Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 3 sierpnia 2022 r. WIR.I.7840.14.2.2022.MB (Z)

OBWIESZCZENIE

WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO

z dnia 3 sierpnia 2022 r.

 

            Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) oraz art. 6 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 1a i 1b  w związku z art. 18 ust. 4 ustawy z dnia 22 lutego 2019 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1275 t.j.),

podaję do publicznej wiadomości

informację o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek inwestora: PERN Spółka Akcyjna, reprezentowanego przez Panią Małgorzatę Twarowską, postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę dla zamierzenia budowlanego pn.: Budowa rurociągu ropy naftowej wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na odcinku od Stacji Pomp Rypin do Stacji Pomp Łasin wraz ze Stacją Pomp Łasin, w ramach realizacji strategicznej inwestycji pod nazwą „Budowa rurociągu ropy naftowej Gdańsk – Płock wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi”, na następujących nieruchomościach:

Powiat rypiński:

- gmina Rypin:

na działkach nr ewid: 10/3 (nr KW – WL1Y/00015961/8), 10/5 (nr KW – WL1Y/00005704/6), 10/6 (nr KW – WL1Y/00015961/8), 10/7 (nr KW – WL1Y/00015962/5), 16 (nr KW – WL1Y/00014691/7), 17/1 (nr KW –  WL1Y/00025804/3), 2 (nr KW – WL1Y/00007428/1),
21 (nr KW – WL1Y/00031398/8), 22/4 (nr KW – WL1Y/00006662/6), 24/1 (nr KW – WL1Y/00006630/3), 25/6 (nr KW –  WL1Y/00033071/4), 25/7 (nr KW –  WL1Y/00003239/1), 26/3 (nr KW – WL1Y/00012516/3), 26/6 (nr KW –  WL1Y/00012516/3), 26/7 (nr KW – WL1Y/00012516/3), 27/2 (nr KW – WL1Y/00008087/5), 28/2 (nr KW – WL1Y/00021293/9),  29 (nr KW – WL1Y/00026668/4), 3 (nr KW –  WL1Y/00008032/5),
37/2 (nr KW – WL1Y/00007191/0), 37/3 (nr KW – WL1Y/00007361/3), 40/4 (nr KW – WL1Y/00007191/0), 40/5 (nr KW – WL1Y/00009874/6), 42/3 (nr KW – WL1Y/00005165/5), 63 (brak danych), 75/2 (nr KW – WL1Y/00011935/9), 75/4 (nr KW – WL1Y/00011949/0), 76/4 (nr KW –  WL1Y/00009876/0), 80/2 (nr KW – WL1Y/00026876/5), 80/3 (nr KW – WL1Y/00012196/3), 80/4 (nr KW – WL1Y/00026876/5), 81 (brak danych), 92/7 (nr KW – WL1Y/00012196/3), 92/9 (nr KW – WL1Y/00029604/9) – obręb ewid. 0008 Godziszewy; 22/5 (nr KW – WL1Y/00025924/0), 27/4 (nr KW – WL1Y/00032022/9), 28 (brak danych), 37/5 (nr KW – WL1Y/00004419/4), 37/8 (brak danych), 37/9 (nr KW – WL1Y/00004419/4), 38/1 (nr KW – WL1Y/00014762/6), 38/4 (nr KW – WL1Y/00014762/6), 45/1 (nr KW – WL1Y/00019023/9), 48/1 (nr KW –  WL1Y/00014762/6), 48/2 (nr KW – WL1Y/00014762/6) – obręb ewid. 0009 Iwany; 1 (nr KW – WL1Y/00009874/6), 17 (nr KW – WL1Y/00004554/2), 18 (nr KW – WL1Y/00030751/4), 20 (nr KW – WL1Y/00013779/1),
27 (brak danych), 28/2 (nr KW – WL1Y/00024824/2), 29/1 (nr KW – WY1L/00008329/4),
3 (brak danych), 32/1 (nr KW – WL1Y/00008329/4), 46 (nr KW – WL1Y/00007785/1),
47/1 (nr KW – WL1Y/00004009/7), 48 (nr KW – WL1Y/00013779/1), 49 (nr KW – WL1Y/00014919/2), 83 (brak danych)  – obręb ewid. 0012 Kwiatkowo; 3 (brak danych),
49/3 (nr KW – WL1Y/00017600/4), 49/8 (nr KW – WL1Y/00017600/4), 51/14 (brak danych) – obręb ewid. 0017 Puszcza Miejska; 100 (brak danych), 101/2 (brak danych), 103/12 (brak danych), 103/7 (brak danych), 155/7 (brak danych), 158/3 (nr KW – WL1Y/00014222/9),
159/4 (nr KW – WL1Y/00014222/9), 162/21 (nr KW – WL1Y/00020213/8), 162/7 (nr KW – WL1Y/00009148/8), 163/2 (nr KW – WL1Y/00008445/3), 164 (nr KW – WL1Y/00008737/7), 166/2 (nr KW – WL1Y/00012313/0), 169/1 (nr KW – WL1Y/00008295/6), 169/2 (nr KW – WL1Y/00017203/1), 21/3 (nr KW – WL1Y/00031403/7), 213 (nr KW – WL1Y/00008016/7), 22 (nr KW – WL1Y/00017890/3), 23 (nr KW – WL1Y/00008050/7), 24 (nr KW – WL1Y/00001606/1), 26/2 (nr KW – WL1Y/00028720/1), 27/2 (nr KW – WL1Y/00007771/0), 28/2 (nr KW – WL1Y/00034703/1), 29/2 (nr KW – WL1Y/00013046/4), 30/1 (nr KW – WL1Y/00009680/9), 42 (nr KW – WL1Y/00031444/6), 43/7 (nr KW – WL1Y/00031444/6), 44/1 (nr KW – WL1Y/00009867/4), 44/2 (nr KW – WL1Y/00009867/4), 45 (nr KW – WL1Y/00021479/7), 46 (nr KW – WL1Y/00001599/8), 47 (nr KW – WL1Y/00005139/4),
48/4 (nr KW – WL1Y/00013665/9), 57/3 (nr KW – WL1Y/00001594/3), 60/5 (nr KW – WL1Y/00001603/0), 61/7 (nr KW – WL1Y/00030426/7), 74/2 (nr KW – WL1Y/00027837/7), 95/2 (nr KW – WL1Y/00025995/8), 97 (brak danych), 98/1 (brak danych) – obręb ewid. 0020 Rypałki Prywatne; 112/2 (nr KW – WL1Y/00011784/5), 112/3 (nr KW – WL1Y/00011784/5), 113 (nr KW – WL1Y/00015773/3), 118 (brak danych), 69/2 (brak danych), 70/2 (nr KW – WL1Y/00025783/9), 81 (brak danych), 83/10 (nr KW – WL1Y/00025560/0), 83/4 (nr KW – WL1Y/00025775/0), 83/5 (nr KW – WL1Y/00025777/4), 83/6 (nr KW – WL1Y/00025778/1), 83/9 (nr KW – WL1Y/00030284/9), 89/2 (nr KW – WL1Y/00003360/8) – obręb ewid. 0024 Starorypin Prywatny; 232/2 (nr KW – WL1Y/00008912/8), 232/3 (nr KW – WL1Y/00012725/1), 232/4 (nr KW – WL1Y/00012725/1), 233 (brak danych), 234 (nr KW – WL1Y/00008913/5), 260 (nr KW – WL1Y/00028832/9), 262 (nr KW – WL1Y/00031414/7), 265 (brak danych), 273/2 (brak danych), 3007/3 (brak danych), 3008/6 (brak danych), 3013/4 (brak danych), 3015 (nr KW – WL1Y/00022367/6), 3016/2 (nr KW – WL1Y/00022367/6), 3017 (nr KW – WL1Y/00022367/6), 89 (nr KW – WY1L/00011173/9), 94 (nr KW – WL1Y/00011173/9),
95 (brak danych), 98 (brak danych) – obręb ewid. 0028 Zakrocz;

Powiat brodnicki:

- gmina Osiek:

na działkach nr ewid: 100/1 (nr KW – TO1B/00033228/7), 68 (nr KW – TO1B/00024417/3), 70/2 (nr KW – TO1B/00049502/7), 71/1 (nr KW – TO1B/00016525/4), 75 (nr KW – TO1B/00024417/3), 79 (nr KW – TO1B/00016281/1), 81 (nr KW – TO1B/00024417/3),
82/6 (nr KW – TO1B/00014872/7), 82/9 (nr KW – TO1B/00052328/7) – obręb ewid. 0001 Dębowo; 100/1 (nr KW – TO1B/00022508/4), 100/2 (nr KW – TO1B/00025058/5),
101/2 (nr KW – TO1B/00049361/6), 101/3 (nr KW – TO1B/00015081/2), 20 (nr KW – TO1B/00016395/3), 21 (nr KW – TO1B/00016394/6), 25/2 (nr KW – TO1B/00024413/5),
8 (nr KW – TO1B/00047024/8), 86 (nr KW – TO1B/00016398/4), 88/1 (nr KW – TO1B/00037234/0), 88/4 (nr KW – TO1B/00039098/8), 90/11 (nr KW – TO1B/00018995/3), 91 (nr KW – TO1B/00015555/6), 92/1 (nr KW – TO1B/00038199/9), 97/1 (nr KW – TO1B/00020750/1), 98 (nr KW – TO1B/00020339/4), 99/1 (nr KW – TO1B/00023255/2) – obręb ewid. 0002 Jeziorki; 134/2 (nr KW – TO1B/00050425/3), 135/4 (nr KW – TO1B/00050930/6), 137 (nr KW – TO1B/00024409/4), 139 (nr KW – TO1B/00049926/5),
140 (nr KW – TO1B/00024409/4), 141/2 (nr KW – TO1B/00050425/3), 144/6 (nr KW – TO1B/00051861/8), 146 (nr KW – TO1B/00047513/3), 147/164 (nr KW – TO1B/00050425/3), 148 (nr KW – TO1B/00050425/3), 226 (nr KW – TO1B/00047513/3), 403 (nr KW – TO1B/00044809/4) – obręb ewid. 0008 Osiek; 16 (brak danych), 35/22 (nr KW – TO1B/00054803/5), 35/23 (nr KW – TO1B/00048181/3), 35/24 (nr KW – TO1B/00054803/5), 35/25 (nr KW – TO1B/00048181/3), 35/6 (nr KW – TO1B/00045509/8), 35/8 (nr KW – TO1B/00045509/8), 35/9 (nr KW – TO1B/00045509/8), 37/1 (nr KW – TO1B/00014684/2), 39/1 (nr KW – TO1B/00023354/6) – obręb ewid. 0009 Kolonia Osiek; 101/1 (nr KW – TO1B/00050938/2), 103/1 (nr KW – TO1B/00024412/8), 104 (nr KW – TO1B/00050938/2), 143/1 (nr KW – TO1B/00014703/2), 148/2 (nr KW – TO1B/00024481/2), 148/3 (nr KW – TO1B/00024481/2), 152/2 (nr KW – TO1B/00021483/5), 155/2 (nr KW – TO1B/00025137/3), 169/1 (nr KW – TO1B/00024404/9), 170 (nr KW – TO1B/00021113/1), 90/1 (nr KW – TO1B/00014517/1), 92/1 (nr KW – TO1B/00047014/5), 93/1 (nr KW – TO1B/00015723/5), 96/1 (nr KW – TO1B/00024412/8), 99/1 (nr KW – TO1B/00014517/1) – obręb ewid. 0011 Sumin; 102 (nr KW – TO1B/00013914/7), 103/1 (nr KW – TO1B/00053035/3),
103/7 (nr KW – TO1B/00054657/6), 103/8 (nr KW – TO1B/00054656/9), 104/1 (nr KW – TO1B/00037294/8), 104/3 (nr KW – TO1B/00038273/2), 105 (nr KW – TO1B/00014833/2), 110 (nr KW – TO1B/00014307/6), 91 (nr KW – TO1B/00014307/6), 92 (nr KW – TO1B/00014306/9), 96 (nr KW – TO1B/00024421/4) – obręb ewid. 0012 Sumówko;
172/1 (nr KW – TO1B/00020594/9), 173 (nr KW – TO1B/00017053/1), 174/1 (nr KW – TO1B/00014465/1), 175 (nr KW – TO1B/00021142/3), 176 (nr KW – TO1B/00016370/2),
177 (nr KW – TO1B/00024063/6), 184/1 (nr KW – TO1B/00024416/6), 210 (nr KW – TO1B/00022191/8), 211 (nr KW – TO1B/00016791/9), 212 (nr KW – TO1B/00015193/0),
213 (nr KW – TO1B/00020775/2), 214 (nr KW – TO1B/00015289/0), 215 (nr KW – TO1B/00033969/3), 216 (nr KW – TO1B/00016480/6), 217 (nr KW – TO1B/00015193/0),
218 (nr KW – TO1B/00033970/3), 219 (nr KW – TO1B/00015289/0), 220 (nr KW – TO1B/00016480/6), 221 (nr KW – TO1B/00033971/0) – obręb ewid. 0014 Tadajewo;

 

- gmina Brodnica:

na działkach nr ewid: 119/16 (nr KW – TO1B/00033327/1), 119/17 (nr KW – TO1B/00033327/1), 119/3 (nr KW – TO1B/00033225/6), 119/4 (nr KW – TO1B/00033226/3), 119/57 (nr KW – TO1B/00032478/7), 12/10 (nr KW – TO1B/00012792/8), 12/11 (nr KW – TO1B/00051912/7), 12/9 (nr KW – TO1B/00012792/8), 120 (nr KW – TO1B/00032759/1), 123/4 (nr KW – TO1B/00042424/7), 124/1 (nr KW – TO1B/00024794/9), 124/8 (brak danych), 124/7 (brak danych), 125/1 (nr KW – TO1B/00024794/9), 125/4 (brak danych), 126/2 (nr KW – TO1B/00024631/9), 13/7 (nr KW – TO1B/00001248/0), 13/8 (nr KW – TO1B/00001248/0), 130 (nr KW – TO1B/00007588/7), 136/1 (nr KW – TO1B/00038601/1), 138 (nr KW – TO1B/00024631/9), 139 (nr KW – TO1B/00020732/9), 14/10 (nr KW – TO1B/00053493/1), 14/7 (nr KW – TO1B/00053086/5), 14/8 (nr KW – TO1B/00051593/8), 147 (nr KW – TO1B/00009430/9), 148 (brak danych), 149/1 (nr KW – TO1B/00028042/1), 15/2 (nr KW – TO1B/00013004/5), 16/1 (nr KW – TO1B/00024631/9), 16/2 (nr KW – TO1B/00008946/2), 180/10 (nr KW – TO1B/00043059/4), 180/19 (nr KW – TO1B/00045935/3), 180/2 (nr KW – TO1B/00046498/4), 180/3 (nr KW – TO1B/00045929/8), 180/4 (nr KW – TO1B/00046037/5), 35 (nr KW – TO1B/00006567/7), 36 (nr KW – TO1B/00006566/0), 37/1 (nr KW – TO1B/00042246/5), 38/11 (nr KW – TO1B/00006564/6), 38/7 (nr KW – TO1B/00046521/5), 39 (nr KW – TO1B/00006563/9), 40/6 (nr KW – TO1B/00046243/2), 40/7 (nr KW – TO1B/00046243/2), 40/9 (nr KW – TO1B/00038992/8), 41/13 (nr KW – TO1B/00018693/6), 41/27 (nr KW – TO1B/00019137/8), 41/29 (nr KW – TO1B/00051996/3), 42 (nr KW – TO1B/00024631/9), 44/13 (brak danych), 45/1 (nr KW –TO1B/00038602/8), 45/2 (nr KW – TO1B/00031265/4), 72 (brak danych) – obręb ewid. 0004 Gorczenica; 130 (nr KW – TO1B/00024614/4), 146 (nr KW – TO1B/00010560/9), 148 (nr KW – TO1B/00024979/0),
185 (nr KW – TO1B/00024613/7), 188 (nr KW – TO1B/00002079/1), 189 (nr KW – TO1B/00009024/0), 191 (nr KW – TO1B/00008467/0) – obręb ewid. 0005 Gorczeniczka; 207/1 (nr KW – TO1B/00039159/4), 208 (nr KW – TO1B/00002903/7), 209 (nr KW – TO1B/00002901/3), 231 (nr KW – TO1B/00002899/5), 237/1 (nr KW – TO1B/00030387/8), 238 (nr KW – TO1B/00002899/5), 239/2 (nr KW – TO1B/00030387/8), 239/5 (nr KW – TO1B/00021534/8), 240 (nr KW – TO1B/00026567/3), 243/1 (nr KW – TO1B/00021534/8), 244/1 (nr KW – TO1B/00002899/5) – obręb ewid. 0008 Kominy; 131/8 (nr KW – TO1B/00012516/0), 131/9 (nr KW – TO1B/00052876/3), 132/7 (nr KW –TO1B/00000476/0), 133/6 (nr KW – TO1B/00007555/7), 134/6 (nr KW – TO1B/00000024/7), 139/1 (nr KW – TO1B/00025341/6), 140 (nr KW – TO1B/00047486/4), 142 (nr KW – TO1B/00039159/4), 229/1 (nr KW – TO1B/00011288/5), 230/2 (nr KW – TO1B/00011565/1), 231 (nr KW – TO1B/00050733/5), 234/5 (nr KW – TO1B/00032422/0), 308/5 (brak danych), 308/4 (brak danych), 308/3 (brak danych), 7295/1 (nr KW – TO1B/00030502/1)  – obręb ewid. 0012 Mszano; 1/1 (nr KW – TO1B/00021212/5), 1/2 (nr KW – TO1B/00021212/5), 12/1 (nr KW – TO1B/00033352/5), 12/2 (nr KW – TO1B/00001490/1), 12/6 (nr KW – TO1B/00001490/1), 158/15 (nr KW – TO1B/00009470/1), 160 (nr KW – TO1B/00005548/1), 161 (nr KW – TO1B/00005230/9), 163/4 (nr KW – TO1B/00001969/0), 164/12 (nr KW – TO1B/00023530/4), 164/9 (nr KW – TO1B/00008693/3), 320/6 (nr KW – TO1B/00033326/4), 424 (brak danych), 425 (nr KW – TO1B/00033352/5), 427 (brak danych), 60/2 (nr KW – TO1B/00011753/6), 60/4 (nr KW – TO1B/00011753/6), 61/2 (nr KW – TO1B/00004797/4), 67/1 (nr KW – TO1B/00024767/1), 68 (nr KW – TO1B/00004651/9), 72 (nr KW – TO1B/00024767/1), 7233/3 (nr KW – TO1B/00032795/5), 7233/4 (nr KW – TO1B/00032795/5), 7234/1 (nr KW – TO1B/00032795/5), 7234/2 (nr KW – TO1B/00032795/5), 7234/3 (nr KW – TO1B/00032795/5), 7244/2 (nr KW – TO1B/00032795/5), 7245/3 (nr KW – TO1B/00032795/5), 7248/2 (nr KW – TO1B/00032795/5), 73/3 (nr KW – TO1B/00020548/2), 73/4 (nr KW – TO1B/00028789/9), 73/5 (nr KW – TO1B/00020548/2), 73/7 (nr KW – TO1B/00007120/9), 74 (nr KW – TO1B/00004653/3), 75 (nr KW – TO1B/00005835/0), 82 (nr KW – TO1B/00001231/8),
83/1 (nr KW – TO1B/00024767/1), 83/2 (nr KW – TO1B/00009471/8), 85 (nr KW – TO1B/00001430/3) – obręb ewid. 0018 Szabda;

 

- gmina Bobrowo:

na działkach nr ewid: 5/1 (nr KW – TO1B/00047869/3), 5/2 (nr KW – TO1B/00047869/3),
5/3 (nr KW – TO1B/00047869/3), 7 (nr KW – TO1B/00024501/9), 7197/4 (nr KW – TO1B/00032797/9), 8/2 (nr KW – TO1B/00050273/2), 9 (nr KW – TO1B/00026609/0) –  obręb ewid. 0006 Czekanowo; 102 (nr KW – TO1B/00052777/9), 113 (nr KW –TO1B/00024508/8), 114 (nr KW – TO1B/00001752/6), 116/3 (nr KW – TO1B/00003832/5), 117/4 (nr KW – TO1B/00024508/8), 127 (nr KW – TO1B/00003832/5), 15/5 (nr KW – TO1B/00049075/4), 32/5 (nr KW – TO1B/00020509/7), 32/8 (nr KW – TO1B/00034067/7), 33/1 (nr KW – TO1B/00000186/0), 42/2 (nr KW – TO1B/00017498/2), 42/3 (nr KW – TO1B/00002609/6), 61/1 (brak danych), 62/3 (nr KW – TO1B/00017527/5), 62/6 (nr KW – TO1B/00004223/0), 82/20 (nr KW – TO1B/00010229/7), 82/5 (nr KW – TO1B/00010229/7), 88/5 (nr KW – TO1B/00001755/7), 99 (nr KW – TO1B/00024528/4) – obręb ewid. 0008 Drużyny; 102/3 (nr KW – TO1B/00002005/2), 103/2 (nr KW – TO1B/00002006/9),
116 (nr KW – TO1B/00000773/2), 119/4 (nr KW – TO1B/00008578/1), 125/14 (nr KW – TO1B/00018839/2), 126 (nr KW – TO1B/00003959/1), 127/1 (nr KW – TO1B/00024528/4), 129/3 (nr KW – TO1B/00002009/0), 131/2 (nr KW – TO1B/00005336/2), 132 (nr KW – TO1B/00004335/8), 133/1 (nr KW – TO1B/00011624/3), 140/1 (nr KW – TO1B/00009634/9), 141/3 (nr KW – TO1B/00004455/5), 142/1 (nr KW – TO1B/00004454/8) – obręb ewid. 0010 Grzybno; 100/7 (nr KW – TO1B/00029598/0), 102 (nr KW – TO1B/00024538/7), 106 (nr KW – TO1B/00029598/0), 108/1 (nr KW – TO1B/00029598/0), 108/2 (nr KW – TO1B/00029598/0), 108/4 (nr KW – TO1B/00029598/0), 122/10 (nr KW – TO1B/00053899/7), 122/11 (nr KW – TO1B/00054347/0), 122/12 (nr KW – TO1B/00019191/4), 122/8 (nr KW – TO1B/00053185/9), 141/1 (nr KW – TO1B/00029598/0), 7206/1 (nr KW – TO1B/00018521/0), 73 (nr KW – TO1B/00047773/3), 87 (nr KW – TO1B/00024538/7), 93/4 (nr KW – TO1B/00054469/1), 93/7 (nr KW – TO1B/00019191/4) – obręb ewid. 0019 Wichulec;

 

- gmina Jabłonowo Pomorskie:

na działkach nr ewid: 17 (nr KW – TO1B/00042554/7), 18/8 (nr KW – TO1B/00038512/0),
19 (brak danych), 20/14 (nr KW – TO1B/00029386/1), 20/7 (nr KW – TO1B/00029681/9),
3/1 (brak danych), 50 (nr KW – TO1B/00042554/7), 55/1 (nr KW – TO1B/00029386/1),
55/2 (nr KW – TO1B/00029386/1), 56 (nr KW – TO1B/00029386/1), 57 (nr KW – TO1B/00042554/7), 61/2 (nr KW – TO1B/00024058/8), 62 (nr KW – TO1B/00001771/5),
63 (nr KW – TO1B/00042554/7), 7220/1 (nr KW – TO1B/00044428/9) – obręb ewid. 0001 Adamowo; 11/2 (nr KW – TO1B/00044689/6), 13 (nr KW – TO1B/00000411/7), 14/1 (nr KW – TO1B/00000304/4), 14/2 (nr KW – TO1B/00017663/0), 16/1 (nr KW – TO1B/00045797/3), 18 (nr KW – TO1B/00000305/1), 19 (nr KW – TO1B/00000303/7), 24 (nr KW – TO1B/00042773/8), 26/2 (nr KW – TO1B/00044688/9), 26/3 (nr KW – TO1B/00044688/9), 28 (nr KW – TO1B/00000276/8), 30 (nr KW – TO1B/00045797/3), 39 (nr KW – TO1B/00000276/8), 41/2 (nr KW – TO1B/00000315/4), 42 (nr KW – TO1B/00019865/0),
44/1 (nr KW – TO1B/00005037/6), 44/2 (nr KW – TO1B/00051193/4), 45 (nr KW – TO1B/00006121/9), 50 (nr KW – TO1B/00042773/8), 53/2 (nr KW – TO1B/00000313/0),
54/1 (nr KW – TO1B/00045226/0), 6/6 (nr KW – TO1B/00000322/6) – obręb ewid. 0002 Buk Góralski; 188 (nr KW – TO1B/00000828/3), 194 (nr KW – TO1B/00001793/5), 195 (nr KW – TO1B/00005664/0), 203 (nr KW – TO1B/00005664/0), 204 (nr KW – TO1B/00045170/2),
208 (nr KW – TO1B/00001794/2), 209 (nr KW – TO1B/00001793/5), 221 (nr KW – TO1B/00001793/5), 222 (nr KW – TO1B/00006731/8), 232 (nr KW – TO1B/00009105/2),
233 (nr KW – TO1B/00045170/2), 237/1 (nr KW – TO1B/00051006/7), 237/2 (nr KW – TO1B/00000827/6), 260 (nr KW – TO1B/00011546/2), 261 (nr KW – TO1B/00009105/2) – obręb ewid. 0003 Buk Pomorski; 1/2 (nr KW – TO1B/00047798/4), 12 (nr KW – TO1B/00028282/5), 2 (nr KW – TO1B/00020740/8), 4/1 (nr KW – TO1B/00044144/4),
5/4 (nr KW – TO1B/00020740/8), 68/1 (nr KW – TO1B/00006128/8), 7 (nr KW – TO1B/00047063/3), 72 (nr KW – TO1B/00042112/7), 73 (nr KW – TO1B/00020740/8) – obręb ewid. 0006 Gorzechówko; 3/1 (nr KW – TO1B/00046019/3), 4 (nr KW – TO1B/00030095/4), 464 (nr KW – TO1B/00046019/3), 465 (nr KW –TO1B/00046019/3) – obręb ewid. 0010 Konojady; 122 (nr KW – TO1B/00041754/2), 123/1 (nr KW – TO1B/00044180/8), 162 (brak danych), 197/1 (nr KW – TO1B/00046019/3), 24/1 (nr KW – TO1B/00044180/8), 30/3 (nr KW – TO1B/00001910/2), 32/1 (nr KW – TO1B/00001888/8), 84 (nr KW – TO1B/00041754/2) – obręb ewid. 0011 Kamień; 503/5 (nr KW – TO1B/00028238/2), 506 (nr KW – TO1B/00047062/6), 507/10 (nr KW – TO1B/00028238/2), 507/11 (nr KW –TO1B/00028238/2), 507/12 (nr KW – TO1B/00028238/2), 507/13 (nr KW – TO1B/00028238/2), 507/14 (nr KW – TO1B/00028238/2), 507/15 (nr KW – TO1B/00028238/2), 507/16 (nr KW – TO1B/00028238/2), 507/17 (nr KW – TO1B/00028238/2), 507/7 (nr KW – TO1B/00028238/2), 507/9 (nr KW – TO1B/00028238/2), 526 (nr KW – TO1B/00055474/6), 528/2 (nr KW – TO1B/00028238/2), 7197/3 (nr KW – TO1B/00037332/7) – obręb ewid. 0012 Lembarg; 162/1 (nr KW – TO1B/00017882/1),
162/2 (nr KW – TO1B/00004033/1), 163 (nr KW – TO1B/00043054/9), 38 (nr KW – TO1B/00003293/4), 41 (nr KW – TO1B/00003292/7), 42 (nr KW – TO1B/00042911/8),
43 (nr KW – TO1B/00036901/0), 44/1 (nr KW – TO1B/00025438/3), 44/5 (brak danych),
44/3 (brak danych), 44/4 (brak danych), 45 (nr KW – TO1B/00042911/8), 48/5 (nr KW – TO1B/00001776/0), 49 (nr KW – TO1B/00047061/9) – obręb ewid. 0013 Nowa Wieś;

 

Powiat grudziądzki:

- gmina Świecie nad Osą:

na działkach nr ewid: 10/1 (nr KW – TO1U/00020876/8), 16/4 (nr KW – TO1U/00013558/1), 17 (nr KW – TO1U/00005832/7), 180/4 (nr KW – TO1U/00023060/6), 180/5 (nr KW – TO1U/00023060/6), 19 (nr KW – TO1U/00005829/3), 20 (nr KW – TO1U/00005832/7),
214 (nr KW – TO1U/00057013/9), 216 (nr KW – TO1U/00023060/6), 229 (nr KW – TO1U/00023060/6), 231 (nr KW – TO1U/00057013/9), 232 (nr KW – TO1U/00057013/9), 234/5 (nr KW – TO1U/00061787/6), 237 (nr KW – TO1U/00049444/0), 256/7 (nr KW – TO1U/00061787/6), 258 (nr KW – TO1U/00057013/9), 262 (nr KW – TO1U/00023060/6), 263 (nr KW – TO1B/00035168/0), 31 (nr KW – TO1U/00057013/9), 32/12 (nr KW – TO1U/00013558/1), 32/13 (nr KW – TO1U/00026404/1), 32/3 (nr KW – TO1U/00019653/9), 32/6 (nr KW – TO1U/00026404/1), 3211 (nr KW – TO1U/00036280/8), 3219/4 (nr KW – TO1U/00036280/8), 33/3 (nr KW – TO1U/00041005/5), 34/1 (nr KW – TO1U/00005832/7), 35/2 (nr KW – TO1U/00022915/8), 35/3 (nr KW – TO1B/00013558/1), 36 (nr KW – TO1U/00057013/9), 37 (nr KW –TO1U/00057013/9), 39 (nr KW – TO1U/00005840/6),
40/1 (nr KW – TO1U/00032659/8), 8/15 (nr KW – TO1U/00005839/6), 8/2 (nr KW – TO1U/00005839/6), 9 (nr KW – TO1U/00057013/9) – obręb ewid. 0005 Lisnowo;
138/4 (nr KW – TO1U/00012431/8), 138/5 (nr KW – TO1U/00001457/6), 154 (nr KW – TO1U/00001860/4), 165 (nr KW – TO1U/00049427/5) 31/8 (nr KW – TO1U/00023203/1) – obręb ewid. 0006 Lisnówko; 55 (brak danych), 66/3 (nr KW – TO1U/00014308/1),
66/4 (nr KW – TO1U/00005964/1), 67 (nr KW – TO1U/00033378/1), 87/10 (nr KW – TO1U/00006683/4), 87/12 (nr KW – TO1U/00005962/7), 87/14 (nr KW – TO1U/00005962/7), 87/3 (nr KW – TO1U/00005962/7), 87/9 (nr KW – TO1U/00016634/9), 88/1 (nr KW – TO1U/00013919/0), 88/5 (nr KW – TO1U/00042295/1), 88/8 (nr KW – TO1U/00056370/2), 90 (nr KW – TO1B/00005959/3), 91 (nr KW – TO1U/00005958/6) – obręb ewid. 0010 Szarność;

 

- gmina Łasin:

na działkach nr ewid: 195 (nr KW – TO1U/00032954/6), 223/1 (nr KW – TO1U/00005421/3),
223/2 (nr KW – TO1U/00005421/3), 223/3 (nr KW – TO1U/00005421/3), 224/1 (nr KW – TO1U/00014466/6), 224/2 (nr KW – TO1U/00005421/3), 224/4 (nr KW – – TO1U/00005421/3), 224/5 (nr KW – TO1U/00005421/3), 225 (nr KW – TO1U/00005422/0), 227/1 (nr KW –  TO1U/00032954/6), 227/2 (nr KW –  TO1U/00003996/0), 228 (nr KW – TO1U/00032711/1), 238/4 (nr KW – TO1U/00036574/6), 252/2 (nr KW –  TO1U/00046627/6), 257/1 (nr KW –  TO1U/00012156/6), 261 (nr KW –  TO1U/00023061/3), 262 (nr KW – TO1U/00042995/8), 264 (nr KW – TO1U/00001621/7), 265 (nr KW –  TO1U/00046625/2), 266 (nr KW – TO1U/00046625/2), 275 (nr KW – TO1U/00046625/2), 276 (nr KW – TO1U/00023061/3), 277 (nr KW – TO1U/00003985/0) – obręb ewid. 0014 Szonowo Szlacheckie.

 

Z aktami sprawy można zapoznać się w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, ul. Konarskiego 1-3, (budynek B), XIII piętro, pokój 132, bądź uzyskać informację mailowo (e-mail: mbagniewski@ bydgoszcz.uw.gov.pl) lub pod nr telefonu 52 349 74 95; 52 349 74 27,  w dniach pracy Urzędu, w godzinach 11:00 – 14:00, w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia na stronie internetowej www.bip.bydgoszcz.uw.gov.pl oraz na tablicach ogłoszeń: Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, Urzędu Gminy Rypin, Urzędu Gminy Osiek, Urzędu Gminy Brodnica, Urzędu Gminy Bobrowo, Urzędu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie, Urzędu Gminy Świecie nad Osą, Urzędu Miasta
i Gminy Łasin oraz w gazecie o zasięgu ogólnopolskim.

Zgodnie z art. 6 ust. 5 i 6 ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji
w sektorze naftowym, informuję, iż w przypadku gdy po doręczeniu niniejszego zawiadomienia, nastąpi:

  1. zbycie własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości objętej wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę strategicznej inwestycji w sektorze naftowym,
  2. przeniesienie wskutek innego zdarzenia prawnego własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości objętej wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę strategicznej inwestycji w sektorze naftowym

- nabywca, a w przypadku, o którym mowa w pkt 1, nabywca i zbywca, są obowiązani do zgłoszenia właściwemu wojewodzie danych nowego właściciela lub użytkownika wieczystego. Niedokonanie takiego zgłoszenia i prowadzenie postępowania przez tut. organ bez udziału nowego właściciela lub użytkownika wieczystego nie stanowi podstawy do wznowienia postępowania.

 

        Z up. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

Agnieszka Żurawlew

Kierownik Oddziału Architektury i Budownictwa

w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa

 

WIR.I.7840.14.2.2022.MB (Z)