Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 25 lipca 2022 r. WIR.II.746.1.19.2022.ML

 

 

OBWIESZCZENIE

WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO

z dnia 25 lipca 2022 r.

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r., poz. 503),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

 

- Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 28 czerwca 2022 r., znak: DR.7012.16.2022;

- Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku z siedzibą w Jarantowicach z dnia 11 lipca 2022 r., znak: PZD.TO.456.65.2022;

- Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 15/TZ/2022 z dnia 30 czerwca
2022 r., znak: ZKPPT.7637.195.2022;

- Starostę Włocławskiego z dnia 7 lipca 2022  r., znak: BUD.6740.1.677.2022.PP;

 

 

uzgadniających projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym pn.: „Budowa energetycznej linii kablowej średniego napięcia SN-15 kV,
na działce nr ewid. 1, obręb 0021 Kobyla Łąka, gmina Lubień Kujawski”.

 

 

Znak sprawy: WIR.II.746.1.19.2022.ML

 

 

Z up. Wojewody

Kujawsko-Pomorskiego

Szczepan Bukłaho

Kierownik

Oddziału Planowania

i Zagospodarowania Przestrzennego

Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa