Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 27 lipca 2022 r. WIR.II.746.1.23.2022.ML

OBWIESZCZENIE

WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO

z dnia 27 lipca 2022 r.

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r., poz. 503),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

 

- Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 20/TZ/2022 z dnia 20 lipca 2022 r., znak: ZKPPT.7637.212.2022;

- Starostę Bydgoskiego z dnia 14 lipca 2022  r., znak: WB.673.82.2022;

 

 

uzgadniających projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym pn.: „Projekt remontu (przebudowy) przepustu kolejowego w km 169,411 linii
nr 18 Kutno – Piła Główna, na działce nr ewid. 127/3, obręb 0010 Pawłówek, gmina Sicienko”.

 

Znak sprawy: WIR.II.746.1.23.2022.ML

 

 

Z up. Wojewody

Kujawsko-Pomorskiego

Szczepan Bukłaho

Kierownik

Oddziału Planowania

i Zagospodarowania Przestrzennego

Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa