Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Udostępnienie treści decyzji z dnia 8 kwietnia 2022 r. WIR.I.7840.2.3.2022.MO

Termin udostępnienia: 8.04.2022 r. – 22.04.2022 r.

 

            Na podstawie art. art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 2373 ze zm.) udostępnia się treść decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr 19/2022 z dnia 8 kwietnia 2022 r. (znak sprawy: WIR.I.7840.2.3.2022.MO) o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę dla zamierzenia budowlanego polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Leśnej w Solcu Kujawskim, realizowanego na działkach nr ewid. 74/1 i 910/3 obręb 0001 M. Solec Kujawski, jedn. ewid. 040308_4 Solec Kujawski – M.

 

z up. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

Agnieszka Żurawlew

Kierownik Oddziału Architektury i Budownictwa

w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa

 

 

Zał.: PDFdecyzja nr 19/2022 z dnia 8 kwietnia 2022 r. (1,61MB)