Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO - POMORSKIEGO z dnia 25 maja 2022 r. WIR.II.746.1.64.2021.ML

OBWIESZCZENIE

WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO

z dnia 25 maja 2022 r.

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r., poz. 503),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

- Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Toruniu z dnia 4 maja 2022 r., znak: WUOZ.DB.ZAR.5151.15.23.22.TZ;

- Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Bydgoszczy z dnia 5 maja 2022 r., znak: O/BY.Z-3.4351.299.2022.SN;

- Starostę Inowrocławskiego z dnia 5 maja 2022  r., znak: AB.673.70.2022;

 

 

uzgadniających projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym pn.: „Przebudowa odcinka istniejącej napowietrznej linii elektroenergetycznej WN 110 kV Marulewska – Mątwy, na działce nr ewid. 101, obręb 0043 Tupadły, gmina Inowrocław”.

 

 

Znak sprawy: WIR.II.746.1.64.2021.ML

 

 

Z up. Wojewody

Kujawsko-Pomorskiego

Szczepan Bukłaho

Kierownik

Oddziału Planowania

i Zagospodarowania Przestrzennego

Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa