Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Udostępnienie treści decyzji z dnia 4 lipca 2022 r. WIR.I.7840.7.10.2022.AP

Termin udostępnienia: 4.07.2022 r. – 18.07.2022 r.

 

            Na podstawie art. art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 2373 ze zm.) udostępnia się treść decyzji z dnia 4 lipca 2022 r. w sprawie o sygnaturze WIR.I.7840.7.10.2022.AP
dot. zmiany pozwolenia na budowę.

z up. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

Agnieszka Żurawlew

Kierownik Oddziału Architektury i Budownictwa

w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa

 

 

Zał.: decyzja z dnia 4 lipca 2022 r.