Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Udostępnienie treści decyzji Nr 54/2022 z dnia 8 sierpnia 2022 r.

Termin udostępnienia: 8.08.2022 r. – 22.08.2022 r.

 

            Na podstawie art. art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.) udostępnia się treść decyzji Nr 54/2022 z dnia 8 sierpnia 2022 r. w sprawie o sygnaturze WIR.I.7840.9.3.2022.MB dot. zmiany ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę Starosty Włocławskiego Nr 511/2016 z dnia 29 lipca 2016 r., znak: OŚB.6740.1.205.2016, przeniesionej decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr 94/2021  z dnia 27 grudnia 2021 r., znak: WIR.I.7840.8.2.2021.MB, dla inwestycji pn.: „Budowa elektrowni wiatrowej (fundament
i wieża) o mocy 2,78 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą (drogą wewnętrzną, placem manewrowym), na dz. nr ewid. 190/3, 191, 192, 195, 196/1 w obr. ewid. 0020 Lubraniec Parcele, gm. Lubraniec”.

Z up. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

Agnieszka Żurawlew

Kierownik Oddziału Architektury i Budownictwa

w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa

 

Zał.: usunięto 31.08.2022 r.