Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 20 czerwca 2022 r. WIR.II.747.2.1.2022.DK

 

 

 

OBWIESZCZENIE

WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO

z dnia  20  czerwca 2022 r.

Na podstawie art. 12 ust. 1 (zdanie pierwsze) w związku z art. 39 ust 1 ustawy z dnia
24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2021 r. poz. 1836), zwanej dalej „ustawą o inwestycjach
w zakresie terminalu”,

zawiadamia się,

że dnia 9 czerwca 2022 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski wydał dla Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. z siedzibą w Tarnowie decyzję Nr 5/2022, znak:  WIR.II.747.2.1.2022.DK na wniosek pełnomocnika Inwestora – Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu dla zadania inwestycyjnego: „Budowa gazociągu Świecie-Bydgoszcz Łęgnowo-Janikowo-Kruszwica wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa kujawsko-pomorskiego”. Odcinek: gazociąg w/c relacji Kruszwica-Inowrocław oraz stacja gazowa redukcyjna w/c, Etap II- Odcinek od zespołu odgałęźnego do Zakładów Ciech do węzła Latkowo.

Inwestycja lokalizowana będzie na następujących nieruchomościach:

Powiat inowrocławski:

gmina Inowrocław, obręb 1_Tupadły, dz. nr ewid.: 207 (KW BY1I/00005020/5), 206 (KW BY1I/00070522/0), 196 (KW BY1I/00070522/0), 205 (KW BY1I/00040131/3), 204 (KW BY1I/00001166/2), 103 (KW BY1I/00070222/7), 102 (KW BY1I/00062178/4) 213/1 (KW BY1I/00070222/7),; obręb Sikorowo, dz. nr ewid.: 324 (KW BY1I/00064738/2), 323 (KW BY1I/00036836/4), 300  (KW BY1I/00036836/4), 306  (KW BY1I/00016454/6), 313/2  (KW BY1I/00002755/5), 312 (KW BY1I/00000517/1), 314/2 (KW BY1I/00001001/8), 311 (KW BY1I/00084840/6), 310 (KW BY1I/00084839/6), 315/2 (KW BY1I/00000586/5), 317/3 (KW BY1I/00000061/9), 317/1  (KW BY1I/00077533/9), 260/3 (KW BY1I/00036796/1), 199/4  (KW BY1I/00000518/8), 199/3 (KW BY1I/00077533/9), 223/2 (KW BY1I/00047669/2), 201/1 (KW BY1I/00078676/0), 202/2 (KW BY1I/00020020/6), 203/1  (KW BY1I/00050421/6), 204/2 (KW BY1I/00020020/6), 205/1 (KW BY1I/00001343/7), 206/1 (KW BY1I/00002560/1), 207/1 (KW BY1I/00000726/9), 208/1 (KW BY1I/00000727/6), 209/1 (KW BY1I/00020020/6), 210/1 (KW BY1I/00002546/7), 336 (KW BY1I/00075998/2), 213/1 (KW BY1I/00042499/4), 214/1 (KW BY1I/00001267/0), 215/2 (KW BY1I/00078677/7), 216/3 (KW BY1I/00000061/9), 217/5 (KW BY1I/00013600/4), 216/1 (KW BY1I/00077533/9), 217/3 (KW BY1I/00077533/9) 217/6  (KW BY1I/00077533/9), 249/3 (KW BY1I/00077533/9), 234/7 (KW BY1I/00077533/9), 234/5 (KW BY1I/00077533/9), 234/9  (KW BY1I/00037627/3), 172/1 (KW BY1I/00020368/7), 330/1(KW BY1I/00077533/9), 330/3 (KW BY1I/00001465/8), 330/2 (KW BY1I/00077533/9), 189/2 (KW BY1I/00000781/2), 190 (KW BY1I/00000781/2),191/2 (KW BY1I/00000781/2), 186/2 (KW BY1I/00000781/2), 194/4 (KW BY1I/00021357/4), 192 (KW BY1I/00000781/2),; obręb 7 Inowrocław, dz. nr ewid.: 98/1 (KW BY1I/00056848/1), 25/1 (KW BY1I/00077650/5), 94/1 (KW BY1I/00077650/5), 94/2 (KW BY1I/00077650/5), 51/3 (KW BY1I/00061424/7), 30/3 (KW BY1I/00061424/7), 29/2  (KW BY1I/00015378/2), 28/2 (KW BY1I/00020020/6), 27/3 (KW BY1I/00081670/2), 26 (KW BY1I/00010976/9), 25 (KW BY1I/00074395/8), 24 (KW BY1I/00070222/7), 23/2 (KW BY1I/00010976/9), 15/1 (KW BY1I/00000518/8), 11 (KW BY1I/00002428/4), 13 (KW BY1I/00003707/1), 6  (KW BY1I/00055892/3), 2 (KW BY1I/00081849/8),; obręb Miechowice, dz. nr ewid.: 82/2 (KW BY1I/00002408/8), 39/2 (KW BY1I/00085297/1), 80 (KW BY1I/00002408/8), 44 (KW BY1I/00040210/1), 37 (KW BY1I/00002757/9), 36/2 (KW BY1I/00008174/0), 35 (KW BY1I/00012604/5), 34 (KW BY1I/00001415/3), 23 (KW BY1I/00040210/1), 33 (KW BY1I/00008174/0), 32 (KW BY1I/00003875/9), 30/3 (KW BY1I/00010027/2), 129/6 (KW BY1I/00077403/9), 21/1 (KW BY1I/00010025/8), 6/2 (KW BY1I/00003875/9), 6/1 (KW BY1I/00008827/3), 5 (KW BY1I/00030321/9),  4/3 (KW BY1I/00015784/1), 125 (KW BY1I/00030321/9), 112 (KW BY1I/00006151/9), 111 (KW BY1I/00012631/3), 110 (KW BY1I/00012631/3), 109 (KW BY1I/00066562/1),; obręb Jacewo, dz. nr ewid.:244 (KW BY1I/00005053/5), 243 (KW BY1I/00005052/8), 242 (KW BY1I/000010890/2), 241/4 (KW BY1I/00002742/1), 249 (KW BY1I/00036840/5), 217/5 (KW BY1I/00013552/2), 217/2  (KW BY1I/00012801/6), 218/3 (KW BY1I/00012261/8), 220/8 (KW BY1I/00012260/1), 220/5 (KW BY1I/00047701/9), 221/2  (KW BY1I/00076953/2), 221/7 (KW BY1I/00076953/3), 250/2 (KW BY1I/00066560/7), 161/12 (KW BY1I/00035940/9), 161/29 (KW BY1I/00054704/2), 161/26 (KW BY1I/00018494/2), 161/30 (KW BY1I/00040422/0), 161/24 (KW BY1I/00047974/3), 161/21 (KW BY1I/00043726/2), 157/3 (KW BY1I/00018824/5), 157/5  (KW BY1I/00018023/0), 92/1 (KW BY1I/00055082/2), 21/2 (KW BY1I/00002347/2), 304/82 (KW BY1I/00065415/9), 304/81 (KW BY1I/00065415/9), 304/80  (KW BY1I/00065415/9), 304/79 (KW BY1I/00065415/9), 304/108 (KW BY1I/00065415/9), 304/57 (KW BY1I/00065415/9), 304/52 (KW BY1I/00065415/9), 304/55 (KW BY1I/00065415/9), 304/53 (KW BY1I/00065415/9), 304/58 (KW BY1I/00065415/9), 304/59 (KW BY1I/00065415/9), 304/109 (KW BY1I/00065415/9), 304/60 (KW BY1I/00065415/9), 304/56 (KW BY1I/00065415/9), 304/54 (KW BY1I/00065415/9), 304/61 (KW BY1I/00065415/9), 304/62 (KW BY1I/00065415/9), 304/10 (KW BY1I/00065415/9), 304/13 (KW BY1I/00065415/9), 304/12 (KW BY1I/00065415/9), 304/11 (KW BY1I/00065415/9), 8 (KW BY1I/00001436/6), 12/1 (KW BY1I/00070289/4), 9 (KW BY1I/00001436/6), 7 (KW BY1I/00036809/6), 6 (KW BY1I/00070289/4), 4 (KW BY1I/00036809/6), 5/2 (KW BY1I/00001436/6), 5/1 (KW BY1I/00073439/2), 3/2 (KW BY1I/00081816/8), 3/1  (KW BY1I/00002441/1), 28 (KW BY1I/00036809/6), 41/9 (KW BY1I/00007419/3), 40/3 (KW BY1I/00001436/6), 39 (KW BY1I/00001331/0), 38/2 (KW BY1I/00002344/1), 33 (KW BY1I/00004528/9), 34 (KW BY1I/000022733/1), 30/1 (KW BY1I/000008898/1), 29/1 (KW BY1I/00070289/4),; obręb Latkowo, dz. nr ewid.: 122/3 (KW BY1I/00002441/1), 114/2 (KW BY1I/00023084/3), 121  (KW BY1I/00075121/4), 120 (KW BY1I/00002640/6), 113/1  (KW BY1I/00018099/3), 119 (KW BY1I/00002520/9), 118 (KW BY1I/00002519/9), 117/2 (KW BY1I/00002640/6), 116/17 (KW BY1I/00002641/3), 116/13 (KW BY1I/00078168/6), 101/7 (KW BY1I/00028344/9), 101/4 (KW BY1I/00028344/9), 101/6 (KW BY1I/00077623/7), 99  (KW BY1I/00077623/7), 92/10  (KW BY1I/00077623/7), 92/8 (KW BY1I/00028344/9), 92/9 (KW BY1I/00028344/9), 89 (KW BY1I/00069125/7), 88/2 (KW BY1I/00036806/5), 64/4 (KW BY1I/00028343/2), 64/3 (KW BY1I/00077623/7), 47 (KW BY1I/00069125/7), 46/3 (brak KW), 46/4 (KW BY1I/00028345/6), 45 (KW BY1I/00012552/5), 44 (KW BY1I/00007318/5), 42 (KW BY1I/00020867/5), 43/2 (KW BY1I/00044987/6), 31/1 (KW BY1I/00069874/2), 31/3 (KW BY1I/00055123/2), 31/5 (KW 00002973/9), 31/6 (KW BY1I/00002973/9),; obręb Kłopot, dz. nr ewid.: 68/6 (KW BY1I/00042818/7), 68/5 (KW BY1I/00077599/9),; obręb Orłowo, dz. nr ewid.: 86/2 (KW BY1I/00011693/8), 86/1 (KW BY1I/00069874/2), 83 (KW BY1I/00069874/2) 

 

Niniejsza decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu (art. 34 ust. 1 w związku
z art. 39 ust. 1 ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu).

Stosownie do treści art. 12 ust. 1 w związku z art. 39 ust. 1 ww. ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu, Wojewoda doręcza decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu wnioskodawcy oraz zawiadamia pozostałe strony o jej wydaniu, w drodze obwieszczenia, w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy, urzędach gmin właściwych ze względu na lokalizację inwestycji w zakresie terminalu, w Biuletynie Informacji Publicznej na stronach podmiotowych urzędów tych gmin oraz Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Bydgoszczy, a także w prasie o zasięgu ogólnopolskim, ze skutkiem doręczenia na dzień obwieszczenia w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy. Właścicielom i użytkownikom wieczystym nieruchomości objętych decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu zawiadomienie
o wydaniu decyzji wysyła się na adres określony w katastrze nieruchomości
ze skutkiem doręczenia.

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Ministra Rozwoju i Technologii
za pośrednictwem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, w terminie 7 dni od dnia doręczenia decyzji stronie albo w terminie 14 dni od dnia obwieszczenia lub doręczenia zawiadomienia
o wydaniu decyzji (art. 34 ust. 2 i art. 5 ust. 3 w związku z art. 39 ust. 1 ww. ustawy), które powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie (at. 34 ust3
w związku z art. 39 ust. 1 cyt. ustawy).

Z treścią przedmiotowej decyzji strony mogą zapoznać się w Wydziale Infrastruktury
i Rolnictwa Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, po uprzednim zgłoszeniu do organu stosownego żądania:

  • drogą pocztową na adres: Kujawsko–Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy,
    ul. Jagiellońska 3, 85 – 950 Bydgoszcz, Wydział Infrastruktury i Rolnictwa;
  • drogą elektroniczną na adres: ;
  • telefonicznie - nr  telefonu 52 34 97 400, 52 34 97 523;
  • e-PUAP.

Bieżące informacje dotyczące funkcjonowania Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy dostępne są na stronie internetowej https://www.gov.pl/ web/ uw-kujawsko-pomorski/nowe-zasady-obslugi-klienta-w-wydziale-infrastruktury-i-rolnictwa

            W związku z powyższym informuję, zgodnie z art. 49 K.p.a., że zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia,
tj. na tablicy ogłoszeń oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, urzędów gmin właściwych
ze względu na lokalizację inwestycji w zakresie terminalu, a także w prasie o zasięgu ogólnopolskim.

Z up. Wojewody

Kujawsko-Pomorskiego

Szczepan Bukłaho

Kierownik

Oddziału Planowania

i Zagospodarowania Przestrzennego

w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa

 

Znak sprawy:

WIR.II.747.2.1.2022.DK