Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o treści decyzji z 6 maja 2022 r. WIR.I.7840.3.11.2022.MB

Termin udostępnienia: 6.05.2022 r. – 20.05.2022 r.

 

            Na podstawie art. art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 2373 ze zm.) udostępnia się treść decyzji Nr 27/2022 z dnia 6 maja 2022 r. w sprawie o sygnaturze WIR.I.7840.3.11.2022.MB dot. zamierzenia budowlanego pn.: „Rozbudowa bocznicy kolejowej oraz oświetlenia na terenie zakładu ANWIL S.A.”, na działkach nr ewid.: 121/2, 103/2, 104/3 – obręb 0008 M. Włocławek.

Z up. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

Agnieszka Żurawlew

Kierownik Oddziału Architektury i Budownictwa

w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa

 

Zał.: DOCXdecyzja Nr 27/2022 z dnia 6 maja 2022 r. (75,94KB)