Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 27 czerwca 2022 r. WIR.II.746.1.8.2022.ML

 

 

OBWIESZCZENIE

WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO

z dnia 27 czerwca 2022 r.

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r., poz. 503),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

- Zarząd Dróg Powiatowych w Inowrocławiu z dnia 6 czerwca 2022 r., znak: ZDP-T/990/2022;

- Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 14/TZ/2022 z dnia 8 czerwca 2022 r., znak: ZKPPT.7637.165.2022;

- Starostę Inowrocławskiego z dnia 10 czerwca 2022  r., znak: AB.673.88.2022;

 

 

uzgadniających projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych pn.: „Przebudowa linii napowietrznej WN 110 kV Rąbinek – Mątwy,
na działkach nr ewid. 11/1 i 11/2, arkusz mapy 16, obręb 0002 Inowrocław, gmina Miasto Inowrocław
”.

 

 

Znak sprawy: WIR.II.746.1.8.2022.ML

 

 

Z up. Wojewody

Kujawsko-Pomorskiego

Szczepan Bukłaho

Kierownik

Oddziału Planowania

i Zagospodarowania Przestrzennego

Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa