Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 2 sierpnia 2022 r. WIR.II.746.1.17.2022.ML

OBWIESZCZENIE

WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO

z dnia 2 sierpnia 2022 r.

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r., poz. 503),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

 

- Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 20/TZ/2022 z dnia 14 lipca 2022 r., znak: ZKPPT.7637.207.2022;

- Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 13 lipca 2022  r., znak: UA.WZ.6733.9.2022;

 

 

uzgadniających projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym pn.: „Budowa napowietrznej dwutorowej linii WN 110 kV relacji Machnacz – Włocławek Azoty/ Włocławek Wschód – Włocławek Azoty, na działce nr ewid. 90/1, obręb 0007 Rózinowo, gmina Miasto Włocławek”.

 

Znak sprawy: WIR.II.746.1.17.2022.ML

 

 

Z up. Wojewody

Kujawsko-Pomorskiego

Szczepan Bukłaho

Kierownik

Oddziału Planowania

i Zagospodarowania Przestrzennego

Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa