Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę WIR.I.7840.3.11.2022.MB

Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę

 

Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 2373 ze zm.),

 

Wojewoda Kujawsko-Pomorski

 

podaje do publicznej wiadomości, że po rozpatrzeniu wniosku inwestora: ANWIL S.A., reprezentowanego przez Pana Roberta Szczerkowskiego, który został przedłożony w dniu
4 marca 2022 r. (uzup. w dniu 4 kwietnia 2022 r. oraz w dniu 25 kwietnia 2022 r.), decyzją
Nr 27/2022 z dnia 6 maja 2022 r. został zatwierdzony projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany oraz zostało udzielone pozwolenie na budowę dla zadania pn.: „Rozbudowa bocznicy kolejowej oraz oświetlenia na terenie zakładu ANWIL S.A.”,
na działkach nr ewid.: 121/2, 103/2, 104/3 – obręb 0008 M. Włocławek.

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się wg zasad określonych na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/uw-kujawsko-pomorski/nowe-zasady-obslugi-klienta-w-wydziale-infrastruktury-i-rolnictwa, bądź uzyskać informację mailowo (e-mail: mbagniewski@bydgoszcz.uw.gov.pl) lub pod nr telefonu 52 349 74 95 w godzinach 11:00 – 14:00.

 

Z up. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

Agnieszka Żurawlew

Kierownik Oddziału Architektury i Budownictwa

w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa

Nr sprawy: WIR.I.7840.3.11.2022.MB