Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 29 lipca 2022 r. WIR.V.7820.12.2021.KS

OBWIESZCZENIE

WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO

z dnia 29 lipca 2022 r.

o wniesieniu odwołania od decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

 

 

Na podstawie art. 131 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) zwanej dalej kpa,
w związku z art. 11c i art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 176) informuję, iż za pośrednictwem tutejszego organu zostały wniesione odwołania
od decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr 4/2022 wydanej w dniu 20 czerwca 2022 r., znak: WIR.V.7820.12.2021.KS o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 270 Brześć Kujawski - Izbica Kujawska - Koło
od km 0+000 do km 29+023 – Budowa obwodnicy m. Lubraniec”.

Zgodnie z art. 49 kpa. niniejsze obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie
14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Informuję, że zgodnie z art. 133 kpa odwołania wraz z aktami sprawy zostały przesłane do Ministra Rozwoju i Technologii.

Strony postępowania zakończonego wydaniem w/w decyzji mogą się zapoznać
z treścią odwołań w siedzibie Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Bydgoszczy, Wydział Infrastruktury i Rolnictwa, ul. Jagiellońska 3, budynek B, piętro XI, pok. 113a (tel. 52-349-74-03), w godzinach pracy Urzędu, wyłącznie po uzgodnieniu terminu za pomocą poczty tradycyjnej lub telefonicznie. Bieżące informacje dotyczące funkcjonowania K-PUW w Bydgoszczy dostępne są na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/uw-kujawsko-pomorski/nowe-zasady-obslugi-klienta-w-wydziale-infrastruktury-i-rolnictwa.

 

Znak sprawy: WIR.V.7820.12.2021.KS

 

Z up. WOJEWODY

KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Agnieszka Waszak

Kierownik

Oddziału Budownictwa Specjalnego

w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/