Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 26 maja 2022 r. WIR.II.746.1.1.2022.ML

 

 

OBWIESZCZENIE

WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO

z dnia 26 maja 2022 r.

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r., poz. 503),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

 

- Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 6 maja 2022 r., znak: WST.612.1.194.2022.KMR;

- Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 maja 2022 r., znak: ZKPPT.7637.136.2022;

- Starostę Bydgoskiego z dnia 5 maja 2022  r., znak: WB.673.54.2022;

 

 

uzgadniających projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym pn.: „Budowa obiektu radiokomunikacyjnego sieci łączności bezprzewodowej GSM-R 12065_L018_Zielonczyn_106 na liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach NPW ERTMS, na działce nr ewid. 282, obręb 0023 Zielonczyn, gmina Sicienko”.

 

Znak sprawy: WIR.II.746.1.1.2022.ML

 

 

Z up. Wojewody

Kujawsko-Pomorskiego

Szczepan Bukłaho

Kierownik

Oddziału Planowania

i Zagospodarowania Przestrzennego

Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa