Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 26 maja 2022 r. WIR.II.746.1.9.2022.ML

 

 

OBWIESZCZENIE

WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO

z dnia 26 maja 2022 r.

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r., poz. 503),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

- Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Toruniu z dnia 12 maja 2022 r., znak: WUOZ.DB.ZAR.5151.35.13.22.TZ;

- Burmistrza Pakości z dnia 12 maja 2022 r., znak: KIO.673.3.2022;

- Zarząd Dróg Powiatowych w Inowrocławiu z dnia 11 maja 2022 r., znak: ZDP-T/823/2022;

- Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 13/TZ/2022 z dnia 17 maja 2022 r., znak: ZKPPT.7637.148.2022;

- Starostę Inowrocławskiego z dnia 11 maja 2022  r., znak: AB.673.71.2022;

 

 

uzgadniających projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych pn.: „Przebudowa odcinka istniejącej napowietrznej linii 110 kV Pakość – Mątwy, na działce nr ewid. 89, obręb 0014 Wielowieś oraz nr ewid. 16, obręb 0001 Dziarnowo, gmina Pakość”.

 

 

Znak sprawy: WIR.II.746.1.9.2022.ML

 

 

Z up. Wojewody

Kujawsko-Pomorskiego

Szczepan Bukłaho

Kierownik

Oddziału Planowania

i Zagospodarowania Przestrzennego

Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa