Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 22 lipca 2022 r. WIR.II.746.1.14.2022.ML

OBWIESZCZENIE

WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO

z dnia 22 lipca 2022 r.

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r., poz. 503),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach uzgadniających przez:

- Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 16/TZ/2022 z dnia 7 lipca 2022 r., znak: ZKPPT.7637.191.2022;

- Starostę Toruńskiego z dnia 27 czerwca 2022  r., znak: AB.673.9.2022.KM;

 

oraz o wydanym przez:

- Wójta Gminy Łysomice z dnia 28 czerwca 2022 r., znak: RRGIiR.II.7022.1.2022;

postanowieniu odmawiającym uzgodnienia

projektu decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym

pn.: „Budowa obiektu radiokomunikacyjnego OR 10828_L207_Lysomice_001 / ORx207-007688-XXX-01 systemu GSM-R na linii kolejowej nr 207 Toruń Wschodni – Malbork, km 7,688, na działce nr ewid. 283/2, obręb 0007 Łysomice, gmina Łysomice”.

 

 

 

Znak sprawy: WIR.II.746.1.14.2022.ML

 

 

Z up. Wojewody

Kujawsko-Pomorskiego

Szczepan Bukłaho

Kierownik

Oddziału Planowania

i Zagospodarowania Przestrzennego

Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa