Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 29 kwietnia 2022 r. WIR.II.746.1.59.2021.ML

OBWIESZCZENIE

WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO

z dnia 29 kwietnia 2022 r.

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r., poz. 503),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 7 kwietnia 2022 r., znak: WST.612.1.151.2022.KMR;

- Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 8 kwietnia 2022 r., znak: In. 720.76.2022.ŁK;

- Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 6/TZ/2022 z dnia 8 kwietnia 2022 r., znak: ZKPPT.7637.98.2022;

- Starostę Aleksandrowskiego z dnia 4 kwietnia 2022  r., znak: GN.Gg.7582.6W. 2022;

 

 

uzgadniających projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych pn.: „Budowa sieci elektroenergetycznej SN-15 kV w postaci linii kablowych,
na działkach: nr ewid. 10/2 i 10/1, mapa 34 oraz nr ewid. 1, mapa 36, obręb 0001 Aleksandrów Kujawski 1, gmina Aleksandrów Kujawski Miasto oraz na działce nr ewid. 150/2, obręb 0016 Ośno I, gmina Aleksandrów Kujawski”.

 

Znak sprawy: WIR.II.746.1.59.2021.ML

 

 

Z up. Wojewody

Kujawsko-Pomorskiego

Szczepan Bukłaho

Kierownik

Oddziału Planowania

i Zagospodarowania Przestrzennego

Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa