Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Udostępnienie treści decyzji 47/2022 z dnia 19 lipca 2022 r. (znak WIR.I.7840.1.3.2022.PK)

Termin udostępnienia: 19.07.2022 r. – 2.08.2022 r.

 

            Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 j. t.) udostępnia się treść decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr 47/2022 z dnia 19 lipca 2022 r. (znak sprawy: WIR.I.7840.1.3.2022.PK) o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania terenu oraz  projektu architektoniczno-budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę wylotu
do rzeki Brda w ramach budowy
retencji kanałowej nr 1 i upustu
do rzeki Brda w rejonie ul. Babia Wieś w Bydgoszczy – C3_K84_9.3_9.4 będącego częścią inwestycji pn.: „Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej i dostosowanie sieci kanalizacji deszczowej do zmian klimatycznych na terenie miasta Bydgoszczy. Budowa i przebudowa. Dokończenie Dokumentacji Projektowej”
, na działkach nr ewid.: 22/1, 76 obręb 0149 M. Bydgoszcz.

 

Z up. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

     Zygmunt Borkowski

  Dyrektor

                                                                                        Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa

 

 

Zał.: usunięty 05.08.2022