Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę z dnia 8 kwietnia 2022 r. WIR.I.7840.2.3.2022.MO

Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę

 

Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 2373 ze zm.),

 

Wojewoda Kujawsko-Pomorski

 

podaje do publicznej wiadomości, że po rozpatrzeniu wniosku inwestora: Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Solcu Kujawskim, przedłożonego w dniu 19 stycznia 2022 r. (uzup. dnia 17 marca 2022 r.), decyzją nr 19/2022 z dnia 8 kwietnia 2022 r. został zatwierdzony projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany i udzielone pozwolenia na budowę dla zamierzenia budowlanego polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Leśnej w Solcu Kujawskim, realizowanego na działkach nr ewid. 74/1 i 910/3 obręb 0001 M. Solec Kujawski, jedn. ewid. 040308_4 Solec Kujawski – M.

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się wg zasad obsługi klienta obowiązujących w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa dostępnych na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/uw-kujawsko-pomorski/nowe-zasady-obslugi-klienta-w-wydziale-infrastruktury-i-rolnictwa lub pod nr telefonu 52 349 74 91 (w godz. od 11:00 do 14:00).

 

z up. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

Agnieszka Żurawlew

Kierownik Oddziału Architektury i Budownictwa

w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa

 

 

 

Sygnatura sprawy: WIR.I.7840.2.3.2022.MO