Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 4 sierpnia 2022 r. WIR.II.746.1.15.2022.ML

OBWIESZCZENIE

WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO

z dnia 4 sierpnia 2022 r.

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r., poz. 503),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

 

- Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 13 lipca 2022 r., znak: WUOZ.T.ZAR.5151.71.2022.WS;

- Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 21/TZ/2022 z dnia 20 lipca 2022 r., znak: ZKPPT.7637.211.2022;

- Starostę Toruńskiego z dnia 12 lipca 2022  r., znak: AB.673.10.2022.KM;

 

 

uzgadniających projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym pn.: „Budowa obiektu radiokomunikacyjnego OR 10842_L209_Chelmza_003/ ORx209-071088-XXX-01 systemu GSM-R na linii kolejowej nr 209 Kowalewo Pomorskie – Bydgoszcz Wschód, km 71,088, na działce nr ewid. 9/28, obręb 0014 Chełmża, arkusz mapy 2, gmina Chełmża”.

 

 

Znak sprawy: WIR.II.746.1.15.2022.ML

 

 

Z up. Wojewody

Kujawsko-Pomorskiego

Szczepan Bukłaho

Kierownik

Oddziału Planowania

i Zagospodarowania Przestrzennego

Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa