Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę

Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę

Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.)

Wojewoda Kujawsko-Pomorski

podaje do publicznej wiadomości, że po rozpatrzeniu wniosku inwestora: PGE ENERGIA CIEPŁA S. A., reprezentowanego przez pełnomocnika Panią Beatę Wisenna Malec, przedłożonego w dniu 5 listopada 2020 r. (uzup. w dniu 20 listopada 2020 r. oraz w dniu 8 grudnia 2020 r.) decyzją nr 75/2020 z dnia 10 grudnia 2020 r. został zatwierdzony projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno-budowlany oraz udzielone pozwolenie na budowę dla zamierzenia pn.: „Budowa turbiny gazowej z kotłem odzyskowym parowo-wodnym oraz gazowo-olejowych kotłów rezerwowo-szczytowych, parowo-wodnych w PGE ENERGIA CIEPŁA S. A.” wraz z infrastrukturą towarzyszącą, realizowaną na działkach nr ewid. 8/21 obręb 0268 i 2/14 obręb 0132 w Bydgoszczy. Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, Wydział Infrastruktury i Rolnictwa, ul. Konarskiego 1, (budynek B, XIII piętro, pokój nr 133) wg zasad obsługi klienta obowiązujących w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa dostępnych na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/uw-kujawsko-pomorski/nowe-zasady-obslugi-klienta-... bądź uzyskać informacje pod nr telefonu 52 349 74 91 (kontakt w godzinach od 11:00 do 14:00).

 

z up. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego
Agnieszka Żurawlew
Kierownik Oddziału Architektury i Budownictwa
w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa

 

 

Nr sprawy: WIR.I.7840.3.71.2020.MO