Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

decyzja Nr 12/2022 z dnia 4 marca 2022 r.

Termin udostępnienia: 4.03.2022 r. – 17.03.2022 r.

 

                          Na podstawie art. art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.) udostępnia się treść decyzji Nr 12/2022 z dnia 4 marca 2022 r. w sprawie o sygnaturze WIR.I.7840.2.69.2021.JM/PK dot. budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w pasie drogowym drogi krajowej nr 5 w ramach inwestycji pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej wraz z tłocznią ścieków i jej zasilaniem elektrycznym w pobliżu ul. Różanej oraz Osiedlowej w miejscowości Kusowo, gm. Dobrcz”, na działce
nr ewid. 23/3 obręb 0001 Borówno, gm. Dobrcz.

 

 

z up. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

Agnieszka Żurawlew

Kierownik Oddziału Architektury i Budownictwa

w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa

 

 

Zał: PDFdecyzja Nr 12/2022 z dnia 4 marca 2022 r. (1,47MB)