Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 1 czerwca 2022 r. WIR.II.747.3.1.2022.EP

OBWIESZCZENIE

WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO

z dnia  1 czerwca 2022 r.

            Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 3 i ust. 2, art. 47 ust. 1 pkt 3 ustawy  z dnia 22 lutego 2019 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym (Dz. U.
z 2021 r. poz. 1902 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, pkt II ppkt 1 Załącznika wykazu strategicznych inwestycji w sektorze naftowym oraz art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735
ze zm.), zwanej dalej „K.p.a.”,

zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego,

na wniosek Inwestora -– spółki Inowrocławskie Kopalnie Soli „Solino” S.A. z siedzibą
w Inowrocławiu, o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji
w sektorze naftowym pn.: Wykonanie projektów budowlanych i wykonawczych dla budowy rurociągów pomiędzy infrastrukturą IKS Solino S.A. oraz projektów modernizacji istniejących rurociągów”.

Wykaz nieruchomości objętych wnioskiem Inwestora:

Powiat inowrocławski:

gmina Inowrocław, obręb Góra, dz. nr ewid.: 49/2 (KW BY1I/00030780/4), 48/2 (KW BY1I/00036719/8), 47/1 (KW BY1I/00051791/7), 46/2 (KW BY1I/00037386/1), 45/2 (KW BY1I/00011578/6), 35 (KW BY1I/00056143/5), 2/23 (KW BY1I/00049856/4), 2/24 (KW BY1I/00014577/0), 2/41 (KW BY1I/00038096/8); obręb Dulsk, dz. nr ewid.: 55 (KW BY1I/00036792/3); obręb Łojewo, dz. nr ewid.: 102 (BY1I/00076296/8), 100/7 (KW BY1I/00076829/4), 100/1 (KW BY1I/00067098/4), 91 (KW BY1I/00036846/7), 100/6 (KW BY1I/00048793/7), 100/5 (KW BY1I/00076828/7), 100/4 (KW BY1I/00076827/0), 100/3 (KW BY1I/00076826/3), 100/2 (KW BY1I/00076825/6), 101 (KW BY1I/00040868/8), 98 (KW BY1I/00080732/8), 96 (KW BY1I/00063552/7), 83/6 (KW BY1I/00067097/7), 83/4 (KW BY1I/00080137/7), 95 (KW BY1I/00011301/4), 94 (KW BY1I/00040868/8), 93 (KW BY1I/00013566/3), 92 (KW BY1I/00036846/7), 80 (KW BY1I/00045485/4), 75 (KW BY1I/00007955/2), 76 (KW BY1I/00057078/5), 20/1 (KW BY1I/00057078/5), 59 (KW BY1I/00069794/7), 47 (KW BY1I/00008489/1), 50/2 (KW BY1I/00008498/7), 50/1 (KW BY1I/00008498/7), 49 (KW BY1I/00076296/8), 31 (KW BY1I/00025297/3), 29 (KW BY1I/00022197/1), 8 (KW BY1I/00040868/8), 30 (KW BY1I/00021072/2), 7/3 (KW BY1I/00019500/5), 7/2 (KW BY1I/00003882/1), 3/1 (KW BY1I/00076296/8), 3/7 (KW BY1I/00003882/1), 275/2 (KW BY1I/00067098/4), 3/6 (KW BY1I/00019959/7), 3/5 (KW BY1I/00022621/3), 3/4 (KW BY1I/00022621/3), 3/3 (KW BY1I/00008517/7); obręb Sikorowo, dz. nr ewid.: 209/3 (KW BY1I/00020020/6), 208/3 (KW BY1I/00000727/6), 207/3 (KW BY1I/00000726/9), 260/1 (KW BY1I/00036796/1), 206/3 (KW BY1I/00002560/1), 205/3 (KW BY1I/00001343/7), 204/4 (KW BY1I/00020020/6), 203/3 (KW BY1I/00050421/6), 202/4 (KW BY1I/00020020/6), 224/2 (KW BY1I/00020020/6), 201/3 (KW BY1I/00010976/9), 201/2 (KW BY1I/00077533/9), 223/1 (KW BY1I/00077533/9), 199/3 (KW BY1I/00077533/9), 199/4 (KW BY1I/00000518/8), 222 (BY1I/00002067/5), 221 (KW BY1I/00082431/2), 260/3 (KW BY1I/00036796/1), 307/1 (KW BY1I/00004719/5), 301 (brak KW), 292 (KW BY1I/00036796/1), 300 (KW BY1I/00036836/4), 297/1 (KW BY1I/00019253/8), 287 (KW BY1I/00017073/8), 283 (KW BY1I/00053300/3), 282 (KW BY1I/00006408/6), 281 (KW BY1I/00006410/3), 280 (KW BY1I/00002055/8), 279/2 (KW BY1I/00009099/7), 339/1 (KW BY1I/00082431/2), 276 (KW BY1I/00001461/0), 338/2 (KW BY1I/00083114/1), 273/6 (KW BY1I/00015109/6), 293/8 (KW BY1I/00008516/0), 293/9 (KW BY1I/00055131/1), 293/10 (KW BY1I/00030251/7), 323 (KW BY1I/00036836/4), 324 (KW BY1I/00064738/2); obręb Tupadły_1, dz. nr ewid.: 102 (KW BY1I/00062178/4), 103 (KW BY1I/00070222/7), 184/2 (KW BY1I/00004880/4), 184/1 (KW BY1I/00010117/0), 183 (KW BY1I/00070309/1), 182/2 (KW BY1I/00006250/3), 182/3 (KW BY1I/00006248/6), 181 (KW BY1I/00000305/2), 178 (KW BY1I/00070522/0), 182/1 (KW BY1I/00006248/6), 177 (KW BY1I/00002718/4), 176 (KW BY1I/00070309/1), 111 (KW BY1I/00002718/4), 101 (BY1I/00042086/6), 112 (KW BY1I/00037723/6), 118 (KW BY1I/00016354/5), 117/4 (KW BY1I/00002599/3), 114/1 (KW BY1I/00021627/8), 42 (KW BY1I/00070296/6), 92/2 (KW BY1I/00030843/4), 93/1 (KW BY1I/00054629/0), 94 (KW BY1I/00065422/1), 95/9 (KW BY1I/00038266/1), 95/13 (KW BY1I/00001045/8), 95/14 (KW BY1I/00001045/8); obręb Krusza Zamkowa, dz. nr ewid.: 1 (KW BY1I/00010189/5), 3/4 (KW BY1I/00010199/8), 3/3 (KW BY1I/00009169/9), 3/2 (KW BY1I/00010191/2), 4/11 (KW BY1I/00066243/9), 4/10 (KW BY1I/00066243/9), 5/2 (KW BY1I/00003056/2), 5/3 (KW BY1I/00037318/4), 7/2 (KW BY1I/00006748/1), 9 (KW BY1I/00036808/9), 12/2 (KW BY1I/00010158/9), 12/3 (KW BY1I/00076304/8), 11/10 (KW BY1I/00003055/5), 12/1 (KW BY1I/00010331/6), 11/9 (KW BY1I/00003055/5), 13 (KW BY1I/00067021/4), 14/2 (KW BY1I/00020609/9), 88 (KW BY1I/00060840/2), 77 (KW BY1I/00009174/7), 76 (KW BY1I/00010926/4); obręb Krusza Podlotowa, dz. nr ewid.: 111/4 (KW BY1I/00013873/8), 123 (KW BY1I/00076305/5), 148 (KW BY1I/00027567/1), 124 (KW BY1I/00005783/1), 125 (KW BY1I/00083789/3), 133/1 (KW BY1I/00046278/7), 137/2 (KW BY1I/00010622/3), 137/1 (KW BY1I/00007656/6), 136/2 (KW BY1I/00014836/4);

gmina Janikowo, obręb Ludzisko, dz. nr ewid.: 260 (KW BY1I/00017056/3), 255 (KW BY1I/00028212/5), 254/1 (KW BY1I/00017052/5), 171 (KW BY1I/00029917/4), 287 (KW BY1I/00017073/8), 236 (KW BY1I/00017064/2), 229 (KW BY1I/00079754/8), 228 (KW BY1I/00017487/3), 217/1 (KW BY1I/00079754/8), 78/3 (KW BY1I/00018106/6), 77 (KW BY1I/00079754/8), 76/1 (KW BY1I/00080890/3), 76/2 (KW BY1I/00079645/1), 75/4 (KW BY1I/00018105/9), 52 (KW BY1I/00061847/8), 51 (KW BY1I/00017073/8); obręb Kołuda Wielka, dz. nr ewid.: 20 (KW BY1I/00049268/5), 22 (KW BY1I/00044167/2), 12/2 (KW BY1I/00044167/2), 9/1 (KW BY1I/00054269/0), 3/1 (KW BY1I/00044167/2); obręb Sielec, dz. nr ewid.: 88 (KW BY1I/00022745/8), 87 (KW BY1I/00044788/1), 81 (KW BY1I/00004520/3), 80/2 (KW BY1I/00044788/1), 76 (KW BY1I/00022745/8), 75 (KW BY1I/00000550/4); obręb Kołuda Mała, dz. nr ewid.: 1/1 (KW BY1I/00010092/8), 5 (KW BY1I/00027670/6), 7/4 (KW BY1I/00023198/5), 78/6 (KW BY1I/00049808/3), 78/7 (KW BY1I/00082281/5), 78/8 (KW BY1I/00080226/8), 78/1 (KW BY1I/00012764/4), 79 (KW BY1I/00012764/4), 97 (KW BY1I/00057932/0); obręb 0005 Janikowo, dz. nr ewid.: 97 (KW BY1I/00027699/6), 46/6 (KW BY1I/00010860/3), 98 (KW BY1I/00053295/4), 106 (BY1I/00027669/6); obręb Broniewice, dz. nr ewid.: 90/5 (KW BY1I/00017437/8), 88/8 (KW BY1I/00017270/9), 88/9 (KW BY1I/00017270/9), 78/1 (KW BY1I/00078315/2), 80/6 (KW BY1I/00069815/1), 77/2 (KW BY1I/00017173/9), 77/3 (brak KW), 77/11 (KW BY1I/00070320/4), 77/12 (KW BY1I/00070320/4), 28 (KW BY1I/00070320/4), 75/8 (KW BY1I/00050984/0), 74/22 (KW BY1I/00081001/2), 75/3 (KW BY1I/00017325/0), 74/5 (KW BY1I/00017270/9), 72 (KW BY1I/00016998/1), 71/4 (KW BY1I/00073412/7), 71/1 (KW BY1I/000071265/7), 70/2 (KW BY1I/00017495/2), 70/1 (KW BY1I/00017006/8), 69 (KW BY1I/00016994/3), 68 (KW BY1I/00016996/7), 67 (KW BY1I/00017013/0), 66 (KW BY1I/00048329/4), 65 (KW BY1I/00026354/8), 64 (KW BY1I/00017003/7); obręb Trląg, dz. nr ewid.: 21/2 (KW BY1I/00016814/8), 21/1 (KW BY1I/00082328/7); obręb Pałuczyna, dz. nr ewid.: 13 (KW BY1I/00057982/5), 10 (KW BY1I/00079382/9), 16 (KW BY1I/00057982/5), 15 (KW BY1I/00080850/1), 27 (KW BY1I/00017536/2), 28 (KW BY1I/00026362/7), 26 (BY1I/00017536/2), 116 (KW BY1I/00017465/3), 23 (KW BY1I/00017221/1); obręb Kołodziejewo, dz. nr ewid.: 104 (KW BY1I/00026355/5), 51 (KW BY1I/00018488/7), 102 (KW BY1I/00018489/4), 106/2 (KW BY1I/00016946/2), 101 (KW BY1I/00026355/5), 98 (brak KW), 99 (KW BY1I/00051868/8), 105 (KW BY1I/00016945/5), 62 (KW BY1I/00017197/3), 61/3 (KW BY1I/00079385/0), 56 (KW BY1I/00017197/3), 63 (KW BY1I/00057530/2), 90 (KW BY1I/00016813/1), 91 (KW BY1I/00016834/4), 87 (KW BY1I/00016897/3), 86 (KW BY1I/00051670/3), 85 (KW BY1I/00017391/3), 84 (brak KW), 83/1 (KW BY1I/00032795/6), 82 (KW BY1I/00017391/3);

Powiat mogileński:

gmina Dąbrowa, obręb Sędowo, dz. nr ewid.: 212 (KW BY1M/00029782/2, 213 (BY1M/00029782/2), 214 (KW BY1M/00029782/2), 215 (KW BY1M/00009027/6), 216 (BY1M/00009029/0), 347 (KW BY1M/00029496/0), 297 (KW BY1M/00027774/9), 241 (KW BY1M/00004201/5), 242/1 (KW BY1M/00027774/9), 282 (KW BY1M/00010047/2), 281/1 (KW BY1M/00010048/9), 281/2 (KW BY1M/00010048/9), 342 (KW BY1M/00027969/3), 287/2 (KW BY1M/00031325/8), 287/3 (KW BY1M/00023155/6), 293 (KW BY1M/00027774/9), 290 (KW BY1M/00014320/8), 320 (KW BY1M/00027774/9), 335/1 (KW BY1M/00013050/7), 337 (KW BY1M/00029518/1), 338 (KW BY1M/00015964/1), 339 (KW BY1M/00004593/9), 78/1 (KW BY1M/00032050/6), 77 (KW BY1M/00027774/9), 76/1 (KW BY1M/00033499/2), 83 (KW BY1M/00026624/6), 89/5 (KW BY1M/00018755/4), 90/2 (KW BY1M/00007388/0), 93 (KW BY1M/00004208/4), 99 (KW BY1M/00027774/9), 113/2 (KW BY1M/00000465/5), 112/2 (KW BY1M/00025563/3), 112/3 (KW BY1M/00023417/1), 127 (KW BY1M/00029629/2), 171 (KW BY1M/00029629/2), 137/3 (KW BY1M/00022559/1); obręb Sucharzewo, dz. nr ewid.: 46 (KW BY1M/00029438/6), 51/3 (KW BY1M/00030420/7), 53 (KW BY1M/00032894/4), 52 (KW BY1M/00027229/4), 55 (KW BY1M/00032894/4), 64 (KW BY1M/00002760/7), 54 (KW BY1M/00032894/4), 93 (KW BY1M/00027229/4), 94 (KW BY1M/00027229/4), 95/2 (KW BY1M/00034381/9), 67 (KW BY1M/00002759/7), 78 (KW BY1M/00000313/5), 80 (KW BY1M/00032212/0), 84 (KW BY1M/00027229/4), 86/1 (KW BY1M/00013444/6), 87 (KW BY1M/00027229/4), 88/2 (KW BY1M/00002758/0), 92 (KW BY1M/00006191/5), 114 (KW BY1M/00029516/7), 116 (KW BY1M/00029516/7), 121/2 (KW BY1M/00030270/0), 122 (KW BY1M/00002763/8), 123 (KW BY1M/00032724/2), 127/1 (KW BY1M/00030270/0), 127/2 (KW BY1M/00023652/0), 128 (KW BY1M/00027229/4), 133 (brak KW), 134 (KW BY1M/00023652/0), 135 (KW BY1M/00030110/1); obręb Parlinek, dz. nr ewid.: 193/6 (KW BY1M/00030947/7), 190 (KW BY1M/00027771/8), 220 (KW BY1M/00000221/3), 186 (KW BY1M/00032724/2), 151/1 (KW BY1M/00027771/8), 149 (KW BY1M/00031085/3), 148 (KW BY1M/00007030/6), 147/1 (KW BY1M/00034521/3), 146 (brak KW), 145 (KW BY1M/00007032/0), 138 (KW BY1M/00027771/8), 136 (KW BY1M/00025428/5), 123 (KW BY1M/00032724/2);

gmina Mogilno, obręb Chałupska, dz. nr ewid.: 65 (KW BY1M/00030518/1), 64 (KW BY1M/00027355/6), 63 (KW BY1M/00030696/2), 16 (KW BY1M/00019049/9), 9/1 (KW BY1M/00029147/9), 2 (KW BY1M/00029147/9); obręb Wieniec, dz. nr ewid.: 141/25 (KW BY1M/00029002/1), 141/30 (KW BY1M/00030621/6), 141/21 (KW BY1M/00024191/7), 141/27 (KW BY1M/00024191/7), 141/28 (KW BY1M/00024191/7), 135/2 (KW BY1M/00030018/6), 91/2 (KW BY1M/00029100/8), 65/1 (KW BY1M/00027943/5), 3080/1 (KW BY1M/00024828/2), 11/2 (KW BY1M/00030018/6), 209 (KW BY1M/00028605/1); obręb Mielenko, dz. nr ewid.: 188/4 (KW BY1M/00025200/1), 187/16 (KW BY1M/00034702/6), 186/1 (KW BY1M/0003123/7), 186/2 (KW BY1M/00026734/0), 186/3 (KW BY1M/0003123/7), 185/2 (KW BY1M/00030779/8), 193 (KW BY1M/00025082/7), 194/1 (KW BY1M/00006805/3), 196 (KW BY1M/00003125/1), 197 (KW BY1M/00003124/4), 199 (KW BY1M/00007229/8), 200 (KW BY1M/00007723/1), 201 (KW BY1M/00007307/9), 166/3 (KW BY1M/00029515/0), 171/1 (KW BY1M/00030099/7), 110/2 (KW BY1M/00034708/8), 114/2 (KW BY1M/00019572/4), 110/1 (KW BY1M/00029250/4), 114/1 (KW BY1M/00006168/5), 3103/22 (KW BY1M/00024830/9); obręb Palędzie Dolne, dz. nr ewid.: 29 (KW BY1M/00003104/8), 31 (KW BY1M/00003077/9), 33 (KW BY1M/00000389/8), 35/1 (KW BY1M/00031721/4), 37 (KW BY1M/00035408/2), 45 (KW BY1M/00030309/3), 52 (KW BY1M/00035408/2), 44 (KW BY1M/00013351/7), 54/1 (KW BY1M/00003077/9), 15 (KW BY1M/00030460/9), 168 (KW BY1M/00000543/6), 25/1 (KW BY1M/00029506/4), 27/1 (KW BY1M/00029506/4), 131/1 (KW BY1M/00031416/3), 131/5 (KW BY1M/00017072/5), 131/6 (KW BY1M/00031837/0), 132 (KW BY1M/00009893/7), 133/3 (KW BY1M/00009892/0), 133/4 (KW BY1M/00014043/2), 134/1 (KW BY1M/00003077/9), 134/2 (KW BY1M/00013352/4), 136/2 (KW BY1M/00019650/5).

Stosownie do art. 10 § 1 K.p.a. strony postępowania mają prawo do czynnego
udziału w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji w terminie siedmiu dni
od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia, mają możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Uwagi i wnioski należy przekazywać tut. organowi:

- drogą pocztową na adres: Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy,
    ul.  Jagiellońska 3, 85-950 Bydgoszcz, Wydział Infrastruktury i Rolnictwa;

-   drogą elektroniczną na adres: ;

-   e-PUAP.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa, termin i zasady przeglądania akt
sprawy uprzejmie proszę uzgodnić telefonicznie z pracownikiem prowadzącym sprawę
(tel. 052 349-7496). Jednocześnie informuję, że przeglądanie akt sprawy jest prawem strony,
a nie obowiązkiem i od jego spełnienia nie jest zależne wydanie rozstrzygnięcia przez organ administracji.

Bieżące informacje dotyczące funkcjonowania Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy dostępne są na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/ uw-kujawsko-pomorski/nowe-zasady-obslugi-klienta-w-wydziale-infrastruktury-i-rolnictwa.

W myśl art. 6 ust. 3 pkt 1 i 7 ustawy, z dniem doręczenia zawiadomienia o wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym, nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, objęte wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w sektorze naftowym, nie mogą być przedmiotem obrotu w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami do dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna. Czynność prawna dokonana z naruszeniem ww. przepisu jest nieważna.

W odniesieniu do nieruchomości objętych wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w sektorze naftowym:

1) do dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna, nie wydaje się decyzji o pozwoleniu
     na budowę, toczące się postępowania ulegają zawieszeniu z mocy prawa do dnia, w którym
     decyzja o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w sektorze naftowym stała się
     ostateczna (art. 6 ust. 3 pkt 2 ustawy)

W przypadku o którym mowa powyżej, na wniosek strony postępowania, po uzyskaniu zgody inwestora, organ prowadzący postępowanie w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu
na budowę, w odniesieniu do nieruchomości objętych wnioskiem o wydanie decyzji
o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w sektorze naftowym podejmie zawieszone postępowanie (art. 6 ust. 4 ustawy)

2) do dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna, zawiesza się postępowania o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w rozumieniu ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (art. 6 ust. 3 pkt 3 ustawy);

Stosownie do art. 6 ust. 5 i 6 ustawy w przypadku gdy po doręczeniu niniejszego zawiadomienia nastąpi:

1) zbycie własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości objętej wnioskiem
o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w sektorze naftowym,

2) przeniesienie wskutek innego zdarzenia prawnego własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości objętej wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w sektorze naftowym

– nabywca, a w przypadku, o którym mowa w pkt 1, nabywca i zbywca, są obowiązani
do zgłoszenia Wojewodzie Kujawsko-Pomorskiemu danych nowego właściciela
lub użytkownika wieczystego. Niedokonanie powyższego zgłoszenia i prowadzenie postępowania bez udziału nowego właściciela lub użytkownika wieczystego nie stanowi podstawy do wznowienia postępowania.

Przepis art. 6 ust. 2 ustawy stanowi, że w przypadku nieuregulowanego stanu prawnego nieruchomości objętych wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w sektorze naftowym lub braku w katastrze nieruchomości danych pozwalających na ustalenie danych osobowych, w szczególności adresu zamieszkania, właściciela lub użytkownika wieczystego, zawiadomienie właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości o wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji strategicznej inwestycji
w sektorze naftowym następuje w drodze obwieszczenia

            Stosownie do art. 49 K.p.a., zawiadomienie pozostałych stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne ogłoszenie poprzez obwieszczenie niniejszego zawiadomienia na tablicy ogłoszeń Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, Urzędu Gminy Inowrocław, Urzędu Miejskiego
w Janikowie, Urzędu Gminy w Dąbrowie, Urzędu Miejskiego w Mogilnie, w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej wymienionych Urzędów, a także w prasie
o zasięgu ogólnopolskim.

 

 

Znak sprawy: WIR.II.747.3.1.2022.EP

            

 

             Z up. WOJEWODY

                                                                                     KUJAWSKO-POMORSKIEGO

                                                                                                Szczepan Bukłaho

                    Kierownik

            Oddziału Planowania

 i  Zagospodarowania Przestrzennego

w  Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa