Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 22 czerwca 2022 r. WIR.II.746.1.7.2022.ML

 

 

OBWIESZCZENIE

WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO

z dnia 22 czerwca 2022 r.

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r., poz. 503),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

- Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Nr ZAR/374/2022 z dnia 30 maja 2022 r., znak: WUOZ.DB.ZAR.5151.23.5.22.TZ;

- Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp. z o.o. Zarząd Dróg Gminnych z dnia 2 czerwca 2022 r., znak: ZDG.7422.65.2022;

- Starostę Bydgoskiego z dnia 27 maja 2022  r., znak: WB.673.65.2022;

 

 

uzgadniających projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym pn.: „Budowa sieci wodociągowej Lucim - Mąkowarsko, na działce nr ewid. 93, obręb 0011 Lucim, gmina Koronowo”.

 

 

Znak sprawy: WIR.II.746.1.7.2022.ML

 

 

Z up. Wojewody

Kujawsko-Pomorskiego

Szczepan Bukłaho

Kierownik

Oddziału Planowania

i Zagospodarowania Przestrzennego

Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa