raciążek, obręb Raciążek dz. 7, dz. 3  gmina Aleksandrów Kujawski, obręb Kuczek dz. 46  obręb Nowy Ciechocinek dz. 76/1  obręb Otłoczyn dz.  230  gmina Ciechocinek, obręb Ciechocinek, dz. 388/8, dz. 679/1, gmina Waganiec, obręb Stary Zbrachlin dz. 17/5, obręb Konstantynowo dz. 113/1 

Powiat wąbrzeski:

gmina Płużnica, obręb Płąchawy, dz. 71/2 

Powiat włocławski:

gmina Brześć Kujawski, obręb Gustorzyn dz. 31  gmina Lubanie obręb Siutkówek dz. 96/4, 35/4 

Powiat toruński:

gmina Lubicz, obręb Rogówko: dz. 107/14, dz. 39/4 obręb Złotoria dz. 178/4  gmina Łysomice, obręb Turzno dz. 203/1, dz. 66/1 
dz. 206/7, dz. 205/2, dz. 204/2, dz. 74/2, dz. 73/2, dz. 202  gmina Chełmża, obręb Liznowo dz. 168, gmina Chełmża, obręb Zalesie dz. 17/1

 Powiat grudziądzki:

gmina Gruta obręb Wiktorowo dz. 9/1, obręb Nicwałd, dz. 31/7, gmina Grudziądz, obręb Stary Folwark dz. 48/4, dz. 12/2 gmina Rogóźno, obręb Rogóźno
dz. 78,  obręb Kłódka Szlachecka dz. 39/12.

 

w celu wejścia na wyżej wymienione nieruchomości i wykonanie badań podłoża gruntowego dla określenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektu w ramach przedsięwzięcia pn. ,,Budowa gazociągu DN 1000MOP 8,4 MPa Gustorzyn-Wicko, część 1 odc. Gustorzyn-Gardeja” na terenie województwa kujawsko-pomorskiego na potrzeby sporządzenia wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji w zakresie terminalu.

Zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu przedmiotowa decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu.

Z treścią ww. decyzji strony mogą zapoznać się  w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, po uprzednim zgłoszeniu do organu stosownego żądania:

< >drogą pocztową na adres: Kujawsko–Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 3, 85 – 950 Bydgoszcz, Wydział Infrastruktury i Rolnictwa; drogą elektroniczną na adres: telefonicznie - nr  telefonu 52 34 97 400; 52 34 97 523e-PUAP.    

 

Z up. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

                      Szczepan Bukłaho

                       Kierownik Oddziału

Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego

          W Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa