Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 26 maja 2022 r. WIR.II.746.1.6.2022.ML

 

 

OBWIESZCZENIE

WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO

z dnia 26 maja 2022 r.

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r., poz. 503),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

- Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 11/TZ/2022 z dnia 12 maja 2022 r., znak: ZKPPT.7637.139.2022;

- Starostę Inowrocławskiego z dnia 5 maja 2022  r., znak: AB.673.69.2022;

 

 

uzgadniających projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym pn.: „Wymiana istniejącej linii napowietrznej z przewodami AFL 6 na kablową, stacja WN/SN GPZ Nowa Wieś Wielka – pole nr 12 – linia SN 15 kV Broniewo, CRU/B/00336/2019/OD/RD-2 (S-2019-16971), na działce nr ewid. 115/2, obręb 0014 Niszczewice, gmina Złotniki Kujawskie”.

 

Znak sprawy: WIR.II.746.1.6.2022.ML

 

 

Z up. Wojewody

Kujawsko-Pomorskiego

Szczepan Bukłaho

Kierownik

Oddziału Planowania

i Zagospodarowania Przestrzennego

Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa