Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Statystyki podstron

Rok 2022
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
680497307417660498295579510000000
Rok 2021
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
3496836100534634755250520504914222050676107585983525787167523
Rok 2020
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
00000000000459
 1. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 145540
 2. Informacje ogólne, rezerwacja wizyty
  Wyświetleń: 41767
 3. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 30817
 4. Paszport
  Wyświetleń: 23953
 5. Ogłoszenia i obwieszczenia
  Wyświetleń: 21649
 6. Ogłoszenia o naborze
  Wyświetleń: 21042
 7. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
  Wyświetleń: 18089
 8. Co potrzebujemy do złożenia wniosku paszportowego
  Wyświetleń: 17510
 9. Formularze i wnioski
  Wyświetleń: 16061
 10. Opłaty paszportowe i konta
  Wyświetleń: 14903
 11. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 12284
 12. Wykazy wolnych miejsc szkoleniowych oraz liczby przyznanych miejsc na postępowanie kwalifikacyjne
  Wyświetleń: 10803
 13. Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
  Wyświetleń: 9677
 14. Zdrowie
  Wyświetleń: 9364
 15. Komunikacja
  Wyświetleń: 9325
 16. Biura i punkty paszportowe
  Wyświetleń: 9172
 17. Wydziały i Biura Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego
  Wyświetleń: 9036
 18. Wydział Zdrowia - Kujawsko-Pomorskie Centrum Zdrowia Publicznego
  Wyświetleń: 8057
 19. Wyniki naborów
  Wyświetleń: 7975
 20. Rekrutacja pracowników w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy
  Wyświetleń: 7711
 21. Wydawanie zezwoleń na pracę cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
  Wyświetleń: 7232
 22. Bezpieczeństwo
  Wyświetleń: 7029
 23. Kształcenie kadr medycznych
  Wyświetleń: 6974
 24. Kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów
  Wyświetleń: 6617
 25. Kontrole
  Wyświetleń: 6510
 26. Przetargi w K-PUW
  Wyświetleń: 6257
 27. Konsultanci wojewódzcy w ochronie zdrowia
  Wyświetleń: 6029
 28. Sprawozdawczość statystyczna z zakresu „zdrowie i ochrona zdrowia”
  Wyświetleń: 5998
 29. Kierownictwo Urzędu
  Wyświetleń: 5669
 30. Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
  Wyświetleń: 5521
 31. wynik postępowań kwalifikacyjnych
  Wyświetleń: 5416
 32. Zezwolenie na pobyt czasowy
  Wyświetleń: 5333
 33. Aktualności Wydziału Zdrowia
  Wyświetleń: 5310
 34. Dzienniki Urzędowe
  Wyświetleń: 5305
 35. Rejestry i ewidencje
  Wyświetleń: 5234
 36. Tabela obowiązujących opłat
  Wyświetleń: 4616
 37. Rejestr Domów Pomocy Społecznej
  Wyświetleń: 4279
 38. Zaproszenia
  Wyświetleń: 4139
 39. Cudzoziemcy - informacje podstawowe
  Wyświetleń: 4012
 40. Delegatury
  Wyświetleń: 3986
 41. Dyrektor Generalny
  Wyświetleń: 3977
 42. Wydanie i wymiana karty pobytu
  Wyświetleń: 3974
 43. Odroczenie lub rozkładanie na raty spłaty należności pieniężnej za mandat karny kredytowany
  Wyświetleń: 3951
 44. Przygotowanie wniosków o nadanie orderów, odznaczeń
  Wyświetleń: 3830
 45. Polityka społeczna
  Wyświetleń: 3624
 46. Fundusz rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej
  Wyświetleń: 3531
 47. Terminy egzaminów dla kierowców wykonujących przewóz drogowy - kwalifikacja wstępna
  Wyświetleń: 3490
 48. Formy legalizacji pobytu obywateli państw spoza UE
  Wyświetleń: 3447
 49. Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
  Wyświetleń: 3379
 50. Wolne stanowiska pracy w Służbie Cywilnej
  Wyświetleń: 3348
 51. z dnia 26 marca 2021 r w sprawie ustalenia wysokości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m² powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych w województwie kujawsko-pomorskim.
  Wyświetleń: 3338
 52. Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
  Wyświetleń: 3287
 53. Budownictwo
  Wyświetleń: 3283
 54. Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
  Wyświetleń: 3269
 55. Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą
  Wyświetleń: 3199
 56. Sprawy obywatelskie
  Wyświetleń: 3159
 57. Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 2893
 58. Informacje
  Wyświetleń: 2868
 59. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 2776
 60. Egzaminy dla kandydatów na instruktorów i wykładowców nauki jazdy
  Wyświetleń: 2759
 61. Egzaminy dla kierowców wykonujących przewóz drogowy
  Wyświetleń: 2701
 62. Wydział Nadzoru i Kontroli
  Wyświetleń: 2694
 63. Polityka prywatności BIP
  Wyświetleń: 2692
 64. Administracja Zespolona
  Wyświetleń: 2658
 65. Rozpoczęcie specjalizacji
  Wyświetleń: 2651
 66. Obywatelstwo, Karta Polaka
  Wyświetleń: 2590
 67. Pełnomocnicy Wojewody
  Wyświetleń: 2561
 68. Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bydgoszczy
  Wyświetleń: 2514
 69. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 2478
 70. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 2428
 71. Państwowa Straż Rybacka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Bydgoszczy
  Wyświetleń: 2389
 72. Wydział Polityki Społecznej
  Wyświetleń: 2376
 73. Wykaz zakładów pracy chronionej i spółdzielni inwalidów
  Wyświetleń: 2337
 74. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 2291
 75. Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu
  Wyświetleń: 2265
 76. Karta Polaka
  Wyświetleń: 2238
 77. Kontakt
  Wyświetleń: 2197
 78. Wytyczne w sprawie postępowania w zakresie integracji cudzoziemców
  Wyświetleń: 2170
 79. Wydawanie decyzji potwierdzającej prawo do rekompensaty za "mienie zabużańskie"
  Wyświetleń: 2071
 80. Rolnictwo i środowisko
  Wyświetleń: 2051
 81. Uznanie za obywatela polskiego
  Wyświetleń: 2036
 82. Internetowa rejestracja wizyty
  Wyświetleń: 2021
 83. Nieruchomości
  Wyświetleń: 2000
 84. Rejestr placówek całodobowej opieki
  Wyświetleń: 1994
 85. Dokumenty i zaświadczenia z archiwum zakładowego
  Wyświetleń: 1990
 86. Mandaty karne
  Wyświetleń: 1926
 87. Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE
  Wyświetleń: 1922
 88. Regulamin Urzędu
  Wyświetleń: 1901
 89. Nadanie obywatelstwa polskiego
  Wyświetleń: 1897
 90. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy
  Wyświetleń: 1888
 91. Niepełnosprawność
  Wyświetleń: 1810
 92. Budżet, majątek Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego
  Wyświetleń: 1806
 93. Plan Działalności Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy
  Wyświetleń: 1785
 94. Organizacja kwalifikacji wojskowej
  Wyświetleń: 1775
 95. Zgłoszenie budowy lub wykonania innych robót budowlanych
  Wyświetleń: 1773
 96. Statystyka medyczna
  Wyświetleń: 1769
 97. Statut Urzędu
  Wyświetleń: 1768
 98. Komisje i Zespoły Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego
  Wyświetleń: 1764
 99. Udostępnianie informacji publicznej
  Wyświetleń: 1764
 100. Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
  Wyświetleń: 1731
 101. Rejestr placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz wolnych miejsc w tych placówkach
  Wyświetleń: 1707
 102. Koszt odtworzenia 1 m kw.
  Wyświetleń: 1704
 103. Wojewódzka Komisja ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Bydgoszczy
  Wyświetleń: 1700
 104. Praktyki studenckie w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy
  Wyświetleń: 1685
 105. Kościół
  Wyświetleń: 1679
 106. Opracowania, raporty i analizy
  Wyświetleń: 1639
 107. Obwieszczenie z dnia 28 września w sprawie ustalenia wysokości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m² powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych w województwie kujawsko-pomorskim.
  Wyświetleń: 1631
 108. Wydział Koordynacji Świadczeń
  Wyświetleń: 1630
 109. Deklaracja dostępności
  Wyświetleń: 1620
 110. Zespół Bezpieczeństwa Informacji i Informatyki
  Wyświetleń: 1620
 111. Pobierz programy
  Wyświetleń: 1599
 112. Przebieg specjalizacji
  Wyświetleń: 1594
 113. Plan Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego - obowiązujący
  Wyświetleń: 1580
 114. Sposoby stanowienia aktów publicznoprawnych
  Wyświetleń: 1567
 115. Paszport tymczasowy
  Wyświetleń: 1537
 116. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 1529
 117. Biuro Wojewody
  Wyświetleń: 1526
 118. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy
  Wyświetleń: 1526
 119. Ochrona danych osobowych - RODO
  Wyświetleń: 1523
 120. Wydział Finansów i Budżetu
  Wyświetleń: 1520
 121. Rejestr miejsc, w których gmina udziela tymczasowego schronienia
  Wyświetleń: 1518
 122. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Toruniu
  Wyświetleń: 1485
 123. Powszechny obowiązek obrony RP
  Wyświetleń: 1475
 124. Udostępnianie aktów normatywnych
  Wyświetleń: 1460
 125. Składanie petycji w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim
  Wyświetleń: 1455
 126. Wykaz Środowiskowych Domów Samopomocy
  Wyświetleń: 1449
 127. Rejestr Jednostek Specjalistycznego Poradnictwa
  Wyświetleń: 1448
 128. Podstawowe przepisy prawa dotyczące cudzoziemców
  Wyświetleń: 1441
 129. Plan szkolenia obronnego województwa kujawsko-pomorskiego
  Wyświetleń: 1438
 130. Rejestr Centrów Integracji Społecznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  Wyświetleń: 1415
 131. Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy
  Wyświetleń: 1395
 132. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 1381
 133. Państwowa Straż Łowiecka
  Wyświetleń: 1380
 134. Poświadczenie posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego
  Wyświetleń: 1378
 135. Zakończenie specjalizacji. Państwowy Egzamin Specjalizacyjny
  Wyświetleń: 1378
 136. Wojewódzki plan zarządzania kryzysowego
  Wyświetleń: 1377
 137. Zezwolenie na pobyt stały
  Wyświetleń: 1371
 138. Formy legalizacji pobytu obywateli państw członkowskich UE
  Wyświetleń: 1358
 139. Medycyna szkolna
  Wyświetleń: 1352
 140. Wydawanie zaświadczeń dla celów emerytalno-rentowych
  Wyświetleń: 1349
 141. Wojewódzka Komisja ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych
  Wyświetleń: 1343
 142. Zgłoszenie o uzyskanie karty doskonalenia zawodowego ratowników medycznych
  Wyświetleń: 1337
 143. Oddział Redakcji Dziennika Urzędowego
  Wyświetleń: 1331
 144. Plan działania Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w zakresie realizacji zadań obronnych na terenie województwa
  Wyświetleń: 1321
 145. Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Bydgoszczy
  Wyświetleń: 1315
 146. Kształcenie podyplomowe diagnostów laboratoryjnych
  Wyświetleń: 1314
 147. COVID-19 - akty prawne i dokumenty dotyczące zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania koronawirusa
  Wyświetleń: 1289
 148. Biuro Finansowo-Inwestycyjne
  Wyświetleń: 1288
 149. Wykaz zakładów aktywności zawodowej
  Wyświetleń: 1284
 150. Wykaz Zespołów Ratownictwa Medycznego
  Wyświetleń: 1281
 151. Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna
  Wyświetleń: 1272
 152. Ponowne Wykorzystywanie Informacji Sektora Publicznego
  Wyświetleń: 1266
 153. Biuro Kadrowo-Organizacyjne
  Wyświetleń: 1257
 154. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - EDYCJA 2022
  Wyświetleń: 1254
 155. Wojewódzki plan transformacji
  Wyświetleń: 1254
 156. Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Bydgoszczy
  Wyświetleń: 1241
 157. Wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę
  Wyświetleń: 1239
 158. Przekazywanie nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz jednostek samorządu terytorialnego - na rzecz gminy
  Wyświetleń: 1238
 159. Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Bydgoszczy
  Wyświetleń: 1234
 160. Wytyczne Wojewody Kujawsko-Pomorskiego do szkolenia obronnego
  Wyświetleń: 1219
 161. Wzory pism
  Wyświetleń: 1214
 162. Zrzeczenie się obywatelstwa polskiego
  Wyświetleń: 1186
 163. Udostępnianie dokumentacji
  Wyświetleń: 1182
 164. Plan działania Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w zakresie zarządzania i reagowania kryzysowego oraz ochrony ludności
  Wyświetleń: 1161
 165. System Rejestrów Państwowych
  Wyświetleń: 1159
 166. Wykaz przedsiębiorstw i instytucji których akta znajdują się w Archiwum Zakładowym w K-PUW
  Wyświetleń: 1133
 167. Rejestr Klubów Integracji Społecznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  Wyświetleń: 1114
 168. Rejestr tłumaczy polskiego języka migowego, systemu językowo-migowego
  Wyświetleń: 1108
 169. Zgłoszenia dotyczące robót budowlanych nie wymagających pozwolenia
  Wyświetleń: 1103
 170. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Bydgoszczy
  Wyświetleń: 1092
 171. Harmonogram szkoleń z zkresu ochrony ludności i obrony cywilnej
  Wyświetleń: 1081
 172. RODO
  Wyświetleń: 1073
 173. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Bydgoszczy
  Wyświetleń: 1071
 174. ogłoszenie o naborze na stanowisko – inspektor wojewódzki do Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
  Wyświetleń: 1069
 175. Mapowanie potrzeb zdrowotnych
  Wyświetleń: 1058
 176. Ewidencja podmiotów prowadzących kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy
  Wyświetleń: 1042
 177. Inne dokumenty wydawane cudzoziemcom
  Wyświetleń: 1023
 178. Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Bydgoszczy
  Wyświetleń: 1010
 179. Dotacje podmiotowe z budżetu państwa dla spółek wodnych i ich związków
  Wyświetleń: 999
 180. Naczelny Lekarz Uzdrowiska
  Wyświetleń: 994
 181. Zasady pobytu obywateli Unii Europejskiej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
  Wyświetleń: 986
 182. Dotacje dla gmin
  Wyświetleń: 979
 183. Przepisy prawne regulujące system Państwowe Ratownictwo Medyczne Karty podstawowe Pokaż (aktywna karta)
  Wyświetleń: 967
 184. Sprawozdawczość finansowa
  Wyświetleń: 956
 185. dyspozytor medyczny do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (Toruń)
  Wyświetleń: 946
 186. Wytyczne Wojewody Kujawsko-Pomorskiego do działalności w dziedzinie obrony cywilnej w województwie
  Wyświetleń: 927
 187. Rejestracja pobytu obywatela Unii Europejskiej
  Wyświetleń: 918
 188. Wyniki naboru wniosków w ramach Programu „Centra opiekuńczo-mieszkalne” finansowanego z Funduszu Solidarnościowego
  Wyświetleń: 902
 189. Ogłoszenie o prace: dyspozytor medyczny do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (Toruń)
  Wyświetleń: 879
 190. Przydatne linki
  Wyświetleń: 879
 191. Rejestr jednostek współpracujących z systemem PRM Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  Wyświetleń: 858
 192. dyspozytor medyczny do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
  Wyświetleń: 853
 193. ogłoszenie o naborze na stanowisko – operator numerów alarmowych Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
  Wyświetleń: 845
 194. Sprawozdawczość z zakresu zdrowia publicznego
  Wyświetleń: 842
 195. Przykładowy wzór wniosku w sprawie udzielenia zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych
  Wyświetleń: 836
 196. ogłoszenie o pracę: kierownik oddziału do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
  Wyświetleń: 833
 197. Składanie wniosków i dokonywanie zgłoszeń w formie elektronicznej
  Wyświetleń: 832
 198. Wydawanie decyzji o pozwoleniu na budowę na terenie zamkniętym
  Wyświetleń: 831
 199. Karta Statystyczna Szpitalna Ogólna – formularz MZ/Szp-11
  Wyświetleń: 826
 200. Oddział wierzytelności
  Wyświetleń: 826
 201. Wykaz lekarzy upoważnionych przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego do przeprowadzania badań lekarskich na kierowców
  Wyświetleń: 825
 202. Wydawanie decyzji o pozwolenie na budowę - obszary kolejowe
  Wyświetleń: 808
 203. Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Bydgoszczy
  Wyświetleń: 807
 204. ogłoszenie o przetargu - spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego w Mogilnie ul. 22 Stycznia 1/62
  Wyświetleń: 806
 205. Ewidencja instruktorów techniki jazdy
  Wyświetleń: 804
 206. Samodzielne stanowisko ds. Audytu Wewnętrznego
  Wyświetleń: 802
 207. Wniosek o ostemplowanie przedłożonego dziennika budowy (wzór)
  Wyświetleń: 799
 208. Program szkolenia obronnego województwa kujawsko – pomorskiego na lata 2021-2026
  Wyświetleń: 792
 209. informatyk do Zespołu Bezpieczeństwa Informacji i Informatyki
  Wyświetleń: 786
 210. z dnia 24 września 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości wskaznika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m kw. powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych w województwie kujawsko-pomorskim
  Wyświetleń: 786
 211. informacja o naborze wniosków w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021
  Wyświetleń: 784
 212. Rejestr przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia
  Wyświetleń: 777
 213. Opiniowanie celowości inwestycji w ochronie zdrowia
  Wyświetleń: 776
 214. ogłoszenie o pracę: dyspozytor medyczny do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (Bydgoszcz)
  Wyświetleń: 772
 215. Pełnomocnik Wojewody do Spraw Osób Niepełnosprawnych i Rodziny
  Wyświetleń: 772
 216. ogłoszenie o naborze na stanowisko – inspektor wojewódzki do Wydziału Nadzoru i Kontroli
  Wyświetleń: 771
 217. ogłoszenie o pracę: psycholog do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
  Wyświetleń: 770
 218. Przedłużanie wiz
  Wyświetleń: 770
 219. Karta pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej
  Wyświetleń: 767
 220. Kształcenie podyplomowe w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia
  Wyświetleń: 763
 221. ogłoszenie o naborze na stanowisko – inspektor wojewódzki do Wydziału Nadzoru i Kontroli
  Wyświetleń: 762
 222. Rejestr ośrodków doskonalenia techniki jazdy
  Wyświetleń: 755
 223. Wpis do rejestru ośrodków lub organizatorów turnusów rehabilitacyjnych
  Wyświetleń: 755
 224. Wytyczne Wojewody w sprawie zasad organizacji szkoleń i ćwiczeń z zakresu OC w województwie
  Wyświetleń: 753
 225. Ponowne ogłoszenie o naborze członka Rady Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Bydgoszczy
  Wyświetleń: 747
 226. Wyniki naboru wniosków w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021 finansowanego z Funduszu Solidarnościowego
  Wyświetleń: 733
 227. Uznanie za repatrianta
  Wyświetleń: 730
 228. Legitymacja osoby niepełnosprawnej
  Wyświetleń: 729
 229. informacja o naborze wniosków w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021
  Wyświetleń: 718
 230. KONTAKT
  Wyświetleń: 718
 231. ogłoszenie o pracę: zastępca kierownika oddziału do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
  Wyświetleń: 718
 232. Kształcenie podyplomowe farmaceutów
  Wyświetleń: 713
 233. Wojewódzki plan działania na wypadek wystąpienia epidemii
  Wyświetleń: 708
 234. Wytyczne Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w sprawie zasad organizacji i sposobu przeprowadzania szkoleń z zakresu obrony cywilnej w województwie kujawsko – pomorskim
  Wyświetleń: 708
 235. Obowiązki ciążące na prowadzącym Zakład Pracy Chronionej lub Zakład Aktywności Zawodowej
  Wyświetleń: 703
 236. z dnia 26 lutego 2021 r.
  Wyświetleń: 700
 237. Ochrona gruntów rolnych
  Wyświetleń: 698
 238. Niekorzystne zakończenie ciąży – rekomendacje postępowania z dziećmi i rodzicami w niepowodzeniu położniczym dla personelu medycznego oddziałów położniczo-ginekologicznych województwa kujawsko-pomorskiego
  Wyświetleń: 697
 239. z dnia 9 marca 2021 r. w sprawie WIR.V.7821.9.2020.KS
  Wyświetleń: 696
 240. Przyznanie statusu Zakładu Aktywności Zawodowej
  Wyświetleń: 691
 241. Przedłużanie okresu pobytu w ramach ruchu bezwizowego
  Wyświetleń: 689
 242. ogłoszenie o naborze na stanowisko – inspektor wojewódzki do Biura Finansowo-Inwestycyjnego
  Wyświetleń: 688
 243. Opiniowanie programów polityki zdrowotnej
  Wyświetleń: 687
 244. Wykaz lekarzy upoważnionych przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego do przeprowadzania badań lekarskich na kierowców
  Wyświetleń: 685
 245. Rozpatrywanie wniosków państw. osób prawnych o uwłaszczenie w stosunku do gruntów i budynków
  Wyświetleń: 682
 246. Odwołania od decyzji w sprawach świadczeń na rzecz obrony
  Wyświetleń: 681
 247. Ogłoszenie o naborze członka Rady K-POW NFZ
  Wyświetleń: 681
 248. ogłoszenie o naborze na stanowisko – inspektor wojewódzki do Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
  Wyświetleń: 681
 249. II przetarg na sprzedaż samochodu osobowego
  Wyświetleń: 678
 250. Badania specjalistyczne
  Wyświetleń: 676
 251. Majątek Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego
  Wyświetleń: 676
 252. Nadawanie statusu Centrum Integracji Społecznej
  Wyświetleń: 674
 253. Zgłoszenie rozbiórki (wzór formularza PB-4)
  Wyświetleń: 674
 254. ogłoszenie o naborze na stanowisko – dyspozytor medyczny do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
  Wyświetleń: 670
 255. Nabywanie z mocy prawa na własność skarbu państwa lub j.s.t. nieruchomości zajętych pod drogi
  Wyświetleń: 667
 256. Budżet Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  Wyświetleń: 666
 257. Wydanie decyzji administracyjnej dot. programu kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy
  Wyświetleń: 666
 258. ogłoszenie o naborze na stanowisko – inspektor wojewódzki do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
  Wyświetleń: 664
 259. Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019
  Wyświetleń: 661
 260. Potwierdzanie wystąpienia szkód na indywidualnych protokołach szacowania strat rolników poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych.
  Wyświetleń: 658
 261. Karta Statystyczna Szpitalna Ogólna na podstawie formularza MZ/Szp-11
  Wyświetleń: 657
 262. Rejestr ośrodków doskonalenia techniki jazdy
  Wyświetleń: 654
 263. Akty prawne
  Wyświetleń: 651
 264. ogłoszenie o naborze na stanowisko – wojewódzki koordynator ratownictwa medycznego do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
  Wyświetleń: 647
 265. Kontynuacja projektowania i budowy drogi ekspresowej S-5 na odcinku Nowe Marzy – Bydgoszcz – granica województwa kujawsko – pomorskiego i wielkopolskiego z podziałem na 2 części: Część 2 – Kontynuacja projektu i budowy drogi ekspresowej S-5 na odcinku od
  Wyświetleń: 645
 266. Lista rzeczoznawców majątkowych - kandydatów na biegłych w postępowaniach administracyjnych prowadzonych w Wydziale Infrastruktury i Rozwoju Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego
  Wyświetleń: 643
 267. Narodowy program przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój 2012-2015
  Wyświetleń: 643
 268. Rejestr przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia
  Wyświetleń: 643
 269. Lista organizacji pozarządowych uprawnionych do prowadzenia punktów na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego
  Wyświetleń: 642
 270. ogłoszenia o naborze na stanowisko inspektor wojewódzki do Wydziału Finansów i Budżetu
  Wyświetleń: 642
 271. ogłoszenie o naborze na stanowisko - inspektor wojewódzki do Wydziału Polityki Społecznej III.3
  Wyświetleń: 641
 272. Wydawanie zaświadczeń z ewidencji kościołów i innych związków wyznaniowych
  Wyświetleń: 641
 273. Kryptonimy ZRM
  Wyświetleń: 640
 274. zastępca kierownika oddziału WBZK
  Wyświetleń: 639
 275. Potwierdzanie odbioru powiadomienia władz kościelnych o uzyskaniu osobowości prawnej
  Wyświetleń: 637
 276. Rządowy Program na Rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej w województwie kujawsko-pomorskim
  Wyświetleń: 636
 277. kierownik oddziału WBZK
  Wyświetleń: 635
 278. Wszelkie zapytania dotyczące spraw
  Wyświetleń: 635
 279. Wytyczne Szefa OCK dotyczące budownictwa ochronnego
  Wyświetleń: 635
 280. Wyniki naboru wniosków w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021 finansowanego z Funduszu Solidarnościowego
  Wyświetleń: 633
 281. Dane teleadresowe, na które kieruje się zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia na terenie gminy
  Wyświetleń: 632
 282. Ogłoszenie o naborze na stanowisko – inspektor wojewódzki do Wydziału Nadzoru i Kontroli
  Wyświetleń: 619
 283. Wydanie/wymiana dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu obywatela Unii Europejskiej
  Wyświetleń: 619
 284. z dnia 29 czerwca 2021 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 617
 285. Kształcenie podyplomowe farmaceutów
  Wyświetleń: 615
 286. Zabytek Zadbany 2021 r - informacja o konkursie
  Wyświetleń: 614
 287. Aktywność zawodowa osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 613
 288. Wydanie zezwolenia na prowadzenie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej
  Wyświetleń: 613
 289. Wniosek o zmianę pozwolenia na budowę (wzór formularza PB-7)
  Wyświetleń: 612
 290. JAK ZŁOŻYĆ WNIOSEK
  Wyświetleń: 609
 291. z dnia 30 marca 2021 r. Znak sprawy: WIR.V.7820.16.2020.KS
  Wyświetleń: 604
 292. z dnia 24 lutego 2021 r w sprawie WIR.II.747.18.2020.EP
  Wyświetleń: 602
 293. ogłoszenie o naborze na stanowisko – inspektor wojewódzki do Wydziału Zdrowia
  Wyświetleń: 598
 294. Odwołania dotyczące opieki nad członkiem rodziny
  Wyświetleń: 595
 295. Przyznawanie statusu Zakładu Pracy Chronionej
  Wyświetleń: 593
 296. wynik naboru WIR inspektor
  Wyświetleń: 593
 297. ogłoszenie o pracę: wojewódzki koordynator ratownictwa medycznego do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
  Wyświetleń: 591
 298. Ogłoszenie Wojewody o pisemnym przetargu na sprzedaż maszyn i urządzeń pozostałych po rozwiązanej umowie o oddanie przedsiębiorstwa państwowego do odpłatnego korzystania zawartej pomiędzy Skarbem Państwa a METRON-INVESTMENT Spółką z o.o.
  Wyświetleń: 591
 299. Tabele kosztów funkcjonowania Zespołów Ratownictwa Medycznego
  Wyświetleń: 590
 300. Dane teleadresowe, na które kieruje się zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia na terenie gminy
  Wyświetleń: 589
 301. Informacja o terminach egzaminów dla instruktorów techniki jazdy
  Wyświetleń: 587
 302. Informacja o umorzeniach należności
  Wyświetleń: 587
 303. Realizacja zadań PZON 2019 r.
  Wyświetleń: 587
 304. z dnia 14 maja 2021 r Znak sprawy: WIR.II.747.18.2020.EP
  Wyświetleń: 587
 305. Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę
  Wyświetleń: 586
 306. Uruchamianie pomocy finansowej dla poszkodowanych - przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych
  Wyświetleń: 584
 307. Sprawozdanie finansowe za 2019 r. – KPUW w Bydgoszczy oraz dysponent części budżetowej Wojewoda Kujawsko-Pomorski
  Wyświetleń: 583
 308. SKŁAD WOJEWÓDZKIEJ KOMISJI DS. ORZEKANIA O ZDARZENIACH MEDYCZNYCH W BYDGOSZCZY
  Wyświetleń: 581
 309. wynik naboru na stanowisko – inspektor wojewódzki w Wydziale Nadzoru i Kontroli
  Wyświetleń: 578
 310. Wydawanie i cofanie zezwoleń na prowadzenie placówek zapewniających całodobową opiekę
  Wyświetleń: 577
 311. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO o wydaniu decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości z dnia 14 stycznia 2021 r.
  Wyświetleń: 576
 312. Prezydent miasta Bydgoszczy przekazuje wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego
  Wyświetleń: 573
 313. Rejestr zgłoszeń budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1-3, przebudowy, o której mowa w art. 29 ust. 3 pkt 1 lit. a, oraz instalowania, o którym mowa w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d ustawy Prawo budowlane, z wyłączeniem obiektów budowlanych usytuowane
  Wyświetleń: 573
 314. Zasady bezpiecznego latania bezzałogowymi statkami powietrznymi tzw. "dronami"
  Wyświetleń: 573
 315. Realizacja rządowego programu "Razem bezpieczniej" w województwie kujawsko-pomorskim
  Wyświetleń: 571
 316. ogłoszenie o nabór na stanowisko główny specjalista do Wydziału Finansów i Budżetu
  Wyświetleń: 570
 317. Przekazywanie nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz jednostek samorządu terytorialnego - na rzecz powiatu
  Wyświetleń: 570
 318. Plan Ochrony Przed Powodzią Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  Wyświetleń: 567
 319. Informacja dotycząca procedury uzyskania dostępu do danych osobowych przetwarzanych w Wizowym Systemie Informacyjnym (VIS)
  Wyświetleń: 565
 320. ogłoszenie o naborze na stanowisko – psycholog w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
  Wyświetleń: 563
 321. Wykaz Ośrodków Świadczących Pomoc Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem
  Wyświetleń: 563
 322. Wczesna niepełnosprawność - dane statystyczne
  Wyświetleń: 561
 323. Odwołania dotyczące posiadania na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny
  Wyświetleń: 560
 324. Ogłoszenie o naborze z dnia 14.01.2022 r. na stanowisko - Osoba obsługująca infolinię telefoniczną dla cudzoziemców - ofiar przestępstw BFI - 4 etaty
  Wyświetleń: 560
 325. ogłoszenie o naborze na stanowisko – wojewódzki koordynator ratownictwa medycznego do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
  Wyświetleń: 559
 326. Sprawozdanie finansowe 2018 r. KPUW oraz dysponent części budżetowej Wojewoda Kujawsko-Pomorski
  Wyświetleń: 558
 327. Wyniki naboru wniosków w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2022
  Wyświetleń: 558
 328. Wydanie zezwoleń na prowadzenie domu pomocy społecznej
  Wyświetleń: 557
 329. ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektor do Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa
  Wyświetleń: 555
 330. z dnia 15 marca 2021 r. w sprawie WIR.II.746.1.4.2021.EP
  Wyświetleń: 555
 331. Obsługa interesantów z niepełnosprawnością na terenie Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego
  Wyświetleń: 554
 332. Wniosek o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę (wzór formularza PB-9)
  Wyświetleń: 554
 333. Przedsiębiorstwa podległe Wojewodzie Kujawsko-Pomorskiemu
  Wyświetleń: 553
 334. Melioracje wodne podstawowe i szczegółowe (rozdział 01008 § 2210 i 6610)
  Wyświetleń: 552
 335. Struktura niepełnosprawności w powiatach województwa kujawsko-pomorskiego Karty podstawowe
  Wyświetleń: 545
 336. Ogłoszenie o naborze na stanowisko pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych w Zespole Bezpieczeństwa Informacji i Informatyki
  Wyświetleń: 543
 337. obwieszczenie z dnia 30 grudnia 2020 r w sprawie WIR.II.747.14.2020.EP
  Wyświetleń: 542
 338. przekazuję ogłoszenie o naborze na stanowisko – psycholog do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
  Wyświetleń: 542
 339. Wydawanie zaświadczeń o wykreśleniu z rejestru kandydatów do spółdzielni mieszkaniowych
  Wyświetleń: 541
 340. Raport o stanie zapewnienia dostępności
  Wyświetleń: 540
 341. ogłoszenie o naborze na stanowiska inspektor wojewódzki do Wydziału Polityki Społecznej III.2
  Wyświetleń: 539
 342. z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie WIR.I.7840.9.54.2020.MB (Z)
  Wyświetleń: 538
 343. ogłoszenie o naborze na stanowisko – inspektor wojewódzki w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej
  Wyświetleń: 536
 344. Formularz zgłoszeniowy jednostki współpracującej z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego
  Wyświetleń: 535
 345. Sprawozdanie z realizacji na terenie województwa zadań określonych ustawą o kierujących pojazdami
  Wyświetleń: 534
 346. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 22 grudnia 2020 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 532
 347. Uzgadnianie tras pielgrzymek i innych imprez o charakterze religijnym w zakresie bezpieczeństwa
  Wyświetleń: 532
 348. z dnia 31 marca 2021 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 530
 349. z dnia 2 marca 2021 r. w sprawie WIR.I.7840.9.100.2020.MB (Z)
  Wyświetleń: 530
 350. Wyniki konkursu Senior+ edycja 2021
  Wyświetleń: 529
 351. z dnia 23 grudnia w sprawie WIR.V.7820.67.2016.AW
  Wyświetleń: 529
 352. Przyjmowanie zgłoszeń budowy lub rozbiórki - tereny zamknięte
  Wyświetleń: 526
 353. Wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę (wzór formularza PB-3)
  Wyświetleń: 525
 354. z dnia 30 kwietnia 2021 r. WIR.V.7820.5.2021.JB
  Wyświetleń: 525
 355. Zgłoszenie o uzyskanie karty doskonalenia zawodowego dyspozytorów medycznych
  Wyświetleń: 523
 356. Komunikat
  Wyświetleń: 522
 357. Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu lub jego części (wzór formularza PB-18)
  Wyświetleń: 522
 358. obwieszczenie z dnia 4 stycznia 2021 r.
  Wyświetleń: 521
 359. Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektor wojewódzki do Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej
  Wyświetleń: 516
 360. ogłoszenie o naborze na stanowisko – inspektor wojewódzki do Zespołu Bezpieczeństwa Informacji i Informatyki
  Wyświetleń: 515
 361. Wymiana lub wydanie nowego zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela Unii Europejskiej
  Wyświetleń: 513
 362. z dnia 30 kwietnia 2021 r. Znak sprawy: WIR.V.7820.13.2020.KS
  Wyświetleń: 513
 363. obwieszczenie z dnia 30 grudnia 2020 r.
  Wyświetleń: 512
 364. Sprawozdanie finansowe za 2020 r. – KPUW w Bydgoszczy oraz dysponent części budżetowej Wojewoda Kujawsko-Pomorski
  Wyświetleń: 512
 365. Wydawanie decyzji o pozwolenie na budowę - drogi publiczne
  Wyświetleń: 512
 366. Procedury - zdarzenia mnogie/masowe
  Wyświetleń: 510
 367. SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE
  Wyświetleń: 510
 368. PODSTAWA PRAWNA FUNKCJONOWANIA KOMISJI
  Wyświetleń: 509
 369. z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie WIR.I.7840.9.22.2020.AP (Z)
  Wyświetleń: 509
 370. wynik naboru na stanowisko – wojewódzki koordynator ratownictwa medycznego do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
  Wyświetleń: 508
 371. z dnia 18 marca 2021 r. WIR.II.746.1.9.2021.ML
  Wyświetleń: 503
 372. Pomoc techniczna w ramach programu PROW-2014-2020 (rozdział 01041 § 2218,2219)
  Wyświetleń: 502
 373. PREZYDENT MIASTA BYDGOSZCZY ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa.
  Wyświetleń: 502
 374. wynik naboru na stanowisko główny specjalista do Wydziału Finansów i Budżetu
  Wyświetleń: 502
 375. Wniosek o przeniesienie praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia, wobec którego organ nie wniósł sprzeciwu (wzór formularza PB-11)
  Wyświetleń: 500
 376. ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektor wojewódzki do Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa
  Wyświetleń: 499
 377. z dnia 11 marca 2021 r. znak: WIR.II.746.1. 2.2021.ML
  Wyświetleń: 499
 378. z dnia 13 stycznia 2021 w sprawie WIR.I.7840.9.100.2020.MB (Z)
  Wyświetleń: 498
 379. ogłoszenie o naborze na stanowisko – inspektor wojewódzki do Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej I Kartograficznej
  Wyświetleń: 493
 380. z dnia 5 lutego 2021 r. w sprawie WIR.I.7840.9.101.2020.MB (Z)
  Wyświetleń: 493
 381. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 29 grudnia 2020 r. o wydanych postanowieniachWIR.II.746.1.43.2020.EP
  Wyświetleń: 492
 382. z dnia 30 marca 2021 r. znak: WIR.II.746.1. 11.2021.ML
  Wyświetleń: 489
 383. Obwieszczenie z dnia 26 października 2020 r. o wszczęciu postępowania adinistracyjnego
  Wyświetleń: 485
 384. Wydanie/wymiana karty stałego pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej
  Wyświetleń: 484
 385. wynik naboru na stanowisko – inspektor wojewódzki do Zespołu Bezpieczeństwa Informacji i Informatyki
  Wyświetleń: 483
 386. Z dnia 31 grudnia 2020 r w sprawie WIR.I.7840.9.48.2020.MB (D)
  Wyświetleń: 481
 387. Wydanie/wymiana karty pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej
  Wyświetleń: 478
 388. ogłoszenie postępowania przetargowego na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej położonej w Bydgoszczy (obręb 132, działka nr 4/5) stanowiącej własność Skarbu Państwa.
  Wyświetleń: 477
 389. Wytyczne Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Szefa Obrony Cywilnej Województwa z dnia 20 grudnia 2021 r. do działalności w dziedzinie obrony cywilnej na terenie województwa kujawsko-pomorskiego na 2022 r.
  Wyświetleń: 477
 390. z dnia 23 grudnia 2020 r OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 23 grudnia 2020 r. o wszczęciu postępowania a ministracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 477
 391. ogłoszenie o naborze na stanowisko – inspektor wojewódzki do Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej
  Wyświetleń: 476
 392. Zezwolenie na zwiększenie liczby dzieci do 10 w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego, w związku z planowanym umieszczeniem rodzeństwa
  Wyświetleń: 475
 393. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 25 marca 2022 r.
  Wyświetleń: 474
 394. Wyniki naboru wniosków w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021 finansowanego z Funduszu Solidarnościowego
  Wyświetleń: 474
 395. z dnia 18 marca 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.6.2021.ML
  Wyświetleń: 471
 396. z dnia 8 kwietnia 2021 r. Znak sprawy: WIR.V.7820.6.2019.MT
  Wyświetleń: 471
 397. z dnia 14 stycznia 2021 r o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 470
 398. z dnia 18 marca 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.33.2020.ML
  Wyświetleń: 470
 399. 11 marca 2021 r. znak: WIR.II.746.1. 3.2021.ML
  Wyświetleń: 469
 400. Ogłoszenie o naborze z dnia 15.02.2022 r. na 2 stanowiska: kierowca samochodu osobowego w Biurze Kadrowo-Organizacyjnym
  Wyświetleń: 467
 401. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - EDYCJA 2021
  Wyświetleń: 467
 402. z dnia 11 maja2021 r. Znak sprawy: WIR.V.7820.6.2019.MT
  Wyświetleń: 467
 403. z dnia 31 marca 2021 r. Znak sprawy: WIR.V.7821.8.2020.JA
  Wyświetleń: 464
 404. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - EDYCJA 2023 (w przygotowaniu)
  Wyświetleń: 462
 405. Wydanie zezwolenia na przyjęcie, pomimo przekroczenia dopuszczalnej liczby dzieci, kolejnego dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej
  Wyświetleń: 461
 406. ogłoszenie o naborze z dnia 25.01.2022 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Biurze Kadrowo-Organizacyjnym (BKO.III.8, 2 etaty)
  Wyświetleń: 460
 407. z dnia 25 stycznia 2021 r. o wydaniu decyzji w sprawie WIR.V.7820.12.2020.MT
  Wyświetleń: 458
 408. wynik naboru na stanowisko – pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych do Zespołu Bezpieczeństwa Informacji i Informatyki
  Wyświetleń: 457
 409. Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę
  Wyświetleń: 455
 410. z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie przystąpienia do przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
  Wyświetleń: 455
 411. z dnia 17 grudnia 2020 r.
  Wyświetleń: 453
 412. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w obszarze pomocy społecznej
  Wyświetleń: 452
 413. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 452
 414. Informacja Rzecznika Praw Pacjenta z 19 maja 2020 r.
  Wyświetleń: 451
 415. z dnia 19 stycznia 2021 r. o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 451
 416. Sprawozdawczość finansowa
  Wyświetleń: 448
 417. z dnia 23 listopada 2020 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej WIR.V.7820.11.2020.MT
  Wyświetleń: 448
 418. Ogłoszenie o naborze WIR na stanowisko inspektor Wojewódzki
  Wyświetleń: 445
 419. wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do wydzierżawienia przy ul. Nad Wisłą, Brzegowej i Wojska Polskiego
  Wyświetleń: 445
 420. wynik naboru na stanowisko – inspektor wojewódzki do Wydziału Finansów i Budżetu
  Wyświetleń: 445
 421. ogłoszenie o naborze na stanowisko – psycholog do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarzadzania Kryzysowego
  Wyświetleń: 444
 422. Ogłoszenie o naborze z dnia 23.12.2021r na stanowisko inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej (WPS.III.2)
  Wyświetleń: 444
 423. Starosta Bydgoski przekazuje wykaz lokali mieszkalnych do oddania w najem
  Wyświetleń: 444
 424. z dnia 23 kwietnia 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.747.4.1.2021.EP
  Wyświetleń: 444
 425. KLAUZULA INFORMACYJNA
  Wyświetleń: 443
 426. ogłoszenie o naborze na stanowisko – dyspozytor medyczny do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
  Wyświetleń: 443
 427. z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie przystąpienia do przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
  Wyświetleń: 443
 428. Obwieszczenie z dnia 05 października 2020 r. o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości
  Wyświetleń: 442
 429. ogłoszenie o naborze na stanowisko – główny specjalista w Wydziale Finansów I Budżetu
  Wyświetleń: 441
 430. z dnia 3 lutego 2021 r. w sprawie WIR.II.746.1.42.2020.EP
  Wyświetleń: 441
 431. skład komisji
  Wyświetleń: 440
 432. Z dnia 14 stycznia 2021 r. w sprawie WIR.II.746.1.51.2020.JG
  Wyświetleń: 440
 433. Ogłoszenia o naborze na stanowiska inspektor wojewódzki do Wydziału Polityki Społecznej VIII.7 (2 etaty)
  Wyświetleń: 439
 434. Obwieszczenie z dnia 4 stycznie 2021 r w sprawie WIR.I.7840.9.72.2020.PK (D)
  Wyświetleń: 438
 435. z dnia 22 kwietnia 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.13.2021.ML
  Wyświetleń: 437
 436. OBWIESZCZENIE z dnia 6 listopada 2020 r.o wszczęciu postępowania administracyjnego WIR.II.746.1.47.2020.JG
  Wyświetleń: 436
 437. z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie WIR.I.7840.9.43.2020.MB (Z)
  Wyświetleń: 436
 438. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 29 grudnia 2020 r. o wydanych postanowieniach WIR.II.746.1.42.2020.EP
  Wyświetleń: 435
 439. WIĘCEJ AKTUALNOŚCI
  Wyświetleń: 435
 440. Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę w sprawie WIR.I.7840.1.7.2020.MB
  Wyświetleń: 433
 441. Ogłoszenie o naborze na stanowisko – inspektor wojewódzki do Biura Kadrowo-Organizacyjnego
  Wyświetleń: 433
 442. z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie przystąpienia do przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
  Wyświetleń: 433
 443. psycholog w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
  Wyświetleń: 432
 444. Starosta Lipnowski przesyła wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu
  Wyświetleń: 432
 445. Wniosek o wydanie decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości (wzór formularza PB-14)
  Wyświetleń: 432
 446. z dnia 29 stycznia 2021 r.w sprawie WIR.II.746.1.60.2020.JB
  Wyświetleń: 432
 447. Przykładowy wzór wniosku w sprawie udzielenia zgody na odstępstwo od przepisów ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym i rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagań w zakresie odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej, a także sposobu urządzania i utrzymania zasłon odśnieżnych oraz pasów przeciwpożarowych
  Wyświetleń: 431
 448. wynik naboru WSOC inspektor wojewódzki
  Wyświetleń: 431
 449. Przekazywanie nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz jednostek samorządu terytorialnego - na rzecz województwa
  Wyświetleń: 430
 450. Senior 2021 -2025 Edycja 2021
  Wyświetleń: 430
 451. Wydawanie zarządzeń Wojewody, dotyczących wyrażenia zgody na podejmowanie przez starostów powiatowych rozstrzygnięć w przedmiocie gospodarowania zasobem nieruchomości Skarbu Państwa
  Wyświetleń: 430
 452. z dnia 21 maja 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.19.2021.ML
  Wyświetleń: 430
 453. wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze zamiany stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych w Grudziądzu przy ul. Rapackiego 66 oraz Alei Żwirki i ul. Solidarności
  Wyświetleń: 429
 454. z dnia 12 stycznia 2021 r. w sprawie WIR.I.7840.9.7.2020.AP
  Wyświetleń: 429
 455. wynik naboru na stanowisko psycholog do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzenia Kryzysowego
  Wyświetleń: 427
 456. Obwieszczenie z dnia 30 grudnia 2020 r w sprawie WIR.II.746.1.33.2020.ML
  Wyświetleń: 424
 457. Ogłoszenie o naborze z dnia 31.01.2022 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej VIII.4
  Wyświetleń: 424
 458. z dnia 1 lutego 2021 r. w sprawie WIR.I.7840.9.7.2020.AP (D)
  Wyświetleń: 423
 459. ogłoszenie o naborze na stanowisko – dyspozytor medyczny do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
  Wyświetleń: 422
 460. z dnia 11 czerwca 2021 r.
  Wyświetleń: 422
 461. Obwieszczenie z dnai 24 września 2020 o wydaniu decyzji WIR.II.746.1.43.2019.EP
  Wyświetleń: 421
 462. Ewidencja podmiotów uprawnionych do prowadzenia kursu doskonalacego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego
  Wyświetleń: 420
 463. nabór uzupełniający na członka Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Bydgoszczy reprezentującego organizację społeczną działającą na rzecz praw pacjenta
  Wyświetleń: 420
 464. z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie WIR.V.7821.10.2020.JB
  Wyświetleń: 420
 465. z dnia 11 grudnia 2020 r o wszczęciu postępowania administracyjnego WIR.I.7840.9.85.2020.MO(Z)
  Wyświetleń: 420
 466. z dnia 3 lutego 2021 r. w sprawie WIR.II.746.1.41.2020.EP
  Wyświetleń: 420
 467. Ogłoszenie o naborze z dnia 2 grudnia 2021r na stanowisko: inspektor wojewódzki w Biurze Kadrowo-Organizacyjnym (BKO.III.8, 2 etaty)
  Wyświetleń: 418
 468. WIR.II.746.1.27.2020.ML z dnia 21 grudnia 2020 r.
  Wyświetleń: 417
 469. Obwieszczenie z dnia 20 października 2020 r. o wydanych postanowieniach WIR.II.746.1.31.2020.ML
  Wyświetleń: 416
 470. ogłoszenie o naborze w ramach Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”-edycja 2022
  Wyświetleń: 416
 471. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2021 zadań publicznych w obszarze pomocy społecznej
  Wyświetleń: 415
 472. z dnia 28 maja 2021 r. WIR.I.7840.9.101.2020.MB (D)
  Wyświetleń: 415
 473. z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie WIR.I.7840.9.99.2020.AP (D)
  Wyświetleń: 413
 474. Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę
  Wyświetleń: 411
 475. Zmiana przewodniczącego Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych
  Wyświetleń: 410
 476. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż zbędnych składników majątku ruchomego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy - samochód osobowy
  Wyświetleń: 409
 477. wynik naboru na stanowisko inspektor wojewódzki do Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej
  Wyświetleń: 409
 478. z dnia 11 maja 2021 r. WIR.II.746.1.62.2020.JB
  Wyświetleń: 409
 479. z dnia 10 czerwiec 2021 r.
  Wyświetleń: 408
 480. Z dnia 31 grudnia 2020r w sprawie WIR.I.7840.9.98.2020.MB (D)
  Wyświetleń: 408
 481. ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa przy ul. Wojska Polskiego
  Wyświetleń: 406
 482. z dnia 25 Listopada 2020r. obwieszczenie o zmianie wniosku
  Wyświetleń: 406
 483. Ogłoszenie o naborze z dnia 28 lutego 2022 r. na stanowisko - inspektor wojewódzki w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (WSOC.VI.2)
  Wyświetleń: 405
 484. wynik naboru WPS III.3 inspektor wojewódzki
  Wyświetleń: 405
 485. Obwierszczenie z dnia 07 października 2020 r. o wydaniu decyzji WIR.V.7821.3.2020.KS
  Wyświetleń: 404
 486. Ogłoszenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o pisemnym przetargu na sprzedaż maszyn i urządzeń wchodzących w skład mienia pozostałego po rozwiązanej umowie o oddanie przedsiębiorstwa państwowego pomiędzy Skarbem Państwa a METRON-INVESTMENT w Toruniu
  Wyświetleń: 404
 487. przetarg na dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do wydzierżawienia przy ul. Wojska Polskiego – pawilon handlowy
  Wyświetleń: 404
 488. z dnia 11 grudnia 2020 r o wszczęciu postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 404
 489. Informacja dotycząca działalności lobbingowej w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim
  Wyświetleń: 403
 490. ogłoszenie Starosty Nakielskiego w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 403
 491. Obwieszczenie Wojewody z dnia 30 grudnia 2020 r w sprawie WIR.II.746.1.30.2020.ML
  Wyświetleń: 402
 492. Wyniki naboru wniosków w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2022
  Wyświetleń: 402
 493. z dnia 11 stycznia 2021 r w sprawie WIR.II.746.1.50.2020.EP
  Wyświetleń: 402
 494. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej poprzez dokonanie darowizny
  Wyświetleń: 401
 495. wynik naboru na stanowisko – inspektor wojewódzki w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej
  Wyświetleń: 401
 496. z dnia 30 kwietnia 2020 r. Znak sprawy: WIR.II.747.18.2020.EP
  Wyświetleń: 401
 497. z dnia 11 grudnia 2020 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości
  Wyświetleń: 400
 498. z dnia 22 lutego 2021 r.w sprawie WIR.I.7840.9.43.2020.MB (D)
  Wyświetleń: 400
 499. Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę Nr sprawy: WIR.I.7840.1.9.2020.AP
  Wyświetleń: 399
 500. Informacja o zgromadzeniu publicznym dnia 07 października 2020 r w Bydgoszczy
  Wyświetleń: 399
 501. z dnia 18 marca 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.5.2021.ML
  Wyświetleń: 399
 502. Wydawanie decyzji o pozwolenie na budowę - obiekty hydrotechniczne
  Wyświetleń: 398
 503. z dnia 31 maja 2021 r. WIR.I.7840.9.100.2020.MB (D)
  Wyświetleń: 398
 504. z dnia 31 marca 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.19.2014.EP
  Wyświetleń: 397
 505. z dnia 28 stycznia 2021 r w sprawie WIR.I.7840.9.21.2020.AP (P)
  Wyświetleń: 397
 506. obwieszczenie z dnia 06 Listopada 2020r. o wszczęciu postępowania adinistracyjnego WIR.II.746.1.36.2020.EP
  Wyświetleń: 396
 507. z dnia 23 kwietnia 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.19.2014.EP
  Wyświetleń: 395
 508. Obwieszczenie z dnia 29 grudnia o wydanych postanowieniach WIR.II.746.1.41.2020.EP
  Wyświetleń: 392
 509. Informacje uzupełniające do wniosku o pozwolenie na budowę i pozwolenie na rozbiórkę, zgłoszenia budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
  Wyświetleń: 391
 510. ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektor wojewódzki do Biura Finansowo-Inwestycyjnego
  Wyświetleń: 391
 511. z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie Znak sprawy: WIR.V.7820.20.2020.KS
  Wyświetleń: 391
 512. z dnia 30 kwietnia 2021 r. WIR.II.746.1.53.2020.JB
  Wyświetleń: 391
 513. Wydawanie decyzji o pozwolenie na budowę - lotniska cywilne
  Wyświetleń: 390
 514. z dnia 17 maja 2021 r.Znak sprawy: WIR.V.7820.6.2021.MT
  Wyświetleń: 389
 515. Mapy potrzeb zdrowotnych – dane za 2019 rok dostępne na platformie internetowej
  Wyświetleń: 388
 516. Obwieszczenie z dnia 02.10.2020 o wydanych poztanowieniach
  Wyświetleń: 387
 517. Wykazy nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do wydzierżawienia przy ul.Modrzewiowej
  Wyświetleń: 387
 518. z dnia 26 lutego 2021 r.
  Wyświetleń: 387
 519. z dnia 22 lutego 2021 r. w sprawie WIR.II.746.1.49.2020.ML
  Wyświetleń: 387
 520. z dnia 31 grudnia 2020 r
  Wyświetleń: 387
 521. Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę Nr sprawy: WIR.I.7840.2.5.2021.MO
  Wyświetleń: 386
 522. Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę z dnia 29 grudnia 2020 r. WIR.I.7840.3.67.2020.MB
  Wyświetleń: 386
 523. Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę
  Wyświetleń: 385
 524. Kierunki działań na rzecz osób starszych w województwie kujawsko-pomorskim
  Wyświetleń: 385
 525. z dnia 11 grudnia 2020 r Nr 37/2020 dla spółki PKP Energetyka S.A. z siedzibą w Warszawie
  Wyświetleń: 384
 526. z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie WIR.I.7840.9.99.2020.AP (Z)
  Wyświetleń: 384
 527. Obwieszczenie z dnia 28 października 2020 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 383
 528. Obwieszczenie z dnia 29 września 2020 o wydaniu postanowienia WIR.II.746.1.20.2020.EP
  Wyświetleń: 383
 529. z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie WIR.II.746.1.45.2020.EP
  Wyświetleń: 383
 530. Ogłoszeniw o naborze z dnia 21.01.2022 r. na stanowisko inspektora wojewódzkiego w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.
  Wyświetleń: 381
 531. PREZYDENT MIASTA BYDGOSZCZY ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa.
  Wyświetleń: 381
 532. PROPOZYCJA - Wykaz oddziałów szpitalnych pierwszego wyboru dla zespołów ratownictwa medycznego na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego
  Wyświetleń: 381
 533. z dnia 15 grudnia 2020 r. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 15 grudnia 2020 r.
  Wyświetleń: 381
 534. Obwieszczenie z dnia 04 Listopada 2020r. o wydanych postanowieniach WIR.II.746.1.40.2020.EP
  Wyświetleń: 380
 535. Obwieszczenie z dnia 29 grudnia 2010 w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego WIR.II.746.1.57.2020.JB
  Wyświetleń: 380
 536. ogłoszenie o naborze na stanowisko – inspektor wojewódzki do Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej
  Wyświetleń: 380
 537. wynik naboru na stanowisko – inspektor wojewódzki do Wydziału Zdrowia
  Wyświetleń: 380
 538. SZKOŁY, KTÓRYM PRZYZNANO DOTACJĘ W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU „AKTYWNATABLICA”
  Wyświetleń: 379
 539. z dnia 11 maja 2021 r. WIR.II.746.1.57.2020.JB
  Wyświetleń: 379
 540. z dnia 1 grudnia 2020 r. zawiadomienie WIR.II.746.1.34.2020.ML
  Wyświetleń: 379
 541. z dnia 15 stycznia 2021 r w sprawie WIR.II.746.1.16.2020.ML
  Wyświetleń: 379
 542. ogłoszenia o naborze na stanowisko robotnika gospodarczego w Biurze do spraw Obsługi Delegatury w Delegaturze Urzędu we Włocławku
  Wyświetleń: 378
 543. Ogłoszenia Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia - zapobiegania zakażeniom HIV i zwalczania AIDS, w ramach dotacji celowej z budżetu państwa, przyznanej w roku 2021
  Wyświetleń: 378
 544. Obwieszczenie z dnia 12.10.2020 o wydaniu decyzji nr: 34/2020
  Wyświetleń: 377
 545. Ogłoszenie o zgromadzeniu publicznym w dniu 27.09.2020r. w Oborowie
  Wyświetleń: 377
 546. wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do zawarcia umowy dzierżawy
  Wyświetleń: 377
 547. Ogłoszenie o naborze WIR na stanowisko inspektor
  Wyświetleń: 376
 548. z dnia 11 maja 2021 r. WIR.II.746.1.63.2020.JB
  Wyświetleń: 375
 549. z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie WIR.II.746.1.46.2020.EP
  Wyświetleń: 375
 550. z dnia 18 grudnia 2020 r. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 18 grudnia 2020 r.
  Wyświetleń: 375
 551. z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie WIR.II.746.1.38.2020.ML
  Wyświetleń: 375
 552. Wydawanie zgody na likwidacje placówki opiekuńczo-wychowawczej
  Wyświetleń: 374
 553. Nowy artykuł
  Wyświetleń: 373
 554. PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ POŁOŻONEJ W TORUNIU PRZY UL. WAPIENNEJ 5
  Wyświetleń: 372
 555. z dnia 31 marca 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.50.2020.EP
  Wyświetleń: 372
 556. z dnia 11 czerwca 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.29.2021.ML
  Wyświetleń: 372
 557. z dnia 9 czerwca 2021 r. WIR.I.7840.13.2.2021.AP (Z)
  Wyświetleń: 372
 558. Obwieszczenie z dnia 29 września 2020 r. o wydanych postanowieniach
  Wyświetleń: 370
 559. ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do wydzierżawienia przy ul. Niemcewicza – garaże
  Wyświetleń: 370
 560. Ogłoszenie o podpisanych porozumieniach dotyczących realizacji na terenie województwa kujawsko-pomorskiego rządowego „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018 - 2020"
  Wyświetleń: 370
 561. ogłoszenie o przetargu - spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego w Bydgoszczy, ul. Korczaka 4/32
  Wyświetleń: 370
 562. z dnia 5 lipca 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.11.2021.ML
  Wyświetleń: 370
 563. z dnia 7 września 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.44.2021.JB
  Wyświetleń: 370
 564. z dnia 3 grudnia 2020 r o wszczęciu postępowania administracyjnego WIR.II.746.1.44.2020.ML
  Wyświetleń: 369
 565. z dnia 30 kwietnia 2021 r. WIR.II.746.1.52.2020.JB
  Wyświetleń: 369
 566. Obwieszczenie z dnai 2 października 2020 o wydanych postanowieniach
  Wyświetleń: 368
 567. z dnia 26 lutego 2021 r. znak: WIR.II.746.1.32.2020.ML
  Wyświetleń: 367
 568. Informacja o zgromadzeniu publicznym dnia 03 października 2020 r. w Oborowie
  Wyświetleń: 366
 569. Obwieszczenie z dnia 29 września 2020 o wydanych postanowieniach
  Wyświetleń: 366
 570. Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektora wojewódzkiego w Wydziale Koordynacji Świadczeń Delegatura Urzędu w Toruniu.
  Wyświetleń: 365
 571. Wytyczne Rzecznika Praw Pacjenta i Głównego Inspektora Sanitarnego w zakresie funkcjonowania wojewódzkich komisji ds. orzekania o zdarzeniach medycznych w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce z 4 września 2020 r. wraz z pismem przewodnim Rzecznika Praw Pacjenta do Wojewodów
  Wyświetleń: 365
 572. z dnia 1 lipca 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.27.2021.ML
  Wyświetleń: 365
 573. Obwieszczenie z dnia 30.10.2020 o wydaniu decyzji WIR.II.746.1.9.2020.EP
  Wyświetleń: 364
 574. z dnia 11 grudnia 2020 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 364
 575. ogłoszenia o naborze z dnia 14.12.2021 na zastępstwo na stanowisko: archiwista w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Delegatura Urzędu w Toruniu
  Wyświetleń: 362
 576. ogłoszenia o przetargach nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do wydzierżawienia przy ul. Wojska Polskiego w dniu 29.06.2021 1.Drugi przetarg na nieruchomość gruntową przeznaczoną pod pawilon handlowy godz.11.00 2.Pierwszy przetarg na nieruchomość gruntową pod pawilon handlowy godz.11.30 3.Pierwszy przetarg na nieruchomość gruntową pod 4 pawilony handlowe godz.12.00
  Wyświetleń: 362
 577. Starosta Lipnowski informuje, iż z zasobu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczone zostały do najmu na okres 3 lat następujące lokale położone na nieruchomości
  Wyświetleń: 362
 578. z dnia 11 czerwca 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.5.2021.ML
  Wyświetleń: 362
 579. z dnia 11 grudnia 2020 r o wszczęciu postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 362
 580. Starosta Toruński przekazuje wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 361
 581. Obwieszczenie z dnia 15 lipca 2021 r. WIR.II.746.1.32.2021.ML
  Wyświetleń: 359
 582. Obwieszczenie z dnia 28 września 2020 o wydanych postanowieniach
  Wyświetleń: 359
 583. z dnia 7 lipca 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.30.2021.ML
  Wyświetleń: 357
 584. z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie WIR.I.7840.9.34.2020.AP (D)
  Wyświetleń: 355
 585. Informacja o wydaniu decyzji nr 48/2021
  Wyświetleń: 354
 586. z dnia 10 maja 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.2.2021.ML
  Wyświetleń: 354
 587. z dnia 21 maja 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.3.2021.ML
  Wyświetleń: 354
 588. z dnia 26 maja 2021 r. WIR.I.7840.13.1.2021.MB (Z)
  Wyświetleń: 354
 589. Obwieszczenie Marszałka województwa Kujawsko-Pomorskiego
  Wyświetleń: 353
 590. Obwieszczenie z dnia 30 września o wszczęciu postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 353
 591. z dnia 14 lipca 2021 r. WIR.I.7840.13.2.2021.AP (D)
  Wyświetleń: 353
 592. z dnia 21 maja 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.18.2021.ML
  Wyświetleń: 353
 593. WIR.II.746.1.47.2021.ML z dnia 16 września 2021 r.
  Wyświetleń: 352
 594. z dnia 11 maja 2021 r. WIR.II.746.1.54.2020.JB
  Wyświetleń: 352
 595. z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie WIR.II.747.2.1.2021.EP
  Wyświetleń: 352
 596. z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie WIR.II.746.1.37.2020.ML
  Wyświetleń: 352
 597. z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie WIR.I.7840.9.34.2020.AP (Z)
  Wyświetleń: 352
 598. Ogłoszenie o naborze z dnia 9 grudnia 2021r na stanowisko - inspektor wojewódzki w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Delegatura Urzędu w Toruniu
  Wyświetleń: 351
 599. decyzja Nr 29/2021 z dnia 31 maja 2021 r.
  Wyświetleń: 350
 600. Obwieszczenie z dnia 20 października 2020 r. o wydanych postanowieniach WIR.II.746.1.37.2020.ML
  Wyświetleń: 350
 601. Obwieszczenie z dnia 30 wreśnia 2020 o wydaniu decyzji WIR.II.746.1.28.2020.ML
  Wyświetleń: 350
 602. Obwieszczenie z dnia 30 września 2020 o wydaniu decyzji WIR.II.746.1.13.2020.ML
  Wyświetleń: 350
 603. Ogłoszenie o naborze z dnia 25 lutego 2022 r. na stanowisko - inspektor wojewódzki WSOC.VI.2
  Wyświetleń: 350
 604. WIR.II.746.1.26.2020.ML z dnia 23 grudnia 2020 r.
  Wyświetleń: 350
 605. z dnia 28 maja 2021 r. Znak sprawy: WIR.V.7820.14.2019.JB
  Wyświetleń: 350
 606. z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie WIR.II.746.1.62.2020.JB
  Wyświetleń: 349
 607. z dnia 24 marca 2021 r. znak: WIR.II.746.1. 51.2020.JG
  Wyświetleń: 349
 608. z dnia 7 września 2021 r. Sprawa znak: WIR.II.747.2.2.2021.EP
  Wyświetleń: 349
 609. Obwieszczenie Centralnego Punktu Komunikacyjnego
  Wyświetleń: 348
 610. Wynik naboru na stanowisko inspektor wojewódzki w WIR
  Wyświetleń: 347
 611. z dnia 26 kwietnia 2021 r. znak sprawy: WIR.II.746.1.47.2020.JG
  Wyświetleń: 347
 612. z dnia 27 maja 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.2.2021.ML
  Wyświetleń: 347
 613. Obwieszczenie z dnia 21 października 2020 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 346
 614. ogłoszenia wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia - zapobiegania zakażeniom HIV i zwalczania AIDS, w ramach dotacji celowej z budżetu państwa, przyznanej w roku 2021 w BIP KPUW
  Wyświetleń: 346
 615. ogłoszenie przetargu na sprzedaż kostki brukowej
  Wyświetleń: 346
 616. z dnia 26 kwietnia 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.50.2020.EP
  Wyświetleń: 346
 617. Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę w sprawie WIR.I.7840.2.47.2020.PK
  Wyświetleń: 345
 618. Obwieszczenie z dnia 30 września o wydaniu decyzji WIR.II.746.1.18.2020.ML
  Wyświetleń: 345
 619. Prezydent miasta Bydgoszczy przekazuje wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do wydzierżawienia przy ul. Wojska Polskiego z przeznaczeniem pod garaż
  Wyświetleń: 345
 620. Regulamin konkursu na wybór organizacji partnerskich o zasięgu ogólnopolskim lub ponadregionalnym z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020
  Wyświetleń: 345
 621. wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej udział w nieruchomości przy ul. 20 Stycznia 1920 r.
  Wyświetleń: 345
 622. wynik naboru na stanowisko – inspektor wojewódzki do Biura Finansowo-Inwestycyjnego
  Wyświetleń: 345
 623. z dnia 4 marca 2020 r. o wydanych uzgodnieniach w sprawie WIR.II.746.1.33.2020.ML
  Wyświetleń: 345
 624. Starostwo Powiatowe w Radziejowie w załączeniu przekazuje informację o nieruchomościach przeznaczonych do najmu
  Wyświetleń: 344
 625. Z dnia 18 czerwca 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.1.2021.JG
  Wyświetleń: 344
 626. z dnia 29 czerwca 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.14.2021.ML
  Wyświetleń: 343
 627. wynik naboru WPS III.2 inspektor wojewódzki
  Wyświetleń: 342
 628. z dnia 10 lutego 2021 r. w sprawie WIR.II.746.1.43.2020.EP
  Wyświetleń: 342
 629. Obwieszczenie z dnai 29 września o wszczęciu postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 341
 630. z dnia 30 listopada 2020 r o wydanych postanowieniach WIR.II.746.1.27.2020.ML
  Wyświetleń: 341
 631. Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę Nr sprawy: WIR.I.7840.3.20.2021.AP
  Wyświetleń: 339
 632. wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej przy ul. Kulpińskiego
  Wyświetleń: 339
 633. wynik naboru na stanowisko – inspektor wojewódzki do Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej
  Wyświetleń: 339
 634. Ogłoszenie o naborze z dnia 18 stycznia 2022 r. na stanowisko eksperta w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.
  Wyświetleń: 338
 635. wynik naboru na stanowisko: główny specjalista do Wydziału Finansów i Budżetu
  Wyświetleń: 338
 636. z dnia 11 maja 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.4.2021.EP
  Wyświetleń: 338
 637. z dnia 11 czerwca 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.8.2021.ML
  Wyświetleń: 338
 638. z dnia 27 listopada 2020 r zawiadomienie WIR.II.746.1.12.2020.ML
  Wyświetleń: 338
 639. Z dnia 2 czerwca 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.4.2021.EP
  Wyświetleń: 337
 640. WIR.II.746.1.18.2021.ML z dnia 31 sierpnia 2021 r.
  Wyświetleń: 336
 641. WIR.II.746.1.25.2020.ML z dnia 31 sierpnia 2021 r.
  Wyświetleń: 336
 642. z dnia 13 kwietnia 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.7.2021.ML
  Wyświetleń: 336
 643. zawiadomienie z dnia 25 listopada 2020 r. WIR.V.7821.7.2020.JA
  Wyświetleń: 336
 644. Ogłoszenie o naborze z dnia 6 kwietnia 2022 r. na stanowisko - inspektor wojewódzki w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (WSOC.VI.2)
  Wyświetleń: 335
 645. z dnia 30 czerwca 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.5.2021.ML
  Wyświetleń: 335
 646. ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do wydzierżawienia przy ul. Toruńska- zieleń
  Wyświetleń: 334
 647. Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach Programu COM „Centra opiekuńczo-mieszkalne”
  Wyświetleń: 334
 648. informacja o zamiarze zorganizowania zgromadzenia publicznego
  Wyświetleń: 333
 649. Ogłoszenie Starosty Inowrocławskiego w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę
  Wyświetleń: 332
 650. z dnia 10 czerwca 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.53.2020.JB
  Wyświetleń: 332
 651. ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektor wojewódzki do Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa
  Wyświetleń: 331
 652. z dnia 30 czerwca 2021 r. Znak sprawy: WIR.V.7821.5.2021.MT
  Wyświetleń: 331
 653. z dnia 22 lutego 2021 r. w sprawie WIR.I.7840.9.22.2020.AP (D)
  Wyświetleń: 331
 654. Ogłoszenie o otwartym naborze partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji (FAMI) na podstawie ustawy z dnia 11 lipca 2014 r (persepektywa finansowa 2014-2020)
  Wyświetleń: 330
 655. Starosta Włocławski wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, przekazuje w załączeniu wykaz dotyczący nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do przekazania w użyczenie w trybie bezprzetargowym na okres 2 lat
  Wyświetleń: 330
 656. ogłoszenie o naborze na stanowisko – psycholog do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
  Wyświetleń: 329
 657. Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę Nr sprawy: WIR.I.7840.5.3.2021.PK
  Wyświetleń: 328
 658. obwieszczenie z dnia 24 listopada 2020 o wydaniu postanowienia WIR.V.7821.9.2020.KS
  Wyświetleń: 328
 659. Starosta Radziejowski przekazuje wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze darowizny
  Wyświetleń: 328
 660. wynik naboru na stanowisko – inspektor wojewódzki do Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa
  Wyświetleń: 328
 661. wynik naboru na stanowisko – psycholog do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
  Wyświetleń: 328
 662. z dnia 21 czerwca 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.15.2021.ML
  Wyświetleń: 328
 663. Budowa obwodnicy Nowego Miasta Lubawskiego w ciągu drogi krajowej nr 15 Etap II
  Wyświetleń: 327
 664. z dnia 27 sierpnia 2021 r. Znak sprawy: WIR.V.7820.13.2021.KS
  Wyświetleń: 327
 665. z dnia 7 czerwca 2021 r. Znak sprawy: WIR.V.7821.2.2021.JA
  Wyświetleń: 327
 666. przetarg na dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do wydzierżawienia przy ul. Wojska Polskiego – garaż
  Wyświetleń: 326
 667. decyzja 41/2021 z dnia 24 czerwca 2021 r.
  Wyświetleń: 325
 668. Obwieszczenie z dnia 30 września 2020 o wydaniu decyzji WIR.II.746.1.25.2020.ML
  Wyświetleń: 325
 669. z dnia 14 czerwca 2021 r. Znak sprawy: WIR.V.7821.2.2021.JA
  Wyświetleń: 325
 670. z dnia 21 czerwca 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.10.2021.ML
  Wyświetleń: 325
 671. przetarg na dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do wydzierżawienia przy ul. Grunwaldzka
  Wyświetleń: 324
 672. z dnia 10 maja 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.3.2021.ML
  Wyświetleń: 324
 673. z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie WIR.I.7840.9.54.2020.MB (D)
  Wyświetleń: 324
 674. ogłoszenie o naborze z dnia 25.01.2022 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej WPS.III.2
  Wyświetleń: 323
 675. Przykładowy wzór wniosku o uzgodnienie projektowanych rozwiązań w zakresie, o którym mowa w art. 33 ust. 2 pkt 4 lit. b ustawy Prawo budowlane
  Wyświetleń: 323
 676. Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę Nr sprawy: WIR.I.7840.2.7.2021.PK
  Wyświetleń: 322
 677. Obwieszczenie WIR.II.746.1.18.2021.ML z dnia 29 lipca 2021 r.
  Wyświetleń: 322
 678. Obwieszczenie WIR.V.7821.8.2021.JA z dnia 30 lipca 2021 r.
  Wyświetleń: 322
 679. ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa przy ul Modrzewiowej z przeznaczeniem pod garaż i najem garażu oznaczonego 7T
  Wyświetleń: 322
 680. Wynik naboru: inspektor wojewódzki w wydziale Polityki Społecznej WPS.VIII.7
  Wyświetleń: 322
 681. z dnia 11 czerwca 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.9.2021.ML
  Wyświetleń: 321
 682. Wynik naboru na stanowisko psycholog WBZK
  Wyświetleń: 319
 683. z dnia 9 czerwca 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.57.2020.JB
  Wyświetleń: 319
 684. Petycja mieszkańców gminy Sicienko w sprawie żądania zaskarżenia uchwały nr XIII/110/19 Rady Gminy Sicienko z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Pawłówek do sądu administracyjnego
  Wyświetleń: 318
 685. z dnia 13 kwietnia 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.10.2021.ML
  Wyświetleń: 318
 686. z dnia 7 czerwca 2021 r. Znak sprawy: WIR.V.7821.10.2020.JB
  Wyświetleń: 317
 687. z dnia 21 kwietnia 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.1.2021.JG
  Wyświetleń: 316
 688. z dnia 18 sierpnia 2021 r. Znak sprawy: WIR.V.7821.12.2021.KS
  Wyświetleń: 316
 689. z dnia 24 czerwca 2021 r. WIR.I.7840.13.1.2021.MB (D)
  Wyświetleń: 316
 690. WIR.II.746.1.31.2020.ML z dnia 31 sierpnia 2021 r.
  Wyświetleń: 315
 691. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 28 lipca 2021 r.
  Wyświetleń: 314
 692. z dnia 20 kwietnia 2021 r. znak: WIR.II.746.1.44.2020.ML
  Wyświetleń: 314
 693. Starosta Inowrocławski przekazuje nieruchomość do dzierżawy
  Wyświetleń: 313
 694. wykaz dot. sprzedaży działki nr 6/2 obr. 335 położonej przy ul.Grunwaldzkiej
  Wyświetleń: 313
 695. z dnia 9 czerwca 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.63.2020.JB
  Wyświetleń: 313
 696. z dnia 27 maja 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.6.2021.ML
  Wyświetleń: 312
 697. z dnia 7 czerwca 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.747.2.1.2021.EP
  Wyświetleń: 312
 698. Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę Nr sprawy: WIR.I.7840.2.59.2020.AP
  Wyświetleń: 311
 699. ogłoszenie o naborze na stanowisko - inspektor wojewódzki do Wydziału Finansów i Budżetu
  Wyświetleń: 311
 700. z dnia 7 września 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.41.2021.JB
  Wyświetleń: 311
 701. WIR.II.746.1.32.2021.ML z dnia 15 września 2021 r.
  Wyświetleń: 310
 702. z dnia 13 kwietnia 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.11.2021.ML
  Wyświetleń: 310
 703. z dnia 23 sierpnia 2021 r Znak sprawy: WIR.V.7820.16.2020.KS
  Wyświetleń: 310
 704. ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do wydzierżawienia przy ul. Modrzewiowa –garaże
  Wyświetleń: 309
 705. Ogłoszenie Starosty Nakielskiego w sprawie wykazu nieruchomości do oddania w dzierżawę
  Wyświetleń: 309
 706. Starosta Radziejowski przekazuje wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu
  Wyświetleń: 309
 707. WIR.II.746.1.26.2021.ML z dnia 31 sierpnia 2021 r.
  Wyświetleń: 309
 708. Wynik naboru: inspektor wojewódzki w wydziale Polityki Społecznej WPS.III.2
  Wyświetleń: 309
 709. z dnia 30 czerwca 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.15.2021.ML
  Wyświetleń: 309
 710. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 27 lipca 2021 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 307
 711. Obwieszczenie z dnia 16 lipca 2021 r. WIR.II.746.1.11.2021.ML
  Wyświetleń: 307
 712. z dnia 30 czerwca 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.28.2021.ML
  Wyświetleń: 307
 713. ogłoszenie Starosty Żnińskiego z dnia 23 marca br. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do oddania w najem.
  Wyświetleń: 306
 714. Obwieszczenie WIR.II.746.1.29.2021.ML z dnia 29 lipca 2021 r.
  Wyświetleń: 305
 715. z dnia 13 kwietnia 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.15.2021.ML
  Wyświetleń: 305
 716. z dnia 13 kwietnia 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.8.2021.ML
  Wyświetleń: 305
 717. z dnia 22 kwietnia 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.14.2021.ML
  Wyświetleń: 305
 718. Informacja o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 304
 719. Obwieszczenie WIR.II.746.1.23.2021.ML z dnia 29 lipca 2021 r.
  Wyświetleń: 304
 720. Ogłoszenie o naborze z dnia 11.01.2022 r. na stanowisko - Inspektor wojewódzki BFI.II.7
  Wyświetleń: 304
 721. WIR.II.746.1.38.2020.ML z dnia 27 sierpnia 2021 r.
  Wyświetleń: 303
 722. Wynik naboru na stanowisko - archiwista w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Delegatura Urzędu w Toruniu
  Wyświetleń: 303
 723. Zarządzenie nr 110/2021 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert podmiotów uprawnionych ubiegających się o realizację zadań publicznych w określonych obszarach pomocy społecznej
  Wyświetleń: 303
 724. Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę Nr sprawy: WIR.I.7840.2.4.2021.PK
  Wyświetleń: 302
 725. Informacja o wynikach konkursu ofert na realizację zadań publicznych w obszarze pomocy społecznej w 2021 r.
  Wyświetleń: 302
 726. z dnia 23 czerwca 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.31.2021.ML
  Wyświetleń: 301
 727. Informacja o działaniach podejmowanych wobec Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w 2020 roku przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową
  Wyświetleń: 300
 728. Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę Nr sprawy: WIR.I.7840.5.30.2020.MO
  Wyświetleń: 300
 729. Obwieszczenie WIR.II.746.1.13.2021.ML z dnia 29 lipca 2021 r.
  Wyświetleń: 300
 730. Ogłoszenie o naborze z dnia 24.01.2022 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej (WPS.I.4)
  Wyświetleń: 300
 731. PREZYDENT MIASTA BYDGOSZCZY Wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, przeznaczonych do wydzierżawienia i najmu w trybie przetargowym
  Wyświetleń: 300
 732. przetarg na dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do wydzierżawienia przy ul. Modrzewiowa –garaż i najem garażu
  Wyświetleń: 300
 733. Wynik naboru na dwa stanowiska: inspektor wojewódzki w Biurze Kadrowo-Organizacyjnym (BKO.III)
  Wyświetleń: 300
 734. z dnia 27 maja 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.23.2021.ML
  Wyświetleń: 300
 735. Zestawienie zbiorcze szpitali poziomy - stan na dzień 14.10.2020r godz. 9.00
  Wyświetleń: 300
 736. Ogłoszenie o naborze z dnia 9 grudnia 2021r na stanowisko- inspektor wojewódzki w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Punkt Paszportowy w Grudziądzu
  Wyświetleń: 299
 737. PREZYDENT MIASTA BYDGOSZCZY ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa
  Wyświetleń: 298
 738. z dnia 11 czerwca 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.62.2020.JB
  Wyświetleń: 298
 739. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie przystąpienia do przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
  Wyświetleń: 297
 740. Oświadczenia
  Wyświetleń: 296
 741. WIR.II.746.1.24.2021.ML z dnia 31 sierpnia 2021 r.
  Wyświetleń: 296
 742. WIR.II.746.1.33.2021.ML z dnia 27 sierpnia 2021 r.
  Wyświetleń: 296
 743. z dnia 21 czerwca 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.7.2021.ML
  Wyświetleń: 296
 744. z dnia 26 sierpnia 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.747.2.3.2021.EP
  Wyświetleń: 296
 745. Decyzja 23tz2021
  Wyświetleń: 295
 746. ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do wydzierżawienia przy ul. Marii Skłodowskiej -Curie– pawilon handlowy
  Wyświetleń: 295
 747. Ogłoszenie o naborze z dnia 21.02.2022 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej (WPS.VIII.7)
  Wyświetleń: 295
 748. z dnia 25 sierpnia 2021 r. WIR.II.746.1.49.2020.ML
  Wyświetleń: 295
 749. z dnia 7 lipca 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.24.2021.ML
  Wyświetleń: 295
 750. z dnia 7 września 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.31.2021.ML
  Wyświetleń: 295
 751. Ogłoszenie o naborze z dnia 7 grudnia 2021r na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa (WIR.X.4)
  Wyświetleń: 294
 752. ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa przy ul: Toruńskiej z przeznaczeniem pod 4 garaże
  Wyświetleń: 293
 753. Wynik naboru na stanowisko: portier w ZBII.
  Wyświetleń: 293
 754. z dnia 30 czerwca 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.25.2021.ML
  Wyświetleń: 293
 755. z dnia 30 czerwca 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.60.2020.JB
  Wyświetleń: 293
 756. z dnia 21 czerwca 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.52.2020.JB
  Wyświetleń: 292
 757. Ogłoszenie o naborze z dnia 28 lutego 2022 r. na stanowisko - inspektor wojewódzki w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (WSOC.V.2)
  Wyświetleń: 291
 758. z dnia 22 czerwca 2021 r. Dotyczy sprawy: WIR.II.746.1.60.2020.JB
  Wyświetleń: 291
 759. decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 listopada 2020 r.
  Wyświetleń: 290
 760. ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa przy ul Wojska Polskiego z przeznaczeniem pod pawilon handlowy
  Wyświetleń: 290
 761. PREZYDENT MIASTA BYDGOSZCZY jako starosta wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej podaje do publicznej wiadomości , wykaz nieruchomości , stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
  Wyświetleń: 290
 762. Wynik naboru na stanowisko inspektor wojewódzki do Wydziału Finansów i Budżetu
  Wyświetleń: 290
 763. Ogłoszenie o naborze w WIR na stanowisko starszy specjalista
  Wyświetleń: 289
 764. przetarg na dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do wydzierżawienia przy ul. Niemcewicza- garaż
  Wyświetleń: 289
 765. z dnia 29 czerwca 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.13.2021.ML
  Wyświetleń: 289
 766. z dnia 30 czerwca 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.7.2021.ML
  Wyświetleń: 289
 767. z dnia 24 czerwca 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.747.18.2020.EP
  Wyświetleń: 288
 768. z dnia 30 czerwca 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.26.2021.ML
  Wyświetleń: 288
 769. z dnia 8 września 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.19.2021.ML
  Wyświetleń: 288
 770. ogłoszenia o naborze z dnia 9 grudnia 2021r na stanowisko: osoba obsługująca infolinię telefoniczną dla cudzoziemców – ofiar przestępstw w Biurze Finansowo – Inwestycyjnym (2 etaty)
  Wyświetleń: 287
 771. z dnia 27 maja 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.9.2021.ML
  Wyświetleń: 287
 772. WIR.II.746.1.23.2021.ML z dnia 30 sierpnia 2021 r.
  Wyświetleń: 286
 773. Wynik naboru na stanowisko: Inspektor wojewódzki w BKO
  Wyświetleń: 286
 774. z dnia 7 czerwca 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.1.2021.JG
  Wyświetleń: 286
 775. z dnia 8 września 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.30.2021.ML
  Wyświetleń: 286
 776. Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę adresarek dla Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, zajmujących się obsługą cudzoziemców - obywateli państw trzecich
  Wyświetleń: 286
 777. Ogłoszenie o naborze z dnia 1 grudnia 2021r na stanowisko: inspektor wojewódzki w Biurze Wojewody (BW.II.2)
  Wyświetleń: 284
 778. Prezydent miasta Bydgoszczy jako starosta wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej przekazuje do publicznej informacji wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedania w drodze bezprzetargowej
  Wyświetleń: 284
 779. Wynik naboru na stanowisko inspektor wojewódzki w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa (WIR.VIII.2)
  Wyświetleń: 284
 780. z dnia 30 czerwca 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.10.2021.ML
  Wyświetleń: 284
 781. Obwieszczenie WIR.II.746.1.36.2020.EP z dnia 2 sierpnia 2021 r.
  Wyświetleń: 283
 782. Wynik naboru: główny specjalista w Wydziale Finansów i Budżetu
  Wyświetleń: 283
 783. z dnia 03 grudnia 2020 r o wszczęciu postępowania administracyjnego WIR.I.7840.9.98.2020.MB (Z)
  Wyświetleń: 283
 784. z dnia 22 czerwca 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.6.2021.ML
  Wyświetleń: 283
 785. z dnia 22 czerwca 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.61.2020JB
  Wyświetleń: 283
 786. z dnia 25 maja 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.51.2020.JG
  Wyświetleń: 283
 787. z dnia 25 sierpnia 2021 r. WIR.II.746.1.34.2021.ML
  Wyświetleń: 282
 788. Obwieszczenie WIR.II.746.1.14.2021.ML z dnia 29 lipca 2021 r.
  Wyświetleń: 281
 789. Obwieszczenie z dnia 13 listopada 2020 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego WIR.I.7840.9.12.2020.MB (Z)
  Wyświetleń: 281
 790. Ogłoszenie o naborze z dnia 3 marca 2022 r. na stanowisko - starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości (WSPN.II.6)
  Wyświetleń: 281
 791. z dnia 7 września 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.39.2021.ML
  Wyświetleń: 281
 792. Ogłoszenie o naborze z dnia 10 marca 2022 r. na stanowisko - portier ZBII
  Wyświetleń: 280
 793. ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do wydzierżawienia przy ul. Wojska Polskiego
  Wyświetleń: 280
 794. Ogłoszenie o naborze z dnia 18 marca 2022 r. na stanowisko - dyspozytor medyczny w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (2 etaty)
  Wyświetleń: 279
 795. z dnia 4 października 2021 r. Znak sprawy: WIR.V.7820.16.2020.KS
  Wyświetleń: 279
 796. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w WIR.X.4
  Wyświetleń: 278
 797. z dnia 24 czerwca 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.47.2020.JG
  Wyświetleń: 278
 798. z dnia 28 września 2021 r. Znak sprawy: WIR.V.7820.17.2020.AW
  Wyświetleń: 277
 799. Ogłoszenie o naborze z dnia 30 listopada 2021r na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej WPS.III.2
  Wyświetleń: 276
 800. Starosta Lipnowski przekazuje wykaz nieruchomości do nabycia
  Wyświetleń: 276
 801. z dnia 21 września 2021 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 276
 802. z dnia 21 czerwca 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.8.2021.ML
  Wyświetleń: 276
 803. Informacja o petycjach rozpatrzonych przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego w 2020 r
  Wyświetleń: 274
 804. Ogłoszenie o naborze WIR na stanowisko inspektor Wojewódzki
  Wyświetleń: 274
 805. Ogłoszenie o naborze z dnia 25 lutego 2022 r. na stanowisko - inspektor wojewódzki WSOC.III.2 Delegatura Urzędu w Toruniu
  Wyświetleń: 273
 806. wyniku naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej (WPS.III.2)
  Wyświetleń: 273
 807. ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 2 listopada 2020 r., pod nazwą „Zapytanie ofertowe/ogłoszenie o zamówieniu na realizację zamówienia: „Wykonanie instalacji elektrycznej dla pomieszczenia serwerowni w budynku Delegatury Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego
  Wyświetleń: 273
 808. Ogłoszenie o naborze z dnia 14.01.2022 r. na stanowisko - Inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej WPS.VIII.7
  Wyświetleń: 271
 809. z dnia 7 września 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.43.2021.JB
  Wyświetleń: 271
 810. zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej dotyczącej otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia - zapobiegania zakażeniom HIV i zwalczania AIDS, w ramach dotacji celowej z budżetu państwa, przyznanej w roku 2021.
  Wyświetleń: 271
 811. Informacja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Znak sprawy: WIR.V.7820.14.2019.JB
  Wyświetleń: 270
 812. ogłoszenie o naborze z dnia 09.03.2022 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej (WPS.I.4
  Wyświetleń: 270
 813. z dnia 10 czerwca 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.2.2021.ML
  Wyświetleń: 270
 814. z dnia 26 sierpnia 2021 r. WIR.II.746.1.29.2021.ML
  Wyświetleń: 270
 815. Wynik naboru na stanowisko - inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej (WPS.VIII.7)
  Wyświetleń: 269
 816. Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę Nr sprawy: WIR.I.7840.2.42.2021.MB
  Wyświetleń: 268
 817. ogłoszenie o naborze na stanowisko - psycholog do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
  Wyświetleń: 267
 818. Ogłoszenie o naborze z dnia 16 marca 2022 r. na stanowisko - inspektor wojewódzki w Wydziale Finansów i Budżetu (WFB.III.2)
  Wyświetleń: 267
 819. z dnia 27 sierpnia 2021 r. Znak sprawy: WIR.V.7820.5.2021.JB
  Wyświetleń: 267
 820. ogłoszenie o o drugim przetargu na dzierżawę nieruchomości przy ul. Dębowej z przeznaczeniem pod poł. komunikacyjne
  Wyświetleń: 266
 821. Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektor wojewódzki do Wydziału Polityki Społecznej III.2 (1 etat)
  Wyświetleń: 266
 822. Ogłoszenie o naborze z dnia 25 lutego 2022 r. na stanowisko - inspektor wojewódzki BFI.I.10
  Wyświetleń: 266
 823. decyzja 34/2021 z dnia 9 czerwca 2021 r.
  Wyświetleń: 265
 824. Wynik naboru do WFB na stanowisko: inspektor wojewódzki (WFB.III)
  Wyświetleń: 265
 825. ogłoszenie o naborze na stanowisko – dyspozytor medyczny do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
  Wyświetleń: 264
 826. Ogłoszenie o naborze z dnia 11 marca 2022 r. na stanowisko - inspektor wojewódzki WPS.VIII.4
  Wyświetleń: 264
 827. Ogłoszenie o naborze z dnia 30 listopada 2021r na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej WPS.VIII.7 (2 etaty)
  Wyświetleń: 264
 828. Wynik naboru na stanowisko inspektor wojewódzki WIR.II.6
  Wyświetleń: 264
 829. Wynik naboru na stanowisko - inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej WPS.VIII.7.
  Wyświetleń: 263
 830. z dnia 10 grudnia 2020 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 263
 831. z dnia 27 września 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.27.2021.ML
  Wyświetleń: 263
 832. Obwieszczenie z dnia 24 września 2020 o wszczęciu postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 262
 833. Ogłoszenie o naborze WIR na stanowisko inspektor wojewódzki
  Wyświetleń: 262
 834. Ogłoszenie o naborze z dnia 20.12.2021r na zastępstwo na stanowisko główny specjalista w Zespole Bezpieczństwa Informacji i Informatyki
  Wyświetleń: 261
 835. Aktywna tablica 2021-wykaz dofinansowań szkół
  Wyświetleń: 260
 836. Ogłoszenie przetargu na sprzedaż zbędnych składników majątku ruchomego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego
  Wyświetleń: 260
 837. wykaz nieruchomości przeznaczony do użyczenia na czas oznaczony
  Wyświetleń: 260
 838. Z dnia 23 listopada 2020 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego WIR.I.7840.9.21.2020.AP (Z)
  Wyświetleń: 260
 839. z dnia 3 sierpnia 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.35.2021.ML
  Wyświetleń: 260
 840. z dnia 31 sierpnia 2021 r. Znak sprawy: WIR.V.7821.5.2021.MT
  Wyświetleń: 260
 841. WIR.II.746.1.28.2021.ML z dnia 31 sierpnia 2021 r.
  Wyświetleń: 259
 842. Informacja o treści decyzji nr 31.2021 z dnia 2.06.2021 r.
  Wyświetleń: 258
 843. Ogłoszenie na sprzedaż nieruchomości lokalowek przy ul Obrońców 6 w Bydgoszczy
  Wyświetleń: 257
 844. WIR.II.746.1.27.2020.ML z dnia 31 sierpnia 2021 r.
  Wyświetleń: 257
 845. z dnia 30 czerwca 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.61.2020.JB
  Wyświetleń: 256
 846. decyzja Nr 28/2021 z dnia 28 maja 2021 r
  Wyświetleń: 255
 847. z dnia 29 września 2021 r. WIR.I.7840.9.2.2021.MO (Z)
  Wyświetleń: 255
 848. Wynik naboru na stanowisko inspektor wojewódzki w Biurze Finansowo-Inwestycyjnym
  Wyświetleń: 254
 849. z dnia 16 września 2021 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 253
 850. z dnia 3 sierpnia 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.37.2021.ML
  Wyświetleń: 253
 851. ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa przy ul: Toruńskiej z przeznaczeniem pod 1 garaż
  Wyświetleń: 252
 852. ogłoszenie o drugim przetargu na dzierżawę nieruchomości przy ul. Dębowej z przeznaczeniem pod zieleń
  Wyświetleń: 252
 853. Ogłoszenie o naborze z dnia 24 marca 2022 r. na stanowisko - inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej (WPS.VIII.7)
  Wyświetleń: 252
 854. z dnia 3 sierpnia 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.36.2021.ML
  Wyświetleń: 252
 855. ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa przy ul Wojska Polskiego z przeznaczeniem pod pawilon handlowy - III przetarg
  Wyświetleń: 251
 856. Ogłoszenie o naborze z dnia 14.02.2022 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa (WIR.X.4)
  Wyświetleń: 251
 857. Ogłoszenie o naborze z dnia 25 lutego 2022 r. na stanowisko - inspektor wojewódzki BFI.III.3
  Wyświetleń: 250
 858. Prezydent miasta Bydgoszczy przekazuje wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie przetargowym
  Wyświetleń: 249
 859. WIR.II.746.1.61.2021.ML z dnia 28 stycznia 2022 r.
  Wyświetleń: 249
 860. Wynik naboru na stanowiska - inspektor wojewódzki w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Delegatura Urzędu w Toruniu
  Wyświetleń: 249
 861. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Biurze Kadrowo-Organizacyjnym (BKO.III.8, 2 etaty)
  Wyświetleń: 247
 862. z dnia 4 listopada 2021 r
  Wyświetleń: 247
 863. Informacja o wydaniu decyzji
  Wyświetleń: 246
 864. decyzja nr 25/Tz/2021 z dnia 31 maja 2021 r
  Wyświetleń: 245
 865. obwieszczenie Wojewody Warmińsko – Mazurskiego, dotyczącego wszczęcia postepowania w sprawie wydania decyzji nr 10/21 z dnia 01.07.2021 r. zmieniającej decyzję 11/20 z dnia 29.06.2020 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: „Budowa obwodnicy Nowego Miasta Lubawskiego w ciągu drogi krajowej nr 15 Etap II”
  Wyświetleń: 245
 866. ogłoszenie o naborze z dnia 17 stycznia 2022 r. na 3 stanowiska: dyspozytor medyczny w WBZK
  Wyświetleń: 245
 867. Ogłoszenie o naborze z dnia 30 listopada 2021r na stanowisko: portier w Zespole Bezpieczeństwa Informacji i Informatyki
  Wyświetleń: 245
 868. Wynik naboru na stanowisko - starszy inspektor wojewódzki WSPN.I.2
  Wyświetleń: 245
 869. Wynik naboru na stanowisko inspektor WIR.III.5
  Wyświetleń: 245
 870. Ogłoszenie o naborze z dnia 28 lutego 2022 r. na stanowisko - inspektor wojewódzki w Biurze Finansowo-Inwestycyjnym (BFI.II.7),
  Wyświetleń: 244
 871. Wynik naboru na stanowisko: psycholog WBZK
  Wyświetleń: 242
 872. Ogłoszenie o naborze z dnia 23.11.2021 na stanowisko starszego inspektora wojewódzkiego w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości Delegatura Urzędu w Toruniu
  Wyświetleń: 241
 873. wykazu informującego o zbyciu prawa użytkowania wieczystego dz. nr 7/14 obr. 195 położonej przy ul.Inwalidów na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej ozn. nr 16/9 obr. 207
  Wyświetleń: 241
 874. Wynik naboru do Biura Wojewody na stanowisko: inspektor wojewódzki w Biurze Wojewody
  Wyświetleń: 241
 875. z dnia 31 grudnia 2020 r.
  Wyświetleń: 241
 876. decyzja Nr 42/2021 z dnia 24 czerwca 2021 r.
  Wyświetleń: 240
 877. Ogłoszenie o naborze z dnia 18.02.2022 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa (WIR.VIII.3)
  Wyświetleń: 239
 878. z dnia 28 września 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.54.2020.JB
  Wyświetleń: 239
 879. WIR.II.746.1.30.2020.ML z dnia 29 września 2021 r.
  Wyświetleń: 237
 880. z dnia 17 listopada 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.747.4.1.2021.EP
  Wyświetleń: 237
 881. ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa przy ul: Modrzewiowej z przeznaczeniem pod garaż i najem garażu oznaczonego 2T
  Wyświetleń: 236
 882. PREZYDENT MIASTA BYDGOSZCZY ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa
  Wyświetleń: 236
 883. Wynik naboru na stanowisko - dyspozytor medyczny w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (3 etaty).
  Wyświetleń: 236
 884. Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę
  Wyświetleń: 235
 885. z dnia 7 października 2021 r. Znak sprawy: WIR.V.7821.11.2021.MT
  Wyświetleń: 235
 886. Ogłoszenie o naborze z dnia 14 marca 2022 r. na stanowisko - inspektor wojewódzki WPS.III.3 Włocławek.
  Wyświetleń: 233
 887. Ogłoszenie o naborze z dnia 18 stycznia 2022 r. na stanowisko inspektora wojewódzkiego w Wydziale Polityki Społecznej Delegatura Urzędu we Włocławku.
  Wyświetleń: 233
 888. Ogłoszenie o naborze z dnia 2 grudnia 2021r na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Finansów i Budżetu WFB.III.2
  Wyświetleń: 233
 889. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej (WPS.III.2).
  Wyświetleń: 233
 890. z dnia 3 listopada 2021 r.
  Wyświetleń: 233
 891. ZAPYTANIE OFERTOWE/OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU z dnia 06 października 2020 r., pod nazwą Zaproszenie do złożenia oferty na realizację zamówienia dotyczącego dostawy masek filtrujących na potrzeby Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.
  Wyświetleń: 233
 892. z dnia 7 października 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.747.2.4.2021.EP
  Wyświetleń: 232
 893. Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę Nr sprawy: WIR.I.7840.6.15.2021.MB
  Wyświetleń: 231
 894. z dnia 27 września 2021 r Znak sprawy: WIR.II.746.1.24.2021.ML
  Wyświetleń: 231
 895. Ogłoszenie o naborze z dnia 2 grudnia 2021r na stanowisko: główny specjalista w Wydziale Finansów i Budżetu WFB.I.4
  Wyświetleń: 230
 896. Ogłoszenie o naborze z dnia 6 kwietnia 2022 r. na stanowisko - inspektor wojewódzki w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (WSOC.V.2)
  Wyświetleń: 230
 897. WIR.II.746.1.51.2021.ML z dnia 4 lutego 2022 r.
  Wyświetleń: 229
 898. Wynik naboru na stanowisko - inspektor wojewódzki WBZK.II.5
  Wyświetleń: 229
 899. Obwieszczenie z dnia 3 grudnia 2021r WIR.I.7840.9.3.2021.MB (Z)
  Wyświetleń: 226
 900. decyzja 43/Tz/2021 z dnia 30 września 2021 r.
  Wyświetleń: 225
 901. Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę
  Wyświetleń: 225
 902. Ogłoszenie o naborze z dnia 21.04.2022 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej (WPS.III.3 Bydgoszcz)
  Wyświetleń: 225
 903. Wynik naboru na stanowisko inspektor wojewódzki do Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej
  Wyświetleń: 225
 904. Wynik naboru na stanowisko: St. Inspektor wojewódzki w WSPN
  Wyświetleń: 224
 905. Ogłoszenie o naborze z dnia 11.01.2022 r. na stanowisko - inspektor wojewódzki BFI.I. – zastępstwo
  Wyświetleń: 223
 906. WIR.II.746.1.34.2021.ML z dnia 28 października 2021 r.
  Wyświetleń: 223
 907. Wynik naboru na stanowisko - ekspert WBZK
  Wyświetleń: 223
 908. Ogłoszenie o naborze z dnia 2 marca 2022 r. na stanowisko - psycholog w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (WBZK VIII.3)
  Wyświetleń: 221
 909. Starosta Lipnowski wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej przekazuje informacje o nieruchomości przeznaczoej do zdobycia
  Wyświetleń: 220
 910. z dnia 23 września 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.747.2.3.2021.EP
  Wyświetleń: 220
 911. Wynik naboru na stanowisko - osoba obsługująca infolinię telefoniczną dla cudzoziemców – ofiar przestępstw w Biurze Finansowo-Inwestycyjnym.
  Wyświetleń: 219
 912. z dnia 28 września 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.42.2021.JB
  Wyświetleń: 219
 913. ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 24 września 2020 r., pod nazwą „Zapytanie ofertowe/ogłoszenie o zamówieniu na realizację zamówienia: „Opracowanie dokumentacji Programu funkcjonalno-użytkowego (PFU) oraz opracowania wartości kosztorysowej
  Wyświetleń: 219
 914. ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości przy ul. Solnej
  Wyświetleń: 218
 915. z dnia 23 kwietnia 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.747.4.1.2021.EP
  Wyświetleń: 218
 916. Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 lutego 2022 r. WIR.I.7840.9.4.2021.MB (D)
  Wyświetleń: 217
 917. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki WSOC.VI.2 – zastępstwo.
  Wyświetleń: 217
 918. Ogłoszenie o naborze z dnia 24 marca 2022 r. na stanowisko - inspektor wojewódzki w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej (WIGK.II.2)
  Wyświetleń: 216
 919. decyzja nr 45.tz.2021 z dnia 5.10.2021 r.
  Wyświetleń: 215
 920. WIR.II.746.1.19.2021.ML z dnia 29 września 2021 r.
  Wyświetleń: 215
 921. Wynik naboru do WFB na stanowisko: główny specjalista (WFB.I.4)
  Wyświetleń: 215
 922. Wynik naboru na stanowisko starszy specjalista WIR.I.3
  Wyświetleń: 215
 923. Ogłoszenie o naborze z dnia 17 stycznia 2022 r. na stanowisko starszego inspektora wojewódzkiego w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości.
  Wyświetleń: 214
 924. Wynik naboru na stanowisko - inspektor wojewódzki w BFI.I.10
  Wyświetleń: 214
 925. Wynik naboru na stanowisko - inspektor wojewódzki WKS.I.I-III.3 Toruń
  Wyświetleń: 214
 926. Ogłoszenie o naborze z dnia 25 lutego 2022 r. na stanowisko - inspektor wojewódzki WSOC.III.4 Delegatura Urzędu w Toruniu
  Wyświetleń: 213
 927. WIR.II.746.1.37.2021.ML z dnia 28 października 2021 r.
  Wyświetleń: 213
 928. WIR.II.746.1.54.2021.ML z dnia 3 lutego 2022 r.
  Wyświetleń: 213
 929. Ogłoszenie o naborze z dnia 14.01.2022 r. na stanowisko - Inspektor wojewódzki w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa WIR.V.3 - 2 etaty
  Wyświetleń: 212
 930. Ogłoszenie o naborze z dnia 25 listopada 2021 na stanowisko : inspektor wojewódzki w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej (WIGK.II.2)
  Wyświetleń: 212
 931. Ogłoszenie o naborze z dnia 10 marca 2022 r. na stanowisko - inspektor wojewódzki w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa (WIR.V.3, 2 etaty)
  Wyświetleń: 210
 932. wynik naboru na stanowisko - inspektor wojewódzki w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości WSPN.I.4
  Wyświetleń: 210
 933. Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę Nr sprawy: WIR.I.7840.5.19.2021.PK
  Wyświetleń: 209
 934. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Punkt Paszportowy w Grudziądzu
  Wyświetleń: 209
 935. z dnia 27 września 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.25.2021.ML
  Wyświetleń: 206
 936. z dnia 27 września 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.28.2021.ML
  Wyświetleń: 206
 937. WIR.II.746.1.40.2021.ML z dnia 3 grudnia 2021 r.
  Wyświetleń: 205
 938. z dnia 28 września 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.40.2021.ML
  Wyświetleń: 205
 939. Ogłoszenie o naborze z dnia 14.04.2022 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej (WPS.VIII.7)
  Wyświetleń: 204
 940. Starosta Brodnicki przekazuje nieruchomości do oddania w dzierżawę
  Wyświetleń: 204
 941. z dnia 22 września 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.49.2021.JB
  Wyświetleń: 204
 942. z dnia 2 grudnia 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.58.2021.EP
  Wyświetleń: 204
 943. Ogłoszenie o naborze z dnia 30 listopada 2021r na stanowisko: starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości WSPN.I.2
  Wyświetleń: 203
 944. z dnia 12 października 2021 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 5/2021
  Wyświetleń: 203
 945. Wynik naboru na stanowisko - inspektor wojewódzki w BFI.II.7
  Wyświetleń: 202
 946. WIR.II.746.1.54.2021.ML z dnia 10 listopada 2021 r.
  Wyświetleń: 200
 947. z dnia 30 listopada 2021 r. Znak sprawy: WIR.V.7820.12.2021.KS
  Wyświetleń: 200
 948. z dnia 27 września 2021 r.Znak sprawy: WIR.II.746.1.26.2021.ML
  Wyświetleń: 199
 949. Ogłoszenie o naborze z dnia 10.05.2022 r. na stanowisko: inspektor w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (WBZK.I.3)
  Wyświetleń: 197
 950. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - EDYCJA 2020
  Wyświetleń: 197
 951. WIR.II.746.1.33.2021.ML z dnia 3 grudnia 2021 r.
  Wyświetleń: 196
 952. Obwieszenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 lutego 2022 r. WIR.II.747.2.5.2021.EP
  Wyświetleń: 195
 953. Ogłoszenie o naborze z dnia 14.01.2022 r. na stanowisko - Inspektor wojewódzki w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa WIR.VIII.3
  Wyświetleń: 195
 954. Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości przy ul. Lewińskiego
  Wyświetleń: 194
 955. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki WIR.V.3 (2 etaty)
  Wyświetleń: 194
 956. z dnia 17 stycznia 2022 r. Znak sprawy: WIR.II.747.2.2.2021.EP
  Wyświetleń: 192
 957. Ogłoszenie o naborze z dnia 30 listopada 2021r na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości WSPN.I.4
  Wyświetleń: 191
 958. ogłoszenie o naborze na stanowisko – główny specjalista do Wydziału Finansów i Budżetu
  Wyświetleń: 190
 959. wykaz dla nieruchomości Skarbu Państwa , położonej przy ul. Franciszka Kiedrowskiego : dz.28, obr. 437
  Wyświetleń: 190
 960. Starostwo powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim przekazuje wykaz nieruchomości do zbycia
  Wyświetleń: 189
 961. Ogłoszenie o naborze z dnia 20 stycznia 2022 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej
  Wyświetleń: 188
 962. ustawa z dnia 14 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw
  Wyświetleń: 188
 963. z dnia 23 września 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.45.2021.ML
  Wyświetleń: 188
 964. z dnia 5 listopada 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.747.3.1.2021.EP
  Wyświetleń: 188
 965. z dnia 4 listopada 2021 r.
  Wyświetleń: 187
 966. Informacja w sprawie podejmowania uchwał podatkowych na rok 2022
  Wyświetleń: 186
 967. WIR.II.746.1.35.2021.ML z dnia 22 października 2021 r.
  Wyświetleń: 186
 968. wyniku naboru z dnia 23 listopada 2021 roku na stanowisko: starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości Delegatura Urzędu w Toruniu.
  Wyświetleń: 186
 969. z dnia 24 lutego 2022 r. WIR.I.7840.9.3.2021.MB (D)
  Wyświetleń: 186
 970. Ogłoszenie o naborze z dnia 07.04.2022 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Infrastruktury I Rolnictwa (WIR.V.3, 2 etaty)
  Wyświetleń: 185
 971. Obwieszczenie o wydaniu decyzji lokalizacyjnej. Budowa rurociągu ropy naftowej Gdańsk – Płock wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi
  Wyświetleń: 183
 972. Ogłoszenie o naborze z dnia 18.02.2022 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa (WIR.V.3, 2 etaty)
  Wyświetleń: 183
 973. Ogłoszenie o dodatkowym naborze w ramach Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Centra opiekuńczo-mieszkalne”
  Wyświetleń: 182
 974. WIR.II.746.1.46.2021.ML z dnia 21 października 2021 r.
  Wyświetleń: 182
 975. WIR.II.746.1.56.2021.ML z dnia 17 listopada 2021 r.
  Wyświetleń: 182
 976. Wynik naboru na stanowisko - inspektor wojewódzki w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej Kartograficznej.
  Wyświetleń: 182
 977. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Delegatury Urzędu w Toruniu (WSOC.III.2 – zastępstwo)
  Wyświetleń: 182
 978. z dnia 10 grudnia 2021 r. Znak sprawy: WIR.V.7821.13.2021.MT
  Wyświetleń: 182
 979. Wynik naboru na stanowisko - robotnik gospodarczy BODW.1 Włocławek
  Wyświetleń: 180
 980. Wynik naboru wniosków w ramach programu "Centra opiekuńczo-mieszkalne" finansowanego z Funduszu Solidarnościowego
  Wyświetleń: 180
 981. Wynik naboru na stanowisko: kierowca samochodu osobowego w Biurze Kadrowo-Organizacyjnym z dnia 15 lutego 2022 roku
  Wyświetleń: 179
 982. Ogłoszenie o naborze z dnia 22.04.2022 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Biurze Finansowo-Inwestycyjnym (BFI.I.10)
  Wyświetleń: 178
 983. Ogłoszenie o naborze z dnia 9 grudnia 2021r na stanowisko - psycholog w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
  Wyświetleń: 178
 984. WIR.II.746.1.56.2021.ML z dnia 27 stycznia 2022
  Wyświetleń: 178
 985. Wynik naboru na stanowisko - inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej (WPS.III.2)
  Wyświetleń: 178
 986. z dnia 22 czerwca 2021 r. Dotyczy sprawy: WIR.II.746.1.60.2020.JB
  Wyświetleń: 178
 987. z dnia 26 października 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.41.2021.JB
  Wyświetleń: 178
 988. WIR.II.746.1.37.2021.ML z dnia 25 listopada 2021 r.
  Wyświetleń: 177
 989. Wynik naboru z dnia 26 października 2021 roku na 3 stanowiska pracy: dyspozytor medyczny w WBZK
  Wyświetleń: 177
 990. z dnia 16 listopada 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.36.2021.ML
  Wyświetleń: 177
 991. ogłoszenie o naborze w ramach Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa”-edycja 2022
  Wyświetleń: 176
 992. WIR.II.746.1.53.2021.ML z dnia 31 stycznia 2022 r.
  Wyświetleń: 176
 993. Wynik naboru na stanowisko - osoba obsługująca infolinię telefoniczną dla cudzoziemców – ofiar przestępstw w Biurze Finansowo-Inwestycyjnym
  Wyświetleń: 176
 994. Wynik naboru na stanowisko: starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości (WSPN.II.6)
  Wyświetleń: 176
 995. Obwieszenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 marca 2022 r. WIR.V.7821.9.2021.KS
  Wyświetleń: 175
 996. Wynik naboru na stanowisko - inspektor wojewódzki w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa (WIR.VIII.3)
  Wyświetleń: 175
 997. Wynik naboru na stanowisko - inspektor wojewódzki WPS.III.3 Włocławek
  Wyświetleń: 175
 998. z dnia 24 listopada 2021 r. WIR.V.7820.17.2020.AW
  Wyświetleń: 175
 999. decyzja Nr 12/2022 z dnia 4 marca 2022 r.
  Wyświetleń: 174
 1000. z dnia 15 grudnia 2021 r. WIR.I.7840.9.9.2021.AP (Z)
  Wyświetleń: 174
 1001. z dnia 18 listopada 2021 r. Znak sprawy: WIR.V.7820.15.2021.MT
  Wyświetleń: 174
 1002. Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa, przeznaczonej do użyczenia, położonej przy ul. Witebskiej 2b
  Wyświetleń: 173
 1003. Wynik naboru na stanowisko - inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej (WPS.I.4)
  Wyświetleń: 172
 1004. Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę
  Wyświetleń: 171
 1005. ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Skarbu Państwa przy ul. Solnej z przeznaczeniem pod uprawy ogrodnicze
  Wyświetleń: 171
 1006. WIR.II.746.1.45.2021.ML z dnia 25 listopada 2021 r
  Wyświetleń: 171
 1007. z dnia 17 grudnia 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.45.2021.ML
  Wyświetleń: 171
 1008. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej – zakup i dostawa elektronicznego depozytora na klucze
  Wyświetleń: 171
 1009. WIR.II.746.1.52.2020.ML z dnia 21 października 2021 r.
  Wyświetleń: 170
 1010. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa (WIR.VIII.3)
  Wyświetleń: 170
 1011. z dnia 4 stycznia 2022 r. WIR.V.7820.19.2020.KS
  Wyświetleń: 170
 1012. Obwieszczenie o wydanej decyzji WIR.II.746.1.55.2021.JB
  Wyświetleń: 169
 1013. Ogłoszenie o naborze z dnia 29.04.2022 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa (WIR.V.3, 2 etaty)
  Wyświetleń: 169
 1014. WIR.I.7840.2.62.2020.AP - informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę
  Wyświetleń: 169
 1015. Wynik naboru na stanowisko - psycholog w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
  Wyświetleń: 169
 1016. WYKAZ dotyczący sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa
  Wyświetleń: 168
 1017. z dnia 17 listopada 2021 r. WIR.I.7840.9.2.2021.MO (D)
  Wyświetleń: 168
 1018. z dnia 29 października 2021 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 168
 1019. Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę
  Wyświetleń: 167
 1020. Wykaz Nieruchomości SP przeznaczonych do zbycia w formie darowizny z Powiatu Włocławskiego
  Wyświetleń: 167
 1021. Wynik naboru na stanowisko - inspektor wojewódzki w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej
  Wyświetleń: 167
 1022. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 16 marca 2022 r. WIR.II.746.1.51.2021.ML
  Wyświetleń: 166
 1023. Ogłoszenie o naborze z dnia 18 stycznia 2022 r. na stanowisko: psycholog w WBZK VIII.3
  Wyświetleń: 166
 1024. Ogłoszenie o naborze z dnia 24 marca 2022 r. na stanowisko - główny specjalista w Zespole Bezpieczeństwa Informacji i Informatyki
  Wyświetleń: 166
 1025. z dnia 23 listopada 2021 r. Znak sprawy: WIR.V.7820.9.2021.MT
  Wyświetleń: 166
 1026. Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dot. Przebudowa i rozbudowa linii kolejowej nr 207 od km 1+007 do km 18+897 wraz z urządzeniami towarzyszącymi dla projektu pn.: „Rewitalizacja linii kolejowej nr 207 na odcinku Toruń Wschodni – Chełmża”, WIR.I.7840.6.24.2021.AP
  Wyświetleń: 165
 1027. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa (WIR.V.3)
  Wyświetleń: 165
 1028. z dnia 17 grudnia 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.40.2021.ML
  Wyświetleń: 165
 1029. Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa przy ul. Smoleńskiej
  Wyświetleń: 164
 1030. WIR.II.746.1.47.2021.ML z dnia 29 listopada 2021 r.
  Wyświetleń: 163
 1031. z dnia 26 października 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.48.2021.JG
  Wyświetleń: 162
 1032. Informacja o wydaniu decyzji Nr sprawy: WIR.I.7840.8.6.2021.AP
  Wyświetleń: 161
 1033. ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Skarbu Państwa przy ul. Wojska Polskiego z przeznaczeniem pod pawilon handlowy
  Wyświetleń: 161
 1034. Ogłoszenie Starosty Nakielskiego
  Wyświetleń: 161
 1035. Wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, przeznaczonych do użyczenia na czas oznaczony..
  Wyświetleń: 160
 1036. z dnia 21 stycznia 2022 r. WIR.I.7840.9.4.2021.MB (Z)
  Wyświetleń: 160
 1037. WIR.II.746.1.36.2021.ML z dnia 27 października 2021 r.
  Wyświetleń: 159
 1038. WIR.II.746.1.56.2021.ML z dnia 13 stycznia 2022 r
  Wyświetleń: 159
 1039. WIR.II.746.1.39.2021.ML z dnia 29 listopada 2021 r.
  Wyświetleń: 158
 1040. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Biurze Finansowo-Inwestycyjnym (BFI.III.3)
  Wyświetleń: 158
 1041. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców WSOC.V.2, 5 etatów
  Wyświetleń: 158
 1042. z dnia 16 listopada 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.49.2021.JB
  Wyświetleń: 157
 1043. WIR.II.746.1.62.2021.ML z dnia 26 stycznia 2022 r.
  Wyświetleń: 156
 1044. z dnia 20 stycznia 2022 r. Znak sprawy: WIR.II.747.2.4.2021.EP
  Wyświetleń: 156
 1045. decyzja z dnia 30 grudnia 2021 r.
  Wyświetleń: 155
 1046. WIR.II.746.1.52.2021.ML z dnia 26 stycznia 2022 r.
  Wyświetleń: 155
 1047. z dnia 27 stycznia 2022 r. WIR.I.7840.9.8.2021.AP (D)
  Wyświetleń: 155
 1048. WIR.II.746.1.53.2021.ML z dnia 24 listopada 2021 r
  Wyświetleń: 153
 1049. Informacja o wydanej decyzji z dnia 4 marca 2022 r.
  Wyświetleń: 152
 1050. z dnia 9 listopada 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.42.2021.JB
  Wyświetleń: 152
 1051. z dnia 27 stycznia 2022 r. Znak sprawy: WIR.V.7820.15.2021.MT
  Wyświetleń: 152
 1052. Zawiadomienie z dnia 19 stycznia 2022 r.
  Wyświetleń: 152
 1053. Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do oddania w najem - Koronowo, Krasickiego 20
  Wyświetleń: 151
 1054. Ogłoszenie o naborze z dnia 4 kwietnia 2022 r. na stanowisko - starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości (WSPN.I.2)
  Wyświetleń: 150
 1055. Wynik naboru na stanowisko - inspektor wojewódzki w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa (WIR.V.3, 2 etaty)
  Wyświetleń: 150
 1056. decyzja nr 3/022 z dnia 14 stycznia 2022 r.
  Wyświetleń: 149
 1057. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców WSOC.VI.2, 2 etaty
  Wyświetleń: 149
 1058. z dnia 25 listopada 2021 r. Znak sprawy: WIR.V.7820.11.2021.JB
  Wyświetleń: 149
 1059. Ogłoszenie o naborze z dnia 14.04.2022 r. na stanowisko: starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości (WSPN.II.6)
  Wyświetleń: 148
 1060. WIR.II.746.1.46.2021.ML z dnia 11 stycznia 2022 r.
  Wyświetleń: 148
 1061. Informacja o wydaniu decyzji Nr sprawy: WIR.I.7840.8.10.2021.PK
  Wyświetleń: 147
 1062. Ogłoszenie o naborze z dnia 6 kwietnia 2022 r. na stanowisko - inspektor wojewódzki w Biurze Finansowo-Inwestycyjnym (BFI.I.11)
  Wyświetleń: 147
 1063. WIR.II.746.1.52.2021.ML z dnia 12 stycznia 2022 r
  Wyświetleń: 147
 1064. WIR.II.746.1.54.2021.ML z dnia 14 stycznia 2022 r.
  Wyświetleń: 147
 1065. z dnia 16 listopada 2021 r.Znak sprawy: WIR.II.746.1.35.2021.ML
  Wyświetleń: 147
 1066. Ogłoszenie o naborze z dnia 13.04.2022 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej (WPS.I.4)
  Wyświetleń: 146
 1067. Ogłoszneie Starosty Nakielskiego
  Wyświetleń: 146
 1068. Publicznej odpowiedzi na zapytanie w sprawie zapytania ofertowego na dostawę paczek świątecznych dla dzieci pracowników Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy z dnia 09.11.2021 r
  Wyświetleń: 146
 1069. z dnia 1 grudnia 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.51.2021.ML
  Wyświetleń: 146
 1070. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 14 marca 2022 r. WIR.II.746.1.53.2021.ML
  Wyświetleń: 145
 1071. Wynik naboru na stanowisko: główny specjalista w Zespole Bezpieczeństwa Informacji i Informatyki
  Wyświetleń: 145
 1072. z dnia 17 grudnia 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.43.2021.JB
  Wyświetleń: 145
 1073. WIR.II.746.1.32.2021.ML z dnia 12 stycznia 2022 r.
  Wyświetleń: 144
 1074. Obwiesczenie z dnia 31 grudnia 2021 r.
  Wyświetleń: 142
 1075. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - EDYCJA 2019
  Wyświetleń: 142
 1076. WIR.II.746.1.65.2021.ML z dnia 13 stycznia 2022 r.
  Wyświetleń: 142
 1077. z dnia 9 grudnia 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.36.2020.EP
  Wyświetleń: 142
 1078. decyzja z dnia 30 grudnia 2021 r.
  Wyświetleń: 141
 1079. decyzja z dnia 30 grudnia 2021 r.
  Wyświetleń: 140
 1080. Ogłoszenie o naborze na stanowisko – dyspozytor medyczny do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
  Wyświetleń: 140
 1081. Ogłoszenie Starosty Rypińskiego
  Wyświetleń: 140
 1082. decyzja nr 5/2022 z dnia 19 stycznia 2022 r.
  Wyświetleń: 139
 1083. z dnia 15 grudnia 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.42.2021.JB
  Wyświetleń: 139
 1084. decyzja z dnia 30 grudnia 2021 r.
  Wyświetleń: 138
 1085. Informacja o wydaniu decyzji Nr sprawy: WIR.I.7840.8.4.2021.JM
  Wyświetleń: 138
 1086. Ogłoszenie Starosty Inowrocławskiego
  Wyświetleń: 137
 1087. WIR.II.746.1.34.2021.ML z dnia 24 listopada 2021 r.
  Wyświetleń: 137
 1088. z dnia 15 grudnia 2021 r Znak sprawy: WIR.II.746.1.41.2021.JB
  Wyświetleń: 137
 1089. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 28 marca 2022 r. z dnia 28 marca 2022 r.
  Wyświetleń: 136
 1090. Obwieszczenie o decyzji nr. 11/2022 z dnia 24 lutego 2022 r.
  Wyświetleń: 136
 1091. z dnia 3 listopada 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.55.2021.JB
  Wyświetleń: 136
 1092. WIR.II.746.1.59.2021.ML z dnia 25 stycznia 2022 r.
  Wyświetleń: 135
 1093. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa (WIR.V.3, 2 etaty)
  Wyświetleń: 135
 1094. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa (WIR.X.4)
  Wyświetleń: 135
 1095. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej WPS.VIII.4
  Wyświetleń: 134
 1096. Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę - WIR.I.7840.6.14.2021.MB
  Wyświetleń: 133
 1097. WIR.II.746.1.46.2021.ML z dnia 25 stycznia 2022 r.
  Wyświetleń: 133
 1098. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej –dostawa paczek świątecznych dla dzieci pracowników Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy
  Wyświetleń: 133
 1099. Obwieszczenie z dnia 21 grudnia 2021 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej WIR.V.7820.13.2021.KS
  Wyświetleń: 132
 1100. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego ograniczonego
  Wyświetleń: 132
 1101. z dnia 17 grudnia 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.49.2021.JB
  Wyświetleń: 131
 1102. z dnia 17 grudnia 2021 r Znak sprawy: WIR.II.746.1.33.2021.ML
  Wyświetleń: 131
 1103. Informacja o wydaniu decyzji Nr sprawy: WIR.I.7840.8.8.2021.MO
  Wyświetleń: 130
 1104. z dnia 15 grudnia 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.39.2021.ML
  Wyświetleń: 130
 1105. z dnia 15 grudnia 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.38.2021.ML
  Wyświetleń: 130
 1106. z dnia 20 grudnia 2021 r Znak sprawy: WIR.II.746.1.47.2021.ML
  Wyświetleń: 130
 1107. Ogłoszenie Starosty Żnińskiego
  Wyświetleń: 129
 1108. z dnia 17 grudnia 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.44.2021.JB
  Wyświetleń: 129
 1109. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej (WPS.VIII.7)
  Wyświetleń: 128
 1110. decyzja z dnia 30 grudnia 2021 r. WIR.I.7840.8.10.2021.PK
  Wyświetleń: 127
 1111. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 13 kwietnia 2022 r. WIR.II.747.2.1.2022.DK
  Wyświetleń: 127
 1112. Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 lutego 2022 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 126
 1113. Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę Sygnatura sprawy: WIR.I.7840.1.14.2021.MO
  Wyświetleń: 125
 1114. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Delegatury Urzędu w Toruniu (WSOC.III.4 – zastępstwo)
  Wyświetleń: 125
 1115. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 15 marca 2022 r. WIR.II.746.1.48.2021.JG
  Wyświetleń: 124
 1116. Wykaz, dot. sprzedaży w trybie przetargu ograniczonego działek Skarbu Państwa, ozn. nr 165/1 i 165/2 obr. 342 położonych przy ul.Fordońskiej.
  Wyświetleń: 124
 1117. z dnia 3 stycznia 2022 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.60.2021.ML
  Wyświetleń: 124
 1118. decyzja z dnia 30 grudnia 2021 r. WIR.I.7840.8.9.2021.PK
  Wyświetleń: 123
 1119. Informacja o wydaniu decyzji Nr sprawy: WIR.I.7840.8.9.2021.PK
  Wyświetleń: 123
 1120. Informacja o wydaniu decyzji Nr sprawy: WIR.I.7840.8.5.2021.AP
  Wyświetleń: 121
 1121. Ogłoszenie o naborze z dnia 06.05.2022 r. na stanowisko: główny specjalista w Zespole Bezpieczeństwa Informacji i Informatyki
  Wyświetleń: 121
 1122. Wynik naboru na stanowisko: dyspozytor medyczny w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (2 etaty)
  Wyświetleń: 121
 1123. z dnia 4 stycznia 2022 r. Znak sprawy: WIR.V.7821.14.2021.MT
  Wyświetleń: 121
 1124. Informacja o wydaniu decyzji Nr sprawy: WIR.I.7840.8.7.2021.MO
  Wyświetleń: 120
 1125. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 15 marca 2022 r. WIR.II.746.1.58.2020.JG
  Wyświetleń: 120
 1126. Ogłoszenie o naborze z dnia 6 kwietnia 2022 r. na stanowisko - inspektor wojewódzki w Biurze Finansowo-Inwestycyjnym (BFI.I.8)
  Wyświetleń: 120
 1127. Informacja o wydaniu decyzji Nr sprawy: WIR.I.7840.8.3.2021.MB
  Wyświetleń: 118
 1128. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 15 marca 2022 r. WIR.II.746.1.63.2021.ML
  Wyświetleń: 118
 1129. odpowiedzi na zapytanie w sprawie zapytania ofertowego na dostawę paczek świątecznych dla dzieci pracowników Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy z dnia 09.11.2021
  Wyświetleń: 118
 1130. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej (WPS.VIII.7)
  Wyświetleń: 118
 1131. decyzja z dnia 30 grudnia 2021 r. WIR.I.7840.8.8.2021.MO
  Wyświetleń: 117
 1132. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 18 marca 2022 r. WIR.II.747.2.2.2021.EP
  Wyświetleń: 117
 1133. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 29 marca 2022 r. WIR.V.7820.4.2022.KS
  Wyświetleń: 116
 1134. Ogłoszenie o przetargu - ul. Marii Konopnickiej Bydgoszcz
  Wyświetleń: 115
 1135. wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze zamiany, na którym umieszczono nieruchomość położoną w Grudziądzu przy ul. Szosa Toruńska, oznaczoną jako działki nr 3/19 i nr 3/20
  Wyświetleń: 115
 1136. z dnia 31 grudnia 2021 r. WIR.II.746.1.38.2021.ML
  Wyświetleń: 115
 1137. ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Skarbu Państwa przy ul. Wojska Polskiego z przeznaczeniem pod uprawy ogrodnicze
  Wyświetleń: 114
 1138. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 31 marca 2022 r. WIR.II.747.3.1.2021.EP
  Wyświetleń: 113
 1139. decyzja z dnia 30 grudnia 2021 r
  Wyświetleń: 110
 1140. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Biurze Finansowo-Inwestycyjnym (BFI.II.7)
  Wyświetleń: 110
 1141. Ogłoszenie o naborze z dnia 18.05.2022 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki WSOC.DW.IV.2
  Wyświetleń: 109
 1142. Informacja o działaniach podejmowanych wobec Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w 2021 roku przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową
  Wyświetleń: 108
 1143. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Biurze Finansowo-Inwestycyjnym (BFI.I.10)
  Wyświetleń: 108
 1144. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 22 marca 2022 r. WIR.II.747.2.4.2021.EP
  Wyświetleń: 106
 1145. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 25 marca 2022 r. WIR.II.746.1.7.2022.JB
  Wyświetleń: 106
 1146. z dnia 10 stycznia 2022 r. WIR.I.7840.9.9.2021.AP (D)
  Wyświetleń: 105
 1147. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 21 kwietnia 2022 r. WIR.II.747.2.7.2021.EP
  Wyświetleń: 103
 1148. Ogłoszenie I o przetargu - ul. Bronikowskiego Bydgoszcz
  Wyświetleń: 103
 1149. Ogłoszenie Prezydenta Miasta Bydgoszczy - wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego do podmiotów zajmujących się przesyłaniem i dystrybucją energii elektrycznej.
  Wyświetleń: 103
 1150. Ogłoszenie o naborze z dnia 18.05.2022 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki WSOC.DT.III.5 (2 et.)
  Wyświetleń: 102
 1151. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 28 marca 2022 r. WIR.I.7840.3.10.2022.AP (Z)
  Wyświetleń: 100
 1152. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 8 marca 2022 r. o zmianie wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 100
 1153. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Finansów i Budżetu (WFB.III.2)
  Wyświetleń: 100
 1154. Ogłoszenie o naborze z dnia 17.01.2022 r. na stanowisko - Inspektor wojewódzki w Wydziale Koordynacji Świadczeń Delegatura Urzędu w Toruniu BKO.II.210.8.2022 WKS.I.I-III.3 - 4 etaty
  Wyświetleń: 99
 1155. ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Skarbu Państwa przy ul. Wojska Polskiego z przeznaczeniem pod garaże
  Wyświetleń: 98
 1156. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 28 marca 2022 r. WIR.II.747.2.5.2021.EP
  Wyświetleń: 97
 1157. z dnia 27 stycznia 202 r. Znak sprawy: WIR.V.7820.15.2021.MT
  Wyświetleń: 94
 1158. Wynik naboru na stanowisko: portier w Zespole Bezpieczeństwa Informacji i Informatyki
  Wyświetleń: 92
 1159. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa (WIR.V.3, 2 etaty))
  Wyświetleń: 90
 1160. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 22 marca 2022 r. WIR.II.746.1.64.2021.ML
  Wyświetleń: 88
 1161. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 23 marca 2022 r. WIR.II.746.1.5.2022.ML
  Wyświetleń: 87
 1162. Ogłoszenie o naborze z dnia 17.01.2022 r. na stanowisko - Starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości WSPN.1.2
  Wyświetleń: 87
 1163. Wydawanie zarządzeń Wojewody, dotyczących wyrażenia zgody na podejmowanie przez starostów rozstrzygnięć w przedmiocie gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa w zakresie udzielenia ulgi w spłacie należności Skarbu Państwa.
  Wyświetleń: 87
 1164. Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przy ul. Bronikowskiego
  Wyświetleń: 86
 1165. Informacja o treści decyzji z dnia 4 kwietnia 2022 - WIR.I.7840.5.24.2021.MB
  Wyświetleń: 81
 1166. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 24 marca 2022 r. WIR.V.7821.17.2021.MT
  Wyświetleń: 81
 1167. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej (WPS.VIII.4)
  Wyświetleń: 81
 1168. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej
  Wyświetleń: 79
 1169. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Delegatury Urzędu we Włocławku (WPS.DW.III.3)
  Wyświetleń: 79
 1170. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej (WPS.I.4)
  Wyświetleń: 79
 1171. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 24 marca 2022 r. WIR.II.746.1.2.2022.ML
  Wyświetleń: 78
 1172. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 23 marca 2022 r. WIR.II.746.1.1.2022.ML
  Wyświetleń: 75
 1173. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (WSOC.V.2 3 etaty)
  Wyświetleń: 73
 1174. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 15 marca 2022 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 71
 1175. Ogłoszenie o naborze z dnia 18.05.2022 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki WSOC.V.4 (2 et.)
  Wyświetleń: 70
 1176. Wynik naboru na stanowisko: główny specjalista w Zespole Bezpieczeństwa Informacji i Informatyki
  Wyświetleń: 70
 1177. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Biurze Finansowo-Inwestycyjnym (BFI.I.11)
  Wyświetleń: 69
 1178. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Biurze Finansowo-Inwestycyjnym (BFI.I.8)
  Wyświetleń: 68
 1179. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 21 kwietnia 2022 r. WIR.II.747.2.2.2022.EP
  Wyświetleń: 67
 1180. Wynik naboru na stanowisko: psycholog w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
  Wyświetleń: 67
 1181. z dnia 21 marca 2022 r. o przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej w 2022 r.
  Wyświetleń: 67
 1182. Zarządzenie Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 7 kwietnia 2022
  Wyświetleń: 67
 1183. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 7 kwietnia 2022 r. WIR.II.746.1.6.2022.ML
  Wyświetleń: 66
 1184. Ogłoszenie o naborze z dnia 10.05.2022 r. na stanowisko: psycholog w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (WBZK VIII.3)
  Wyświetleń: 65
 1185. Ogłoszenie o naborze z dnia 18.05.2022 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki WSOC.VI.2 (2 et.)
  Wyświetleń: 65
 1186. Ogłoszenie o naborze z dnia 19.05.2022 r. na stanowisko: referent w Wydziale Koordynacji Świadczeń Delegatura Urzędu w Toruniu (2 etaty)
  Wyświetleń: 65
 1187. Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę z dnia 8 kwietnia 2022 r. WIR.I.7840.2.3.2022.MO
  Wyświetleń: 61
 1188. Ogłoszenie Starosty Włocławskiego - Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do zbycia w drodze zamiany - Kruszyn
  Wyświetleń: 61
 1189. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej (WPS.VIII.7)
  Wyświetleń: 61
 1190. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki  w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (WSOC.VI.2 2 etaty)
  Wyświetleń: 60
 1191. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej (WPS.I.4)
  Wyświetleń: 60
 1192. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 28 kwietnia 2022 r. WIR.II.746.1.60.2021.ML
  Wyświetleń: 59
 1193. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 13 kwietnia 2022 r. WIR.II.747.2.3.2022.EP
  Wyświetleń: 57
 1194. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 13 kwietnia 2022 r. WIR.II.747.18.2017.AK/JS
  Wyświetleń: 56
 1195. Udostępnienie treści decyzji z dnia 8 kwietnia 2022 r. WIR.I.7840.2.3.2022.MO
  Wyświetleń: 56
 1196. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 5 maja 2022 r. WIR.II.747.1.1.2022.JS
  Wyświetleń: 51
 1197. Wynik naboru na stanowisko: starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości (WSPN.I.2)
  Wyświetleń: 51
 1198. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do przekazania w drodze darowizny - STAROSTA RYPIŃSKI
  Wyświetleń: 50
 1199. Wynik naboru na stanowisko: starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości (WSPN.II.6)
  Wyświetleń: 50
 1200. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 12 kwietnia 2022 r. WIR.II.746.1.3.2022.ML
  Wyświetleń: 48
 1201. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej (WPS.III.3 Bydgoszcz)
  Wyświetleń: 48
 1202. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Biurze Finansowo-Inwestycyjnym (BFI.I.10)
  Wyświetleń: 47
 1203. Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę WIR.I.7840.5.24.2021.MB
  Wyświetleń: 45
 1204. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 27 kwietnia 2022 r. WIR.V.7821.15.2021.JB
  Wyświetleń: 45
 1205. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 26 kwietnia 2022 r. WIR.II.746.1.4.2022.ML
  Wyświetleń: 45
 1206. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 29 kwietnia 2022 r. WIR.II.746.1.57.2021.ML
  Wyświetleń: 43
 1207. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia po raz pierwszy w trybie przetargowym
  Wyświetleń: 43
 1208. Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę WIR.I.7840.3.11.2022.MB
  Wyświetleń: 41
 1209. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 13 maja 2022 r. WIR.I.7840.3.10.2022.AP (D)
  Wyświetleń: 41
 1210. Ogłoszenie Starosty Bydgoskiego - Wykaz przeznaczonych do oddania w najem lokali mieszkaniowych - Koronowo ul. Krasickiego 20
  Wyświetleń: 41
 1211. Udostępnienie treści decyzji z dnia 13 maja 2022 r. WIR.I.7840.3.10.2022.AP
  Wyświetleń: 40
 1212. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 11 maja 2022 r. WIR.II.747.2.4.2022.DK
  Wyświetleń: 39
 1213. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 29 kwietnia 2022 r. WIR.II.746.1.62.2021.ML
  Wyświetleń: 39
 1214. Informacja o treści decyzji z 6 maja 2022 r. WIR.I.7840.3.11.2022.MB
  Wyświetleń: 37
 1215. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 12 kwietnia 2022 r. WIR.II.746.1.10.2022.ML
  Wyświetleń: 35
 1216. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia - Starosta Lipnowski
  Wyświetleń: 34
 1217. z dnia 16 maja 2022 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.59.2021.ML
  Wyświetleń: 34
 1218. Ogłoszenie o naborze z dnia 19.05.2022 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej
  Wyświetleń: 33
 1219. PREZYDENT MIASTA BYDGOSZCZY ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa. ul. Ks. Józefa Schulza
  Wyświetleń: 33
 1220. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 11 kwietnia 2022 r. WIR.II.746.1.9.2022.ML
  Wyświetleń: 32
 1221. Ogłoszenie Starosty Włocławskiego - Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do zbycia w drodze zamiany - Kowal
  Wyświetleń: 31
 1222. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 25 marca 2022 r. WIR.II.746.1.8.2022.JB
  Wyświetleń: 30
 1223. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 6 maja 2022 r. WIR.II.746.1.14.2022.ML
  Wyświetleń: 30
 1224. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w obszarze pomocy społecznej
  Wyświetleń: 30
 1225. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 6 maja 2022 r. WIR.II.747.2.1.2022.DK
  Wyświetleń: 28
 1226. Petycja z 10.02.2022 r. w sprawie młodzieżowych rad gmin
  Wyświetleń: 28
 1227. z dnia 18 maja 2022 r. Znak sprawy: WIR.V.7821.3.2022.MT
  Wyświetleń: 26
 1228. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 29 kwietnia 2022 r. WIR.II.746.1.59.2021.ML
  Wyświetleń: 25
 1229. Ogłoszenie Starosty Radziejowskiego - wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem
  Wyświetleń: 25
 1230. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 6 maja 2022 r. WIR.II.746.1.12.2022.ML
  Wyświetleń: 24
 1231. Ogłoszenie wykazu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze przetargowej.
  Wyświetleń: 24
 1232. Ogłoszenie Starosty Włocławskiego - Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do zbycia w drodze darowizny - Lubanie
  Wyświetleń: 23
 1233. z dnia 13 maja 2022 r. Znak sprawy: WIR.II.747.4.1.2021.EP
  Wyświetleń: 23
 1234. Ogłoszenie Starosty Świeckiego - Wykaz lokali użytkowych w zasobie nieruchomości Skarbu Państwa położonych przy ul. Mickiewicza 27 w Świeciu przeznaczonych do oddania w najem w trybie przetargu ustnego nieograniczonego
  Wyświetleń: 19
 1235. WYPŁATA Karta Polaka
  Wyświetleń: 19
 1236. z dnia 17 maja 2022 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.16.2022.ML
  Wyświetleń: 19
 1237. Nagrody specjalne Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
  Wyświetleń: 15
 1238. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (WSOC.V.2 3 etaty)
  Wyświetleń: 12
 1239. z dnia 19 maja 2022 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.11.2022.ML
  Wyświetleń: 12
 1240. z dnia 19 maja 2022 r. Znak sprawy: WIR.V.7820.12.2021.KS
  Wyświetleń: 9
 1241. Ogłoszenie o II przetargu na dzierżawę nieruchomości przy ul. Ks. Józefa Schiulza
  Wyświetleń: 7
 1242. z dnia 18 maja 2022 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.19.2022.ML
  Wyświetleń: 7
 1243. Ogłoszenie o przetargu na ul. Smoleńskiej z przeznaczeniem pod uprawy ogrodnicze
  Wyświetleń: 6
 1244. z dnia 19 maja 2022 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.62.2021.ML
  Wyświetleń: 6
 1245. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia przy ul. Wojska Polskiego i ul. Żeglarskiej.
  Wyświetleń: 4
 1246. z dnia 18 maja 2022 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.57.2021.ML
  Wyświetleń: 4
 1247. z dnia 18 maja 2022 r.Znak sprawy: WIR.II.746.1.60.2021.ML
  Wyświetleń: 3