Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 1 sierpnia 2022 r. WIR.II.746.1.11.2022.ML

OBWIESZCZENIE

WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO

z dnia 1 sierpnia 2022 r.

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r., poz. 503),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

 

- Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 19/TZ/2022 z dnia 14 lipca 2022 r., znak: ZKPPT.7637.204.2022;

- Prezydenta Grudziądza z dnia 12 lipca 2022  r., znak: PP-II.6730.1.2.2022;

 

 

uzgadniających projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym pn.: „Budowa obiektu radiokomunikacyjnego sieci łączności bezprzewodowej GSM-R 10837_L208_Grudziadz_005 na liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
w ramach NPW ERTMS, na działce nr ewid. 14/4, obręb 0069 Miasto Grudziądz, gmina Miasto Grudziądz”.

 

Znak sprawy: WIR.II.746.1.11.2022.ML

 

 

Z up. Wojewody

Kujawsko-Pomorskiego

Szczepan Bukłaho

Kierownik

Oddziału Planowania

i Zagospodarowania Przestrzennego

Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa