Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wydanej decyzji z dnia 4 marca 2022 r.

Bydgoszcz 4.03.2022 r.

Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę

 

Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.)

 

Wojewoda Kujawsko-Pomorski

 

podaje do publicznej wiadomości, że po rozpatrzeniu wniosku inwestora: Gminy Dobrcz, reprezentowanej przez Pana Tomasza Jeleń, który został przedłożony w dniu 23 grudnia
2021 r. (uzup. dnia 24 stycznia 2022 r. oraz 24 lutego 2022 r.), decyzją Nr 12/2022 z dnia
4 marca 2022 r. został zatwierdzony projekt zagospodarowania terenu oraz zostało udzielone pozwolenie na budowę pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w pasie drogowym drogi krajowej nr 5 w ramach inwestycji pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej wraz z tłocznią ścieków i jej zasilaniem elektrycznym w pobliżu ul. Różanej oraz Osiedlowej w miejscowości Kusowo, gm. Dobrcz”, na działce nr ewid. 23/3 obręb 0001 Borówno, gm. Dobrcz.

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się wg zasad określonych na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/uw-kujawsko-pomorski/nowe-zasady-obslugi-klienta-w-wydziale-infrastruktury-i-rolnictwa, bądź uzyskać informację mailowo (e-mail: pkaczynski@bydgoszcz.uw.gov.pl) lub pod nr telefonu 52 349 74 98 w godzinach
11:00 – 14:00.

 

z up. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

Agnieszka Żurawlew

Kierownik Oddziału Architektury i Budownictwa

w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa

 

 

Nr sprawy: WIR.I.7840.2.69.2021.JM/PK