Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 15 marca 2022 r. WIR.II.746.1.48.2021.JG

OBWIESZCZENIE

WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO

z dnia  15    marca 2022 r.

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 w zawiązku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r., poz. 503),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

- Zarząd Dróg Miejskich w Grudziądzu

   z dnia 10 listopada 2022 r. znak: ZDM-I-E.4400.53.2021.PG ;

- Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego w Warszawie

   z dnia 19 listopada 2022 r., znak: DOP-WPGP.483.795.2021.PDo

- Starostę Lipnowskiego

   z dnia 9 listopada 2021 r., znak: GN.6622.3.553.2021;

- Starostę Tucholskiego

   z dnia 12 listopada 2021 r., znak: AB.673.17.2021.KM

 

uzgadniających projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych dla inwestycji polegającej na budowie: linii kablowych  SV 15 kV i linii kablowych światłowodowych   na  działce  nr  ewid.   2692/30,  obręb  0001 Lipno, gmina  Lipno Miasto, nr   ewid.  59, obręb  0164  Miasto  Grudziądz,  gmina  Miasto  Grudziądz  oraz  na  działkach nr  ewid.  208/1  i  208/2, obręb 0005 Kawęczyn, gmina Obrowo.

 

 

Zgodnie z art. 49 § 2 K.p.a. (zdanie drugie) zawiadomienie uważa się za dokonane
po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne ogłoszenie poprzez obwieszczenie na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, Urzędu Miasta Lipno, Urzędu Miasta Grudziądz oraz Urzędu Gminy Obrowo.

 

Znak sprawy: WIR.II.746.1.48.2021.JG

 

 

Z up. Wojewody

Kujawsko-Pomorskiego

Szczepan Bukłaho

Kierownik

Oddziału Planowania

i Zagospodarowania Przestrzennego

Wydział Infrastruktury i Rolnictwa