Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 15 marca 2022 r. WIR.II.746.1.58.2020.JG

OBWIESZCZENIE

WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO

z dnia   15   marca 2022 r.

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 w zawiązku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r., poz. 503),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

-  Starostę Świeckiego z dnia 5 listopada 2021 r., znak: BOŚ. 673.J.2350.2021;

- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 2 listopada 2021 r., znak: WST.612.1.520.2021.KMR

 

uzgadniających projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych dla inwestycji polegającej na budowie kablowej sieci elektroenergetycznej (linii kablowei)      110  kV   dla  zasilania   projektowanej   podstacji   trakcyjnej   Wielkie   Gacno

z   projektowanej   podstacji   trakcyjnej   Wierzchucin,  wraz  z  towarzyszącą kablową siecią optotelekomunikacyjną,   na  działkach  nr  ewid.: 309/3, 305/3, 215/2, 306, 305/2, 318, 319, 305/1, 393/2, 11, 12, 13, 14, 15, 10/5, 404, 492/1,  obręb  Małe Gacno;  nr  ewid.196/8, 196/7, 196/22, 330,  obręb  Suchom-Lisiny;    nr  ewid.  12/2, obręb   Zielonka; nr  ewid. 124,  obręb Wysoka; nr ewid. 198/8, obręb Brzozie, gmina Cekcyn; 49/1, obręb Lisiny; gmina Śliwice,

 

 

 

Zgodnie z art. 49 § 2 K.p.a. (zdanie drugie) zawiadomienie uważa się za dokonane
po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne ogłoszenie poprzez obwieszczenie na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, Urzędu Gminy Cekcyn oraz Urzędu Gminy Śliwice.

 

Znak sprawy: WIR.II.746.1.58.2020.JG

 

 

Z up. Wojewody

Kujawsko-Pomorskiego

Szczepan Bukłaho

Kierownik

Oddziału Planowania

i Zagospodarowania Przestrzennego

Wydział Infrastruktury i Rolnictwa