Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 22 marca 2022 r. WIR.II.747.2.4.2021.EP

 

 

OBWIESZCZENIE

WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO

z dnia  22  marca 2022 r.

Na podstawie art. 131 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) oraz art. 12 ust. 1, 1a i 2 w związku
z art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2021 r. poz. 1836),

zawiadamia się,

że zostały wniesione odwołania od decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr 5/2021
z dnia 31 grudnia 2021 r., znak: WIR.II.747.2.4.2021.EP o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu pn.: „Budowa gazociągu w/c Latkowo-Wrzosy” będącej częścią inwestycji pn.: „Budowa gazociągu Latkowo – Wrzosy – Nakło nad Notecią – Sępólno Krajeńskie – Pawłowo wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województw kujawsko-pomorskiego  i pomorskiego”.

Odwołania wraz z aktami sprawy zostały przesłane w celu rozpatrzenia do Ministra Rozwoju
i Technologii.

Strony postępowania zakończonego wydaniem zaskarżonej decyzji mogą zapoznać się
z treścią odwołań w siedzibie Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy,
ul. Konarskiego 1-3, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym - tel. 52 349 7400; 52 349 7496
lub drogą elektroniczną - adres: , zgodnie z zasadami obsługi klienta
w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa zamieszczonymi na stronie internetowej tut. Urzędu.

Obwieszczenie podlega publikacji na tablicy ogłoszeń oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie podmiotowej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Bydgoszczy oraz urzędów gmin właściwych ze względu na lokalizację inwestycji, a także
w prasie o zasięgu ogólnopolskim.

Właścicielom i użytkownikom wieczystym nieruchomości objętych decyzją zawiadomienie o wniesieniu odwołań od decyzji wysyła się na adres określony w katastrze nieruchomości ze skutkiem doręczenia.

Zawiadomienie  uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło obwieszczenie w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim.

 

 

 

Z up. Wojewody

Kujawsko-Pomorskiego

Szczepan Bukłaho            

Kierownik

Oddziału Planowania

i Zagospodarowania Przestrzennego

w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa

 

Znak sprawy:

WIR.II.747.2.4.2021.EP