Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o treści decyzji z dnia 4 kwietnia 2022 - WIR.I.7840.5.24.2021.MB

Termin udostępnienia: 4.04.2022 r. – 18.04.2022 r.

 

            Na podstawie art. art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 2373 ze zm.) udostępnia się treść decyzji Nr 22/Tz/2022 z dnia 4 kwietnia 2022 r. w sprawie o sygnaturze WIR.I.7840.5.24.2021.MB dot. zamierzenia budowlanego pn. „Przebudowa budynku obsługowo technicznego nr 121 wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu PWL Bydgoszcz – zadanie 11337 – Element II”, realizowanego na działkach nr ewid.: 10/5, 11/1, 21/1 - obręb 0123 M. Bydgoszcz.

Z up. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

Agnieszka Żurawlew

Kierownik Oddziału Architektury i Budownictwa

w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa

 

Zał.: DOCXWIR.I.7840.5.24.2021.MB - decyzja o pozwoleniu na budowę.docx (75,42KB)