Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 15 lipca 2022 r. WIR.II.746.1.12.2022.ML

 

 

OBWIESZCZENIE

WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO

z dnia 15 lipca 2022 r.

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r., poz. 503),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

 

- Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 23 czerwca
2022 r., znak: WUOZ.DB.ZAR.5151.35.16.22.TZ;

- Starostę Inowrocławskiego z dnia 22 czerwca 2022 r., znak: AB.673.95.2022;

 

 

uzgadniających projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Grobla w Pakości,
na działce nr ewid. 278/2, obręb 0002 Pakość, gmina Miasto Pakość”.

 

Znak sprawy: WIR.II.746.1.12.2022.ML

 

 

Z up. Wojewody

Kujawsko-Pomorskiego

Zygmunt Borkowski

Dyrektor

Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa