Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

decyzja Nr 45/2022 z dnia 11 lipca 2022 r.

Termin udostępnienia: 11.07.2022 r. – 25.07.2022 r.

 

            Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.) udostępnia się treść decyzji Nr 45/2022 z dnia 11 lipca 2022 r. w sprawie o sygnaturze WIR.I.7840.12.6. 2022.MB dot. zamierzenia budowlanego pn.: „Rozbiórka istniejącej stacji gazowej wysokiego ciśnienia oraz budowa stacji gazowej redukcyjno-pomiarowej wysokiego ciśnienia
o przepustowości Q=25 000 Nm³/h wraz z instalacją elektroenergetyczną, oświetleniową, AKPiA, uziemienia, odgromową, zagospodarowaniem terenu oraz niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowaną na dz. nr 10/3, 10/6 obręb nr 0243 jednostka ewidencyjna 046101_1 Miasto Bydgoszcz w ramach budowy gazociągu Świecie-Bydgoszcz Łęgnowo-Janikowo-Kruszwica wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa kujawsko-pomorskiego”.

        Z up. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

             Zygmunt Borkowski

           Dyrektor

 Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa

 

Zał.: plik usunięty 08.08.2022