Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 29 kwietnia 2022 r. WIR.II.746.1.62.2021.ML

OBWIESZCZENIE

WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO

z dnia 29 kwietnia 2022 r.

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r., poz. 503),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

- Zarząd Dróg Powiatowych w Bydgoszczy z dnia 6 kwietnia 2022 r., znak: PT-II.4401.47. 2022;

- Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego w Warszawie z dnia 20 kwietnia 2022 r., znak: DOP-WPGP.483.229.2022.2.PDo;

- Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 8/TZ/2022 z dnia 13 kwietnia 2022 r., znak: ZKPPT.7637.102.2022;

- Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 15 kwietnia 2022  r., znak: WAB.I.6724.3.23.2022. MO;

 

uzgadniających projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym pn.: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na działce nr ewid. 20, obręb 0381 Bydgoszcz Miasto, położonej w Bydgoszczy”.

 

Znak sprawy: WIR.II.746.1.62.2021.ML

 

 

Z up. Wojewody

Kujawsko-Pomorskiego

Szczepan Bukłaho

Kierownik

Oddziału Planowania

i Zagospodarowania Przestrzennego

Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa