Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 14 lipca 2022 r. WIR.II.747.5.2.2022.DK

WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI

WIR.II.747.5.2.2022.DK                                         

 

OBWIESZCZENIE

WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO

z dnia 14 lipca 2022 r.

            Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 19b ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego
w Świnoujściu (Dz. U. z 2021 r. poz. 1836 ze zm.), zwanej dalej „ustawą
o inwestycjach w zakresie terminalu” oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.), zwanej dalej „K.p.a.”,

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego,

na wniosek pełnomocnika Inwestora – ILF CONSULTING ENGINEERS POLSKA Sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie, o wydanie zezwolenia na wejście na teren nieruchomości stanowiących działki:

Powiat aleksandrowski:

 Gmina Aleksandrów Kujawski, obręb Kuczek dz. 45 (KW WL1A/00000288/7), obręb Nowy Ciechocinek dz. 157/2 (KW WL1A/00034971/9), obręb Wołuszewo dz. 127/10 (KW WL1A/00019410/8), dz. 123/15 (KW WL1A/00019410/8), gmina Ciechocinek, obręb Ciechocinek dz. 676/1 (KW WL1A/00002423/0), gmina Raciążek, obręb Raciążek
dz. 1181/2 (KW WL1A/00017218/8), gmina Waganiec, obręb Siutkowo dz. 34/4 (KW WL1A/00012341/4), obręb Zbrachlin dz. 69/8 (KW WL1A/00033021/8), obręb Stary Zbrachlin dz. 32/13 (KW WL1A/00000189/3), dz. 32/14 (KW WL1A/00036915/3), obręb Śliwkowo dz. 9/5 (KW WL1A/00002533/4), dz. 4/4 (KW WL1A/00002299/1), obręb Wiktoryn dz. 100/7 (KW WL1A/00000765/5).

Powiat grudziądzki:

Gmina Grudziądz, obręb Stary Folwark, dz. 54/2 (KW TO1U/00017932/5), dz. 55/4 (KW TO1U/00004301/9), gmina Rogóźno, obręb Kłódka Szlachecka, dz. 37/1 (KW TO1U/00044060/9), obręb Rogóźno dz. 200 (KW TO1U/00014486/2), dz. 202/2 (KW TO1U/00011783/3), dz.202/1 (KW TO1U/00002131/2).

Powiat toruński

Gmina Toruń, obręb 54 dz. 57/1 (brak KW), gmina Chełmża, obręb Mirakowo, dz. 304 (KW TO1T/00009050/8), dz. 223/2 (KW TO1T/00001722/4), obręb Zalesie dz. 19/1 (KW TO1T/00008222/8), obręb Liznowo dz. 66 (KW TO1T/00006569/8), gmina Lubicz, obręb Kopanino dz. 5/4 (KW TO1T/00003865/2), dz. 6/3 (KW TO1T/00010959/0), dz. 9/2 (KW TO1T/00027150/1), obręb Lubicz Dolny, dz. 425/8 (KW TO1T/00027711/2), dz. 426/4 (KW TO1T/00010176/7), dz. 392/3 (KW TO1T/00009950/7), dz. 390/1 (KW TO1T/00009950/7), dz. 366/12 (KW TO1T/00098405/2), dz. 366/14 (KW TO1T/00030508/0), obręb Grębocin, dz. 526/4 (KW TO1T/00144206/5), dz. 526/5 (KW TO1T/00114713/3), dz. 455/5 (KW TO1T/00002800/2),  dz. 473/2 (KW TO1T/00009321/9), obręb Rogowo, dz. 140/2 (KW TO1T/00019263/7), dz. 59/8 (KW TO1T/00062334/2), dz. 121/1 (KW TO1T/00116902/9), gmina Łysomice, obręb Turzno, dz. 245 (KW TO1T/00005606/3), dz. 244/6 (KW TO1T/00005606/3), dz. 208/2 (KW TO1T/00010805/6), dz. 201/4 (KW TO1T/00028938/6), dz. 11 (KW TO1T/00006120/9), obręb Gostkowo, dz. 281 (KW TO1T/00007150/5).

Powiat wąbrzeski:

Gmina Płużnica, obręb Wiewiórki, dz. 113  (KW TO1T/00020379/5), dz. 96/11 (KW TO1T/00027640/5), dz. 100/1 (KW TO1T/00025468/1).

Powiat włocławski:

Gmina Brześć Kujawski, obręb Witoldowo, dz. 108  (KW WL1W/00035293/9), dz.95 (KW WL1W/00035293/9), gmina Lubanie, obręb Ustronie,  dz. 200  (KW WL1W/00029799/1),  193 (KW WL1W/00029803/3), obręb Kazimierzewo 21/3 (KW WL1W/00034177/3). 

 

W celu wejścia na ww. nieruchomości i wykonania badań podłoża gruntowego (w tym wykonanie otworów wiertniczych, sondowania) dla określenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektu w ramach przedsięwzięcia pn. ,,Budowa gazociągu DN1000 MOP 8,4 MPa Gustorzyn – Wicko, część 1 odc. Gustorzyn – Gardeja” na terenie województwa kujawsko-pomorskiego na potrzeby sporządzenia wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu.

Stosownie do art. 10 § 1 K.p.a. strony postępowania mają prawo do czynnego
udziału w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji w terminie siedmiu dni
od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia, mają możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Uwagi i wnioski należy przekazywać tut. organowi:

- drogą pocztową na adres: Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy,
    ul.  Jagiellońska 3, 85-950 Bydgoszcz, Wydział Infrastruktury i Rolnictwa;

-   drogą elektroniczną na adres: ;

W celu zapewnienia bezpieczeństwa, termin i zasady przeglądania akt
sprawy uprzejmie proszę uzgodnić telefonicznie z pracownikiem prowadzącym sprawę
(tel. 052 349-7523). Jednocześnie informuję, że przeglądanie akt sprawy jest prawem strony,
a nie obowiązkiem i od jego spełnienia nie jest zależne wydanie rozstrzygnięcia przez organ administracji.

Bieżące informacje dotyczące funkcjonowania Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy dostępne są na stronie internetowej https://www.gov.pl/ web/ uw-kujawsko-pomorski/nowe-zasady-obslugi-klienta-w-wydziale-infrastruktury-i-rolnictwa.

            W myśl art. 8 ust. 1a w związku z art. 19b ust. 1 ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu w przypadku nieuregulowanego stanu prawnego nieruchomości objętych wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości lub braku w katastrze nieruchomości danych pozwalających na ustalenie danych osobowych, w szczególności adresu zamieszkania właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości, do zawiadomienia właściciela lub użytkownika wieczystego o wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji towarzyszących inwestycjom w zakresie terminalu, przepis art. 8 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy stosuje się odpowiednio.

 

                        Z up. WOJEWODY

                                                                                                      KUJAWSKO-POMORSKIEGO

                                                                                                                 Zygmunt Borkowski

                       Dyrektor

Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa