Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wydaniu decyzji WIR.I.7840.3.28.2022.AP

Informacja o wydaniu decyzji

 

Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 2373 ze zm.),

 

Wojewoda Kujawsko-Pomorski

 

podaje do publicznej wiadomości, że po rozpatrzeniu wniosku inwestora: ANWIL S.A., przedłożonego w dniu 21 czerwca 2022 r. (uzupełnionego w dniu 8 lipca) przez pana Roberta
Szczerkowskiego pełnomocnika inwestora, został zatwierdzony projekt zagospodarowania
terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany i udzielone pozwolenie na budowę
Nr 50/2022 z dnia 28 lipca 2022 r. obejmujące rozbudowę bocznicy kolejowej ANWIL S.A. wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ew.: 210/5, 186/3, 188/3, 189/3, 190/3, 191/6, 191/7, 192/3, 193/3, 194/3, 195/3, 196/3, 197/11, 197/12, 197/13, 203/3, 204/3,
210/7, 218/1, 218/3 obręb 0003 Krzywa Góra, gm. Miasto Włocławek.

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać (po uprzednim uzgodnieniu terminu – tel. 52 349 76 70) w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa
Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 3
(budynek B), XIII piętro, pokój nr 133, w dniach pracy Urzędu, w godzinach od 10:00 do 14:00.

 

z up. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

Agnieszka Żurawlew

Kierownik Oddziału Architektury i Budownictwa

w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa

 

 

Nr sprawy: WIR.I.7840.3.28.2022.AP