Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wydaniu decyzji WIR.I.7840.2.18.2022.AP

Informacja o wydaniu decyzji

 

Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 2373 ze zm.),

 

Wojewoda Kujawsko-Pomorski

 

podaje do publicznej wiadomości, że po rozpatrzeniu wniosku inwestora: Miejskie
Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy Sp. z o.o.
, przedłożonego w dniu 21 marca 2022 r. (uzupełnionego w dniu 17 maja 2022 r.) przez panią Agnieszkę Łuczak pełnomocnika inwestora, został zatwierdzony projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno
-budowlany i udzielone pozwolenie na budowę Nr 34/2022 z dnia 25 maja 2022 r.
obejmujące budowę kanału deszczowego w rejonie ul. Kamiennej – kolektor połączeniowy nr 3
– zad. C2_K8K9_4.10 w ramach inwestycji pn.: „Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej i dostosowanie sieci kanalizacji deszczowej do zmian klimatycznych na terenie miasta Bydgoszczy. Budowa i przebudowa”
na działce o nr ew. 195 obręb 0176 M. Bydgoszcz.

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać (po uprzednim uzgodnieniu terminu – tel. 52 349 76 70) w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa
Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 3
(budynek B), XIII piętro, pokój nr 133, w dniach pracy Urzędu, w godzinach od 10:00 do 14:00.

 

z up. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

Agnieszka Żurawlew

Kierownik Oddziału Architektury i Budownictwa

w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa

 

 

Nr sprawy: WIR.I.7840.2.18.2022.AP