Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Statystyki podstron

Rok 2021
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
1998700000000000
Rok 2020
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
00000000000465
 1. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 5895
 2. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 468
 3. Bezpieczeństwo
  Wyświetleń: 461
 4. Ogłoszenia i obwieszczenia
  Wyświetleń: 444
 5. Formularze i wnioski
  Wyświetleń: 409
 6. Wydziały i Biura Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego
  Wyświetleń: 376
 7. Ogłoszenia o naborze
  Wyświetleń: 333
 8. Cudzoziemcy - informacje podstawowe
  Wyświetleń: 219
 9. Kierownictwo Urzędu
  Wyświetleń: 214
 10. Rejestry i ewidencje
  Wyświetleń: 213
 11. Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
  Wyświetleń: 210
 12. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 209
 13. Budownictwo
  Wyświetleń: 206
 14. Sprawy obywatelskie
  Wyświetleń: 202
 15. Paszport
  Wyświetleń: 185
 16. Kontrole
  Wyświetleń: 177
 17. Przetargi w K-PUW
  Wyświetleń: 152
 18. Wydział Zdrowia - Kujawsko-Pomorskie Centrum Zdrowia Publicznego
  Wyświetleń: 143
 19. Wyniki naborów
  Wyświetleń: 142
 20. Wydawanie zezwoleń na pracę cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
  Wyświetleń: 139
 21. Administracja Zespolona
  Wyświetleń: 125
 22. Wolne stanowiska pracy w Służbie Cywilnej
  Wyświetleń: 124
 23. Dyrektor Generalny
  Wyświetleń: 119
 24. Komunikacja
  Wyświetleń: 110
 25. Rekrutacja pracowników w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy
  Wyświetleń: 110
 26. Plan szkolenia obronnego województwa kujawsko-pomorskiego
  Wyświetleń: 107
 27. Informacje ogólne, rezerwacja wizyty
  Wyświetleń: 104
 28. Obywatelstwo, Karta Polaka
  Wyświetleń: 102
 29. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 98
 30. Plan działania Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w zakresie zarządzania i reagowania kryzysowego oraz ochrony ludności
  Wyświetleń: 98
 31. Nieruchomości
  Wyświetleń: 95
 32. Terminy egzaminów dla kierowców wykonujących przewóz drogowy - kwalifikacja wstępna
  Wyświetleń: 94
 33. Delegatury
  Wyświetleń: 93
 34. Państwowa Straż Rybacka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Bydgoszczy
  Wyświetleń: 93
 35. Plan działania Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w zakresie realizacji zadań obronnych na terenie województwa
  Wyświetleń: 90
 36. Pobierz programy
  Wyświetleń: 87
 37. Zdrowie
  Wyświetleń: 87
 38. Pełnomocnicy Wojewody
  Wyświetleń: 85
 39. Budżet, majątek Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego
  Wyświetleń: 83
 40. Komisje i Zespoły Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego
  Wyświetleń: 83
 41. Wytyczne Wojewody Kujawsko-Pomorskiego do szkolenia obronnego
  Wyświetleń: 77
 42. Plan Działalności Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy
  Wyświetleń: 75
 43. Wytyczne Wojewody Kujawsko-Pomorskiego do działalności w dziedzinie obrony cywilnej w województwie
  Wyświetleń: 74
 44. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 73
 45. Powszechny obowiązek obrony RP
  Wyświetleń: 72
 46. Harmonogram szkoleń z zkresu ochrony ludności i obrony cywilnej
  Wyświetleń: 68
 47. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 68
 48. Wydział Nadzoru i Kontroli
  Wyświetleń: 67
 49. Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
  Wyświetleń: 67
 50. Regulamin Urzędu
  Wyświetleń: 64
 51. Deklaracja dostępności
  Wyświetleń: 63
 52. Ochrona danych osobowych - RODO
  Wyświetleń: 63
 53. Statut Urzędu
  Wyświetleń: 63
 54. Rejestr miejsc, w których gmina udziela tymczasowego schronienia
  Wyświetleń: 62
 55. Podstawowe przepisy prawa dotyczące cudzoziemców
  Wyświetleń: 61
 56. Składanie petycji w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim
  Wyświetleń: 61
 57. ogłoszenie o naborze na stanowisko – inspektor wojewódzki do Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
  Wyświetleń: 60
 58. ogłoszenie o pracę: kierownik oddziału do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
  Wyświetleń: 60
 59. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 59
 60. Tabela obowiązujących opłat
  Wyświetleń: 59
 61. Opłaty paszportowe i konta
  Wyświetleń: 58
 62. Polityka społeczna
  Wyświetleń: 58
 63. Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
  Wyświetleń: 57
 64. Fundusz Dróg Samorządowych
  Wyświetleń: 56
 65. Praktyki studenckie w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy
  Wyświetleń: 55
 66. zastępca kierownika oddziału WBZK
  Wyświetleń: 55
 67. Wojewódzki plan zarządzania kryzysowego
  Wyświetleń: 54
 68. Koszt odtworzenia 1 m kw.
  Wyświetleń: 53
 69. Sposoby stanowienia aktów publicznoprawnych
  Wyświetleń: 53
 70. Polityka prywatności BIP
  Wyświetleń: 52
 71. COVID-19 - akty prawne i dokumenty dotyczące zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania koronawirusa
  Wyświetleń: 50
 72. Rejestr Domów Pomocy Społecznej
  Wyświetleń: 50
 73. obwieszczenie z dnia 30 grudnia 2020 r.
  Wyświetleń: 49
 74. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 49
 75. Wydział Polityki Społecznej
  Wyświetleń: 49
 76. ogłoszenie o pracę: psycholog do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
  Wyświetleń: 48
 77. obwieszczenie z dnia 4 stycznia 2021 r.
  Wyświetleń: 47
 78. Oddział Redakcji Dziennika Urzędowego
  Wyświetleń: 47
 79. Biuro Finansowo-Inwestycyjne
  Wyświetleń: 46
 80. Biuro Wojewody
  Wyświetleń: 46
 81. Egzaminy dla kandydatów na instruktorów i wykładowców nauki jazdy
  Wyświetleń: 46
 82. Karta Polaka – świadczenie pieniężne
  Wyświetleń: 46
 83. Wydział Finansów i Budżetu
  Wyświetleń: 46
 84. Zaproszenia
  Wyświetleń: 46
 85. Rolnictwo i środowisko
  Wyświetleń: 45
 86. wynik naboru na stanowisko: - psycholog WBZK
  Wyświetleń: 45
 87. Zespół Bezpieczeństwa Informacji i Informatyki
  Wyświetleń: 45
 88. Udostępnianie aktów normatywnych
  Wyświetleń: 44
 89. Udostępnianie informacji publicznej
  Wyświetleń: 43
 90. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 43
 91. Wytyczne Wojewody w sprawie zasad organizacji szkoleń i ćwiczeń z zakresu OC w województwie
  Wyświetleń: 43
 92. Internetowa rejestracja wizyty
  Wyświetleń: 42
 93. Rejestr placówek całodobowej opieki
  Wyświetleń: 42
 94. Wojewódzka Komisja ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych
  Wyświetleń: 42
 95. Wytyczne Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w sprawie zasad organizacji i sposobu przeprowadzania szkoleń z zakresu obrony cywilnej w województwie kujawsko – pomorskim
  Wyświetleń: 42
 96. Plan Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego - obowiązujący
  Wyświetleń: 41
 97. Co potrzebujemy do złożenia wniosku paszportowego
  Wyświetleń: 40
 98. obwieszczenie z dnia 30 grudnia 2020 r w sprawie WIR.II.747.14.2020.EP
  Wyświetleń: 39
 99. Przydatne linki
  Wyświetleń: 39
 100. Uznanie za obywatela polskiego
  Wyświetleń: 39
 101. Nadanie obywatelstwa polskiego
  Wyświetleń: 38
 102. System Rejestrów Państwowych
  Wyświetleń: 38
 103. kierownik oddziału WBZK
  Wyświetleń: 37
 104. Wykaz zakładów pracy chronionej i spółdzielni inwalidów
  Wyświetleń: 37
 105. Biuro Kadrowo-Organizacyjne
  Wyświetleń: 36
 106. Biura i punkty paszportowe
  Wyświetleń: 35
 107. Kościół
  Wyświetleń: 35
 108. Organizacja kwalifikacji wojskowej
  Wyświetleń: 35
 109. Obwieszczenie z dnia 4 stycznie 2021 r w sprawie WIR.I.7840.9.72.2020.PK (D)
  Wyświetleń: 34
 110. ogłoszenie o pracę: dyspozytor medyczny do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (Bydgoszcz)
  Wyświetleń: 34
 111. Ewidencja podmiotów prowadzących kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy
  Wyświetleń: 33
 112. Mandaty karne
  Wyświetleń: 33
 113. Program szkolenia obronnego województwa kujawsko – pomorskiego na lata 2019-2024
  Wyświetleń: 33
 114. Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
  Wyświetleń: 33
 115. wyniki naboru-inspektor wojewódzki do Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 3 etaty
  Wyświetleń: 32
 116. Rejestr zgłoszeń dotyczących budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 ustawy Prawo budowlane
  Wyświetleń: 31
 117. Statystyka medyczna
  Wyświetleń: 31
 118. Państwowa Straż Łowiecka
  Wyświetleń: 30
 119. Wojewódzki plan działania na wypadek wystąpienia epidemii
  Wyświetleń: 30
 120. Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
  Wyświetleń: 30
 121. Wykaz Zespołów Ratownictwa Medycznego
  Wyświetleń: 30
 122. z dnia 31 grudnia 2020 r
  Wyświetleń: 30
 123. Egzaminy dla kierowców wykonujących przewóz drogowy
  Wyświetleń: 29
 124. Ogłoszenie o prace: dyspozytor medyczny do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (Toruń)
  Wyświetleń: 29
 125. Rejestr Centrów Integracji Społecznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  Wyświetleń: 29
 126. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy
  Wyświetleń: 29
 127. wynik naboru na stanowisko – inspektor wojewódzki do Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
  Wyświetleń: 29
 128. Wyniki Naboru - inspektor wojewódzki w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców oddział legalizacji pobytu
  Wyświetleń: 29
 129. Z dnia 31 grudnia 2020 r w sprawie WIR.I.7840.9.48.2020.MB (D)
  Wyświetleń: 29
 130. dyspozytor medyczny do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
  Wyświetleń: 28
 131. Wydawanie decyzji o pozwoleniu na budowę na terenie zamkniętym
  Wyświetleń: 28
 132. Wyniki Naboru - inspektor wojewódzki w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców oddział zezwoleń na pracę
  Wyświetleń: 28
 133. Zgłoszenie o uzyskanie karty doskonalenia zawodowego ratowników medycznych
  Wyświetleń: 28
 134. informacja o naborze wniosków w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021
  Wyświetleń: 27
 135. ogłoszenie o pracę: zastępca kierownika oddziału do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
  Wyświetleń: 27
 136. Realizacja rządowego programu "Razem bezpieczniej" w województwie kujawsko-pomorskim
  Wyświetleń: 27
 137. Rejestr jednostek współpracujących z systemem PRM Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  Wyświetleń: 27
 138. Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna
  Wyświetleń: 27
 139. Zgłoszenia dotyczące robót budowlanych nie wymagających pozwolenia
  Wyświetleń: 27
 140. Dokumenty i zaświadczenia z archiwum zakładowego
  Wyświetleń: 26
 141. Rejestr Jednostek Specjalistycznego Poradnictwa
  Wyświetleń: 26
 142. z dnia 11 stycznia 2021 r w sprawie WIR.II.746.1.50.2020.EP
  Wyświetleń: 26
 143. Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
  Wyświetleń: 25
 144. Ponowne Wykorzystywanie Informacji Sektora Publicznego
  Wyświetleń: 25
 145. Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bydgoszczy
  Wyświetleń: 25
 146. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Bydgoszczy
  Wyświetleń: 25
 147. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy
  Wyświetleń: 25
 148. Wydawanie decyzji potwierdzającej prawo do rekompensaty za "mienie zabużańskie"
  Wyświetleń: 25
 149. ogłoszenie o naborze na stanowisko – wojewódzki koordynator ratownictwa medycznego do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
  Wyświetleń: 24
 150. Poświadczenie posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego
  Wyświetleń: 24
 151. Rejestr przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia
  Wyświetleń: 24
 152. Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Bydgoszczy
  Wyświetleń: 24
 153. Wydawanie decyzji o pozwolenie na budowę - obszary kolejowe
  Wyświetleń: 24
 154. z dnia 15 grudnia 2020 r. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 15 grudnia 2020 r.
  Wyświetleń: 24
 155. Budżet Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  Wyświetleń: 23
 156. Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy
  Wyświetleń: 23
 157. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 29 grudnia 2020 r. o wydanych postanowieniachWIR.II.746.1.43.2020.EP
  Wyświetleń: 23
 158. Obwieszczenie z dnia 29 grudnia 2010 w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego WIR.II.746.1.57.2020.JB
  Wyświetleń: 23
 159. ogłoszenie o pracę: wojewódzki koordynator ratownictwa medycznego do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
  Wyświetleń: 23
 160. Przepisy prawne regulujące system Państwowe Ratownictwo Medyczne Karty podstawowe Pokaż (aktywna karta)
  Wyświetleń: 23
 161. Sprawozdawczość statystyczna z zakresu „zdrowie i ochrona zdrowia”
  Wyświetleń: 23
 162. Wykaz zakładów aktywności zawodowej
  Wyświetleń: 23
 163. wyniki naboru - inspektor wojewódzki do Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 1 etat
  Wyświetleń: 23
 164. Aktualności Wydziału Zdrowia
  Wyświetleń: 22
 165. Informacja o terminach egzaminów dla instruktorów techniki jazdy
  Wyświetleń: 22
 166. Kształcenie kadr medycznych
  Wyświetleń: 22
 167. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 29 grudnia 2020 r. o wydanych postanowieniach WIR.II.746.1.42.2020.EP
  Wyświetleń: 22
 168. Przygotowanie wniosków o nadanie orderów, odznaczeń
  Wyświetleń: 22
 169. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Toruniu
  Wyświetleń: 22
 170. Wydawanie decyzji o pozwolenie na budowę - obiekty hydrotechniczne
  Wyświetleń: 22
 171. Wykaz lekarzy upoważnionych przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego do przeprowadzania badań lekarskich na kierowców
  Wyświetleń: 22
 172. z dnia 17 grudnia 2020 r.
  Wyświetleń: 22
 173. Zasady bezpiecznego latania bezzałogowymi statkami powietrznymi tzw. "dronami"
  Wyświetleń: 22
 174. Zrzeczenie się obywatelstwa polskiego
  Wyświetleń: 22
 175. dyspozytor medyczny do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (Toruń)
  Wyświetleń: 21
 176. Nabywanie z mocy prawa na własność skarbu państwa lub j.s.t. nieruchomości zajętych pod drogi
  Wyświetleń: 21
 177. Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019
  Wyświetleń: 21
 178. Przedsiębiorstwa podległe Wojewodzie Kujawsko-Pomorskiemu
  Wyświetleń: 21
 179. Rejestr ośrodków doskonalenia techniki jazdy
  Wyświetleń: 21
 180. Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Bydgoszczy
  Wyświetleń: 21
 181. Wydawanie decyzji o pozwolenie na budowę - drogi publiczne
  Wyświetleń: 21
 182. Wydział Koordynacji Świadczeń
  Wyświetleń: 21
 183. Z dnia 14 stycznia 2021 r. w sprawie WIR.II.746.1.51.2020.JG
  Wyświetleń: 21
 184. z dnia 23 grudnia w sprawie WIR.V.7820.67.2016.AW
  Wyświetleń: 21
 185. Z dnia 31 grudnia 2020r w sprawie WIR.I.7840.9.98.2020.MB (D)
  Wyświetleń: 21
 186. Odwołania dotyczące opieki nad członkiem rodziny
  Wyświetleń: 20
 187. Odwołania dotyczące posiadania na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny
  Wyświetleń: 20
 188. ogłoszenie postępowania przetargowego na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Wojska Polskiego w Bydgoszczy (obręb 132, działka nr 4/5) stanowiącej własność Skarbu Państwa.
  Wyświetleń: 20
 189. Paszport tymczasowy
  Wyświetleń: 20
 190. Samodzielne stanowisko ds. Audytu Wewnętrznego
  Wyświetleń: 20
 191. Tabele kosztów funkcjonowania Zespołów Ratownictwa Medycznego
  Wyświetleń: 20
 192. wytyczne Szefa OCK dotyczących budownictwa ochronnego
  Wyświetleń: 20
 193. z dnia 15 stycznia 2021 r w sprawie WIR.II.746.1.16.2020.ML
  Wyświetleń: 20
 194. Dane teleadresowe, na które kieruje się zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia na terenie gminy
  Wyświetleń: 19
 195. Rejestr placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz wolnych miejsc w tych placówkach
  Wyświetleń: 19
 196. Wykaz Środowiskowych Domów Samopomocy
  Wyświetleń: 19
 197. Zgłoszenie o uzyskanie karty doskonalenia zawodowego dyspozytorów medycznych
  Wyświetleń: 19
 198. Ewidencja instruktorów techniki jazdy
  Wyświetleń: 18
 199. informacja o naborze wniosków w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021
  Wyświetleń: 18
 200. Informacje uzupełniające do wniosku o pozwolenie na budowę i pozwolenie na rozbiórkę, zgłoszenia budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
  Wyświetleń: 18
 201. Lista rzeczoznawców majątkowych - kandydatów na biegłych w postępowaniach administracyjnych prowadzonych w Wydziale Infrastruktury i Rozwoju Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego
  Wyświetleń: 18
 202. Majątek Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego
  Wyświetleń: 18
 203. Niepełnosprawność
  Wyświetleń: 18
 204. Obwieszczenie Wojewody z dnia 30 grudnia 2020 r w sprawie WIR.II.746.1.30.2020.ML
  Wyświetleń: 18
 205. RODO
  Wyświetleń: 18
 206. Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Bydgoszczy
  Wyświetleń: 18
 207. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Bydgoszczy
  Wyświetleń: 18
 208. z dnia 18 grudnia 2020 r. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 18 grudnia 2020 r.
  Wyświetleń: 18
 209. z dnia 23 grudnia 2020 r OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 23 grudnia 2020 r. o wszczęciu postępowania a ministracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 18
 210. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO o wydaniu decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości z dnia 14 stycznia 2021 r.
  Wyświetleń: 17
 211. Obwieszczenie z dnia 30 grudnia 2020 r w sprawie WIR.II.746.1.33.2020.ML
  Wyświetleń: 17
 212. Prezydent miasta Bydgoszczy przekazuje wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego
  Wyświetleń: 17
 213. Przyjmowanie zgłoszeń budowy lub rozbiórki - tereny zamknięte
  Wyświetleń: 17
 214. Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą
  Wyświetleń: 17
 215. z dnia 11 grudnia 2020 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości
  Wyświetleń: 17
 216. z dnia 25 Listopada 2020r. obwieszczenie o zmianie wniosku
  Wyświetleń: 17
 217. Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę
  Wyświetleń: 16
 218. Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę z dnia 29 grudnia 2020 r. WIR.I.7840.3.67.2020.MB
  Wyświetleń: 16
 219. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 22 grudnia 2020 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 16
 220. Obwieszczenie z dnia 30 września 2020 o wydaniu decyzji WIR.II.746.1.13.2020.ML
  Wyświetleń: 16
 221. Odwołania od decyzji w sprawach świadczeń na rzecz obrony
  Wyświetleń: 16
 222. ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa przy ul. Wojska Polskiego
  Wyświetleń: 16
 223. Opracowania, raporty i analizy
  Wyświetleń: 16
 224. Rejestr Klubów Integracji Społecznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  Wyświetleń: 16
 225. Sprawozdanie finansowe 2018 r. KPUW oraz dysponent części budżetowej Wojewoda Kujawsko-Pomorski
  Wyświetleń: 16
 226. WIR.II.746.1.27.2020.ML z dnia 21 grudnia 2020 r.
  Wyświetleń: 16
 227. Wydawanie zaświadczeń o wykreśleniu z rejestru kandydatów do spółdzielni mieszkaniowych
  Wyświetleń: 16
 228. Zabytek Zadbany 2021 r - informacja o konkursie
  Wyświetleń: 16
 229. Ewidencja podmiotów uprawnionych do prowadzenia kursu doskonalacego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego
  Wyświetleń: 15
 230. Informacja o umorzeniach należności
  Wyświetleń: 15
 231. Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę
  Wyświetleń: 15
 232. Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu
  Wyświetleń: 15
 233. Obwieszczenie z dnia 04 Listopada 2020r. o wydanych postanowieniach WIR.II.746.1.40.2020.EP
  Wyświetleń: 15
 234. Obwieszczenie z dnia 05 października 2020 r. o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości
  Wyświetleń: 15
 235. Obwieszczenie z dnia 28 września w sprawie ustalenia wysokości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m² powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych w województwie kujawsko-pomorskim.
  Wyświetleń: 15
 236. Obwieszczenie z dnia 29 września 2020 o wydaniu postanowienia WIR.II.746.1.20.2020.EP
  Wyświetleń: 15
 237. Obwieszczenie z dnia 29 września 2020 o wydanych postanowieniach
  Wyświetleń: 15
 238. PREZYDENT MIASTA BYDGOSZCZY ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa.
  Wyświetleń: 15
 239. Rejestr tłumaczy polskiego języka migowego, systemu językowo-migowego
  Wyświetleń: 15
 240. Rozpatrywanie wniosków państw. osób prawnych o uwłaszczenie w stosunku do gruntów i budynków
  Wyświetleń: 15
 241. Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Bydgoszczy
  Wyświetleń: 15
 242. Wykaz przedsiębiorstw i instytucji których akta znajdują się w Archiwum Zakładowym w K-PUW
  Wyświetleń: 15
 243. z dnia 12 stycznia 2021 r. w sprawie WIR.I.7840.9.7.2020.AP
  Wyświetleń: 15
 244. Formularz zgłoszeniowy jednostki współpracującej z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego
  Wyświetleń: 14
 245. Narodowy program przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój 2012-2015
  Wyświetleń: 14
 246. Obwieszczenie z dnai 24 września 2020 o wydaniu decyzji WIR.II.746.1.43.2019.EP
  Wyświetleń: 14
 247. Obwieszczenie z dnai 29 września o wszczęciu postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 14
 248. Obwieszczenie z dnia 29 grudnia o wydanych postanowieniach WIR.II.746.1.41.2020.EP
  Wyświetleń: 14
 249. ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do wydzierżawienia przy ul. Wojska Polskiego
  Wyświetleń: 14
 250. Plan Ochrony Przed Powodzią Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  Wyświetleń: 14
 251. PROPOZYCJA - Wykaz oddziałów szpitalnych pierwszego wyboru dla zespołów ratownictwa medycznego na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego
  Wyświetleń: 14
 252. Rejestr ośrodków doskonalenia techniki jazdy
  Wyświetleń: 14
 253. Sprawozdanie z realizacji na terenie województwa zadań określonych ustawą o kierujących pojazdami
  Wyświetleń: 14
 254. Uznanie za repatrianta
  Wyświetleń: 14
 255. Wydanie decyzji administracyjnej dot. programu kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy
  Wyświetleń: 14
 256. Wydawanie decyzji o pozwolenie na budowę - lotniska cywilne
  Wyświetleń: 14
 257. Wykaz Ośrodków Świadczących Pomoc Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem
  Wyświetleń: 14
 258. Z dnia 23 listopada 2020 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego WIR.I.7840.9.21.2020.AP (Z)
  Wyświetleń: 14
 259. z dnia 3 grudnia 2020 r o wszczęciu postępowania administracyjnego WIR.II.746.1.44.2020.ML
  Wyświetleń: 14
 260. z dnia 30 listopada 2020 r o wydanych postanowieniach WIR.II.746.1.27.2020.ML
  Wyświetleń: 14
 261. zawiadomienie z dnia 25 listopada 2020 r. WIR.V.7821.7.2020.JA
  Wyświetleń: 14
 262. Informacja dotycząca działalności lobbingowej w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim
  Wyświetleń: 13
 263. Lista organizacji pozarządowych uprawnionych do prowadzenia punktów na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego
  Wyświetleń: 13
 264. Medycyna szkolna
  Wyświetleń: 13
 265. Obwieszczenie z dnia 26 października 2020 r. o wszczęciu postępowania adinistracyjnego
  Wyświetleń: 13
 266. Obwieszczenie z dnia 30 wreśnia 2020 o wydaniu decyzji WIR.II.746.1.28.2020.ML
  Wyświetleń: 13
 267. Obwieszczenie z dnia 30 września o wszczęciu postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 13
 268. OBWIESZCZENIE z dnia 6 listopada 2020 r.o wszczęciu postępowania administracyjnego WIR.II.746.1.47.2020.JG
  Wyświetleń: 13
 269. Ogłoszenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o pisemnym przetargu na sprzedaż maszyn i urządzeń wchodzących w skład mienia pozostałego po rozwiązanej umowie o oddanie przedsiębiorstwa państwowego pomiędzy Skarbem Państwa a METRON-INVESTMENT w Toruniu
  Wyświetleń: 13
 270. Procedury - zdarzenia mnogie/masowe
  Wyświetleń: 13
 271. Sprawozdanie finansowe za 2019 r. – KPUW w Bydgoszczy oraz dysponent części budżetowej Wojewoda Kujawsko-Pomorski
  Wyświetleń: 13
 272. WIR.II.746.1.26.2020.ML z dnia 23 grudnia 2020 r.
  Wyświetleń: 13
 273. Wykazy nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do wydzierżawienia przy ul.Modrzewiowej
  Wyświetleń: 13
 274. z dnia 1 grudnia 2020 r. zawiadomienie WIR.II.746.1.34.2020.ML
  Wyświetleń: 13
 275. z dnia 11 grudnia 2020 r o wszczęciu postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 13
 276. z dnia 11 grudnia 2020 r o wszczęciu postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 13
 277. Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę
  Wyświetleń: 12
 278. Informacja o zgromadzeniu publicznym dnia 07 października 2020 r w Bydgoszczy
  Wyświetleń: 12
 279. Kryptonimy ZRM
  Wyświetleń: 12
 280. Obwieszczenie z dnia 02.10.2020 o wydanych poztanowieniach
  Wyświetleń: 12
 281. Obwieszczenie z dnia 20 października 2020 r. o wydanych postanowieniach WIR.II.746.1.37.2020.ML
  Wyświetleń: 12
 282. Obwieszczenie z dnia 30.10.2020 o wydaniu decyzji WIR.II.746.1.9.2020.EP
  Wyświetleń: 12
 283. Ogłoszenie o zgromadzeniu publicznym w dniu 27.09.2020r. w Oborowie
  Wyświetleń: 12
 284. z dnia 03 grudnia 2020 r o wszczęciu postępowania administracyjnego WIR.I.7840.9.98.2020.MB (Z)
  Wyświetleń: 12
 285. z dnia 10 grudnia 2020 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 12
 286. decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 listopada 2020 r.
  Wyświetleń: 11
 287. Obwierszczenie z dnia 07 października 2020 r. o wydaniu decyzji WIR.V.7821.3.2020.KS
  Wyświetleń: 11
 288. Obwieszczenie z dnia 21 października 2020 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 11
 289. obwieszczenie z dnia 24 listopada 2020 o wydaniu postanowienia WIR.V.7821.9.2020.KS
  Wyświetleń: 11
 290. Obwieszczenie z dnia 28 października 2020 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 11
 291. PREZYDENT MIASTA BYDGOSZCZY ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa.
  Wyświetleń: 11
 292. z dnia 13 stycznia 2021 w sprawie WIR.I.7840.9.100.2020.MB (Z)
  Wyświetleń: 11
 293. z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie przystąpienia do przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
  Wyświetleń: 11
 294. Informacja o zgromadzeniu publicznym dnia 03 października 2020 r. w Oborowie
  Wyświetleń: 10
 295. Obowiązki ciążące na prowadzącym Zakład Pracy Chronionej lub Zakład Aktywności Zawodowej
  Wyświetleń: 10
 296. Obwieszczenie z dnia 28 września 2020 o wydanych postanowieniach
  Wyświetleń: 10
 297. Ogłoszenie o podpisanych porozumieniach dotyczących realizacji na terenie województwa kujawsko-pomorskiego rządowego „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018 - 2020"
  Wyświetleń: 10
 298. Opiniowanie celowości inwestycji w ochronie zdrowia
  Wyświetleń: 10
 299. Potwierdzanie odbioru powiadomienia władz kościelnych o uzyskaniu osobowości prawnej
  Wyświetleń: 10
 300. Prezydent miasta Bydgoszczy przekazuje wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do wydzierżawienia przy ul. Wojska Polskiego z przeznaczeniem pod garaż
  Wyświetleń: 10
 301. Rządowy Program na Rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej w województwie kujawsko-pomorskim
  Wyświetleń: 10
 302. z dnia 11 grudnia 2020 r Nr 37/2020 dla spółki PKP Energetyka S.A. z siedzibą w Warszawie
  Wyświetleń: 10
 303. z dnia 11 grudnia 2020 r o wszczęciu postępowania administracyjnego WIR.I.7840.9.85.2020.MO(Z)
  Wyświetleń: 10
 304. z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie WIR.I.7840.9.99.2020.AP (Z)
  Wyświetleń: 10
 305. z dnia 27 listopada 2020 r zawiadomienie WIR.II.746.1.12.2020.ML
  Wyświetleń: 10
 306. Dotacje podmiotowe z budżetu państwa dla spółek wodnych i ich związków
  Wyświetleń: 9
 307. Karta Statystyczna Szpitalna Ogólna na podstawie formularza MZ/Szp-11
  Wyświetleń: 9
 308. Obwieszczenie z dnai 2 października 2020 o wydanych postanowieniach
  Wyświetleń: 9
 309. obwieszczenie z dnia 06 Listopada 2020r. o wszczęciu postępowania adinistracyjnego WIR.II.746.1.36.2020.EP
  Wyświetleń: 9
 310. Obwieszczenie z dnia 12.10.2020 o wydaniu decyzji nr: 34/2020
  Wyświetleń: 9
 311. Obwieszczenie z dnia 13 listopada 2020 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego WIR.I.7840.9.12.2020.MB (Z)
  Wyświetleń: 9
 312. Obwieszczenie z dnia 29 września 2020 r. o wydanych postanowieniach
  Wyświetleń: 9
 313. Obwieszczenie z dnia 30 września 2020 o wydaniu decyzji WIR.II.746.1.25.2020.ML
  Wyświetleń: 9
 314. PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ POŁOŻONEJ W TORUNIU PRZY UL. WAPIENNEJ 5
  Wyświetleń: 9
 315. SZKOŁY, KTÓRYM PRZYZNANO DOTACJĘ W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU „AKTYWNATABLICA”
  Wyświetleń: 9
 316. Wydawanie zaświadczeń dla celów emerytalno-rentowych
  Wyświetleń: 9
 317. Wydawanie zaświadczeń z ewidencji kościołów i innych związków wyznaniowych
  Wyświetleń: 9
 318. z dnia 11 grudnia 2020 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 9
 319. Kształcenie podyplomowe farmaceutów
  Wyświetleń: 8
 320. Mapowanie potrzeb zdrowotnych
  Wyświetleń: 8
 321. Obwieszczenie z dnia 30 września o wydaniu decyzji WIR.II.746.1.18.2020.ML
  Wyświetleń: 8
 322. PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ POŁOŻONEJ W TORUNIU PRZY UL. WAPIENNEJ 5
  Wyświetleń: 8
 323. Sprawozdawczość finansowa
  Wyświetleń: 8
 324. Sprawozdawczość z zakresu zdrowia publicznego
  Wyświetleń: 8
 325. Udostępnianie dokumentacji
  Wyświetleń: 8
 326. Uzgadnianie tras pielgrzymek i innych imprez o charakterze religijnym w zakresie bezpieczeństwa
  Wyświetleń: 8
 327. wykaz nieruchomości przeznaczonej do użyczenia poł. przy ul. Charzykowskiej 18A
  Wyświetleń: 8
 328. z dnia 23 listopada 2020 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej WIR.V.7820.11.2020.MT
  Wyświetleń: 8
 329. ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 2 listopada 2020 r., pod nazwą „Zapytanie ofertowe/ogłoszenie o zamówieniu na realizację zamówienia: „Wykonanie instalacji elektrycznej dla pomieszczenia serwerowni w budynku Delegatury Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego
  Wyświetleń: 8
 330. Dzienniki Urzędowe
  Wyświetleń: 7
 331. Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę w sprawie WIR.I.7840.1.7.2020.MB
  Wyświetleń: 7
 332. Karta Statystyczna Szpitalna Ogólna – formularz MZ/Szp-11
  Wyświetleń: 7
 333. Obwieszczenie z dnia 20 października 2020 r. o wydanych postanowieniach WIR.II.746.1.31.2020.ML
  Wyświetleń: 7
 334. Oddział wierzytelności
  Wyświetleń: 7
 335. Przyznanie statusu Zakładu Aktywności Zawodowej
  Wyświetleń: 7
 336. psycholog w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
  Wyświetleń: 7
 337. Wydanie zezwolenia na prowadzenie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej
  Wyświetleń: 7
 338. Zestawienie zbiorcze szpitali poziomy - stan na dzień 14.10.2020r godz. 9.00
  Wyświetleń: 7
 339. Ogłoszenie przetargu na sprzedaż zbędnych składników majątku ruchomego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego
  Wyświetleń: 6
 340. Opiniowanie programów polityki zdrowotnej
  Wyświetleń: 6
 341. Priorytety regionalnej polityki zdrowotnej województwa kujawsko-pomorskiego
  Wyświetleń: 6
 342. Wszelkie zapytania dotyczące spraw
  Wyświetleń: 6
 343. Wydawanie i cofanie zezwoleń na prowadzenie placówek zapewniających całodobową opiekę
  Wyświetleń: 6
 344. Wytyczne w sprawie postępowania w zakresie integracji cudzoziemców
  Wyświetleń: 6
 345. ZAPYTANIE OFERTOWE/OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU z dnia 06 października 2020 r., pod nazwą Zaproszenie do złożenia oferty na realizację zamówienia dotyczącego dostawy masek filtrujących na potrzeby Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.
  Wyświetleń: 6
 346. Nowy artykuł
  Wyświetleń: 5
 347. Ochrona gruntów rolnych
  Wyświetleń: 5
 348. Odroczenie lub rozkładanie na raty spłaty należności pieniężnej za mandat karny kredytowany
  Wyświetleń: 5
 349. Prezydent miasta Bydgoszczy przekazuje wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie przetargowym
  Wyświetleń: 5
 350. Regulamin konkursu na wybór organizacji partnerskich o zasięgu ogólnopolskim lub ponadregionalnym z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020
  Wyświetleń: 5
 351. Rejestr przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia
  Wyświetleń: 5
 352. Sprawozdawczość finansowa
  Wyświetleń: 5
 353. Uruchamianie pomocy finansowej dla poszkodowanych - przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych
  Wyświetleń: 5
 354. Wojewódzka Komisja ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Bydgoszczy
  Wyświetleń: 5
 355. Wydanie zezwoleń na prowadzenie domu pomocy społecznej
  Wyświetleń: 5
 356. Fundusz rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej
  Wyświetleń: 4
 357. Legitymacja osoby niepełnosprawnej
  Wyświetleń: 4
 358. Nadawanie statusu Centrum Integracji Społecznej
  Wyświetleń: 4
 359. Niekorzystne zakończenie ciąży – rekomendacje postępowania z dziećmi i rodzicami w niepowodzeniu położniczym dla personelu medycznego oddziałów położniczo-ginekologicznych województwa kujawsko-pomorskiego
  Wyświetleń: 4
 360. Obwieszczenie z dnia 24 września 2020 o wszczęciu postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 4
 361. Pomoc techniczna w ramach programu PROW-2014-2020 (rozdział 01041 § 2218,2219)
  Wyświetleń: 4
 362. PREZYDENT MIASTA BYDGOSZCZY ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa
  Wyświetleń: 4
 363. Realizacja zadań PZON 2019 r.
  Wyświetleń: 4
 364. Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Bydgoszczy
  Wyświetleń: 4
 365. Wpis do rejestru ośrodków lub organizatorów turnusów rehabilitacyjnych
  Wyświetleń: 4
 366. Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę adresarek dla Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, zajmujących się obsługą cudzoziemców - obywateli państw trzecich
  Wyświetleń: 4
 367. Aktywność zawodowa osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 3
 368. Badania specjalistyczne
  Wyświetleń: 3
 369. Naczelny Lekarz Uzdrowiska
  Wyświetleń: 3
 370. Potwierdzanie wystąpienia szkód na indywidualnych protokołach szacowania strat rolników poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych.
  Wyświetleń: 3
 371. Prezydent miasta Bydgoszczy jako starosta wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej przekazuje do publicznej informacji wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedania w drodze bezprzetargowej
  Wyświetleń: 3
 372. Przyznawanie statusu Zakładu Pracy Chronionej
  Wyświetleń: 3
 373. Struktura niepełnosprawności w powiatach województwa kujawsko-pomorskiego Karty podstawowe
  Wyświetleń: 3
 374. Wydanie zezwolenia na przyjęcie, pomimo przekroczenia dopuszczalnej liczby dzieci, kolejnego dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej
  Wyświetleń: 3
 375. Pełnomocnik Wojewody do Spraw Osób Niepełnosprawnych i Rodziny
  Wyświetleń: 2
 376. PREZYDENT MIASTA BYDGOSZCZY ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa
  Wyświetleń: 2
 377. Zezwolenie na zwiększenie liczby dzieci do 10 w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego, w związku z planowanym umieszczeniem rodzeństwa
  Wyświetleń: 2
 378. Dotacje dla gmin
  Wyświetleń: 1
 379. Kierunki działań na rzecz osób starszych w województwie kujawsko-pomorskim
  Wyświetleń: 1
 380. Konsultanci wojewódzcy w ochronie zdrowia
  Wyświetleń: 1
 381. Melioracje wodne podstawowe i szczegółowe (rozdział 01008 § 2210 i 6610)
  Wyświetleń: 1
 382. Obsługa interesantów z niepełnosprawnością na terenie Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego
  Wyświetleń: 1
 383. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w obszarze pomocy społecznej
  Wyświetleń: 1
 384. Wykaz lekarzy upoważnionych przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego do przeprowadzania badań lekarskich na kierowców
  Wyświetleń: 1
 385. ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 24 września 2020 r., pod nazwą „Zapytanie ofertowe/ogłoszenie o zamówieniu na realizację zamówienia: „Opracowanie dokumentacji Programu funkcjonalno-użytkowego (PFU) oraz opracowania wartości kosztorysowej
  Wyświetleń: 1