Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Statystyki podstron

Rok 2024
Styczeń: 138981Luty: 103960Marzec: 94368Kwiecień: 97120Maj: 64316Czerwiec: 0
Lipiec: 0Sierpień: 0Wrzesień: 0Październik: 0Listopad: 0Grudzień: 0
Rok 2023
Styczeń: 113170Luty: 122065Marzec: 135566Kwiecień: 105522Maj: 115462Czerwiec: 107556
Lipiec: 100354Sierpień: 94643Wrzesień: 84095Październik: 92353Listopad: 91354Grudzień: 73830
Rok 2022
Styczeń: 67915Luty: 72961Marzec: 176365Kwiecień: 98159Maj: 98831Czerwiec: 121506
Lipiec: 197040Sierpień: 124204Wrzesień: 113807Październik: 125955Listopad: 110504Grudzień: 113615
Rok 2021
Styczeń: 34890Luty: 36031Marzec: 53352Kwiecień: 47426Maj: 50374Czerwiec: 50368
Lipiec: 42154Sierpień: 50596Wrzesień: 107321Październik: 98154Listopad: 57803Grudzień: 67363
Rok 2020
Styczeń: 0Luty: 0Marzec: 0Kwiecień: 0Maj: 0Czerwiec: 0
Lipiec: 0Sierpień: 0Wrzesień: 0Październik: 0Listopad: 0Grudzień: 457
 1. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 334869
 2. Co potrzebujemy do złożenia wniosku paszportowego
  Wyświetleń: 169138
 3. Rezerwacja wizyty
  Wyświetleń: 142652
 4. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 125490
 5. Paszport
  Wyświetleń: 79908
 6. Ogłoszenia o naborze
  Wyświetleń: 76053
 7. Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
  Wyświetleń: 61134
 8. Ogłoszenia i obwieszczenia
  Wyświetleń: 58164
 9. Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
  Wyświetleń: 56040
 10. Opłaty paszportowe i konta
  Wyświetleń: 43345
 11. Komunikacja
  Wyświetleń: 42577
 12. Formularze i wnioski
  Wyświetleń: 39664
 13. Kierownictwo Urzędu
  Wyświetleń: 37363
 14. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 35142
 15. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
  Wyświetleń: 34400
 16. Wydziały i Biura Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego
  Wyświetleń: 31509
 17. Przygotowanie wniosków o nadanie orderów, odznaczeń
  Wyświetleń: 27557
 18. Wyniki naborów
  Wyświetleń: 26890
 19. Wykazy wolnych miejsc szkoleniowych oraz liczby przyznanych miejsc na postępowanie kwalifikacyjne
  Wyświetleń: 23305
 20. Kontrole
  Wyświetleń: 22285
 21. Wydział Infrastruktury
  Wyświetleń: 21142
 22. Wydział Zdrowia - Kujawsko-Pomorskie Centrum Zdrowia Publicznego
  Wyświetleń: 20350
 23. Dzienniki Urzędowe
  Wyświetleń: 19008
 24. Biura i punkty paszportowe
  Wyświetleń: 18731
 25. Rekrutacja pracowników w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy
  Wyświetleń: 18485
 26. Zezwolenie na pobyt czasowy
  Wyświetleń: 18404
 27. Zdrowie
  Wyświetleń: 18202
 28. Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
  Wyświetleń: 18131
 29. Konsultanci wojewódzcy w ochronie zdrowia
  Wyświetleń: 17931
 30. Zaproszenia
  Wyświetleń: 16911
 31. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - EDYCJA 2023
  Wyświetleń: 16619
 32. Sprawozdawczość statystyczna z zakresu „zdrowie i ochrona zdrowia”
  Wyświetleń: 15874
 33. Wydawanie zezwoleń na pracę cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
  Wyświetleń: 15734
 34. Przetargi w K-PUW
  Wyświetleń: 15555
 35. Delegatury
  Wyświetleń: 15548
 36. Wydział Polityki Społecznej
  Wyświetleń: 14872
 37. Wydanie i wymiana karty pobytu
  Wyświetleń: 13985
 38. Wyniki postępowań kwalifikacyjnych
  Wyświetleń: 13310
 39. Bezpieczeństwo
  Wyświetleń: 13161
 40. Rejestr Domów Pomocy Społecznej
  Wyświetleń: 12992
 41. Rejestry i ewidencje
  Wyświetleń: 12812
 42. Tabela obowiązujących opłat
  Wyświetleń: 12487
 43. Kształcenie kadr medycznych
  Wyświetleń: 12185
 44. Odroczenie lub rozkładanie na raty spłaty należności pieniężnej za mandat karny kredytowany
  Wyświetleń: 11662
 45. Lekarze i lekarze dentyści
  Wyświetleń: 11434
 46. Formy legalizacji pobytu obywateli państw spoza UE
  Wyświetleń: 10714
 47. Dyrektor Generalny
  Wyświetleń: 9554
 48. Wydział Nadzoru i Kontroli
  Wyświetleń: 9289
 49. Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą
  Wyświetleń: 9186
 50. Cudzoziemcy - informacje podstawowe
  Wyświetleń: 9053
 51. Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 9012
 52. Pełnomocnicy Wojewody
  Wyświetleń: 9006
 53. Przekazywanie nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz jednostek samorządu terytorialnego - na rzecz gminy
  Wyświetleń: 8995
 54. Polityka społeczna
  Wyświetleń: 8958
 55. Kontakt
  Wyświetleń: 8836
 56. Informacje
  Wyświetleń: 8585
 57. Wydział Koordynacji Świadczeń
  Wyświetleń: 8379
 58. Wykaz zakładów pracy chronionej i spółdzielni inwalidów
  Wyświetleń: 8188
 59. Fundusz rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej
  Wyświetleń: 8161
 60. Wolne stanowiska pracy w Służbie Cywilnej
  Wyświetleń: 8100
 61. Biuro Wojewody
  Wyświetleń: 8099
 62. Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
  Wyświetleń: 8028
 63. Egzaminy dla kandydatów na instruktorów i wykładowców nauki jazdy
  Wyświetleń: 7972
 64. Budownictwo
  Wyświetleń: 7885
 65. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy
  Wyświetleń: 7858
 66. Wydział Finansów i Budżetu
  Wyświetleń: 7717
 67. Uznanie za obywatela polskiego
  Wyświetleń: 7659
 68. Aktualności Wydziału Zdrowia
  Wyświetleń: 7425
 69. Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE
  Wyświetleń: 7387
 70. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy
  Wyświetleń: 7339
 71. Zasady pobytu obywateli Unii Europejskiej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
  Wyświetleń: 7134
 72. Państwowa Straż Rybacka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Bydgoszczy
  Wyświetleń: 7121
 73. Obywatelstwo
  Wyświetleń: 7052
 74. Sprawy obywatelskie
  Wyświetleń: 6992
 75. Rejestr placówek całodobowej opieki
  Wyświetleń: 6944
 76. Karta Polaka - świadczenie pieniężne
  Wyświetleń: 6912
 77. Internetowa rejestracja wizyty
  Wyświetleń: 6888
 78. Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bydgoszczy
  Wyświetleń: 6861
 79. Nadanie obywatelstwa polskiego
  Wyświetleń: 6798
 80. Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
  Wyświetleń: 6776
 81. Zezwolenie na pobyt stały
  Wyświetleń: 6763
 82. Administracja Zespolona
  Wyświetleń: 6515
 83. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 6368
 84. Dokumenty i zaświadczenia z archiwum zakładowego
  Wyświetleń: 6292
 85. Rozpoczęcie specjalizacji
  Wyświetleń: 6161
 86. Wydział Organizacyjny
  Wyświetleń: 6107
 87. Zgłoszenie budowy lub wykonania innych robót budowlanych
  Wyświetleń: 5918
 88. Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu
  Wyświetleń: 5901
 89. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - EDYCJA 2024
  Wyświetleń: 5793
 90. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 5743
 91. Polityka prywatności BIP
  Wyświetleń: 5735
 92. Niepełnosprawność
  Wyświetleń: 5718
 93. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - EDYCJA 2022
  Wyświetleń: 5703
 94. Pobierz programy
  Wyświetleń: 5695
 95. Mandaty karne
  Wyświetleń: 5672
 96. Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Bydgoszczy
  Wyświetleń: 5609
 97. Rejestr placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz wolnych miejsc w tych placówkach
  Wyświetleń: 5413
 98. Wytyczne w sprawie postępowania w zakresie integracji cudzoziemców
  Wyświetleń: 5408
 99. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 5259
 100. Rolnictwo i środowisko
  Wyświetleń: 5257
 101. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 25 marca 2022 r.
  Wyświetleń: 5201
 102. Państwowa Straż Łowiecka
  Wyświetleń: 5168
 103. Wojewódzka Komisja ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Bydgoszczy
  Wyświetleń: 5166
 104. Terminy egzaminów dla kierowców wykonujących przewóz drogowy - kwalifikacja wstępna
  Wyświetleń: 5091
 105. z dnia 26 marca 2021 r w sprawie ustalenia wysokości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m² powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych w województwie kujawsko-pomorskim.
  Wyświetleń: 5074
 106. Wydawanie decyzji potwierdzającej prawo do rekompensaty za "mienie zabużańskie"
  Wyświetleń: 5043
 107. Przykładowy wzór wniosku w sprawie udzielenia zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych
  Wyświetleń: 5030
 108. Regulamin Urzędu
  Wyświetleń: 4948
 109. Rejestr miejsc, w których gmina udziela tymczasowego schronienia
  Wyświetleń: 4941
 110. Paszport tymczasowy/drugi paszport
  Wyświetleń: 4853
 111. Przyznanie/przedłużenie Karty Polaka
  Wyświetleń: 4780
 112. Plan Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego - obowiązujący
  Wyświetleń: 4745
 113. Zespół Bezpieczeństwa Informacji i Informatyki
  Wyświetleń: 4723
 114. Wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę
  Wyświetleń: 4696
 115. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Toruniu
  Wyświetleń: 4620
 116. Wydawanie zaświadczeń dla celów emerytalno-rentowych
  Wyświetleń: 4611
 117. Nieruchomości
  Wyświetleń: 4580
 118. Organizacja kwalifikacji wojskowej
  Wyświetleń: 4573
 119. Opracowania, raporty i analizy
  Wyświetleń: 4546
 120. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 4523
 121. Statut Urzędu
  Wyświetleń: 4481
 122. Budżet, majątek Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego
  Wyświetleń: 4450
 123. Ochrona danych osobowych - RODO
  Wyświetleń: 4427
 124. Praktyki studenckie w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy
  Wyświetleń: 4417
 125. Komisje i Zespoły Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego
  Wyświetleń: 4393
 126. Udostępnianie informacji publicznej
  Wyświetleń: 4385
 127. Plan Działalności Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy
  Wyświetleń: 4333
 128. Kościół
  Wyświetleń: 4083
 129. Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Bydgoszczy
  Wyświetleń: 4005
 130. Przebieg specjalizacji
  Wyświetleń: 4001
 131. Zgłoszenie o uzyskanie karty doskonalenia zawodowego ratowników medycznych
  Wyświetleń: 3991
 132. Zakończenie specjalizacji. Państwowy Egzamin Specjalizacyjny
  Wyświetleń: 3988
 133. Obrona Ojczyzny
  Wyświetleń: 3982
 134. Sposoby stanowienia aktów publicznoprawnych
  Wyświetleń: 3961
 135. Zrzeczenie się obywatelstwa polskiego
  Wyświetleń: 3961
 136. Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Bydgoszczy
  Wyświetleń: 3959
 137. Deklaracja dostępności
  Wyświetleń: 3856
 138. Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna
  Wyświetleń: 3842
 139. Podstawowe przepisy prawa dotyczące cudzoziemców
  Wyświetleń: 3800
 140. Medycyna szkolna
  Wyświetleń: 3785
 141. Wojewódzka Komisja ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych
  Wyświetleń: 3784
 142. Statystyka medyczna
  Wyświetleń: 3771
 143. Wykaz Zespołów Ratownictwa Medycznego
  Wyświetleń: 3722
 144. Formy legalizacji pobytu obywateli państw członkowskich UE
  Wyświetleń: 3682
 145. Koszt odtworzenia 1 m kw.
  Wyświetleń: 3661
 146. Wykaz Środowiskowych Domów Samopomocy
  Wyświetleń: 3647
 147. Poświadczenie posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego
  Wyświetleń: 3636
 148. Oddział Redakcji Dziennika Urzędowego
  Wyświetleń: 3629
 149. Podstawowe informacje
  Wyświetleń: 3626
 150. Składanie petycji w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim
  Wyświetleń: 3615
 151. Udostępnianie aktów normatywnych
  Wyświetleń: 3604
 152. Ponowne Wykorzystywanie Informacji Sektora Publicznego
  Wyświetleń: 3590
 153. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Bydgoszczy
  Wyświetleń: 3535
 154. KONTAKT
  Wyświetleń: 3472
 155. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 3466
 156. Wojewódzki plan zarządzania kryzysowego
  Wyświetleń: 3425
 157. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 3419
 158. Wykaz zakładów aktywności zawodowej
  Wyświetleń: 3411
 159. Rejestr Centrów Integracji Społecznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  Wyświetleń: 3372
 160. Wzory pism
  Wyświetleń: 3370
 161. Rejestr tłumaczy polskiego języka migowego, systemu językowo-migowego
  Wyświetleń: 3350
 162. Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy
  Wyświetleń: 3333
 163. Wykaz przedsiębiorstw i instytucji których akta znajdują się w Archiwum Zakładowym w K-PUW
  Wyświetleń: 3321
 164. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Bydgoszczy
  Wyświetleń: 3259
 165. COVID-19 - akty prawne i dokumenty dotyczące zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania koronawirusa
  Wyświetleń: 3248
 166. Udostępnianie dokumentacji
  Wyświetleń: 3205
 167. System Rejestrów Państwowych
  Wyświetleń: 3190
 168. Aktywny Maluch 2022-2029
  Wyświetleń: 3011
 169. Wojewódzki plan transformacji
  Wyświetleń: 2964
 170. Rejestr Jednostek Specjalistycznego Poradnictwa
  Wyświetleń: 2923
 171. Plan szkolenia obronnego województwa kujawsko-pomorskiego
  Wyświetleń: 2853
 172. Rejestr Klubów Integracji Społecznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  Wyświetleń: 2840
 173. Wydawanie decyzji o pozwoleniu na budowę na terenie zamkniętym
  Wyświetleń: 2826
 174. Rejestr przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia
  Wyświetleń: 2798
 175. Naczelny Lekarz Uzdrowiska
  Wyświetleń: 2795
 176. Ewidencja podmiotów prowadzących kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy
  Wyświetleń: 2787
 177. Rozpatrywanie wniosków państw. osób prawnych o uwłaszczenie w stosunku do gruntów i budynków
  Wyświetleń: 2784
 178. Rejestracja pobytu obywatela Unii Europejskiej
  Wyświetleń: 2670
 179. Przepisy prawne regulujące system Państwowe Ratownictwo Medyczne Karty podstawowe Pokaż (aktywna karta)
  Wyświetleń: 2638
 180. Wyniki naboru wniosków w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023 r.
  Wyświetleń: 2624
 181. Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Bydgoszczy
  Wyświetleń: 2600
 182. Sprawozdawczość finansowa
  Wyświetleń: 2572
 183. Składanie wniosków i dokonywanie zgłoszeń w formie elektronicznej
  Wyświetleń: 2543
 184. Plan działania Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w zakresie realizacji zadań obronnych na terenie województwa
  Wyświetleń: 2520
 185. Przykładowy wzór wniosku w sprawie udzielenia zgody na odstępstwo od przepisów ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym i rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagań w zakresie odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej, a także sposobu urządzania i utrzymania zasłon odśnieżnych oraz pasów przeciwpożarowych
  Wyświetleń: 2485
 186. Dziedziny mające zastosowanie w ochronie zdrowia
  Wyświetleń: 2472
 187. Samodzielne stanowisko ds. Audytu Wewnętrznego
  Wyświetleń: 2468
 188. Inne dokumenty wydawane cudzoziemcom
  Wyświetleń: 2437
 189. Karta Statystyczna Szpitalna Ogólna – formularz MZ/Szp-11
  Wyświetleń: 2432
 190. Pełnomocnik Wojewody do Spraw Osób Niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 2401
 191. Wpis do rejestru ośrodków lub organizatorów turnusów rehabilitacyjnych
  Wyświetleń: 2374
 192. Mapowanie potrzeb zdrowotnych
  Wyświetleń: 2354
 193. Wyniki naboru wniosków w ramach Programu „Centra opiekuńczo-mieszkalne” finansowanego z Funduszu Solidarnościowego
  Wyświetleń: 2348
 194. Wniosek o ostemplowanie przedłożonego dziennika budowy (wzór)
  Wyświetleń: 2321
 195. Obwieszczenie z dnia 28 września w sprawie ustalenia wysokości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m² powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych w województwie kujawsko-pomorskim.
  Wyświetleń: 2320
 196. Dotacje podmiotowe z budżetu państwa dla spółek wodnych i ich związków
  Wyświetleń: 2287
 197. RODO
  Wyświetleń: 2211
 198. Wykaz lekarzy upoważnionych przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego do przeprowadzania badań lekarskich na kierowców
  Wyświetleń: 2181
 199. Dotacje dla gmin
  Wyświetleń: 2158
 200. Przedłużanie wiz
  Wyświetleń: 2158
 201. Wydawanie decyzji o pozwolenie na budowę - obszary kolejowe
  Wyświetleń: 2157
 202. Rejestr zgłoszeń budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1-3, przebudowy, o której mowa w art. 29 ust. 3 pkt 1 lit. a, oraz instalowania, o którym mowa w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d ustawy Prawo budowlane, z wyłączeniem obiektów budowlanych usytuowanych na terenach zamkniętych, ustalonych decyzją Ministra Obrony Narodowej.
  Wyświetleń: 2150
 203. ogłoszenie o naborze na stanowisko – operator numerów alarmowych Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
  Wyświetleń: 2120
 204. Opiniowanie celowości inwestycji w ochronie zdrowia
  Wyświetleń: 2116
 205. Zgłoszenia dotyczące robót budowlanych nie wymagających pozwolenia
  Wyświetleń: 2098
 206. Ogłoszenie o naborze z dnia 18.01.2023 r. na stanowisko: Strażnik Państwowej Straży Łowieckiej
  Wyświetleń: 2093
 207. Obwieszczenie z dnia 21 marca 2023 r. w sprawie ustalenia wysokości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych
  Wyświetleń: 2075
 208. Opiniowanie programów polityki zdrowotnej
  Wyświetleń: 2070
 209. JAK ZŁOŻYĆ WNIOSEK
  Wyświetleń: 2060
 210. Rejestr jednostek współpracujących z systemem PRM Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  Wyświetleń: 2039
 211. dyspozytor medyczny do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (Toruń)
  Wyświetleń: 2038
 212. Odwołania od decyzji w sprawie nakładania obowiązku świadczeń osobistych i rzeczowych
  Wyświetleń: 2032
 213. ogłoszenie o pracę: psycholog do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
  Wyświetleń: 2030
 214. Zgłoszenie rozbiórki (wzór formularza PB-4)
  Wyświetleń: 2008
 215. Nadawanie statusu Centrum Integracji Społecznej
  Wyświetleń: 1994
 216. Wydanie/wymiana dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu obywatela Unii Europejskiej
  Wyświetleń: 1989
 217. Oddział wierzytelności
  Wyświetleń: 1975
 218. Przyznanie statusu Zakładu Aktywności Zawodowej
  Wyświetleń: 1960
 219. Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu lub jego części (wzór formularza PB-18)
  Wyświetleń: 1921
 220. Opieka wytchnieniowa
  Wyświetleń: 1916
 221. Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej
  Wyświetleń: 1903
 222. ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Skarbu Państwa przy ul. Wojska Polskiego z przeznaczeniem pod pawilon handlowy
  Wyświetleń: 1897
 223. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - EDYCJA 2021
  Wyświetleń: 1896
 224. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 28 września 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych w województwie kujawsko-pomorskim
  Wyświetleń: 1894
 225. ogłoszenie o pracę: dyspozytor medyczny do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (Bydgoszcz)
  Wyświetleń: 1892
 226. Wniosek o zmianę pozwolenia na budowę (wzór formularza PB-7)
  Wyświetleń: 1865
 227. Wydanie zezwolenia na przyjęcie, pomimo przekroczenia dopuszczalnej liczby dzieci, kolejnego dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej
  Wyświetleń: 1864
 228. Przydatne linki
  Wyświetleń: 1862
 229. Karta pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej
  Wyświetleń: 1860
 230. II przetarg na sprzedaż samochodu osobowego
  Wyświetleń: 1855
 231. Sprawozdawczość z zakresu zdrowia publicznego
  Wyświetleń: 1832
 232. Ogłoszenie o prace: dyspozytor medyczny do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (Toruń)
  Wyświetleń: 1803
 233. Potwierdzanie odbioru powiadomienia władz kościelnych o uzyskaniu osobowości prawnej
  Wyświetleń: 1794
 234. Przekazywanie nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz jednostek samorządu terytorialnego - na rzecz powiatu
  Wyświetleń: 1790
 235. Potwierdzanie wystąpienia szkód na indywidualnych protokołach szacowania strat rolników poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych.
  Wyświetleń: 1786
 236. Legitymacja osoby niepełnosprawnej
  Wyświetleń: 1776
 237. Plan działania Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w zakresie zarządzania i reagowania kryzysowego oraz ochrony ludności
  Wyświetleń: 1763
 238. SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE
  Wyświetleń: 1757
 239. ogłoszenie o naborze na stanowisko – inspektor wojewódzki do Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
  Wyświetleń: 1749
 240. Przyznawanie statusu Zakładu Pracy Chronionej
  Wyświetleń: 1746
 241. SKŁAD WOJEWÓDZKIEJ KOMISJI DS. ORZEKANIA O ZDARZENIACH MEDYCZNYCH W BYDGOSZCZY
  Wyświetleń: 1735
 242. wynik naboru WIR inspektor
  Wyświetleń: 1730
 243. Wykaz lekarzy upoważnionych przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego do przeprowadzania badań lekarskich na kierowców
  Wyświetleń: 1719
 244. Sprawozdanie finansowe za 2019 r. – KPUW w Bydgoszczy oraz dysponent części budżetowej Wojewoda Kujawsko-Pomorski
  Wyświetleń: 1712
 245. Nabywanie z mocy prawa na własność skarbu państwa lub j.s.t. nieruchomości zajętych pod drogi
  Wyświetleń: 1711
 246. Rejestr ośrodków doskonalenia techniki jazdy
  Wyświetleń: 1703
 247. Wydawanie zaświadczeń z ewidencji kościołów i innych związków wyznaniowych
  Wyświetleń: 1699
 248. Obowiązki ciążące na prowadzącym Zakład Pracy Chronionej lub Zakład Aktywności Zawodowej
  Wyświetleń: 1696
 249. Tabele kosztów funkcjonowania Zespołów Ratownictwa Medycznego
  Wyświetleń: 1688
 250. Niekorzystne zakończenie ciąży – rekomendacje postępowania z dziećmi i rodzicami w niepowodzeniu położniczym dla personelu medycznego oddziałów położniczo-ginekologicznych województwa kujawsko-pomorskiego
  Wyświetleń: 1667
 251. dyspozytor medyczny do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
  Wyświetleń: 1665
 252. Majątek Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego
  Wyświetleń: 1664
 253. Badania specjalistyczne
  Wyświetleń: 1662
 254. ogłoszenia o naborze na stanowisko robotnika gospodarczego w Biurze do spraw Obsługi Delegatury w Delegaturze Urzędu we Włocławku
  Wyświetleń: 1656
 255. Informacja o umorzeniach należności
  Wyświetleń: 1649
 256. Dane teleadresowe, na które kieruje się zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia na terenie gminy
  Wyświetleń: 1646
 257. Wydanie zezwolenia na prowadzenie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej
  Wyświetleń: 1643
 258. Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019
  Wyświetleń: 1633
 259. Wyniki naboru wniosków w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2022
  Wyświetleń: 1623
 260. Ewidencja instruktorów techniki jazdy
  Wyświetleń: 1612
 261. ogłoszenie o przetargu - spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego w Mogilnie ul. 22 Stycznia 1/62
  Wyświetleń: 1604
 262. Budżet Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  Wyświetleń: 1603
 263. Sprawozdanie finansowe za 2020 r. – KPUW w Bydgoszczy oraz dysponent części budżetowej Wojewoda Kujawsko-Pomorski
  Wyświetleń: 1595
 264. Uznanie za repatrianta
  Wyświetleń: 1594
 265. Wytyczne Wojewody Kujawsko-Pomorskiego do działalności w dziedzinie obrony cywilnej w województwie
  Wyświetleń: 1592
 266. Wniosek o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę (wzór formularza PB-9)
  Wyświetleń: 1586
 267. Kontynuacja projektowania i budowy drogi ekspresowej S-5 na odcinku Nowe Marzy – Bydgoszcz – granica województwa kujawsko – pomorskiego i wielkopolskiego z podziałem na 2 części: Część 2 – Kontynuacja projektu i budowy drogi ekspresowej S-5 na odcinku od
  Wyświetleń: 1578
 268. ogłoszenie o naborze na stanowisko – inspektor wojewódzki do Wydziału Nadzoru i Kontroli
  Wyświetleń: 1578
 269. Wojewódzki plan działania na wypadek wystąpienia epidemii
  Wyświetleń: 1576
 270. z dnia 26 lutego 2021 r.
  Wyświetleń: 1574
 271. Lista organizacji pozarządowych uprawnionych do prowadzenia punktów na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego
  Wyświetleń: 1559
 272. ogłoszenia o naborze na stanowisko inspektor wojewódzki do Wydziału Finansów i Budżetu
  Wyświetleń: 1559
 273. Realizacja zadań PZON 2019 r.
  Wyświetleń: 1550
 274. Przedłużanie okresu pobytu w ramach ruchu bezwizowego
  Wyświetleń: 1548
 275. Ogłoszenie o naborze z dnia 18.01.2023 r. na stanowisko: operator numerów alarmowych w Centrum Powiadamiania Ratunkowego Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
  Wyświetleń: 1528
 276. Informacja dotycząca procedury uzyskania dostępu do danych osobowych przetwarzanych w Wizowym Systemie Informacyjnym (VIS)
  Wyświetleń: 1527
 277. Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę
  Wyświetleń: 1517
 278. Wydawanie i cofanie zezwoleń na prowadzenie placówek zapewniających całodobową opiekę
  Wyświetleń: 1517
 279. Wszelkie zapytania dotyczące spraw
  Wyświetleń: 1508
 280. Akty prawne
  Wyświetleń: 1493
 281. Plan Ochrony Przed Powodzią Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  Wyświetleń: 1493
 282. Wydanie decyzji administracyjnej dot. programu kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy
  Wyświetleń: 1492
 283. Rządowy Program na Rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej w województwie kujawsko-pomorskim
  Wyświetleń: 1489
 284. ogłoszenie o naborze na stanowisko – inspektor wojewódzki do Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej
  Wyświetleń: 1486
 285. Wymiana lub wydanie nowego zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela Unii Europejskiej
  Wyświetleń: 1485
 286. Wydawanie decyzji o pozwolenie na budowę - drogi publiczne
  Wyświetleń: 1480
 287. Uzgadnianie tras pielgrzymek i innych imprez o charakterze religijnym w zakresie bezpieczeństwa
  Wyświetleń: 1479
 288. Wydanie zezwoleń na prowadzenie domu pomocy społecznej
  Wyświetleń: 1475
 289. Wydanie/wymiana karty stałego pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej
  Wyświetleń: 1471
 290. Przykładowy wzór wniosku o uzgodnienie projektowanych rozwiązań w zakresie, o którym mowa w art. 33 ust. 2 pkt 4 lit. b ustawy Prawo budowlane
  Wyświetleń: 1469
 291. Zabytek Zadbany 2021 r - informacja o konkursie
  Wyświetleń: 1459
 292. Ochrona gruntów rolnych
  Wyświetleń: 1455
 293. Obsługa interesantów z niepełnosprawnością na terenie Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego
  Wyświetleń: 1447
 294. Zezwolenie na zwiększenie liczby dzieci do 10 w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego, w związku z planowanym umieszczeniem rodzeństwa
  Wyświetleń: 1446
 295. Ogłoszenie o naborze z dnia 15.02.2022 r. na 2 stanowiska: kierowca samochodu osobowego w Biurze Kadrowo-Organizacyjnym
  Wyświetleń: 1440
 296. Aktywność zawodowa osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 1431
 297. ogłoszenie o pracę: wojewódzki koordynator ratownictwa medycznego do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
  Wyświetleń: 1428
 298. Lista rzeczoznawców majątkowych - kandydatów na biegłych w postępowaniach administracyjnych prowadzonych w Wydziale Infrastruktury i Rozwoju Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego
  Wyświetleń: 1422
 299. z dnia 24 września 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości wskaznika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m kw. powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych w województwie kujawsko-pomorskim
  Wyświetleń: 1421
 300. Karta Statystyczna Szpitalna Ogólna na podstawie formularza MZ/Szp-11
  Wyświetleń: 1420
 301. Przekazywanie nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz jednostek samorządu terytorialnego - na rzecz województwa
  Wyświetleń: 1419
 302. Informacja o terminach egzaminów dla instruktorów techniki jazdy
  Wyświetleń: 1412
 303. Narodowy program przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój 2012-2015
  Wyświetleń: 1411
 304. ogłoszenie o pracę: kierownik oddziału do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
  Wyświetleń: 1409
 305. Ogłoszenie o naborze członka Rady K-POW NFZ
  Wyświetleń: 1406
 306. „Pytania i odpowiedzi do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 oraz Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” – edycja 2023”
  Wyświetleń: 1398
 307. informatyk do Zespołu Bezpieczeństwa Informacji i Informatyki
  Wyświetleń: 1398
 308. ogłoszenie o naborze na stanowisko – inspektor wojewódzki do Wydziału Nadzoru i Kontroli
  Wyświetleń: 1384
 309. Realizacja rządowego programu "Razem bezpieczniej" w województwie kujawsko-pomorskim
  Wyświetleń: 1384
 310. wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do wydzierżawienia przy ul. Nad Wisłą, Brzegowej i Wojska Polskiego
  Wyświetleń: 1381
 311. Informacja Rzecznika Praw Pacjenta z 19 maja 2020 r.
  Wyświetleń: 1379
 312. Wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę (wzór formularza PB-3)
  Wyświetleń: 1377
 313. Uruchamianie pomocy finansowej dla poszkodowanych - przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych
  Wyświetleń: 1374
 314. ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektor wojewódzki do Biura Finansowo-Inwestycyjnego
  Wyświetleń: 1373
 315. Ogłoszenie o naborze na stanowisko pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych w Zespole Bezpieczeństwa Informacji i Informatyki
  Wyświetleń: 1365
 316. Zgłoszenie o uzyskanie karty doskonalenia zawodowego dyspozytorów medycznych
  Wyświetleń: 1360
 317. Kryptonimy ZRM
  Wyświetleń: 1358
 318. Wykaz Ośrodków Świadczących Pomoc Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem
  Wyświetleń: 1358
 319. wynik naboru na stanowisko – inspektor wojewódzki w Wydziale Nadzoru i Kontroli
  Wyświetleń: 1341
 320. PODSTAWA PRAWNA FUNKCJONOWANIA KOMISJI
  Wyświetleń: 1338
 321. Ogłoszenie o naborze z dnia 25.07.2023 r. na stanowisko: sekretarka/sekretarz w Biurze Wojewody (BW.II)
  Wyświetleń: 1324
 322. Dodatkowe usługi
  Wyświetleń: 1323
 323. wynik naboru WPS III.3 inspektor wojewódzki
  Wyświetleń: 1323
 324. Kształcenie podyplomowe farmaceutów
  Wyświetleń: 1320
 325. ogłoszenie o naborze na stanowisko – inspektor wojewódzki do Biura Finansowo-Inwestycyjnego
  Wyświetleń: 1318
 326. Formularz zgłoszeniowy jednostki współpracującej z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego
  Wyświetleń: 1313
 327. wynik naboru na stanowisko – pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych do Zespołu Bezpieczeństwa Informacji i Informatyki
  Wyświetleń: 1302
 328. z dnia 30 marca 2021 r. Znak sprawy: WIR.V.7820.16.2020.KS
  Wyświetleń: 1302
 329. Wytyczne Szefa OCK dotyczące budownictwa ochronnego
  Wyświetleń: 1301
 330. Wczesna niepełnosprawność - dane statystyczne
  Wyświetleń: 1298
 331. ogłoszenie o pracę: zastępca kierownika oddziału do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
  Wyświetleń: 1297
 332. Wynik naboru na stanowisko: portier w ZBII.
  Wyświetleń: 1293
 333. wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze zamiany stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych w Grudziądzu przy ul. Rapackiego 66 oraz Alei Żwirki i ul. Solidarności
  Wyświetleń: 1287
 334. ogłoszenie o naborze na stanowisko – inspektor wojewódzki do Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
  Wyświetleń: 1285
 335. Obwieszczenie z dnia 26 października 2020 r. o wszczęciu postępowania adinistracyjnego
  Wyświetleń: 1283
 336. z dnia 23 grudnia w sprawie WIR.V.7820.67.2016.AW
  Wyświetleń: 1274
 337. Zasady bezpiecznego latania bezzałogowymi statkami powietrznymi tzw. "dronami"
  Wyświetleń: 1272
 338. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 29 grudnia 2020 r. o wydanych postanowieniach WIR.II.746.1.42.2020.EP
  Wyświetleń: 1271
 339. ogłoszenie o naborze na stanowisko – psycholog w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
  Wyświetleń: 1265
 340. Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektor wojewódzki do Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej
  Wyświetleń: 1262
 341. Pomoc techniczna w ramach programu PROW-2014-2020 (rozdział 01041 § 2218,2219)
  Wyświetleń: 1262
 342. nabór uzupełniający na członka Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Bydgoszczy reprezentującego organizację społeczną działającą na rzecz praw pacjenta
  Wyświetleń: 1259
 343. Struktura niepełnosprawności w powiatach województwa kujawsko-pomorskiego Karty podstawowe
  Wyświetleń: 1258
 344. Sprawozdanie finansowe 2018 r. KPUW oraz dysponent części budżetowej Wojewoda Kujawsko-Pomorski
  Wyświetleń: 1252
 345. Przyjmowanie zgłoszeń budowy lub rozbiórki - tereny zamknięte
  Wyświetleń: 1246
 346. z dnia 11 czerwca 2021 r.
  Wyświetleń: 1243
 347. Wniosek o przeniesienie praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia, wobec którego organ nie wniósł sprzeciwu (wzór formularza PB-11)
  Wyświetleń: 1236
 348. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 22 grudnia 2020 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 1235
 349. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki WSOC.VI.2 – zastępstwo.
  Wyświetleń: 1235
 350. informacja o naborze wniosków w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021
  Wyświetleń: 1234
 351. Przedsiębiorstwa podległe Wojewodzie Kujawsko-Pomorskiemu
  Wyświetleń: 1232
 352. z dnia 13 stycznia 2021 w sprawie WIR.I.7840.9.100.2020.MB (Z)
  Wyświetleń: 1231
 353. Procedury - zdarzenia mnogie/masowe
  Wyświetleń: 1230
 354. z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie WIR.I.7840.9.43.2020.MB (Z)
  Wyświetleń: 1229
 355. Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił nabór wniosków na realizację Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” − edycja 2023
  Wyświetleń: 1225
 356. Wydawanie zarządzeń Wojewody, dotyczących wyrażenia zgody na podejmowanie przez starostów powiatowych rozstrzygnięć w przedmiocie gospodarowania zasobem nieruchomości Skarbu Państwa
  Wyświetleń: 1223
 357. Ponowne ogłoszenie o naborze członka Rady Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Bydgoszczy
  Wyświetleń: 1218
 358. Ogłoszenia o naborze na stanowiska inspektor wojewódzki do Wydziału Polityki Społecznej VIII.7 (2 etaty)
  Wyświetleń: 1217
 359. ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do wydzierżawienia przy ul. Niemcewicza – garaże
  Wyświetleń: 1217
 360. Ogłoszenie o naborze z dnia 14.01.2022 r. na stanowisko - Osoba obsługująca infolinię telefoniczną dla cudzoziemców - ofiar przestępstw BFI - 4 etaty
  Wyświetleń: 1214
 361. wynik naboru na stanowisko – psycholog do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
  Wyświetleń: 1214
 362. Dane teleadresowe, na które kieruje się zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia na terenie gminy
  Wyświetleń: 1208
 363. ogłoszenie o naborze na stanowisko - inspektor wojewódzki do Wydziału Polityki Społecznej III.3
  Wyświetleń: 1208
 364. Sprawozdanie z realizacji na terenie województwa zadań określonych ustawą o kierujących pojazdami
  Wyświetleń: 1208
 365. Wynik naboru na stanowisko - archiwista w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Delegatura Urzędu w Toruniu
  Wyświetleń: 1206
 366. z dnia 28 maja 2021 r. WIR.I.7840.9.101.2020.MB (D)
  Wyświetleń: 1202
 367. ogłoszenie o naborze na stanowisko – inspektor wojewódzki do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
  Wyświetleń: 1201
 368. Wydawanie zaświadczeń o wykreśleniu z rejestru kandydatów do spółdzielni mieszkaniowych
  Wyświetleń: 1200
 369. Starosta Lipnowski przesyła wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu
  Wyświetleń: 1196
 370. ogłoszenie o naborze na stanowisko – inspektor wojewódzki do Wydziału Zdrowia
  Wyświetleń: 1191
 371. Wniosek o wydanie decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości (wzór formularza PB-14)
  Wyświetleń: 1189
 372. z dnia 26 lutego 2021 r.
  Wyświetleń: 1180
 373. z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie WIR.I.7840.9.54.2020.MB (Z)
  Wyświetleń: 1180
 374. ogłoszenie postępowania przetargowego na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej położonej w Bydgoszczy (obręb 132, działka nr 4/5) stanowiącej własność Skarbu Państwa.
  Wyświetleń: 1178
 375. Wynik naboru na stanowisko: Inspektor wojewódzki w BKO
  Wyświetleń: 1177
 376. Wynik naboru na stanowisko - starszy inspektor wojewódzki WSPN.I.2
  Wyświetleń: 1176
 377. ogłoszenie o naborze na stanowisko – wojewódzki koordynator ratownictwa medycznego do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
  Wyświetleń: 1172
 378. Senior 2021 -2025 Edycja 2021
  Wyświetleń: 1172
 379. Przyznanie statusu przedsiębiorstwa społecznego
  Wyświetleń: 1170
 380. ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektor do Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa
  Wyświetleń: 1168
 381. zastępca kierownika oddziału WBZK
  Wyświetleń: 1164
 382. z dnia 24 lutego 2021 r w sprawie WIR.II.747.18.2020.EP
  Wyświetleń: 1162
 383. Wyniki naboru wniosków w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023
  Wyświetleń: 1158
 384. z dnia 1 grudnia 2020 r. zawiadomienie WIR.II.746.1.34.2020.ML
  Wyświetleń: 1157
 385. Ogłoszenie o naborze z dnia 28.06.2022 r. na stanowisko: ekspert w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
  Wyświetleń: 1156
 386. z dnia 11 grudnia 2020 r o wszczęciu postępowania administracyjnego WIR.I.7840.9.85.2020.MO(Z)
  Wyświetleń: 1156
 387. Diagności laboratoryjni
  Wyświetleń: 1155
 388. 11 marca 2021 r. znak: WIR.II.746.1. 3.2021.ML
  Wyświetleń: 1153
 389. ogłoszenie o naborze na stanowiska inspektor wojewódzki do Wydziału Polityki Społecznej III.2
  Wyświetleń: 1153
 390. ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Skarbu Państwa przy ul. Solnej z przeznaczeniem pod uprawy ogrodnicze
  Wyświetleń: 1153
 391. Wyniki konkursu Senior+ edycja 2021
  Wyświetleń: 1151
 392. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej (WPS.III.3)
  Wyświetleń: 1150
 393. Ogłoszenie o naborze WIR na stanowisko inspektor Wojewódzki
  Wyświetleń: 1150
 394. kierownik oddziału WBZK
  Wyświetleń: 1148
 395. ogłoszenie o naborze na stanowisko – dyspozytor medyczny do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
  Wyświetleń: 1140
 396. wynik naboru na stanowisko: główny specjalista do Wydziału Finansów i Budżetu
  Wyświetleń: 1138
 397. Program Wieloletni Senior+ na lata 2021-2025 - Edycja 2023
  Wyświetleń: 1135
 398. Wynik naboru: inspektor wojewódzki w wydziale Polityki Społecznej WPS.III.2
  Wyświetleń: 1133
 399. Wyniki naboru wniosków w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2022
  Wyświetleń: 1133
 400. Ogłoszenie o naborze WIR na stanowisko inspektor Wojewódzki
  Wyświetleń: 1131
 401. Wynik naboru do WFB na stanowisko: inspektor wojewódzki (WFB.III)
  Wyświetleń: 1131
 402. z dnia 14 maja 2021 r Znak sprawy: WIR.II.747.18.2020.EP
  Wyświetleń: 1131
 403. z dnia 29 czerwca 2021 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 1130
 404. informacja o naborze wniosków w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021
  Wyświetleń: 1123
 405. Obwieszczenie z dnia 29 grudnia o wydanych postanowieniach WIR.II.746.1.41.2020.EP
  Wyświetleń: 1123
 406. psycholog w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
  Wyświetleń: 1122
 407. ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Skarbu Państwa przy ul. Wojska Polskiego z przeznaczeniem pod uprawy ogrodnicze
  Wyświetleń: 1121
 408. przekazuję ogłoszenie o naborze na stanowisko – psycholog do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
  Wyświetleń: 1118
 409. OBWIESZCZENIE z dnia 6 listopada 2020 r.o wszczęciu postępowania administracyjnego WIR.II.746.1.47.2020.JG
  Wyświetleń: 1117
 410. Wynik naboru na stanowisko psycholog WBZK
  Wyświetleń: 1117
 411. ogłoszenie o nabór na stanowisko główny specjalista do Wydziału Finansów i Budżetu
  Wyświetleń: 1116
 412. z dnia 11 czerwca 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.5.2021.ML
  Wyświetleń: 1116
 413. obwieszczenie z dnia 06 Listopada 2020r. o wszczęciu postępowania adinistracyjnego WIR.II.746.1.36.2020.EP
  Wyświetleń: 1115
 414. Wynik naboru na stanowisko inspektor wojewódzki w WIR
  Wyświetleń: 1113
 415. ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektor wojewódzki do Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa
  Wyświetleń: 1109
 416. Stan na dzień 09_06_2023 - Aktualizacja wzorów dot. Programu rozwoju opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.
  Wyświetleń: 1109
 417. Ogłoszenie o naborze na stanowisko – inspektor wojewódzki do Wydziału Nadzoru i Kontroli
  Wyświetleń: 1107
 418. Wydawanie zarządzeń Wojewody, dotyczących wyrażenia zgody na podejmowanie przez starostów rozstrzygnięć w przedmiocie gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa w zakresie udzielenia ulgi w spłacie należności Skarbu Państwa.
  Wyświetleń: 1106
 419. z dnia 9 marca 2021 r. w sprawie WIR.V.7821.9.2020.KS
  Wyświetleń: 1105
 420. przetarg na dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do wydzierżawienia przy ul. Wojska Polskiego – pawilon handlowy
  Wyświetleń: 1104
 421. z dnia 21 maja 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.19.2021.ML
  Wyświetleń: 1102
 422. Ogłoszenie o naborze z dnia 05.08.2022 r. na stanowisko: referent w Wydziale Koordynacji Świadczeń w Delegaturze Urzędu w Toruniu (2 etaty)
  Wyświetleń: 1101
 423. wynik naboru WSOC inspektor wojewódzki
  Wyświetleń: 1101
 424. Wydanie/wymiana karty pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej
  Wyświetleń: 1098
 425. Ogłoszenie o naborze WIR na stanowisko inspektor wojewódzki
  Wyświetleń: 1097
 426. Z dnia 31 grudnia 2020r w sprawie WIR.I.7840.9.98.2020.MB (D)
  Wyświetleń: 1097
 427. Z dnia 14 stycznia 2021 r. w sprawie WIR.II.746.1.51.2020.JG
  Wyświetleń: 1096
 428. Obwieszczenie z dnia 20 października 2020 r. o wydanych postanowieniach WIR.II.746.1.31.2020.ML
  Wyświetleń: 1094
 429. ogłoszenie Starosty Nakielskiego w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 1093
 430. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 16 marca 2022 r. WIR.II.746.1.51.2021.ML
  Wyświetleń: 1089
 431. Prezydent miasta Bydgoszczy przekazuje wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego
  Wyświetleń: 1087
 432. Obwieszczenie z dnia 02.10.2020 o wydanych poztanowieniach
  Wyświetleń: 1083
 433. Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę w sprawie WIR.I.7840.1.7.2020.MB
  Wyświetleń: 1080
 434. WIĘCEJ AKTUALNOŚCI
  Wyświetleń: 1079
 435. z dnia 11 stycznia 2021 r w sprawie WIR.II.746.1.50.2020.EP
  Wyświetleń: 1077
 436. Ogłoszenie Wojewody o pisemnym przetargu na sprzedaż maszyn i urządzeń pozostałych po rozwiązanej umowie o oddanie przedsiębiorstwa państwowego do odpłatnego korzystania zawartej pomiędzy Skarbem Państwa a METRON-INVESTMENT Spółką z o.o.
  Wyświetleń: 1076
 437. z dnia 17 grudnia 2020 r.
  Wyświetleń: 1075
 438. Wynik naboru na stanowisko - inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej WPS.VIII.7.
  Wyświetleń: 1073
 439. WIR.II.746.1.26.2021.ML z dnia 31 sierpnia 2021 r.
  Wyświetleń: 1067
 440. Wynik naboru na stanowisko - inspektor wojewódzki WBZK.II.5
  Wyświetleń: 1066
 441. z dnia 3 lutego 2021 r. w sprawie WIR.II.746.1.42.2020.EP
  Wyświetleń: 1064
 442. ogłoszenie o naborze na stanowisko – psycholog do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
  Wyświetleń: 1063
 443. z dnia 29 czerwca 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.14.2021.ML
  Wyświetleń: 1059
 444. Wojewódzki Plan Postępowania Awaryjnego w Przypadku Zdarzeń Radiacyjnych 2022
  Wyświetleń: 1055
 445. Ogłoszenie o naborze z dnia 27 marca 2023 r. na stanowisko: pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych w Zespole Bezpieczeństwa Informacji i Informatyki (ZBII.I)
  Wyświetleń: 1048
 446. Postępowanie kwalifikacyjne dla fizyki medycznej – wiosna 2023 r.
  Wyświetleń: 1048
 447. wynik naboru na stanowisko – inspektor wojewódzki do Wydziału Finansów i Budżetu
  Wyświetleń: 1047
 448. z dnia 3 lutego 2021 r. w sprawie WIR.II.746.1.41.2020.EP
  Wyświetleń: 1047
 449. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - EDYCJA 2020
  Wyświetleń: 1046
 450. skład komisji
  Wyświetleń: 1044
 451. Ogłoszenie o naborze z dnia 19.05.2022 r. na stanowisko: referent w Wydziale Koordynacji Świadczeń Delegatura Urzędu w Toruniu (2 etaty)
  Wyświetleń: 1043
 452. Kierunki działań na rzecz osób starszych w województwie kujawsko-pomorskim
  Wyświetleń: 1042
 453. z dnia 11 maja 2021 r. WIR.II.746.1.62.2020.JB
  Wyświetleń: 1042
 454. z dnia 7 lipca 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.30.2021.ML
  Wyświetleń: 1042
 455. Wyniki naboru wniosków w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021 finansowanego z Funduszu Solidarnościowego
  Wyświetleń: 1038
 456. z dnia 11 grudnia 2020 r o wszczęciu postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 1038
 457. z dnia 03 grudnia 2020 r o wszczęciu postępowania administracyjnego WIR.I.7840.9.98.2020.MB (Z)
  Wyświetleń: 1036
 458. Komunikat
  Wyświetleń: 1035
 459. z dnia 18 marca 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.6.2021.ML
  Wyświetleń: 1034
 460. z dnia 22 lutego 2021 r.w sprawie WIR.I.7840.9.43.2020.MB (D)
  Wyświetleń: 1032
 461. Wydawanie decyzji o pozwolenie na budowę - lotniska cywilne
  Wyświetleń: 1030
 462. ogłoszenie o naborze na stanowisko – inspektor wojewódzki w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej
  Wyświetleń: 1028
 463. Ogłoszenie o naborze z dnia 05.07.2022 r. na stanowisko: główny specjalista w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (WSOC.I.5)
  Wyświetleń: 1028
 464. Wyniki naboru wniosków w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021 finansowanego z Funduszu Solidarnościowego
  Wyświetleń: 1027
 465. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 18 marca 2022 r. WIR.II.747.2.2.2021.EP
  Wyświetleń: 1026
 466. ogłoszenie o naborze na stanowisko – inspektor wojewódzki do Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej I Kartograficznej
  Wyświetleń: 1020
 467. ogłoszenia o przetargach nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do wydzierżawienia przy ul. Wojska Polskiego w dniu 29.06.2021 1.Drugi przetarg na nieruchomość gruntową przeznaczoną pod pawilon handlowy godz.11.00 2.Pierwszy przetarg na nieruchomość gruntową pod pawilon handlowy godz.11.30 3.Pierwszy przetarg na nieruchomość gruntową pod 4 pawilony handlowe godz.12.00
  Wyświetleń: 1019
 468. z dnia 7 września 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.44.2021.JB
  Wyświetleń: 1019
 469. Obwieszczenie z dnia 05 października 2020 r. o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości
  Wyświetleń: 1017
 470. Wynik naboru na stanowisko - dyspozytor medyczny w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (3 etaty).
  Wyświetleń: 1017
 471. WIR.II.746.1.54.2021.ML z dnia 3 lutego 2022 r.
  Wyświetleń: 1015
 472. obwieszczenie z dnia 30 grudnia 2020 r.
  Wyświetleń: 1013
 473. wynik naboru na stanowisko główny specjalista do Wydziału Finansów i Budżetu
  Wyświetleń: 1012
 474. informacja o zamiarze zorganizowania zgromadzenia publicznego
  Wyświetleń: 1011
 475. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej poprzez dokonanie darowizny
  Wyświetleń: 1011
 476. z dnia 11 czerwca 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.29.2021.ML
  Wyświetleń: 1011
 477. wynik naboru na stanowisko – inspektor wojewódzki do Zespołu Bezpieczeństwa Informacji i Informatyki
  Wyświetleń: 1009
 478. Raport o stanie zapewnienia dostępności
  Wyświetleń: 1008
 479. [NIEAKTUALNE] Wzory dot. Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2022-2029.
  Wyświetleń: 1004
 480. Wynik naboru na stanowisko inspektor wojewódzki WIR.II.6
  Wyświetleń: 1004
 481. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż zbędnych składników majątku ruchomego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy - samochód osobowy
  Wyświetleń: 1003
 482. z dnia 27 maja 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.2.2021.ML
  Wyświetleń: 1003
 483. z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie WIR.I.7840.9.99.2020.AP (Z)
  Wyświetleń: 998
 484. z dnia 5 lipca 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.11.2021.ML
  Wyświetleń: 998
 485. z dnia 30 kwietnia 2021 r. WIR.V.7820.5.2021.JB
  Wyświetleń: 997
 486. Obwieszczenie Wojewody z dnia 30 grudnia 2020 r w sprawie WIR.II.746.1.30.2020.ML
  Wyświetleń: 990
 487. z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie WIR.II.746.1.46.2020.EP
  Wyświetleń: 989
 488. Obwieszczenie z dnia 28 września 2020 o wydanych postanowieniach
  Wyświetleń: 988
 489. WIR.II.746.1.38.2020.ML z dnia 27 sierpnia 2021 r.
  Wyświetleń: 988
 490. Obwieszczenie z dnia 12.10.2020 o wydaniu decyzji nr: 34/2020
  Wyświetleń: 985
 491. Wojewódzka Komisja ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych
  Wyświetleń: 984
 492. Wynik naboru na stanowisko - inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej (WPS.VIII.7)
  Wyświetleń: 984
 493. z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie WIR.I.7840.9.22.2020.AP (Z)
  Wyświetleń: 984
 494. z dnia 9 czerwca 2021 r. WIR.I.7840.13.2.2021.AP (Z)
  Wyświetleń: 984
 495. Melioracje wodne podstawowe i szczegółowe (rozdział 01008 § 2210 i 6610)
  Wyświetleń: 983
 496. z dnia 30 kwietnia 2021 r. Znak sprawy: WIR.V.7820.13.2020.KS
  Wyświetleń: 980
 497. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO o wydaniu decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości z dnia 14 stycznia 2021 r.
  Wyświetleń: 979
 498. ogłoszenie o naborze na stanowisko – wojewódzki koordynator ratownictwa medycznego do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
  Wyświetleń: 979
 499. Ogłoszeniw o naborze z dnia 21.01.2022 r. na stanowisko inspektora wojewódzkiego w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.
  Wyświetleń: 979
 500. ogłoszenie o naborze na stanowisko – główny specjalista w Wydziale Finansów I Budżetu
  Wyświetleń: 977
 501. Z dnia 31 grudnia 2020 r w sprawie WIR.I.7840.9.48.2020.MB (D)
  Wyświetleń: 976
 502. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w WIR.X.4
  Wyświetleń: 975
 503. z dnia 28 września 2021 r. Znak sprawy: WIR.V.7820.17.2020.AW
  Wyświetleń: 975
 504. SZKOŁY, KTÓRYM PRZYZNANO DOTACJĘ W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU „AKTYWNATABLICA”
  Wyświetleń: 974
 505. WIR.II.746.1.51.2021.ML z dnia 4 lutego 2022 r.
  Wyświetleń: 973
 506. Ogłoszenie o naborze z dnia 23.12.2021r na stanowisko inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej (WPS.III.2)
  Wyświetleń: 969
 507. Ogłoszenie o naborze z dnia 10.05.2022 r. na stanowisko: inspektor w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (WBZK.I.3)
  Wyświetleń: 968
 508. Budowa obwodnicy Nowego Miasta Lubawskiego w ciągu drogi krajowej nr 15 Etap II
  Wyświetleń: 967
 509. z dnia 15 marca 2021 r. w sprawie WIR.II.746.1.4.2021.EP
  Wyświetleń: 966
 510. Petycja mieszkańców gminy Sicienko w sprawie żądania zaskarżenia uchwały nr XIII/110/19 Rady Gminy Sicienko z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Pawłówek do sądu administracyjnego
  Wyświetleń: 963
 511. ogłoszenie o naborze na stanowisko – inspektor wojewódzki do Zespołu Bezpieczeństwa Informacji i Informatyki
  Wyświetleń: 962
 512. z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie przystąpienia do przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
  Wyświetleń: 962
 513. Wydawanie decyzji o pozwolenie na budowę - obiekty hydrotechniczne
  Wyświetleń: 960
 514. ogłoszenie o naborze na stanowisko – dyspozytor medyczny do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
  Wyświetleń: 959
 515. KLAUZULA INFORMACYJNA
  Wyświetleń: 958
 516. Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektora wojewódzkiego w Wydziale Koordynacji Świadczeń Delegatura Urzędu w Toruniu.
  Wyświetleń: 955
 517. Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę Nr sprawy: WIR.I.7840.2.5.2021.MO
  Wyświetleń: 953
 518. ogłoszenia o naborze z dnia 14.12.2021 na zastępstwo na stanowisko: archiwista w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Delegatura Urzędu w Toruniu
  Wyświetleń: 953
 519. z dnia 1 lipca 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.27.2021.ML
  Wyświetleń: 952
 520. Ogłoszenie o naborze z dnia 9 grudnia 2021r na stanowisko- inspektor wojewódzki w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Punkt Paszportowy w Grudziądzu
  Wyświetleń: 951
 521. Ogłoszenie o naborze z dnia 18.05.2022 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki WSOC.DW.IV.2
  Wyświetleń: 948
 522. Starosta Toruński przekazuje wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 945
 523. Obwieszczenie z dnia 13 listopada 2020 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego WIR.I.7840.9.12.2020.MB (Z)
  Wyświetleń: 944
 524. ogłoszenie o naborze z dnia 25.01.2022 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Biurze Kadrowo-Organizacyjnym (BKO.III.8, 2 etaty)
  Wyświetleń: 944
 525. Zarządzenie nr 110/2021 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert podmiotów uprawnionych ubiegających się o realizację zadań publicznych w określonych obszarach pomocy społecznej
  Wyświetleń: 944
 526. ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do wydzierżawienia przy ul. Marii Skłodowskiej -Curie– pawilon handlowy
  Wyświetleń: 942
 527. Mapy potrzeb zdrowotnych – dane za 2019 rok dostępne na platformie internetowej
  Wyświetleń: 940
 528. z dnia 22 kwietnia 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.13.2021.ML
  Wyświetleń: 940
 529. z dnia 8 września 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.30.2021.ML
  Wyświetleń: 938
 530. Obwieszenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 lutego 2022 r. WIR.II.747.2.5.2021.EP
  Wyświetleń: 936
 531. WIR.II.746.1.18.2021.ML z dnia 31 sierpnia 2021 r.
  Wyświetleń: 936
 532. Ogłoszenia Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia - zapobiegania zakażeniom HIV i zwalczania AIDS, w ramach dotacji celowej z budżetu państwa, przyznanej w roku 2021
  Wyświetleń: 935
 533. PREZYDENT MIASTA BYDGOSZCZY Wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, przeznaczonych do wydzierżawienia i najmu w trybie przetargowym
  Wyświetleń: 935
 534. z dnia 27 maja 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.23.2021.ML
  Wyświetleń: 935
 535. Ogłoszenie o naborze z dnia 27.06.2022 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (WSOC.V.4, 3 etaty)
  Wyświetleń: 933
 536. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Biurze Kadrowo-Organizacyjnym (BKO.III.8, 2 etaty)
  Wyświetleń: 933
 537. wynik naboru na stanowisko – inspektor wojewódzki w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej
  Wyświetleń: 932
 538. z dnia 30 czerwca 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.15.2021.ML
  Wyświetleń: 932
 539. obwieszczenie z dnia 30 grudnia 2020 r w sprawie WIR.II.747.14.2020.EP
  Wyświetleń: 931
 540. wynik naboru na stanowisko – inspektor wojewódzki do Wydziału Zdrowia
  Wyświetleń: 931
 541. z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie przystąpienia do przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
  Wyświetleń: 931
 542. Ogłoszenie o naborze z dnia 28 lutego 2022 r. na stanowisko - inspektor wojewódzki w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (WSOC.VI.2)
  Wyświetleń: 930
 543. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2021 zadań publicznych w obszarze pomocy społecznej
  Wyświetleń: 929
 544. z dnia 30 czerwca 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.28.2021.ML
  Wyświetleń: 927
 545. Zmiana przewodniczącego Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych
  Wyświetleń: 924
 546. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 923
 547. z dnia 5 lutego 2021 r. w sprawie WIR.I.7840.9.101.2020.MB (Z)
  Wyświetleń: 923
 548. Centralny Rejestr Osób Uprawnionych do Wykonywania Zawodu Medycznego
  Wyświetleń: 921
 549. ogłoszenie o naborze na stanowisko – psycholog do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarzadzania Kryzysowego
  Wyświetleń: 920
 550. Ogłoszenie o naborze z dnia 16 marca 2022 r. na stanowisko - inspektor wojewódzki w Wydziale Finansów i Budżetu (WFB.III.2)
  Wyświetleń: 920
 551. PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ POŁOŻONEJ W TORUNIU PRZY UL. WAPIENNEJ 5
  Wyświetleń: 920
 552. z dnia 2 marca 2021 r. w sprawie WIR.I.7840.9.100.2020.MB (Z)
  Wyświetleń: 920
 553. Obwieszczenie z dnia 30 września o wszczęciu postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 919
 554. wynik naboru na stanowisko inspektor wojewódzki do Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej
  Wyświetleń: 918
 555. ogłoszenie o naborze na stanowisko: starszy inspektor w Biurze Finansowo-Inwestycyjnym (BFI.I.14)
  Wyświetleń: 916
 556. wynik naboru na stanowisko – wojewódzki koordynator ratownictwa medycznego do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
  Wyświetleń: 916
 557. Ogłoszenie o naborze z dnia 2 grudnia 2021r na stanowisko: inspektor wojewódzki w Biurze Kadrowo-Organizacyjnym (BKO.III.8, 2 etaty)
  Wyświetleń: 915
 558. Starosta Bydgoski przekazuje wykaz lokali mieszkalnych do oddania w najem
  Wyświetleń: 914
 559. z dnia 31 marca 2021 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 913
 560. z dnia 25 stycznia 2021 r. o wydaniu decyzji w sprawie WIR.V.7820.12.2020.MT
  Wyświetleń: 913
 561. z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie WIR.V.7821.10.2020.JB
  Wyświetleń: 912
 562. z dnia 11 maja2021 r. Znak sprawy: WIR.V.7820.6.2019.MT
  Wyświetleń: 910
 563. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (WSOC.VI.2, 2 etaty)
  Wyświetleń: 909
 564. z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie WIR.I.7840.9.99.2020.AP (D)
  Wyświetleń: 907
 565. Obwieszczenie z dnia 28 października 2020 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 906
 566. Ogłoszenie o naborze z dnia 31.01.2022 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej VIII.4
  Wyświetleń: 906
 567. Obwieszczenie z dnai 24 września 2020 o wydaniu decyzji WIR.II.746.1.43.2019.EP
  Wyświetleń: 905
 568. obwieszczenie z dnia 4 stycznia 2021 r.
  Wyświetleń: 905
 569. Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2022-2029
  Wyświetleń: 904
 570. z dnia 19 stycznia 2021 r. o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 903
 571. PREZYDENT MIASTA BYDGOSZCZY ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa.
  Wyświetleń: 902
 572. Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę
  Wyświetleń: 899
 573. Ogłoszenie o naborze z dnia 10 marca 2022 r. na stanowisko - portier ZBII
  Wyświetleń: 898
 574. ogłoszenie o naborze na stanowisko - psycholog do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
  Wyświetleń: 895
 575. z dnia 21 maja 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.18.2021.ML
  Wyświetleń: 895
 576. Informacja o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 894
 577. z dnia 1 lutego 2021 r. w sprawie WIR.I.7840.9.7.2020.AP (D)
  Wyświetleń: 894
 578. z dnia 30 kwietnia 2021 r. WIR.II.746.1.53.2020.JB
  Wyświetleń: 894
 579. Ogłoszenie o naborze na stanowisko – inspektor wojewódzki do Biura Kadrowo-Organizacyjnego
  Wyświetleń: 891
 580. wynik naboru na stanowisko psycholog do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzenia Kryzysowego
  Wyświetleń: 890
 581. z dnia 30 marca 2021 r. znak: WIR.II.746.1. 11.2021.ML
  Wyświetleń: 890
 582. Obwieszczenie z dnia 30 września 2020 o wydaniu decyzji WIR.II.746.1.25.2020.ML
  Wyświetleń: 889
 583. ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa przy ul Wojska Polskiego z przeznaczeniem pod pawilon handlowy
  Wyświetleń: 888
 584. Ogłoszenie o naborze z dnia 3 marca 2022 r. na stanowisko - starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości (WSPN.II.6)
  Wyświetleń: 888
 585. Informacja o wydaniu decyzji
  Wyświetleń: 887
 586. Ogłoszenie o naborze z dnia 6 kwietnia 2022 r. na stanowisko - inspektor wojewódzki w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (WSOC.VI.2)
  Wyświetleń: 887
 587. Wydawanie zgody na likwidacje placówki opiekuńczo-wychowawczej
  Wyświetleń: 885
 588. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców WSOC.V.2, 5 etatów
  Wyświetleń: 884
 589. z dnia 23 listopada 2020 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej WIR.V.7820.11.2020.MT
  Wyświetleń: 884
 590. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 14 marca 2022 r. WIR.II.746.1.53.2021.ML
  Wyświetleń: 883
 591. Ogłoszenie o naborze z dnia 18 stycznia 2022 r. na stanowisko eksperta w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.
  Wyświetleń: 880
 592. z dnia 14 lipca 2021 r. WIR.I.7840.13.2.2021.AP (D)
  Wyświetleń: 880
 593. Informacja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Znak sprawy: WIR.V.7820.14.2019.JB
  Wyświetleń: 879
 594. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej (WPS.III.2).
  Wyświetleń: 879
 595. z dnia 15 grudnia 2020 r. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 15 grudnia 2020 r.
  Wyświetleń: 879
 596. z dnia 8 kwietnia 2021 r. Znak sprawy: WIR.V.7820.6.2019.MT
  Wyświetleń: 878
 597. wynik naboru WPS III.2 inspektor wojewódzki
  Wyświetleń: 875
 598. Wynik naboru: główny specjalista w Wydziale Finansów i Budżetu
  Wyświetleń: 875
 599. Ogłoszenie o naborze z dnia 24.08.2022 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Nadzoru i Kontroli (WNK.III.2, 2 etaty)
  Wyświetleń: 874
 600. z dnia 12 stycznia 2021 r. w sprawie WIR.I.7840.9.7.2020.AP
  Wyświetleń: 873
 601. ogłoszenie o naborze na stanowisko – dyspozytor medyczny do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
  Wyświetleń: 872
 602. Ogłoszenie o naborze z dnia 9 grudnia 2021r na stanowisko - inspektor wojewódzki w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Delegatura Urzędu w Toruniu
  Wyświetleń: 871
 603. Wyniki naboru wniosków w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021 finansowanego z Funduszu Solidarnościowego
  Wyświetleń: 871
 604. z dnia 8 września 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.19.2021.ML
  Wyświetleń: 870
 605. Wykaz Nieruchomości SP przeznaczonych do zbycia w formie darowizny z Powiatu Włocławskiego
  Wyświetleń: 867
 606. Ogłoszenie o naborze z dnia 25 lutego 2022 r. na stanowisko - inspektor wojewódzki WSOC.III.2 Delegatura Urzędu w Toruniu
  Wyświetleń: 866
 607. wynik naboru na stanowisko - inspektor wojewódzki w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości WSPN.I.4
  Wyświetleń: 866
 608. z dnia 14 stycznia 2021 r o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 865
 609. z dnia 11 grudnia 2020 r o wszczęciu postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 864
 610. z dnia 15 stycznia 2021 r w sprawie WIR.II.746.1.16.2020.ML
  Wyświetleń: 864
 611. z dnia 7 września 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.41.2021.JB
  Wyświetleń: 863
 612. z dnia 21 maja 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.3.2021.ML
  Wyświetleń: 861
 613. z dnia 11 marca 2021 r. znak: WIR.II.746.1. 2.2021.ML
  Wyświetleń: 860
 614. z dnia 29 stycznia 2021 r.w sprawie WIR.II.746.1.60.2020.JB
  Wyświetleń: 860
 615. Zestawienie zbiorcze szpitali poziomy - stan na dzień 14.10.2020r godz. 9.00
  Wyświetleń: 860
 616. Wynik naboru na stanowisko: psycholog WBZK
  Wyświetleń: 859
 617. Ogłoszenie o naborze z dnia 08.09.2022 r. na stanowisko: dyspozytor medyczny w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego – 3 etaty
  Wyświetleń: 858
 618. z dnia 18 marca 2021 r. WIR.II.746.1.9.2021.ML
  Wyświetleń: 858
 619. ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa przy ul: Toruńskiej z przeznaczeniem pod 4 garaże
  Wyświetleń: 857
 620. Ogłoszenie o naborze z dnia 18 marca 2022 r. na stanowisko - dyspozytor medyczny w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (2 etaty)
  Wyświetleń: 857
 621. Ogłoszenie o naborze z dnia 10.10.2023 r. na stanowisko: kierownik oddziału w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa (WIR.IX.1)
  Wyświetleń: 854
 622. Sprawozdawczość finansowa
  Wyświetleń: 854
 623. z dnia 28 stycznia 2021 r w sprawie WIR.I.7840.9.21.2020.AP (P)
  Wyświetleń: 854
 624. Ogłoszenie o naborze z dnia 25 lutego 2022 r. na stanowisko - inspektor wojewódzki WSOC.VI.2
  Wyświetleń: 853
 625. Wynik naboru na stanowisko inspektor wojewódzki do Wydziału Finansów i Budżetu
  Wyświetleń: 853
 626. wynik naboru na stanowisko – inspektor wojewódzki do Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa
  Wyświetleń: 853
 627. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 852
 628. wynik naboru na stanowisko – inspektor wojewódzki do Biura Finansowo-Inwestycyjnego
  Wyświetleń: 852
 629. Oświadczenia
  Wyświetleń: 849
 630. Obwieszczenie z dnia 15 lipca 2021 r. WIR.II.746.1.32.2021.ML
  Wyświetleń: 848
 631. WIR.II.746.1.47.2021.ML z dnia 16 września 2021 r.
  Wyświetleń: 848
 632. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 29 grudnia 2020 r. o wydanych postanowieniachWIR.II.746.1.43.2020.EP
  Wyświetleń: 847
 633. Obwieszczenie z dnia 29 września 2020 o wydaniu postanowienia WIR.II.746.1.20.2020.EP
  Wyświetleń: 847
 634. WIR.II.746.1.27.2020.ML z dnia 21 grudnia 2020 r.
  Wyświetleń: 847
 635. z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie przystąpienia do przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
  Wyświetleń: 847
 636. Obwieszczenie o wydaniu decyzji lokalizacyjnej. Budowa rurociągu ropy naftowej Gdańsk – Płock wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi
  Wyświetleń: 846
 637. z dnia 23 kwietnia 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.747.4.1.2021.EP
  Wyświetleń: 846
 638. Obwieszczenie Marszałka województwa Kujawsko-Pomorskiego
  Wyświetleń: 845
 639. z dnia 23 grudnia 2020 r OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 23 grudnia 2020 r. o wszczęciu postępowania a ministracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 845
 640. ogłoszenie o naborze na stanowisko - inspektor wojewódzki do Wydziału Finansów i Budżetu
  Wyświetleń: 844
 641. Informacja o zgromadzeniu publicznym dnia 07 października 2020 r w Bydgoszczy
  Wyświetleń: 843
 642. Ogłoszenie o naborze z dnia 11.01.2022 r. na stanowisko - Inspektor wojewódzki BFI.II.7
  Wyświetleń: 843
 643. ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa przy ul Modrzewiowej z przeznaczeniem pod garaż i najem garażu oznaczonego 7T
  Wyświetleń: 842
 644. Ogłoszenie o zgromadzeniu publicznym w dniu 27.09.2020r. w Oborowie
  Wyświetleń: 842
 645. Obwieszczenie z dnia 30 wreśnia 2020 o wydaniu decyzji WIR.II.746.1.28.2020.ML
  Wyświetleń: 841
 646. Ogłoszenie o naborze z dnia 18.05.2022 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki WSOC.DT.III.5 (2 et.)
  Wyświetleń: 841
 647. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - EDYCJA 2019
  Wyświetleń: 841
 648. z dnia 10 czerwiec 2021 r.
  Wyświetleń: 841
 649. WIR.II.746.1.34.2021.ML z dnia 28 października 2021 r.
  Wyświetleń: 839
 650. ogłoszenie o naborze w ramach Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”-edycja 2022
  Wyświetleń: 838
 651. Ogłoszenie o naborze z dnia 11 marca 2022 r. na stanowisko - inspektor wojewódzki WPS.VIII.4
  Wyświetleń: 838
 652. Ogłoszenie o naborze z dnia 24.01.2022 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej (WPS.I.4)
  Wyświetleń: 835
 653. Informacja dotycząca działalności lobbingowej w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim
  Wyświetleń: 834
 654. Ogłoszenie o naborze z dnia 09.09.2022 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Zdrowia (WZ.IV.4)
  Wyświetleń: 834
 655. z dnia 27 września 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.27.2021.ML
  Wyświetleń: 833
 656. z dnia 31 maja 2021 r. WIR.I.7840.9.100.2020.MB (D)
  Wyświetleń: 832
 657. Ewidencja podmiotów uprawnionych do prowadzenia kursu doskonalacego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego
  Wyświetleń: 831
 658. Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę
  Wyświetleń: 831
 659. Starosta Lipnowski informuje, iż z zasobu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczone zostały do najmu na okres 3 lat następujące lokale położone na nieruchomości
  Wyświetleń: 831
 660. Ogłoszenie o naborze z dnia 11.01.2022 r. na stanowisko - inspektor wojewódzki BFI.I. – zastępstwo
  Wyświetleń: 830
 661. Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił nabór wniosków na realizację Programu „Opieka wytchnieniowa” − edycja 2023
  Wyświetleń: 828
 662. Ogłoszenie o naborze z dnia 17.01.2024 r. na stanowisko: starszy inspektor w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (WSOC.I.4),
  Wyświetleń: 827
 663. z dnia 31 marca 2021 r. Znak sprawy: WIR.V.7821.8.2020.JA
  Wyświetleń: 827
 664. z dnia 28 września 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.54.2020.JB
  Wyświetleń: 825
 665. z dnia 31 grudnia 2020 r
  Wyświetleń: 822
 666. Informacja o wynikach konkursu ofert na realizację zadań publicznych w obszarze pomocy społecznej w 2021 r.
  Wyświetleń: 821
 667. Obwieszczenie z dnia 3 grudnia 2021r WIR.I.7840.9.3.2021.MB (Z)
  Wyświetleń: 821
 668. ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektor wojewódzki do Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa
  Wyświetleń: 821
 669. ogłoszenia o naborze z dnia 9 grudnia 2021r na stanowisko: osoba obsługująca infolinię telefoniczną dla cudzoziemców – ofiar przestępstw w Biurze Finansowo – Inwestycyjnym (2 etaty)
  Wyświetleń: 820
 670. Ogłoszenie o naborze z dnia 08.09.2022 r. na stanowisko: inspektor w Biurze Wojewody (BW.I.2)
  Wyświetleń: 820
 671. Ogłoszenie o naborze z dnia 18.05.2022 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki WSOC.VI.2 (2 et.)
  Wyświetleń: 818
 672. Wynik naboru na stanowisko inspektor WIR.III.5
  Wyświetleń: 818
 673. z dnia 11 grudnia 2020 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości
  Wyświetleń: 818
 674. z dnia 30 kwietnia 2021 r. WIR.II.746.1.52.2020.JB
  Wyświetleń: 818
 675. ogłoszenie o naborze z dnia 25.01.2022 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej WPS.III.2
  Wyświetleń: 817
 676. WIR.II.746.1.25.2020.ML z dnia 31 sierpnia 2021 r.
  Wyświetleń: 817
 677. Ogłoszenie o naborze z dnia 21.04.2022 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej (WPS.III.3 Bydgoszcz)
  Wyświetleń: 816
 678. Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę adresarek dla Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, zajmujących się obsługą cudzoziemców - obywateli państw trzecich
  Wyświetleń: 815
 679. Ogłoszenie Starosty Nakielskiego w sprawie wykazu nieruchomości do oddania w dzierżawę
  Wyświetleń: 813
 680. wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do zawarcia umowy dzierżawy
  Wyświetleń: 813
 681. z dnia 17 maja 2021 r.Znak sprawy: WIR.V.7820.6.2021.MT
  Wyświetleń: 812
 682. Centra opiekuńczo-mieszkalne
  Wyświetleń: 811
 683. z dnia 21 czerwca 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.15.2021.ML
  Wyświetleń: 811
 684. z dnia 18 marca 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.33.2020.ML
  Wyświetleń: 808
 685. Wytyczne Rzecznika Praw Pacjenta i Głównego Inspektora Sanitarnego w zakresie funkcjonowania wojewódzkich komisji ds. orzekania o zdarzeniach medycznych w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce z 4 września 2020 r. wraz z pismem przewodnim Rzecznika Praw Pacjenta do Wojewodów
  Wyświetleń: 806
 686. Ogłoszenie o naborze z dnia 24.05.2022 r. na stanowisko: starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości (WSPN.II.6)
  Wyświetleń: 805
 687. z dnia 18 marca 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.5.2021.ML
  Wyświetleń: 805
 688. Obwieszczenie z dnia 30 września 2020 o wydaniu decyzji WIR.II.746.1.13.2020.ML
  Wyświetleń: 804
 689. z dnia 26 maja 2021 r. WIR.I.7840.13.1.2021.MB (Z)
  Wyświetleń: 804
 690. Ogłoszenie o naborze z dnia 14.01.2022 r. na stanowisko - Inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej WPS.VIII.7
  Wyświetleń: 803
 691. Ogłoszenie o naborze z dnia 20.12.2021r na zastępstwo na stanowisko główny specjalista w Zespole Bezpieczństwa Informacji i Informatyki
  Wyświetleń: 803
 692. Ogłoszenie o naborze z dnia 21.06.2022 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Nadzoru i Kontroli w Delegaturze Urzędu we Włocławku (WNK/DW)
  Wyświetleń: 803
 693. Ogłoszenie o naborze z dnia 18.01.2024 r. na stanowisko: kierownik oddziału w Biurze Finansowo-Inwestycyjnym (BFI.III.)
  Wyświetleń: 802
 694. z dnia 18 grudnia 2020 r. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 18 grudnia 2020 r.
  Wyświetleń: 802
 695. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa (WIR.VIII.3)
  Wyświetleń: 801
 696. ogłoszenie o naborze z dnia 09.03.2022 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej (WPS.I.4
  Wyświetleń: 800
 697. z dnia 23 kwietnia 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.19.2014.EP
  Wyświetleń: 800
 698. Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę
  Wyświetleń: 797
 699. ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa przy ul. Wojska Polskiego
  Wyświetleń: 797
 700. PROPOZYCJA - Wykaz oddziałów szpitalnych pierwszego wyboru dla zespołów ratownictwa medycznego na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego
  Wyświetleń: 796
 701. Wynik naboru na stanowisko - ekspert WBZK
  Wyświetleń: 796
 702. z dnia 24 marca 2021 r. znak: WIR.II.746.1. 51.2020.JG
  Wyświetleń: 796
 703. Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do oddania w najem - Koronowo, Krasickiego 20
  Wyświetleń: 795
 704. z dnia 25 Listopada 2020r. obwieszczenie o zmianie wniosku
  Wyświetleń: 795
 705. z dnia 7 września 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.31.2021.ML
  Wyświetleń: 795
 706. Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę Nr sprawy: WIR.I.7840.3.20.2021.AP
  Wyświetleń: 794
 707. Ogłoszenie o naborze z dnia 14 marca 2022 r. na stanowisko - inspektor wojewódzki WPS.III.3 Włocławek.
  Wyświetleń: 792
 708. z dnia 11 grudnia 2020 r Nr 37/2020 dla spółki PKP Energetyka S.A. z siedzibą w Warszawie
  Wyświetleń: 792
 709. PREZYDENT MIASTA BYDGOSZCZY jako starosta wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej podaje do publicznej wiadomości , wykaz nieruchomości , stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
  Wyświetleń: 791
 710. ogłoszenie o przetargu - spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego w Bydgoszczy, ul. Korczaka 4/32
  Wyświetleń: 790
 711. z dnia 30 czerwca 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.5.2021.ML
  Wyświetleń: 789
 712. Ogłoszenie o naborze z dnia 18 stycznia 2022 r. na stanowisko inspektora wojewódzkiego w Wydziale Polityki Społecznej Delegatura Urzędu we Włocławku.
  Wyświetleń: 788
 713. ogłoszenie przetargu na sprzedaż kostki brukowej
  Wyświetleń: 788
 714. Obwieszczenie z dnia 4 stycznie 2021 r w sprawie WIR.I.7840.9.72.2020.PK (D)
  Wyświetleń: 787
 715. Ogłoszenie o naborze z dnia 24 marca 2022 r. na stanowisko - inspektor wojewódzki w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej (WIGK.II.2)
  Wyświetleń: 787
 716. WIR.II.746.1.61.2021.ML z dnia 28 stycznia 2022 r.
  Wyświetleń: 787
 717. Ogłoszenie o naborze z dnia 14.09.2022 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Biurze Finansowo-Inwestycyjnym (BFI.I.9)
  Wyświetleń: 786
 718. Ogłoszenie o naborze z dnia 22.04.2022 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Biurze Finansowo-Inwestycyjnym (BFI.I.10)
  Wyświetleń: 785
 719. wyniku naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej (WPS.III.2)
  Wyświetleń: 783
 720. Model integracji cudzoziemców
  Wyświetleń: 782
 721. Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę Nr sprawy: WIR.I.7840.1.9.2020.AP
  Wyświetleń: 781
 722. ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości przy ul. Solnej
  Wyświetleń: 781
 723. z dnia 11 grudnia 2020 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 781
 724. z dnia 30 kwietnia 2020 r. Znak sprawy: WIR.II.747.18.2020.EP
  Wyświetleń: 781
 725. Ogłoszenie o naborze z dnia 30 listopada 2021r na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej WPS.III.2
  Wyświetleń: 780
 726. Ogłoszenie o naborze z dnia 13.06.2022 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej (WPS.VIII.5)
  Wyświetleń: 779
 727. z dnia 27 listopada 2020 r zawiadomienie WIR.II.746.1.12.2020.ML
  Wyświetleń: 779
 728. Ogłoszenie o naborze WIR na stanowisko inspektor
  Wyświetleń: 778
 729. z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie WIR.I.7840.9.54.2020.MB (D)
  Wyświetleń: 778
 730. Ogłoszenie o naborze z dnia 24 marca 2022 r. na stanowisko - inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej (WPS.VIII.7)
  Wyświetleń: 776
 731. z dnia 23 sierpnia 2021 r Znak sprawy: WIR.V.7820.16.2020.KS
  Wyświetleń: 776
 732. Informacja o wydaniu decyzji nr 48/2021
  Wyświetleń: 775
 733. Informacja w sprawie podejmowania uchwał podatkowych na rok 2022
  Wyświetleń: 775
 734. Obwieszczenie z dnia 21 października 2020 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 775
 735. Ogłoszenie Wojewody Kujawsko–Pomorskiego z dnia 14 lipca 2022 r. o możliwości realizacji zadania publicznego dotyczącego pomocy na rzecz obywateli Ukrainy
  Wyświetleń: 775
 736. z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie WIR.II.746.1.38.2020.ML
  Wyświetleń: 775
 737. Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach Programu COM „Centra opiekuńczo-mieszkalne”
  Wyświetleń: 774
 738. Ogłoszenie o naborze z dnia 20.02.2023 r. na stanowisko: starszy inspektor w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (WSOC.I.4) 2 etaty
  Wyświetleń: 774
 739. z dnia 10 czerwca 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.53.2020.JB
  Wyświetleń: 774
 740. Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 lutego 2022 r. WIR.I.7840.9.4.2021.MB (D)
  Wyświetleń: 773
 741. Obwieszczenie z dnia 30 grudnia 2020 r w sprawie WIR.II.746.1.33.2020.ML
  Wyświetleń: 772
 742. z dnia 11 maja 2021 r. WIR.II.746.1.54.2020.JB
  Wyświetleń: 772
 743. z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie WIR.II.746.1.45.2020.EP
  Wyświetleń: 772
 744. z dnia 26 lutego 2021 r. znak: WIR.II.746.1.32.2020.ML
  Wyświetleń: 772
 745. Informacje uzupełniające do wniosku o pozwolenie na budowę i pozwolenie na rozbiórkę, zgłoszenia budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
  Wyświetleń: 771
 746. WIR.II.746.1.32.2021.ML z dnia 15 września 2021 r.
  Wyświetleń: 770
 747. Ogłoszenie o naborze z dnia 06.05.2022 r. na stanowisko: główny specjalista w Zespole Bezpieczeństwa Informacji i Informatyki
  Wyświetleń: 769
 748. Obwieszczenie z dnia 29 września 2020 o wydanych postanowieniach
  Wyświetleń: 768
 749. Ogłoszenie o naborze z dnia 23.11.2022 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (WSOC.V.4)
  Wyświetleń: 766
 750. Ogłoszenie o naborze z dnia 22.06.2022 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (WSOC.VI.2)
  Wyświetleń: 765
 751. Ogłoszenie o naborze z dnia 05.07.2022 r. na stanowisko: główny specjalista w Zespole Bezpieczeństwa Informacji i Informatyki
  Wyświetleń: 764
 752. Ogłoszenie o naborze z dnia 17 stycznia 2022 r. na stanowisko starszego inspektora wojewódzkiego w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości.
  Wyświetleń: 764
 753. Obwierszczenie z dnia 07 października 2020 r. o wydaniu decyzji WIR.V.7821.3.2020.KS
  Wyświetleń: 763
 754. Ogłoszenie o naborze z dnia 2 marca 2022 r. na stanowisko - psycholog w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (WBZK VIII.3)
  Wyświetleń: 763
 755. Ogłoszenie o naborze z dnia 7 grudnia 2021r na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa (WIR.X.4)
  Wyświetleń: 763
 756. Ogłoszenie o naborze z dnia 14.01.2022 r. na stanowisko - Inspektor wojewódzki w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa WIR.VIII.3
  Wyświetleń: 762
 757. Ogłoszenie o naborze z dnia 21.02.2022 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej (WPS.VIII.7)
  Wyświetleń: 762
 758. z dnia 3 listopada 2021 r.
  Wyświetleń: 762
 759. z dnia 13 kwietnia 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.15.2021.ML
  Wyświetleń: 762
 760. ogłoszenie o naborze na stanowisko: główny specjalista w Biurze Kadrowo-Organizacyjnym (BKO.II.2)
  Wyświetleń: 761
 761. ogłoszenie o naborze z dnia 17 stycznia 2022 r. na 3 stanowiska: dyspozytor medyczny w WBZK
  Wyświetleń: 761
 762. Ogłoszenie o naborze z dnia 1 grudnia 2021r na stanowisko: inspektor wojewódzki w Biurze Wojewody (BW.II.2)
  Wyświetleń: 760
 763. z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie Znak sprawy: WIR.V.7820.20.2020.KS
  Wyświetleń: 760
 764. Ogłoszenie o naborze z dnia 28 lutego 2022 r. na stanowisko - inspektor wojewódzki w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (WSOC.V.2)
  Wyświetleń: 757
 765. Ogłoszenie o naborze z dnia 6 kwietnia 2022 r. na stanowisko - inspektor wojewódzki w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (WSOC.V.2)
  Wyświetleń: 757
 766. z dnia 27 września 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.25.2021.ML
  Wyświetleń: 757
 767. Podział środków na realizację Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – edycja 2024
  Wyświetleń: 756
 768. Starosta Włocławski wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, przekazuje w załączeniu wykaz dotyczący nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do przekazania w użyczenie w trybie bezprzetargowym na okres 2 lat
  Wyświetleń: 756
 769. z dnia 13 kwietnia 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.7.2021.ML
  Wyświetleń: 756
 770. Obwieszczenie z dnia 04 Listopada 2020r. o wydanych postanowieniach WIR.II.746.1.40.2020.EP
  Wyświetleń: 755
 771. z dnia 31 marca 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.19.2014.EP
  Wyświetleń: 753
 772. z dnia 10 lutego 2021 r. w sprawie WIR.II.746.1.43.2020.EP
  Wyświetleń: 753
 773. Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę
  Wyświetleń: 752
 774. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 15 marca 2022 r. WIR.II.746.1.63.2021.ML
  Wyświetleń: 752
 775. Ogłoszenie o naborze z dnia 08.05.2023 r. na stanowisko: starszy inspektor w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (WSOC.I.4), 2 etaty
  Wyświetleń: 752
 776. z dnia 27 maja 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.6.2021.ML
  Wyświetleń: 752
 777. Obwieszczenie z dnia 29 grudnia 2010 w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego WIR.II.746.1.57.2020.JB
  Wyświetleń: 751
 778. Ogłoszenie o naborze z dnia 14.01.2022 r. na stanowisko - Inspektor wojewódzki w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa WIR.V.3 - 2 etaty
  Wyświetleń: 751
 779. z dnia 22 lutego 2021 r. w sprawie WIR.II.746.1.49.2020.ML
  Wyświetleń: 751
 780. z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie WIR.II.747.2.1.2021.EP
  Wyświetleń: 750
 781. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego ograniczonego
  Wyświetleń: 749
 782. z dnia 11 maja 2021 r. WIR.II.746.1.63.2020.JB
  Wyświetleń: 749
 783. Obwieszczenie z dnai 2 października 2020 o wydanych postanowieniach
  Wyświetleń: 748
 784. Wynik naboru na dwa stanowiska: inspektor wojewódzki w Biurze Kadrowo-Organizacyjnym (BKO.III)
  Wyświetleń: 748
 785. Obwieszczenie z dnia 29 września 2020 r. o wydanych postanowieniach
  Wyświetleń: 747
 786. Ogłoszenie o podpisanych porozumieniach dotyczących realizacji na terenie województwa kujawsko-pomorskiego rządowego „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018 - 2020"
  Wyświetleń: 746
 787. ogłoszenia o naborze z dnia 27 stycznia 2023 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (WSOC.III.3 Grudziądz)
  Wyświetleń: 745
 788. Starostwo Powiatowe w Radziejowie w załączeniu przekazuje informację o nieruchomościach przeznaczonych do najmu
  Wyświetleń: 745
 789. Ogłoszenie o naborze z dnia 18.05.2022 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki WSOC.V.4 (2 et.)
  Wyświetleń: 744
 790. Ogłoszenie o naborze z dnia 14.04.2022 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej (WPS.VIII.7)
  Wyświetleń: 742
 791. Ogłoszenie o naborze z dnia 25.05.2022 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa (WIR.V.3, 2 etaty)
  Wyświetleń: 742
 792. z dnia 27 sierpnia 2021 r. Znak sprawy: WIR.V.7820.13.2021.KS
  Wyświetleń: 742
 793. Ogłoszenie o naborze z dnia 30 listopada 2021r na stanowisko: portier w Zespole Bezpieczeństwa Informacji i Informatyki
  Wyświetleń: 741
 794. Wynik naboru: inspektor wojewódzki w wydziale Polityki Społecznej WPS.VIII.7
  Wyświetleń: 740
 795. z dnia 3 grudnia 2020 r o wszczęciu postępowania administracyjnego WIR.II.746.1.44.2020.ML
  Wyświetleń: 740
 796. Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę z dnia 29 grudnia 2020 r. WIR.I.7840.3.67.2020.MB
  Wyświetleń: 739
 797. Ogłoszenie o naborze z dnia 13.03.2024 r. na stanowisko: starszy specjalista w Wydziale Zdrowia Kujawsko-Pomorskim Centrum Zdrowia Publicznego (WZ.II.3)
  Wyświetleń: 739
 798. Ogłoszenie o naborze z dnia 20.10.2022 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (WSOC.VI.2)
  Wyświetleń: 739
 799. z dnia 26 kwietnia 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.50.2020.EP
  Wyświetleń: 739
 800. Ogłoszenie o naborze z dnia 02.03.2023 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (WSOC.V.4)
  Wyświetleń: 737
 801. Wynik naboru do Biura Wojewody na stanowisko: inspektor wojewódzki w Biurze Wojewody
  Wyświetleń: 737
 802. Informacja o zgromadzeniu publicznym dnia 03 października 2020 r. w Oborowie
  Wyświetleń: 736
 803. przetarg na dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do wydzierżawienia przy ul. Modrzewiowa –garaż i najem garażu
  Wyświetleń: 736
 804. Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę Sygnatura sprawy: WIR.I.7840.1.14.2021.MO
  Wyświetleń: 735
 805. Ogłoszenie o naborze w WIR na stanowisko starszy specjalista
  Wyświetleń: 733
 806. z dnia 30 listopada 2020 r o wydanych postanowieniach WIR.II.746.1.27.2020.ML
  Wyświetleń: 731
 807. Starosta Radziejowski przekazuje wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze darowizny
  Wyświetleń: 730
 808. z dnia 13 kwietnia 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.11.2021.ML
  Wyświetleń: 730
 809. z dnia 7 czerwca 2021 r. Znak sprawy: WIR.V.7821.2.2021.JA
  Wyświetleń: 730
 810. ogłoszenia o naborze z dnia 25 stycznia 2023 r. na stanowisko: inspektor w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (WBZK.VI.3)
  Wyświetleń: 729
 811. WIR.II.746.1.26.2020.ML z dnia 23 grudnia 2020 r.
  Wyświetleń: 729
 812. Wykazy nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do wydzierżawienia przy ul.Modrzewiowej
  Wyświetleń: 729
 813. Z dnia 2 czerwca 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.4.2021.EP
  Wyświetleń: 729
 814. Obwieszczenie z dnia 30.10.2020 o wydaniu decyzji WIR.II.746.1.9.2020.EP
  Wyświetleń: 728
 815. PREZYDENT MIASTA BYDGOSZCZY ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa.
  Wyświetleń: 727
 816. wykaz dot. sprzedaży działki nr 6/2 obr. 335 położonej przy ul.Grunwaldzkiej
  Wyświetleń: 727
 817. z dnia 17 stycznia 2022 r. Znak sprawy: WIR.II.747.2.2.2021.EP
  Wyświetleń: 727
 818. z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie WIR.I.7840.9.34.2020.AP (D)
  Wyświetleń: 727
 819. obwieszczenie z dnia 24 listopada 2020 o wydaniu postanowienia WIR.V.7821.9.2020.KS
  Wyświetleń: 726
 820. Obwieszczenie z dnia 30 września o wydaniu decyzji WIR.II.746.1.18.2020.ML
  Wyświetleń: 726
 821. ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do wydzierżawienia przy ul. Modrzewiowa –garaże
  Wyświetleń: 726
 822. PREZYDENT MIASTA BYDGOSZCZY ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa
  Wyświetleń: 726
 823. z dnia 31 marca 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.50.2020.EP
  Wyświetleń: 726
 824. decyzja 41/2021 z dnia 24 czerwca 2021 r.
  Wyświetleń: 725
 825. z dnia 7 września 2021 r. Sprawa znak: WIR.II.747.2.2.2021.EP
  Wyświetleń: 725
 826. Obwieszczenie z dnai 29 września o wszczęciu postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 724
 827. ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Skarbu Państwa przy ul. Wojska Polskiego z przeznaczeniem pod garaże
  Wyświetleń: 724
 828. Wynik naboru do WFB na stanowisko: główny specjalista (WFB.I.4)
  Wyświetleń: 724
 829. z dnia 11 maja 2021 r. WIR.II.746.1.57.2020.JB
  Wyświetleń: 724
 830. ogłoszenie o naborze na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Delegatura Toruń (WSOC.DT.III.5)
  Wyświetleń: 723
 831. Ogłoszenie o naborze z dnia 25 lutego 2022 r. na stanowisko - inspektor wojewódzki BFI.I.10
  Wyświetleń: 723
 832. z dnia 30 czerwca 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.25.2021.ML
  Wyświetleń: 723
 833. Ogłoszenie o naborze z dnia 19.05.2022 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej
  Wyświetleń: 722
 834. WIR.II.746.1.24.2021.ML z dnia 31 sierpnia 2021 r.
  Wyświetleń: 722
 835. Ogłoszenie o naborze z dnia 23.11.2021 na stanowisko starszego inspektora wojewódzkiego w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości Delegatura Urzędu w Toruniu
  Wyświetleń: 721
 836. Ogłoszenie o naborze z dnia 29.04.2022 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa (WIR.V.3, 2 etaty)
  Wyświetleń: 721
 837. przetarg na dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do wydzierżawienia przy ul. Grunwaldzka
  Wyświetleń: 721
 838. Ogłoszenie o naborze z dnia 18.02.2022 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa (WIR.VIII.3)
  Wyświetleń: 720
 839. Ogłoszenie Starosty Inowrocławskiego w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę
  Wyświetleń: 720
 840. z dnia 28 maja 2021 r. Znak sprawy: WIR.V.7820.14.2019.JB
  Wyświetleń: 719
 841. z dnia 30 listopada 2021 r. Znak sprawy: WIR.V.7820.12.2021.KS
  Wyświetleń: 719
 842. z dnia 10 maja 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.2.2021.ML
  Wyświetleń: 718
 843. Zmiana załącznika nr 10 w Programie „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2023
  Wyświetleń: 718
 844. Obwieszczenie z dnia 20 października 2020 r. o wydanych postanowieniach WIR.II.746.1.37.2020.ML
  Wyświetleń: 717
 845. ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do wydzierżawienia przy ul. Toruńska- zieleń
  Wyświetleń: 717
 846. Ogłoszenie o naborze z dnia 05.08.2022 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Biurze Finansowo-Inwestycyjnym (BFI.I.9)
  Wyświetleń: 717
 847. Starosta Radziejowski przekazuje wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu
  Wyświetleń: 717
 848. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Biurze Finansowo-Inwestycyjnym (BFI.I.10)
  Wyświetleń: 717
 849. z dnia 11 czerwca 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.8.2021.ML
  Wyświetleń: 716
 850. z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie WIR.II.746.1.37.2020.ML
  Wyświetleń: 716
 851. Wynik naboru na stanowiska - inspektor wojewódzki w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Delegatura Urzędu w Toruniu
  Wyświetleń: 715
 852. z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie WIR.II.746.1.62.2020.JB
  Wyświetleń: 713
 853. Ogłoszenie o naborze z dnia 27.05.2022 r. na stanowisko: główny specjalista w Zespole Bezpieczeństwa Informacji i Informatyki
  Wyświetleń: 712
 854. wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej przy ul. Kulpińskiego
  Wyświetleń: 712
 855. Wynik naboru na stanowisko: kierowca samochodu osobowego w Biurze Kadrowo-Organizacyjnym z dnia 15 lutego 2022 roku
  Wyświetleń: 712
 856. z dnia 10 maja 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.3.2021.ML
  Wyświetleń: 712
 857. Ogłoszenie o naborze z dnia 20 stycznia 2022 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej
  Wyświetleń: 711
 858. Ogłoszenie o naborze z dnia 20.10.2022 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej (WPS.I.5)
  Wyświetleń: 711
 859. WIR.II.746.1.33.2021.ML z dnia 27 sierpnia 2021 r.
  Wyświetleń: 710
 860. z dnia 11 maja 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.4.2021.EP
  Wyświetleń: 710
 861. z dnia 14 czerwca 2021 r. Znak sprawy: WIR.V.7821.2.2021.JA
  Wyświetleń: 709
 862. Ogłoszenie o naborze z dnia 2 grudnia 2021r na stanowisko: główny specjalista w Wydziale Finansów i Budżetu WFB.I.4
  Wyświetleń: 708
 863. Ogłoszenie o naborze z dnia 9 grudnia 2021r na stanowisko - psycholog w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
  Wyświetleń: 708
 864. Ogłoszenie o naborze z dnia 25 lutego 2022 r. na stanowisko - inspektor wojewódzki BFI.III.3
  Wyświetleń: 707
 865. Wynik naboru na stanowisko - inspektor wojewódzki WKS.I.I-III.3 Toruń
  Wyświetleń: 707
 866. Ogłoszenie o naborze z dnia 02.06.2022 r. na stanowisko: starszy inspektor wojewódzki w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej (WIGK.I.5 - zastępstwo)
  Wyświetleń: 706
 867. Ogłoszenie o naborze z dnia 25 lutego 2022 r. na stanowisko - inspektor wojewódzki WSOC.III.4 Delegatura Urzędu w Toruniu
  Wyświetleń: 706
 868. Wynik naboru na stanowisko - osoba obsługująca infolinię telefoniczną dla cudzoziemców – ofiar przestępstw w Biurze Finansowo-Inwestycyjnym.
  Wyświetleń: 706
 869. Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę Nr sprawy: WIR.I.7840.5.3.2021.PK
  Wyświetleń: 705
 870. Ogłoszenie o naborze z dnia 14.07.2022 r. na stanowisko: informatyk w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
  Wyświetleń: 705
 871. z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie WIR.I.7840.9.34.2020.AP (Z)
  Wyświetleń: 705
 872. Ogłoszenie o naborze z dnia 07.04.2022 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Infrastruktury I Rolnictwa (WIR.V.3, 2 etaty)
  Wyświetleń: 704
 873. Ogłoszenie o naborze z dnia 14.02.2022 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa (WIR.X.4)
  Wyświetleń: 704
 874. zawiadomienie z dnia 25 listopada 2020 r. WIR.V.7821.7.2020.JA
  Wyświetleń: 704
 875. Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę Nr sprawy: WIR.I.7840.2.59.2020.AP
  Wyświetleń: 703
 876. Nowy artykuł
  Wyświetleń: 702
 877. Ogłoszenie o naborze z dnia 2 grudnia 2021r na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Finansów i Budżetu WFB.III.2
  Wyświetleń: 702
 878. Ogłoszenie o naborze z dnia 30 listopada 2021r na stanowisko: starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości WSPN.I.2
  Wyświetleń: 701
 879. wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej udział w nieruchomości przy ul. 20 Stycznia 1920 r.
  Wyświetleń: 701
 880. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Punkt Paszportowy w Grudziądzu
  Wyświetleń: 701
 881. z dnia 11 czerwca 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.9.2021.ML
  Wyświetleń: 701
 882. z dnia 22 lutego 2021 r. w sprawie WIR.I.7840.9.22.2020.AP (D)
  Wyświetleń: 701
 883. z dnia 24 lutego 2022 r. WIR.I.7840.9.3.2021.MB (D)
  Wyświetleń: 701
 884. Ogłoszenie o naborze z dnia 13.06.2022 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej (WPS.VIII.4)
  Wyświetleń: 700
 885. Starosta Inowrocławski przekazuje nieruchomość do dzierżawy
  Wyświetleń: 700
 886. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa (WIR.V.3, 2 etaty)
  Wyświetleń: 700
 887. Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę w sprawie WIR.I.7840.2.47.2020.PK
  Wyświetleń: 699
 888. OBWIESZCZENIE z dnia 8 czerwca 2022 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Znak sprawy: WIR.V.7820.4.2022.KS
  Wyświetleń: 699
 889. ogłoszenie Starosty Żnińskiego z dnia 23 marca br. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do oddania w najem.
  Wyświetleń: 699
 890. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej (WPS.VIII.5)
  Wyświetleń: 699
 891. z dnia 17 grudnia 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.40.2021.ML
  Wyświetleń: 699
 892. Obwieszczenie WIR.II.746.1.13.2021.ML z dnia 29 lipca 2021 r.
  Wyświetleń: 698
 893. Ogłoszenie o naborze z dnia 17.01.2024 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Delegatura Toruń (WSOC.DT.III.5).
  Wyświetleń: 698
 894. Ogłoszenie o naborze z dnia 30 listopada 2021r na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej WPS.VIII.7 (2 etaty)
  Wyświetleń: 698
 895. Ogłoszenie o naborze z dnia 22.06.2022 r. na stanowisko: starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości (WSPN.I.2)
  Wyświetleń: 697
 896. decyzja Nr 29/2021 z dnia 31 maja 2021 r.
  Wyświetleń: 695
 897. Ogłoszenie o naborze z dnia 28 lutego 2022 r. na stanowisko - inspektor wojewódzki w Biurze Finansowo-Inwestycyjnym (BFI.II.7),
  Wyświetleń: 695
 898. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (WSOC.V.4, 3 etaty)
  Wyświetleń: 695
 899. Wynik naboru na stanowisko: referent w Wydziale Koordynacji Świadczeń Delegatura Urzędu w Toruniu (2 etaty)
  Wyświetleń: 695
 900. z dnia 22 kwietnia 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.14.2021.ML
  Wyświetleń: 695
 901. Wynik naboru na stanowisko inspektor wojewódzki w Biurze Finansowo-Inwestycyjnym
  Wyświetleń: 694
 902. z dnia 5 listopada 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.747.3.1.2021.EP
  Wyświetleń: 694
 903. Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa przy ul. Smoleńskiej
  Wyświetleń: 693
 904. Ogłoszenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o pisemnym przetargu na sprzedaż maszyn i urządzeń wchodzących w skład mienia pozostałego po rozwiązanej umowie o oddanie przedsiębiorstwa państwowego pomiędzy Skarbem Państwa a METRON-INVESTMENT w Toruniu
  Wyświetleń: 692
 905. Ogłoszenie o naborze z dnia 18 stycznia 2022 r. na stanowisko: psycholog w WBZK VIII.3
  Wyświetleń: 691
 906. Ogłoszenie o naborze z dnia 25 listopada 2021 na stanowisko : inspektor wojewódzki w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej (WIGK.II.2)
  Wyświetleń: 690
 907. Ogłoszenie Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 13 grudnia 2022 r. o możliwości realizacji zadania publicznego dotyczącego pomocy na rzecz obywateli Ukrainy
  Wyświetleń: 690
 908. Wynik naboru na stanowisko: St. Inspektor wojewódzki w WSPN
  Wyświetleń: 690
 909. Ogłoszenie o naborze z dnia 20.09.2023 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Nadzoru i Kontroli (WNK.IV.2)
  Wyświetleń: 689
 910. z dnia 7 czerwca 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.747.2.1.2021.EP
  Wyświetleń: 689
 911. Obwieszczenie Centralnego Punktu Komunikacyjnego
  Wyświetleń: 688
 912. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 12 stycznia 2024 r. o przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej w 2024 r.
  Wyświetleń: 688
 913. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Delegatury Urzędu w Toruniu (WSOC.III.2 – zastępstwo)
  Wyświetleń: 688
 914. Ogłoszenie o naborze z dnia 24 marca 2022 r. na stanowisko - główny specjalista w Zespole Bezpieczeństwa Informacji i Informatyki
  Wyświetleń: 687
 915. z dnia 4 marca 2020 r. o wydanych uzgodnieniach w sprawie WIR.II.746.1.33.2020.ML
  Wyświetleń: 687
 916. Ogłoszenie o naborze z dnia 07.03.2024 r. na stanowisko: kierownik oddziału w Biurze Wojewody (BW.II.1)
  Wyświetleń: 685
 917. z dnia 9 czerwca 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.57.2020.JB
  Wyświetleń: 685
 918. Aktywna tablica 2021-wykaz dofinansowań szkół
  Wyświetleń: 684
 919. WIR.II.746.1.27.2020.ML z dnia 31 sierpnia 2021 r.
  Wyświetleń: 684
 920. z dnia 20 kwietnia 2021 r. znak: WIR.II.746.1.44.2020.ML
  Wyświetleń: 684
 921. przetarg na dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do wydzierżawienia przy ul. Wojska Polskiego – garaż
  Wyświetleń: 683
 922. z dnia 25 sierpnia 2021 r. WIR.II.746.1.49.2020.ML
  Wyświetleń: 683
 923. Ogłoszenie o naborze z dnia 28.09.2023 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki do Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (WSOC.V.4.7) zastępstwo
  Wyświetleń: 681
 924. z dnia 13 kwietnia 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.10.2021.ML
  Wyświetleń: 681
 925. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej – zakup i dostawa elektronicznego depozytora na klucze
  Wyświetleń: 681
 926. Ogłoszenie o naborze z dnia 13.04.2022 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej (WPS.I.4)
  Wyświetleń: 680
 927. ogłoszenie o naborze na stanowisko – dyspozytor medyczny do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
  Wyświetleń: 678
 928. z dnia 30 czerwca 2021 r. Znak sprawy: WIR.V.7821.5.2021.MT
  Wyświetleń: 678
 929. Nagrody specjalne Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
  Wyświetleń: 677
 930. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej (WPS.VIII.7)
  Wyświetleń: 677
 931. Informacja o petycjach rozpatrzonych przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego w 2020 r
  Wyświetleń: 676
 932. Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę Nr sprawy: WIR.I.7840.2.7.2021.PK
  Wyświetleń: 676
 933. z dnia 24 czerwca 2021 r. WIR.I.7840.13.1.2021.MB (D)
  Wyświetleń: 676
 934. Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę Nr sprawy: WIR.I.7840.5.30.2020.MO
  Wyświetleń: 675
 935. Ogłoszenie o naborze z dnia 11.10.2023 r. na stanowisko: dyspozytor medyczny w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (WBZK.DM) – 4 etaty
  Wyświetleń: 673
 936. Wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, przeznaczonych do użyczenia na czas oznaczony..
  Wyświetleń: 673
 937. Wynik naboru na stanowisko inspektor wojewódzki do Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej
  Wyświetleń: 672
 938. z dnia 21 kwietnia 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.1.2021.JG
  Wyświetleń: 672
 939. z dnia 13 kwietnia 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.8.2021.ML
  Wyświetleń: 672
 940. z dnia 21 czerwca 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.10.2021.ML
  Wyświetleń: 672
 941. Ogłoszenie o naborze z dnia 10 marca 2022 r. na stanowisko - inspektor wojewódzki w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa (WIR.V.3, 2 etaty)
  Wyświetleń: 671
 942. ogłoszenia o naborze na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej (WPS.I.4)
  Wyświetleń: 670
 943. z dnia 18 sierpnia 2021 r. Znak sprawy: WIR.V.7821.12.2021.KS
  Wyświetleń: 670
 944. Wynik naboru na stanowisko - robotnik gospodarczy BODW.1 Włocławek
  Wyświetleń: 669
 945. Wynik naboru na stanowisko starszy specjalista WIR.I.3
  Wyświetleń: 669
 946. z dnia 7 czerwca 2021 r. Znak sprawy: WIR.V.7821.10.2020.JB
  Wyświetleń: 669
 947. Ogłoszenie o naborze z dnia 4 kwietnia 2022 r. na stanowisko - starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości (WSPN.I.2)
  Wyświetleń: 668
 948. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa (WIR.V.3)
  Wyświetleń: 668
 949. z dnia 26 sierpnia 2021 r. WIR.II.746.1.29.2021.ML
  Wyświetleń: 668
 950. Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektor wojewódzki do Wydziału Polityki Społecznej III.2 (1 etat)
  Wyświetleń: 666
 951. Z dnia 18 czerwca 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.1.2021.JG
  Wyświetleń: 666
 952. z dnia 30 czerwca 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.7.2021.ML
  Wyświetleń: 666
 953. Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę Nr sprawy: WIR.I.7840.2.4.2021.PK
  Wyświetleń: 664
 954. ogłoszenie o naborze na stanowisko – inspektor wojewódzki do Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej
  Wyświetleń: 664
 955. Wynik naboru na stanowisko - inspektor wojewódzki w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej Kartograficznej.
  Wyświetleń: 664
 956. z dnia 26 kwietnia 2021 r. znak sprawy: WIR.II.746.1.47.2020.JG
  Wyświetleń: 664
 957. z dnia 27 maja 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.9.2021.ML
  Wyświetleń: 664
 958. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 28 lipca 2021 r.
  Wyświetleń: 662
 959. wynik naboru na stanowisko – inspektor wojewódzki do Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej
  Wyświetleń: 662
 960. ogłoszenia wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia - zapobiegania zakażeniom HIV i zwalczania AIDS, w ramach dotacji celowej z budżetu państwa, przyznanej w roku 2021 w BIP KPUW
  Wyświetleń: 661
 961. Ogłoszenie o naborze z dnia 28.10.2022 r. na stanowisko: sekretarz w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (WBZK.I)
  Wyświetleń: 661
 962. Ogłoszenie o naborze z dnia 08.09.2022 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Biurze Finansowo-Inwestycyjnym BFI.I.12
  Wyświetleń: 660
 963. z dnia 10 grudnia 2020 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 660
 964. przetarg na dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do wydzierżawienia przy ul. Niemcewicza- garaż
  Wyświetleń: 658
 965. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa (WIR.V.3, 2 etaty)
  Wyświetleń: 658
 966. Wynik naboru na stanowisko: starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości (WSPN.II.6)
  Wyświetleń: 657
 967. z dnia 25 maja 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.51.2020.JG
  Wyświetleń: 657
 968. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Delegatury Urzędu we Włocławku (WSOC.DW.IV.2)
  Wyświetleń: 656
 969. z dnia 16 września 2021 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 656
 970. Informacja o działaniach podejmowanych wobec Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w 2020 roku przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową
  Wyświetleń: 654
 971. Wynik naboru na stanowisko - inspektor wojewódzki WPS.III.3 Włocławek
  Wyświetleń: 654
 972. z dnia 30 czerwca 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.10.2021.ML
  Wyświetleń: 654
 973. WIR.II.746.1.31.2020.ML z dnia 31 sierpnia 2021 r.
  Wyświetleń: 653
 974. z dnia 11 czerwca 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.62.2020.JB
  Wyświetleń: 652
 975. z dnia 9 czerwca 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.63.2020.JB
  Wyświetleń: 652
 976. z dnia 21 czerwca 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.7.2021.ML
  Wyświetleń: 650
 977. Obwieszczenie z dnia 16 lipca 2021 r. WIR.II.746.1.11.2021.ML
  Wyświetleń: 649
 978. Ogłoszenie o naborze z dnia 10.05.2022 r. na stanowisko: psycholog w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (WBZK VIII.3)
  Wyświetleń: 649
 979. z dnia 3 sierpnia 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.35.2021.ML
  Wyświetleń: 648
 980. Obwieszczenie WIR.V.7821.8.2021.JA z dnia 30 lipca 2021 r.
  Wyświetleń: 646
 981. Ogłoszenie o naborze z dnia 18.02.2022 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa (WIR.V.3, 2 etaty)
  Wyświetleń: 646
 982. z dnia 21 września 2021 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 645
 983. z dnia 23 czerwca 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.31.2021.ML
  Wyświetleń: 645
 984. Z dnia 23 listopada 2020 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego WIR.I.7840.9.21.2020.AP (Z)
  Wyświetleń: 645
 985. z dnia 27 września 2021 r Znak sprawy: WIR.II.746.1.24.2021.ML
  Wyświetleń: 645
 986. Ogłoszenie o naborze z dnia 24.11.2022 r. na stanowisko: dyspozytor medyczny w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (WBZK.VIII) – 2 etaty
  Wyświetleń: 644
 987. Obwieszczenie WIR.II.746.1.14.2021.ML z dnia 29 lipca 2021 r.
  Wyświetleń: 640
 988. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki WIR.V.3 (2 etaty)
  Wyświetleń: 640
 989. Ogłoszenie o naborze z dnia 23.01.2023 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej (WPS.VIII.4)
  Wyświetleń: 638
 990. Prezydent miasta Bydgoszczy jako starosta wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej przekazuje do publicznej informacji wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedania w drodze bezprzetargowej
  Wyświetleń: 636
 991. WIR.II.746.1.19.2021.ML z dnia 29 września 2021 r.
  Wyświetleń: 636
 992. Wynik naboru na stanowisko: starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości (WSPN.I.2)
  Wyświetleń: 635
 993. zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej dotyczącej otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia - zapobiegania zakażeniom HIV i zwalczania AIDS, w ramach dotacji celowej z budżetu państwa, przyznanej w roku 2021.
  Wyświetleń: 635
 994. Ogłoszenie o naborze z dnia 03.04.2023 r. na stanowisko: starszy inspektor w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Punkt Paszportowy Inowrocław (WSOC.I.4)
  Wyświetleń: 634
 995. Wynik naboru wniosków w ramach programu "Centra opiekuńczo-mieszkalne" finansowanego z Funduszu Solidarnościowego
  Wyświetleń: 633
 996. z dnia 30 czerwca 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.26.2021.ML
  Wyświetleń: 633
 997. Obwieszczenie WIR.II.746.1.23.2021.ML z dnia 29 lipca 2021 r.
  Wyświetleń: 631
 998. Obwieszenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 marca 2022 r. WIR.V.7821.9.2021.KS
  Wyświetleń: 631
 999. Ogłoszenie o naborze z dnia 28.08.2023 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej (WPS.VIII.4)
  Wyświetleń: 630
 1000. Prezydent miasta Bydgoszczy przekazuje wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do wydzierżawienia przy ul. Wojska Polskiego z przeznaczeniem pod garaż
  Wyświetleń: 630
 1001. Wynik naboru na stanowisko inspektor wojewódzki w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa (WIR.VIII.2)
  Wyświetleń: 630
 1002. WIR.II.746.1.23.2021.ML z dnia 30 sierpnia 2021 r.
  Wyświetleń: 629
 1003. wykaz nieruchomości przeznaczony do użyczenia na czas oznaczony
  Wyświetleń: 629
 1004. Obwieszczenie WIR.II.746.1.36.2020.EP z dnia 2 sierpnia 2021 r.
  Wyświetleń: 628
 1005. Ogłoszenie o naborze z dnia 10.08.2023 r. na stanowisko: dyspozytor medyczny w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (WBZK.DM) – 4 etaty
  Wyświetleń: 628
 1006. Starosta Lipnowski przekazuje wykaz nieruchomości do nabycia
  Wyświetleń: 628
 1007. z dnia 24 czerwca 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.747.18.2020.EP
  Wyświetleń: 628
 1008. z dnia 27 stycznia 2022 r. Znak sprawy: WIR.V.7820.15.2021.MT
  Wyświetleń: 627
 1009. Obwieszczenie WIR.II.746.1.18.2021.ML z dnia 29 lipca 2021 r.
  Wyświetleń: 626
 1010. z dnia 7 czerwca 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.1.2021.JG
  Wyświetleń: 626
 1011. z dnia 21 czerwca 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.52.2020.JB
  Wyświetleń: 626
 1012. z dnia 27 stycznia 2022 r. WIR.I.7840.9.8.2021.AP (D)
  Wyświetleń: 626
 1013. Wynik naboru na stanowisko - inspektor wojewódzki w BFI.I.10
  Wyświetleń: 624
 1014. Ogłoszenie Starosty Nakielskiego
  Wyświetleń: 622
 1015. decyzja Nr 12/2022 z dnia 4 marca 2022 r.
  Wyświetleń: 621
 1016. Ogłoszenie o naborze z dnia 30 listopada 2021r na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości WSPN.I.4
  Wyświetleń: 621
 1017. z dnia 25 sierpnia 2021 r. WIR.II.746.1.34.2021.ML
  Wyświetleń: 621
 1018. z dnia 29 czerwca 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.13.2021.ML
  Wyświetleń: 615
 1019. Sprawozdanie finansowe za 2021 r. – KPUW w Bydgoszczy oraz dysponent części budżetowej Wojewoda Kujawsko-Pomorski
  Wyświetleń: 614
 1020. WIR.II.746.1.40.2021.ML z dnia 3 grudnia 2021 r.
  Wyświetleń: 612
 1021. Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę Nr sprawy: WIR.I.7840.5.19.2021.PK
  Wyświetleń: 610
 1022. ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa przy ul: Modrzewiowej z przeznaczeniem pod garaż i najem garażu oznaczonego 2T
  Wyświetleń: 609
 1023. z dnia 22 czerwca 2021 r. Dotyczy sprawy: WIR.II.746.1.60.2020.JB
  Wyświetleń: 609
 1024. z dnia 4 października 2021 r. Znak sprawy: WIR.V.7820.16.2020.KS
  Wyświetleń: 609
 1025. Wynik naboru na stanowisko: główny specjalista w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (WSOC.I.5)
  Wyświetleń: 608
 1026. z dnia 26 sierpnia 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.747.2.3.2021.EP
  Wyświetleń: 608
 1027. Ogłoszenie o naborze z dnia 14.04.2022 r. na stanowisko: starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości (WSPN.II.6)
  Wyświetleń: 607
 1028. z dnia 7 września 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.43.2021.JB
  Wyświetleń: 607
 1029. Wynik naboru na stanowisko - inspektor wojewódzki w BFI.II.7
  Wyświetleń: 606
 1030. z dnia 22 czerwca 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.61.2020JB
  Wyświetleń: 606
 1031. z dnia 30 czerwca 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.60.2020.JB
  Wyświetleń: 606
 1032. Wynik naboru na stanowisko: główny specjalista w Zespole Bezpieczeństwa Informacji i Informatyki
  Wyświetleń: 604
 1033. z dnia 3 sierpnia 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.37.2021.ML
  Wyświetleń: 600
 1034. z dnia 23 września 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.747.2.3.2021.EP
  Wyświetleń: 599
 1035. odpowiedzi na zapytanie w sprawie zapytania ofertowego na dostawę paczek świątecznych dla dzieci pracowników Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy z dnia 09.11.2021
  Wyświetleń: 598
 1036. z dnia 7 lipca 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.24.2021.ML
  Wyświetleń: 597
 1037. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie przystąpienia do przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
  Wyświetleń: 596
 1038. WIR.II.746.1.53.2021.ML z dnia 31 stycznia 2022 r.
  Wyświetleń: 596
 1039. z dnia 28 września 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.42.2021.JB
  Wyświetleń: 596
 1040. Obwieszczenie WIR.II.746.1.29.2021.ML z dnia 29 lipca 2021 r.
  Wyświetleń: 595
 1041. z dnia 7 października 2021 r. Znak sprawy: WIR.V.7821.11.2021.MT
  Wyświetleń: 595
 1042. z dnia 7 października 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.747.2.4.2021.EP
  Wyświetleń: 594
 1043. Ogłoszenie o naborze z dnia 20.07.2022 r. na stanowisko: psycholog w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (psycholog – WBZK.VIII.3)
  Wyświetleń: 593
 1044. WIR.II.746.1.30.2020.ML z dnia 29 września 2021 r.
  Wyświetleń: 593
 1045. Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę Nr sprawy: WIR.I.7840.2.42.2021.MB
  Wyświetleń: 592
 1046. Decyzja 23tz2021
  Wyświetleń: 591
 1047. ogłoszenie o naborze na stanowisko – główny specjalista do Wydziału Finansów i Budżetu
  Wyświetleń: 591
 1048. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 27 lipca 2021 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 590
 1049. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH RODO – ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
  Wyświetleń: 590
 1050. Starostwo powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim przekazuje wykaz nieruchomości do zbycia
  Wyświetleń: 589
 1051. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 31 marca 2023 r. o przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej w 2023 r
  Wyświetleń: 588
 1052. Ogłoszenie o naborze z dnia 17.04.2024 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (WSOC.VII.3)
  Wyświetleń: 586
 1053. Ogłoszenie o naborze z dnia 14.04.2023 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Nadzoru i Kontroli Delegatura Toruń (WNK.DT.IV.2)
  Wyświetleń: 585
 1054. Wynik naboru na stanowisko - inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej (WPS.III.2)
  Wyświetleń: 585
 1055. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej (WPS.VIII.4)
  Wyświetleń: 584
 1056. z dnia 29 września 2021 r. WIR.I.7840.9.2.2021.MO (Z)
  Wyświetleń: 584
 1057. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (WSOC.V.4, 2 etaty)
  Wyświetleń: 583
 1058. z dnia 7 września 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.39.2021.ML
  Wyświetleń: 583
 1059. Wynik naboru na stanowisko - inspektor wojewódzki w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa (WIR.VIII.3)
  Wyświetleń: 581
 1060. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej
  Wyświetleń: 581
 1061. decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 listopada 2020 r.
  Wyświetleń: 580
 1062. Ogłoszenie o naborze z dnia 11.01.2023 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Zdrowia Kujawsko-Pomorskiego Centrum Zdrowia Publicznego (WZ.II.5)
  Wyświetleń: 580
 1063. Ogłoszenie o naborze z dnia 28.06.2022 r. na stanowisko: starszy inspektor wojewódzki w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej (WIGK.I.5 - zastępstwo)
  Wyświetleń: 580
 1064. Ogłoszenie o naborze z dnia 6 kwietnia 2022 r. na stanowisko - inspektor wojewódzki w Biurze Finansowo-Inwestycyjnym (BFI.I.11)
  Wyświetleń: 580
 1065. PREZYDENT MIASTA BYDGOSZCZY ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa
  Wyświetleń: 579
 1066. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa (WIR.X.4)
  Wyświetleń: 579
 1067. Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę
  Wyświetleń: 578
 1068. Wynik naboru na stanowisko - osoba obsługująca infolinię telefoniczną dla cudzoziemców – ofiar przestępstw w Biurze Finansowo-Inwestycyjnym
  Wyświetleń: 578
 1069. z dnia 22 czerwca 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.6.2021.ML
  Wyświetleń: 578
 1070. Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę Nr sprawy: WIR.I.7840.6.15.2021.MB
  Wyświetleń: 577
 1071. ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do wydzierżawienia przy ul. Wojska Polskiego
  Wyświetleń: 577
 1072. z dnia 17 listopada 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.747.4.1.2021.EP
  Wyświetleń: 574
 1073. ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa przy ul Wojska Polskiego z przeznaczeniem pod pawilon handlowy - III przetarg
  Wyświetleń: 573
 1074. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (WSOC.V.2 3 etaty)
  Wyświetleń: 573
 1075. ogłoszenia o naborze z dnia 24 stycznia 2023 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (WSOC.V.4)
  Wyświetleń: 571
 1076. z dnia 4 listopada 2021 r
  Wyświetleń: 569
 1077. ogłoszenie o o drugim przetargu na dzierżawę nieruchomości przy ul. Dębowej z przeznaczeniem pod poł. komunikacyjne
  Wyświetleń: 568
 1078. z dnia 10 czerwca 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.2.2021.ML
  Wyświetleń: 568
 1079. Ogłoszenie o naborze z dnia 21.06.2022 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Finansów i Budżetu (WFB.III.2)
  Wyświetleń: 566
 1080. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (WSOC.V.4)
  Wyświetleń: 565
 1081. z dnia 24 czerwca 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.47.2020.JG
  Wyświetleń: 565
 1082. Ogłoszenie o naborze z dnia 6 kwietnia 2022 r. na stanowisko - inspektor wojewódzki w Biurze Finansowo-Inwestycyjnym (BFI.I.8)
  Wyświetleń: 564
 1083. Wynik naboru na stanowisko: psycholog w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
  Wyświetleń: 564
 1084. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 26 września 2023 r. w sprawie ustalenia wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych w województwie kujawsko-pomorskim
  Wyświetleń: 563
 1085. Ogłoszenie o naborze z dnia 31.01.2024 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa (WIR.V.3) - zastępstwo
  Wyświetleń: 563
 1086. WIR.II.746.1.33.2021.ML z dnia 3 grudnia 2021 r.
  Wyświetleń: 563
 1087. z dnia 21 czerwca 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.8.2021.ML
  Wyświetleń: 563
 1088. Ogłoszenie Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 6 września 2022 r. o możliwości realizacji zadania publicznego dotyczącego pomocy na rzecz obywateli Ukrainy
  Wyświetleń: 562
 1089. WIR.II.746.1.28.2021.ML z dnia 31 sierpnia 2021 r.
  Wyświetleń: 561
 1090. WIR.II.746.1.56.2021.ML z dnia 27 stycznia 2022
  Wyświetleń: 561
 1091. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa (WIR.V.3, 2 etaty)
  Wyświetleń: 561
 1092. z dnia 27 sierpnia 2021 r. Znak sprawy: WIR.V.7820.5.2021.JB
  Wyświetleń: 561
 1093. z dnia 31 sierpnia 2021 r. Znak sprawy: WIR.V.7821.5.2021.MT
  Wyświetleń: 561
 1094. Ogłoszenie na sprzedaż nieruchomości lokalowek przy ul Obrońców 6 w Bydgoszczy
  Wyświetleń: 559
 1095. Ogłoszenie o naborze z dnia 01.03.2023 r. na stanowisko: rzemieślnik wykwalifikowany w Biurze Finansowo-Inwestycyjnym
  Wyświetleń: 558
 1096. PREZYDENT MIASTA BYDGOSZCZY ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Skarbu Państwa. ul. Nad Wisłą, Bydgoszcz
  Wyświetleń: 558
 1097. ogłoszenie o drugim przetargu na dzierżawę nieruchomości przy ul. Dębowej z przeznaczeniem pod zieleń
  Wyświetleń: 557
 1098. Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przy ul. Bronikowskiego
  Wyświetleń: 557
 1099. Ogłoszenie o naborze z dnia 17.01.2024 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (WSOC.V.4)
  Wyświetleń: 556
 1100. Wynik naboru na stanowisko: ekspert w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
  Wyświetleń: 556
 1101. Ogłoszenie o naborze z dnia 5.09.2023 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa (WIR.V.3)
  Wyświetleń: 555
 1102. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców WSOC.VI.2, 2 etaty
  Wyświetleń: 555
 1103. decyzja Nr 28/2021 z dnia 28 maja 2021 r
  Wyświetleń: 551
 1104. Ogłoszenie o naborze z dnia 10.06.2022 r. na stanowisko: informatyk w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (WBZK.I.5)
  Wyświetleń: 550
 1105. wykazu informującego o zbyciu prawa użytkowania wieczystego dz. nr 7/14 obr. 195 położonej przy ul.Inwalidów na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej ozn. nr 16/9 obr. 207
  Wyświetleń: 548
 1106. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Delegatury Urzędu w Toruniu (WSOC.III.4 – zastępstwo)
  Wyświetleń: 548
 1107. z dnia 3 sierpnia 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.36.2021.ML
  Wyświetleń: 548
 1108. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Delegatury Urzędu w Toruniu (WSOC.DT.III.5, 2 etaty)
  Wyświetleń: 547
 1109. z dnia 31 grudnia 2020 r.
  Wyświetleń: 547
 1110. Wynik naboru na stanowisko: dyspozytor medyczny w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (2 etaty)
  Wyświetleń: 543
 1111. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Finansów i Budżetu (WFB.III.2)
  Wyświetleń: 543
 1112. Obwieszczenie z dnia 24 września 2020 o wszczęciu postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 542
 1113. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Biurze Finansowo-Inwestycyjnym (BFI.III.3)
  Wyświetleń: 542
 1114. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej
  Wyświetleń: 542
 1115. z dnia 30 czerwca 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.61.2020.JB
  Wyświetleń: 542
 1116. decyzja z dnia 30 grudnia 2021 r.
  Wyświetleń: 541
 1117. Wynik naboru na stanowisko - inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej (WPS.I.4)
  Wyświetleń: 541
 1118. z dnia 10 grudnia 2021 r. Znak sprawy: WIR.V.7821.13.2021.MT
  Wyświetleń: 541
 1119. Ogłoszenie o naborze z dnia 26.10.2022 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej (WPS.VIII.5)
  Wyświetleń: 540
 1120. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej (WPS.VIII.7)
  Wyświetleń: 540
 1121. ogłoszenie o naborze na stanowisko: starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości (WSPN.I.4)
  Wyświetleń: 539
 1122. Ogłoszenie o naborze z dnia 07.05.2024 r. na stanowisko: wieloosobowe stanowisko do spraw obsługi administracyjnej w Wojewódzkim Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, 2 etaty
  Wyświetleń: 538
 1123. z dnia 20 stycznia 2022 r. Znak sprawy: WIR.II.747.2.4.2021.EP
  Wyświetleń: 537
 1124. z dnia 4 listopada 2021 r.
  Wyświetleń: 536
 1125. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej WPS.VIII.4
  Wyświetleń: 534
 1126. ogłoszenie o naborze na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (WSOC.V.4) – 2 etaty
  Wyświetleń: 532
 1127. Ogłoszenie o naborze z dnia 07.09.2022 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Finansów i Budżetu (WFB.III.2)
  Wyświetleń: 531
 1128. Starosta Lipnowski wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej przekazuje informacje o nieruchomości przeznaczoej do zdobycia
  Wyświetleń: 531
 1129. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 8 marca 2022 r. o zmianie wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 530
 1130. wyniku naboru z dnia 23 listopada 2021 roku na stanowisko: starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości Delegatura Urzędu w Toruniu.
  Wyświetleń: 530
 1131. Ogłoszenie o naborze z dnia 25.04.2023 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (WSOC.V.4)
  Wyświetleń: 529
 1132. WIR.II.746.1.54.2021.ML z dnia 10 listopada 2021 r.
  Wyświetleń: 529
 1133. WIR.II.746.1.46.2021.ML z dnia 21 października 2021 r.
  Wyświetleń: 527
 1134. Wynik naboru na stanowisko: portier w Zespole Bezpieczeństwa Informacji i Informatyki
  Wyświetleń: 526
 1135. Ogłoszenie o naborze z dnia 09.01.2023 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej (WPS.III.3)
  Wyświetleń: 525
 1136. Informacja o treści decyzji nr 31.2021 z dnia 2.06.2021 r.
  Wyświetleń: 524
 1137. Ogłoszenie o naborze z dnia 23.11.2022 r. na stanowisko: inspektor w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (WSOC.II.1)
  Wyświetleń: 524
 1138. Ogłoszenie przetargu na sprzedaż zbędnych składników majątku ruchomego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego
  Wyświetleń: 523
 1139. WIR.II.746.1.62.2021.ML z dnia 26 stycznia 2022 r.
  Wyświetleń: 523
 1140. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Biurze Finansowo-Inwestycyjnym (BFI.I.11)
  Wyświetleń: 522
 1141. ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa przy ul: Toruńskiej z przeznaczeniem pod 1 garaż
  Wyświetleń: 521
 1142. Wynik naboru na stanowisko: starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości (WSPN.II.6)
  Wyświetleń: 521
 1143. Wynik naboru na stanowisko - psycholog w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
  Wyświetleń: 519
 1144. ogłoszenie o naborze na stanowisko: informatyk w Zespole Bezpieczeństwa Informacji i Informatyki (ZBII.V.3), 2 etaty
  Wyświetleń: 518
 1145. ogłoszenie o naborze na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (WSOC.V.4), 2 etaty
  Wyświetleń: 518
 1146. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (WSOC.VI.2)
  Wyświetleń: 518
 1147. Decyzja Nr 5/2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu WIR.II.747.2.1.2022.DK
  Wyświetleń: 517
 1148. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej (WPS.I.5)
  Wyświetleń: 517
 1149. ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 2 listopada 2020 r., pod nazwą „Zapytanie ofertowe/ogłoszenie o zamówieniu na realizację zamówienia: „Wykonanie instalacji elektrycznej dla pomieszczenia serwerowni w budynku Delegatury Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego
  Wyświetleń: 517
 1150. decyzja 34/2021 z dnia 9 czerwca 2021 r.
  Wyświetleń: 516
 1151. Wynik naboru na stanowisko: inspektor w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (WBZK.I.3)
  Wyświetleń: 516
 1152. Ogłoszenie o naborze z dnia 08.09.2022 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Biurze Finansowo-Inwestycyjnym BFI.III.3
  Wyświetleń: 514
 1153. Ogłoszenie o naborze z dnia 10.03.2023 r. na stanowisko: dyspozytor medyczny w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (DM), 2 etaty
  Wyświetleń: 514
 1154. Ogłoszenie Wojewody Kujawsko – Pomorskiego o możliwości realizacji zadania publicznego dotyczącego pomocy na rzecz obywateli Ukrainy
  Wyświetleń: 514
 1155. Informacja o wydanej decyzji z dnia 4 marca 2022 r.
  Wyświetleń: 513
 1156. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 15 marca 2022 r. WIR.II.746.1.48.2021.JG
  Wyświetleń: 513
 1157. Wynik naboru na stanowisko: psycholog w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
  Wyświetleń: 512
 1158. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 6 lipca 2022 r. WIR.V.7820.5.2022.JB
  Wyświetleń: 510
 1159. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa (WIR.V.3, 2 etaty))
  Wyświetleń: 510
 1160. Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dot. Przebudowa i rozbudowa linii kolejowej nr 207 od km 1+007 do km 18+897 wraz z urządzeniami towarzyszącymi dla projektu pn.: „Rewitalizacja linii kolejowej nr 207 na odcinku Toruń Wschodni – Chełmża”, WIR.I.7840.6.24.2021.AP
  Wyświetleń: 509
 1161. Prezydent miasta Bydgoszczy przekazuje wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie przetargowym
  Wyświetleń: 509
 1162. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Biurze Finansowo-Inwestycyjnym (BFI.I.9)
  Wyświetleń: 509
 1163. Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę
  Wyświetleń: 508
 1164. Ogłoszenie o naborze z dnia 22.02.2023 r. na stanowisko: starszy księgowy w Biurze Finansowo-Inwestycyjnym (BFI.I.5)
  Wyświetleń: 507
 1165. Ogłoszenie o naborze z dnia 23.01.2023 r. na stanowisko: dyspozytor medyczny w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
  Wyświetleń: 507
 1166. Ogłoszenie o naborze z dnia 26.10.2022 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej (WPS.VIII.4)
  Wyświetleń: 507
 1167. Wynik naboru na stanowisko: główny specjalista w Zespole Bezpieczeństwa Informacji i Informatyki
  Wyświetleń: 507
 1168. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Biurze Finansowo-Inwestycyjnym (BFI.I.9)
  Wyświetleń: 507
 1169. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Finansów i Budżetu (WFB.III.2)
  Wyświetleń: 507
 1170. Wynik naboru na stanowisko: główny specjalista w Zespole Bezpieczeństwa Informacji i Informatyki
  Wyświetleń: 506
 1171. Starosta Brodnicki przekazuje nieruchomości do oddania w dzierżawę
  Wyświetleń: 505
 1172. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej (WPS.VIII.7)
  Wyświetleń: 505
 1173. Materiały przygotowane przez MRiPS dot. Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2022-2029
  Wyświetleń: 504
 1174. Ogłoszenie o naborze z dnia 04.11.2022 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej (WPS.III.3)
  Wyświetleń: 504
 1175. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki  w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (WSOC.VI.2 2 etaty)
  Wyświetleń: 504
 1176. Wynik naboru na stanowisko: starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości (WSPN.II.6)
  Wyświetleń: 503
 1177. Ogłoszenie o naborze z dnia 13.03.2023 r. na stanowisko: starszy inspektor w Wydziale Koordynacji Świadczeń Delegatura Urzędu w Toruniu
  Wyświetleń: 502
 1178. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Nadzoru i Kontroli Delegatury Urzędu we Włocławku (WNK.DW)
  Wyświetleń: 502
 1179. Informacja o wydaniu decyzji Nr sprawy: WIR.I.7840.8.6.2021.AP
  Wyświetleń: 501
 1180. z dnia 12 października 2021 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 5/2021
  Wyświetleń: 501
 1181. z dnia 23 kwietnia 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.747.4.1.2021.EP
  Wyświetleń: 501
 1182. OBWIESZCZENIE z dnia 8 czerwca 2022 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej WIR.V.7820.4.2022.KS
  Wyświetleń: 500
 1183. ogłoszenie o naborze w ramach Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa”-edycja 2022
  Wyświetleń: 500
 1184. Wynik naboru na stanowisko: główny specjalista w Zespole Bezpieczeństwa Informacji i Informatyki
  Wyświetleń: 499
 1185. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Biurze Finansowo-Inwestycyjnym (BFI.I.8)
  Wyświetleń: 499
 1186. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Delegatury Urzędu we Włocławku (WPS.DW.III.3)
  Wyświetleń: 499
 1187. WIR.II.746.1.35.2021.ML z dnia 22 października 2021 r.
  Wyświetleń: 498
 1188. Wynik naboru na stanowisko: inspektor w Biurze Wojewody (BW.I.2)
  Wyświetleń: 496
 1189. Wynik naboru na stanowisko: informatyk w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
  Wyświetleń: 494
 1190. decyzja nr 25/Tz/2021 z dnia 31 maja 2021 r
  Wyświetleń: 492
 1191. Ogłoszenie o naborze z dnia 27 marca 2023 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej (WPS.VIII.6)
  Wyświetleń: 492
 1192. z dnia 1 grudnia 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.51.2021.ML
  Wyświetleń: 492
 1193. z dnia 28 września 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.40.2021.ML
  Wyświetleń: 492
 1194. WIR.II.746.1.46.2021.ML z dnia 11 stycznia 2022 r.
  Wyświetleń: 491
 1195. wykaz dla nieruchomości Skarbu Państwa , położonej przy ul. Franciszka Kiedrowskiego : dz.28, obr. 437
  Wyświetleń: 491
 1196. decyzja 43/Tz/2021 z dnia 30 września 2021 r.
  Wyświetleń: 490
 1197. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Biurze Finansowo-Inwestycyjnym (BFI.I.10)
  Wyświetleń: 489
 1198. Ogłoszenie o naborze z dnia 02.03.2023 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa (WIR.IV.4)
  Wyświetleń: 488
 1199. ogłoszeni o naborze na stanowisko: dyspozytor medyczny w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (WBZK.DM) – 4 etaty
  Wyświetleń: 487
 1200. WIR.II.746.1.47.2021.ML z dnia 29 listopada 2021 r.
  Wyświetleń: 487
 1201. [NIEAKTUALNE] Aktualizacja wzorów dot. Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2022-2029
  Wyświetleń: 485
 1202. Ogłoszenie o naborze z dnia 15.12.2022 r. na stanowisko: informatyk w Zespole Bezpieczeństwa Informacji i Informatyki (ZBII.V.3)
  Wyświetleń: 485
 1203. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej (WPS.I.4)
  Wyświetleń: 485
 1204. wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze zamiany, na którym umieszczono nieruchomość położoną w Grudziądzu przy ul. Szosa Toruńska, oznaczoną jako działki nr 3/19 i nr 3/20
  Wyświetleń: 484
 1205. Ogłoszenie o naborze z dnia 24.11.2022 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Biurze Finansowo-Inwestycyjnym (BFI.II.7)
  Wyświetleń: 482
 1206. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Biurze Finansowo-Inwestycyjnym (BFI.II.7)
  Wyświetleń: 482
 1207. obwieszczenie Wojewody Warmińsko – Mazurskiego, dotyczącego wszczęcia postepowania w sprawie wydania decyzji nr 10/21 z dnia 01.07.2021 r. zmieniającej decyzję 11/20 z dnia 29.06.2020 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: „Budowa obwodnicy Nowego Miasta Lubawskiego w ciągu drogi krajowej nr 15 Etap II”
  Wyświetleń: 481
 1208. Wynik naboru na stanowisko: informatyk w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
  Wyświetleń: 481
 1209. Informacja o wydaniu decyzji Nr sprawy: WIR.I.7840.8.8.2021.MO
  Wyświetleń: 480
 1210. Ogłoszenie o naborze z dnia 23.08.2022 r. na stanowisko: starszy inspektor wojewódzki - zastępstwo w Woj. Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej WIGK.I.5
  Wyświetleń: 479
 1211. Ogłoszenie o naborze z dnia 27.02.2024 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa (WIR.III.2)
  Wyświetleń: 479
 1212. Ogłoszenie Starosty Rypińskiego
  Wyświetleń: 478
 1213. PETYCJE
  Wyświetleń: 478
 1214. WIR.II.746.1.37.2021.ML z dnia 28 października 2021 r.
  Wyświetleń: 478
 1215. Ogłoszenie o naborze z dnia 27.07.2023 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Finansów i Budżetu (WFB.I.7)
  Wyświetleń: 477
 1216. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej (WPS.VIII.4)
  Wyświetleń: 475
 1217. Informacja o wynikach konkursu ofert na realizację zadań publicznych w obszarze pomocy społecznej w 2022 r.
  Wyświetleń: 474
 1218. Ogłoszenie o naborze z dnia 9.04.2024 r. na stanowisko: inspektor w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa (WIR.III.5)
  Wyświetleń: 473
 1219. WYKAZ dotyczący sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa
  Wyświetleń: 473
 1220. Wynik naboru na stanowisko - inspektor wojewódzki w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej
  Wyświetleń: 472
 1221. Wynik naboru z dnia 26 października 2021 roku na 3 stanowiska pracy: dyspozytor medyczny w WBZK
  Wyświetleń: 472
 1222. z dnia 27 września 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.28.2021.ML
  Wyświetleń: 472
 1223. Ogłoszenie o przetargu - ul. Marii Konopnickiej Bydgoszcz
  Wyświetleń: 471
 1224. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 13 kwietnia 2022 r. WIR.II.747.2.1.2022.DK
  Wyświetleń: 470
 1225. Ogłoszenie o naborze z dnia 11.10.2022 r. na stanowisko: starszy inspektor wojewódzki w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej (WIGK.I.5, zastępstwo)
  Wyświetleń: 469
 1226. Ogłoszenie o naborze z dnia 13.12.2022 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Finansów i Budżetu (WFB.III.2)
  Wyświetleń: 469
 1227. STAROSTA ŻNIŃSKI ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w obrębie Krotoszyn, gmina Barcin, stanowiącej własność Skarbu Państwa
  Wyświetleń: 469
 1228. Wynik naboru na stanowisko - inspektor wojewódzki w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa (WIR.V.3, 2 etaty)
  Wyświetleń: 469
 1229. WIR.I.7840.2.62.2020.AP - informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę
  Wyświetleń: 468
 1230. Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę z dnia 8 kwietnia 2022 r. WIR.I.7840.2.3.2022.MO
  Wyświetleń: 467
 1231. z dnia 22 września 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.49.2021.JB
  Wyświetleń: 467
 1232. ogłoszenia o naborze z dnia 25 stycznia 2023 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Finansów i Budżetu (WFB.II.2)
  Wyświetleń: 466
 1233. WIR.II.746.1.52.2021.ML z dnia 26 stycznia 2022 r.
  Wyświetleń: 466
 1234. ustawa z dnia 14 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw
  Wyświetleń: 465
 1235. WIR.II.746.1.56.2021.ML z dnia 13 stycznia 2022 r
  Wyświetleń: 465
 1236. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej (WPS.III.3 Bydgoszcz)
  Wyświetleń: 465
 1237. z dnia 9 listopada 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.42.2021.JB
  Wyświetleń: 465
 1238. Wynik naboru na stanowisko: inspektor w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (WSOC.II.1)
  Wyświetleń: 464
 1239. z dnia 2 grudnia 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.58.2021.EP
  Wyświetleń: 464
 1240. Ogłoszenie o naborze z dnia 02.03.2023 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Zdrowia K-P CZP (WZ.III.3)
  Wyświetleń: 463
 1241. Wynik naboru na stanowisko: starszy inspektor wojewódzki w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej (WIGK.I.5 – zastępstwo)
  Wyświetleń: 463
 1242. z dnia 23 września 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.45.2021.ML
  Wyświetleń: 463
 1243. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 22 marca 2022 r. WIR.II.747.2.4.2021.EP
  Wyświetleń: 462
 1244. WIR.II.746.1.65.2021.ML z dnia 13 stycznia 2022 r.
  Wyświetleń: 462
 1245. Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa, przeznaczonej do użyczenia, położonej przy ul. Witebskiej 2b
  Wyświetleń: 462
 1246. WIR.II.746.1.32.2021.ML z dnia 12 stycznia 2022 r.
  Wyświetleń: 461
 1247. WIR.II.746.1.52.2021.ML z dnia 12 stycznia 2022 r
  Wyświetleń: 461
 1248. Wojewódzki Zespół do spraw Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi
  Wyświetleń: 461
 1249. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej (WPS.I.4)
  Wyświetleń: 461
 1250. z dnia 15 grudnia 2021 r. WIR.I.7840.9.9.2021.AP (Z)
  Wyświetleń: 461
 1251. z dnia 4 stycznia 2022 r. WIR.V.7820.19.2020.KS
  Wyświetleń: 461
 1252. Obwieszczenie o wydanej decyzji WIR.II.746.1.55.2021.JB
  Wyświetleń: 460
 1253. Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 lutego 2022 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 460
 1254. Ogłoszenie o naborze z dnia 27.06.2023 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej (WPS.I.4)
  Wyświetleń: 460
 1255. Ogłoszenie o naborze z dnia 14.04.2023 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Nadzoru i Kontroli (WNK.V.2)
  Wyświetleń: 459
 1256. Informacja o działaniach podejmowanych wobec Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w 2021 roku przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową
  Wyświetleń: 458
 1257. AKTUALIZACJA podziału środków na jednostki samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację w 2023 r. Programu "Opieka wytchnieniowa"
  Wyświetleń: 457
 1258. Wynik naboru na stanowisko: kierownik oddziału w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa (WIR.IX.1)
  Wyświetleń: 456
 1259. decyzja Nr 42/2021 z dnia 24 czerwca 2021 r.
  Wyświetleń: 455
 1260. WIR.II.746.1.54.2021.ML z dnia 14 stycznia 2022 r.
  Wyświetleń: 455
 1261. Wynik naboru na stanowisko: psycholog w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (WBZK.VIII.3)
  Wyświetleń: 455
 1262. z dnia 24 listopada 2021 r. WIR.V.7820.17.2020.AW
  Wyświetleń: 455
 1263. Informacja o wydaniu decyzji Nr sprawy: WIR.I.7840.8.7.2021.MO
  Wyświetleń: 454
 1264. Ogłoszenie o dodatkowym naborze w ramach Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Centra opiekuńczo-mieszkalne”
  Wyświetleń: 454
 1265. Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości przy ul. Lewińskiego
  Wyświetleń: 454
 1266. wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (WSOC.V.4.7) – zastępstwo
  Wyświetleń: 454
 1267. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 15 marca 2022 r. WIR.II.746.1.58.2020.JG
  Wyświetleń: 453
 1268. Wyniki naboru wniosków w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023
  Wyświetleń: 452
 1269. z dnia 17 listopada 2021 r. WIR.I.7840.9.2.2021.MO (D)
  Wyświetleń: 452
 1270. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 21 czerwca 2022 r. WIR.V.7820.12.2021.KS
  Wyświetleń: 451
 1271. Ogłoszenie o naborze z dnia 31.08.2023 r. na stanowisko: starszy specjalista w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa (WIR.I.3)
  Wyświetleń: 451
 1272. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej (WPS.III.3)
  Wyświetleń: 449
 1273. decyzja z dnia 30 grudnia 2021 r.
  Wyświetleń: 448
 1274. Ogłoszenie Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 13 września 2023 roku o możliwości realizacji zadania publicznego dotyczącego pomocy na rzecz obywateli Ukrainy
  Wyświetleń: 448
 1275. WIR.II.746.1.56.2021.ML z dnia 17 listopada 2021 r.
  Wyświetleń: 448
 1276. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 31 marca 2022 r. WIR.II.747.3.1.2021.EP
  Wyświetleń: 447
 1277. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 5 stycznia 2023 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej WIR.V.7820.5.2022.JB
  Wyświetleń: 447
 1278. Ogłoszenie I o przetargu - ul. Bronikowskiego Bydgoszcz
  Wyświetleń: 446
 1279. Wynik naboru na stanowisko: w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (WSOC.VI.2)
  Wyświetleń: 444
 1280. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 21 kwietnia 2022 r. WIR.II.747.2.2.2022.EP
  Wyświetleń: 443
 1281. Ogłoszenie o naborze z dnia 09.11.2022 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Finansów i Budżetu Delegatura Włocławek (WFB.III.4.DW)
  Wyświetleń: 443
 1282. Ogłoszenie o naborze z dnia 22.02.2023 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Finansów i Budżetu (WFB.III.2)
  Wyświetleń: 442
 1283. Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę
  Wyświetleń: 441
 1284. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 21 kwietnia 2022 r. WIR.II.747.2.7.2021.EP
  Wyświetleń: 441
 1285. z dnia 23 listopada 2021 r. Znak sprawy: WIR.V.7820.9.2021.MT
  Wyświetleń: 441
 1286. Ogłoszenie Starosty Żnińskiego
  Wyświetleń: 440
 1287. Petycja z 10.02.2022 r. w sprawie młodzieżowych rad gmin
  Wyświetleń: 440
 1288. z dnia 21 stycznia 2022 r. WIR.I.7840.9.4.2021.MB (Z)
  Wyświetleń: 440
 1289. Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej
  Wyświetleń: 440
 1290. WIR.II.746.1.45.2021.ML z dnia 25 listopada 2021 r
  Wyświetleń: 439
 1291. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 29 marca 2022 r. WIR.V.7820.4.2022.KS
  Wyświetleń: 438
 1292. Ogłoszenie o naborze z dnia 31.10.2022 r. na stanowisko: psycholog w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (WBZK.VIII.3)
  Wyświetleń: 438
 1293. Wynik naboru na stanowisko: starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości (WSPN.I.2)
  Wyświetleń: 438
 1294. z dnia 9 grudnia 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.36.2020.EP
  Wyświetleń: 438
 1295. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (WSOC.V.4)
  Wyświetleń: 437
 1296. z dnia 17 grudnia 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.45.2021.ML
  Wyświetleń: 437
 1297. WIR.II.746.1.37.2021.ML z dnia 25 listopada 2021 r.
  Wyświetleń: 436
 1298. Postępowanie kwalifikacyjne dla farmacji aptecznej – wiosna 2023 r.
  Wyświetleń: 435
 1299. Farmaceuci
  Wyświetleń: 433
 1300. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Finansów i Budżetu (WFB.III.2)
  Wyświetleń: 432
 1301. z dnia 10 sierpnia 2022 r. Znak sprawy: WIR.V.7820.7.2022.KS
  Wyświetleń: 432
 1302. z dnia 27 września 2021 r.Znak sprawy: WIR.II.746.1.26.2021.ML
  Wyświetleń: 432
 1303. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 10 czerwca 2022 r. WIR.II.747.2.7.2021.EP
  Wyświetleń: 431
 1304. Ogłoszenie o naborze z dnia 11.01.2023 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (WSOC.V.4) zastępstwo
  Wyświetleń: 431
 1305. WIR.II.746.1.52.2020.ML z dnia 21 października 2021 r.
  Wyświetleń: 431
 1306. Ogłoszenie o naborze z dnia 07.11.2022 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Finansów i Budżetu (WFB.II.2)
  Wyświetleń: 430
 1307. Ogłoszenie o naborze z dnia 18.07.2023 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa (WIR.V.3)
  Wyświetleń: 429
 1308. Informacja o wydaniu decyzji Nr sprawy: WIR.I.7840.8.10.2021.PK
  Wyświetleń: 428
 1309. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 25 marca 2022 r. WIR.II.746.1.7.2022.JB
  Wyświetleń: 428
 1310. Ogłoszenie o naborze z dnia 09.12.2022 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Biurze Finansowo-Inwestycyjnym (BFI.I.9)
  Wyświetleń: 424
 1311. Ogłoszenie Prezydenta Miasta Bydgoszczy - wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego do podmiotów zajmujących się przesyłaniem i dystrybucją energii elektrycznej.
  Wyświetleń: 424
 1312. ogłoszenie o naborze na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (WSOC.V.4.1) zastępstwo
  Wyświetleń: 423
 1313. Ogłoszenie o naborze z dnia 04.11.2022 r. na stanowisko: starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości Delegatura Urzędu w Toruniu (WSPN.DT.3)
  Wyświetleń: 423
 1314. Ogłoszenie o naborze z dnia 26.04.2023 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Finansów i Budżetu (WFB.I.7)
  Wyświetleń: 423
 1315. Ogłoszenie Starosty Inowrocławskiego
  Wyświetleń: 423
 1316. ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 24 września 2020 r., pod nazwą „Zapytanie ofertowe/ogłoszenie o zamówieniu na realizację zamówienia: „Opracowanie dokumentacji Programu funkcjonalno-użytkowego (PFU) oraz opracowania wartości kosztorysowej
  Wyświetleń: 423
 1317. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa (WIR.V.3)
  Wyświetleń: 422
 1318. ZAPYTANIE OFERTOWE/OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU z dnia 06 października 2020 r., pod nazwą Zaproszenie do złożenia oferty na realizację zamówienia dotyczącego dostawy masek filtrujących na potrzeby Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.
  Wyświetleń: 422
 1319. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 1 lipca 2022 r. WIR.I.7840.12.7.2022.PK/MO
  Wyświetleń: 420
 1320. ogłoszenie o naborze na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej (WIGK.I.3)
  Wyświetleń: 419
 1321. Ogłoszenie o naborze z dnia 04.11.2022 r. na stanowisko: starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości (WSPN.IV.8)
  Wyświetleń: 419
 1322. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej (WPS.VIII.4)
  Wyświetleń: 419
 1323. z dnia 26 października 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.41.2021.JB
  Wyświetleń: 419
 1324. Udostępnienie treści decyzji Nr 7/2022 z dnia 1 lipca 2022 r.
  Wyświetleń: 418
 1325. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Zdrowia (WZ.IV.4)
  Wyświetleń: 418
 1326. Wynik naboru na stanowisko: referent w Wydziale Koordynacji Świadczeń Delegatura Urzędu w Toruniu (WKŚ.DT.IV.2, 2 etaty)
  Wyświetleń: 418
 1327. z dnia 17 grudnia 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.43.2021.JB
  Wyświetleń: 418
 1328. z dnia 18 maja 2022 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.19.2022.ML
  Wyświetleń: 418
 1329. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 20 września 2022 r. WIR.II.747.2.1.2022.DK
  Wyświetleń: 417
 1330. Informacja o wydaniu decyzji Nr sprawy: WIR.I.7840.8.5.2021.AP
  Wyświetleń: 416
 1331. decyzja nr 3/022 z dnia 14 stycznia 2022 r.
  Wyświetleń: 415
 1332. Wynik naboru na stanowisko: główny specjalista w Zespole Bezpieczeństwa Informacji i Informatyki
  Wyświetleń: 415
 1333. z dnia 18 listopada 2021 r. Znak sprawy: WIR.V.7820.15.2021.MT
  Wyświetleń: 415
 1334. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej (WPS.VIII.5)
  Wyświetleń: 414
 1335. z dnia 16 listopada 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.36.2021.ML
  Wyświetleń: 413
 1336. z dnia 19 maja 2022 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.11.2022.ML
  Wyświetleń: 413
 1337. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 28 marca 2022 r. WIR.II.747.2.5.2021.EP
  Wyświetleń: 412
 1338. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 9 września 2022 r. WIR.II.746.1.25.2022.ML
  Wyświetleń: 412
 1339. WIR.II.746.1.34.2021.ML z dnia 24 listopada 2021 r.
  Wyświetleń: 412
 1340. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do przekazania w drodze darowizny - STAROSTA RYPIŃSKI
  Wyświetleń: 412
 1341. wynik naboru na stanowisko: starszy inspektor w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (WSOC.I.4), 2 etaty
  Wyświetleń: 412
 1342. Wynik naboru na stanowsko: starszy inspektor wojewódzki w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej (WIGK.I.5 – zastępstwo).
  Wyświetleń: 412
 1343. z dnia 29 października 2021 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 412
 1344. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Nadzoru i Kontroli (WNK.III.2, 2 etaty)
  Wyświetleń: 411
 1345. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (WSOC.V.4)
  Wyświetleń: 411
 1346. decyzja nr 45.tz.2021 z dnia 5.10.2021 r.
  Wyświetleń: 410
 1347. z dnia 16 listopada 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.49.2021.JB
  Wyświetleń: 409
 1348. WIR.II.746.1.36.2021.ML z dnia 27 października 2021 r.
  Wyświetleń: 408
 1349. Wyniki naboru wniosków w ramach Programu „Centra opiekuńczo-mieszkalne” finansowanego z Funduszu Solidarnościowego
  Wyświetleń: 408
 1350. Z dnia 23 sierpnia 2022 r. Znak sprawy: WIR.I.7840.12.7.2022.PK - Obwieszczenie
  Wyświetleń: 408
 1351. Obwieszczenie o decyzji nr. 11/2022 z dnia 24 lutego 2022 r.
  Wyświetleń: 407
 1352. Ogłoszenie o naborze z dnia 03.04.2023 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (WSOC.V.4)
  Wyświetleń: 407
 1353. WIR.II.746.1.39.2021.ML z dnia 29 listopada 2021 r.
  Wyświetleń: 407
 1354. decyzja z dnia 30 grudnia 2021 r.
  Wyświetleń: 406
 1355. Ogłoszenie o naborze z dnia 16.11.2022 r. na stanowisko: starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości Delegatura Toruń (WSPN.DT.5)
  Wyświetleń: 405
 1356. WIR.II.746.1.53.2021.ML z dnia 24 listopada 2021 r
  Wyświetleń: 405
 1357. z dnia 21 marca 2022 r. o przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej w 2022 r.
  Wyświetleń: 405
 1358. WYJAŚNIENIA w zakresie Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek samorząd terytorialnego – edycja 2024
  Wyświetleń: 404
 1359. decyzja z dnia 30 grudnia 2021 r. WIR.I.7840.8.9.2021.PK
  Wyświetleń: 403
 1360. Informacja o wydaniu decyzji Nr sprawy: WIR.I.7840.8.9.2021.PK
  Wyświetleń: 402
 1361. Obwiesczenie z dnia 31 grudnia 2021 r.
  Wyświetleń: 402
 1362. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 5 września 2022 r. WIR.V.7820.9.2022.JB
  Wyświetleń: 402
 1363. Ogłoszenie o naborze na stanowisko – dyspozytor medyczny do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
  Wyświetleń: 402
 1364. PREZYDENT MIASTA BYDGOSZCZY ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa.
  Wyświetleń: 402
 1365. Informacja o wydaniu decyzji Nr sprawy: WIR.I.7840.8.4.2021.JM
  Wyświetleń: 401
 1366. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (WSOC.V.4)
  Wyświetleń: 401
 1367. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 22 marca 2022 r. WIR.II.746.1.64.2021.ML
  Wyświetleń: 400
 1368. Ogłoszneie Starosty Nakielskiego
  Wyświetleń: 397
 1369. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 15 marca 2022 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 396
 1370. z dnia 17 grudnia 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.44.2021.JB
  Wyświetleń: 396
 1371. Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę WIR.I.7840.2.19.2022.MO
  Wyświetleń: 394
 1372. Ogłoszenie o naborze z dnia 18.01.2023 r. na stanowisko: starszy inspektor wojewódzki w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej
  Wyświetleń: 394
 1373. Ogłoszenie o konkursie "Od zależności ku samodzielności" edycja 2023
  Wyświetleń: 393
 1374. Publicznej odpowiedzi na zapytanie w sprawie zapytania ofertowego na dostawę paczek świątecznych dla dzieci pracowników Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy z dnia 09.11.2021 r
  Wyświetleń: 393
 1375. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 12 lipca 2022 r. WIR.II.747.3.1.2022.EP
  Wyświetleń: 392
 1376. decyzja z dnia 30 grudnia 2021 r.
  Wyświetleń: 391
 1377. Obwieszczenie z dnia 21 grudnia 2021 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej WIR.V.7820.13.2021.KS
  Wyświetleń: 391
 1378. WIR.II.746.1.59.2021.ML z dnia 25 stycznia 2022 r.
  Wyświetleń: 391
 1379. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 5 maja 2022 r. WIR.II.747.1.1.2022.JS
  Wyświetleń: 390
 1380. WIR.II.746.1.46.2021.ML z dnia 25 stycznia 2022 r.
  Wyświetleń: 390
 1381. Ogłoszenie Wojewody Kujawsko – Pomorskiego o możliwości realizacji zadania publicznego dotyczącego pomocy na rzecz obywateli Ukrainy
  Wyświetleń: 389
 1382. z dnia 15 grudnia 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.42.2021.JB
  Wyświetleń: 389
 1383. z dnia 15 grudnia 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.38.2021.ML
  Wyświetleń: 389
 1384. Ogłoszenie o naborze z dnia 04.11.2022 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Delegatura Włocławek (WPS.III.3.DW)
  Wyświetleń: 388
 1385. PREZYDENT MIASTA WŁOCŁAWEK ogłasza I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa.
  Wyświetleń: 387
 1386. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 13 maja 2022 r. WIR.I.7840.3.10.2022.AP (D)
  Wyświetleń: 386
 1387. Ogłoszenie o naborze z dnia 07.04.2023 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa (WIR.III.2)
  Wyświetleń: 386
 1388. z dnia 16 listopada 2021 r.Znak sprawy: WIR.II.746.1.35.2021.ML
  Wyświetleń: 386
 1389. Ogłoszenie o naborze z dnia 13.12.2022 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Finansów i Budżetu (WFB.II.2)
  Wyświetleń: 385
 1390. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej (WPS.III.3)
  Wyświetleń: 385
 1391. Zawiadomienie z dnia 19 stycznia 2022 r.
  Wyświetleń: 385
 1392. Wynik naboru na stanowisko: sekretarka/sekretarz w Biurze Wojewody (BW.II)
  Wyświetleń: 384
 1393. z dnia 13 czerwca 2022 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.5.2022.ML
  Wyświetleń: 384
 1394. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 24 marca 2022 r. WIR.II.746.1.2.2022.ML
  Wyświetleń: 383
 1395. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 6 maja 2022 r. WIR.II.747.2.1.2022.DK
  Wyświetleń: 382
 1396. Ogłoszenie wyników pierwszego naboru Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2022-2029.
  Wyświetleń: 382
 1397. z dnia 25 listopada 2021 r. Znak sprawy: WIR.V.7820.11.2021.JB
  Wyświetleń: 381
 1398. Zarządzenie Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 7 kwietnia 2022
  Wyświetleń: 381
 1399. Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę - WIR.I.7840.6.14.2021.MB
  Wyświetleń: 380
 1400. z dnia 26 października 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.48.2021.JG
  Wyświetleń: 380
 1401. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 23 marca 2022 r. WIR.II.746.1.1.2022.ML
  Wyświetleń: 379
 1402. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 1 czerwca 2022 r. WIR.II.747.3.1.2022.EP
  Wyświetleń: 378
 1403. WYPŁATA Karta Polaka
  Wyświetleń: 378
 1404. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 24 marca 2022 r. WIR.V.7821.17.2021.MT
  Wyświetleń: 377
 1405. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 9 czerwca 2022 r. WIR.II.746.1.2.2022.ML
  Wyświetleń: 377
 1406. Ogłoszenie o naborze z dnia 11.03.2024 r. na stanowisko: dyspozytor medyczny w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (WBZK.DM) – 4 etaty
  Wyświetleń: 376
 1407. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Biurze Finansowo-Inwestycyjnym (BFI.II.7)
  Wyświetleń: 376
 1408. Ogłoszenie Starosty Bydgoskiego - Wykaz przeznaczonych do oddania w najem lokali mieszkaniowych - Koronowo ul. Krasickiego 20
  Wyświetleń: 375
 1409. Ogłoszenie o naborze z dnia 26.04.2023 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej (WIGK.I.3)
  Wyświetleń: 374
 1410. Ogłoszenie o naborze z dnia 31.05.2023 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (WSOC.V.4.7) zastępstwo
  Wyświetleń: 374
 1411. Ogłoszenie o naborze z dnia 31.05.2023 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (WSOC.V.4), 2 etaty
  Wyświetleń: 374
 1412. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej –dostawa paczek świątecznych dla dzieci pracowników Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy
  Wyświetleń: 374
 1413. Ogłoszenie o naborze z dnia 20.02.2023 r. na stanowisko: strażnik w Państwowej Straży Łowieckiej w Bydgoszczy
  Wyświetleń: 373
 1414. Wynik naboru na stanowisko: starszy inspektor w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (WSOC.I.4)
  Wyświetleń: 373
 1415. Wynik naboru na stanowisko: starszy inspektor wojewódzki w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej (WIGK.I.5 - zastępstwo)
  Wyświetleń: 371
 1416. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 7 kwietnia 2022 r. WIR.II.746.1.6.2022.ML
  Wyświetleń: 370
 1417. Ogłoszenie o naborze z dnia 28.10.2022 r. na stanowisko: informatyk w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (WBZK.I.5)
  Wyświetleń: 370
 1418. Udostępnienie treści decyzji z dnia 13 maja 2022 r. WIR.I.7840.3.10.2022.AP
  Wyświetleń: 370
 1419. z dnia 22 czerwca 2021 r. Dotyczy sprawy: WIR.II.746.1.60.2020.JB
  Wyświetleń: 370
 1420. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 30 czerwca 2022 r. WIR.II.746.1.25.2022.ML
  Wyświetleń: 369
 1421. Udostępnienie treści decyzji WIR.I.7840.2.18.2022.AP
  Wyświetleń: 369
 1422. Utrata lub nieuprawnione wykorzystanie dokumentu paszportowego
  Wyświetleń: 369
 1423. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 2 czerwca 2022 r. WIR.II.747.1.1.2022.JS
  Wyświetleń: 368
 1424. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 28 marca 2022 r. WIR.I.7840.3.10.2022.AP (Z)
  Wyświetleń: 368
 1425. z dnia 15 grudnia 2021 r Znak sprawy: WIR.II.746.1.41.2021.JB
  Wyświetleń: 368
 1426. Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę WIR.I.7840.3.11.2022.MB
  Wyświetleń: 367
 1427. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 13 kwietnia 2022 r. WIR.II.747.2.3.2022.EP
  Wyświetleń: 367
 1428. decyzja z dnia 30 grudnia 2021 r. WIR.I.7840.8.10.2021.PK
  Wyświetleń: 366
 1429. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 2 sierpnia 2022 r. WIR.I.7840.14.8.2022.MB (Z)
  Wyświetleń: 366
 1430. z dnia 13 maja 2022 r. Znak sprawy: WIR.II.747.4.1.2021.EP
  Wyświetleń: 366
 1431. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 15 września 2022 r. WIR.I.7840.14.6.2022.MB (D)
  Wyświetleń: 365
 1432. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 29 kwietnia 2022 r. WIR.II.746.1.57.2021.ML
  Wyświetleń: 365
 1433. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 28 marca 2022 r. z dnia 28 marca 2022 r.
  Wyświetleń: 364
 1434. STAROSTA ŻNIŃSKI - wykazy najmu nieruchomości z dnia 26 maja 2022 r.
  Wyświetleń: 364
 1435. Wojewódzki Zespół do spraw Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi
  Wyświetleń: 364
 1436. z dnia 3 stycznia 2022 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.60.2021.ML
  Wyświetleń: 364
 1437. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 26 maja 2022 r. WIR.II.746.1.1.2022.ML
  Wyświetleń: 363
 1438. Ogłoszenie o naborze z dnia 22.11.2023 r. na stanowisko: dyspozytor medyczny w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (WBZK.DM), 4 etaty
  Wyświetleń: 363
 1439. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 12 kwietnia 2022 r. WIR.II.746.1.10.2022.ML
  Wyświetleń: 362
 1440. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 29 czerwca 2022 r. WIR.II.746.1.21.2022.ML
  Wyświetleń: 362
 1441. ogłoszenie o naborze na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej (WIGK.I.3)
  Wyświetleń: 362
 1442. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 9 czerwca 2022 r. WIR.I.7840.12.6.2022.MB (Z)
  Wyświetleń: 360
 1443. Ogłoszenie o naborze z dnia 02.06.2023 r. na stanowisko: dyspozytor medyczny w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (WBZK.DM), 2 etaty
  Wyświetleń: 360
 1444. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 26 maja 2022 r. WIR.II.746.1.5.2022.ML
  Wyświetleń: 359
 1445. ogłoszenie o naborze na stanowisko: starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości (WSPN.I.3)
  Wyświetleń: 359
 1446. Petycja z 6.12.2022 r. w sprawie relokacji planowanego przebiegu gazociągu
  Wyświetleń: 359
 1447. z dnia 19 maja 2022 r. Znak sprawy: WIR.V.7820.12.2021.KS
  Wyświetleń: 359
 1448. z dnia 20 grudnia 2021 r Znak sprawy: WIR.II.746.1.47.2021.ML
  Wyświetleń: 359
 1449. decyzja nr 5/2022 z dnia 19 stycznia 2022 r.
  Wyświetleń: 358
 1450. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 23 marca 2022 r. WIR.II.746.1.5.2022.ML
  Wyświetleń: 358
 1451. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 27 maja 2022 r. WIR.II.746.1.15.2022.ML
  Wyświetleń: 358
 1452. ogłoszenie o naborze na stanowisko: dyspozytor medyczny w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (WBZK), 4 etaty
  Wyświetleń: 358
 1453. z dnia 3 listopada 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.55.2021.JB
  Wyświetleń: 358
 1454. Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę WIR.I.7840.5.24.2021.MB
  Wyświetleń: 357
 1455. z dnia 31 grudnia 2021 r. WIR.II.746.1.38.2021.ML
  Wyświetleń: 357
 1456. Krajowy Plan Działań Przeciwko Handlowi Ludźmi na lata 2022-2024
  Wyświetleń: 356
 1457. Wykaz, dot. sprzedaży w trybie przetargu ograniczonego działek Skarbu Państwa, ozn. nr 165/1 i 165/2 obr. 342 położonych przy ul.Fordońskiej.
  Wyświetleń: 356
 1458. Informacja o treści decyzji Nr 69/2022 z dnia 15 września 2022 r. WIR.I.7840.14.6.2022.MB
  Wyświetleń: 355
 1459. decyzja z dnia 30 grudnia 2021 r. WIR.I.7840.8.8.2021.MO
  Wyświetleń: 354
 1460. Informacja o wydaniu decyzji WIR.I.7840.2.18.2022.AP
  Wyświetleń: 354
 1461. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 11 maja 2022 r. WIR.II.747.2.4.2022.DK
  Wyświetleń: 354
 1462. wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (WSOC.V.4.1) – zastępstwo
  Wyświetleń: 354
 1463. z dnia 17 grudnia 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.49.2021.JB
  Wyświetleń: 354
 1464. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 5 lipca 2022 r. WIR.II.747.5.1.2022.DK
  Wyświetleń: 353
 1465. Ogłoszenie o naborze z dnia 06.04.2023 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Finansów i Budżetu (WFB.III.3)
  Wyświetleń: 353
 1466. z dnia 17 grudnia 2021 r Znak sprawy: WIR.II.746.1.33.2021.ML
  Wyświetleń: 353
 1467. Ogłoszenie o naborze z dnia 17.01.2022 r. na stanowisko - Inspektor wojewódzki w Wydziale Koordynacji Świadczeń Delegatura Urzędu w Toruniu BKO.II.210.8.2022 WKS.I.I-III.3 - 4 etaty
  Wyświetleń: 352
 1468. Ogłoszenie o naborze z dnia 28.09.2023 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki do Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (WSOC.V.4.1) zastępstwo
  Wyświetleń: 352
 1469. Ogłoszenie o zatrudnieniu - Specjalista w Punkcie Informacyjno - Doradczym
  Wyświetleń: 352
 1470. Ogłoszenie Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Bydgoszczy
  Wyświetleń: 351
 1471. Ulotki w języku angielskim, polskim, ukraińskim, wietnamskim i hiszpańskim
  Wyświetleń: 351
 1472. Wynik naboru na stanowisko: inspektor w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzenia Kryzysowego (WBZK.VI.3)
  Wyświetleń: 350
 1473. z dnia 10 stycznia 2022 r. WIR.I.7840.9.9.2021.AP (D)
  Wyświetleń: 350
 1474. Informacja o wydaniu decyzji Nr sprawy: WIR.I.7840.8.3.2021.MB
  Wyświetleń: 349
 1475. Ogłoszenie o naborze z dnia 20.02.2023 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (WSOC.V.4.1) zastępstwo
  Wyświetleń: 349
 1476. Ogłoszenie o naborze z dnia 26.04.2023 r. na stanowisko: starszy specjalista w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa (WIR.I.3)
  Wyświetleń: 349
 1477. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 7 czerwca 2022 r. WIR.II.746.1.9.2022.ML
  Wyświetleń: 348
 1478. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 27 kwietnia 2022 r. WIR.V.7821.15.2021.JB
  Wyświetleń: 347
 1479. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 25 maja 2022 r. WIR.II.747.2.3.2022.EP
  Wyświetleń: 346
 1480. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 12 kwietnia 2022 r. WIR.II.746.1.3.2022.ML
  Wyświetleń: 346
 1481. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 6 października 2022 r. WIR.I.7840.14.1.2022.MB (D)
  Wyświetleń: 346
 1482. z dnia 4 stycznia 2022 r. Znak sprawy: WIR.V.7821.14.2021.MT
  Wyświetleń: 346
 1483. z dnia 19 maja 2022 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.62.2021.ML
  Wyświetleń: 346
 1484. Ogłoszenie o naborze z dnia 22.02.2023 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Finansów i Budżetu (WFB.II.2)
  Wyświetleń: 345
 1485. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 20 czerwca 2022 r. WIR.II.747.2.1.2022.DK
  Wyświetleń: 344
 1486. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 1 lipca 2022 r. WIR.II.747.2.4.2022.DK
  Wyświetleń: 343
 1487. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Finansów i Budżetu (WFB.III.2)
  Wyświetleń: 343
 1488. Wynik naboru na stanowisko: kierownik oddziału w Biurze Finansowo-Inwestycyjnym (BFI.III.1)
  Wyświetleń: 343
 1489. Ogłoszenie Starosty Bydgoskiego w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa
  Wyświetleń: 342
 1490. STAROSTA NAKIELSKI - Ogłoszenie z dnia 10 czerwca 2022 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 342
 1491. Ogłoszenie Starosty Włocławskiego - Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do zbycia w drodze zamiany - Kruszyn
  Wyświetleń: 341
 1492. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Biurze Finansowo-Inwestycyjnym (BFI.III.3)
  Wyświetleń: 341
 1493. z dnia 15 grudnia 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.39.2021.ML
  Wyświetleń: 341
 1494. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 28 kwietnia 2022 r. WIR.II.746.1.60.2021.ML
  Wyświetleń: 340
 1495. ogłoszenie o naborze na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Finansów i Budżetu (WFB.V.5)
  Wyświetleń: 340
 1496. WIGiK
  Wyświetleń: 340
 1497. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 26 kwietnia 2022 r. WIR.II.746.1.4.2022.ML
  Wyświetleń: 339
 1498. Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę z dnia 7 września 2022 r. WIR.I.7840.6.9.2022.MO
  Wyświetleń: 338
 1499. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 15 grudnia 2022 r. WIR.II.747.2.4.2022.DK
  Wyświetleń: 338
 1500. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 27 maja 2022 r. WIR.V.7820.6.2022.MT
  Wyświetleń: 338
 1501. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 26 maja 2022 r. WIR.II.746.1.2.2022.ML
  Wyświetleń: 338
 1502. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 28 grudnia 2022 r. WIR.V.7820.7.2022.KS
  Wyświetleń: 338
 1503. Podstawowe zasady metodologiczne dotyczące oświadczeń o przyjęciu dofinansowania w programie „MALUCH+” 2022-2029
  Wyświetleń: 338
 1504. PREZYDENT MIASTA BYDGOSZCZY ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa.
  Wyświetleń: 338
 1505. Rejestr mieszkań treningowych i wspomaganych
  Wyświetleń: 338
 1506. Z dnia 11 lipca 2022 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.7.2022.ML
  Wyświetleń: 338
 1507. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO - POMORSKIEGO z dnia 25 maja 2022 r. WIR.II.746.1.64.2021.ML
  Wyświetleń: 336
 1508. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 8 czerwca 2022 r. WIR.II.746.1.1.2022.ML
  Wyświetleń: 335
 1509. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 27 czerwca 2022 r. WIR.II.746.1.8.2022.ML
  Wyświetleń: 335
 1510. ogłoszenie o naborze na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Finansów i Budżetu (WFB.III.3)
  Wyświetleń: 335
 1511. PREZYDENT MIASTA BYDGOSZCZY ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa.
  Wyświetleń: 335
 1512. Wykaz szkół, którym przyznano dotacje w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 "Aktywna Tablica" w 2022 r.
  Wyświetleń: 335
 1513. z dnia 10 czerwca 2022 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.6.2022.ML
  Wyświetleń: 335
 1514. z dnia 11 lipca 2022 r. WIR.I.7840.12.6.2022.MB (D)
  Wyświetleń: 335
 1515. Ogłoszenie o naborze z dnia 02.03.2023 r. na stanowisko: starszy specjalista w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa (WIR.I.3) zastępstwo
  Wyświetleń: 334
 1516. Udostępnienie treści decyzji z dnia 4 lipca 2022 r. WIR.I.7840.7.10.2022.AP
  Wyświetleń: 334
 1517. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 26 lipca 2022 r. WIR.V.7820.9.2022.JB
  Wyświetleń: 333
 1518. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 12 lipca 2022 r. WIR.II.746.1.4.2022.ML
  Wyświetleń: 333
 1519. STAROSTA LIPNOWSKI - Wykaz nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa przeznaczonej do zbycia.
  Wyświetleń: 333
 1520. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 29 kwietnia 2022 r. WIR.II.746.1.59.2021.ML
  Wyświetleń: 332
 1521. Ogłoszenie o naborze z dnia 31.05.2023 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Finansów i Budżetu (WFB.I.7)
  Wyświetleń: 332
 1522. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia - Starosta Lipnowski
  Wyświetleń: 332
 1523. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Biurze Finansowo-Inwestycyjnym (BFI.I.12)
  Wyświetleń: 332
 1524. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Finansów i Budżetu (WFB.III.2)
  Wyświetleń: 332
 1525. wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Finansów i Budżetu (WFB.V.5)
  Wyświetleń: 332
 1526. Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa położonej w obrębie Łowinek gmina Pruszcz przeznaczonado oddania w dzierżawę
  Wyświetleń: 331
 1527. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Nadzoru i Kontroli (WNK.IV.2)
  Wyświetleń: 331
 1528. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa (WIR.V.3)
  Wyświetleń: 331
 1529. Wyniki naboru wniosków w ramach Programu „Centra opiekuńczo-mieszkalne” finansowanego z Funduszu Solidarnościowego
  Wyświetleń: 331
 1530. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 11 października 2022 r. WIR.I.7840.12.13.2022.MB (Z)
  Wyświetleń: 330
 1531. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 2 sierpnia 2022 r. WIR.I.7840.14.7.2022.MB (Z)
  Wyświetleń: 330
 1532. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w obszarze pomocy społecznej
  Wyświetleń: 330
 1533. Wynik naboru na stanowisko: informatyk w Zespole Bezpieczeństwa Informacji i Informatyki (ZBII.V.3)
  Wyświetleń: 330
 1534. z dnia 10 sierpnia 2022 r. WIR.I.7840.14.4.2022.MB (Z)
  Wyświetleń: 329
 1535. decyzja Nr 45/2022 z dnia 11 lipca 2022 r.
  Wyświetleń: 328
 1536. Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę WIR.I.7840.1.3.2022.PK
  Wyświetleń: 328
 1537. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 11 kwietnia 2022 r. WIR.II.746.1.9.2022.ML
  Wyświetleń: 328
 1538. z dnia 17 maja 2022 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.16.2022.ML
  Wyświetleń: 327
 1539. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 13 lipca 2022 r. WIR.V.7821.2.2021.KS
  Wyświetleń: 326
 1540. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 25 maja 2022 r. WIR.II.746.1.18.2022.ML
  Wyświetleń: 326
 1541. PREZYDENT MIASTA BYDGOSZCZY ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa.
  Wyświetleń: 326
 1542. z dnia 16 maja 2022 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.59.2021.ML
  Wyświetleń: 326
 1543. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 20 września 2022 r. WIR.II.746.1.18.2022.ML
  Wyświetleń: 325
 1544. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 6 maja 2022 r. WIR.II.746.1.12.2022.ML
  Wyświetleń: 325
 1545. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej (WPS.VIII.4)
  Wyświetleń: 325
 1546. z dnia 18 maja 2022 r. Znak sprawy: WIR.V.7821.3.2022.MT
  Wyświetleń: 325
 1547. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie przystąpienia do przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko WIR.V.7820.19.2023.JB
  Wyświetleń: 324
 1548. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 29 kwietnia 2022 r. WIR.II.746.1.62.2021.ML
  Wyświetleń: 324
 1549. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 8 czerwca 2022 r. WIR.II.746.1.23.2022.ML
  Wyświetleń: 323
 1550. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Delegatura Włocławek (WPS.III.3.DW)
  Wyświetleń: 323
 1551. Wynik naboru na stanowisko: starszy inspektor wojewódzki w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej (WIGK.I.5) – zastępstwo
  Wyświetleń: 321
 1552. Ogłoszenie Starosty Toruńskiego - Wykaz nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących własność Skarbu Państwa, przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu.
  Wyświetleń: 320
 1553. z dnia 18 maja 2022 r.Znak sprawy: WIR.II.746.1.60.2021.ML
  Wyświetleń: 320
 1554. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 24 października 2022 r. WIR.II.747.2.1.2022.DK
  Wyświetleń: 319
 1555. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 6 czerwca 2022 r. WIR.I.7840.7.10.2022.AP (Z)
  Wyświetleń: 319
 1556. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 4 października 2022 r. WIR.II.747.3.2.2022.EP
  Wyświetleń: 318
 1557. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 22 czerwca 2022 r. WIR.II.746.1.7.2022.ML
  Wyświetleń: 318
 1558. Ogłoszenie ciągłego naboru Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2022-2029
  Wyświetleń: 318
 1559. Ogłoszenie o naborze z dnia 18.11.2022 r. na stanowisko: starszy inspektor wojewódzki w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej (WIGK.I.5) – zastępstwo
  Wyświetleń: 318
 1560. Ogłoszenie Starosty Tucholskiego - Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
  Wyświetleń: 318
 1561. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej (WPS.I.4)
  Wyświetleń: 318
 1562. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 15 lipca
  Wyświetleń: 317
 1563. Ogłoszenie o naborze z dnia 22.02.2023 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Biurze Finansowo-Inwestycyjnym (BFI.I.9)
  Wyświetleń: 317
 1564. z dnia 18 maja 2022 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.57.2021.ML
  Wyświetleń: 317
 1565. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia po raz pierwszy w trybie przetargowym
  Wyświetleń: 316
 1566. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 23 czerwca 2022 r. WIR.I.7840.14.1.2022.MB (Z)
  Wyświetleń: 315
 1567. Ogłoszenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia - zapobiegania zakażeniom HIV i zwalczania AIDS, w ramach dotacji celowej z budżetu państwa, przyznanej na ten cel w roku 2022.
  Wyświetleń: 315
 1568. Ogłoszenie wykazu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze przetargowej.
  Wyświetleń: 315
 1569. Ogłoszenie o naborze z dnia 18.07.2023 r. na stanowisko: starszy specjalista w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa (WIR.I.3)
  Wyświetleń: 314
 1570. Ogłoszenie Starosty Włocławskiego - Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do zbycia w drodze zamiany - Kowal
  Wyświetleń: 314
 1571. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 19 września 2022 r. WIR.II.746.1.17.2022.ML
  Wyświetleń: 313
 1572. PREZYDENT MIASTA WŁOCŁAWEK ogłasza I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa.
  Wyświetleń: 312
 1573. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 6 czerwca 2022 r. WIR.II.746.1.64.2021.ML
  Wyświetleń: 311
 1574. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 6 maja 2022 r. WIR.II.746.1.14.2022.ML
  Wyświetleń: 311
 1575. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Punkcie Paszportowym w Grudziądzu w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (WSOC.III.3)
  Wyświetleń: 311
 1576. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 25 maja 2022 r. WIR.II.746.1.17.2022.ML
  Wyświetleń: 310
 1577. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 26 maja 2022 r. WIR.II.746.1.6.2022.ML
  Wyświetleń: 310
 1578. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 29 września 2022 r. WIR.V.7820.6.2022.MT
  Wyświetleń: 310
 1579. PREZYDENT MIASTA BYDGOSZCZY - Wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie przetargowym.
  Wyświetleń: 310
 1580. z dnia 3 sierpnia 2022 r. Znak sprawy: WIR.II.747.5.1.2022.DK
  Wyświetleń: 310
 1581. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 14 lipca 2022 r. WIR.II.747.5.2.2022.DK
  Wyświetleń: 309
 1582. Ogłoszenie o naborze z dnia 17.01.2022 r. na stanowisko - Starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości WSPN.1.2
  Wyświetleń: 309
 1583. Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczony do zamiany
  Wyświetleń: 309
 1584. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 13 kwietnia 2022 r. WIR.II.747.18.2017.AK/JS
  Wyświetleń: 307
 1585. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej (WPS.I.4)
  Wyświetleń: 307
 1586. Wynik naboru na stanowisko: starszy inspektor w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (WSOC.I.), 2 etaty
  Wyświetleń: 307
 1587. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 4 lipca 2022 r. WIR.I.7840.7.10.2022.AP (D)
  Wyświetleń: 306
 1588. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w obszarze pomocy społecznej
  Wyświetleń: 306
 1589. Wynik naboru na stanowisko: psycholog w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (WBZK.VIII.3)
  Wyświetleń: 306
 1590. z dnia 11 sierpnia 2022 r. Znak sprawy: WIR.II.747.5.2.2022.DK
  Wyświetleń: 306
 1591. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 21 czerwca 2022 r. WIR.II.746.1.22.2022.ML
  Wyświetleń: 305
 1592. Ogłoszenie o zgromadzeniu publicznym - Ciechocinek
  Wyświetleń: 305
 1593. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 29 grudnia 2022 r. WIR.II.747.2.7.2022.EP
  Wyświetleń: 304
 1594. Ogłoszenie Starosty Bydgoskiego - Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do oddania w użyczenie - Tryszczyn
  Wyświetleń: 304
 1595. PREZYDENT MIASTA BYDGOSZCZY ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa. ul. Ks. Józefa Schulza
  Wyświetleń: 304
 1596. PREZYDENT MIASTA BYDGOSZCZY ogłasza wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do wydzierżawienia i najmu przy ul. Nad Wisłą ,Wojska Polskiego i Modrzewiowej.
  Wyświetleń: 304
 1597. Wynik naboru na stanowisko: starszy inspektor w Punkcie Paszportowym Inowrocław w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (WSOC.I.4)
  Wyświetleń: 304
 1598. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 22 lutego 2023 r. WIR.II.747.2.7.2022.EP
  Wyświetleń: 303
 1599. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 26 maja 2022 r. WIR.II.746.1.9.2022.ML
  Wyświetleń: 303
 1600. Ogłoszenie Starosty Włocławskiego - Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do zbycia w drodze darowizny - Lubanie
  Wyświetleń: 303
 1601. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Finansów i Budżetu (WFB.II.2)
  Wyświetleń: 303
 1602. decyzja z dnia 30 grudnia 2021 r
  Wyświetleń: 302
 1603. Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę WIR.I.7840.9.3.2022.MB
  Wyświetleń: 302
 1604. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 21 października 2022 r. WIR.II.746.1.39.2022.JB
  Wyświetleń: 302
 1605. Ogłoszenie o naborze z dnia 06.04.2023 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Finansów i Budżetu (WFB.II.2)
  Wyświetleń: 302
 1606. PREZYDENT MIASTA BYDGOSZCZY ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa.
  Wyświetleń: 302
 1607. Zgłoszenie Zgromadzenia Publicznego z dnia 12 lipca 2022 r. Grudziądz 16.07.2022 r.
  Wyświetleń: 302
 1608. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 21 grudnia 2022 r. WIR.II.747.2.6.2022.DK
  Wyświetleń: 301
 1609. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 8 września 2022 r. WIR.II.747.3.1.2022.EP
  Wyświetleń: 301
 1610. Ogłoszenie o naborze z dnia 17.04.2024 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (WSOC.VI.3)
  Wyświetleń: 301
 1611. Wynik naboru na stanowisko: rzemieślnik wykwalifikowany w Biurze Finansowo-Inwestycyjnym
  Wyświetleń: 301
 1612. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 26 września 2022 r. WIR.II.746.1.33.2022.JG
  Wyświetleń: 300
 1613. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 4 października 2022 r. WIR.II.747.3.2.2022.EP
  Wyświetleń: 300
 1614. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 19 grudnia 2022 r. WIR.V.7821.10.2022.KS
  Wyświetleń: 299
 1615. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 12 lipca 2022 r. WIR.II.746.1.8.2022.ML
  Wyświetleń: 299
 1616. Ogłoszenie o naborze z dnia 18.07.2023 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa (WIR.IV.7)
  Wyświetleń: 299
 1617. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 27 lipca 2022 r. WIR.II.747.2.2.2022
  Wyświetleń: 298
 1618. ogłoszenie o naborze na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości (WSPN.II.7)
  Wyświetleń: 298
 1619. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO - POMORSKIEGO z dnia 5 września 2022 r. WIR.II.747.2.2.2022
  Wyświetleń: 297
 1620. Wynik naboru na stanowisko: dyspozytor medyczny – 2 etaty w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
  Wyświetleń: 297
 1621. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (WSOC.V.4)
  Wyświetleń: 297
 1622. wynik naboru na stanowisko: starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości (WSPN.I.4)
  Wyświetleń: 297
 1623. Informacja o treści decyzji z dnia 4 kwietnia 2022 - WIR.I.7840.5.24.2021.MB
  Wyświetleń: 296
 1624. Wynik naboru na stanowisko: operator numerów alarmowych CPR w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego – 3 etaty
  Wyświetleń: 296
 1625. Udostępnienie treści decyzji nr 90/2022 z dnia 5 grudnia 2022 r.
  Wyświetleń: 295
 1626. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 29 września 2022 r. WIR.II.746.1.27.2022.ML
  Wyświetleń: 294
 1627. ogłoszenie o naborze na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa (WIR.III.2)
  Wyświetleń: 294
 1628. Zapytanie ofertowe – Kurs języka ukraińskiego realizowany w ramach projektu nr 14/14-2022/OG-FAMI pt.: „Działania Wojewody Kujawsko –Pomorskiego na rzecz uchodźców z Ukrainy”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.
  Wyświetleń: 294
 1629. Wynik naboru na stanowisko: główny specjalista w Biurze Kadrowo-Organizacyjnym (BKO.II.2)
  Wyświetleń: 293
 1630. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 8 września 2022 r. WIR.II.747.2.4.2022.DK
  Wyświetleń: 292
 1631. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 7 września 2022 r. WIR.I.7840.14.7.2022.MB (D)
  Wyświetleń: 292
 1632. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 14 marca 2023 r. WIR.V.7820.7.2023.JB
  Wyświetleń: 292
 1633. Informacja o udostępnieniu treści decyzji WIR.I.7840.9.2.2022.AP
  Wyświetleń: 291
 1634. O NABORZE ORAZ TRYB DOKONYWANIA POPRAWEK I WYJAŚNIEŃ
  Wyświetleń: 291
 1635. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 16 listopada 2022 r. WIR.I.7840.12.13.2022.MB (D)
  Wyświetleń: 291
 1636. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 7 września 2022 r. WIR.II.747.5.3.2022.DK
  Wyświetleń: 291
 1637. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 15 lipca 2022 r. WIR.II.746.1.12.2022.ML
  Wyświetleń: 289
 1638. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Delegatura Toruń (WSOC.DT.III.5)
  Wyświetleń: 289
 1639. PREZYDENT MIASTA WŁOCŁAWEK ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Lubień Kujawski w użytkowaniu wieczystym Skarbu Państwa.
  Wyświetleń: 288
 1640. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Finansów i Budżetu (WFB.II.2)
  Wyświetleń: 288
 1641. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej (WPS.III.3)
  Wyświetleń: 288
 1642. z dnia 10 sierpnia 2022 r. Znak sprawy: WIR.II.747.5.2.2022.DK
  Wyświetleń: 288
 1643. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 23 września 2022 r. WIR.II.746.1.21.2022.ML
  Wyświetleń: 287
 1644. Ogłoszenie Starosty Nakielskiego z dnia 8 sierpnia 2022 roku w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia
  Wyświetleń: 287
 1645. Ogłoszenie Starosty Radziejowskiego - wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem
  Wyświetleń: 287
 1646. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Biurze Finansowo-Inwestycyjnym (BFI.I.9)
  Wyświetleń: 287
 1647. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 22 września 2022 r. WIR.II.746.1.32.2022.JG
  Wyświetleń: 286
 1648. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 21 października 2022 r. WIR.II.747.1.3.2022.JS
  Wyświetleń: 286
 1649. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 6 września 2022 r. WIR.V.7820.8.2022.MT
  Wyświetleń: 286
 1650. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Finansów i Budżetu (WFB.II.2)
  Wyświetleń: 286
 1651. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 5 grudnia 2022 r. WIR.I.7840.14.4.2022.MB (D)
  Wyświetleń: 285
 1652. Udostępnienie treści decyzji z dnia 8 kwietnia 2022 r. WIR.I.7840.2.3.2022.MO
  Wyświetleń: 285
 1653. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (WSOC.V.4) na zastępstwo
  Wyświetleń: 285
 1654. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 29 grudnia 2022 r. WIR.I.7840.12.15.2022.MB (Z)
  Wyświetleń: 284
 1655. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 8 września 2022 r. WIR.II.746.1.63.2021.ML
  Wyświetleń: 284
 1656. z dnia 9 sierpnia 2022 r. WIR.II.746.1.29.2022.ML
  Wyświetleń: 284
 1657. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 28 listopada 2023 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej WIR.V.7820.23.2023.KS
  Wyświetleń: 283
 1658. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Zdrowia K-P CZP (WZ.II.5)
  Wyświetleń: 283
 1659. wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (WSOC.V.4.7), zastępstwo
  Wyświetleń: 283
 1660. z dnia 16 września 2022 r.Znak sprawy: WIR.II.746.1.16.2022.ML
  Wyświetleń: 283
 1661. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej – Dostawa paczek świątecznych dla dzieci pracowników Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 04.11.2022 r.
  Wyświetleń: 283
 1662. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 11 stycznia 2023 r. WIR.I.7840.14.10.2022.MB (Z)
  Wyświetleń: 282
 1663. Program Wieloletni Senior+ na lata 2021 – 2025 Edycja 2024
  Wyświetleń: 282
 1664. ogłoszenie o naborze na stanowisko: rzemieślnik wykwalifikowany w Biurze Finansowo-Inwestycyjnym (BFI)
  Wyświetleń: 281
 1665. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej (WPS.VIII.4)
  Wyświetleń: 281
 1666. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa (WIR.III.2)
  Wyświetleń: 281
 1667. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (WSOC.V.4.1) - zastępstwo
  Wyświetleń: 281
 1668. Wynik naboru na stanowisko: starszy inspektor w Wydziale Koordynacji Świadczeń (WKS.III.1)
  Wyświetleń: 281
 1669. OGŁOSZENIE STAROSTY BYDGOSKIEGO z dnia 12.01.2023 r. w sprawie przetargów ustnych ograniczonych na dzierżawę nieruchomości rolnych położonych w Jarużynie, gmina Osielsko
  Wyświetleń: 280
 1670. Ogłoszenie Starosty Świeckiego - Wykaz lokali użytkowych w zasobie nieruchomości Skarbu Państwa położonych przy ul. Mickiewicza 27 w Świeciu przeznaczonych do oddania w najem w trybie przetargu ustnego nieograniczonego
  Wyświetleń: 280
 1671. Wynik naboru na stanowisko: starszy inspektor w Biurze Finansowo-Inwestycyjnym (BFI.I.14)
  Wyświetleń: 280
 1672. Informacja o treści decyzji z 6 maja 2022 r. WIR.I.7840.3.11.2022.MB
  Wyświetleń: 279
 1673. Obwieszczenie o wniesieniu odwołań WIR.II.747.3.1.2022.EP
  Wyświetleń: 279
 1674. Udostępnienie treści decyzji Nr 85/2022 z dnia 16 listopada 2022 r.
  Wyświetleń: 279
 1675. Wynik naboru na stanowisko: sekretarz w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (WBZK.I)
  Wyświetleń: 279
 1676. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 21 listopada 2022 r. WIR.II.747.2.7.2022.EP
  Wyświetleń: 278
 1677. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 6 października 2022 r. WIR.II.746.1.31.2022.JG
  Wyświetleń: 277
 1678. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 5 sierpnia 2022 r. WIR.II.747.5.1.2022.DK
  Wyświetleń: 277
 1679. Wynik naboru na stanowisko: starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości Delegatura Toruń (WSPN.DT.5)
  Wyświetleń: 277
 1680. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 23 września 2022 r. WIR.II.746.1.22.2022.ML
  Wyświetleń: 276
 1681. OGŁOSZENIE STAROSTY TORUŃSKIEGO w sprawie wykazu nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do zawarcia umowy dzierżawy.
  Wyświetleń: 276
 1682. Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia - zapobiegania zakażeniom HIV i zwalczania AIDS w ramach dotacji celowej z budżetu państwa, przyznanej na ten cel w 2022 r.
  Wyświetleń: 276
 1683. Ogłoszenie o naborze z dnia 18.07.2023 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa (WIR.III.2)
  Wyświetleń: 275
 1684. ogłoszenie o naborze na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa (WIR.IV.7)
  Wyświetleń: 274
 1685. Ogłoszenie Wojewody Kujawsko – Pomorskiego o możliwości realizacji zadania publicznego dotyczącego pomocy na rzecz obywateli Ukrainy z dnia 6 marca 2024 r.
  Wyświetleń: 274
 1686. Podział środków dla JST w ramach Programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2024
  Wyświetleń: 274
 1687. Udostępnienie treści decyzji Nr. 77/2022 z dnia 6 października 2022 r. WIR.I.7840.14.1.2022.MB
  Wyświetleń: 274
 1688. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 18 listopada 2022 r. WIR.II.747.2.6.2022.DK
  Wyświetleń: 273
 1689. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 5 września 2022 r. WIR.I.7840.12.10.2022.MB (Z)
  Wyświetleń: 273
 1690. Ogłoszenie o naborze z dnia 02.06.2023 r. na stanowisko: rzemieślnik wykwalifikowany w Biurze Finansowo-Inwestycyjnym
  Wyświetleń: 272
 1691. Ogłoszenie Starosty Nakielskiego z dnia 10 czerwca 2022 roku w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem i dzierżawę
  Wyświetleń: 272
 1692. Wynik naboru na stanowisko: starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości (WSPN.IV.8)
  Wyświetleń: 272
 1693. z dnia 18 października 2022 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.30.2022.ML
  Wyświetleń: 272
 1694. Nagrody specjalne Ministra Rodziny i Polityki Społecznej
  Wyświetleń: 271
 1695. STAROSTA RADZIEJOWSKI ogłasza wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, przeznaczonych do najmu.
  Wyświetleń: 271
 1696. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Finansów i Budżetu (WFB.III.3)
  Wyświetleń: 271
 1697. Wynik naboru na stanowisko: starszy księgowy w Biurze Finansowo-Inwestycyjnym (BFI.I.5)
  Wyświetleń: 271
 1698. PREZYDENT MIASTA BYDGOSZCZY ogłasza wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie przetargowym. ul. Marszałka Focha, ul. Wojska Polskiego
  Wyświetleń: 270
 1699. Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa położonej przy ul. Laskowickiej 2 w Świeciu przeznaczonado oddania w dzierżawę
  Wyświetleń: 270
 1700. z dnia 11 sierpnia 2022 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.22.2022.ML
  Wyświetleń: 270
 1701. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 5 sierpnia 2022 r. WIR.II.746.1.23.2022.ML
  Wyświetleń: 269
 1702. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 3 sierpnia 2022 r. WIR.I.7840.14.2.2022.MB (Z)
  Wyświetleń: 269
 1703. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 19.01.2024 r.
  Wyświetleń: 269
 1704. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (WSOC.V.4) – 2 etaty
  Wyświetleń: 269
 1705. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 15 grudnia 2022 r. WIR.II.747.1.3.2022.JS
  Wyświetleń: 267
 1706. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 25 października 2022 r. WIR.II.746.1.36.2022.ML
  Wyświetleń: 267
 1707. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Finansów i Budżetu (WFB.II.2)
  Wyświetleń: 267
 1708. Zmiana w zakresie grupy docelowej, w części V – zakres podmiotowy i przedmiotowy programu - edycja 2023
  Wyświetleń: 267
 1709. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 1 grudnia 2022 r. WIR.V.7821.11.2022.JB
  Wyświetleń: 266
 1710. ogłoszenie o naborze na stanowisko: starszy specjalista w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa (WIR.I.3)
  Wyświetleń: 266
 1711. Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach Programu COM 2022
  Wyświetleń: 266
 1712. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Finansów i Budżetu Delegatura Włocławek (WFB.III.4.DW)
  Wyświetleń: 266
 1713. Udostępnienie treści decyzji Nr 54/2022 z dnia 8 sierpnia 2022 r.
  Wyświetleń: 265
 1714. Wynik naboru na stanowisko: dyspozytor medyczny w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarzadzania Kryzysowego , 2 etaty
  Wyświetleń: 265
 1715. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Finansów i Budżetu (WFB.I.7)
  Wyświetleń: 265
 1716. Wynik naboru na stanowisko: pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych w Zespole Bezpieczeństwa Informacji i Informatyki (ZBII.1)
  Wyświetleń: 265
 1717. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 2 grudnia 2022 r. WIR.II.747.2.7.2022.EP
  Wyświetleń: 262
 1718. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 31 sierpnia 2022 r. WIR.II.747.2.3.2022.EP
  Wyświetleń: 262
 1719. PREZYDENT MIASTA GRUDZIĄDZA ogłasza wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie przetargu ograniczonego do właścicieli nieruchomości przyległych
  Wyświetleń: 262
 1720. Udostępnienie treści decyzji Nr. 67/2022 z dnia 7 września 2022 r.
  Wyświetleń: 262
 1721. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 15 listopada 2022 r. WIR.I.7840.12.14.2022.MB (Z)
  Wyświetleń: 261
 1722. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 24 listopada 2022 r. WIR.I.7840.14.2.2022.MB (D)
  Wyświetleń: 261
 1723. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej (WPS.VIII.6)
  Wyświetleń: 261
 1724. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (WSOC.V.4)
  Wyświetleń: 261
 1725. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 29 lipca 2022 r. WIR.V.7820.13.2021.KS
  Wyświetleń: 260
 1726. Udostępnienie treści decyzji Nr. 12/2022 z dnia 7 września 2022 r. WIR.II.747.5.3.2022.DK
  Wyświetleń: 260
 1727. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 10 sierpnia 2022 r. WIR.II.746.1.28.2022.ML
  Wyświetleń: 259
 1728. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 4 listopada 2022 r. WIR.II.747.5.4.2022.DK
  Wyświetleń: 258
 1729. Udostępnienie treści decyzji Nr 83/2022 z dnia 24 października 2022 r.
  Wyświetleń: 258
 1730. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Zdrowia K-PCZP (WZ.III.3)
  Wyświetleń: 258
 1731. z dnia 11 sierpnia 2022 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.3.2022.ML
  Wyświetleń: 258
 1732. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 7 września 2022 r. WIR.V.7820.5.2022.JB
  Wyświetleń: 257
 1733. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 3 sierpnia 2022 r. WIR.II.747.2.1.2022.DK
  Wyświetleń: 256
 1734. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 15 grudnia 2022 r. WIR.II.746.1.27.2022.ML
  Wyświetleń: 256
 1735. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 2 listopada 2022 r. WIR.II.747.2.5.2022.DK
  Wyświetleń: 256
 1736. Wynik naboru na stanowiska: inspektor wojewódzki w Biurze Finansowo-Inwestycyjnym (BFI.I.9)
  Wyświetleń: 256
 1737. Wynik naboru na stanowisko: starszy specjalista w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa (WIR.I.3)
  Wyświetleń: 256
 1738. z dnia 27 stycznia 202 r. Znak sprawy: WIR.V.7820.15.2021.MT
  Wyświetleń: 256
 1739. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 7 listopada 2022 r. WIR.V.7821.9.2022.MT
  Wyświetleń: 255
 1740. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 21 grudnia 2022 r. WIR.I.7840.12.16.2022.MB (Z)
  Wyświetleń: 255
 1741. Udostępnienie treści decyzji WIR.I.7840.3.28.2022.AP
  Wyświetleń: 255
 1742. z dnia 17 października 2022 r Znak sprawy: WIR.II.746.1.25.2022.ML
  Wyświetleń: 255
 1743. Wynik naboru na stanowisko: informatyk w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (WBZK.I.5)
  Wyświetleń: 254
 1744. z dnia 22 marca 2023 r. WIR.II.746.1.5.2023.ML
  Wyświetleń: 254
 1745. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 4 listopada 2022 r. WIR.II.746.1.28.2022.ML
  Wyświetleń: 253
 1746. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 17 listopada 2022 r. WIR.II.746.1.42.2022.ML
  Wyświetleń: 252
 1747. OGŁOSZENIE STAROSTY NAKIELSKIEGO z dnia 14 czerwca 2022 roku
  Wyświetleń: 252
 1748. STAROSTA SĘPOLEŃSKI ogłasza wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, przeznaczonych do sprzedaży.
  Wyświetleń: 252
 1749. Udostępnienie treści decyzji nr 16/2022 z dnia 21 grudnia 2022 r., znak: WIR.II.747.3.2.2022.EP
  Wyświetleń: 252
 1750. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Delegatura Toruń (WSOC.DT.III.5)
  Wyświetleń: 252
 1751. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 24 października 2022 r. WIR.II.746.1.29.2022.ML
  Wyświetleń: 251
 1752. STAROSTA CHEŁMIŃSKI ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem stanowiącej własność Skarbu Państwa
  Wyświetleń: 251
 1753. wyniki naborów na stanowiska: inspektor wojewódzki w Wydziale Nadzoru i Kontroli (WNK.V.2)
  Wyświetleń: 251
 1754. z dnia 21 lipca 2022 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.10.2022.ML
  Wyświetleń: 251
 1755. z dnia 26 maja 2023 r. WIR.II.746.1.4.2023.ML
  Wyświetleń: 251
 1756. OGŁOSZENIE STAROSTY INOWROCŁAWSKIEGO z dnia 11.01.2023 r. wykaz nieruchomości przeznaczonych wydzierżawienia
  Wyświetleń: 250
 1757. Tryb dokonywania poprawek i wyjaśnień braków lub błędów wniosku na realizację Programu „Centra opiekuńczo-mieszkalne"
  Wyświetleń: 250
 1758. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa (WIR.III.2)
  Wyświetleń: 250
 1759. Wynik naboru na stanowisko: rzemieślnik wykwalifikowany w Biurze Finansowo-Inwestycyjnym
  Wyświetleń: 250
 1760. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 29 lipca 2022 r. WIR.V.7821.5.2022.JB
  Wyświetleń: 249
 1761. Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę: WIR.I.7840.9.2.2022.AP
  Wyświetleń: 248
 1762. PREZYDENT MIASTA BYDGOSZCZY ogłasza wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie przetargowym. ul. Marii Curie Skłodowskiej
  Wyświetleń: 248
 1763. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 22 lipca 2022 r. WIR.II.746.1.14.2022.ML
  Wyświetleń: 247
 1764. Udostępnienie treści decyzji nr 16/2023 z dnia 15 lutego 2023 r. WIR.I.7840.2.58.2022.PK
  Wyświetleń: 247
 1765. wynik naboru na stanowisko: dyspozytor medyczny w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (WBZK.DM) – 4 etaty
  Wyświetleń: 247
 1766. Wyniki naboru wniosków z Programu „Centra opiekuńczo-mieszkalne”.
  Wyświetleń: 247
 1767. z dnia 10 sierpnia 2022 r. WIR.I.7840.14.6.2022.MB (Z)
  Wyświetleń: 247
 1768. PREZYDENT MIASTA BYDGOSZCZY ogłasza wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie przetargowym.
  Wyświetleń: 246
 1769. Wynik naboru na stanowisko: dyspozytor medyczny w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (WBZK.DM) – 4 etaty
  Wyświetleń: 246
 1770. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 31 sierpnia 2022 r. WIR.II.747.5.2.2022.DK
  Wyświetleń: 244
 1771. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 2 lutego 2023 r. WIR.II.747.1.4.2022.JS
  Wyświetleń: 244
 1772. ogłoszenie o naborze na stanowisko: inspektor wojewódzki w Biurze Finansowo-Inwestycyjnym (BFI.I.9)
  Wyświetleń: 244
 1773. Petycja z 12.07.2022 r. w sprawie szczepień
  Wyświetleń: 244
 1774. STAROSTA TORUŃSKI reprezentujący Skarb Państwa podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do zawarcia umowy dzierżawy ze spółką Orange Polska S.A
  Wyświetleń: 244
 1775. wyniki naborów na stanowiska: inspektor wojewódzki w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (WSOC.V.4)
  Wyświetleń: 244
 1776. Z dnia 10 sierpnia 2022r., znak WIR.V.7821.10.2021.AW
  Wyświetleń: 244
 1777. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 22 grudnia 2022 r. WIR.I.7840.14.7.2022.MB
  Wyświetleń: 243
 1778. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa (WIR.V.3) zastępstwo
  Wyświetleń: 243
 1779. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 1 sierpnia 2022 r. WIR.II.746.1.10.2022.ML
  Wyświetleń: 242
 1780. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 5 września 2022 r. WIR.I.7840.14.8.2022.MB (D)
  Wyświetleń: 242
 1781. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 19 grudnia 2022 r. WIR.II.747.1.4.2022.JS
  Wyświetleń: 242
 1782. Ogłoszenie o świadczenie usług dyspozytora medycznego
  Wyświetleń: 242
 1783. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 25 lipca 2022 r. WIR.II.746.1.19.2022.ML
  Wyświetleń: 241
 1784. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 29 lipca 2022 r. WIR.V.7820.12.2021.KS
  Wyświetleń: 241
 1785. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 9 lutego 2023 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej WIR.V.7820.8.2022.MT
  Wyświetleń: 241
 1786. STAROSTA BYDGOSKI informuje o przeznaczeniu do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa
  Wyświetleń: 241
 1787. Wynik naboru na stanowisko: starszy specjalista w Wydziale Zdrowia K-PCZP (WZ.II.3)
  Wyświetleń: 241
 1788. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 11 stycznia 2023 r. WIR.I.7840.12.14.2022.MB (D)
  Wyświetleń: 240
 1789. PREZYDENT MIASTA BYDGOSZCZY ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa.
  Wyświetleń: 240
 1790. Udostępnienie treści decyzji 47/2022 z dnia 19 lipca 2022 r. (znak WIR.I.7840.1.3.2022.PK)
  Wyświetleń: 240
 1791. z dnia 11 sierpnia 2022 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.21.2022.ML
  Wyświetleń: 240
 1792. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 13 września 2022 r. WIR.II.746.1.3.2022.ML
  Wyświetleń: 239
 1793. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa (WIR.V.3)
  Wyświetleń: 239
 1794. Informacja o wydaniu decyzji WIR.I.7840.3.28.2022.AP
  Wyświetleń: 238
 1795. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 25 marca 2022 r. WIR.II.746.1.8.2022.JB
  Wyświetleń: 238
 1796. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 2 stycznia 2023 r. WIR.II.746.1.13.2022.ML
  Wyświetleń: 238
 1797. wynik naboru na stanowisko: dyspozytor medyczny – 4 etaty w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
  Wyświetleń: 238
 1798. wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (WSOC.V.4), 2 etaty
  Wyświetleń: 238
 1799. wynik naboru na stanowisko: kierownik oddziału w Biurze Wojewody (BW.II.1)
  Wyświetleń: 238
 1800. z dnia 20 lipca 2022 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.24.2022.ML
  Wyświetleń: 238
 1801. PREZYDENT MIASTA BYDGOSZCZY ogłasza wykaz nieruchomości będącej przedmiotem darowizny na rzecz Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy ul. Juliusza Słowackiego
  Wyświetleń: 236
 1802. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 17.08.2022 WIR.II.747.5.3.2022.DK
  Wyświetleń: 235
 1803. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 02 grudnia 2022 r. WIR.II.746.1.41.2022.JG
  Wyświetleń: 235
 1804. Ogłoszenie Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Bydgoszczy
  Wyświetleń: 235
 1805. Wynik naboru na stanowisko: starszy inspektor wojewódzki w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej (WIGK.I.5) – zastępstwo
  Wyświetleń: 235
 1806. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 19 stycznia 2023 r. WIR.I.7840.14.6.2022.MB
  Wyświetleń: 234
 1807. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 23 stycznia 2023 r. WIR.II.746.3.1.2022.ML
  Wyświetleń: 234
 1808. ogłoszenie o naborze na stanowisko: starszy inspektor w Biurze Finansowo-Inwestycyjnym (BFI.I14)
  Wyświetleń: 234
 1809. Ogłoszenie o zgromadzeniu publicznym 21.08.2022 w Grudziądzu
  Wyświetleń: 234
 1810. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 2 sierpnia 2022 r. WIR.II.746.1.61.2021.ML
  Wyświetleń: 233
 1811. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 4 stycznia 2023 r. WIR.II.746.1.14.2022.ML
  Wyświetleń: 233
 1812. OGŁOSZENIE STAROSTY ŚWIECKIEGO z dnia 22.12.2022 r. wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do zbycia w drodze darowizny
  Wyświetleń: 233
 1813. Wynik naboru na stanowisko: starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości Delegatura Urzędu w Toruniu (WSPN.DT.3)
  Wyświetleń: 233
 1814. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 24 października 2022 r. WIR.I.7840.12.10.2022.MB (D)
  Wyświetleń: 232
 1815. PREZYDENT MIASTA BYDGOSZCZY ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa.
  Wyświetleń: 232
 1816. PREZYDENT MIASTA BYDGOSZCZY ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa.
  Wyświetleń: 232
 1817. STAROSTA BYDGOSKI ogłasza przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie na czas oznaczony 10 lat nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa.
  Wyświetleń: 232
 1818. Wyniki I tury naboru ciągłego programu Maluch + 2022-2029
  Wyświetleń: 232
 1819. Zmiany w realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023
  Wyświetleń: 232
 1820. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 25 lipca 2022 r. WIR.V.7821.16.2021.JB
  Wyświetleń: 231
 1821. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 27 lipca 2022 r. WIR.II.746.1.23.2022.ML
  Wyświetleń: 231
 1822. Wynik naboru na stanowisko: starszy specjalista w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa (WIR.I.3)
  Wyświetleń: 231
 1823. wyniki naborów na stanowiska: inspektor wojewódzki w Wydziale Nadzoru i Kontroli Delegatura Toruń (WNK.DT.IV.2)
  Wyświetleń: 231
 1824. PREZYDENT MIASTA WŁOCŁAWEK ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Lubień Kujawski w użytkowaniu wieczystym Skarbu Państwa.
  Wyświetleń: 230
 1825. Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę WIR.I.7840.2.22.2022.PK
  Wyświetleń: 229
 1826. Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę w sprawie: WIR.I.7840.2.14.2022.MO
  Wyświetleń: 229
 1827. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 3 sierpnia 2022 r. WIR.II.746.1.19.2022.ML
  Wyświetleń: 229
 1828. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 10 maja 2023 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej WIR.V.7820.13.2023.KS
  Wyświetleń: 229
 1829. Ogłoszenie o naborze wniosków z Programu „Centra opiekuńczo-mieszkalne”
  Wyświetleń: 229
 1830. STAROSTA SĘPOLEŃSKI ogłasza wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 229
 1831. Wynik naboru na stanowisko: informatyk w Zespole Bezpieczeństwa Informacji i Informatyki (ZBII.V.3)
  Wyświetleń: 229
 1832. z dnia 7 czerwca 2023 r. WIR.II.747.2.4.2023.EP
  Wyświetleń: 229
 1833. z dnia 29 czerwca 2023 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 229
 1834. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 28 grudnia 2022 r. WIR.II.747.1.5.2022.JS
  Wyświetleń: 228
 1835. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 4 sierpnia 2022 r. WIR.II.746.1.15.2022.ML
  Wyświetleń: 228
 1836. OGŁOSZENIE STAROSTY LIPNOWSKIEGO z dnia 02.02.2023 r. w sprawie dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa
  Wyświetleń: 228
 1837. PREZYDENT MIASTA BYDGOSZCZY ogłasza wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, przeznaczonych do wydzierżawienia po raz pierwszy. ul. Żeglarska, ul. Wojska Polskiego
  Wyświetleń: 228
 1838. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 2 sierpnia 2022 r. WIR.II.746.1.18.2022.ML
  Wyświetleń: 227
 1839. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO–POMORSKIEGO z dnia 31 stycznia 2023 r. WIR.II.746.1.58.2021.EP
  Wyświetleń: 227
 1840. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 29 lipca 2022 r. WIR.V.7821.4.2022.KS
  Wyświetleń: 226
 1841. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 14 marca 2023 r. WIR.II.746.1.2.2023.ML
  Wyświetleń: 226
 1842. Wynik naboru na stanowisko: starszy inspektor wojewódzki w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej (WIGK.I.5) - zastępstwo
  Wyświetleń: 226
 1843. z dnia 10 sierpnia 2022 r. Znak sprawy: WIR.V.7821.7.2022.MT
  Wyświetleń: 226
 1844. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 2 sierpnia 2022 r. WIR.II.746.1.17.2022.ML
  Wyświetleń: 224
 1845. Ogłoszenie o naborze z dnia 31.05.2023 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (WSOC.V.4.1) zastępstwo
  Wyświetleń: 224
 1846. Sprawozdanie finansowe za 2022 r. – KPUW w Bydgoszczy oraz dysponent części budżetowej Wojewoda Kujawsko-Pomorski
  Wyświetleń: 224
 1847. wynik naboru na stanowisko: starszy specjalista w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa (WIR.I.3)
  Wyświetleń: 224
 1848. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 11 stycznia 2024 r. WIR.II.747.1.4.2023.JS
  Wyświetleń: 223
 1849. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 25 lipca 2022 r. WIR.II.746.1.4.2022.ML
  Wyświetleń: 223
 1850. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 6 grudnia 2022 r. WIR.II.746.1.39.2022.JB
  Wyświetleń: 223
 1851. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 21 grudnia 2022 r. WIR.II.747.1.6.2022.JS
  Wyświetleń: 223
 1852. Z dnia 23 sierpnia 2022 r. Znak sprawy: WIR.V.7821.6.2022.MT
  Wyświetleń: 223
 1853. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 28 listopada 2022 r. WIR.II.747.1.3.2022.JS
  Wyświetleń: 222
 1854. ogłoszenie o naborze na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości (WSPN.II.6)
  Wyświetleń: 222
 1855. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 1 czerwca 2023 r. WIR.II.746.1.8.2023.ML
  Wyświetleń: 221
 1856. Wytyczne w sprawie postępowania w zakresie integracji cudzoziemców – w języku rosyjskim
  Wyświetleń: 221
 1857. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 13 marca 2023 r. WIR.I.7840.12.1.2023.MB (Z)
  Wyświetleń: 220
 1858. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 15 września 2022 r. WIR.II.746.1.11.2022.ML
  Wyświetleń: 220
 1859. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 31 stycznia 2023 r. WIR.II.746.1.44.2022.ML
  Wyświetleń: 220
 1860. WIR.II.746.1.49.2022.ML z dnia 25 stycznia 2023 r.
  Wyświetleń: 220
 1861. Informacja o wyborze ofert na realizację zadań pomocowych, o których mowa w art. 12 ust. 1 z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na podstawie Ogłoszenia Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o możliwości realizacji zadania publicznego dotyczącego pomocy na rzecz obywateli Ukrainy z dnia 14 lipca 2022 r.
  Wyświetleń: 219
 1862. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 5 stycznia 2023 r. WIR.II.746.1.46.2022.JG
  Wyświetleń: 219
 1863. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 1 sierpnia 2022 r. WIR.II.746.1.11.2022.ML
  Wyświetleń: 218
 1864. PREZYDENT MIASTA BYDGOSZCZY ogłasza wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 218
 1865. PREZYDENT MIASTA BYDGOSZCZY ogłasza wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie przetargowym
  Wyświetleń: 218
 1866. PREZYDENT MIASTA BYDGOSZCZY ogłasza wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie przetargowym
  Wyświetleń: 218
 1867. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 10 marca 2023 r. WIR.II.746.1.49.2022.ML
  Wyświetleń: 217
 1868. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 27 października 2022 r. WIR.II.746.1.35.2022.ML
  Wyświetleń: 217
 1869. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 28 listopada 2022 r. WIR.II.746.1.27.2022.ML
  Wyświetleń: 217
 1870. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 3 stycznia 2023 r. WIR.II.746.1.42.2022.ML
  Wyświetleń: 217
 1871. ogłoszenie o naborze na stanowisko: starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości (WSPN.I.3)
  Wyświetleń: 217
 1872. Informacja o wyborze ofert Na podstawie ogłoszenia Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 13 marca 2023 r. na realizację zadań pomocowych, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
  Wyświetleń: 216
 1873. Informacja o wyborze ofert w związku z rozstrzygnięciem ogłoszenia z dnia 5 stycznia 2024 r. na realizację zadań pomocowych
  Wyświetleń: 216
 1874. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 25 stycznia 2023 r.
  Wyświetleń: 216
 1875. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 20 lutego 2023 r. WIR.II.747.3.2.2022.EP
  Wyświetleń: 215
 1876. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 14 lutego 2023 r. WIR.II.746.1.44.2022.ML
  Wyświetleń: 215
 1877. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 9 listopada 2022 r. WIR.II.746.1.13.2022.ML
  Wyświetleń: 215
 1878. z dnia 24 marca 2023 r. Znak sprawy: WIR.V.7821.1.2021.KS
  Wyświetleń: 215
 1879. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Finansów i Budżetu (WFB.III.3)
  Wyświetleń: 214
 1880. wynik naboru na stanowisko: starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości (WSPN.I.3)
  Wyświetleń: 214
 1881. wyniku naboru na stanowisko: starszy specjalista w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa (WIR.I.3)
  Wyświetleń: 214
 1882. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 8 grudnia 2022 r. WIR.II.746.1.43.2022.JB
  Wyświetleń: 213
 1883. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 15 lutego 2023 r. WIR.II.747.1.6.2022.JS
  Wyświetleń: 212
 1884. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 21 listopada 2022 r. WIR.II.746.1.30.2022.ML
  Wyświetleń: 212
 1885. Petycja z 29.07.2022 r. w sprawie zagwarantowania pracownikom sfery finansów publicznych co najmniej 20-procentowych podwyżek wynagrodzeń w 2023 r.
  Wyświetleń: 212
 1886. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 9 listopada 2022 r. WIR.II.746.1.34.2022.JG
  Wyświetleń: 211
 1887. Pomoc
  Wyświetleń: 211
 1888. z dnia 20 marca 2023 r. Znak sprawy: WIR.V.7820.8.2023.MT
  Wyświetleń: 211
 1889. Informacja o wyborze ofert na realizację zadań pomocowych, o których mowa w art. 12 ust. 1 z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na podstawie Ogłoszenia Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o możliwości realizacji zadania publicznego dotyczącego pomocy na rzecz obywateli Ukrainy z dnia 6 września 2022 r.
  Wyświetleń: 210
 1890. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 21 grudnia 2022 r. WIR.II.747.3.2.2022.EP
  Wyświetleń: 210
 1891. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 8 lutego 2023 r. WIR.II.747.2.6.2022.DK
  Wyświetleń: 210
 1892. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 27 stycznia 2023 r. WIR.V.7820.5.2022.JB
  Wyświetleń: 210
 1893. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 2 listopada 2022 r. WIR.II.746.1.32.2022.JG
  Wyświetleń: 209
 1894. Wynik naboru na stanowisko: dyspozytor medyczny w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (DM) - 4 etaty
  Wyświetleń: 209
 1895. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 7 kwietnia 2023 r. WIR.I.7840.12.3.2022.PK (D)
  Wyświetleń: 208
 1896. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 29 lipca 2022 r. WIR.II.746.1.16.2022.ML
  Wyświetleń: 208
 1897. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 27 lutego 2023 r. WIR.V.7821.15.2022.MT
  Wyświetleń: 207
 1898. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 14 września 2022 r. WIR.II.746.1.15.2022.ML
  Wyświetleń: 207
 1899. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 28 listopada 2023 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej WIR.V.7820.19.2023.JB
  Wyświetleń: 207
 1900. PREZYDENT MIASTA BYDGOSZCZY ogłasza wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie przetargowym
  Wyświetleń: 207
 1901. Materiał informacyjny Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej ws. stosowania reguł konkurencyjności przez OOW, których nie dotyczy PZP realizujących zadanie tworzenia miejsc opieki z Programu Maluch+2022-20229 z KPO i FERS
  Wyświetleń: 206
 1902. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 7 listopada 2022 r. WIR.II.746.1.29.2022.ML
  Wyświetleń: 206
 1903. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 9 marca 2023 r. WIR.I.7840.12.3.2023.PK (Z)
  Wyświetleń: 206
 1904. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 13 kwietnia 2023 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej WIR.V.7820.4.2023.MT
  Wyświetleń: 206
 1905. Udostępnienie treści decyzji Nr 87/2022 z dnia 24 listopada 2022 r.
  Wyświetleń: 205
 1906. Udostępnienie treści decyzji Nr. 66/2022 z dnia 5 września 2022 r.
  Wyświetleń: 205
 1907. decyzja Nr 61/2023 z dnia 11 lipca 2023 r.
  Wyświetleń: 204
 1908. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 6 grudnia 2022 r. WIR.II.746.1.39.2022.JB
  Wyświetleń: 204
 1909. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (WSOC.V.2 3 etaty)
  Wyświetleń: 204
 1910. Wynik naboru na stanowisko: starszy inspektor w Biurze Finansowo-Inwestycyjnym (BFI.I.14)
  Wyświetleń: 204
 1911. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 30 sierpnia 2022 r. WIR.II.747.5.1.2022.DK
  Wyświetleń: 203
 1912. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 16 grudnia 2022 r. WIR.II.746.1.35.2022.ML
  Wyświetleń: 203
 1913. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 17 listopada 2022 r. WIR.II.746.1.33.2022.JG
  Wyświetleń: 203
 1914. Udostępnienie treści decyzji nr 30/2023 z dnia 4 kwietnia 2023 r. WIR.I.7840.12.15.2022.MB
  Wyświetleń: 203
 1915. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 2 lutego 2023 r. WIR.II.747.2.6.2022.DK
  Wyświetleń: 202
 1916. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 17 listopada 2022 r. WIR.II.746.1.28.2022.ML
  Wyświetleń: 202
 1917. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 25 listopada 2022 r. WIR.II.746.1.34.2022.JG
  Wyświetleń: 202
 1918. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 21 kwietnia 2023 r. WIR.II.746.1.5.2023.ML
  Wyświetleń: 202
 1919. PREZYDENT MIASTA TORUŃ ogłasza wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Toruń oraz Skarbu Państwa, przeznaczonych do sprzedaży.
  Wyświetleń: 202
 1920. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Finansów i Budżetu (WFB.II.2)
  Wyświetleń: 202
 1921. z dnia 25 maja 2023 r. WIR.II.747.2.5.2023.DK
  Wyświetleń: 202
 1922. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 27 grudnia 2022 r. WIR.V.7821.12.2022.MT
  Wyświetleń: 201
 1923. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 8 grudnia 2022 r. WIR.II.746.1.46.2022.JG
  Wyświetleń: 201
 1924. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 16 listopada 2022 r. WIR.II.746.1.32.2022.JG
  Wyświetleń: 201
 1925. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 6 marca 2023 r.
  Wyświetleń: 201
 1926. STAROSTA LIPNOWSKI ogłasza wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do najmu
  Wyświetleń: 201
 1927. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa (WIR.III.2)
  Wyświetleń: 201
 1928. Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę WIR.I.7840.2.56.2022.MO
  Wyświetleń: 200
 1929. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa (WIR.IV.4)
  Wyświetleń: 200
 1930. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 30 grudnia 2022 r. WIR.II.746.1.36.2022.ML
  Wyświetleń: 199
 1931. Ogłoszenie o zatrudnieniu - Specjalista w Punkcie Informacyjno - Doradczym w Nakle nad Notecią
  Wyświetleń: 199
 1932. OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA TORUŃ z dnia 14 grudnia 2022 roku w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 199
 1933. Wynik naboru na stanowisko: starszy specjalista w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa (WIR.I.3)
  Wyświetleń: 199
 1934. Ogłoszenie Oddziału Regionalnego AMW w Bydgoszczy o przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Toruniu przy ul. Rudackiej 8.
  Wyświetleń: 198
 1935. OGŁOSZENIE STAROSTY NAKIELSKIEGO z dnia 14 listopada 2022 roku w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w formie darowizny
  Wyświetleń: 198
 1936. Udostępnienie treści decyzji nr 17/2022 z dnia 21 grudnia 2022 r. WIR.II.747.2.6.2022.DK
  Wyświetleń: 198
 1937. OGŁOSZENIE STAROSTY ŚWIECKIEGO z dnia 24 listopada 2022 roku w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy
  Wyświetleń: 197
 1938. Wykaz szkół, którym przyznano dotację w 2023 r. w programie „Aktywna Tablica”
  Wyświetleń: 197
 1939. Udostępnienie treści decyzji nr 18/2023 z dnia 21 lutego 2023 r. WIR.I.7840.4.2.2022.PK
  Wyświetleń: 196
 1940. Udostępnienie treści decyzji nr 23/2023 z dnia 8 marca 2023 r. WIR.I.7840.3.7.2023.MO
  Wyświetleń: 196
 1941. Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę WIR.I.7840.4.2.2022.PK
  Wyświetleń: 195
 1942. z dnia 26 maja 2023 r. WIR.I.7840.12.6.2023.MB (Z)
  Wyświetleń: 195
 1943. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 2 grudnia 2022 r. WIR.II.746.1.30.2022.ML
  Wyświetleń: 194
 1944. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 28 lipca 2022 r. WIR.II.746.1.12.2022.ML
  Wyświetleń: 194
 1945. Ogłoszenie Starosty Lipnowskiego z dnia 25 sierpnia 2022 r.- wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu
  Wyświetleń: 194
 1946. Ogłoszenie Starosty Nakielskiego z dnia 3 sierpnia 2022 roku w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę
  Wyświetleń: 194
 1947. Z dnia 22 maja 2023 r. Znak sprawy: WIR.V.7820.12.2023.MT
  Wyświetleń: 194
 1948. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 03 stycznia 2023 r. WIR.II.746.1.41.2022.JG
  Wyświetleń: 193
 1949. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 14 grudnia 2022 r. WIR.II.746.1.44.2022.ML
  Wyświetleń: 193
 1950. Ogłoszenie Prezydenta Miasta Włocławek jako starosty z dnia 30 sierpnia 2022 r. - wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 193
 1951. OGŁOSZENIE STAROSTY RADZIEJOWSKIEGO w sprawie wykazu nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do najmu.
  Wyświetleń: 192
 1952. Decyzja Nr 4/2024 z dnia 25 stycznia 2024 r.
  Wyświetleń: 191
 1953. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 31 stycznia 2023 r. WIR.II.747.1.3.2022.JS
  Wyświetleń: 191
 1954. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 12 kwietnia 2023 r. WIR.II.746.1.7.2023.ML
  Wyświetleń: 189
 1955. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 18 kwietnia 2023 r. WIR.I.7840.12.16.2022.MB (D)
  Wyświetleń: 189
 1956. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 30 listopada 2022 r. WIR.II.746.3.1.2022.ML
  Wyświetleń: 189
 1957. Ogłoszenie o zatrudnieniu - Specjalista w Punkcie Informacyjno - Doradczym
  Wyświetleń: 189
 1958. PREZYDENT MIASTA BYDGOSZCZY podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do użyczenia na okres 3 lat
  Wyświetleń: 189
 1959. Udostępnienie treści decyzji nr 18/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r. WIR.II.747.2.7.2022.EP
  Wyświetleń: 189
 1960. wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Finansów i Budżetu (WFB.I.7)
  Wyświetleń: 189
 1961. Wynik naboru na stanowisko: dyspozytor medyczny w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarzadzania Kryzysowego (WBZK.DM)
  Wyświetleń: 188
 1962. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości (WSPN.II.7)
  Wyświetleń: 188
 1963. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 30 listopada 2022 r. o zmianie wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej WIR.V.7820.5.2022.JB
  Wyświetleń: 187
 1964. Ogłoszenie o zatrudnieniu - Specjalista w Punkcie Informacyjno - Doradczym
  Wyświetleń: 187
 1965. STAROSTA BYDGOSKI podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do dzierżawy w trybie przetargów ustnych
  Wyświetleń: 187
 1966. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 16 stycznia 2023 r. WIR.V.7821.14.2022.JB
  Wyświetleń: 186
 1967. OGŁOSZENIE STAROSTY LIPNOWSKIEGO z dnia 14 grudnia 2022 roku w sprawie wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do najmu
  Wyświetleń: 186
 1968. Udostępnienie treści decyzji nr 27/2023 z dnia 14 marca 2023 r. WIR.I.7840.2.72.2022.PK
  Wyświetleń: 185
 1969. Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę WIR.I.7840.3.7.2023.MO
  Wyświetleń: 184
 1970. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa (WIR.IV.7)
  Wyświetleń: 184
 1971. Informacja o wydaniu decyzji WIR.I.7840.2.48.2022.MO
  Wyświetleń: 183
 1972. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 9 maja 2023 r. WIR.II.746.1.11.2023.ML
  Wyświetleń: 183
 1973. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 18 stycznia 2023 r. WIR.II.746.1.13.2022.ML
  Wyświetleń: 182
 1974. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 18 stycznia 2024 r. WIR.II.746.1.31.2023.ML
  Wyświetleń: 182
 1975. OGŁOSZENIE STAROSTY TORUŃSKIEGO z dnia 26.01.2023 r. Starosta Toruński reprezentujący Skarb Państwa podaje do publicznej wiadomości wykaz lokalu Skarbu Państwa przeznaczonego do zbycia w trybie bezprzetargowym z zastosowaniem bonifikaty na rzecz dotychczasowego najemcy
  Wyświetleń: 182
 1976. decyzja nr 28/2022 z dnia 21 marca 2023 r.
  Wyświetleń: 181
 1977. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 25 września 2023 r.
  Wyświetleń: 181
 1978. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 4 listopada 2022 r. WIR.II.747.5.4.2022.DK
  Wyświetleń: 181
 1979. Ogłoszenie Oddziału Regionalnego AMW w Bydgoszczy o przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Toruniu przy ul. Rudackiej 8a
  Wyświetleń: 181
 1980. OGŁOSZENIE STAROSTY BYDGOSKIEGO z dnia 20.02.2023 r. w sprawie przetargów na sprzedaż nieruchomości położonej w Koronowie przy ul. Ogrodowej 3, stanowiącą własność Skarbu Państwa.
  Wyświetleń: 181
 1981. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 17 stycznia 2023 r.
  Wyświetleń: 180
 1982. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 2 marca 2023 r. WIR.I.7840.14.2.2022.MB
  Wyświetleń: 180
 1983. z dnia 12 lipca 2023 r. WIR.I.7840.12.5.2023.MB (D)
  Wyświetleń: 180
 1984. Z dnia 17 stycznia 2023 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.42.2022.ML     
  Wyświetleń: 180
 1985. z dnia 29 czerwca 2023 r. WIR.II.747.1.2.2023.JS
  Wyświetleń: 180
 1986. Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę
  Wyświetleń: 179
 1987. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 27 lutego 2023 r. WIR.II.746.1.49.2022.ML
  Wyświetleń: 179
 1988. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 15 lutego 2023 r. WIR.I.7840.14.10.2022.MB (D)
  Wyświetleń: 178
 1989. OGŁOSZENIE STAROSTY RYPIŃSKIEGO w sprawie oddania w dzierżawę gruntu rolnego stanowiącego własność Skarbu Państwa
  Wyświetleń: 178
 1990. Udostępnienie treści decyzji Nr 41/2023 z dnia 10 maja 2023 r. WIR.I.7840.2.16.2023.KS
  Wyświetleń: 178
 1991. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 2 lutego 2023 r. WIR.II.747.1.5.2022.JS
  Wyświetleń: 177
 1992. PREZYDENT MIASTA BYDGOSZCZY ogłasza wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie przetargowym
  Wyświetleń: 177
 1993. Tryb dokonywania poprawek i wyjaśnień do wniosku „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2024
  Wyświetleń: 176
 1994. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (WSOC.V.4.1) zastępstwo
  Wyświetleń: 176
 1995. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 12 grudnia 2022 r. WIR.II.746.1.36.2022.ML
  Wyświetleń: 175
 1996. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 7 lutego 2023 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego
  Wyświetleń: 175
 1997. z dnia 24 marca 2023 r. Znak sprawy: WIR.V.7821.1.2023.JB
  Wyświetleń: 175
 1998. decyzja nr 48/2023 z dnia 25 maja 2023 r.
  Wyświetleń: 174
 1999. OGŁOSZENIE STAROSTY CHEŁMIŃSKIEGO z dnia 28 listopada 2022 roku w sprawie wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do zbycia w drodze darowizny
  Wyświetleń: 173
 2000. OGŁOSZENIE STAROSTY TORUŃSKIEGO w sprawie przetargów na sprzedaż nieruchomości położonej w Kawęczynie, gm Obrowo, stanowiącą własność Skarbu Państwa.
  Wyświetleń: 172
 2001. Plany kontroli
  Wyświetleń: 172
 2002. wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej (WIGK.I.3)
  Wyświetleń: 172
 2003. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Biurze Finansowo-Inwestycyjnym (BFI.I.9)
  Wyświetleń: 172
 2004. wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa (WIR.IV.7)
  Wyświetleń: 172
 2005. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 22 września 2023 r. WIR.I.7840.8.2.2023.AP
  Wyświetleń: 171
 2006. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 25 kwietnia 2023 r. WIR.II.746.1.8.2023.ML
  Wyświetleń: 171
 2007. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 17 lutego 2023 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej WIR.V.7820.4.2023.MT
  Wyświetleń: 171
 2008. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 19 kwietnia 2023 r. WIR.II.746.1.1.2023.ML
  Wyświetleń: 171
 2009. Udostępnienie treści decyzji nr 22/2023 z dnia 6 marca 2023 r. WIR.I.7840.2.70.2022.MB
  Wyświetleń: 170
 2010. Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę WIR.I.7840.2.63.2022.MO
  Wyświetleń: 169
 2011. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 4 kwietnia 2023 r. WIR.I.7840.12.15.2022.MB (D)
  Wyświetleń: 169
 2012. Udostępnienie treści decyzji nr 82/2022 z dnia 18 października 2022 r. WIR.I.7840.2.22.2022.PK
  Wyświetleń: 169
 2013. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa (WIR.V.3)
  Wyświetleń: 169
 2014. z dnia 6 lipca 2023 r. WIR.V.7820.10.2023.MT
  Wyświetleń: 169
 2015. z dnia 20 października 2023 r. WIR.V.7820.22.2023.KS
  Wyświetleń: 169
 2016. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 12 maja 2023 r. WIR.II.746.1.3.2023.ML
  Wyświetleń: 168
 2017. Ogłoszenie o zatrudnieniu - Specjalista w Punkcie Informacyjno - Doradczym w Świeciu
  Wyświetleń: 168
 2018. Decyzja nr 110/2023 z dnia 7 listopada 2023 r.
  Wyświetleń: 167
 2019. Udostępnienie treści decyzji nr 95/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r. WIR.I.7840.1.8.2022.PK
  Wyświetleń: 167
 2020. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej (WIGK.I.3)
  Wyświetleń: 167
 2021. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości (WSPN.II.6)
  Wyświetleń: 167
 2022. z dnia 4 lipca 2023 r. WIR.II.747.2.5.2023.DK
  Wyświetleń: 167
 2023. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 14 grudnia 2023 r.
  Wyświetleń: 166
 2024. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 15 lipca 2022 r. WIR.II.746.1.61.2021.ML
  Wyświetleń: 166
 2025. Ogłoszenie o zgromadzeniu publicznym 08.11.2023 r. w Grudziądzu
  Wyświetleń: 166
 2026. PREZYDENT MIASTA BYDGOSZCZY ogłasza wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego do właścicieli nieruchomości sąsiednich.
  Wyświetleń: 166
 2027. decyzja nr 108/2023 z dnia 27 października 2023 r.
  Wyświetleń: 165
 2028. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 10 maja 2023 r. WIR.II.746.1.12.2023.ML
  Wyświetleń: 165
 2029. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 25 kwietnia 2023 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej WIR.V.7820.6.2023.JB
  Wyświetleń: 165
 2030. z dnia 12 lipca 2023 r. WIR.II.746.1.7.2023.ML
  Wyświetleń: 165
 2031. Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę WIR.I.7840.2.13.2022.MO
  Wyświetleń: 164
 2032. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 27 kwietnia 2023 r. WIR.II.746.1.3.2023.ML
  Wyświetleń: 164
 2033. Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę WIR.I.7840.2.70.2022.MB
  Wyświetleń: 163
 2034. wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Finansów i Budżetu (WFB.I.7)
  Wyświetleń: 163
 2035. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 22 marca 2024 r. w sprawie ustalenia wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych w województwie kujawsko-pomorskim
  Wyświetleń: 162
 2036. Ogłoszenie Administracji Domów Miejskich w Bydgoszczy w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie przetargowym.
  Wyświetleń: 162
 2037. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (WSOC.I.3)
  Wyświetleń: 162
 2038. Ogłoszenie o zatrudnieniu - Specjalista w Punkcie Informacyjno - Doradczym w Inowrocławiu
  Wyświetleń: 162
 2039. Ogłoszenie o zatrudnieniu - Specjalista w Punkcie Informacyjno - Doradczym w Nakle nad Notecią
  Wyświetleń: 162
 2040. PREZYDENT MIASTA GRUDZIĄDZA ogłasza wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, stanowiących własność Skarbu Państwa.
  Wyświetleń: 162
 2041. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa (WIR.III.2)
  Wyświetleń: 162
 2042. z dnia 12 grudnia 2023 r. WIR.V.7820.23.2023.KS
  Wyświetleń: 162
 2043. wynik naboru na stanowisko: rzemieślnik wykwalifikowany w Biurze Finansowo-Inwestycyjnym
  Wyświetleń: 161
 2044. z dnia 23 maja 2023 r. WIR.I.7840.12.13.2022.MB
  Wyświetleń: 161
 2045. Informacja o wyborze ofert na realizację zadań pomocowych, o których mowa w art. 12 ust. 1 z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na podstawie Ogłoszenia Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o możliwości realizacji zadania publicznego dotyczącego pomocy na rzecz obywateli Ukrainy z dnia 13 grudnia 2022 r.
  Wyświetleń: 160
 2046. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 28 kwietnia 2023 r. WIR.II.746.1.4.2023.ML
  Wyświetleń: 160
 2047. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Infrastruktury (WIR.V.3)
  Wyświetleń: 160
 2048. Wydział Rolnictwa i Środowiska
  Wyświetleń: 160
 2049. z dnia 6 lipca 2023 r. WIR.V.7820.9.2022.JB
  Wyświetleń: 160
 2050. Ogłoszenie Oddziału Regionalnego AMW w Bydgoszczy o przetargach na sprzedaż nieruchomości położonych w Toruniu oraz we Włocławku.
  Wyświetleń: 159
 2051. z dnia 22 marca 2023 r. WIR.II.746.1.4.2023.ML
  Wyświetleń: 159
 2052. Ogłoszenie wyników II tury naboru ciągłego w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2022-2029
  Wyświetleń: 158
 2053. Wynik naboru na stanowisko: starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości (WSPN.I.3)
  Wyświetleń: 158
 2054. z dnia 31 maja 2023 r. WIR.II.747.1.2.2023.JS
  Wyświetleń: 158
 2055. z dnia 23 maja 2023 r. WIR.II.746.1.13.2023.ML
  Wyświetleń: 158
 2056. decyzja Nr 109/2023 z dnia 27 października 2023 r.
  Wyświetleń: 157
 2057. z dnia 7 lipca 2023 r. WIR.I.7840.12.7.2023.MB (D)
  Wyświetleń: 157
 2058. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Punkt Paszportowy Inowrocław (WSOC.I.3)
  Wyświetleń: 156
 2059. Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę WIR.I.7840.2.72.2022.PK
  Wyświetleń: 155
 2060. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 10 sierpnia 2023 r. WIR.II.747.2.8.2023.DK
  Wyświetleń: 155
 2061. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 4 kwietnia 2023 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej WIR.V.7820.9.2023.KS
  Wyświetleń: 154
 2062. Ogłoszenie Prezydenta Miasta Włocławek jako starosty wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego do nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubień Kujawski w użytkowaniu wieczystym Skarbu Państwa
  Wyświetleń: 154
 2063. PREZYDENT MIASTA BYDGOSZCZY ogłasza wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz Centrum Onkologii prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy
  Wyświetleń: 154
 2064. PREZYDENT MIASTA BYDGOSZCZY ogłasza wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym przy ul. Słowackiego i Szarych Szeregów
  Wyświetleń: 154
 2065. z dnia 25 października 2023 r.
  Wyświetleń: 154
 2066. z dnia 5 lipca 2023 r. WIR.II.747.1.1.2023.JS
  Wyświetleń: 153
 2067. Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę
  Wyświetleń: 152
 2068. Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę WIR.I.7840.2.16.2023.KS
  Wyświetleń: 152
 2069. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 30 stycznia 2024 r. WIR.II.747.2.1.2024.MS
  Wyświetleń: 152
 2070. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 10 maja 2023 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego WIR.V.7820.14.2022.KS
  Wyświetleń: 151
 2071. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 19 kwietnia 2023 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej WIR.V.7820.10.2023.MT
  Wyświetleń: 151
 2072. PREZYDENT MIASTA WŁOCŁAWEK JAKO STAROSTA, WYKONUJĄCY ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ O