Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Statystyki podstron

Rok 2024
Styczeń: 138981Luty: 103960Marzec: 94368Kwiecień: 97120Maj: 107293Czerwiec: 218541
Lipiec: 57341Sierpień: 0Wrzesień: 0Październik: 0Listopad: 0Grudzień: 0
Rok 2023
Styczeń: 113170Luty: 122065Marzec: 135566Kwiecień: 105522Maj: 115462Czerwiec: 107556
Lipiec: 100354Sierpień: 94643Wrzesień: 84095Październik: 92353Listopad: 91354Grudzień: 73830
Rok 2022
Styczeń: 67915Luty: 72961Marzec: 176365Kwiecień: 98159Maj: 98831Czerwiec: 121506
Lipiec: 197040Sierpień: 124204Wrzesień: 113807Październik: 125955Listopad: 110504Grudzień: 113615
Rok 2021
Styczeń: 34890Luty: 36031Marzec: 53352Kwiecień: 47426Maj: 50374Czerwiec: 50368
Lipiec: 42154Sierpień: 50596Wrzesień: 107321Październik: 98154Listopad: 57803Grudzień: 67363
Rok 2020
Styczeń: 0Luty: 0Marzec: 0Kwiecień: 0Maj: 0Czerwiec: 0
Lipiec: 0Sierpień: 0Wrzesień: 0Październik: 0Listopad: 0Grudzień: 457
 1. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 354284
 2. Co potrzebujemy do złożenia wniosku paszportowego
  Wyświetleń: 182032
 3. Rezerwacja wizyty
  Wyświetleń: 163047
 4. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 130046
 5. Ogłoszenia o naborze
  Wyświetleń: 87594
 6. Paszport
  Wyświetleń: 81808
 7. Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
  Wyświetleń: 69402
 8. Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
  Wyświetleń: 66504
 9. Ogłoszenia i obwieszczenia
  Wyświetleń: 64739
 10. Komunikacja
  Wyświetleń: 51257
 11. Opłaty paszportowe i konta
  Wyświetleń: 45203
 12. Formularze i wnioski
  Wyświetleń: 41726
 13. Kierownictwo Urzędu
  Wyświetleń: 41066
 14. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 38660
 15. Wydziały i Biura Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego
  Wyświetleń: 36112
 16. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
  Wyświetleń: 35677
 17. Wyniki naborów
  Wyświetleń: 31898
 18. Przygotowanie wniosków o nadanie orderów, odznaczeń
  Wyświetleń: 28994
 19. Kontrole
  Wyświetleń: 24090
 20. Wykazy wolnych miejsc szkoleniowych oraz liczby przyznanych miejsc na postępowanie kwalifikacyjne
  Wyświetleń: 23646
 21. Wydział Infrastruktury
  Wyświetleń: 22229
 22. Przetargi w K-PUW
  Wyświetleń: 21728
 23. Wydział Zdrowia - Kujawsko-Pomorskie Centrum Zdrowia Publicznego
  Wyświetleń: 21658
 24. Dzienniki Urzędowe
  Wyświetleń: 19780
 25. Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
  Wyświetleń: 19732
 26. Konsultanci wojewódzcy w ochronie zdrowia
  Wyświetleń: 19538
 27. Rekrutacja pracowników w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy
  Wyświetleń: 19460
 28. Biura i punkty paszportowe
  Wyświetleń: 19266
 29. Zdrowie
  Wyświetleń: 19210
 30. Zezwolenie na pobyt czasowy
  Wyświetleń: 18954
 31. Zaproszenia
  Wyświetleń: 18463
 32. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - EDYCJA 2023
  Wyświetleń: 16869
 33. Delegatury
  Wyświetleń: 16444
 34. Wydawanie zezwoleń na pracę cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
  Wyświetleń: 16356
 35. Wydział Polityki Społecznej
  Wyświetleń: 16345
 36. Sprawozdawczość statystyczna z zakresu „zdrowie i ochrona zdrowia”
  Wyświetleń: 16324
 37. Wydanie i wymiana karty pobytu
  Wyświetleń: 14779
 38. Rejestr Domów Pomocy Społecznej
  Wyświetleń: 13891
 39. Bezpieczeństwo
  Wyświetleń: 13613
 40. Rejestry i ewidencje
  Wyświetleń: 13565
 41. Wyniki postępowań kwalifikacyjnych
  Wyświetleń: 13517
 42. Tabela obowiązujących opłat
  Wyświetleń: 13068
 43. Kształcenie kadr medycznych
  Wyświetleń: 12479
 44. Odroczenie lub rozkładanie na raty spłaty należności pieniężnej za mandat karny kredytowany
  Wyświetleń: 12118
 45. Lekarze i lekarze dentyści
  Wyświetleń: 11699
 46. Formy legalizacji pobytu obywateli państw spoza UE
  Wyświetleń: 11283
 47. Pełnomocnicy Wojewody
  Wyświetleń: 10700
 48. Dyrektor Generalny
  Wyświetleń: 9893
 49. Wydział Nadzoru i Kontroli
  Wyświetleń: 9882
 50. Przekazywanie nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz jednostek samorządu terytorialnego - na rzecz gminy
  Wyświetleń: 9795
 51. Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą
  Wyświetleń: 9561
 52. Polityka społeczna
  Wyświetleń: 9558
 53. Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 9550
 54. Cudzoziemcy - informacje podstawowe
  Wyświetleń: 9373
 55. Kontakt
  Wyświetleń: 9329
 56. Informacje
  Wyświetleń: 9113
 57. Wydział Koordynacji Świadczeń
  Wyświetleń: 8942
 58. Wykaz zakładów pracy chronionej i spółdzielni inwalidów
  Wyświetleń: 8763
 59. Biuro Wojewody
  Wyświetleń: 8623
 60. Wolne stanowiska pracy w Służbie Cywilnej
  Wyświetleń: 8531
 61. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy
  Wyświetleń: 8523
 62. Egzaminy dla kandydatów na instruktorów i wykładowców nauki jazdy
  Wyświetleń: 8510
 63. Budownictwo
  Wyświetleń: 8406
 64. Fundusz rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej
  Wyświetleń: 8362
 65. Wydział Finansów i Budżetu
  Wyświetleń: 8267
 66. Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
  Wyświetleń: 8237
 67. Uznanie za obywatela polskiego
  Wyświetleń: 8226
 68. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy
  Wyświetleń: 8007
 69. Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE
  Wyświetleń: 7775
 70. Zasady pobytu obywateli Unii Europejskiej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
  Wyświetleń: 7583
 71. Aktualności Wydziału Zdrowia
  Wyświetleń: 7573
 72. Państwowa Straż Rybacka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Bydgoszczy
  Wyświetleń: 7452
 73. Rejestr placówek całodobowej opieki
  Wyświetleń: 7396
 74. Obywatelstwo
  Wyświetleń: 7350
 75. Nadanie obywatelstwa polskiego
  Wyświetleń: 7331
 76. Internetowa rejestracja wizyty
  Wyświetleń: 7329
 77. Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bydgoszczy
  Wyświetleń: 7278
 78. Sprawy obywatelskie
  Wyświetleń: 7248
 79. Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
  Wyświetleń: 7225
 80. Karta Polaka - świadczenie pieniężne
  Wyświetleń: 7215
 81. Zezwolenie na pobyt stały
  Wyświetleń: 7079
 82. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - EDYCJA 2024
  Wyświetleń: 6933
 83. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 6859
 84. Administracja Zespolona
  Wyświetleń: 6850
 85. Wydział Organizacyjny
  Wyświetleń: 6742
 86. Dokumenty i zaświadczenia z archiwum zakładowego
  Wyświetleń: 6656
 87. Rozpoczęcie specjalizacji
  Wyświetleń: 6348
 88. Zgłoszenie budowy lub wykonania innych robót budowlanych
  Wyświetleń: 6224
 89. Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu
  Wyświetleń: 6157
 90. Niepełnosprawność
  Wyświetleń: 6122
 91. Polityka prywatności BIP
  Wyświetleń: 5986
 92. Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Bydgoszczy
  Wyświetleń: 5985
 93. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 5969
 94. Mandaty karne
  Wyświetleń: 5936
 95. Pobierz programy
  Wyświetleń: 5818
 96. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - EDYCJA 2022
  Wyświetleń: 5794
 97. Rejestr placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz wolnych miejsc w tych placówkach
  Wyświetleń: 5764
 98. Wytyczne w sprawie postępowania w zakresie integracji cudzoziemców
  Wyświetleń: 5604
 99. Rolnictwo i środowisko
  Wyświetleń: 5501
 100. Wojewódzka Komisja ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Bydgoszczy
  Wyświetleń: 5435
 101. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 5418
 102. Państwowa Straż Łowiecka
  Wyświetleń: 5407
 103. Paszport tymczasowy/drugi paszport
  Wyświetleń: 5337
 104. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 25 marca 2022 r.
  Wyświetleń: 5336
 105. Przykładowy wzór wniosku w sprawie udzielenia zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych
  Wyświetleń: 5335
 106. Rejestr miejsc, w których gmina udziela tymczasowego schronienia
  Wyświetleń: 5269
 107. Regulamin Urzędu
  Wyświetleń: 5261
 108. Wydawanie decyzji potwierdzającej prawo do rekompensaty za "mienie zabużańskie"
  Wyświetleń: 5229
 109. Terminy egzaminów dla kierowców wykonujących przewóz drogowy - kwalifikacja wstępna
  Wyświetleń: 5170
 110. z dnia 26 marca 2021 r w sprawie ustalenia wysokości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m² powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych w województwie kujawsko-pomorskim.
  Wyświetleń: 5150
 111. Przyznanie/przedłużenie Karty Polaka
  Wyświetleń: 5141
 112. Zespół Bezpieczeństwa Informacji i Informatyki
  Wyświetleń: 5012
 113. Wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę
  Wyświetleń: 5001
 114. Plan Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego - obowiązujący
  Wyświetleń: 4936
 115. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Toruniu
  Wyświetleń: 4877
 116. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 4860
 117. Wydawanie zaświadczeń dla celów emerytalno-rentowych
  Wyświetleń: 4859
 118. Organizacja kwalifikacji wojskowej
  Wyświetleń: 4782
 119. Nieruchomości
  Wyświetleń: 4749
 120. Opracowania, raporty i analizy
  Wyświetleń: 4720
 121. Budżet, majątek Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego
  Wyświetleń: 4712
 122. Statut Urzędu
  Wyświetleń: 4685
 123. Praktyki studenckie w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy
  Wyświetleń: 4673
 124. Ochrona danych osobowych - RODO
  Wyświetleń: 4644
 125. Udostępnianie informacji publicznej
  Wyświetleń: 4636
 126. Komisje i Zespoły Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego
  Wyświetleń: 4616
 127. Plan Działalności Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy
  Wyświetleń: 4495
 128. Kościół
  Wyświetleń: 4278
 129. Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Bydgoszczy
  Wyświetleń: 4195
 130. Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Bydgoszczy
  Wyświetleń: 4185
 131. Zakończenie specjalizacji. Państwowy Egzamin Specjalizacyjny
  Wyświetleń: 4181
 132. Przebieg specjalizacji
  Wyświetleń: 4178
 133. Obrona Ojczyzny
  Wyświetleń: 4164
 134. Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna
  Wyświetleń: 4149
 135. Sposoby stanowienia aktów publicznoprawnych
  Wyświetleń: 4145
 136. Zgłoszenie o uzyskanie karty doskonalenia zawodowego ratowników medycznych
  Wyświetleń: 4122
 137. Zrzeczenie się obywatelstwa polskiego
  Wyświetleń: 4097
 138. Wojewódzka Komisja ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych
  Wyświetleń: 4051
 139. Deklaracja dostępności
  Wyświetleń: 3990
 140. Podstawowe przepisy prawa dotyczące cudzoziemców
  Wyświetleń: 3955
 141. Medycyna szkolna
  Wyświetleń: 3947
 142. Podstawowe informacje
  Wyświetleń: 3912
 143. Statystyka w ochronie zdrowia
  Wyświetleń: 3912
 144. Wykaz Zespołów Ratownictwa Medycznego
  Wyświetleń: 3901
 145. Formy legalizacji pobytu obywateli państw członkowskich UE
  Wyświetleń: 3876
 146. Poświadczenie posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego
  Wyświetleń: 3849
 147. Wykaz Środowiskowych Domów Samopomocy
  Wyświetleń: 3844
 148. Koszt odtworzenia 1 m kw.
  Wyświetleń: 3810
 149. Oddział Redakcji Dziennika Urzędowego
  Wyświetleń: 3799
 150. Składanie petycji w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim
  Wyświetleń: 3790
 151. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Bydgoszczy
  Wyświetleń: 3789
 152. Udostępnianie aktów normatywnych
  Wyświetleń: 3745
 153. Ponowne Wykorzystywanie Informacji Sektora Publicznego
  Wyświetleń: 3744
 154. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 3604
 155. Wykaz zakładów aktywności zawodowej
  Wyświetleń: 3594
 156. Wojewódzki plan zarządzania kryzysowego
  Wyświetleń: 3592
 157. Wzory pism
  Wyświetleń: 3566
 158. KONTAKT
  Wyświetleń: 3559
 159. Rejestr Centrów Integracji Społecznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  Wyświetleń: 3544
 160. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 3541
 161. Rejestr tłumaczy polskiego języka migowego, systemu językowo-migowego
  Wyświetleń: 3524
 162. Wykaz przedsiębiorstw i instytucji których akta znajdują się w Archiwum Zakładowym w K-PUW
  Wyświetleń: 3517
 163. Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy
  Wyświetleń: 3510
 164. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Bydgoszczy
  Wyświetleń: 3478
 165. Aktywny Maluch 2022-2029
  Wyświetleń: 3387
 166. COVID-19 - akty prawne i dokumenty dotyczące zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania koronawirusa
  Wyświetleń: 3371
 167. Udostępnianie dokumentacji
  Wyświetleń: 3351
 168. System Rejestrów Państwowych
  Wyświetleń: 3322
 169. Wojewódzki plan transformacji
  Wyświetleń: 3263
 170. Rejestr Jednostek Specjalistycznego Poradnictwa
  Wyświetleń: 3147
 171. Wydawanie decyzji o pozwoleniu na budowę na terenie zamkniętym
  Wyświetleń: 3018
 172. Rejestr Klubów Integracji Społecznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  Wyświetleń: 3009
 173. Rejestr przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia
  Wyświetleń: 2987
 174. Ewidencja podmiotów prowadzących kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy
  Wyświetleń: 2931
 175. Naczelny Lekarz Uzdrowiska
  Wyświetleń: 2928
 176. Rozpatrywanie wniosków państw. osób prawnych o uwłaszczenie w stosunku do gruntów i budynków
  Wyświetleń: 2919
 177. Plan szkolenia obronnego województwa kujawsko-pomorskiego
  Wyświetleń: 2902
 178. Rejestracja pobytu obywatela Unii Europejskiej
  Wyświetleń: 2770
 179. Przepisy prawne regulujące system Państwowe Ratownictwo Medyczne Karty podstawowe Pokaż (aktywna karta)
  Wyświetleń: 2742
 180. Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Bydgoszczy
  Wyświetleń: 2680
 181. Sprawozdawczość finansowa
  Wyświetleń: 2668
 182. Wyniki naboru wniosków w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023 r.
  Wyświetleń: 2666
 183. Przykładowy wzór wniosku w sprawie udzielenia zgody na odstępstwo od przepisów ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym i rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagań w zakresie odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej, a także sposobu urządzania i utrzymania zasłon odśnieżnych oraz pasów przeciwpożarowych
  Wyświetleń: 2649
 184. Dziedziny mające zastosowanie w ochronie zdrowia
  Wyświetleń: 2632
 185. Składanie wniosków i dokonywanie zgłoszeń w formie elektronicznej
  Wyświetleń: 2632
 186. Plan działania Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w zakresie realizacji zadań obronnych na terenie województwa
  Wyświetleń: 2602
 187. Samodzielne stanowisko ds. Audytu Wewnętrznego
  Wyświetleń: 2579
 188. Inne dokumenty wydawane cudzoziemcom
  Wyświetleń: 2574
 189. Wpis do rejestru ośrodków lub organizatorów turnusów rehabilitacyjnych
  Wyświetleń: 2534
 190. Karta Statystyczna Szpitalna Ogólna – formularz MZ/Szp-11
  Wyświetleń: 2526
 191. Pełnomocnik Wojewody do Spraw Osób Niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 2524
 192. Mapowanie potrzeb zdrowotnych
  Wyświetleń: 2489
 193. Wyniki naboru wniosków w ramach Programu „Centra opiekuńczo-mieszkalne” finansowanego z Funduszu Solidarnościowego
  Wyświetleń: 2447
 194. Wniosek o ostemplowanie przedłożonego dziennika budowy (wzór)
  Wyświetleń: 2442
 195. Dotacje podmiotowe z budżetu państwa dla spółek wodnych i ich związków
  Wyświetleń: 2401
 196. Obwieszczenie z dnia 28 września w sprawie ustalenia wysokości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m² powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych w województwie kujawsko-pomorskim.
  Wyświetleń: 2386
 197. Rejestr zgłoszeń budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1-3, przebudowy, o której mowa w art. 29 ust. 3 pkt 1 lit. a, oraz instalowania, o którym mowa w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d ustawy Prawo budowlane, z wyłączeniem obiektów budowlanych usytuowanych na terenach zamkniętych, ustalonych decyzją Ministra Obrony Narodowej.
  Wyświetleń: 2311
 198. Ogłoszenie o naborze z dnia 18.01.2023 r. na stanowisko: Strażnik Państwowej Straży Łowieckiej
  Wyświetleń: 2306
 199. Wykaz lekarzy upoważnionych przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego do przeprowadzania badań lekarskich na kierowców
  Wyświetleń: 2305
 200. RODO
  Wyświetleń: 2279
 201. Przedłużanie wiz
  Wyświetleń: 2242
 202. Wydawanie decyzji o pozwolenie na budowę - obszary kolejowe
  Wyświetleń: 2239
 203. Dotacje dla gmin
  Wyświetleń: 2238
 204. Opiniowanie celowości inwestycji w ochronie zdrowia
  Wyświetleń: 2229
 205. Obwieszczenie z dnia 21 marca 2023 r. w sprawie ustalenia wysokości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych
  Wyświetleń: 2202
 206. ogłoszenie o naborze na stanowisko – operator numerów alarmowych Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
  Wyświetleń: 2196
 207. Opiniowanie programów polityki zdrowotnej
  Wyświetleń: 2158
 208. Rejestr jednostek współpracujących z systemem PRM Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  Wyświetleń: 2153
 209. dyspozytor medyczny do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (Toruń)
  Wyświetleń: 2149
 210. Odwołania od decyzji w sprawie nakładania obowiązku świadczeń osobistych i rzeczowych
  Wyświetleń: 2143
 211. Zgłoszenia dotyczące robót budowlanych nie wymagających pozwolenia
  Wyświetleń: 2139
 212. JAK ZŁOŻYĆ WNIOSEK
  Wyświetleń: 2111
 213. ogłoszenie o pracę: psycholog do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
  Wyświetleń: 2107
 214. Przyznanie statusu Zakładu Aktywności Zawodowej
  Wyświetleń: 2099
 215. Zgłoszenie rozbiórki (wzór formularza PB-4)
  Wyświetleń: 2085
 216. Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej
  Wyświetleń: 2084
 217. Opieka wytchnieniowa
  Wyświetleń: 2078
 218. Nadawanie statusu Centrum Integracji Społecznej
  Wyświetleń: 2077
 219. Oddział wierzytelności
  Wyświetleń: 2072
 220. Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu lub jego części (wzór formularza PB-18)
  Wyświetleń: 2064
 221. Wydanie/wymiana dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu obywatela Unii Europejskiej
  Wyświetleń: 2056
 222. Wydanie zezwolenia na przyjęcie, pomimo przekroczenia dopuszczalnej liczby dzieci, kolejnego dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej
  Wyświetleń: 2008
 223. Centralny Rejestr Osób Uprawnionych do Wykonywania Zawodu Medycznego
  Wyświetleń: 2000
 224. ogłoszenie o pracę: dyspozytor medyczny do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (Bydgoszcz)
  Wyświetleń: 1975
 225. ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Skarbu Państwa przy ul. Wojska Polskiego z przeznaczeniem pod pawilon handlowy
  Wyświetleń: 1972
 226. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - EDYCJA 2021
  Wyświetleń: 1962
 227. Przekazywanie nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz jednostek samorządu terytorialnego - na rzecz powiatu
  Wyświetleń: 1943
 228. Przydatne linki
  Wyświetleń: 1943
 229. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 28 września 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych w województwie kujawsko-pomorskim
  Wyświetleń: 1936
 230. Wniosek o zmianę pozwolenia na budowę (wzór formularza PB-7)
  Wyświetleń: 1932
 231. Karta pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej
  Wyświetleń: 1917
 232. Sprawozdawczość z zakresu zdrowia publicznego
  Wyświetleń: 1914
 233. II przetarg na sprzedaż samochodu osobowego
  Wyświetleń: 1902
 234. Ogłoszenie o prace: dyspozytor medyczny do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (Toruń)
  Wyświetleń: 1900
 235. Potwierdzanie wystąpienia szkód na indywidualnych protokołach szacowania strat rolników poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych.
  Wyświetleń: 1892
 236. Potwierdzanie odbioru powiadomienia władz kościelnych o uzyskaniu osobowości prawnej
  Wyświetleń: 1877
 237. Przyznawanie statusu Zakładu Pracy Chronionej
  Wyświetleń: 1858
 238. Legitymacja osoby niepełnosprawnej
  Wyświetleń: 1851
 239. Rejestr ośrodków doskonalenia techniki jazdy
  Wyświetleń: 1831
 240. SKŁAD WOJEWÓDZKIEJ KOMISJI DS. ORZEKANIA O ZDARZENIACH MEDYCZNYCH W BYDGOSZCZY
  Wyświetleń: 1824
 241. Obowiązki ciążące na prowadzącym Zakład Pracy Chronionej lub Zakład Aktywności Zawodowej
  Wyświetleń: 1815
 242. ogłoszenie o naborze na stanowisko – inspektor wojewódzki do Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
  Wyświetleń: 1815
 243. SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE
  Wyświetleń: 1812
 244. Wykaz lekarzy upoważnionych przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego do przeprowadzania badań lekarskich na kierowców
  Wyświetleń: 1791
 245. wynik naboru WIR inspektor
  Wyświetleń: 1788
 246. Plan działania Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w zakresie zarządzania i reagowania kryzysowego oraz ochrony ludności
  Wyświetleń: 1787
 247. Nabywanie z mocy prawa na własność skarbu państwa lub j.s.t. nieruchomości zajętych pod drogi
  Wyświetleń: 1786
 248. Wydawanie zaświadczeń z ewidencji kościołów i innych związków wyznaniowych
  Wyświetleń: 1767
 249. Sprawozdanie finansowe za 2019 r. – KPUW w Bydgoszczy oraz dysponent części budżetowej Wojewoda Kujawsko-Pomorski
  Wyświetleń: 1765
 250. Niekorzystne zakończenie ciąży – rekomendacje postępowania z dziećmi i rodzicami w niepowodzeniu położniczym dla personelu medycznego oddziałów położniczo-ginekologicznych województwa kujawsko-pomorskiego
  Wyświetleń: 1758
 251. Badania specjalistyczne
  Wyświetleń: 1733
 252. dyspozytor medyczny do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
  Wyświetleń: 1733
 253. Tabele kosztów funkcjonowania Zespołów Ratownictwa Medycznego
  Wyświetleń: 1733
 254. Majątek Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego
  Wyświetleń: 1725
 255. ogłoszenia o naborze na stanowisko robotnika gospodarczego w Biurze do spraw Obsługi Delegatury w Delegaturze Urzędu we Włocławku
  Wyświetleń: 1724
 256. Wydanie zezwolenia na prowadzenie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej
  Wyświetleń: 1714
 257. Dane teleadresowe, na które kieruje się zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia na terenie gminy
  Wyświetleń: 1712
 258. Informacja o umorzeniach należności
  Wyświetleń: 1711
 259. Ogłoszenie o naborze z dnia 18.01.2023 r. na stanowisko: operator numerów alarmowych w Centrum Powiadamiania Ratunkowego Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
  Wyświetleń: 1703
 260. Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019
  Wyświetleń: 1695
 261. Budżet Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  Wyświetleń: 1674
 262. Ewidencja instruktorów techniki jazdy
  Wyświetleń: 1665
 263. Wyniki naboru wniosków w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2022
  Wyświetleń: 1660
 264. Sprawozdanie finansowe za 2020 r. – KPUW w Bydgoszczy oraz dysponent części budżetowej Wojewoda Kujawsko-Pomorski
  Wyświetleń: 1652
 265. Wniosek o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę (wzór formularza PB-9)
  Wyświetleń: 1648
 266. Uznanie za repatrianta
  Wyświetleń: 1647
 267. Lista organizacji pozarządowych uprawnionych do prowadzenia punktów na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego
  Wyświetleń: 1645
 268. ogłoszenie o przetargu - spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego w Mogilnie ul. 22 Stycznia 1/62
  Wyświetleń: 1644
 269. Wojewódzki plan działania na wypadek wystąpienia epidemii
  Wyświetleń: 1638
 270. Wytyczne Wojewody Kujawsko-Pomorskiego do działalności w dziedzinie obrony cywilnej w województwie
  Wyświetleń: 1637
 271. Przedłużanie okresu pobytu w ramach ruchu bezwizowego
  Wyświetleń: 1636
 272. Wydawanie decyzji o pozwolenie na budowę - drogi publiczne
  Wyświetleń: 1630
 273. ogłoszenie o naborze na stanowisko – inspektor wojewódzki do Wydziału Nadzoru i Kontroli
  Wyświetleń: 1626
 274. Kontynuacja projektowania i budowy drogi ekspresowej S-5 na odcinku Nowe Marzy – Bydgoszcz – granica województwa kujawsko – pomorskiego i wielkopolskiego z podziałem na 2 części: Część 2 – Kontynuacja projektu i budowy drogi ekspresowej S-5 na odcinku od
  Wyświetleń: 1623
 275. Informacja dotycząca procedury uzyskania dostępu do danych osobowych przetwarzanych w Wizowym Systemie Informacyjnym (VIS)
  Wyświetleń: 1622
 276. ogłoszenia o naborze na stanowisko inspektor wojewódzki do Wydziału Finansów i Budżetu
  Wyświetleń: 1620
 277. z dnia 26 lutego 2021 r.
  Wyświetleń: 1619
 278. Wydawanie i cofanie zezwoleń na prowadzenie placówek zapewniających całodobową opiekę
  Wyświetleń: 1607
 279. Realizacja zadań PZON 2019 r.
  Wyświetleń: 1602
 280. Uzgadnianie tras pielgrzymek i innych imprez o charakterze religijnym w zakresie bezpieczeństwa
  Wyświetleń: 1587
 281. Wydanie zezwoleń na prowadzenie domu pomocy społecznej
  Wyświetleń: 1573
 282. Przykładowy wzór wniosku o uzgodnienie projektowanych rozwiązań w zakresie, o którym mowa w art. 33 ust. 2 pkt 4 lit. b ustawy Prawo budowlane
  Wyświetleń: 1572
 283. Wszelkie zapytania dotyczące spraw
  Wyświetleń: 1567
 284. Akty prawne
  Wyświetleń: 1564
 285. Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę
  Wyświetleń: 1562
 286. Rządowy Program na Rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej w województwie kujawsko-pomorskim
  Wyświetleń: 1554
 287. Wydanie decyzji administracyjnej dot. programu kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy
  Wyświetleń: 1552
 288. Wymiana lub wydanie nowego zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela Unii Europejskiej
  Wyświetleń: 1551
 289. ogłoszenie o naborze na stanowisko – inspektor wojewódzki do Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej
  Wyświetleń: 1540
 290. Plan Ochrony Przed Powodzią Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  Wyświetleń: 1540
 291. Wydanie/wymiana karty stałego pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej
  Wyświetleń: 1525
 292. ogłoszenie o pracę: wojewódzki koordynator ratownictwa medycznego do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
  Wyświetleń: 1523
 293. Zezwolenie na zwiększenie liczby dzieci do 10 w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego, w związku z planowanym umieszczeniem rodzeństwa
  Wyświetleń: 1519
 294. Obsługa interesantów z niepełnosprawnością na terenie Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego
  Wyświetleń: 1515
 295. Ochrona gruntów rolnych
  Wyświetleń: 1515
 296. Ogłoszenie o naborze z dnia 15.02.2022 r. na 2 stanowiska: kierowca samochodu osobowego w Biurze Kadrowo-Organizacyjnym
  Wyświetleń: 1515
 297. Aktywność zawodowa osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 1513
 298. Karta Statystyczna Szpitalna Ogólna na podstawie formularza MZ/Szp-11
  Wyświetleń: 1512
 299. Zabytek Zadbany 2021 r - informacja o konkursie
  Wyświetleń: 1506
 300. Przekazywanie nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz jednostek samorządu terytorialnego - na rzecz województwa
  Wyświetleń: 1501
 301. Lista rzeczoznawców majątkowych - kandydatów na biegłych w postępowaniach administracyjnych prowadzonych w Wydziale Infrastruktury i Rozwoju Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego
  Wyświetleń: 1490
 302. Informacja o terminach egzaminów dla instruktorów techniki jazdy
  Wyświetleń: 1482
 303. z dnia 24 września 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości wskaznika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m kw. powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych w województwie kujawsko-pomorskim
  Wyświetleń: 1471
 304. Narodowy program przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój 2012-2015
  Wyświetleń: 1470
 305. ogłoszenie o pracę: kierownik oddziału do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
  Wyświetleń: 1470
 306. informatyk do Zespołu Bezpieczeństwa Informacji i Informatyki
  Wyświetleń: 1464
 307. „Pytania i odpowiedzi do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 oraz Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” – edycja 2023”
  Wyświetleń: 1447
 308. Dodatkowe usługi
  Wyświetleń: 1446
 309. Wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę (wzór formularza PB-3)
  Wyświetleń: 1445
 310. Uruchamianie pomocy finansowej dla poszkodowanych - przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych
  Wyświetleń: 1444
 311. ogłoszenie o naborze na stanowisko – inspektor wojewódzki do Wydziału Nadzoru i Kontroli
  Wyświetleń: 1437
 312. Ogłoszenie o naborze członka Rady K-POW NFZ
  Wyświetleń: 1436
 313. Wykaz Ośrodków Świadczących Pomoc Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem
  Wyświetleń: 1434
 314. Realizacja rządowego programu "Razem bezpieczniej" w województwie kujawsko-pomorskim
  Wyświetleń: 1433
 315. Ogłoszenie o naborze na stanowisko pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych w Zespole Bezpieczeństwa Informacji i Informatyki
  Wyświetleń: 1430
 316. ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektor wojewódzki do Biura Finansowo-Inwestycyjnego
  Wyświetleń: 1426
 317. wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do wydzierżawienia przy ul. Nad Wisłą, Brzegowej i Wojska Polskiego
  Wyświetleń: 1425
 318. Informacja Rzecznika Praw Pacjenta z 19 maja 2020 r.
  Wyświetleń: 1417
 319. Kryptonimy ZRM
  Wyświetleń: 1409
 320. Zgłoszenie o uzyskanie karty doskonalenia zawodowego dyspozytorów medycznych
  Wyświetleń: 1408
 321. Ogłoszenie o naborze z dnia 25.07.2023 r. na stanowisko: sekretarka/sekretarz w Biurze Wojewody (BW.II)
  Wyświetleń: 1406
 322. wynik naboru na stanowisko – inspektor wojewódzki w Wydziale Nadzoru i Kontroli
  Wyświetleń: 1388
 323. ogłoszenie o naborze na stanowisko – inspektor wojewódzki do Biura Finansowo-Inwestycyjnego
  Wyświetleń: 1369
 324. PODSTAWA PRAWNA FUNKCJONOWANIA KOMISJI
  Wyświetleń: 1369
 325. wynik naboru WPS III.3 inspektor wojewódzki
  Wyświetleń: 1369
 326. Kształcenie podyplomowe farmaceutów
  Wyświetleń: 1359
 327. Wytyczne Szefa OCK dotyczące budownictwa ochronnego
  Wyświetleń: 1358
 328. Formularz zgłoszeniowy jednostki współpracującej z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego
  Wyświetleń: 1357
 329. ogłoszenie o pracę: zastępca kierownika oddziału do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
  Wyświetleń: 1353
 330. Wczesna niepełnosprawność - dane statystyczne
  Wyświetleń: 1347
 331. wynik naboru na stanowisko – pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych do Zespołu Bezpieczeństwa Informacji i Informatyki
  Wyświetleń: 1346
 332. Obwieszczenie z dnia 26 października 2020 r. o wszczęciu postępowania adinistracyjnego
  Wyświetleń: 1342
 333. z dnia 30 marca 2021 r. Znak sprawy: WIR.V.7820.16.2020.KS
  Wyświetleń: 1342
 334. ogłoszenie o naborze na stanowisko – inspektor wojewódzki do Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
  Wyświetleń: 1335
 335. Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił nabór wniosków na realizację Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” − edycja 2023
  Wyświetleń: 1333
 336. Wynik naboru na stanowisko: portier w ZBII.
  Wyświetleń: 1331
 337. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 29 grudnia 2020 r. o wydanych postanowieniach WIR.II.746.1.42.2020.EP
  Wyświetleń: 1326
 338. ogłoszenie o naborze na stanowisko – psycholog w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
  Wyświetleń: 1326
 339. Struktura niepełnosprawności w powiatach województwa kujawsko-pomorskiego Karty podstawowe
  Wyświetleń: 1326
 340. Zasady bezpiecznego latania bezzałogowymi statkami powietrznymi tzw. "dronami"
  Wyświetleń: 1326
 341. wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze zamiany stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych w Grudziądzu przy ul. Rapackiego 66 oraz Alei Żwirki i ul. Solidarności
  Wyświetleń: 1324
 342. Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektor wojewódzki do Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej
  Wyświetleń: 1323
 343. Pomoc techniczna w ramach programu PROW-2014-2020 (rozdział 01041 § 2218,2219)
  Wyświetleń: 1317
 344. Sprawozdanie finansowe 2018 r. KPUW oraz dysponent części budżetowej Wojewoda Kujawsko-Pomorski
  Wyświetleń: 1312
 345. z dnia 23 grudnia w sprawie WIR.V.7820.67.2016.AW
  Wyświetleń: 1310
 346. Przyjmowanie zgłoszeń budowy lub rozbiórki - tereny zamknięte
  Wyświetleń: 1294
 347. Wydawanie zarządzeń Wojewody, dotyczących wyrażenia zgody na podejmowanie przez starostów powiatowych rozstrzygnięć w przedmiocie gospodarowania zasobem nieruchomości Skarbu Państwa
  Wyświetleń: 1294
 348. Dane teleadresowe, na które kieruje się zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia na terenie gminy
  Wyświetleń: 1292
 349. Przyznanie statusu przedsiębiorstwa społecznego
  Wyświetleń: 1291
 350. z dnia 11 czerwca 2021 r.
  Wyświetleń: 1289
 351. nabór uzupełniający na członka Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Bydgoszczy reprezentującego organizację społeczną działającą na rzecz praw pacjenta
  Wyświetleń: 1287
 352. Przedsiębiorstwa podległe Wojewodzie Kujawsko-Pomorskiemu
  Wyświetleń: 1285
 353. Wniosek o przeniesienie praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia, wobec którego organ nie wniósł sprzeciwu (wzór formularza PB-11)
  Wyświetleń: 1284
 354. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki WSOC.VI.2 – zastępstwo.
  Wyświetleń: 1283
 355. Procedury - zdarzenia mnogie/masowe
  Wyświetleń: 1279
 356. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 22 grudnia 2020 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 1276
 357. Ogłoszenie o naborze z dnia 14.01.2022 r. na stanowisko - Osoba obsługująca infolinię telefoniczną dla cudzoziemców - ofiar przestępstw BFI - 4 etaty
  Wyświetleń: 1274
 358. Ogłoszenia o naborze na stanowiska inspektor wojewódzki do Wydziału Polityki Społecznej VIII.7 (2 etaty)
  Wyświetleń: 1273
 359. z dnia 13 stycznia 2021 w sprawie WIR.I.7840.9.100.2020.MB (Z)
  Wyświetleń: 1269
 360. z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie WIR.I.7840.9.43.2020.MB (Z)
  Wyświetleń: 1269
 361. Wydawanie zaświadczeń o wykreśleniu z rejestru kandydatów do spółdzielni mieszkaniowych
  Wyświetleń: 1265
 362. Sprawozdanie z realizacji na terenie województwa zadań określonych ustawą o kierujących pojazdami
  Wyświetleń: 1260
 363. ogłoszenie o naborze na stanowisko - inspektor wojewódzki do Wydziału Polityki Społecznej III.3
  Wyświetleń: 1259
 364. Diagności laboratoryjni
  Wyświetleń: 1257
 365. informacja o naborze wniosków w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021
  Wyświetleń: 1257
 366. Wynik naboru na stanowisko - archiwista w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Delegatura Urzędu w Toruniu
  Wyświetleń: 1257
 367. ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do wydzierżawienia przy ul. Niemcewicza – garaże
  Wyświetleń: 1251
 368. wynik naboru na stanowisko – psycholog do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
  Wyświetleń: 1251
 369. ogłoszenie o naborze na stanowisko – inspektor wojewódzki do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
  Wyświetleń: 1250
 370. Program Wieloletni Senior+ na lata 2021-2025 - Edycja 2023
  Wyświetleń: 1248
 371. ogłoszenie o naborze na stanowisko – inspektor wojewódzki do Wydziału Zdrowia
  Wyświetleń: 1247
 372. Ponowne ogłoszenie o naborze członka Rady Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Bydgoszczy
  Wyświetleń: 1247
 373. z dnia 28 maja 2021 r. WIR.I.7840.9.101.2020.MB (D)
  Wyświetleń: 1242
 374. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej (WPS.III.3)
  Wyświetleń: 1241
 375. Starosta Lipnowski przesyła wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu
  Wyświetleń: 1238
 376. Wniosek o wydanie decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości (wzór formularza PB-14)
  Wyświetleń: 1236
 377. ogłoszenie o naborze na stanowisko – wojewódzki koordynator ratownictwa medycznego do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
  Wyświetleń: 1232
 378. Ogłoszenie o naborze z dnia 28.06.2022 r. na stanowisko: ekspert w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
  Wyświetleń: 1232
 379. Wyniki naboru wniosków w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023
  Wyświetleń: 1232
 380. Stan na dzień 09_06_2023 - Aktualizacja wzorów dot. Programu rozwoju opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.
  Wyświetleń: 1225
 381. z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie WIR.I.7840.9.54.2020.MB (Z)
  Wyświetleń: 1224
 382. ogłoszenie postępowania przetargowego na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej położonej w Bydgoszczy (obręb 132, działka nr 4/5) stanowiącej własność Skarbu Państwa.
  Wyświetleń: 1223
 383. z dnia 1 grudnia 2020 r. zawiadomienie WIR.II.746.1.34.2020.ML
  Wyświetleń: 1220
 384. Wynik naboru na stanowisko: Inspektor wojewódzki w BKO
  Wyświetleń: 1218
 385. z dnia 26 lutego 2021 r.
  Wyświetleń: 1218
 386. ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektor do Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa
  Wyświetleń: 1216
 387. Wynik naboru na stanowisko - starszy inspektor wojewódzki WSPN.I.2
  Wyświetleń: 1216
 388. Senior 2021 -2025 Edycja 2021
  Wyświetleń: 1215
 389. ogłoszenie o naborze na stanowiska inspektor wojewódzki do Wydziału Polityki Społecznej III.2
  Wyświetleń: 1210
 390. Ogłoszenie o naborze WIR na stanowisko inspektor Wojewódzki
  Wyświetleń: 1208
 391. zastępca kierownika oddziału WBZK
  Wyświetleń: 1207
 392. Wydawanie zarządzeń Wojewody, dotyczących wyrażenia zgody na podejmowanie przez starostów rozstrzygnięć w przedmiocie gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa w zakresie udzielenia ulgi w spłacie należności Skarbu Państwa.
  Wyświetleń: 1205
 393. z dnia 24 lutego 2021 r w sprawie WIR.II.747.18.2020.EP
  Wyświetleń: 1201
 394. z dnia 11 grudnia 2020 r o wszczęciu postępowania administracyjnego WIR.I.7840.9.85.2020.MO(Z)
  Wyświetleń: 1200
 395. ogłoszenie o naborze na stanowisko – dyspozytor medyczny do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
  Wyświetleń: 1194
 396. Wyniki konkursu Senior+ edycja 2021
  Wyświetleń: 1194
 397. 11 marca 2021 r. znak: WIR.II.746.1. 3.2021.ML
  Wyświetleń: 1193
 398. ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Skarbu Państwa przy ul. Solnej z przeznaczeniem pod uprawy ogrodnicze
  Wyświetleń: 1193
 399. OBWIESZCZENIE z dnia 6 listopada 2020 r.o wszczęciu postępowania administracyjnego WIR.II.746.1.47.2020.JG
  Wyświetleń: 1187
 400. Ogłoszenie o naborze WIR na stanowisko inspektor Wojewódzki
  Wyświetleń: 1182
 401. kierownik oddziału WBZK
  Wyświetleń: 1179
 402. z dnia 14 maja 2021 r Znak sprawy: WIR.II.747.18.2020.EP
  Wyświetleń: 1178
 403. obwieszczenie z dnia 06 Listopada 2020r. o wszczęciu postępowania adinistracyjnego WIR.II.746.1.36.2020.EP
  Wyświetleń: 1177
 404. Wyniki naboru wniosków w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2022
  Wyświetleń: 1177
 405. wynik naboru na stanowisko: główny specjalista do Wydziału Finansów i Budżetu
  Wyświetleń: 1175
 406. ogłoszenie o nabór na stanowisko główny specjalista do Wydziału Finansów i Budżetu
  Wyświetleń: 1171
 407. ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Skarbu Państwa przy ul. Wojska Polskiego z przeznaczeniem pod uprawy ogrodnicze
  Wyświetleń: 1171
 408. Wynik naboru do WFB na stanowisko: inspektor wojewódzki (WFB.III)
  Wyświetleń: 1171
 409. przekazuję ogłoszenie o naborze na stanowisko – psycholog do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
  Wyświetleń: 1170
 410. Ogłoszenie o naborze z dnia 05.08.2022 r. na stanowisko: referent w Wydziale Koordynacji Świadczeń w Delegaturze Urzędu w Toruniu (2 etaty)
  Wyświetleń: 1168
 411. Wynik naboru: inspektor wojewódzki w wydziale Polityki Społecznej WPS.III.2
  Wyświetleń: 1167
 412. z dnia 29 czerwca 2021 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 1166
 413. Ogłoszenie o naborze na stanowisko – inspektor wojewódzki do Wydziału Nadzoru i Kontroli
  Wyświetleń: 1165
 414. informacja o naborze wniosków w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021
  Wyświetleń: 1164
 415. Wynik naboru na stanowisko psycholog WBZK
  Wyświetleń: 1160
 416. psycholog w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
  Wyświetleń: 1159
 417. Obwieszczenie z dnia 20 października 2020 r. o wydanych postanowieniach WIR.II.746.1.31.2020.ML
  Wyświetleń: 1156
 418. Wynik naboru na stanowisko inspektor wojewódzki w WIR
  Wyświetleń: 1156
 419. Wojewódzki Plan Postępowania Awaryjnego w Przypadku Zdarzeń Radiacyjnych 2022
  Wyświetleń: 1155
 420. z dnia 11 czerwca 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.5.2021.ML
  Wyświetleń: 1155
 421. Obwieszczenie z dnia 29 grudnia o wydanych postanowieniach WIR.II.746.1.41.2020.EP
  Wyświetleń: 1154
 422. przetarg na dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do wydzierżawienia przy ul. Wojska Polskiego – pawilon handlowy
  Wyświetleń: 1153
 423. wynik naboru WSOC inspektor wojewódzki
  Wyświetleń: 1153
 424. z dnia 9 marca 2021 r. w sprawie WIR.V.7821.9.2020.KS
  Wyświetleń: 1153
 425. ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektor wojewódzki do Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa
  Wyświetleń: 1149
 426. Ogłoszenie o naborze WIR na stanowisko inspektor wojewódzki
  Wyświetleń: 1148
 427. Wydanie/wymiana karty pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej
  Wyświetleń: 1143
 428. Ogłoszenie o naborze z dnia 27 marca 2023 r. na stanowisko: pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych w Zespole Bezpieczeństwa Informacji i Informatyki (ZBII.I)
  Wyświetleń: 1141
 429. Z dnia 14 stycznia 2021 r. w sprawie WIR.II.746.1.51.2020.JG
  Wyświetleń: 1135
 430. z dnia 21 maja 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.19.2021.ML
  Wyświetleń: 1135
 431. Z dnia 31 grudnia 2020r w sprawie WIR.I.7840.9.98.2020.MB (D)
  Wyświetleń: 1135
 432. ogłoszenie o naborze na stanowisko – psycholog do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
  Wyświetleń: 1134
 433. Prezydent miasta Bydgoszczy przekazuje wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego
  Wyświetleń: 1134
 434. ogłoszenie Starosty Nakielskiego w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 1133
 435. Wynik naboru na stanowisko - inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej WPS.VIII.7.
  Wyświetleń: 1130
 436. WIĘCEJ AKTUALNOŚCI
  Wyświetleń: 1124
 437. Obwieszczenie z dnia 02.10.2020 o wydanych poztanowieniach
  Wyświetleń: 1121
 438. Ogłoszenie Wojewody o pisemnym przetargu na sprzedaż maszyn i urządzeń pozostałych po rozwiązanej umowie o oddanie przedsiębiorstwa państwowego do odpłatnego korzystania zawartej pomiędzy Skarbem Państwa a METRON-INVESTMENT Spółką z o.o.
  Wyświetleń: 1120
 439. Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę w sprawie WIR.I.7840.1.7.2020.MB
  Wyświetleń: 1119
 440. z dnia 17 grudnia 2020 r.
  Wyświetleń: 1117
 441. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 16 marca 2022 r. WIR.II.746.1.51.2021.ML
  Wyświetleń: 1116
 442. WIR.II.746.1.26.2021.ML z dnia 31 sierpnia 2021 r.
  Wyświetleń: 1116
 443. z dnia 11 stycznia 2021 r w sprawie WIR.II.746.1.50.2020.EP
  Wyświetleń: 1114
 444. Kierunki działań na rzecz osób starszych w województwie kujawsko-pomorskim
  Wyświetleń: 1110
 445. [NIEAKTUALNE] Wzory dot. Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2022-2029.
  Wyświetleń: 1108
 446. Wynik naboru na stanowisko - inspektor wojewódzki WBZK.II.5
  Wyświetleń: 1104
 447. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - EDYCJA 2020
  Wyświetleń: 1102
 448. Postępowanie kwalifikacyjne dla fizyki medycznej – wiosna 2023 r.
  Wyświetleń: 1097
 449. z dnia 29 czerwca 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.14.2021.ML
  Wyświetleń: 1097
 450. Ogłoszenie o naborze z dnia 19.05.2022 r. na stanowisko: referent w Wydziale Koordynacji Świadczeń Delegatura Urzędu w Toruniu (2 etaty)
  Wyświetleń: 1096
 451. z dnia 3 lutego 2021 r. w sprawie WIR.II.746.1.42.2020.EP
  Wyświetleń: 1095
 452. z dnia 03 grudnia 2020 r o wszczęciu postępowania administracyjnego WIR.I.7840.9.98.2020.MB (Z)
  Wyświetleń: 1090
 453. skład komisji
  Wyświetleń: 1089
 454. z dnia 3 lutego 2021 r. w sprawie WIR.II.746.1.41.2020.EP
  Wyświetleń: 1088
 455. wynik naboru na stanowisko – inspektor wojewódzki do Wydziału Finansów i Budżetu
  Wyświetleń: 1087
 456. z dnia 18 marca 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.6.2021.ML
  Wyświetleń: 1083
 457. Ogłoszenie o naborze z dnia 05.07.2022 r. na stanowisko: główny specjalista w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (WSOC.I.5)
  Wyświetleń: 1082
 458. Wydawanie decyzji o pozwolenie na budowę - lotniska cywilne
  Wyświetleń: 1078
 459. z dnia 7 lipca 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.30.2021.ML
  Wyświetleń: 1078
 460. ogłoszenie o naborze na stanowisko – inspektor wojewódzki w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej
  Wyświetleń: 1077
 461. wynik naboru na stanowisko główny specjalista do Wydziału Finansów i Budżetu
  Wyświetleń: 1077
 462. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 18 marca 2022 r. WIR.II.747.2.2.2021.EP
  Wyświetleń: 1075
 463. Wyniki naboru wniosków w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021 finansowanego z Funduszu Solidarnościowego
  Wyświetleń: 1075
 464. Komunikat
  Wyświetleń: 1073
 465. Wynik naboru na stanowisko - dyspozytor medyczny w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (3 etaty).
  Wyświetleń: 1073
 466. z dnia 11 maja 2021 r. WIR.II.746.1.62.2020.JB
  Wyświetleń: 1073
 467. z dnia 11 grudnia 2020 r o wszczęciu postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 1072
 468. ogłoszenie o naborze na stanowisko – inspektor wojewódzki do Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej I Kartograficznej
  Wyświetleń: 1071
 469. ogłoszenia o przetargach nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do wydzierżawienia przy ul. Wojska Polskiego w dniu 29.06.2021 1.Drugi przetarg na nieruchomość gruntową przeznaczoną pod pawilon handlowy godz.11.00 2.Pierwszy przetarg na nieruchomość gruntową pod pawilon handlowy godz.11.30 3.Pierwszy przetarg na nieruchomość gruntową pod 4 pawilony handlowe godz.12.00
  Wyświetleń: 1067
 470. WIR.II.746.1.54.2021.ML z dnia 3 lutego 2022 r.
  Wyświetleń: 1065
 471. z dnia 22 lutego 2021 r.w sprawie WIR.I.7840.9.43.2020.MB (D)
  Wyświetleń: 1065
 472. wynik naboru na stanowisko – inspektor wojewódzki do Zespołu Bezpieczeństwa Informacji i Informatyki
  Wyświetleń: 1064
 473. Obwieszczenie z dnia 05 października 2020 r. o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości
  Wyświetleń: 1062
 474. Wynik naboru na stanowisko inspektor wojewódzki WIR.II.6
  Wyświetleń: 1062
 475. Raport o stanie zapewnienia dostępności
  Wyświetleń: 1059
 476. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej poprzez dokonanie darowizny
  Wyświetleń: 1059
 477. z dnia 7 września 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.44.2021.JB
  Wyświetleń: 1059
 478. z dnia 11 czerwca 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.29.2021.ML
  Wyświetleń: 1056
 479. obwieszczenie z dnia 30 grudnia 2020 r.
  Wyświetleń: 1054
 480. informacja o zamiarze zorganizowania zgromadzenia publicznego
  Wyświetleń: 1050
 481. Wyniki naboru wniosków w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021 finansowanego z Funduszu Solidarnościowego
  Wyświetleń: 1047
 482. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż zbędnych składników majątku ruchomego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy - samochód osobowy
  Wyświetleń: 1045
 483. z dnia 27 maja 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.2.2021.ML
  Wyświetleń: 1040
 484. z dnia 5 lipca 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.11.2021.ML
  Wyświetleń: 1038
 485. Ogłoszeniw o naborze z dnia 21.01.2022 r. na stanowisko inspektora wojewódzkiego w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.
  Wyświetleń: 1036
 486. ogłoszenie o naborze na stanowisko – wojewódzki koordynator ratownictwa medycznego do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
  Wyświetleń: 1032
 487. z dnia 30 kwietnia 2021 r. WIR.V.7820.5.2021.JB
  Wyświetleń: 1031
 488. z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie WIR.I.7840.9.22.2020.AP (Z)
  Wyświetleń: 1031
 489. ogłoszenie o naborze na stanowisko – główny specjalista w Wydziale Finansów I Budżetu
  Wyświetleń: 1030
 490. z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie WIR.I.7840.9.99.2020.AP (Z)
  Wyświetleń: 1029
 491. z dnia 9 czerwca 2021 r. WIR.I.7840.13.2.2021.AP (Z)
  Wyświetleń: 1029
 492. Obwieszczenie z dnia 28 września 2020 o wydanych postanowieniach
  Wyświetleń: 1028
 493. Obwieszczenie Wojewody z dnia 30 grudnia 2020 r w sprawie WIR.II.746.1.30.2020.ML
  Wyświetleń: 1027
 494. Wynik naboru na stanowisko - inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej (WPS.VIII.7)
  Wyświetleń: 1026
 495. WIR.II.746.1.38.2020.ML z dnia 27 sierpnia 2021 r.
  Wyświetleń: 1025
 496. z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie WIR.II.746.1.46.2020.EP
  Wyświetleń: 1025
 497. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO o wydaniu decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości z dnia 14 stycznia 2021 r.
  Wyświetleń: 1024
 498. Obwieszczenie z dnia 12.10.2020 o wydaniu decyzji nr: 34/2020
  Wyświetleń: 1023
 499. Ogłoszenie o naborze z dnia 23.12.2021r na stanowisko inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej (WPS.III.2)
  Wyświetleń: 1022
 500. z dnia 30 kwietnia 2021 r. Znak sprawy: WIR.V.7820.13.2020.KS
  Wyświetleń: 1020
 501. Obwieszczenie z dnia 13 listopada 2020 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego WIR.I.7840.9.12.2020.MB (Z)
  Wyświetleń: 1018
 502. Melioracje wodne podstawowe i szczegółowe (rozdział 01008 § 2210 i 6610)
  Wyświetleń: 1016
 503. Ogłoszenie o naborze z dnia 10.05.2022 r. na stanowisko: inspektor w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (WBZK.I.3)
  Wyświetleń: 1016
 504. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w WIR.X.4
  Wyświetleń: 1016
 505. Z dnia 31 grudnia 2020 r w sprawie WIR.I.7840.9.48.2020.MB (D)
  Wyświetleń: 1016
 506. Ogłoszenie o naborze z dnia 9 grudnia 2021r na stanowisko- inspektor wojewódzki w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Punkt Paszportowy w Grudziądzu
  Wyświetleń: 1015
 507. z dnia 28 września 2021 r. Znak sprawy: WIR.V.7820.17.2020.AW
  Wyświetleń: 1015
 508. ogłoszenia o naborze z dnia 14.12.2021 na zastępstwo na stanowisko: archiwista w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Delegatura Urzędu w Toruniu
  Wyświetleń: 1014
 509. ogłoszenie o naborze na stanowisko – inspektor wojewódzki do Zespołu Bezpieczeństwa Informacji i Informatyki
  Wyświetleń: 1012
 510. Wydawanie decyzji o pozwolenie na budowę - obiekty hydrotechniczne
  Wyświetleń: 1012
 511. WIR.II.746.1.51.2021.ML z dnia 4 lutego 2022 r.
  Wyświetleń: 1011
 512. ogłoszenie o naborze na stanowisko – dyspozytor medyczny do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
  Wyświetleń: 1010
 513. Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2022-2029
  Wyświetleń: 1008
 514. Zarządzenie nr 110/2021 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert podmiotów uprawnionych ubiegających się o realizację zadań publicznych w określonych obszarach pomocy społecznej
  Wyświetleń: 1008
 515. Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektora wojewódzkiego w Wydziale Koordynacji Świadczeń Delegatura Urzędu w Toruniu.
  Wyświetleń: 1007
 516. z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie przystąpienia do przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
  Wyświetleń: 1006
 517. Budowa obwodnicy Nowego Miasta Lubawskiego w ciągu drogi krajowej nr 15 Etap II
  Wyświetleń: 1005
 518. z dnia 15 marca 2021 r. w sprawie WIR.II.746.1.4.2021.EP
  Wyświetleń: 1005
 519. Mapy potrzeb zdrowotnych – dane za 2019 rok dostępne na platformie internetowej
  Wyświetleń: 1002
 520. SZKOŁY, KTÓRYM PRZYZNANO DOTACJĘ W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU „AKTYWNATABLICA”
  Wyświetleń: 999
 521. KLAUZULA INFORMACYJNA
  Wyświetleń: 998
 522. PREZYDENT MIASTA BYDGOSZCZY Wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, przeznaczonych do wydzierżawienia i najmu w trybie przetargowym
  Wyświetleń: 997
 523. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Biurze Kadrowo-Organizacyjnym (BKO.III.8, 2 etaty)
  Wyświetleń: 995
 524. Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę Nr sprawy: WIR.I.7840.2.5.2021.MO
  Wyświetleń: 993
 525. Ogłoszenie o naborze z dnia 18.05.2022 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki WSOC.DW.IV.2
  Wyświetleń: 992
 526. z dnia 1 lipca 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.27.2021.ML
  Wyświetleń: 992
 527. Petycja mieszkańców gminy Sicienko w sprawie żądania zaskarżenia uchwały nr XIII/110/19 Rady Gminy Sicienko z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Pawłówek do sądu administracyjnego
  Wyświetleń: 990
 528. ogłoszenie o naborze z dnia 25.01.2022 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Biurze Kadrowo-Organizacyjnym (BKO.III.8, 2 etaty)
  Wyświetleń: 989
 529. Ogłoszenie o naborze z dnia 27.06.2022 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (WSOC.V.4, 3 etaty)
  Wyświetleń: 989
 530. ogłoszenie o naborze na stanowisko: starszy inspektor w Biurze Finansowo-Inwestycyjnym (BFI.I.14)
  Wyświetleń: 986
 531. Starosta Toruński przekazuje wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 982
 532. obwieszczenie z dnia 30 grudnia 2020 r w sprawie WIR.II.747.14.2020.EP
  Wyświetleń: 980
 533. ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do wydzierżawienia przy ul. Marii Skłodowskiej -Curie– pawilon handlowy
  Wyświetleń: 980
 534. z dnia 8 września 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.30.2021.ML
  Wyświetleń: 980
 535. Obwieszenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 lutego 2022 r. WIR.II.747.2.5.2021.EP
  Wyświetleń: 979
 536. Ogłoszenia Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia - zapobiegania zakażeniom HIV i zwalczania AIDS, w ramach dotacji celowej z budżetu państwa, przyznanej w roku 2021
  Wyświetleń: 978
 537. wynik naboru na stanowisko – inspektor wojewódzki do Wydziału Zdrowia
  Wyświetleń: 978
 538. Ogłoszenie o naborze z dnia 28 lutego 2022 r. na stanowisko - inspektor wojewódzki w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (WSOC.VI.2)
  Wyświetleń: 976
 539. z dnia 22 kwietnia 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.13.2021.ML
  Wyświetleń: 976
 540. WIR.II.746.1.18.2021.ML z dnia 31 sierpnia 2021 r.
  Wyświetleń: 974
 541. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 974
 542. z dnia 30 czerwca 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.15.2021.ML
  Wyświetleń: 974
 543. z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie przystąpienia do przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
  Wyświetleń: 973
 544. ogłoszenie o naborze na stanowisko – psycholog do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarzadzania Kryzysowego
  Wyświetleń: 972
 545. Ogłoszenie o naborze z dnia 2 grudnia 2021r na stanowisko: inspektor wojewódzki w Biurze Kadrowo-Organizacyjnym (BKO.III.8, 2 etaty)
  Wyświetleń: 971
 546. Ogłoszenie o naborze z dnia 16 marca 2022 r. na stanowisko - inspektor wojewódzki w Wydziale Finansów i Budżetu (WFB.III.2)
  Wyświetleń: 970
 547. z dnia 27 maja 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.23.2021.ML
  Wyświetleń: 970
 548. Zmiana przewodniczącego Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych
  Wyświetleń: 970
 549. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2021 zadań publicznych w obszarze pomocy społecznej
  Wyświetleń: 967
 550. wynik naboru na stanowisko inspektor wojewódzki do Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej
  Wyświetleń: 967
 551. z dnia 30 czerwca 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.28.2021.ML
  Wyświetleń: 967
 552. Obwieszczenie z dnia 28 października 2020 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 966
 553. z dnia 5 lutego 2021 r. w sprawie WIR.I.7840.9.101.2020.MB (Z)
  Wyświetleń: 966
 554. Obwieszczenie z dnia 30 września o wszczęciu postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 965
 555. ogłoszenie o naborze na stanowisko - psycholog do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
  Wyświetleń: 964
 556. wynik naboru na stanowisko – inspektor wojewódzki w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej
  Wyświetleń: 964
 557. z dnia 2 marca 2021 r. w sprawie WIR.I.7840.9.100.2020.MB (Z)
  Wyświetleń: 958
 558. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (WSOC.VI.2, 2 etaty)
  Wyświetleń: 957
 559. Ogłoszenie o naborze z dnia 31.01.2022 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej VIII.4
  Wyświetleń: 956
 560. Starosta Bydgoski przekazuje wykaz lokali mieszkalnych do oddania w najem
  Wyświetleń: 956
 561. Informacja o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 955
 562. Ogłoszenie o naborze z dnia 10 marca 2022 r. na stanowisko - portier ZBII
  Wyświetleń: 955
 563. z dnia 31 marca 2021 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 955
 564. PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ POŁOŻONEJ W TORUNIU PRZY UL. WAPIENNEJ 5
  Wyświetleń: 953
 565. Wydawanie zgody na likwidacje placówki opiekuńczo-wychowawczej
  Wyświetleń: 952
 566. z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie WIR.V.7821.10.2020.JB
  Wyświetleń: 952
 567. z dnia 11 maja2021 r. Znak sprawy: WIR.V.7820.6.2019.MT
  Wyświetleń: 952
 568. Ogłoszenie o naborze na stanowisko – inspektor wojewódzki do Biura Kadrowo-Organizacyjnego
  Wyświetleń: 950
 569. Ogłoszenie z dnia 11.06.2024 r. o naborze na stanowisko: inspektor wojewódzki w Biurze Wojewody (BW.I.6)
  Wyświetleń: 949
 570. wynik naboru na stanowisko psycholog do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzenia Kryzysowego
  Wyświetleń: 948
 571. obwieszczenie z dnia 4 stycznia 2021 r.
  Wyświetleń: 947
 572. z dnia 25 stycznia 2021 r. o wydaniu decyzji w sprawie WIR.V.7820.12.2020.MT
  Wyświetleń: 946
 573. Obwieszczenie z dnai 24 września 2020 o wydaniu decyzji WIR.II.746.1.43.2019.EP
  Wyświetleń: 945
 574. z dnia 23 listopada 2020 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej WIR.V.7820.11.2020.MT
  Wyświetleń: 945
 575. Ogłoszenie o naborze z dnia 10.10.2023 r. na stanowisko: kierownik oddziału w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa (WIR.IX.1)
  Wyświetleń: 944
 576. wynik naboru na stanowisko – wojewódzki koordynator ratownictwa medycznego do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
  Wyświetleń: 942
 577. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców WSOC.V.2, 5 etatów
  Wyświetleń: 942
 578. z dnia 19 stycznia 2021 r. o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 942
 579. PREZYDENT MIASTA BYDGOSZCZY ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa.
  Wyświetleń: 941
 580. Ogłoszenie o naborze z dnia 3 marca 2022 r. na stanowisko - starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości (WSPN.II.6)
  Wyświetleń: 939
 581. Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę
  Wyświetleń: 938
 582. Obwieszczenie z dnia 30 września 2020 o wydaniu decyzji WIR.II.746.1.25.2020.ML
  Wyświetleń: 938
 583. Ogłoszenie o naborze z dnia 6 kwietnia 2022 r. na stanowisko - inspektor wojewódzki w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (WSOC.VI.2)
  Wyświetleń: 938
 584. z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie WIR.I.7840.9.99.2020.AP (D)
  Wyświetleń: 937
 585. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 936
 586. Ogłoszenie o naborze z dnia 24.08.2022 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Nadzoru i Kontroli (WNK.III.2, 2 etaty)
  Wyświetleń: 935
 587. Informacja o wydaniu decyzji
  Wyświetleń: 934
 588. Ogłoszenie o naborze z dnia 18 stycznia 2022 r. na stanowisko eksperta w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.
  Wyświetleń: 934
 589. z dnia 21 maja 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.18.2021.ML
  Wyświetleń: 934
 590. Centra opiekuńczo-mieszkalne
  Wyświetleń: 933
 591. z dnia 1 lutego 2021 r. w sprawie WIR.I.7840.9.7.2020.AP (D)
  Wyświetleń: 932
 592. z dnia 30 kwietnia 2021 r. WIR.II.746.1.53.2020.JB
  Wyświetleń: 931
 593. Ogłoszenie o naborze z dnia 9 grudnia 2021r na stanowisko - inspektor wojewódzki w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Delegatura Urzędu w Toruniu
  Wyświetleń: 926
 594. z dnia 30 marca 2021 r. znak: WIR.II.746.1. 11.2021.ML
  Wyświetleń: 924
 595. ogłoszenie o naborze na stanowisko – dyspozytor medyczny do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
  Wyświetleń: 923
 596. Ogłoszenie o naborze z dnia 25 lutego 2022 r. na stanowisko - inspektor wojewódzki WSOC.III.2 Delegatura Urzędu w Toruniu
  Wyświetleń: 923
 597. ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa przy ul Wojska Polskiego z przeznaczeniem pod pawilon handlowy
  Wyświetleń: 922
 598. Ogłoszenie o naborze z dnia 22.05.2024 r. na stanowisko: osoba obsługująca infolinię telefoniczną dla cudzoziemców (WSOC) – 6 etatów
  Wyświetleń: 922
 599. wynik naboru na stanowisko - inspektor wojewódzki w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości WSPN.I.4
  Wyświetleń: 921
 600. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej (WPS.III.2).
  Wyświetleń: 921
 601. Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił nabór wniosków na realizację Programu „Opieka wytchnieniowa” − edycja 2023
  Wyświetleń: 920
 602. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 14 marca 2022 r. WIR.II.746.1.53.2021.ML
  Wyświetleń: 919
 603. Wynik naboru: główny specjalista w Wydziale Finansów i Budżetu
  Wyświetleń: 918
 604. z dnia 14 lipca 2021 r. WIR.I.7840.13.2.2021.AP (D)
  Wyświetleń: 918
 605. z dnia 8 kwietnia 2021 r. Znak sprawy: WIR.V.7820.6.2019.MT
  Wyświetleń: 918
 606. Informacja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Znak sprawy: WIR.V.7820.14.2019.JB
  Wyświetleń: 917
 607. wynik naboru WPS III.2 inspektor wojewódzki
  Wyświetleń: 916
 608. z dnia 15 grudnia 2020 r. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 15 grudnia 2020 r.
  Wyświetleń: 914
 609. z dnia 7 września 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.41.2021.JB
  Wyświetleń: 914
 610. Wyniki naboru wniosków w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021 finansowanego z Funduszu Solidarnościowego
  Wyświetleń: 913
 611. Ogłoszenie o naborze z dnia 17.01.2024 r. na stanowisko: starszy inspektor w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (WSOC.I.4),
  Wyświetleń: 912
 612. Ogłoszenie o naborze z dnia 08.09.2022 r. na stanowisko: dyspozytor medyczny w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego – 3 etaty
  Wyświetleń: 911
 613. Ogłoszenie o naborze z dnia 18.05.2022 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki WSOC.DT.III.5 (2 et.)
  Wyświetleń: 911
 614. Ogłoszenie o naborze z dnia 07.05.2024 r. na stanowisko: wieloosobowe stanowisko do spraw obsługi administracyjnej w Wojewódzkim Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, 2 etaty
  Wyświetleń: 910
 615. z dnia 14 stycznia 2021 r o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 909
 616. Ogłoszenie o naborze z dnia 25 lutego 2022 r. na stanowisko - inspektor wojewódzki WSOC.VI.2
  Wyświetleń: 908
 617. Oświadczenia
  Wyświetleń: 907
 618. Ogłoszenie o naborze z dnia 18 marca 2022 r. na stanowisko - dyspozytor medyczny w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (2 etaty)
  Wyświetleń: 906
 619. z dnia 12 stycznia 2021 r. w sprawie WIR.I.7840.9.7.2020.AP
  Wyświetleń: 906
 620. Wykaz Nieruchomości SP przeznaczonych do zbycia w formie darowizny z Powiatu Włocławskiego
  Wyświetleń: 904
 621. z dnia 15 stycznia 2021 r w sprawie WIR.II.746.1.16.2020.ML
  Wyświetleń: 904
 622. Wynik naboru na stanowisko: psycholog WBZK
  Wyświetleń: 903
 623. Model integracji cudzoziemców
  Wyświetleń: 902
 624. Ogłoszenie o naborze z dnia 11.01.2022 r. na stanowisko - inspektor wojewódzki BFI.I. – zastępstwo
  Wyświetleń: 901
 625. z dnia 29 stycznia 2021 r.w sprawie WIR.II.746.1.60.2020.JB
  Wyświetleń: 901
 626. z dnia 8 września 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.19.2021.ML
  Wyświetleń: 901
 627. Wynik naboru na stanowisko inspektor wojewódzki do Wydziału Finansów i Budżetu
  Wyświetleń: 899
 628. z dnia 11 grudnia 2020 r o wszczęciu postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 899
 629. z dnia 18 marca 2021 r. WIR.II.746.1.9.2021.ML
  Wyświetleń: 899
 630. z dnia 11 marca 2021 r. znak: WIR.II.746.1. 2.2021.ML
  Wyświetleń: 898
 631. wynik naboru na stanowisko – inspektor wojewódzki do Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa
  Wyświetleń: 896
 632. ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa przy ul: Toruńskiej z przeznaczeniem pod 4 garaże
  Wyświetleń: 895
 633. z dnia 21 maja 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.3.2021.ML
  Wyświetleń: 895
 634. z dnia 28 stycznia 2021 r w sprawie WIR.I.7840.9.21.2020.AP (P)
  Wyświetleń: 891
 635. Obwieszczenie o wydaniu decyzji lokalizacyjnej. Budowa rurociągu ropy naftowej Gdańsk – Płock wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi
  Wyświetleń: 890
 636. ogłoszenie o naborze na stanowisko - inspektor wojewódzki do Wydziału Finansów i Budżetu
  Wyświetleń: 890
 637. Ogłoszenie o naborze z dnia 18.01.2024 r. na stanowisko: kierownik oddziału w Biurze Finansowo-Inwestycyjnym (BFI.III.)
  Wyświetleń: 890
 638. WIR.II.746.1.27.2020.ML z dnia 21 grudnia 2020 r.
  Wyświetleń: 890
 639. Ogłoszenie o naborze z dnia 09.09.2022 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Zdrowia (WZ.IV.4)
  Wyświetleń: 889
 640. Sprawozdawczość finansowa
  Wyświetleń: 889
 641. Obwieszczenie z dnia 29 września 2020 o wydaniu postanowienia WIR.II.746.1.20.2020.EP
  Wyświetleń: 887
 642. ogłoszenia o naborze z dnia 9 grudnia 2021r na stanowisko: osoba obsługująca infolinię telefoniczną dla cudzoziemców – ofiar przestępstw w Biurze Finansowo – Inwestycyjnym (2 etaty)
  Wyświetleń: 887
 643. Ogłoszenie o naborze z dnia 11 marca 2022 r. na stanowisko - inspektor wojewódzki WPS.VIII.4
  Wyświetleń: 887
 644. Ogłoszenie o naborze z dnia 11.01.2022 r. na stanowisko - Inspektor wojewódzki BFI.II.7
  Wyświetleń: 887
 645. Ogłoszenie o naborze z dnia 24.01.2022 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej (WPS.I.4)
  Wyświetleń: 887
 646. z dnia 23 kwietnia 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.747.4.1.2021.EP
  Wyświetleń: 887
 647. Ogłoszenie o zgromadzeniu publicznym w dniu 27.09.2020r. w Oborowie
  Wyświetleń: 886
 648. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - EDYCJA 2019
  Wyświetleń: 886
 649. Informacja dotycząca działalności lobbingowej w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim
  Wyświetleń: 885
 650. Obwieszczenie z dnia 15 lipca 2021 r. WIR.II.746.1.32.2021.ML
  Wyświetleń: 885
 651. z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie przystąpienia do przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
  Wyświetleń: 885
 652. Zestawienie zbiorcze szpitali poziomy - stan na dzień 14.10.2020r godz. 9.00
  Wyświetleń: 885
 653. Informacja o zgromadzeniu publicznym dnia 07 października 2020 r w Bydgoszczy
  Wyświetleń: 884
 654. WIR.II.746.1.34.2021.ML z dnia 28 października 2021 r.
  Wyświetleń: 882
 655. z dnia 10 czerwiec 2021 r.
  Wyświetleń: 882
 656. Obwieszczenie Marszałka województwa Kujawsko-Pomorskiego
  Wyświetleń: 880
 657. WIR.II.746.1.47.2021.ML z dnia 16 września 2021 r.
  Wyświetleń: 880
 658. z dnia 23 grudnia 2020 r OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 23 grudnia 2020 r. o wszczęciu postępowania a ministracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 878
 659. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 29 grudnia 2020 r. o wydanych postanowieniachWIR.II.746.1.43.2020.EP
  Wyświetleń: 877
 660. wynik naboru na stanowisko – inspektor wojewódzki do Biura Finansowo-Inwestycyjnego
  Wyświetleń: 877
 661. Obwieszczenie z dnia 30 wreśnia 2020 o wydaniu decyzji WIR.II.746.1.28.2020.ML
  Wyświetleń: 876
 662. Ogłoszenie o naborze z dnia 13.03.2024 r. na stanowisko: starszy specjalista w Wydziale Zdrowia Kujawsko-Pomorskim Centrum Zdrowia Publicznego (WZ.II.3)
  Wyświetleń: 875
 663. Ogłoszenie o naborze z dnia 21.04.2022 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej (WPS.III.3 Bydgoszcz)
  Wyświetleń: 873
 664. ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa przy ul Modrzewiowej z przeznaczeniem pod garaż i najem garażu oznaczonego 7T
  Wyświetleń: 872
 665. ogłoszenie o naborze w ramach Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”-edycja 2022
  Wyświetleń: 872
 666. z dnia 31 grudnia 2020 r
  Wyświetleń: 872
 667. Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę
  Wyświetleń: 871
 668. Ogłoszenie o naborze z dnia 08.09.2022 r. na stanowisko: inspektor w Biurze Wojewody (BW.I.2)
  Wyświetleń: 871
 669. z dnia 27 września 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.27.2021.ML
  Wyświetleń: 871
 670. Starosta Lipnowski informuje, iż z zasobu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczone zostały do najmu na okres 3 lat następujące lokale położone na nieruchomości
  Wyświetleń: 870
 671. Ogłoszenie o naborze z dnia 18.05.2022 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki WSOC.VI.2 (2 et.)
  Wyświetleń: 868
 672. ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektor wojewódzki do Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa
  Wyświetleń: 867
 673. Ewidencja podmiotów uprawnionych do prowadzenia kursu doskonalacego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego
  Wyświetleń: 864
 674. Ogłoszenie o naborze z dnia 24.05.2022 r. na stanowisko: starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości (WSPN.II.6)
  Wyświetleń: 863
 675. ogłoszenie o naborze z dnia 25.01.2022 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej WPS.III.2
  Wyświetleń: 863
 676. z dnia 31 maja 2021 r. WIR.I.7840.9.100.2020.MB (D)
  Wyświetleń: 862
 677. Wynik naboru na stanowisko inspektor WIR.III.5
  Wyświetleń: 860
 678. WIR.II.746.1.25.2020.ML z dnia 31 sierpnia 2021 r.
  Wyświetleń: 859
 679. wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do zawarcia umowy dzierżawy
  Wyświetleń: 859
 680. z dnia 25 Listopada 2020r. obwieszczenie o zmianie wniosku
  Wyświetleń: 859
 681. z dnia 31 marca 2021 r. Znak sprawy: WIR.V.7821.8.2020.JA
  Wyświetleń: 858
 682. Informacja o wynikach konkursu ofert na realizację zadań publicznych w obszarze pomocy społecznej w 2021 r.
  Wyświetleń: 857
 683. z dnia 30 kwietnia 2021 r. WIR.II.746.1.52.2020.JB
  Wyświetleń: 857
 684. Ogłoszenie o naborze z dnia 14.01.2022 r. na stanowisko - Inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej WPS.VIII.7
  Wyświetleń: 856
 685. Obwieszczenie z dnia 3 grudnia 2021r WIR.I.7840.9.3.2021.MB (Z)
  Wyświetleń: 855
 686. Ogłoszenie o naborze z dnia 14 marca 2022 r. na stanowisko - inspektor wojewódzki WPS.III.3 Włocławek.
  Wyświetleń: 855
 687. Ogłoszenie Starosty Nakielskiego w sprawie wykazu nieruchomości do oddania w dzierżawę
  Wyświetleń: 855
 688. z dnia 28 września 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.54.2020.JB
  Wyświetleń: 855
 689. z dnia 11 grudnia 2020 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości
  Wyświetleń: 855
 690. Ogłoszenie o naborze z dnia 20.12.2021r na zastępstwo na stanowisko główny specjalista w Zespole Bezpieczństwa Informacji i Informatyki
  Wyświetleń: 854
 691. z dnia 21 czerwca 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.15.2021.ML
  Wyświetleń: 852
 692. Ogłoszenie o naborze z dnia 21.06.2022 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Nadzoru i Kontroli w Delegaturze Urzędu we Włocławku (WNK/DW)
  Wyświetleń: 851
 693. ogłoszenie o naborze z dnia 09.03.2022 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej (WPS.I.4
  Wyświetleń: 850
 694. z dnia 17 maja 2021 r.Znak sprawy: WIR.V.7820.6.2021.MT
  Wyświetleń: 850
 695. Obwieszczenie z dnia 30 września 2020 o wydaniu decyzji WIR.II.746.1.13.2020.ML
  Wyświetleń: 849
 696. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa (WIR.VIII.3)
  Wyświetleń: 848
 697. z dnia 18 marca 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.33.2020.ML
  Wyświetleń: 848
 698. z dnia 18 grudnia 2020 r. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 18 grudnia 2020 r.
  Wyświetleń: 847
 699. Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę adresarek dla Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, zajmujących się obsługą cudzoziemców - obywateli państw trzecich
  Wyświetleń: 846
 700. Podział środków na realizację Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – edycja 2024
  Wyświetleń: 845
 701. Wytyczne Rzecznika Praw Pacjenta i Głównego Inspektora Sanitarnego w zakresie funkcjonowania wojewódzkich komisji ds. orzekania o zdarzeniach medycznych w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce z 4 września 2020 r. wraz z pismem przewodnim Rzecznika Praw Pacjenta do Wojewodów
  Wyświetleń: 845
 702. z dnia 18 marca 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.5.2021.ML
  Wyświetleń: 845
 703. PROPOZYCJA - Wykaz oddziałów szpitalnych pierwszego wyboru dla zespołów ratownictwa medycznego na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego
  Wyświetleń: 844
 704. z dnia 27 listopada 2020 r zawiadomienie WIR.II.746.1.12.2020.ML
  Wyświetleń: 843
 705. Ogłoszenie o naborze z dnia 18 stycznia 2022 r. na stanowisko inspektora wojewódzkiego w Wydziale Polityki Społecznej Delegatura Urzędu we Włocławku.
  Wyświetleń: 842
 706. PREZYDENT MIASTA BYDGOSZCZY jako starosta wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej podaje do publicznej wiadomości , wykaz nieruchomości , stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
  Wyświetleń: 841
 707. Ogłoszenie o naborze z dnia 14.09.2022 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Biurze Finansowo-Inwestycyjnym (BFI.I.9)
  Wyświetleń: 840
 708. z dnia 23 kwietnia 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.19.2014.EP
  Wyświetleń: 840
 709. Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę
  Wyświetleń: 839
 710. z dnia 7 września 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.31.2021.ML
  Wyświetleń: 839
 711. Ogłoszenie o naborze z dnia 24 marca 2022 r. na stanowisko - inspektor wojewódzki w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej (WIGK.II.2)
  Wyświetleń: 838
 712. z dnia 24 marca 2021 r. znak: WIR.II.746.1. 51.2020.JG
  Wyświetleń: 838
 713. Ogłoszenie o naborze WIR na stanowisko inspektor
  Wyświetleń: 836
 714. wyniku naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej (WPS.III.2)
  Wyświetleń: 835
 715. Wynik naboru na stanowisko - ekspert WBZK
  Wyświetleń: 834
 716. z dnia 26 maja 2021 r. WIR.I.7840.13.1.2021.MB (Z)
  Wyświetleń: 834
 717. Obwieszczenie z dnia 21 października 2020 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 833
 718. ogłoszenie o przetargu - spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego w Bydgoszczy, ul. Korczaka 4/32
  Wyświetleń: 833
 719. Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do oddania w najem - Koronowo, Krasickiego 20
  Wyświetleń: 832
 720. ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa przy ul. Wojska Polskiego
  Wyświetleń: 831
 721. z dnia 30 czerwca 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.5.2021.ML
  Wyświetleń: 831
 722. Ogłoszenie o naborze z dnia 22.04.2022 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Biurze Finansowo-Inwestycyjnym (BFI.I.10)
  Wyświetleń: 830
 723. Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę Nr sprawy: WIR.I.7840.3.20.2021.AP
  Wyświetleń: 829
 724. WIR.II.746.1.61.2021.ML z dnia 28 stycznia 2022 r.
  Wyświetleń: 829
 725. Ogłoszenie o naborze z dnia 30 listopada 2021r na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej WPS.III.2
  Wyświetleń: 828
 726. Ogłoszenie o naborze z dnia 13.06.2022 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej (WPS.VIII.5)
  Wyświetleń: 827
 727. z dnia 11 grudnia 2020 r Nr 37/2020 dla spółki PKP Energetyka S.A. z siedzibą w Warszawie
  Wyświetleń: 825
 728. Ogłoszenie o naborze z dnia 24 marca 2022 r. na stanowisko - inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej (WPS.VIII.7)
  Wyświetleń: 824
 729. Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę Nr sprawy: WIR.I.7840.1.9.2020.AP
  Wyświetleń: 823
 730. z dnia 11 grudnia 2020 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 823
 731. ogłoszenie przetargu na sprzedaż kostki brukowej
  Wyświetleń: 822
 732. z dnia 30 kwietnia 2020 r. Znak sprawy: WIR.II.747.18.2020.EP
  Wyświetleń: 822
 733. Ogłoszenie o naborze z dnia 1 grudnia 2021r na stanowisko: inspektor wojewódzki w Biurze Wojewody (BW.II.2)
  Wyświetleń: 821
 734. ogłoszenie o naborze na stanowisko: główny specjalista w Biurze Kadrowo-Organizacyjnym (BKO.II.2)
  Wyświetleń: 820
 735. Ogłoszenie o naborze z dnia 20.02.2023 r. na stanowisko: starszy inspektor w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (WSOC.I.4) 2 etaty
  Wyświetleń: 820
 736. Ogłoszenie o podpisanych porozumieniach dotyczących realizacji na terenie województwa kujawsko-pomorskiego rządowego „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018 - 2020"
  Wyświetleń: 820
 737. Obwieszczenie z dnia 4 stycznie 2021 r w sprawie WIR.I.7840.9.72.2020.PK (D)
  Wyświetleń: 819
 738. Ogłoszenie o naborze z dnia 07.03.2024 r. na stanowisko: kierownik oddziału w Biurze Wojewody (BW.II.1)
  Wyświetleń: 819
 739. Ogłoszenie o naborze z dnia 14.01.2022 r. na stanowisko - Inspektor wojewódzki w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa WIR.VIII.3
  Wyświetleń: 819
 740. Ogłoszenie o naborze z dnia 22.06.2022 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (WSOC.VI.2)
  Wyświetleń: 818
 741. z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie WIR.I.7840.9.54.2020.MB (D)
  Wyświetleń: 817
 742. Informacja w sprawie podejmowania uchwał podatkowych na rok 2022
  Wyświetleń: 816
 743. Ogłoszenie o naborze z dnia 06.05.2022 r. na stanowisko: główny specjalista w Zespole Bezpieczeństwa Informacji i Informatyki
  Wyświetleń: 816
 744. Ogłoszenie o naborze z dnia 2 marca 2022 r. na stanowisko - psycholog w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (WBZK VIII.3)
  Wyświetleń: 816
 745. ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości przy ul. Solnej
  Wyświetleń: 816
 746. Ogłoszenie o naborze z dnia 05.07.2022 r. na stanowisko: główny specjalista w Zespole Bezpieczeństwa Informacji i Informatyki
  Wyświetleń: 815
 747. Ogłoszenie o naborze z dnia 23.11.2022 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (WSOC.V.4)
  Wyświetleń: 815
 748. Obwieszczenie z dnia 04 Listopada 2020r. o wydanych postanowieniach WIR.II.746.1.40.2020.EP
  Wyświetleń: 814
 749. Ogłoszenie o naborze z dnia 17 stycznia 2022 r. na stanowisko starszego inspektora wojewódzkiego w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości.
  Wyświetleń: 814
 750. z dnia 23 sierpnia 2021 r Znak sprawy: WIR.V.7820.16.2020.KS
  Wyświetleń: 814
 751. Obwieszczenie z dnia 30 grudnia 2020 r w sprawie WIR.II.746.1.33.2020.ML
  Wyświetleń: 813
 752. Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach Programu COM „Centra opiekuńczo-mieszkalne”
  Wyświetleń: 813
 753. Informacja o wydaniu decyzji nr 48/2021
  Wyświetleń: 811
 754. Informacje uzupełniające do wniosku o pozwolenie na budowę i pozwolenie na rozbiórkę, zgłoszenia budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
  Wyświetleń: 810
 755. ogłoszenie o naborze z dnia 17 stycznia 2022 r. na 3 stanowiska: dyspozytor medyczny w WBZK
  Wyświetleń: 810
 756. Ogłoszenie Wojewody Kujawsko–Pomorskiego z dnia 14 lipca 2022 r. o możliwości realizacji zadania publicznego dotyczącego pomocy na rzecz obywateli Ukrainy
  Wyświetleń: 810
 757. z dnia 10 czerwca 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.53.2020.JB
  Wyświetleń: 810
 758. z dnia 26 lutego 2021 r. znak: WIR.II.746.1.32.2020.ML
  Wyświetleń: 810
 759. z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie WIR.II.746.1.38.2020.ML
  Wyświetleń: 809
 760. Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 lutego 2022 r. WIR.I.7840.9.4.2021.MB (D)
  Wyświetleń: 808
 761. Ogłoszenie o naborze z dnia 21.02.2022 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej (WPS.VIII.7)
  Wyświetleń: 808
 762. Obwierszczenie z dnia 07 października 2020 r. o wydaniu decyzji WIR.V.7821.3.2020.KS
  Wyświetleń: 807
 763. Obwieszczenie z dnia 29 września 2020 o wydanych postanowieniach
  Wyświetleń: 807
 764. Ogłoszenie o naborze z dnia 14.01.2022 r. na stanowisko - Inspektor wojewódzki w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa WIR.V.3 - 2 etaty
  Wyświetleń: 807
 765. z dnia 11 maja 2021 r. WIR.II.746.1.54.2020.JB
  Wyświetleń: 807
 766. Ogłoszenie o naborze z dnia 28 lutego 2022 r. na stanowisko - inspektor wojewódzki w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (WSOC.V.2)
  Wyświetleń: 806
 767. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego ograniczonego
  Wyświetleń: 806
 768. z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie WIR.II.746.1.45.2020.EP
  Wyświetleń: 806
 769. Ogłoszenie o naborze z dnia 6 kwietnia 2022 r. na stanowisko - inspektor wojewódzki w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (WSOC.V.2)
  Wyświetleń: 803
 770. Ogłoszenie o naborze z dnia 7 grudnia 2021r na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa (WIR.X.4)
  Wyświetleń: 803
 771. WIR.II.746.1.32.2021.ML z dnia 15 września 2021 r.
  Wyświetleń: 803
 772. z dnia 27 września 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.25.2021.ML
  Wyświetleń: 801
 773. Starosta Włocławski wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, przekazuje w załączeniu wykaz dotyczący nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do przekazania w użyczenie w trybie bezprzetargowym na okres 2 lat
  Wyświetleń: 800
 774. z dnia 13 kwietnia 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.15.2021.ML
  Wyświetleń: 800
 775. Ogłoszenie o naborze z dnia 08.05.2023 r. na stanowisko: starszy inspektor w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (WSOC.I.4), 2 etaty
  Wyświetleń: 799
 776. z dnia 3 listopada 2021 r.
  Wyświetleń: 798
 777. Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę
  Wyświetleń: 797
 778. z dnia 13 kwietnia 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.7.2021.ML
  Wyświetleń: 796
 779. Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę Sygnatura sprawy: WIR.I.7840.1.14.2021.MO
  Wyświetleń: 795
 780. Ogłoszenie o naborze z dnia 30 listopada 2021r na stanowisko: portier w Zespole Bezpieczeństwa Informacji i Informatyki
  Wyświetleń: 795
 781. z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie WIR.II.747.2.1.2021.EP
  Wyświetleń: 795
 782. z dnia 3 grudnia 2020 r o wszczęciu postępowania administracyjnego WIR.II.746.1.44.2020.ML
  Wyświetleń: 795
 783. Ogłoszenie o naborze z dnia 25.05.2022 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa (WIR.V.3, 2 etaty)
  Wyświetleń: 794
 784. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 15 marca 2022 r. WIR.II.746.1.63.2021.ML
  Wyświetleń: 792
 785. Ogłoszenie o naborze z dnia 02.03.2023 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (WSOC.V.4)
  Wyświetleń: 792
 786. z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie Znak sprawy: WIR.V.7820.20.2020.KS
  Wyświetleń: 792
 787. ogłoszenia o naborze z dnia 27 stycznia 2023 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (WSOC.III.3 Grudziądz)
  Wyświetleń: 791
 788. z dnia 31 marca 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.19.2014.EP
  Wyświetleń: 791
 789. z dnia 10 lutego 2021 r. w sprawie WIR.II.746.1.43.2020.EP
  Wyświetleń: 791
 790. Obwieszczenie z dnai 2 października 2020 o wydanych postanowieniach
  Wyświetleń: 790
 791. Ogłoszenie o naborze z dnia 20.10.2022 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (WSOC.VI.2)
  Wyświetleń: 790
 792. Obwieszczenie z dnia 29 września 2020 r. o wydanych postanowieniach
  Wyświetleń: 789
 793. Ogłoszenie o naborze z dnia 14.04.2022 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej (WPS.VIII.7)
  Wyświetleń: 789
 794. z dnia 27 maja 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.6.2021.ML
  Wyświetleń: 789
 795. Ogłoszenie o naborze z dnia 18.05.2022 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki WSOC.V.4 (2 et.)
  Wyświetleń: 788
 796. Wynik naboru na dwa stanowiska: inspektor wojewódzki w Biurze Kadrowo-Organizacyjnym (BKO.III)
  Wyświetleń: 788
 797. Obwieszczenie z dnia 29 grudnia 2010 w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego WIR.II.746.1.57.2020.JB
  Wyświetleń: 787
 798. Ogłoszenie o naborze z dnia 19.05.2022 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej
  Wyświetleń: 787
 799. z dnia 11 maja 2021 r. WIR.II.746.1.63.2020.JB
  Wyświetleń: 786
 800. z dnia 22 lutego 2021 r. w sprawie WIR.II.746.1.49.2020.ML
  Wyświetleń: 786
 801. obwieszczenie z dnia 24 listopada 2020 o wydaniu postanowienia WIR.V.7821.9.2020.KS
  Wyświetleń: 784
 802. Zmiana załącznika nr 10 w Programie „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2023
  Wyświetleń: 782
 803. Informacja o zgromadzeniu publicznym dnia 03 października 2020 r. w Oborowie
  Wyświetleń: 780
 804. Ogłoszenie o naborze w WIR na stanowisko starszy specjalista
  Wyświetleń: 780
 805. z dnia 30 listopada 2020 r o wydanych postanowieniach WIR.II.746.1.27.2020.ML
  Wyświetleń: 780
 806. Starostwo Powiatowe w Radziejowie w załączeniu przekazuje informację o nieruchomościach przeznaczonych do najmu
  Wyświetleń: 779
 807. Ogłoszenie o naborze z dnia 05.08.2022 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Biurze Finansowo-Inwestycyjnym (BFI.I.9)
  Wyświetleń: 778
 808. z dnia 27 sierpnia 2021 r. Znak sprawy: WIR.V.7820.13.2021.KS
  Wyświetleń: 778
 809. Ogłoszenie o naborze z dnia 23.11.2021 na stanowisko starszego inspektora wojewódzkiego w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości Delegatura Urzędu w Toruniu
  Wyświetleń: 777
 810. Wynik naboru: inspektor wojewódzki w wydziale Polityki Społecznej WPS.VIII.7
  Wyświetleń: 777
 811. Ogłoszenie o naborze z dnia 17.04.2024 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (WSOC.VII.3)
  Wyświetleń: 776
 812. przetarg na dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do wydzierżawienia przy ul. Modrzewiowa –garaż i najem garażu
  Wyświetleń: 776
 813. z dnia 7 czerwca 2021 r. Znak sprawy: WIR.V.7821.2.2021.JA
  Wyświetleń: 776
 814. ogłoszenia o naborze z dnia 25 stycznia 2023 r. na stanowisko: inspektor w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (WBZK.VI.3)
  Wyświetleń: 775
 815. Ogłoszenie o naborze z dnia 17.01.2024 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Delegatura Toruń (WSOC.DT.III.5).
  Wyświetleń: 775
 816. Wykazy nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do wydzierżawienia przy ul.Modrzewiowej
  Wyświetleń: 775
 817. Wynik naboru do Biura Wojewody na stanowisko: inspektor wojewódzki w Biurze Wojewody
  Wyświetleń: 775
 818. ogłoszenie o naborze na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Delegatura Toruń (WSOC.DT.III.5)
  Wyświetleń: 772
 819. Ogłoszenie o naborze z dnia 29.04.2022 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa (WIR.V.3, 2 etaty)
  Wyświetleń: 772
 820. z dnia 13 kwietnia 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.11.2021.ML
  Wyświetleń: 772
 821. z dnia 30 listopada 2021 r. Znak sprawy: WIR.V.7820.12.2021.KS
  Wyświetleń: 772
 822. Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę z dnia 29 grudnia 2020 r. WIR.I.7840.3.67.2020.MB
  Wyświetleń: 771
 823. Obwieszczenie z dnia 30.10.2020 o wydaniu decyzji WIR.II.746.1.9.2020.EP
  Wyświetleń: 771
 824. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (WSOC.V.4, 3 etaty)
  Wyświetleń: 771
 825. z dnia 26 kwietnia 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.50.2020.EP
  Wyświetleń: 771
 826. decyzja 41/2021 z dnia 24 czerwca 2021 r.
  Wyświetleń: 770
 827. Obwieszczenie z dnia 20 października 2020 r. o wydanych postanowieniach WIR.II.746.1.37.2020.ML
  Wyświetleń: 770
 828. Z dnia 2 czerwca 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.4.2021.EP
  Wyświetleń: 770
 829. Ogłoszenie o naborze z dnia 25 lutego 2022 r. na stanowisko - inspektor wojewódzki BFI.I.10
  Wyświetleń: 769
 830. Starosta Radziejowski przekazuje wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze darowizny
  Wyświetleń: 769
 831. WIR.II.746.1.26.2020.ML z dnia 23 grudnia 2020 r.
  Wyświetleń: 769
 832. Ogłoszenie o naborze z dnia 2 grudnia 2021r na stanowisko: główny specjalista w Wydziale Finansów i Budżetu WFB.I.4
  Wyświetleń: 767
 833. Wynik naboru do WFB na stanowisko: główny specjalista (WFB.I.4)
  Wyświetleń: 767
 834. z dnia 31 marca 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.50.2020.EP
  Wyświetleń: 767
 835. ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do wydzierżawienia przy ul. Modrzewiowa –garaże
  Wyświetleń: 766
 836. Ogłoszenie o naborze z dnia 18.02.2022 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa (WIR.VIII.3)
  Wyświetleń: 766
 837. Ogłoszenie o naborze z dnia 9 grudnia 2021r na stanowisko - psycholog w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
  Wyświetleń: 766
 838. wykaz dot. sprzedaży działki nr 6/2 obr. 335 położonej przy ul.Grunwaldzkiej
  Wyświetleń: 766
 839. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Biurze Finansowo-Inwestycyjnym (BFI.I.10)
  Wyświetleń: 766
 840. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 12 stycznia 2024 r. o przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej w 2024 r.
  Wyświetleń: 765
 841. z dnia 17 stycznia 2022 r. Znak sprawy: WIR.II.747.2.2.2021.EP
  Wyświetleń: 765
 842. z dnia 7 września 2021 r. Sprawa znak: WIR.II.747.2.2.2021.EP
  Wyświetleń: 765
 843. OBWIESZCZENIE z dnia 8 czerwca 2022 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Znak sprawy: WIR.V.7820.4.2022.KS
  Wyświetleń: 764
 844. Ogłoszenie o naborze z dnia 20 stycznia 2022 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej
  Wyświetleń: 764
 845. Ogłoszenie o naborze z dnia 20.10.2022 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej (WPS.I.5)
  Wyświetleń: 764
 846. Wynik naboru na stanowisko - osoba obsługująca infolinię telefoniczną dla cudzoziemców – ofiar przestępstw w Biurze Finansowo-Inwestycyjnym.
  Wyświetleń: 764
 847. Obwieszczenie z dnia 30 września o wydaniu decyzji WIR.II.746.1.18.2020.ML
  Wyświetleń: 763
 848. z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie WIR.I.7840.9.34.2020.AP (D)
  Wyświetleń: 762
 849. Obwieszczenie z dnai 29 września o wszczęciu postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 761
 850. ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Skarbu Państwa przy ul. Wojska Polskiego z przeznaczeniem pod garaże
  Wyświetleń: 761
 851. zawiadomienie z dnia 25 listopada 2020 r. WIR.V.7821.7.2020.JA
  Wyświetleń: 761
 852. Ogłoszenie o naborze z dnia 14.07.2022 r. na stanowisko: informatyk w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
  Wyświetleń: 760
 853. Wynik naboru na stanowiska - inspektor wojewódzki w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Delegatura Urzędu w Toruniu
  Wyświetleń: 760
 854. z dnia 11 maja 2021 r. WIR.II.746.1.57.2020.JB
  Wyświetleń: 760
 855. z dnia 11 czerwca 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.8.2021.ML
  Wyświetleń: 760
 856. przetarg na dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do wydzierżawienia przy ul. Grunwaldzka
  Wyświetleń: 759
 857. z dnia 30 czerwca 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.25.2021.ML
  Wyświetleń: 759
 858. Ogłoszenie o naborze z dnia 14.02.2022 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa (WIR.X.4)
  Wyświetleń: 758
 859. Ogłoszenie o naborze z dnia 27.05.2022 r. na stanowisko: główny specjalista w Zespole Bezpieczeństwa Informacji i Informatyki
  Wyświetleń: 758
 860. WIR.II.746.1.24.2021.ML z dnia 31 sierpnia 2021 r.
  Wyświetleń: 758
 861. z dnia 28 maja 2021 r. Znak sprawy: WIR.V.7820.14.2019.JB
  Wyświetleń: 758
 862. z dnia 10 maja 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.2.2021.ML
  Wyświetleń: 757
 863. Ogłoszenie o naborze z dnia 25 lutego 2022 r. na stanowisko - inspektor wojewódzki WSOC.III.4 Delegatura Urzędu w Toruniu
  Wyświetleń: 756
 864. z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie WIR.II.746.1.37.2020.ML
  Wyświetleń: 756
 865. ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do wydzierżawienia przy ul. Toruńska- zieleń
  Wyświetleń: 755
 866. Ogłoszenie Starosty Inowrocławskiego w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę
  Wyświetleń: 755
 867. PREZYDENT MIASTA BYDGOSZCZY ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa.
  Wyświetleń: 755
 868. Ogłoszenie o naborze z dnia 02.06.2022 r. na stanowisko: starszy inspektor wojewódzki w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej (WIGK.I.5 - zastępstwo)
  Wyświetleń: 753
 869. Ogłoszenie o naborze z dnia 20.09.2023 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Nadzoru i Kontroli (WNK.IV.2)
  Wyświetleń: 753
 870. Starosta Radziejowski przekazuje wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu
  Wyświetleń: 753
 871. Ogłoszenie o naborze z dnia 07.04.2022 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Infrastruktury I Rolnictwa (WIR.V.3, 2 etaty)
  Wyświetleń: 752
 872. Ogłoszenie o naborze z dnia 22.06.2022 r. na stanowisko: starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości (WSPN.I.2)
  Wyświetleń: 752
 873. Ogłoszenie o naborze z dnia 25 lutego 2022 r. na stanowisko - inspektor wojewódzki BFI.III.3
  Wyświetleń: 752
 874. PREZYDENT MIASTA BYDGOSZCZY ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa
  Wyświetleń: 752
 875. Wynik naboru na stanowisko: kierowca samochodu osobowego w Biurze Kadrowo-Organizacyjnym z dnia 15 lutego 2022 roku
  Wyświetleń: 752
 876. Ogłoszenie o naborze z dnia 2 grudnia 2021r na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Finansów i Budżetu WFB.III.2
  Wyświetleń: 751
 877. Ogłoszenie o naborze z dnia 30 listopada 2021r na stanowisko: starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości WSPN.I.2
  Wyświetleń: 751
 878. wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej przy ul. Kulpińskiego
  Wyświetleń: 750
 879. Wynik naboru na stanowisko - inspektor wojewódzki WKS.I.I-III.3 Toruń
  Wyświetleń: 749
 880. z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie WIR.II.746.1.62.2020.JB
  Wyświetleń: 749
 881. z dnia 11 maja 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.4.2021.EP
  Wyświetleń: 748
 882. z dnia 14 czerwca 2021 r. Znak sprawy: WIR.V.7821.2.2021.JA
  Wyświetleń: 748
 883. Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę Nr sprawy: WIR.I.7840.5.3.2021.PK
  Wyświetleń: 747
 884. WIR.II.746.1.33.2021.ML z dnia 27 sierpnia 2021 r.
  Wyświetleń: 746
 885. z dnia 10 maja 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.3.2021.ML
  Wyświetleń: 746
 886. Ogłoszenie o naborze z dnia 13.06.2022 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej (WPS.VIII.4)
  Wyświetleń: 745
 887. Ogłoszenie o naborze z dnia 24 marca 2022 r. na stanowisko - główny specjalista w Zespole Bezpieczeństwa Informacji i Informatyki
  Wyświetleń: 744
 888. Ogłoszenie o naborze z dnia 28 lutego 2022 r. na stanowisko - inspektor wojewódzki w Biurze Finansowo-Inwestycyjnym (BFI.II.7),
  Wyświetleń: 744
 889. Ogłoszenie o naborze z dnia 30 listopada 2021r na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej WPS.VIII.7 (2 etaty)
  Wyświetleń: 744
 890. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Punkt Paszportowy w Grudziądzu
  Wyświetleń: 744
 891. z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie WIR.I.7840.9.34.2020.AP (Z)
  Wyświetleń: 744
 892. Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę Nr sprawy: WIR.I.7840.2.59.2020.AP
  Wyświetleń: 743
 893. Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę w sprawie WIR.I.7840.2.47.2020.PK
  Wyświetleń: 743
 894. Ogłoszenie o naborze z dnia 18 stycznia 2022 r. na stanowisko: psycholog w WBZK VIII.3
  Wyświetleń: 741
 895. z dnia 22 lutego 2021 r. w sprawie WIR.I.7840.9.22.2020.AP (D)
  Wyświetleń: 741
 896. Starosta Inowrocławski przekazuje nieruchomość do dzierżawy
  Wyświetleń: 740
 897. ogłoszenie Starosty Żnińskiego z dnia 23 marca br. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do oddania w najem.
  Wyświetleń: 739
 898. Ogłoszenie o naborze z dnia 11.10.2023 r. na stanowisko: dyspozytor medyczny w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (WBZK.DM) – 4 etaty
  Wyświetleń: 738
 899. z dnia 11 czerwca 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.9.2021.ML
  Wyświetleń: 738
 900. Ogłoszenie o naborze z dnia 25 listopada 2021 na stanowisko : inspektor wojewódzki w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej (WIGK.II.2)
  Wyświetleń: 737
 901. Ogłoszenie o naborze z dnia 28.09.2023 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki do Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (WSOC.V.4.7) zastępstwo
  Wyświetleń: 737
 902. z dnia 24 lutego 2022 r. WIR.I.7840.9.3.2021.MB (D)
  Wyświetleń: 737
 903. wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej udział w nieruchomości przy ul. 20 Stycznia 1920 r.
  Wyświetleń: 735
 904. Wynik naboru na stanowisko: referent w Wydziale Koordynacji Świadczeń Delegatura Urzędu w Toruniu (2 etaty)
  Wyświetleń: 735
 905. z dnia 7 czerwca 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.747.2.1.2021.EP
  Wyświetleń: 735
 906. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej (WPS.VIII.5)
  Wyświetleń: 734
 907. z dnia 5 listopada 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.747.3.1.2021.EP
  Wyświetleń: 734
 908. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa (WIR.V.3, 2 etaty)
  Wyświetleń: 733
 909. Wynik naboru na stanowisko: St. Inspektor wojewódzki w WSPN
  Wyświetleń: 733
 910. ogłoszenie o naborze na stanowisko – dyspozytor medyczny do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
  Wyświetleń: 732
 911. ogłoszenia o naborze na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej (WPS.I.4)
  Wyświetleń: 731
 912. Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa przy ul. Smoleńskiej
  Wyświetleń: 731
 913. z dnia 17 grudnia 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.40.2021.ML
  Wyświetleń: 731
 914. Obwieszczenie WIR.II.746.1.13.2021.ML z dnia 29 lipca 2021 r.
  Wyświetleń: 730
 915. Wynik naboru na stanowisko inspektor wojewódzki w Biurze Finansowo-Inwestycyjnym
  Wyświetleń: 730
 916. z dnia 22 kwietnia 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.14.2021.ML
  Wyświetleń: 729
 917. Ogłoszenie o naborze z dnia 13.04.2022 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej (WPS.I.4)
  Wyświetleń: 728
 918. Ogłoszenie Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 13 grudnia 2022 r. o możliwości realizacji zadania publicznego dotyczącego pomocy na rzecz obywateli Ukrainy
  Wyświetleń: 727
 919. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Delegatury Urzędu w Toruniu (WSOC.III.2 – zastępstwo)
  Wyświetleń: 727
 920. decyzja Nr 29/2021 z dnia 31 maja 2021 r.
  Wyświetleń: 726
 921. z dnia 9 czerwca 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.57.2020.JB
  Wyświetleń: 726
 922. przetarg na dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do wydzierżawienia przy ul. Wojska Polskiego – garaż
  Wyświetleń: 725
 923. z dnia 4 marca 2020 r. o wydanych uzgodnieniach w sprawie WIR.II.746.1.33.2020.ML
  Wyświetleń: 725
 924. Nowy artykuł
  Wyświetleń: 723
 925. WIR.II.746.1.27.2020.ML z dnia 31 sierpnia 2021 r.
  Wyświetleń: 723
 926. Ogłoszenie o naborze z dnia 4 kwietnia 2022 r. na stanowisko - starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości (WSPN.I.2)
  Wyświetleń: 722
 927. z dnia 13 kwietnia 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.10.2021.ML
  Wyświetleń: 722
 928. Obwieszczenie Centralnego Punktu Komunikacyjnego
  Wyświetleń: 721
 929. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej – zakup i dostawa elektronicznego depozytora na klucze
  Wyświetleń: 721
 930. Aktywna tablica 2021-wykaz dofinansowań szkół
  Wyświetleń: 720
 931. Wynik naboru na stanowisko starszy specjalista WIR.I.3
  Wyświetleń: 720
 932. z dnia 24 czerwca 2021 r. WIR.I.7840.13.1.2021.MB (D)
  Wyświetleń: 720
 933. z dnia 30 czerwca 2021 r. Znak sprawy: WIR.V.7821.5.2021.MT
  Wyświetleń: 719
 934. Ogłoszenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o pisemnym przetargu na sprzedaż maszyn i urządzeń wchodzących w skład mienia pozostałego po rozwiązanej umowie o oddanie przedsiębiorstwa państwowego pomiędzy Skarbem Państwa a METRON-INVESTMENT w Toruniu
  Wyświetleń: 718
 935. z dnia 20 kwietnia 2021 r. znak: WIR.II.746.1.44.2020.ML
  Wyświetleń: 718
 936. Informacja o petycjach rozpatrzonych przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego w 2020 r
  Wyświetleń: 717
 937. Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę Nr sprawy: WIR.I.7840.5.30.2020.MO
  Wyświetleń: 717
 938. Ogłoszenie o naborze z dnia 08.09.2022 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Biurze Finansowo-Inwestycyjnym BFI.I.12
  Wyświetleń: 717
 939. Ogłoszenie o naborze z dnia 10 marca 2022 r. na stanowisko - inspektor wojewódzki w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa (WIR.V.3, 2 etaty)
  Wyświetleń: 717
 940. Ogłoszenie z dnia 31.05.2024 r. o naborze na stanowisko: starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (WSOC.I.3)
  Wyświetleń: 717
 941. z dnia 13 kwietnia 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.8.2021.ML
  Wyświetleń: 715
 942. Nagrody specjalne Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
  Wyświetleń: 714
 943. z dnia 21 kwietnia 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.1.2021.JG
  Wyświetleń: 714
 944. Wynik naboru na stanowisko - robotnik gospodarczy BODW.1 Włocławek
  Wyświetleń: 713
 945. WYJAŚNIENIA w zakresie Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek samorząd terytorialnego – edycja 2024
  Wyświetleń: 712
 946. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej (WPS.VIII.7)
  Wyświetleń: 712
 947. z dnia 25 sierpnia 2021 r. WIR.II.746.1.49.2020.ML
  Wyświetleń: 712
 948. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Delegatury Urzędu we Włocławku (WSOC.DW.IV.2)
  Wyświetleń: 709
 949. Wynik naboru na stanowisko inspektor wojewódzki do Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej
  Wyświetleń: 708
 950. Wynik naboru na stanowisko - inspektor wojewódzki w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej Kartograficznej.
  Wyświetleń: 708
 951. z dnia 7 czerwca 2021 r. Znak sprawy: WIR.V.7821.10.2020.JB
  Wyświetleń: 708
 952. z dnia 18 sierpnia 2021 r. Znak sprawy: WIR.V.7821.12.2021.KS
  Wyświetleń: 708
 953. z dnia 26 sierpnia 2021 r. WIR.II.746.1.29.2021.ML
  Wyświetleń: 707
 954. z dnia 27 maja 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.9.2021.ML
  Wyświetleń: 707
 955. Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektor wojewódzki do Wydziału Polityki Społecznej III.2 (1 etat)
  Wyświetleń: 706
 956. Ogłoszenie o naborze z dnia 03.04.2023 r. na stanowisko: starszy inspektor w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Punkt Paszportowy Inowrocław (WSOC.I.4)
  Wyświetleń: 706
 957. Ogłoszenie o naborze z dnia 18.02.2022 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa (WIR.V.3, 2 etaty)
  Wyświetleń: 705
 958. Ogłoszenie o naborze z dnia 23.01.2023 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej (WPS.VIII.4)
  Wyświetleń: 705
 959. Wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, przeznaczonych do użyczenia na czas oznaczony..
  Wyświetleń: 705
 960. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa (WIR.V.3)
  Wyświetleń: 705
 961. z dnia 30 czerwca 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.7.2021.ML
  Wyświetleń: 705
 962. Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę Nr sprawy: WIR.I.7840.2.7.2021.PK
  Wyświetleń: 704
 963. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 28 lipca 2021 r.
  Wyświetleń: 704
 964. Ogłoszenie o naborze z dnia 28.10.2022 r. na stanowisko: sekretarz w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (WBZK.I)
  Wyświetleń: 704
 965. Z dnia 18 czerwca 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.1.2021.JG
  Wyświetleń: 704
 966. Z dnia 23 listopada 2020 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego WIR.I.7840.9.21.2020.AP (Z)
  Wyświetleń: 704
 967. z dnia 26 kwietnia 2021 r. znak sprawy: WIR.II.746.1.47.2020.JG
  Wyświetleń: 703
 968. z dnia 21 czerwca 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.10.2021.ML
  Wyświetleń: 703
 969. z dnia 25 maja 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.51.2020.JG
  Wyświetleń: 701
 970. Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę Nr sprawy: WIR.I.7840.2.4.2021.PK
  Wyświetleń: 700
 971. z dnia 10 grudnia 2020 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 698
 972. z dnia 21 czerwca 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.7.2021.ML
  Wyświetleń: 698
 973. ogłoszenia wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia - zapobiegania zakażeniom HIV i zwalczania AIDS, w ramach dotacji celowej z budżetu państwa, przyznanej w roku 2021 w BIP KPUW
  Wyświetleń: 696
 974. Ogłoszenie z dnia 29.05.2024 r. o naborze na stanowisko: kierownik oddziału w Wydziale Organizacyjnym WO (BFI.II.1)
  Wyświetleń: 695
 975. Ogłoszenie o naborze z dnia 10.05.2022 r. na stanowisko: psycholog w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (WBZK VIII.3)
  Wyświetleń: 694
 976. przetarg na dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do wydzierżawienia przy ul. Niemcewicza- garaż
  Wyświetleń: 693
 977. z dnia 16 września 2021 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 693
 978. WIR.II.746.1.31.2020.ML z dnia 31 sierpnia 2021 r.
  Wyświetleń: 692
 979. Wynik naboru na stanowisko: starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości (WSPN.II.6)
  Wyświetleń: 692
 980. Informacja o działaniach podejmowanych wobec Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w 2020 roku przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową
  Wyświetleń: 691
 981. z dnia 9 czerwca 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.63.2020.JB
  Wyświetleń: 691
 982. z dnia 30 czerwca 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.10.2021.ML
  Wyświetleń: 691
 983. Ogłoszenie o naborze z dnia 24.11.2022 r. na stanowisko: dyspozytor medyczny w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (WBZK.VIII) – 2 etaty
  Wyświetleń: 690
 984. Ogłoszenie o naborze z dnia 28.08.2023 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej (WPS.VIII.4)
  Wyświetleń: 689
 985. Wynik naboru na stanowisko - inspektor wojewódzki WPS.III.3 Włocławek
  Wyświetleń: 689
 986. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa (WIR.V.3, 2 etaty)
  Wyświetleń: 689
 987. ogłoszenie o naborze na stanowisko – inspektor wojewódzki do Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej
  Wyświetleń: 688
 988. z dnia 11 czerwca 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.62.2020.JB
  Wyświetleń: 688
 989. z dnia 21 września 2021 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 686
 990. Obwieszczenie z dnia 16 lipca 2021 r. WIR.II.746.1.11.2021.ML
  Wyświetleń: 685
 991. wynik naboru na stanowisko – inspektor wojewódzki do Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej
  Wyświetleń: 683
 992. z dnia 3 sierpnia 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.35.2021.ML
  Wyświetleń: 683
 993. Ogłoszenie o naborze z dnia 10.08.2023 r. na stanowisko: dyspozytor medyczny w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (WBZK.DM) – 4 etaty
  Wyświetleń: 682
 994. z dnia 23 czerwca 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.31.2021.ML
  Wyświetleń: 682
 995. z dnia 27 września 2021 r Znak sprawy: WIR.II.746.1.24.2021.ML
  Wyświetleń: 682
 996. Obwieszczenie WIR.II.746.1.14.2021.ML z dnia 29 lipca 2021 r.
  Wyświetleń: 681
 997. Obwieszczenie WIR.V.7821.8.2021.JA z dnia 30 lipca 2021 r.
  Wyświetleń: 680
 998. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki WIR.V.3 (2 etaty)
  Wyświetleń: 677
 999. Wynik naboru na stanowisko: starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości (WSPN.I.2)
  Wyświetleń: 676
 1000. WIR.II.746.1.19.2021.ML z dnia 29 września 2021 r.
  Wyświetleń: 675
 1001. zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej dotyczącej otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia - zapobiegania zakażeniom HIV i zwalczania AIDS, w ramach dotacji celowej z budżetu państwa, przyznanej w roku 2021.
  Wyświetleń: 675
 1002. Wynik naboru na stanowisko: główny specjalista w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (WSOC.I.5)
  Wyświetleń: 671
 1003. Wynik naboru wniosków w ramach programu "Centra opiekuńczo-mieszkalne" finansowanego z Funduszu Solidarnościowego
  Wyświetleń: 671
 1004. Ogłoszenie o naborze z dnia 30 listopada 2021r na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości WSPN.I.4
  Wyświetleń: 670
 1005. wykaz nieruchomości przeznaczony do użyczenia na czas oznaczony
  Wyświetleń: 670
 1006. Wynik naboru na stanowisko inspektor wojewódzki w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa (WIR.VIII.2)
  Wyświetleń: 670
 1007. z dnia 24 czerwca 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.747.18.2020.EP
  Wyświetleń: 669
 1008. z dnia 27 stycznia 2022 r. WIR.I.7840.9.8.2021.AP (D)
  Wyświetleń: 669
 1009. ogłoszenie o naborze na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (WSOC.V.4) – 2 etaty
  Wyświetleń: 668
 1010. Obwieszczenie WIR.II.746.1.18.2021.ML z dnia 29 lipca 2021 r.
  Wyświetleń: 667
 1011. Obwieszenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 marca 2022 r. WIR.V.7821.9.2021.KS
  Wyświetleń: 667
 1012. z dnia 27 stycznia 2022 r. Znak sprawy: WIR.V.7820.15.2021.MT
  Wyświetleń: 667
 1013. z dnia 30 czerwca 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.26.2021.ML
  Wyświetleń: 667
 1014. Wynik naboru na stanowisko - inspektor wojewódzki w BFI.I.10
  Wyświetleń: 666
 1015. Obwieszczenie WIR.II.746.1.23.2021.ML z dnia 29 lipca 2021 r.
  Wyświetleń: 665
 1016. Ogłoszenie Starosty Nakielskiego
  Wyświetleń: 665
 1017. Starosta Lipnowski przekazuje wykaz nieruchomości do nabycia
  Wyświetleń: 663
 1018. WIR.II.746.1.23.2021.ML z dnia 30 sierpnia 2021 r.
  Wyświetleń: 662
 1019. Prezydent miasta Bydgoszczy jako starosta wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej przekazuje do publicznej informacji wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedania w drodze bezprzetargowej
  Wyświetleń: 660
 1020. Obwieszczenie WIR.II.746.1.36.2020.EP z dnia 2 sierpnia 2021 r.
  Wyświetleń: 659
 1021. Sprawozdanie finansowe za 2021 r. – KPUW w Bydgoszczy oraz dysponent części budżetowej Wojewoda Kujawsko-Pomorski
  Wyświetleń: 659
 1022. z dnia 7 czerwca 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.1.2021.JG
  Wyświetleń: 659
 1023. z dnia 25 sierpnia 2021 r. WIR.II.746.1.34.2021.ML
  Wyświetleń: 659
 1024. z dnia 21 czerwca 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.52.2020.JB
  Wyświetleń: 657
 1025. Prezydent miasta Bydgoszczy przekazuje wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do wydzierżawienia przy ul. Wojska Polskiego z przeznaczeniem pod garaż
  Wyświetleń: 655
 1026. WIR.II.746.1.40.2021.ML z dnia 3 grudnia 2021 r.
  Wyświetleń: 653
 1027. z dnia 22 czerwca 2021 r. Dotyczy sprawy: WIR.II.746.1.60.2020.JB
  Wyświetleń: 653
 1028. z dnia 30 czerwca 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.60.2020.JB
  Wyświetleń: 653
 1029. ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa przy ul: Modrzewiowej z przeznaczeniem pod garaż i najem garażu oznaczonego 2T
  Wyświetleń: 652
 1030. Ogłoszenie o naborze z dnia 20.07.2022 r. na stanowisko: psycholog w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (psycholog – WBZK.VIII.3)
  Wyświetleń: 652
 1031. ogłoszenie o naborze na stanowisko – główny specjalista do Wydziału Finansów i Budżetu
  Wyświetleń: 651
 1032. ogłoszenie o naborze na stanowisko: informatyk w Zespole Bezpieczeństwa Informacji i Informatyki (ZBII.V.3), 2 etaty
  Wyświetleń: 650
 1033. Ogłoszenie o naborze z dnia 14.04.2022 r. na stanowisko: starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości (WSPN.II.6)
  Wyświetleń: 650
 1034. z dnia 29 czerwca 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.13.2021.ML
  Wyświetleń: 650
 1035. z dnia 22 czerwca 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.61.2020JB
  Wyświetleń: 649
 1036. Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę Nr sprawy: WIR.I.7840.5.19.2021.PK
  Wyświetleń: 648
 1037. WIGiK
  Wyświetleń: 647
 1038. Wynik naboru na stanowisko - inspektor wojewódzki w BFI.II.7
  Wyświetleń: 647
 1039. Ogłoszenie o naborze z dnia 31.01.2024 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa (WIR.V.3) - zastępstwo
  Wyświetleń: 645
 1040. z dnia 7 września 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.43.2021.JB
  Wyświetleń: 645
 1041. z dnia 26 sierpnia 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.747.2.3.2021.EP
  Wyświetleń: 644
 1042. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH RODO – ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
  Wyświetleń: 643
 1043. z dnia 4 października 2021 r. Znak sprawy: WIR.V.7820.16.2020.KS
  Wyświetleń: 642
 1044. Ogłoszenie o naborze z dnia 28.06.2022 r. na stanowisko: starszy inspektor wojewódzki w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej (WIGK.I.5 - zastępstwo)
  Wyświetleń: 640
 1045. Ogłoszenie z dnia 11.06.2024 r. o naborze na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (WSOC.VI.3)
  Wyświetleń: 640
 1046. decyzja Nr 12/2022 z dnia 4 marca 2022 r.
  Wyświetleń: 638
 1047. Wynik naboru na stanowisko: główny specjalista w Zespole Bezpieczeństwa Informacji i Informatyki
  Wyświetleń: 638
 1048. z dnia 23 września 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.747.2.3.2021.EP
  Wyświetleń: 638
 1049. Ogłoszenie o naborze z dnia 14.04.2023 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Nadzoru i Kontroli Delegatura Toruń (WNK.DT.IV.2)
  Wyświetleń: 637
 1050. Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę Nr sprawy: WIR.I.7840.2.42.2021.MB
  Wyświetleń: 636
 1051. odpowiedzi na zapytanie w sprawie zapytania ofertowego na dostawę paczek świątecznych dla dzieci pracowników Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy z dnia 09.11.2021
  Wyświetleń: 635
 1052. WIR.II.746.1.30.2020.ML z dnia 29 września 2021 r.
  Wyświetleń: 635
 1053. z dnia 7 października 2021 r. Znak sprawy: WIR.V.7821.11.2021.MT
  Wyświetleń: 635
 1054. z dnia 7 lipca 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.24.2021.ML
  Wyświetleń: 635
 1055. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie przystąpienia do przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
  Wyświetleń: 633
 1056. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (WSOC.V.4, 2 etaty)
  Wyświetleń: 633
 1057. z dnia 28 września 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.42.2021.JB
  Wyświetleń: 633
 1058. z dnia 3 sierpnia 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.37.2021.ML
  Wyświetleń: 633
 1059. z dnia 7 października 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.747.2.4.2021.EP
  Wyświetleń: 631
 1060. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 27 lipca 2021 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 628
 1061. WIR.II.746.1.53.2021.ML z dnia 31 stycznia 2022 r.
  Wyświetleń: 628
 1062. Obwieszczenie WIR.II.746.1.29.2021.ML z dnia 29 lipca 2021 r.
  Wyświetleń: 627
 1063. Starostwo powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim przekazuje wykaz nieruchomości do zbycia
  Wyświetleń: 627
 1064. Ogłoszenie o naborze z dnia 6 kwietnia 2022 r. na stanowisko - inspektor wojewódzki w Biurze Finansowo-Inwestycyjnym (BFI.I.11)
  Wyświetleń: 625
 1065. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 26 września 2023 r. w sprawie ustalenia wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych w województwie kujawsko-pomorskim
  Wyświetleń: 624
 1066. Ogłoszenie o naborze z dnia 6 kwietnia 2022 r. na stanowisko - inspektor wojewódzki w Biurze Finansowo-Inwestycyjnym (BFI.I.8)
  Wyświetleń: 624
 1067. Ogłoszenie o naborze z dnia 9.04.2024 r. na stanowisko: inspektor w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa (WIR.III.5)
  Wyświetleń: 623
 1068. Ogłoszenie o naborze z dnia 11.01.2023 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Zdrowia Kujawsko-Pomorskiego Centrum Zdrowia Publicznego (WZ.II.5)
  Wyświetleń: 622
 1069. Ogłoszenie o naborze z dnia 17.01.2024 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (WSOC.V.4)
  Wyświetleń: 622
 1070. Wynik naboru na stanowisko - inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej (WPS.III.2)
  Wyświetleń: 622
 1071. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej (WPS.VIII.4)
  Wyświetleń: 621
 1072. z dnia 29 września 2021 r. WIR.I.7840.9.2.2021.MO (Z)
  Wyświetleń: 621
 1073. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (WSOC.V.2 3 etaty)
  Wyświetleń: 620
 1074. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 31 marca 2023 r. o przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej w 2023 r
  Wyświetleń: 619
 1075. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej
  Wyświetleń: 619
 1076. Wynik naboru na stanowisko - inspektor wojewódzki w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa (WIR.VIII.3)
  Wyświetleń: 618
 1077. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa (WIR.X.4)
  Wyświetleń: 618
 1078. z dnia 7 września 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.39.2021.ML
  Wyświetleń: 618
 1079. Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę
  Wyświetleń: 617
 1080. Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę Nr sprawy: WIR.I.7840.6.15.2021.MB
  Wyświetleń: 617
 1081. z dnia 22 czerwca 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.6.2021.ML
  Wyświetleń: 616
 1082. Decyzja 23tz2021
  Wyświetleń: 615
 1083. Ogłoszenie o naborze z dnia 01.03.2023 r. na stanowisko: rzemieślnik wykwalifikowany w Biurze Finansowo-Inwestycyjnym
  Wyświetleń: 614
 1084. ogłoszenia o naborze z dnia 24 stycznia 2023 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (WSOC.V.4)
  Wyświetleń: 613
 1085. Ogłoszenie o naborze z dnia 21.06.2022 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Finansów i Budżetu (WFB.III.2)
  Wyświetleń: 613
 1086. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (WSOC.V.4)
  Wyświetleń: 613
 1087. z dnia 17 listopada 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.747.4.1.2021.EP
  Wyświetleń: 612
 1088. Wynik naboru na stanowisko - osoba obsługująca infolinię telefoniczną dla cudzoziemców – ofiar przestępstw w Biurze Finansowo-Inwestycyjnym
  Wyświetleń: 611
 1089. z dnia 4 listopada 2021 r
  Wyświetleń: 610
 1090. z dnia 10 czerwca 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.2.2021.ML
  Wyświetleń: 608
 1091. decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 listopada 2020 r.
  Wyświetleń: 607
 1092. z dnia 21 czerwca 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.8.2021.ML
  Wyświetleń: 607
 1093. ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa przy ul Wojska Polskiego z przeznaczeniem pod pawilon handlowy - III przetarg
  Wyświetleń: 605
 1094. PREZYDENT MIASTA BYDGOSZCZY ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa
  Wyświetleń: 605
 1095. Wynik naboru na stanowisko: ekspert w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
  Wyświetleń: 605
 1096. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa (WIR.V.3, 2 etaty)
  Wyświetleń: 605
 1097. PREZYDENT MIASTA BYDGOSZCZY ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Skarbu Państwa. ul. Nad Wisłą, Bydgoszcz
  Wyświetleń: 604
 1098. Wynik naboru na stanowisko: psycholog w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
  Wyświetleń: 604
 1099. ogłoszenie o o drugim przetargu na dzierżawę nieruchomości przy ul. Dębowej z przeznaczeniem pod poł. komunikacyjne
  Wyświetleń: 602
 1100. z dnia 27 sierpnia 2021 r. Znak sprawy: WIR.V.7820.5.2021.JB
  Wyświetleń: 601
 1101. Ogłoszenie o naborze z dnia 10.06.2022 r. na stanowisko: informatyk w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (WBZK.I.5)
  Wyświetleń: 600
 1102. ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do wydzierżawienia przy ul. Wojska Polskiego
  Wyświetleń: 600
 1103. Ogłoszenie Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 6 września 2022 r. o możliwości realizacji zadania publicznego dotyczącego pomocy na rzecz obywateli Ukrainy
  Wyświetleń: 600
 1104. z dnia 31 sierpnia 2021 r. Znak sprawy: WIR.V.7821.5.2021.MT
  Wyświetleń: 600
 1105. Ogłoszenie o naborze z dnia 5.09.2023 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa (WIR.V.3)
  Wyświetleń: 599
 1106. WIR.II.746.1.28.2021.ML z dnia 31 sierpnia 2021 r.
  Wyświetleń: 599
 1107. WIR.II.746.1.33.2021.ML z dnia 3 grudnia 2021 r.
  Wyświetleń: 599
 1108. z dnia 24 czerwca 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.47.2020.JG
  Wyświetleń: 599
 1109. Ogłoszenie na sprzedaż nieruchomości lokalowek przy ul Obrońców 6 w Bydgoszczy
  Wyświetleń: 598
 1110. ogłoszenie o drugim przetargu na dzierżawę nieruchomości przy ul. Dębowej z przeznaczeniem pod zieleń
  Wyświetleń: 597
 1111. Ogłoszenie o naborze z dnia 26.10.2022 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej (WPS.VIII.5)
  Wyświetleń: 596
 1112. WIR.II.746.1.56.2021.ML z dnia 27 stycznia 2022
  Wyświetleń: 594
 1113. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców WSOC.VI.2, 2 etaty
  Wyświetleń: 593
 1114. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Delegatury Urzędu w Toruniu (WSOC.DT.III.5, 2 etaty)
  Wyświetleń: 591
 1115. Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przy ul. Bronikowskiego
  Wyświetleń: 590
 1116. ogłoszenie o naborze na stanowisko: starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości (WSPN.I.4)
  Wyświetleń: 588
 1117. wykazu informującego o zbyciu prawa użytkowania wieczystego dz. nr 7/14 obr. 195 położonej przy ul.Inwalidów na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej ozn. nr 16/9 obr. 207
  Wyświetleń: 587
 1118. Materiały przygotowane przez MRiPS dot. Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2022-2029
  Wyświetleń: 586
 1119. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Delegatury Urzędu w Toruniu (WSOC.III.4 – zastępstwo)
  Wyświetleń: 586
 1120. z dnia 10 grudnia 2021 r. Znak sprawy: WIR.V.7821.13.2021.MT
  Wyświetleń: 585
 1121. z dnia 3 sierpnia 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.36.2021.ML
  Wyświetleń: 585
 1122. Wynik naboru na stanowisko: dyspozytor medyczny w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (2 etaty)
  Wyświetleń: 584
 1123. Wynik naboru na stanowisko: starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości (WSPN.II.6)
  Wyświetleń: 581
 1124. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Finansów i Budżetu (WFB.III.2)
  Wyświetleń: 580
 1125. Wynik naboru na stanowisko - inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej (WPS.I.4)
  Wyświetleń: 579
 1126. wyniku naboru z dnia 23 listopada 2021 roku na stanowisko: starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości Delegatura Urzędu w Toruniu.
  Wyświetleń: 578
 1127. z dnia 30 czerwca 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.61.2020.JB
  Wyświetleń: 578
 1128. [NIEAKTUALNE] Aktualizacja wzorów dot. Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2022-2029
  Wyświetleń: 577
 1129. decyzja Nr 28/2021 z dnia 28 maja 2021 r
  Wyświetleń: 577
 1130. decyzja z dnia 30 grudnia 2021 r.
  Wyświetleń: 577
 1131. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej
  Wyświetleń: 577
 1132. Ogłoszenie o naborze z dnia 07.09.2022 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Finansów i Budżetu (WFB.III.2)
  Wyświetleń: 576
 1133. Ogłoszenie o naborze z dnia 25.04.2023 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (WSOC.V.4)
  Wyświetleń: 575
 1134. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej (WPS.I.5)
  Wyświetleń: 575
 1135. z dnia 4 listopada 2021 r.
  Wyświetleń: 575
 1136. z dnia 20 stycznia 2022 r. Znak sprawy: WIR.II.747.2.4.2021.EP
  Wyświetleń: 575
 1137. ogłoszenie o naborze na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (WSOC.V.4), 2 etaty
  Wyświetleń: 574
 1138. z dnia 31 grudnia 2020 r.
  Wyświetleń: 573
 1139. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Biurze Finansowo-Inwestycyjnym (BFI.III.3)
  Wyświetleń: 572
 1140. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej (WPS.VIII.7)
  Wyświetleń: 571
 1141. ogłoszeni o naborze na stanowisko: dyspozytor medyczny w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (WBZK.DM) – 4 etaty
  Wyświetleń: 570
 1142. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (WSOC.VI.2)
  Wyświetleń: 570
 1143. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej WPS.VIII.4
  Wyświetleń: 570
 1144. Ogłoszenie o naborze z dnia 08.09.2022 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Biurze Finansowo-Inwestycyjnym BFI.III.3
  Wyświetleń: 569
 1145. Ogłoszenie o naborze z dnia 10.03.2023 r. na stanowisko: dyspozytor medyczny w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (DM), 2 etaty
  Wyświetleń: 569
 1146. Ogłoszenie o naborze z dnia 27.02.2024 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa (WIR.III.2)
  Wyświetleń: 569
 1147. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 8 marca 2022 r. o zmianie wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 563
 1148. Ogłoszenie o naborze z dnia 09.01.2023 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej (WPS.III.3)
  Wyświetleń: 562
 1149. Wynik naboru na stanowisko - psycholog w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
  Wyświetleń: 562
 1150. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Biurze Finansowo-Inwestycyjnym (BFI.I.11)
  Wyświetleń: 562
 1151. Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę
  Wyświetleń: 561
 1152. Ogłoszenie o naborze z dnia 22.02.2023 r. na stanowisko: starszy księgowy w Biurze Finansowo-Inwestycyjnym (BFI.I.5)
  Wyświetleń: 561
 1153. Ogłoszenie o naborze z dnia 23.11.2022 r. na stanowisko: inspektor w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (WSOC.II.1)
  Wyświetleń: 561
 1154. Wynik naboru na stanowisko: portier w Zespole Bezpieczeństwa Informacji i Informatyki
  Wyświetleń: 561
 1155. WIR.II.746.1.46.2021.ML z dnia 21 października 2021 r.
  Wyświetleń: 560
 1156. WIR.II.746.1.54.2021.ML z dnia 10 listopada 2021 r.
  Wyświetleń: 560
 1157. Wynik naboru na stanowisko: kierownik oddziału w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa (WIR.IX.1)
  Wyświetleń: 560
 1158. Ogłoszenie o naborze z dnia 23.01.2023 r. na stanowisko: dyspozytor medyczny w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
  Wyświetleń: 559
 1159. WIR.II.746.1.62.2021.ML z dnia 26 stycznia 2022 r.
  Wyświetleń: 559
 1160. Obwieszczenie z dnia 24 września 2020 o wszczęciu postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 558
 1161. Rejestr mieszkań treningowych i wspomaganych
  Wyświetleń: 558
 1162. Decyzja Nr 5/2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu WIR.II.747.2.1.2022.DK
  Wyświetleń: 556
 1163. Starosta Lipnowski wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej przekazuje informacje o nieruchomości przeznaczoej do zdobycia
  Wyświetleń: 556
 1164. ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa przy ul: Toruńskiej z przeznaczeniem pod 1 garaż
  Wyświetleń: 554
 1165. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Biurze Finansowo-Inwestycyjnym (BFI.I.9)
  Wyświetleń: 554
 1166. Ogłoszenie o naborze z dnia 13.03.2023 r. na stanowisko: starszy inspektor w Wydziale Koordynacji Świadczeń Delegatura Urzędu w Toruniu
  Wyświetleń: 553
 1167. Wynik naboru na stanowisko: inspektor w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (WBZK.I.3)
  Wyświetleń: 552
 1168. Ogłoszenie o naborze z dnia 26.10.2022 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej (WPS.VIII.4)
  Wyświetleń: 551
 1169. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej (WPS.III.3)
  Wyświetleń: 550
 1170. Informacja o treści decyzji nr 31.2021 z dnia 2.06.2021 r.
  Wyświetleń: 549
 1171. Wynik naboru na stanowisko: główny specjalista w Zespole Bezpieczeństwa Informacji i Informatyki
  Wyświetleń: 549
 1172. Ogłoszenie o naborze z dnia 04.11.2022 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej (WPS.III.3)
  Wyświetleń: 548
 1173. wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze zamiany, na którym umieszczono nieruchomość położoną w Grudziądzu przy ul. Szosa Toruńska, oznaczoną jako działki nr 3/19 i nr 3/20
  Wyświetleń: 548
 1174. Wynik naboru na stanowisko: psycholog w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
  Wyświetleń: 548
 1175. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 15 marca 2022 r. WIR.II.746.1.48.2021.JG
  Wyświetleń: 547
 1176. Wydział Rolnictwa i Środowiska
  Wyświetleń: 547
 1177. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Biurze Finansowo-Inwestycyjnym (BFI.I.9)
  Wyświetleń: 547
 1178. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Finansów i Budżetu (WFB.III.2)
  Wyświetleń: 547
 1179. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 6 lipca 2022 r. WIR.V.7820.5.2022.JB
  Wyświetleń: 546
 1180. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Delegatury Urzędu we Włocławku (WPS.DW.III.3)
  Wyświetleń: 546
 1181. Ogłoszenie przetargu na sprzedaż zbędnych składników majątku ruchomego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego
  Wyświetleń: 545
 1182. Wynik naboru na stanowisko: główny specjalista w Zespole Bezpieczeństwa Informacji i Informatyki
  Wyświetleń: 545
 1183. Ogłoszenie Wojewody Kujawsko – Pomorskiego o możliwości realizacji zadania publicznego dotyczącego pomocy na rzecz obywateli Ukrainy
  Wyświetleń: 544
 1184. Starosta Brodnicki przekazuje nieruchomości do oddania w dzierżawę
  Wyświetleń: 544
 1185. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa (WIR.V.3, 2 etaty))
  Wyświetleń: 544
 1186. ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 2 listopada 2020 r., pod nazwą „Zapytanie ofertowe/ogłoszenie o zamówieniu na realizację zamówienia: „Wykonanie instalacji elektrycznej dla pomieszczenia serwerowni w budynku Delegatury Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego
  Wyświetleń: 544
 1187. Informacja o wydanej decyzji z dnia 4 marca 2022 r.
  Wyświetleń: 543
 1188. Informacja o wydaniu decyzji Nr sprawy: WIR.I.7840.8.6.2021.AP
  Wyświetleń: 543
 1189. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (WSOC.I.3)
  Wyświetleń: 543
 1190. Ogłoszenie o naborze z dnia 15.12.2022 r. na stanowisko: informatyk w Zespole Bezpieczeństwa Informacji i Informatyki (ZBII.V.3)
  Wyświetleń: 542
 1191. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Biurze Finansowo-Inwestycyjnym (BFI.I.8)
  Wyświetleń: 540
 1192. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej (WPS.VIII.7)
  Wyświetleń: 540
 1193. decyzja 34/2021 z dnia 9 czerwca 2021 r.
  Wyświetleń: 539
 1194. OBWIESZCZENIE z dnia 8 czerwca 2022 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej WIR.V.7820.4.2022.KS
  Wyświetleń: 539
 1195. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Nadzoru i Kontroli Delegatury Urzędu we Włocławku (WNK.DW)
  Wyświetleń: 539
 1196. ogłoszenie o naborze w ramach Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa”-edycja 2022
  Wyświetleń: 538
 1197. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki  w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (WSOC.VI.2 2 etaty)
  Wyświetleń: 538
 1198. Wynik naboru na stanowisko: starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości (WSPN.II.6)
  Wyświetleń: 538
 1199. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (WSOC.VII.3)
  Wyświetleń: 537
 1200. Ogłoszenie o naborze z dnia 02.03.2023 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa (WIR.IV.4)
  Wyświetleń: 536
 1201. wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (WSOC.V.4.7) – zastępstwo
  Wyświetleń: 536
 1202. z dnia 12 października 2021 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 5/2021
  Wyświetleń: 536
 1203. WIR.II.746.1.35.2021.ML z dnia 22 października 2021 r.
  Wyświetleń: 535
 1204. Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dot. Przebudowa i rozbudowa linii kolejowej nr 207 od km 1+007 do km 18+897 wraz z urządzeniami towarzyszącymi dla projektu pn.: „Rewitalizacja linii kolejowej nr 207 na odcinku Toruń Wschodni – Chełmża”, WIR.I.7840.6.24.2021.AP
  Wyświetleń: 534
 1205. Ogłoszenie o naborze z dnia 27 marca 2023 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej (WPS.VIII.6)
  Wyświetleń: 534
 1206. WIR.II.746.1.46.2021.ML z dnia 11 stycznia 2022 r.
  Wyświetleń: 533
 1207. Wynik naboru na stanowisko: inspektor w Biurze Wojewody (BW.I.2)
  Wyświetleń: 533
 1208. Ogłoszenie o naborze z dnia 24.11.2022 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Biurze Finansowo-Inwestycyjnym (BFI.II.7)
  Wyświetleń: 531
 1209. Prezydent miasta Bydgoszczy przekazuje wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie przetargowym
  Wyświetleń: 531
 1210. Wynik naboru na stanowisko: główny specjalista w Zespole Bezpieczeństwa Informacji i Informatyki
  Wyświetleń: 531
 1211. Wojewódzki Zespół do spraw Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi
  Wyświetleń: 530
 1212. wykaz dla nieruchomości Skarbu Państwa , położonej przy ul. Franciszka Kiedrowskiego : dz.28, obr. 437
  Wyświetleń: 530
 1213. Wynik naboru na stanowisko: informatyk w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
  Wyświetleń: 530
 1214. z dnia 28 września 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.40.2021.ML
  Wyświetleń: 528
 1215. Ogłoszenie o naborze z dnia 23.08.2022 r. na stanowisko: starszy inspektor wojewódzki - zastępstwo w Woj. Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej WIGK.I.5
  Wyświetleń: 527
 1216. Ogłoszenie o naborze z dnia 27.07.2023 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Finansów i Budżetu (WFB.I.7)
  Wyświetleń: 527
 1217. z dnia 1 grudnia 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.51.2021.ML
  Wyświetleń: 527
 1218. z dnia 23 kwietnia 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.747.4.1.2021.EP
  Wyświetleń: 527
 1219. Informacja o wydaniu decyzji Nr sprawy: WIR.I.7840.8.8.2021.MO
  Wyświetleń: 524
 1220. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej (WPS.I.4)
  Wyświetleń: 524
 1221. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Biurze Finansowo-Inwestycyjnym (BFI.I.10)
  Wyświetleń: 523
 1222. Wyniki naboru wniosków w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023
  Wyświetleń: 523
 1223. obwieszczenie Wojewody Warmińsko – Mazurskiego, dotyczącego wszczęcia postepowania w sprawie wydania decyzji nr 10/21 z dnia 01.07.2021 r. zmieniającej decyzję 11/20 z dnia 29.06.2020 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: „Budowa obwodnicy Nowego Miasta Lubawskiego w ciągu drogi krajowej nr 15 Etap II”
  Wyświetleń: 522
 1224. Wynik naboru na stanowisko: informatyk w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
  Wyświetleń: 521
 1225. PETYCJE
  Wyświetleń: 520
 1226. Ogłoszenie Starosty Rypińskiego
  Wyświetleń: 519
 1227. AKTUALIZACJA podziału środków na jednostki samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację w 2023 r. Programu "Opieka wytchnieniowa"
  Wyświetleń: 517
 1228. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Punkt Paszportowy Inowrocław (WSOC.I.3)
  Wyświetleń: 517
 1229. WIR.II.746.1.47.2021.ML z dnia 29 listopada 2021 r.
  Wyświetleń: 517
 1230. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Biurze Finansowo-Inwestycyjnym (BFI.II.7)
  Wyświetleń: 516
 1231. WIR.II.746.1.37.2021.ML z dnia 28 października 2021 r.
  Wyświetleń: 515
 1232. WYKAZ dotyczący sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa
  Wyświetleń: 515
 1233. decyzja 43/Tz/2021 z dnia 30 września 2021 r.
  Wyświetleń: 514
 1234. decyzja nr 25/Tz/2021 z dnia 31 maja 2021 r
  Wyświetleń: 513
 1235. Ogłoszenie o naborze z dnia 02.03.2023 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Zdrowia K-P CZP (WZ.III.3)
  Wyświetleń: 513
 1236. ogłoszenia o naborze z dnia 25 stycznia 2023 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Finansów i Budżetu (WFB.II.2)
  Wyświetleń: 512
 1237. Postępowanie kwalifikacyjne dla farmacji aptecznej – wiosna 2023 r.
  Wyświetleń: 512
 1238. Informacja o wynikach konkursu ofert na realizację zadań publicznych w obszarze pomocy społecznej w 2022 r.
  Wyświetleń: 511
 1239. STAROSTA ŻNIŃSKI ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w obrębie Krotoszyn, gmina Barcin, stanowiącej własność Skarbu Państwa
  Wyświetleń: 511
 1240. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 13 kwietnia 2022 r. WIR.II.747.2.1.2022.DK
  Wyświetleń: 510
 1241. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej (WPS.VIII.4)
  Wyświetleń: 510
 1242. Ogłoszenie o naborze z dnia 13.12.2022 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Finansów i Budżetu (WFB.III.2)
  Wyświetleń: 509
 1243. Ogłoszenie o naborze z dnia 14.04.2023 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Nadzoru i Kontroli (WNK.V.2)
  Wyświetleń: 509
 1244. Wynik naboru na stanowisko - inspektor wojewódzki w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej
  Wyświetleń: 509
 1245. Wynik naboru z dnia 26 października 2021 roku na 3 stanowiska pracy: dyspozytor medyczny w WBZK
  Wyświetleń: 508
 1246. z dnia 27 września 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.28.2021.ML
  Wyświetleń: 508
 1247. Ogłoszenie o naborze z dnia 11.10.2022 r. na stanowisko: starszy inspektor wojewódzki w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej (WIGK.I.5, zastępstwo)
  Wyświetleń: 507
 1248. Ogłoszenie o naborze z dnia 27.06.2023 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej (WPS.I.4)
  Wyświetleń: 507
 1249. Ogłoszenie o przetargu - ul. Marii Konopnickiej Bydgoszcz
  Wyświetleń: 507
 1250. WIR.II.746.1.52.2021.ML z dnia 26 stycznia 2022 r.
  Wyświetleń: 507
 1251. Wynik naboru na stanowisko: starszy inspektor w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (WSOC.I.4)
  Wyświetleń: 507
 1252. Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę z dnia 8 kwietnia 2022 r. WIR.I.7840.2.3.2022.MO
  Wyświetleń: 506
 1253. WIR.II.746.1.65.2021.ML z dnia 13 stycznia 2022 r.
  Wyświetleń: 506
 1254. Wynik naboru na stanowisko - inspektor wojewódzki w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa (WIR.V.3, 2 etaty)
  Wyświetleń: 506
 1255. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (WSOC.V.4)
  Wyświetleń: 506
 1256. Wynik naboru na stanowisko: starszy inspektor wojewódzki w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej (WIGK.I.5 – zastępstwo)
  Wyświetleń: 506
 1257. WIR.I.7840.2.62.2020.AP - informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę
  Wyświetleń: 505
 1258. Ogłoszenie Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 13 września 2023 roku o możliwości realizacji zadania publicznego dotyczącego pomocy na rzecz obywateli Ukrainy
  Wyświetleń: 504
 1259. z dnia 22 września 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.49.2021.JB
  Wyświetleń: 504
 1260. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 21 czerwca 2022 r. WIR.V.7820.12.2021.KS
  Wyświetleń: 503
 1261. ustawa z dnia 14 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw
  Wyświetleń: 503
 1262. Wynik naboru na stanowisko: inspektor w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (WSOC.II.1)
  Wyświetleń: 502
 1263. z dnia 23 września 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.45.2021.ML
  Wyświetleń: 502
 1264. Informacja o działaniach podejmowanych wobec Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w 2021 roku przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową
  Wyświetleń: 501
 1265. Ogłoszenie o naborze z dnia 31.08.2023 r. na stanowisko: starszy specjalista w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa (WIR.I.3)
  Wyświetleń: 501
 1266. WIR.II.746.1.52.2021.ML z dnia 12 stycznia 2022 r
  Wyświetleń: 501
 1267. z dnia 9 listopada 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.42.2021.JB
  Wyświetleń: 501
 1268. z dnia 2 grudnia 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.58.2021.EP
  Wyświetleń: 501
 1269. WIR.II.746.1.56.2021.ML z dnia 13 stycznia 2022 r
  Wyświetleń: 498
 1270. Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa, przeznaczonej do użyczenia, położonej przy ul. Witebskiej 2b
  Wyświetleń: 498
 1271. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej (WPS.III.3 Bydgoszcz)
  Wyświetleń: 498
 1272. z dnia 4 stycznia 2022 r. WIR.V.7820.19.2020.KS
  Wyświetleń: 498
 1273. Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 lutego 2022 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 497
 1274. Farmaceuci
  Wyświetleń: 496
 1275. Obwieszczenie o wydanej decyzji WIR.II.746.1.55.2021.JB
  Wyświetleń: 496
 1276. Ogłoszenie o dodatkowym naborze w ramach Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Centra opiekuńczo-mieszkalne”
  Wyświetleń: 496
 1277. Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości przy ul. Lewińskiego
  Wyświetleń: 496
 1278. z dnia 24 listopada 2021 r. WIR.V.7820.17.2020.AW
  Wyświetleń: 496
 1279. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej (WPS.I.4)
  Wyświetleń: 495
 1280. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 22 marca 2022 r. WIR.II.747.2.4.2021.EP
  Wyświetleń: 494
 1281. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 5 stycznia 2023 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej WIR.V.7820.5.2022.JB
  Wyświetleń: 494
 1282. WIR.II.746.1.32.2021.ML z dnia 12 stycznia 2022 r.
  Wyświetleń: 494
 1283. Wynik naboru na stanowisko: psycholog w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (WBZK.VIII.3)
  Wyświetleń: 493
 1284. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 15 marca 2022 r. WIR.II.746.1.58.2020.JG
  Wyświetleń: 492
 1285. z dnia 15 grudnia 2021 r. WIR.I.7840.9.9.2021.AP (Z)
  Wyświetleń: 492
 1286. decyzja z dnia 30 grudnia 2021 r.
  Wyświetleń: 489
 1287. Ogłoszenie o naborze z dnia 09.11.2022 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Finansów i Budżetu Delegatura Włocławek (WFB.III.4.DW)
  Wyświetleń: 489
 1288. WIR.II.746.1.56.2021.ML z dnia 17 listopada 2021 r.
  Wyświetleń: 489
 1289. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa (WIR.V.3)
  Wyświetleń: 488
 1290. Ogłoszenie o naborze z dnia 22.02.2023 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Finansów i Budżetu (WFB.III.2)
  Wyświetleń: 488
 1291. Wynik naboru na stanowisko: w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (WSOC.VI.2)
  Wyświetleń: 488
 1292. Ogłoszenie o konkursie "Od zależności ku samodzielności" edycja 2023
  Wyświetleń: 487
 1293. WIR.II.746.1.54.2021.ML z dnia 14 stycznia 2022 r.
  Wyświetleń: 487
 1294. z dnia 17 listopada 2021 r. WIR.I.7840.9.2.2021.MO (D)
  Wyświetleń: 487
 1295. Informacja o wydaniu decyzji Nr sprawy: WIR.I.7840.8.7.2021.MO
  Wyświetleń: 485
 1296. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 31 marca 2022 r. WIR.II.747.3.1.2021.EP
  Wyświetleń: 485
 1297. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 21 kwietnia 2022 r. WIR.II.747.2.2.2022.EP
  Wyświetleń: 485
 1298. Wyniki naboru wniosków w ramach Programu „Centra opiekuńczo-mieszkalne” finansowanego z Funduszu Solidarnościowego
  Wyświetleń: 485
 1299. Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę
  Wyświetleń: 483
 1300. Ogłoszenie I o przetargu - ul. Bronikowskiego Bydgoszcz
  Wyświetleń: 483
 1301. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 29 marca 2022 r. WIR.V.7820.4.2022.KS
  Wyświetleń: 481
 1302. Ogłoszenie o naborze z dnia 11.03.2024 r. na stanowisko: dyspozytor medyczny w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (WBZK.DM) – 4 etaty
  Wyświetleń: 481
 1303. Ogłoszenie o naborze z dnia 31.10.2022 r. na stanowisko: psycholog w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (WBZK.VIII.3)
  Wyświetleń: 481
 1304. z dnia 17 grudnia 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.45.2021.ML
  Wyświetleń: 481
 1305. ogłoszenie o naborze na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (WSOC.V.4.1) zastępstwo
  Wyświetleń: 480
 1306. z dnia 23 listopada 2021 r. Znak sprawy: WIR.V.7820.9.2021.MT
  Wyświetleń: 480
 1307. Ogłoszenie o naborze z dnia 18.07.2023 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa (WIR.V.3)
  Wyświetleń: 479
 1308. WIR.II.746.1.45.2021.ML z dnia 25 listopada 2021 r
  Wyświetleń: 479
 1309. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 21 kwietnia 2022 r. WIR.II.747.2.7.2021.EP
  Wyświetleń: 478
 1310. decyzja Nr 42/2021 z dnia 24 czerwca 2021 r.
  Wyświetleń: 477
 1311. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Finansów i Budżetu (WFB.III.2)
  Wyświetleń: 477
 1312. Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej
  Wyświetleń: 476
 1313. Ogłoszenie o naborze z dnia 07.11.2022 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Finansów i Budżetu (WFB.II.2)
  Wyświetleń: 475
 1314. Wynik naboru na stanowisko: starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości (WSPN.I.2)
  Wyświetleń: 475
 1315. Ogłoszenie o naborze z dnia 11.01.2023 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (WSOC.V.4) zastępstwo
  Wyświetleń: 474
 1316. Ogłoszenie o naborze z dnia 26.04.2023 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Finansów i Budżetu (WFB.I.7)
  Wyświetleń: 474
 1317. Ogłoszenie o naborze z dnia 04.11.2022 r. na stanowisko: starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości Delegatura Urzędu w Toruniu (WSPN.DT.3)
  Wyświetleń: 473
 1318. Ogłoszenie Starosty Żnińskiego
  Wyświetleń: 473
 1319. z dnia 10 sierpnia 2022 r. Znak sprawy: WIR.V.7820.7.2022.KS
  Wyświetleń: 472
 1320. z dnia 21 stycznia 2022 r. WIR.I.7840.9.4.2021.MB (Z)
  Wyświetleń: 472
 1321. WIR.II.746.1.37.2021.ML z dnia 25 listopada 2021 r.
  Wyświetleń: 471
 1322. z dnia 9 grudnia 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.36.2020.EP
  Wyświetleń: 470
 1323. WIR.II.746.1.52.2020.ML z dnia 21 października 2021 r.
  Wyświetleń: 469
 1324. ogłoszenie o naborze na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej (WIGK.I.3)
  Wyświetleń: 468
 1325. Ogłoszenie o naborze z dnia 09.12.2022 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Biurze Finansowo-Inwestycyjnym (BFI.I.9)
  Wyświetleń: 468
 1326. z dnia 27 września 2021 r.Znak sprawy: WIR.II.746.1.26.2021.ML
  Wyświetleń: 468
 1327. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 25 marca 2022 r. WIR.II.746.1.7.2022.JB
  Wyświetleń: 467
 1328. Ogłoszenie Starosty Inowrocławskiego
  Wyświetleń: 465
 1329. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 10 czerwca 2022 r. WIR.II.747.2.7.2021.EP
  Wyświetleń: 464
 1330. Ogłoszenie o naborze z dnia 04.11.2022 r. na stanowisko: starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości (WSPN.IV.8)
  Wyświetleń: 464
 1331. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej (WPS.VIII.4)
  Wyświetleń: 463
 1332. Informacja o wydaniu decyzji Nr sprawy: WIR.I.7840.8.10.2021.PK
  Wyświetleń: 462
 1333. Petycja z 10.02.2022 r. w sprawie młodzieżowych rad gmin
  Wyświetleń: 462
 1334. wynik naboru na stanowisko: starszy inspektor w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (WSOC.I.4), 2 etaty
  Wyświetleń: 462
 1335. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 1 lipca 2022 r. WIR.I.7840.12.7.2022.PK/MO
  Wyświetleń: 461
 1336. Wynik naboru na stanowisko: kierownik oddziału w Biurze Finansowo-Inwestycyjnym (BFI.III.1)
  Wyświetleń: 458
 1337. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej (WPS.VIII.5)
  Wyświetleń: 457
 1338. z dnia 17 grudnia 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.43.2021.JB
  Wyświetleń: 457
 1339. WIR.II.746.1.53.2021.ML z dnia 24 listopada 2021 r
  Wyświetleń: 456
 1340. z dnia 21 marca 2022 r. o przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej w 2022 r.
  Wyświetleń: 456
 1341. Wynik naboru na stanowisko: sekretarka/sekretarz w Biurze Wojewody (BW.II)
  Wyświetleń: 455
 1342. z dnia 26 października 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.41.2021.JB
  Wyświetleń: 455
 1343. Ogłoszenie o naborze z dnia 03.04.2023 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (WSOC.V.4)
  Wyświetleń: 454
 1344. Ogłoszenie z dnia 11.06.2024 r. o naborze na stanowisko: dyspozytor medyczny w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (WBZK.DM), 4 etaty
  Wyświetleń: 454
 1345. Udostępnienie treści decyzji Nr 7/2022 z dnia 1 lipca 2022 r.
  Wyświetleń: 453
 1346. z dnia 16 listopada 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.36.2021.ML
  Wyświetleń: 453
 1347. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Zdrowia (WZ.IV.4)
  Wyświetleń: 452
 1348. z dnia 18 maja 2022 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.19.2022.ML
  Wyświetleń: 452
 1349. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do przekazania w drodze darowizny - STAROSTA RYPIŃSKI
  Wyświetleń: 451
 1350. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 28 marca 2022 r. WIR.II.747.2.5.2021.EP
  Wyświetleń: 450
 1351. Ogłoszenie Prezydenta Miasta Bydgoszczy - wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego do podmiotów zajmujących się przesyłaniem i dystrybucją energii elektrycznej.
  Wyświetleń: 450
 1352. WIR.II.746.1.34.2021.ML z dnia 24 listopada 2021 r.
  Wyświetleń: 450
 1353. z dnia 19 maja 2022 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.11.2022.ML
  Wyświetleń: 450
 1354. Ogłoszenie o naborze z dnia 16.11.2022 r. na stanowisko: starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości Delegatura Toruń (WSPN.DT.5)
  Wyświetleń: 449
 1355. z dnia 18 listopada 2021 r. Znak sprawy: WIR.V.7820.15.2021.MT
  Wyświetleń: 449
 1356. ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 24 września 2020 r., pod nazwą „Zapytanie ofertowe/ogłoszenie o zamówieniu na realizację zamówienia: „Opracowanie dokumentacji Programu funkcjonalno-użytkowego (PFU) oraz opracowania wartości kosztorysowej
  Wyświetleń: 449
 1357. WIR.II.746.1.39.2021.ML z dnia 29 listopada 2021 r.
  Wyświetleń: 448
 1358. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (WSOC.V.4)
  Wyświetleń: 448
 1359. Wynik naboru na stanowsko: starszy inspektor wojewódzki w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej (WIGK.I.5 – zastępstwo).
  Wyświetleń: 448
 1360. Wynik naboru na stanowisko: główny specjalista w Zespole Bezpieczeństwa Informacji i Informatyki
  Wyświetleń: 447
 1361. z dnia 29 października 2021 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 447
 1362. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 20 września 2022 r. WIR.II.747.2.1.2022.DK
  Wyświetleń: 446
 1363. Ogłoszenie wyników pierwszego naboru Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2022-2029.
  Wyświetleń: 446
 1364. WIR.II.746.1.36.2021.ML z dnia 27 października 2021 r.
  Wyświetleń: 446
 1365. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 9 września 2022 r. WIR.II.746.1.25.2022.ML
  Wyświetleń: 445
 1366. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Nadzoru i Kontroli (WNK.III.2, 2 etaty)
  Wyświetleń: 445
 1367. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (WSOC.V.4)
  Wyświetleń: 445
 1368. z dnia 16 listopada 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.49.2021.JB
  Wyświetleń: 445
 1369. Wynik naboru na stanowisko: referent w Wydziale Koordynacji Świadczeń Delegatura Urzędu w Toruniu (WKŚ.DT.IV.2, 2 etaty)
  Wyświetleń: 444
 1370. PREZYDENT MIASTA BYDGOSZCZY ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa.
  Wyświetleń: 443
 1371. Informacja o wydaniu decyzji Nr sprawy: WIR.I.7840.8.4.2021.JM
  Wyświetleń: 441
 1372. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 22 marca 2022 r. WIR.II.746.1.64.2021.ML
  Wyświetleń: 441
 1373. Z dnia 23 sierpnia 2022 r. Znak sprawy: WIR.I.7840.12.7.2022.PK - Obwieszczenie
  Wyświetleń: 441
 1374. Informacja o wydaniu decyzji Nr sprawy: WIR.I.7840.8.9.2021.PK
  Wyświetleń: 440
 1375. Ogłoszenie o naborze na stanowisko – dyspozytor medyczny do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
  Wyświetleń: 440
 1376. Ogłoszenie o naborze z dnia 18.01.2023 r. na stanowisko: starszy inspektor wojewódzki w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej
  Wyświetleń: 440
 1377. ZAPYTANIE OFERTOWE/OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU z dnia 06 października 2020 r., pod nazwą Zaproszenie do złożenia oferty na realizację zamówienia dotyczącego dostawy masek filtrujących na potrzeby Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.
  Wyświetleń: 439
 1378. decyzja nr 3/022 z dnia 14 stycznia 2022 r.
  Wyświetleń: 438
 1379. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 5 września 2022 r. WIR.V.7820.9.2022.JB
  Wyświetleń: 438
 1380. Ogłoszneie Starosty Nakielskiego
  Wyświetleń: 438
 1381. Obwiesczenie z dnia 31 grudnia 2021 r.
  Wyświetleń: 437
 1382. Informacja o wydaniu decyzji Nr sprawy: WIR.I.7840.8.5.2021.AP
  Wyświetleń: 436
 1383. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 15 marca 2022 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 435
 1384. Ogłoszenie Wojewody Kujawsko – Pomorskiego o możliwości realizacji zadania publicznego dotyczącego pomocy na rzecz obywateli Ukrainy
  Wyświetleń: 434
 1385. Ogłoszenie o naborze z dnia 07.04.2023 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa (WIR.III.2)
  Wyświetleń: 433
 1386. Ogłoszenie o naborze z dnia 22.11.2023 r. na stanowisko: dyspozytor medyczny w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (WBZK.DM), 4 etaty
  Wyświetleń: 433
 1387. PREZYDENT MIASTA WŁOCŁAWEK ogłasza I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa.
  Wyświetleń: 433
 1388. Ogłoszenie o naborze z dnia 17.04.2024 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (WSOC.VI.3)
  Wyświetleń: 432
 1389. Publicznej odpowiedzi na zapytanie w sprawie zapytania ofertowego na dostawę paczek świątecznych dla dzieci pracowników Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy z dnia 09.11.2021 r
  Wyświetleń: 432
 1390. Wykaz szkół, którym przyznano dotacje w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 "Aktywna Tablica" w 2022 r.
  Wyświetleń: 432
 1391. decyzja nr 45.tz.2021 z dnia 5.10.2021 r.
  Wyświetleń: 431
 1392. Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę WIR.I.7840.2.19.2022.MO
  Wyświetleń: 431
 1393. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej (WPS.III.3)
  Wyświetleń: 431
 1394. decyzja z dnia 30 grudnia 2021 r.
  Wyświetleń: 430
 1395. Ogłoszenie o naborze z dnia 13.12.2022 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Finansów i Budżetu (WFB.II.2)
  Wyświetleń: 430
 1396. WIR.II.746.1.59.2021.ML z dnia 25 stycznia 2022 r.
  Wyświetleń: 429
 1397. decyzja z dnia 30 grudnia 2021 r. WIR.I.7840.8.9.2021.PK
  Wyświetleń: 428
 1398. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 12 lipca 2022 r. WIR.II.747.3.1.2022.EP
  Wyświetleń: 428
 1399. Obwieszczenie o decyzji nr. 11/2022 z dnia 24 lutego 2022 r.
  Wyświetleń: 428
 1400. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 5 maja 2022 r. WIR.II.747.1.1.2022.JS
  Wyświetleń: 428
 1401. Ogłoszenie o naborze z dnia 04.11.2022 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Delegatura Włocławek (WPS.III.3.DW)
  Wyświetleń: 428
 1402. Obwieszczenie z dnia 21 grudnia 2021 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej WIR.V.7820.13.2021.KS
  Wyświetleń: 427
 1403. Wynik naboru na stanowisko: starszy inspektor w Punkcie Paszportowym Inowrocław w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (WSOC.I.4)
  Wyświetleń: 427
 1404. Zawiadomienie z dnia 19 stycznia 2022 r.
  Wyświetleń: 427
 1405. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Infrastruktury (WIR.V.3)
  Wyświetleń: 426
 1406. z dnia 17 grudnia 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.44.2021.JB
  Wyświetleń: 426
 1407. z dnia 15 grudnia 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.38.2021.ML
  Wyświetleń: 426
 1408. Utrata lub nieuprawnione wykorzystanie dokumentu paszportowego
  Wyświetleń: 425
 1409. z dnia 15 grudnia 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.42.2021.JB
  Wyświetleń: 424
 1410. z dnia 13 czerwca 2022 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.5.2022.ML
  Wyświetleń: 423
 1411. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 13 maja 2022 r. WIR.I.7840.3.10.2022.AP (D)
  Wyświetleń: 421
 1412. Ogłoszenie o naborze z dnia 26.04.2023 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej (WIGK.I.3)
  Wyświetleń: 421
 1413. Ogłoszenie o naborze z dnia 31.05.2023 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (WSOC.V.4.7) zastępstwo
  Wyświetleń: 421
 1414. Ogłoszenie o naborze z dnia 31.05.2023 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (WSOC.V.4), 2 etaty
  Wyświetleń: 421
 1415. WIR.II.746.1.46.2021.ML z dnia 25 stycznia 2022 r.
  Wyświetleń: 421
 1416. Ogłoszenie o naborze z dnia 20.02.2023 r. na stanowisko: strażnik w Państwowej Straży Łowieckiej w Bydgoszczy
  Wyświetleń: 420
 1417. z dnia 16 listopada 2021 r.Znak sprawy: WIR.II.746.1.35.2021.ML
  Wyświetleń: 420
 1418. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 24 marca 2022 r. WIR.V.7821.17.2021.MT
  Wyświetleń: 418
 1419. Udostępnienie treści decyzji WIR.I.7840.2.18.2022.AP
  Wyświetleń: 418
 1420. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 24 marca 2022 r. WIR.II.746.1.2.2022.ML
  Wyświetleń: 417
 1421. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 6 maja 2022 r. WIR.II.747.2.1.2022.DK
  Wyświetleń: 417
 1422. Wojewódzki Zespół do spraw Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi
  Wyświetleń: 417
 1423. z dnia 25 listopada 2021 r. Znak sprawy: WIR.V.7820.11.2021.JB
  Wyświetleń: 417
 1424. z dnia 26 października 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.48.2021.JG
  Wyświetleń: 416
 1425. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 9 czerwca 2022 r. WIR.II.746.1.2.2022.ML
  Wyświetleń: 415
 1426. ogłoszenie o naborze na stanowisko: dyspozytor medyczny w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (WBZK), 4 etaty
  Wyświetleń: 415
 1427. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 1 czerwca 2022 r. WIR.II.747.3.1.2022.EP
  Wyświetleń: 414
 1428. Ogłoszenie o naborze z dnia 20.05.2024 r. na stanowisko: starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości (WSPN.I.3)
  Wyświetleń: 414
 1429. Ogłoszenie o naborze z dnia 28.10.2022 r. na stanowisko: informatyk w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (WBZK.I.5)
  Wyświetleń: 414
 1430. Zarządzenie Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 7 kwietnia 2022
  Wyświetleń: 414
 1431. wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (WSOC.V.4.1) – zastępstwo
  Wyświetleń: 413
 1432. decyzja z dnia 30 grudnia 2021 r.
  Wyświetleń: 412
 1433. Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę - WIR.I.7840.6.14.2021.MB
  Wyświetleń: 412
 1434. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 22 marca 2024 r. w sprawie ustalenia wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych w województwie kujawsko-pomorskim
  Wyświetleń: 412
 1435. ogłoszenie o naborze na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej (WIGK.I.3)
  Wyświetleń: 412
 1436. Ogłoszenie o naborze z dnia 02.06.2023 r. na stanowisko: dyspozytor medyczny w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (WBZK.DM), 2 etaty
  Wyświetleń: 412
 1437. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej –dostawa paczek świątecznych dla dzieci pracowników Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy
  Wyświetleń: 412
 1438. Ogłoszenie Starosty Bydgoskiego - Wykaz przeznaczonych do oddania w najem lokali mieszkaniowych - Koronowo ul. Krasickiego 20
  Wyświetleń: 411
 1439. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 12 kwietnia 2022 r. WIR.II.746.1.10.2022.ML
  Wyświetleń: 410
 1440. Ogłoszenie o naborze z dnia 28.09.2023 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki do Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (WSOC.V.4.1) zastępstwo
  Wyświetleń: 410
 1441. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Biurze Finansowo-Inwestycyjnym (BFI.II.7)
  Wyświetleń: 410
 1442. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 23 marca 2022 r. WIR.II.746.1.1.2022.ML
  Wyświetleń: 409
 1443. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 28 marca 2022 r. WIR.I.7840.3.10.2022.AP (Z)
  Wyświetleń: 409
 1444. Wynik naboru na stanowisko: starszy inspektor wojewódzki w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej (WIGK.I.5 - zastępstwo)
  Wyświetleń: 409
 1445. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 7 kwietnia 2022 r. WIR.II.746.1.6.2022.ML
  Wyświetleń: 408
 1446. Ogłoszenie o naborze z dnia 22.05.2024 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Finansów i Budżetu (WFB.III.3)
  Wyświetleń: 408
 1447. z dnia 3 stycznia 2022 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.60.2021.ML
  Wyświetleń: 408
 1448. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 13 kwietnia 2022 r. WIR.II.747.2.3.2022.EP
  Wyświetleń: 407
 1449. ogłoszenie o naborze na stanowisko: starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości (WSPN.I.3)
  Wyświetleń: 407
 1450. Udostępnienie treści decyzji z dnia 13 maja 2022 r. WIR.I.7840.3.10.2022.AP
  Wyświetleń: 407
 1451. z dnia 15 grudnia 2021 r Znak sprawy: WIR.II.746.1.41.2021.JB
  Wyświetleń: 407
 1452. Nowa edycja programu Opieka 75+
  Wyświetleń: 406
 1453. Podstawowe zasady metodologiczne dotyczące oświadczeń o przyjęciu dofinansowania w programie „MALUCH+” 2022-2029
  Wyświetleń: 405
 1454. Wynik naboru na stanowisko: starszy specjalista w Wydziale Zdrowia K-PCZP (WZ.II.3)
  Wyświetleń: 404
 1455. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 29 kwietnia 2022 r. WIR.II.746.1.57.2021.ML
  Wyświetleń: 403
 1456. Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę WIR.I.7840.3.11.2022.MB
  Wyświetleń: 402
 1457. Krajowy Plan Działań Przeciwko Handlowi Ludźmi na lata 2022-2024
  Wyświetleń: 402
 1458. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 30 czerwca 2022 r. WIR.II.746.1.25.2022.ML
  Wyświetleń: 402
 1459. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 26 maja 2022 r. WIR.II.746.1.5.2022.ML
  Wyświetleń: 402
 1460. Ogłoszenie Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Bydgoszczy
  Wyświetleń: 402
 1461. WYPŁATA Karta Polaka
  Wyświetleń: 402
 1462. z dnia 31 grudnia 2021 r. WIR.II.746.1.38.2021.ML
  Wyświetleń: 402
 1463. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 29 czerwca 2022 r. WIR.II.746.1.21.2022.ML
  Wyświetleń: 401
 1464. z dnia 13 maja 2022 r. Znak sprawy: WIR.II.747.4.1.2021.EP
  Wyświetleń: 400
 1465. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 2 czerwca 2022 r. WIR.II.747.1.1.2022.JS
  Wyświetleń: 399
 1466. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 15 września 2022 r. WIR.I.7840.14.6.2022.MB (D)
  Wyświetleń: 399
 1467. Ogłoszenie o naborze z dnia 06.04.2023 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Finansów i Budżetu (WFB.III.3)
  Wyświetleń: 399
 1468. wynik naboru na stanowisko: kierownik oddziału w Biurze Wojewody (BW.II.1)
  Wyświetleń: 399
 1469. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 2 sierpnia 2022 r. WIR.I.7840.14.8.2022.MB (Z)
  Wyświetleń: 397
 1470. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 26 maja 2022 r. WIR.II.746.1.1.2022.ML
  Wyświetleń: 397
 1471. Ogłoszenie o zatrudnieniu - Specjalista w Punkcie Informacyjno - Doradczym
  Wyświetleń: 397
 1472. Ulotki w języku angielskim, polskim, ukraińskim, wietnamskim i hiszpańskim
  Wyświetleń: 396
 1473. Informacja o wydaniu decyzji Nr sprawy: WIR.I.7840.8.3.2021.MB
  Wyświetleń: 395
 1474. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 23 marca 2022 r. WIR.II.746.1.5.2022.ML
  Wyświetleń: 395
 1475. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 11 maja 2022 r. WIR.II.747.2.4.2022.DK
  Wyświetleń: 395
 1476. Program Wieloletni Senior+ na lata 2021 – 2025 Edycja 2024
  Wyświetleń: 395
 1477. STAROSTA ŻNIŃSKI - wykazy najmu nieruchomości z dnia 26 maja 2022 r.
  Wyświetleń: 395
 1478. Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę WIR.I.7840.5.24.2021.MB
  Wyświetleń: 394
 1479. Ogłoszenie o naborze z dnia 26.04.2023 r. na stanowisko: starszy specjalista w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa (WIR.I.3)
  Wyświetleń: 394
 1480. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa (WIR.III.2)
  Wyświetleń: 394
 1481. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 27 maja 2022 r. WIR.II.746.1.15.2022.ML
  Wyświetleń: 393
 1482. Ogłoszenie ciągłego naboru Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2022-2029
  Wyświetleń: 393
 1483. Ogłoszenie o naborze z dnia 20.02.2023 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (WSOC.V.4.1) zastępstwo
  Wyświetleń: 393
 1484. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Nadzoru i Kontroli (WNK.IV.2)
  Wyświetleń: 393
 1485. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa (WIR.V.3)
  Wyświetleń: 393
 1486. z dnia 19 maja 2022 r. Znak sprawy: WIR.V.7820.12.2021.KS
  Wyświetleń: 393
 1487. z dnia 20 grudnia 2021 r Znak sprawy: WIR.II.746.1.47.2021.ML
  Wyświetleń: 392
 1488. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 9 czerwca 2022 r. WIR.I.7840.12.6.2022.MB (Z)
  Wyświetleń: 391
 1489. z dnia 3 listopada 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.55.2021.JB
  Wyświetleń: 391
 1490. z dnia 10 stycznia 2022 r. WIR.I.7840.9.9.2021.AP (D)
  Wyświetleń: 391
 1491. Informacja o treści decyzji Nr 69/2022 z dnia 15 września 2022 r. WIR.I.7840.14.6.2022.MB
  Wyświetleń: 390
 1492. Informacja o wydaniu decyzji WIR.I.7840.2.18.2022.AP
  Wyświetleń: 390
 1493. Petycja z 6.12.2022 r. w sprawie relokacji planowanego przebiegu gazociągu
  Wyświetleń: 390
 1494. Wykaz, dot. sprzedaży w trybie przetargu ograniczonego działek Skarbu Państwa, ozn. nr 165/1 i 165/2 obr. 342 położonych przy ul.Fordońskiej.
  Wyświetleń: 390
 1495. Ogłoszenie o świadczenie usług dyspozytora medycznego
  Wyświetleń: 389
 1496. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej (WPS.VIII.4)
  Wyświetleń: 389
 1497. z dnia 22 czerwca 2021 r. Dotyczy sprawy: WIR.II.746.1.60.2020.JB
  Wyświetleń: 389
 1498. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 5 lipca 2022 r. WIR.II.747.5.1.2022.DK
  Wyświetleń: 388
 1499. PREZYDENT MIASTA BYDGOSZCZY ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa.
  Wyświetleń: 388
 1500. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 27 kwietnia 2022 r. WIR.V.7821.15.2021.JB
  Wyświetleń: 387
 1501. Ogłoszenie o naborze z dnia 22.02.2023 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Finansów i Budżetu (WFB.II.2)
  Wyświetleń: 387
 1502. Wynik naboru na stanowisko: inspektor w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzenia Kryzysowego (WBZK.VI.3)
  Wyświetleń: 387
 1503. z dnia 17 grudnia 2021 r Znak sprawy: WIR.II.746.1.33.2021.ML
  Wyświetleń: 387
 1504. decyzja z dnia 30 grudnia 2021 r. WIR.I.7840.8.10.2021.PK
  Wyświetleń: 386
 1505. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 28 marca 2022 r. z dnia 28 marca 2022 r.
  Wyświetleń: 386
 1506. ogłoszenie o naborze na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Finansów i Budżetu (WFB.V.5)
  Wyświetleń: 386
 1507. z dnia 17 grudnia 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.49.2021.JB
  Wyświetleń: 385
 1508. z dnia 4 stycznia 2022 r. Znak sprawy: WIR.V.7821.14.2021.MT
  Wyświetleń: 385
 1509. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 6 października 2022 r. WIR.I.7840.14.1.2022.MB (D)
  Wyświetleń: 384
 1510. ogłoszenie o naborze na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Finansów i Budżetu (WFB.III.3)
  Wyświetleń: 384
 1511. decyzja nr 5/2022 z dnia 19 stycznia 2022 r.
  Wyświetleń: 383
 1512. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 12 kwietnia 2022 r. WIR.II.746.1.3.2022.ML
  Wyświetleń: 383
 1513. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 25 maja 2022 r. WIR.II.747.2.3.2022.EP
  Wyświetleń: 382
 1514. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 15 grudnia 2022 r. WIR.II.747.2.4.2022.DK
  Wyświetleń: 381
 1515. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 7 czerwca 2022 r. WIR.II.746.1.9.2022.ML
  Wyświetleń: 381
 1516. Ogłoszenie o naborze z dnia 31.05.2023 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Finansów i Budżetu (WFB.I.7)
  Wyświetleń: 381
 1517. z dnia 15 grudnia 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.39.2021.ML
  Wyświetleń: 381
 1518. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Finansów i Budżetu (WFB.III.2)
  Wyświetleń: 380
 1519. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 1 lipca 2022 r. WIR.II.747.2.4.2022.DK
  Wyświetleń: 379
 1520. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie przystąpienia do przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko WIR.V.7820.19.2023.JB
  Wyświetleń: 379
 1521. Podział środków dla JST w ramach Programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2024
  Wyświetleń: 379
 1522. PREZYDENT MIASTA BYDGOSZCZY ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa.
  Wyświetleń: 379
 1523. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Biurze Finansowo-Inwestycyjnym (BFI.III.3)
  Wyświetleń: 379
 1524. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 26 maja 2022 r. WIR.II.746.1.2.2022.ML
  Wyświetleń: 378
 1525. z dnia 19 maja 2022 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.62.2021.ML
  Wyświetleń: 378
 1526. decyzja z dnia 30 grudnia 2021 r. WIR.I.7840.8.8.2021.MO
  Wyświetleń: 377
 1527. Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę z dnia 7 września 2022 r. WIR.I.7840.6.9.2022.MO
  Wyświetleń: 377
 1528. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (WSOC.VI.3)
  Wyświetleń: 377
 1529. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 8 czerwca 2022 r. WIR.II.746.1.1.2022.ML
  Wyświetleń: 376
 1530. Ogłoszenie o naborze z dnia 17.01.2022 r. na stanowisko - Inspektor wojewódzki w Wydziale Koordynacji Świadczeń Delegatura Urzędu w Toruniu BKO.II.210.8.2022 WKS.I.I-III.3 - 4 etaty
  Wyświetleń: 376
 1531. Ogłoszenie Starosty Bydgoskiego w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa
  Wyświetleń: 376
 1532. Ogłoszenie o naborze z dnia 02.03.2023 r. na stanowisko: starszy specjalista w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa (WIR.I.3) zastępstwo
  Wyświetleń: 375
 1533. Ogłoszenie Starosty Włocławskiego - Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do zbycia w drodze zamiany - Kruszyn
  Wyświetleń: 375
 1534. Z dnia 11 lipca 2022 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.7.2022.ML
  Wyświetleń: 375
 1535. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 27 maja 2022 r. WIR.V.7820.6.2022.MT
  Wyświetleń: 374
 1536. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 20 czerwca 2022 r. WIR.II.747.2.1.2022.DK
  Wyświetleń: 373
 1537. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO - POMORSKIEGO z dnia 25 maja 2022 r. WIR.II.746.1.64.2021.ML
  Wyświetleń: 373
 1538. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 26 kwietnia 2022 r. WIR.II.746.1.4.2022.ML
  Wyświetleń: 373
 1539. z dnia 11 lipca 2022 r. WIR.I.7840.12.6.2022.MB (D)
  Wyświetleń: 373
 1540. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 28 kwietnia 2022 r. WIR.II.746.1.60.2021.ML
  Wyświetleń: 372
 1541. STAROSTA NAKIELSKI - Ogłoszenie z dnia 10 czerwca 2022 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 372
 1542. Wyniki naboru wniosków w ramach Programu „Centra opiekuńczo-mieszkalne” finansowanego z Funduszu Solidarnościowego
  Wyświetleń: 372
 1543. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 12 lipca 2022 r. WIR.II.746.1.4.2022.ML
  Wyświetleń: 371
 1544. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Finansów i Budżetu (WFB.III.2)
  Wyświetleń: 371
 1545. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 27 czerwca 2022 r. WIR.II.746.1.8.2022.ML
  Wyświetleń: 370
 1546. PREZYDENT MIASTA BYDGOSZCZY ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa.
  Wyświetleń: 370
 1547. Udostępnienie treści decyzji z dnia 4 lipca 2022 r. WIR.I.7840.7.10.2022.AP
  Wyświetleń: 370
 1548. z dnia 10 czerwca 2022 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.6.2022.ML
  Wyświetleń: 370
 1549. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 11 października 2022 r. WIR.I.7840.12.13.2022.MB (Z)
  Wyświetleń: 368
 1550. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 26 lipca 2022 r. WIR.V.7820.9.2022.JB
  Wyświetleń: 368
 1551. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w obszarze pomocy społecznej
  Wyświetleń: 368
 1552. wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Finansów i Budżetu (WFB.V.5)
  Wyświetleń: 368
 1553. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 29 kwietnia 2022 r. WIR.II.746.1.59.2021.ML
  Wyświetleń: 367
 1554. Wynik naboru na stanowisko: informatyk w Zespole Bezpieczeństwa Informacji i Informatyki (ZBII.V.3)
  Wyświetleń: 367
 1555. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 2 sierpnia 2022 r. WIR.I.7840.14.7.2022.MB (Z)
  Wyświetleń: 366
 1556. STAROSTA LIPNOWSKI - Wykaz nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa przeznaczonej do zbycia.
  Wyświetleń: 366
 1557. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Biurze Finansowo-Inwestycyjnym (BFI.I.12)
  Wyświetleń: 366
 1558. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej (WPS.I.4)
  Wyświetleń: 366
 1559. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej (WPS.I.4)
  Wyświetleń: 366
 1560. z dnia 17 maja 2022 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.16.2022.ML
  Wyświetleń: 366
 1561. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 11 kwietnia 2022 r. WIR.II.746.1.9.2022.ML
  Wyświetleń: 365
 1562. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 28 grudnia 2022 r. WIR.V.7820.7.2022.KS
  Wyświetleń: 365
 1563. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia - Starosta Lipnowski
  Wyświetleń: 365
 1564. Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa położonej w obrębie Łowinek gmina Pruszcz przeznaczonado oddania w dzierżawę
  Wyświetleń: 365
 1565. Wynik naboru na stanowisko: starszy inspektor wojewódzki w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej (WIGK.I.5) – zastępstwo
  Wyświetleń: 365
 1566. z dnia 10 sierpnia 2022 r. WIR.I.7840.14.4.2022.MB (Z)
  Wyświetleń: 364
 1567. Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę WIR.I.7840.1.3.2022.PK
  Wyświetleń: 363
 1568. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 25 maja 2022 r. WIR.II.746.1.18.2022.ML
  Wyświetleń: 363
 1569. Ogłoszenie o naborze z dnia 18.11.2022 r. na stanowisko: starszy inspektor wojewódzki w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej (WIGK.I.5) – zastępstwo
  Wyświetleń: 363
 1570. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 8 czerwca 2022 r. WIR.II.746.1.23.2022.ML
  Wyświetleń: 362
 1571. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 13 lipca 2022 r. WIR.V.7821.2.2021.KS
  Wyświetleń: 361
 1572. Ogłoszenie o naborze z dnia 18.07.2023 r. na stanowisko: starszy specjalista w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa (WIR.I.3)
  Wyświetleń: 361
 1573. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Delegatura Włocławek (WPS.III.3.DW)
  Wyświetleń: 361
 1574. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (WSOC.V.4)
  Wyświetleń: 361
 1575. Wynik naboru na stanowisko: rzemieślnik wykwalifikowany w Biurze Finansowo-Inwestycyjnym
  Wyświetleń: 361
 1576. z dnia 18 maja 2022 r. Znak sprawy: WIR.V.7821.3.2022.MT
  Wyświetleń: 361
 1577. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 15 lipca
  Wyświetleń: 360
 1578. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 6 maja 2022 r. WIR.II.746.1.12.2022.ML
  Wyświetleń: 360
 1579. Ogłoszenie o naborze z dnia 22.02.2023 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Biurze Finansowo-Inwestycyjnym (BFI.I.9)
  Wyświetleń: 360
 1580. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Delegatura Toruń (WSOC.DT.III.5)
  Wyświetleń: 360
 1581. z dnia 18 maja 2022 r.Znak sprawy: WIR.II.746.1.60.2021.ML
  Wyświetleń: 360
 1582. decyzja Nr 45/2022 z dnia 11 lipca 2022 r.
  Wyświetleń: 359
 1583. Ogłoszenie Starosty Toruńskiego - Wykaz nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących własność Skarbu Państwa, przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu.
  Wyświetleń: 359
 1584. Ogłoszenie Wojewody Kujawsko – Pomorskiego o możliwości realizacji zadania publicznego dotyczącego pomocy na rzecz obywateli Ukrainy z dnia 6 marca 2024 r.
  Wyświetleń: 359
 1585. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 20 września 2022 r. WIR.II.746.1.18.2022.ML
  Wyświetleń: 357
 1586. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 6 czerwca 2022 r. WIR.I.7840.7.10.2022.AP (Z)
  Wyświetleń: 357
 1587. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 28 listopada 2023 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej WIR.V.7820.23.2023.KS
  Wyświetleń: 356
 1588. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 29 kwietnia 2022 r. WIR.II.746.1.62.2021.ML
  Wyświetleń: 356
 1589. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Delegatura Toruń (WSOC.DT.III.5)
  Wyświetleń: 356
 1590. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 25 maja 2022 r. WIR.II.746.1.17.2022.ML
  Wyświetleń: 355
 1591. Wynik naboru na stanowisko: starszy inspektor w Biurze Finansowo-Inwestycyjnym (BFI.I.14)
  Wyświetleń: 355
 1592. z dnia 16 maja 2022 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.59.2021.ML
  Wyświetleń: 355
 1593. Ogłoszenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia - zapobiegania zakażeniom HIV i zwalczania AIDS, w ramach dotacji celowej z budżetu państwa, przyznanej na ten cel w roku 2022.
  Wyświetleń: 353
 1594. PREZYDENT MIASTA WŁOCŁAWEK ogłasza I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa.
  Wyświetleń: 353
 1595. Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczony do zamiany
  Wyświetleń: 353
 1596. z dnia 3 sierpnia 2022 r. Znak sprawy: WIR.II.747.5.1.2022.DK
  Wyświetleń: 353
 1597. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 6 czerwca 2022 r. WIR.II.746.1.64.2021.ML
  Wyświetleń: 352
 1598. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 4 października 2022 r. WIR.II.747.3.2.2022.EP
  Wyświetleń: 352
 1599. Ogłoszenie o naborze z dnia 06.04.2023 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Finansów i Budżetu (WFB.II.2)
  Wyświetleń: 352
 1600. Ogłoszenie wykazu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze przetargowej.
  Wyświetleń: 352
 1601. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia po raz pierwszy w trybie przetargowym
  Wyświetleń: 352
 1602. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 24 października 2022 r. WIR.II.747.2.1.2022.DK
  Wyświetleń: 351
 1603. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 23 czerwca 2022 r. WIR.I.7840.14.1.2022.MB (Z)
  Wyświetleń: 351
 1604. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 4 lipca 2022 r. WIR.I.7840.7.10.2022.AP (D)
  Wyświetleń: 350
 1605. z dnia 18 maja 2022 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.57.2021.ML
  Wyświetleń: 350
 1606. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 22 czerwca 2022 r. WIR.II.746.1.7.2022.ML
  Wyświetleń: 349
 1607. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Punkcie Paszportowym w Grudziądzu w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (WSOC.III.3)
  Wyświetleń: 349
 1608. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 26 maja 2022 r. WIR.II.746.1.6.2022.ML
  Wyświetleń: 348
 1609. ogłoszenie o naborze na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa (WIR.III.2)
  Wyświetleń: 348
 1610. Ogłoszenie Starosty Włocławskiego - Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do zbycia w drodze zamiany - Kowal
  Wyświetleń: 347
 1611. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 6 maja 2022 r. WIR.II.746.1.14.2022.ML
  Wyświetleń: 346
 1612. Ogłoszenie o naborze z dnia 18.07.2023 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa (WIR.IV.7)
  Wyświetleń: 346
 1613. PREZYDENT MIASTA BYDGOSZCZY ogłasza wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do wydzierżawienia i najmu przy ul. Nad Wisłą ,Wojska Polskiego i Modrzewiowej.
  Wyświetleń: 346
 1614. Wynik naboru na stanowisko: starszy inspektor w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (WSOC.I.), 2 etaty
  Wyświetleń: 346
 1615. Ogłoszenie Starosty Tucholskiego - Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
  Wyświetleń: 345
 1616. Wynik naboru na stanowisko: główny specjalista w Biurze Kadrowo-Organizacyjnym (BKO.II.2)
  Wyświetleń: 345
 1617. z dnia 11 sierpnia 2022 r. Znak sprawy: WIR.II.747.5.2.2022.DK
  Wyświetleń: 345
 1618. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 19 września 2022 r. WIR.II.746.1.17.2022.ML
  Wyświetleń: 344
 1619. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w obszarze pomocy społecznej
  Wyświetleń: 344
 1620. PREZYDENT MIASTA BYDGOSZCZY - Wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie przetargowym.
  Wyświetleń: 344
 1621. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (WSOC.V.4), 2 etaty
  Wyświetleń: 344
 1622. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 21 czerwca 2022 r. WIR.II.746.1.22.2022.ML
  Wyświetleń: 343
 1623. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 14 lipca 2022 r. WIR.II.747.5.2.2022.DK
  Wyświetleń: 343
 1624. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 29 września 2022 r. WIR.V.7820.6.2022.MT
  Wyświetleń: 343
 1625. ogłoszenie o naborze na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości (WSPN.II.7)
  Wyświetleń: 343
 1626. Ogłoszenie o zgromadzeniu publicznym - Ciechocinek
  Wyświetleń: 343
 1627. Ogłoszenie Starosty Bydgoskiego - Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do oddania w użyczenie - Tryszczyn
  Wyświetleń: 343
 1628. ogłoszenie o naborze na stanowisko: rzemieślnik wykwalifikowany w Biurze Finansowo-Inwestycyjnym (BFI)
  Wyświetleń: 342
 1629. Ogłoszenie Starosty Włocławskiego - Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do zbycia w drodze darowizny - Lubanie
  Wyświetleń: 342
 1630. Wynik naboru na stanowisko: psycholog w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (WBZK.VIII.3)
  Wyświetleń: 341
 1631. Informacja o udostępnieniu treści decyzji WIR.I.7840.9.2.2022.AP
  Wyświetleń: 340
 1632. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 22 lutego 2023 r. WIR.II.747.2.7.2022.EP
  Wyświetleń: 340
 1633. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 14 marca 2023 r. WIR.V.7820.7.2023.JB
  Wyświetleń: 340
 1634. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 8 września 2022 r. WIR.II.747.3.1.2022.EP
  Wyświetleń: 339
 1635. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 26 maja 2022 r. WIR.II.746.1.9.2022.ML
  Wyświetleń: 339
 1636. Wynik naboru na stanowisko: operator numerów alarmowych CPR w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego – 3 etaty
  Wyświetleń: 339
 1637. wynik naboru na stanowisko: starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości (WSPN.I.4)
  Wyświetleń: 339
 1638. Zgłoszenie Zgromadzenia Publicznego z dnia 12 lipca 2022 r. Grudziądz 16.07.2022 r.
  Wyświetleń: 339
 1639. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 29 grudnia 2022 r. WIR.II.747.2.7.2022.EP
  Wyświetleń: 338
 1640. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO - POMORSKIEGO z dnia 5 września 2022 r. WIR.II.747.2.2.2022
  Wyświetleń: 338
 1641. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 13 kwietnia 2022 r. WIR.II.747.18.2017.AK/JS
  Wyświetleń: 338
 1642. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 26 września 2022 r. WIR.II.746.1.33.2022.JG
  Wyświetleń: 338
 1643. wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (WSOC.V.4.7), zastępstwo
  Wyświetleń: 337
 1644. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 27 lipca 2022 r. WIR.II.747.2.2.2022
  Wyświetleń: 336
 1645. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 7 września 2022 r. WIR.I.7840.14.7.2022.MB (D)
  Wyświetleń: 336
 1646. PREZYDENT MIASTA BYDGOSZCZY ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa.
  Wyświetleń: 336
 1647. O NABORZE ORAZ TRYB DOKONYWANIA POPRAWEK I WYJAŚNIEŃ
  Wyświetleń: 335
 1648. PREZYDENT MIASTA BYDGOSZCZY ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa. ul. Ks. Józefa Schulza
  Wyświetleń: 335
 1649. PREZYDENT MIASTA WŁOCŁAWEK ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Lubień Kujawski w użytkowaniu wieczystym Skarbu Państwa.
  Wyświetleń: 335
 1650. Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę WIR.I.7840.9.3.2022.MB
  Wyświetleń: 334
 1651. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 19 grudnia 2022 r. WIR.V.7821.10.2022.KS
  Wyświetleń: 334
 1652. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 21 października 2022 r. WIR.II.746.1.39.2022.JB
  Wyświetleń: 334
 1653. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 4 października 2022 r. WIR.II.747.3.2.2022.EP
  Wyświetleń: 334
 1654. Wynik naboru na stanowisko: dyspozytor medyczny – 2 etaty w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
  Wyświetleń: 334
 1655. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (WSOC.V.4) – 2 etaty
  Wyświetleń: 334
 1656. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 12 lipca 2022 r. WIR.II.746.1.8.2022.ML
  Wyświetleń: 333
 1657. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (WSOC.V.4.1) - zastępstwo
  Wyświetleń: 333
 1658. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 21 grudnia 2022 r. WIR.II.747.2.6.2022.DK
  Wyświetleń: 332
 1659. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 29 września 2022 r. WIR.II.746.1.27.2022.ML
  Wyświetleń: 331
 1660. Ogłoszenie Starosty Radziejowskiego - wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem
  Wyświetleń: 331
 1661. wynik naboru na stanowisko: dyspozytor medyczny – 4 etaty w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
  Wyświetleń: 331
 1662. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Finansów i Budżetu (WFB.II.2)
  Wyświetleń: 331
 1663. Zapytanie ofertowe – Kurs języka ukraińskiego realizowany w ramach projektu nr 14/14-2022/OG-FAMI pt.: „Działania Wojewody Kujawsko –Pomorskiego na rzecz uchodźców z Ukrainy”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.
  Wyświetleń: 331
 1664. Ogłoszenie o naborze z dnia 17.01.2022 r. na stanowisko - Starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości WSPN.1.2
  Wyświetleń: 330
 1665. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (WSOC.V.4)
  Wyświetleń: 330
 1666. Materiał informacyjny Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej ws. stosowania reguł konkurencyjności przez OOW, których nie dotyczy PZP realizujących zadanie tworzenia miejsc opieki z Programu Maluch+2022-20229 z KPO i FERS
  Wyświetleń: 329
 1667. Udostępnienie treści decyzji nr 90/2022 z dnia 5 grudnia 2022 r.
  Wyświetleń: 329
 1668. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 23 września 2022 r. WIR.II.746.1.21.2022.ML
  Wyświetleń: 328
 1669. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 15 lipca 2022 r. WIR.II.746.1.12.2022.ML
  Wyświetleń: 328
 1670. z dnia 11 sierpnia 2022 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.22.2022.ML
  Wyświetleń: 327
 1671. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 7 września 2022 r. WIR.II.747.5.3.2022.DK
  Wyświetleń: 326
 1672. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 21 października 2022 r. WIR.II.747.1.3.2022.JS
  Wyświetleń: 326
 1673. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 19.01.2024 r.
  Wyświetleń: 326
 1674. wynik naboru na stanowisko: dyspozytor medyczny w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (WBZK.DM) – 4 etaty
  Wyświetleń: 326
 1675. Wynik naboru na stanowisko: starszy inspektor w Wydziale Koordynacji Świadczeń (WKS.III.1)
  Wyświetleń: 326
 1676. z dnia 10 sierpnia 2022 r. Znak sprawy: WIR.II.747.5.2.2022.DK
  Wyświetleń: 326
 1677. Zmiana w zakresie grupy docelowej, w części V – zakres podmiotowy i przedmiotowy programu - edycja 2023
  Wyświetleń: 326
 1678. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 8 września 2022 r. WIR.II.747.2.4.2022.DK
  Wyświetleń: 325
 1679. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Finansów i Budżetu (WFB.I.7)
  Wyświetleń: 325
 1680. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Biurze Finansowo-Inwestycyjnym (BFI.I.9)
  Wyświetleń: 325
 1681. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa (WIR.V.3) zastępstwo
  Wyświetleń: 325
 1682. ogłoszenie o naborze na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa (WIR.IV.7)
  Wyświetleń: 324
 1683. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Finansów i Budżetu (WFB.II.2)
  Wyświetleń: 324
 1684. Obwieszczenie o wniesieniu odwołań WIR.II.747.3.1.2022.EP
  Wyświetleń: 323
 1685. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 5 grudnia 2022 r. WIR.I.7840.14.4.2022.MB (D)
  Wyświetleń: 322
 1686. Tryb dokonywania poprawek i wyjaśnień braków lub błędów wniosku na realizację Programu „Centra opiekuńczo-mieszkalne"
  Wyświetleń: 322
 1687. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej (WPS.III.3)
  Wyświetleń: 322
 1688. decyzja z dnia 30 grudnia 2021 r
  Wyświetleń: 321
 1689. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 16 listopada 2022 r. WIR.I.7840.12.13.2022.MB (D)
  Wyświetleń: 321
 1690. Ogłoszenie o naborze z dnia 18.07.2023 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa (WIR.III.2)
  Wyświetleń: 321
 1691. OGŁOSZENIE ZMIANY PROGRAMU ORAZ WZNOWIENIE NABORU CIĄGŁEGO WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE TWORZENIA MIEJSC OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 I FUNKCJONOWANIA NOWOTWORZONYCH MIEJSC OPIEKI
  Wyświetleń: 321
 1692. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 8 września 2022 r. WIR.II.746.1.63.2021.ML
  Wyświetleń: 320
 1693. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 6 września 2022 r. WIR.V.7820.8.2022.MT
  Wyświetleń: 320
 1694. Wyniki I tury naboru ciągłego programu Maluch + 2022-2029
  Wyświetleń: 320
 1695. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 23 września 2022 r. WIR.II.746.1.22.2022.ML
  Wyświetleń: 319
 1696. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 29 grudnia 2022 r. WIR.I.7840.12.15.2022.MB (Z)
  Wyświetleń: 319
 1697. Ogłoszenie o naborze z dnia 02.06.2023 r. na stanowisko: rzemieślnik wykwalifikowany w Biurze Finansowo-Inwestycyjnym
  Wyświetleń: 319
 1698. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Finansów i Budżetu (WFB.II.2)
  Wyświetleń: 319
 1699. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Finansów i Budżetu (WFB.III.3)
  Wyświetleń: 319
 1700. Informacja o treści decyzji z dnia 4 kwietnia 2022 - WIR.I.7840.5.24.2021.MB
  Wyświetleń: 318
 1701. Ogłoszenie Starosty Świeckiego - Wykaz lokali użytkowych w zasobie nieruchomości Skarbu Państwa położonych przy ul. Mickiewicza 27 w Świeciu przeznaczonych do oddania w najem w trybie przetargu ustnego nieograniczonego
  Wyświetleń: 318
 1702. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (WSOC.V.4) na zastępstwo
  Wyświetleń: 318
 1703. Nagrody specjalne Ministra Rodziny i Polityki Społecznej
  Wyświetleń: 317
 1704. Udostępnienie treści decyzji Nr. 77/2022 z dnia 6 października 2022 r. WIR.I.7840.14.1.2022.MB
  Wyświetleń: 317
 1705. Wytyczne w sprawie postępowania w zakresie integracji cudzoziemców – w języku rosyjskim
  Wyświetleń: 317
 1706. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 22 września 2022 r. WIR.II.746.1.32.2022.JG
  Wyświetleń: 316
 1707. Ogłoszenie Starosty Nakielskiego z dnia 8 sierpnia 2022 roku w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia
  Wyświetleń: 316
 1708. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej (WPS.VIII.4)
  Wyświetleń: 316
 1709. z dnia 9 sierpnia 2022 r. WIR.II.746.1.29.2022.ML
  Wyświetleń: 316
 1710. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej – Dostawa paczek świątecznych dla dzieci pracowników Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 04.11.2022 r.
  Wyświetleń: 316
 1711. OGŁOSZENIE STAROSTY BYDGOSKIEGO z dnia 12.01.2023 r. w sprawie przetargów ustnych ograniczonych na dzierżawę nieruchomości rolnych położonych w Jarużynie, gmina Osielsko
  Wyświetleń: 315
 1712. Ogłoszenie Starosty Nakielskiego z dnia 10 czerwca 2022 roku w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem i dzierżawę
  Wyświetleń: 315
 1713. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Zdrowia K-P CZP (WZ.II.5)
  Wyświetleń: 315
 1714. z dnia 16 września 2022 r.Znak sprawy: WIR.II.746.1.16.2022.ML
  Wyświetleń: 315
 1715. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 18 listopada 2022 r. WIR.II.747.2.6.2022.DK
  Wyświetleń: 313
 1716. Wynik naboru na stanowisko: starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości Delegatura Toruń (WSPN.DT.5)
  Wyświetleń: 313
 1717. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 11 stycznia 2023 r. WIR.I.7840.14.10.2022.MB (Z)
  Wyświetleń: 312
 1718. Wynik naboru na stanowisko: starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości (WSPN.IV.8)
  Wyświetleń: 312
 1719. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 6 października 2022 r. WIR.II.746.1.31.2022.JG
  Wyświetleń: 311
 1720. Udostępnienie treści decyzji Nr 85/2022 z dnia 16 listopada 2022 r.
  Wyświetleń: 311
 1721. Wynik naboru na stanowisko: sekretarz w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (WBZK.I)
  Wyświetleń: 311
 1722. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 5 września 2022 r. WIR.I.7840.12.10.2022.MB (Z)
  Wyświetleń: 310
 1723. ogłoszenie o naborze na stanowisko: starszy specjalista w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa (WIR.I.3)
  Wyświetleń: 310
 1724. Wynik naboru na stanowisko: inspektor w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa WIR.III.5 (od dnia 30 kwietnia 2024 roku Wydział Infrastruktury)
  Wyświetleń: 310
 1725. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 21 listopada 2022 r. WIR.II.747.2.7.2022.EP
  Wyświetleń: 309
 1726. Wynik naboru na stanowisko: dyspozytor medyczny w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (WBZK.DM) – 4 etaty
  Wyświetleń: 309
 1727. Wynik naboru na stanowisko: starszy specjalista w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa (WIR.I.3)
  Wyświetleń: 309
 1728. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 5 sierpnia 2022 r. WIR.II.747.5.1.2022.DK
  Wyświetleń: 308
 1729. OGŁOSZENIE STAROSTY TORUŃSKIEGO w sprawie wykazu nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do zawarcia umowy dzierżawy.
  Wyświetleń: 308
 1730. Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia - zapobiegania zakażeniom HIV i zwalczania AIDS w ramach dotacji celowej z budżetu państwa, przyznanej na ten cel w 2022 r.
  Wyświetleń: 308
 1731. Wynik naboru na stanowisko: pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych w Zespole Bezpieczeństwa Informacji i Informatyki (ZBII.1)
  Wyświetleń: 308
 1732. Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa położonej przy ul. Laskowickiej 2 w Świeciu przeznaczonado oddania w dzierżawę
  Wyświetleń: 307
 1733. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 5 sierpnia 2022 r. WIR.II.746.1.23.2022.ML
  Wyświetleń: 305
 1734. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 3 sierpnia 2022 r. WIR.I.7840.14.2.2022.MB (Z)
  Wyświetleń: 305
 1735. STAROSTA RADZIEJOWSKI ogłasza wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, przeznaczonych do najmu.
  Wyświetleń: 305
 1736. Informacja o treści decyzji z 6 maja 2022 r. WIR.I.7840.3.11.2022.MB
  Wyświetleń: 304
 1737. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 15 grudnia 2022 r. WIR.II.747.1.3.2022.JS
  Wyświetleń: 304
 1738. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 25 października 2022 r. WIR.II.746.1.36.2022.ML
  Wyświetleń: 304
 1739. Udostępnienie treści decyzji z dnia 8 kwietnia 2022 r. WIR.I.7840.2.3.2022.MO
  Wyświetleń: 304
 1740. Wynik naboru na stanowisko: dyspozytor medyczny w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarzadzania Kryzysowego , 2 etaty
  Wyświetleń: 303
 1741. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Finansów i Budżetu Delegatura Włocławek (WFB.III.4.DW)
  Wyświetleń: 303
 1742. Wynik naboru na stanowisko: starszy księgowy w Biurze Finansowo-Inwestycyjnym (BFI.I.5)
  Wyświetleń: 303
 1743. Wyniki naboru wniosków z Programu „Centra opiekuńczo-mieszkalne”.
  Wyświetleń: 303
 1744. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 1 grudnia 2022 r. WIR.V.7821.11.2022.JB
  Wyświetleń: 302
 1745. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 31 maja 2024 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej WIR.V.7820.28.2023.KS
  Wyświetleń: 302
 1746. ogłoszenie o naborze na stanowisko: inspektor wojewódzki w Biurze Finansowo-Inwestycyjnym (BFI.I.9)
  Wyświetleń: 302
 1747. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Finansów i Budżetu (WFB.II.2)
  Wyświetleń: 302
 1748. z dnia 17 października 2022 r Znak sprawy: WIR.II.746.1.25.2022.ML
  Wyświetleń: 301
 1749. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 31 sierpnia 2022 r. WIR.II.747.2.3.2022.EP
  Wyświetleń: 300
 1750. Udostępnienie treści decyzji Nr 83/2022 z dnia 24 października 2022 r.
  Wyświetleń: 300
 1751. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej (WPS.VIII.6)
  Wyświetleń: 300
 1752. z dnia 18 października 2022 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.30.2022.ML
  Wyświetleń: 300
 1753. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 2 grudnia 2022 r. WIR.II.747.2.7.2022.EP
  Wyświetleń: 299
 1754. PREZYDENT MIASTA BYDGOSZCZY ogłasza wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie przetargowym. ul. Marszałka Focha, ul. Wojska Polskiego
  Wyświetleń: 299
 1755. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 29 lipca 2022 r. WIR.V.7820.13.2021.KS
  Wyświetleń: 298
 1756. Ogłoszenie o naborze wniosków z Programu „Centra opiekuńczo-mieszkalne”
  Wyświetleń: 298
 1757. Udostępnienie treści decyzji Nr 54/2022 z dnia 8 sierpnia 2022 r.
  Wyświetleń: 297
 1758. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 3 sierpnia 2022 r. WIR.II.747.2.1.2022.DK
  Wyświetleń: 295
 1759. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 2 listopada 2022 r. WIR.II.747.2.5.2022.DK
  Wyświetleń: 295
 1760. Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach Programu COM 2022
  Wyświetleń: 295
 1761. wyniki naborów na stanowiska: inspektor wojewódzki w Wydziale Nadzoru i Kontroli (WNK.V.2)
  Wyświetleń: 295
 1762. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 4 listopada 2022 r. WIR.II.747.5.4.2022.DK
  Wyświetleń: 294
 1763. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa (WIR.V.3)
  Wyświetleń: 294
 1764. z dnia 11 sierpnia 2022 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.3.2022.ML
  Wyświetleń: 294
 1765. STAROSTA CHEŁMIŃSKI ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem stanowiącej własność Skarbu Państwa
  Wyświetleń: 293
 1766. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 15 grudnia 2022 r. WIR.II.746.1.27.2022.ML
  Wyświetleń: 292
 1767. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Zdrowia K-PCZP (WZ.III.3)
  Wyświetleń: 292
 1768. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 24 listopada 2022 r. WIR.I.7840.14.2.2022.MB (D)
  Wyświetleń: 291
 1769. Udostępnienie treści decyzji Nr. 67/2022 z dnia 7 września 2022 r.
  Wyświetleń: 291
 1770. Wynik naboru na stanowiska: inspektor wojewódzki w Biurze Finansowo-Inwestycyjnym (BFI.I.9)
  Wyświetleń: 291
 1771. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 15 listopada 2022 r. WIR.I.7840.12.14.2022.MB (Z)
  Wyświetleń: 290
 1772. OGŁOSZENIE STAROSTY NAKIELSKIEGO z dnia 14 czerwca 2022 roku
  Wyświetleń: 290
 1773. Wynik naboru na stanowisko: informatyk w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (WBZK.I.5)
  Wyświetleń: 290
 1774. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa (WIR.III.2)
  Wyświetleń: 290
 1775. wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (WSOC.V.4), 2 etaty
  Wyświetleń: 290
 1776. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 21 grudnia 2022 r. WIR.I.7840.12.16.2022.MB (Z)
  Wyświetleń: 289
 1777. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 7 września 2022 r. WIR.V.7820.5.2022.JB
  Wyświetleń: 289
 1778. PREZYDENT MIASTA GRUDZIĄDZA ogłasza wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie przetargu ograniczonego do właścicieli nieruchomości przyległych
  Wyświetleń: 289
 1779. z dnia 21 lipca 2022 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.10.2022.ML
  Wyświetleń: 289
 1780. z dnia 22 marca 2023 r. WIR.II.746.1.5.2023.ML
  Wyświetleń: 289
 1781. Udostępnienie treści decyzji Nr. 12/2022 z dnia 7 września 2022 r. WIR.II.747.5.3.2022.DK
  Wyświetleń: 287
 1782. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 10 sierpnia 2022 r. WIR.II.746.1.28.2022.ML
  Wyświetleń: 286
 1783. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 24 października 2022 r. WIR.II.746.1.29.2022.ML
  Wyświetleń: 286
 1784. PREZYDENT MIASTA BYDGOSZCZY ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa.
  Wyświetleń: 286
 1785. STAROSTA SĘPOLEŃSKI ogłasza wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, przeznaczonych do sprzedaży.
  Wyświetleń: 286
 1786. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 29 lipca 2022 r. WIR.V.7821.5.2022.JB
  Wyświetleń: 285
 1787. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 17 listopada 2022 r. WIR.II.746.1.42.2022.ML
  Wyświetleń: 285
 1788. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 22 lipca 2022 r. WIR.II.746.1.14.2022.ML
  Wyświetleń: 285
 1789. wyniki naborów na stanowiska: inspektor wojewódzki w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (WSOC.V.4)
  Wyświetleń: 285
 1790. z dnia 26 maja 2023 r. WIR.II.746.1.4.2023.ML
  Wyświetleń: 285
 1791. ogłoszenie o naborze na stanowisko: starszy inspektor w Biurze Finansowo-Inwestycyjnym (BFI.I14)
  Wyświetleń: 284
 1792. STAROSTA BYDGOSKI informuje o przeznaczeniu do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa
  Wyświetleń: 284
 1793. PREZYDENT MIASTA BYDGOSZCZY ogłasza wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie przetargowym. ul. Marii Curie Skłodowskiej
  Wyświetleń: 283
 1794. Wynik naboru na stanowisko: rzemieślnik wykwalifikowany w Biurze Finansowo-Inwestycyjnym
  Wyświetleń: 282
 1795. Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę: WIR.I.7840.9.2.2022.AP
  Wyświetleń: 281
 1796. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 7 listopada 2022 r. WIR.V.7821.9.2022.MT
  Wyświetleń: 281
 1797. Udostępnienie treści decyzji nr 16/2022 z dnia 21 grudnia 2022 r., znak: WIR.II.747.3.2.2022.EP
  Wyświetleń: 281
 1798. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 4 listopada 2022 r. WIR.II.746.1.28.2022.ML
  Wyświetleń: 280
 1799. OGŁOSZENIE STAROSTY INOWROCŁAWSKIEGO z dnia 11.01.2023 r. wykaz nieruchomości przeznaczonych wydzierżawienia
  Wyświetleń: 280
 1800. PREZYDENT MIASTA BYDGOSZCZY ogłasza wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie przetargowym.
  Wyświetleń: 280
 1801. Sprawozdanie finansowe za 2022 r. – KPUW w Bydgoszczy oraz dysponent części budżetowej Wojewoda Kujawsko-Pomorski
  Wyświetleń: 280
 1802. Wynik naboru na stanowisko: kierownik oddziału w Wydziale Organizacyjnym WO (BFI.II.1)
  Wyświetleń: 279
 1803. z dnia 10 sierpnia 2022 r. WIR.I.7840.14.6.2022.MB (Z)
  Wyświetleń: 279
 1804. z dnia 20 lipca 2022 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.24.2022.ML
  Wyświetleń: 279
 1805. Ogłoszenie Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Bydgoszczy
  Wyświetleń: 278
 1806. Plany kontroli
  Wyświetleń: 278
 1807. STAROSTA TORUŃSKI reprezentujący Skarb Państwa podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do zawarcia umowy dzierżawy ze spółką Orange Polska S.A
  Wyświetleń: 278
 1808. Udostępnienie treści decyzji nr 16/2023 z dnia 15 lutego 2023 r. WIR.I.7840.2.58.2022.PK
  Wyświetleń: 278
 1809. Udostępnienie treści decyzji WIR.I.7840.3.28.2022.AP
  Wyświetleń: 278
 1810. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 5 września 2022 r. WIR.I.7840.14.8.2022.MB (D)
  Wyświetleń: 277
 1811. z dnia 27 stycznia 202 r. Znak sprawy: WIR.V.7820.15.2021.MT
  Wyświetleń: 277
 1812. z dnia 11 sierpnia 2022 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.21.2022.ML
  Wyświetleń: 277
 1813. z dnia 29 czerwca 2023 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 277
 1814. Informacja o wydaniu decyzji WIR.I.7840.3.28.2022.AP
  Wyświetleń: 276
 1815. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 25 lipca 2022 r. WIR.II.746.1.19.2022.ML
  Wyświetleń: 276
 1816. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 28 listopada 2023 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej WIR.V.7820.19.2023.JB
  Wyświetleń: 276
 1817. Udostępnienie treści decyzji 47/2022 z dnia 19 lipca 2022 r. (znak WIR.I.7840.1.3.2022.PK)
  Wyświetleń: 276
 1818. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 2 lutego 2023 r. WIR.II.747.1.4.2022.JS
  Wyświetleń: 275
 1819. wyniki naborów na stanowiska: inspektor wojewódzki w Wydziale Nadzoru i Kontroli Delegatura Toruń (WNK.DT.IV.2)
  Wyświetleń: 275
 1820. Z dnia 10 sierpnia 2022r., znak WIR.V.7821.10.2021.AW
  Wyświetleń: 275
 1821. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 1 sierpnia 2022 r. WIR.II.746.1.10.2022.ML
  Wyświetleń: 274
 1822. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 19 grudnia 2022 r. WIR.II.747.1.4.2022.JS
  Wyświetleń: 274
 1823. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 29 lipca 2022 r. WIR.V.7820.12.2021.KS
  Wyświetleń: 274
 1824. Zmiany w realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023
  Wyświetleń: 274
 1825. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 22 grudnia 2022 r. WIR.I.7840.14.7.2022.MB
  Wyświetleń: 273
 1826. wynik naboru na stanowisko: starszy specjalista w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa (WIR.I.3)
  Wyświetleń: 273
 1827. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 9 lutego 2023 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej WIR.V.7820.8.2022.MT
  Wyświetleń: 272
 1828. Ogłoszenie o naborze z dnia 31.05.2023 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (WSOC.V.4.1) zastępstwo
  Wyświetleń: 272
 1829. Ogłoszenie o zgromadzeniu publicznym 21.08.2022 w Grudziądzu
  Wyświetleń: 272
 1830. Ogłoszenie z dnia 22.05.2024 r. o naborze na stanowisko Naczelnego Lekarza Uzdrowiska dla Uzdrowisk Inowrocław i Wieniec Zdrój
  Wyświetleń: 272
 1831. PREZYDENT MIASTA BYDGOSZCZY ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa.
  Wyświetleń: 271
 1832. Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę w sprawie: WIR.I.7840.2.14.2022.MO
  Wyświetleń: 270
 1833. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 31 sierpnia 2022 r. WIR.II.747.5.2.2022.DK
  Wyświetleń: 270
 1834. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 02 grudnia 2022 r. WIR.II.746.1.41.2022.JG
  Wyświetleń: 270
 1835. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 19 stycznia 2023 r. WIR.I.7840.14.6.2022.MB
  Wyświetleń: 270
 1836. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 24 października 2022 r. WIR.I.7840.12.10.2022.MB (D)
  Wyświetleń: 270
 1837. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 2 stycznia 2023 r. WIR.II.746.1.13.2022.ML
  Wyświetleń: 270
 1838. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 11 stycznia 2024 r. WIR.II.747.1.4.2023.JS
  Wyświetleń: 269
 1839. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 11 stycznia 2023 r. WIR.I.7840.12.14.2022.MB (D)
  Wyświetleń: 269
 1840. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 23 stycznia 2023 r. WIR.II.746.3.1.2022.ML
  Wyświetleń: 269
 1841. Wynik naboru na stanowisko: starszy inspektor wojewódzki w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej (WIGK.I.5) – zastępstwo
  Wyświetleń: 269
 1842. Wynik naboru na stanowisko: starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości Delegatura Urzędu w Toruniu (WSPN.DT.3)
  Wyświetleń: 269
 1843. Wynik naboru na stanowisko: starszy specjalista w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa (WIR.I.3)
  Wyświetleń: 269
 1844. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 27 lipca 2022 r. WIR.II.746.1.23.2022.ML
  Wyświetleń: 268
 1845. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Finansów i Budżetu (WFB.III.3)
  Wyświetleń: 268
 1846. Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę WIR.I.7840.2.22.2022.PK
  Wyświetleń: 267
 1847. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 25 lipca 2022 r. WIR.V.7821.16.2021.JB
  Wyświetleń: 267
 1848. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 2 sierpnia 2022 r. WIR.II.746.1.61.2021.ML
  Wyświetleń: 267
 1849. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 4 stycznia 2023 r. WIR.II.746.1.14.2022.ML
  Wyświetleń: 267
 1850. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO–POMORSKIEGO z dnia 31 stycznia 2023 r. WIR.II.746.1.58.2021.EP
  Wyświetleń: 267
 1851. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 17.08.2022 WIR.II.747.5.3.2022.DK
  Wyświetleń: 266
 1852. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 13 września 2022 r. WIR.II.746.1.3.2022.ML
  Wyświetleń: 266
 1853. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 25 marca 2022 r. WIR.II.746.1.8.2022.JB
  Wyświetleń: 266
 1854. PREZYDENT MIASTA BYDGOSZCZY ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa.
  Wyświetleń: 266
 1855. PREZYDENT MIASTA BYDGOSZCZY ogłasza wykaz nieruchomości będącej przedmiotem darowizny na rzecz Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy ul. Juliusza Słowackiego
  Wyświetleń: 266
 1856. z dnia 7 czerwca 2023 r. WIR.II.747.2.4.2023.EP
  Wyświetleń: 266
 1857. ogłoszenie o naborze na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości (WSPN.II.6)
  Wyświetleń: 265
 1858. ogłoszenie o naborze na stanowisko: starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości (WSPN.I.3)
  Wyświetleń: 265
 1859. OGŁOSZENIE STAROSTY ŚWIECKIEGO z dnia 22.12.2022 r. wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do zbycia w drodze darowizny
  Wyświetleń: 265
 1860. Wynik naboru na stanowisko: informatyk w Zespole Bezpieczeństwa Informacji i Informatyki (ZBII.V.3)
  Wyświetleń: 265
 1861. z dnia 10 sierpnia 2022 r. Znak sprawy: WIR.V.7821.7.2022.MT
  Wyświetleń: 265
 1862. Z dnia 23 sierpnia 2022 r. Znak sprawy: WIR.V.7821.6.2022.MT
  Wyświetleń: 265
 1863. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 28 listopada 2022 r. WIR.II.747.1.3.2022.JS
  Wyświetleń: 263
 1864. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 31 stycznia 2023 r. WIR.II.746.1.44.2022.ML
  Wyświetleń: 263
 1865. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 13 marca 2023 r. WIR.I.7840.12.1.2023.MB (Z)
  Wyświetleń: 262
 1866. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 25 lipca 2022 r. WIR.II.746.1.4.2022.ML
  Wyświetleń: 261
 1867. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 10 maja 2023 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej WIR.V.7820.13.2023.KS
  Wyświetleń: 261
 1868. Petycja z 12.07.2022 r. w sprawie szczepień
  Wyświetleń: 261
 1869. PREZYDENT MIASTA BYDGOSZCZY ogłasza wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, przeznaczonych do wydzierżawienia po raz pierwszy. ul. Żeglarska, ul. Wojska Polskiego
  Wyświetleń: 261
 1870. PREZYDENT MIASTA WŁOCŁAWEK ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Lubień Kujawski w użytkowaniu wieczystym Skarbu Państwa.
  Wyświetleń: 261
 1871. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 28 grudnia 2022 r. WIR.II.747.1.5.2022.JS
  Wyświetleń: 260
 1872. STAROSTA SĘPOLEŃSKI ogłasza wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 260
 1873. Wynik naboru na stanowisko: starszy inspektor wojewódzki w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej (WIGK.I.5) - zastępstwo
  Wyświetleń: 260
 1874. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 1 czerwca 2023 r. WIR.II.746.1.8.2023.ML
  Wyświetleń: 259
 1875. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 2 sierpnia 2022 r. WIR.II.746.1.17.2022.ML
  Wyświetleń: 259
 1876. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 2 sierpnia 2022 r. WIR.II.746.1.18.2022.ML
  Wyświetleń: 259
 1877. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 29 lipca 2022 r. WIR.V.7821.4.2022.KS
  Wyświetleń: 258
 1878. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 14 marca 2023 r. WIR.II.746.1.2.2023.ML
  Wyświetleń: 258
 1879. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 4 sierpnia 2022 r. WIR.II.746.1.15.2022.ML
  Wyświetleń: 258
 1880. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 3 sierpnia 2022 r. WIR.II.746.1.19.2022.ML
  Wyświetleń: 257
 1881. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 21 grudnia 2022 r. WIR.II.747.1.6.2022.JS
  Wyświetleń: 257
 1882. STAROSTA BYDGOSKI ogłasza przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie na czas oznaczony 10 lat nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa.
  Wyświetleń: 257
 1883. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa (WIR.III.2)
  Wyświetleń: 257
 1884. OGŁOSZENIE STAROSTY LIPNOWSKIEGO z dnia 02.02.2023 r. w sprawie dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa
  Wyświetleń: 256
 1885. PREZYDENT MIASTA BYDGOSZCZY ogłasza wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie przetargowym
  Wyświetleń: 256
 1886. PREZYDENT MIASTA BYDGOSZCZY ogłasza wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie przetargowym
  Wyświetleń: 256
 1887. wyniku naboru na stanowisko: starszy specjalista w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa (WIR.I.3)
  Wyświetleń: 256
 1888. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 6 grudnia 2022 r. WIR.II.746.1.39.2022.JB
  Wyświetleń: 255
 1889. wynik naboru na stanowisko: starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości (WSPN.I.3)
  Wyświetleń: 255
 1890. Informacja o wyborze ofert Na podstawie ogłoszenia Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 13 marca 2023 r. na realizację zadań pomocowych, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
  Wyświetleń: 254
 1891. Informacja o wyborze ofert w związku z rozstrzygnięciem ogłoszenia z dnia 5 stycznia 2024 r. na realizację zadań pomocowych
  Wyświetleń: 253
 1892. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 1 sierpnia 2022 r. WIR.II.746.1.11.2022.ML
  Wyświetleń: 253
 1893. Informacja o wyborze ofert na realizację zadań pomocowych, o których mowa w art. 12 ust. 1 z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na podstawie Ogłoszenia Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o możliwości realizacji zadania publicznego dotyczącego pomocy na rzecz obywateli Ukrainy z dnia 14 lipca 2022 r.
  Wyświetleń: 252
 1894. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 9 listopada 2022 r. WIR.II.746.1.13.2022.ML
  Wyświetleń: 252
 1895. z dnia 20 marca 2023 r. Znak sprawy: WIR.V.7820.8.2023.MT
  Wyświetleń: 252
 1896. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 8 lutego 2023 r. WIR.II.747.2.6.2022.DK
  Wyświetleń: 251
 1897. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 15 września 2022 r. WIR.II.746.1.11.2022.ML
  Wyświetleń: 251
 1898. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 27 października 2022 r. WIR.II.746.1.35.2022.ML
  Wyświetleń: 251
 1899. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 5 stycznia 2023 r. WIR.II.746.1.46.2022.JG
  Wyświetleń: 251
 1900. Wynik naboru na stanowisko: starszy specjalista w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa (WIR.I.3)
  Wyświetleń: 251
 1901. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 28 listopada 2022 r. WIR.II.746.1.27.2022.ML
  Wyświetleń: 250
 1902. WIR.II.746.1.49.2022.ML z dnia 25 stycznia 2023 r.
  Wyświetleń: 250
 1903. Wynik naboru na stanowisko: dyspozytor medyczny w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarzadzania Kryzysowego (WBZK.DM)
  Wyświetleń: 250
 1904. z dnia 24 marca 2023 r. Znak sprawy: WIR.V.7821.1.2021.KS
  Wyświetleń: 250
 1905. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 25 kwietnia 2024 r. WIR.II.747.5.3.2024.MS
  Wyświetleń: 249
 1906. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 3 stycznia 2023 r. WIR.II.746.1.42.2022.ML
  Wyświetleń: 249
 1907. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 9 listopada 2022 r. WIR.II.746.1.34.2022.JG
  Wyświetleń: 248
 1908. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 25 stycznia 2023 r.
  Wyświetleń: 248
 1909. Wynik naboru na stanowisko: dyspozytor medyczny w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (DM) - 4 etaty
  Wyświetleń: 248
 1910. Decyzja Nr 4/2024 z dnia 25 stycznia 2024 r.
  Wyświetleń: 247
 1911. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 14 lutego 2023 r. WIR.II.746.1.44.2022.ML
  Wyświetleń: 247
 1912. Udostępnienie treści decyzji Nr. 66/2022 z dnia 5 września 2022 r.
  Wyświetleń: 247
 1913. Wykaz szkół, którym przyznano dotację w 2023 r. w programie „Aktywna Tablica”
  Wyświetleń: 247
 1914. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Infrastruktury WI (WIR.V.3)
  Wyświetleń: 247
 1915. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 15 lutego 2023 r. WIR.II.747.1.6.2022.JS
  Wyświetleń: 246
 1916. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 10 marca 2023 r. WIR.II.746.1.49.2022.ML
  Wyświetleń: 246
 1917. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 8 grudnia 2022 r. WIR.II.746.1.43.2022.JB
  Wyświetleń: 245
 1918. Ogłoszenie wyników II tury naboru ciągłego w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2022-2029
  Wyświetleń: 245
 1919. PREZYDENT MIASTA BYDGOSZCZY ogłasza wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 245
 1920. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa (WIR.IV.4)
  Wyświetleń: 245
 1921. z dnia 25 maja 2023 r. WIR.II.747.2.5.2023.DK
  Wyświetleń: 245
 1922. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 20 lutego 2023 r. WIR.II.747.3.2.2022.EP
  Wyświetleń: 244
 1923. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 21 grudnia 2022 r. WIR.II.747.3.2.2022.EP
  Wyświetleń: 244
 1924. Informacja o wyborze ofert na realizację zadań pomocowych, o których mowa w art. 12 ust. 1 z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na podstawie Ogłoszenia Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o możliwości realizacji zadania publicznego dotyczącego pomocy na rzecz obywateli Ukrainy z dnia 6 września 2022 r.
  Wyświetleń: 243
 1925. Tryb dokonywania poprawek i wyjaśnień do wniosku „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2024
  Wyświetleń: 243
 1926. Pomoc
  Wyświetleń: 242
 1927. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa (WIR.V.3)
  Wyświetleń: 242
 1928. Wynik naboru na stanowisko: starszy inspektor w Biurze Finansowo-Inwestycyjnym (BFI.I.14)
  Wyświetleń: 242
 1929. z dnia 6 czerwca 2024 r. WIR.V.7820.28.2023.KS
  Wyświetleń: 242
 1930. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 16 grudnia 2022 r. WIR.II.746.1.35.2022.ML
  Wyświetleń: 241
 1931. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 13 kwietnia 2023 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej WIR.V.7820.4.2023.MT
  Wyświetleń: 241
 1932. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 21 listopada 2022 r. WIR.II.746.1.30.2022.ML
  Wyświetleń: 241
 1933. Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę WIR.I.7840.2.56.2022.MO
  Wyświetleń: 240
 1934. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 6 marca 2023 r.
  Wyświetleń: 240
 1935. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 27 stycznia 2023 r. WIR.V.7820.5.2022.JB
  Wyświetleń: 240
 1936. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 29 lipca 2022 r. WIR.II.746.1.16.2022.ML
  Wyświetleń: 240
 1937. Udostępnienie treści decyzji nr 30/2023 z dnia 4 kwietnia 2023 r. WIR.I.7840.12.15.2022.MB
  Wyświetleń: 240
 1938. Udostępnienie treści decyzji Nr 87/2022 z dnia 24 listopada 2022 r.
  Wyświetleń: 240
 1939. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 27 lutego 2023 r. WIR.V.7821.15.2022.MT
  Wyświetleń: 239
 1940. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 27 grudnia 2022 r. WIR.V.7821.12.2022.MT
  Wyświetleń: 239
 1941. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 7 kwietnia 2023 r. WIR.I.7840.12.3.2022.PK (D)
  Wyświetleń: 239
 1942. PREZYDENT MIASTA BYDGOSZCZY ogłasza wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie przetargowym
  Wyświetleń: 239
 1943. decyzja Nr 61/2023 z dnia 11 lipca 2023 r.
  Wyświetleń: 238
 1944. Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę WIR.I.7840.4.2.2022.PK
  Wyświetleń: 238
 1945. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 7 listopada 2022 r. WIR.II.746.1.29.2022.ML
  Wyświetleń: 238
 1946. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 2 listopada 2022 r. WIR.II.746.1.32.2022.JG
  Wyświetleń: 237
 1947. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 2 lutego 2023 r. WIR.II.747.2.6.2022.DK
  Wyświetleń: 237
 1948. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 14 września 2022 r. WIR.II.746.1.15.2022.ML
  Wyświetleń: 237
 1949. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 17 listopada 2022 r. WIR.II.746.1.28.2022.ML
  Wyświetleń: 237
 1950. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 17 listopada 2022 r. WIR.II.746.1.33.2022.JG
  Wyświetleń: 237
 1951. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 25 listopada 2022 r. WIR.II.746.1.34.2022.JG
  Wyświetleń: 237
 1952. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 8 grudnia 2022 r. WIR.II.746.1.46.2022.JG
  Wyświetleń: 236
 1953. PREZYDENT MIASTA TORUŃ ogłasza wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Toruń oraz Skarbu Państwa, przeznaczonych do sprzedaży.
  Wyświetleń: 236
 1954. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 6 grudnia 2022 r. WIR.II.746.1.39.2022.JB
  Wyświetleń: 235
 1955. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 16 listopada 2022 r. WIR.II.746.1.32.2022.JG
  Wyświetleń: 235
 1956. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 9 marca 2023 r. WIR.I.7840.12.3.2023.PK (Z)
  Wyświetleń: 235
 1957. STAROSTA LIPNOWSKI ogłasza wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do najmu
  Wyświetleń: 235
 1958. Udostępnienie treści decyzji nr 18/2023 z dnia 21 lutego 2023 r. WIR.I.7840.4.2.2022.PK
  Wyświetleń: 235
 1959. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Finansów i Budżetu (WFB.II.2)
  Wyświetleń: 235
 1960. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 30 sierpnia 2022 r. WIR.II.747.5.1.2022.DK
  Wyświetleń: 234
 1961. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 25 września 2023 r.
  Wyświetleń: 234
 1962. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 18 kwietnia 2023 r. WIR.I.7840.12.16.2022.MB (D)
  Wyświetleń: 233
 1963. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (WSOC.V.4.1) zastępstwo
  Wyświetleń: 233
 1964. Ogłoszenie Oddziału Regionalnego AMW w Bydgoszczy o przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Toruniu przy ul. Rudackiej 8.
  Wyświetleń: 232
 1965. OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA TORUŃ z dnia 14 grudnia 2022 roku w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 232
 1966. OGŁOSZENIE STAROSTY RADZIEJOWSKIEGO w sprawie wykazu nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do najmu.
  Wyświetleń: 232
 1967. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa (WIR.IV.7)
  Wyświetleń: 232
 1968. z dnia 26 maja 2023 r. WIR.I.7840.12.6.2023.MB (Z)
  Wyświetleń: 232
 1969. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 30 grudnia 2022 r. WIR.II.746.1.36.2022.ML
  Wyświetleń: 231
 1970. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 21 kwietnia 2023 r. WIR.II.746.1.5.2023.ML
  Wyświetleń: 231
 1971. OGŁOSZENIE STAROSTY ŚWIECKIEGO z dnia 24 listopada 2022 roku w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy
  Wyświetleń: 231
 1972. Petycja z 29.07.2022 r. w sprawie zagwarantowania pracownikom sfery finansów publicznych co najmniej 20-procentowych podwyżek wynagrodzeń w 2023 r.
  Wyświetleń: 231
 1973. Udostępnienie treści decyzji nr 17/2022 z dnia 21 grudnia 2022 r. WIR.II.747.2.6.2022.DK
  Wyświetleń: 231
 1974. Z dnia 22 maja 2023 r. Znak sprawy: WIR.V.7820.12.2023.MT
  Wyświetleń: 230
 1975. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 18 stycznia 2024 r. WIR.II.746.1.31.2023.ML
  Wyświetleń: 228
 1976. OGŁOSZENIE STAROSTY NAKIELSKIEGO z dnia 14 listopada 2022 roku w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w formie darowizny
  Wyświetleń: 228
 1977. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 2 grudnia 2022 r. WIR.II.746.1.30.2022.ML
  Wyświetleń: 227
 1978. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 14 grudnia 2022 r. WIR.II.746.1.44.2022.ML
  Wyświetleń: 227
 1979. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: dyspozytor medyczny w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (WBZK.DM), 4 etaty
  Wyświetleń: 227
 1980. Ogłoszenie Starosty Lipnowskiego z dnia 25 sierpnia 2022 r.- wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu
  Wyświetleń: 227
 1981. Ogłoszenie Starosty Nakielskiego z dnia 3 sierpnia 2022 roku w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę
  Wyświetleń: 227
 1982. Udostępnienie treści decyzji nr 23/2023 z dnia 8 marca 2023 r. WIR.I.7840.3.7.2023.MO
  Wyświetleń: 227
 1983. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 28 lipca 2022 r. WIR.II.746.1.12.2022.ML
  Wyświetleń: 225
 1984. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 12 kwietnia 2023 r. WIR.II.746.1.7.2023.ML
  Wyświetleń: 225
 1985. Ogłoszenie o zatrudnieniu - Specjalista w Punkcie Informacyjno - Doradczym w Nakle nad Notecią
  Wyświetleń: 225
 1986. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 30 listopada 2022 r. o zmianie wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej WIR.V.7820.5.2022.JB
  Wyświetleń: 224
 1987. wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Finansów i Budżetu (WFB.I.7)
  Wyświetleń: 224
 1988. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości (WSPN.II.7)
  Wyświetleń: 224
 1989. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 31 stycznia 2023 r. WIR.II.747.1.3.2022.JS
  Wyświetleń: 223
 1990. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 03 stycznia 2023 r. WIR.II.746.1.41.2022.JG
  Wyświetleń: 223
 1991. Ogłoszenie Prezydenta Miasta Włocławek jako starosty z dnia 30 sierpnia 2022 r. - wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 223
 1992. Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę WIR.I.7840.3.7.2023.MO
  Wyświetleń: 222
 1993. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 14 grudnia 2023 r.
  Wyświetleń: 222
 1994. Udostępnienie treści decyzji nr 18/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r. WIR.II.747.2.7.2022.EP
  Wyświetleń: 222
 1995. STAROSTA BYDGOSKI podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do dzierżawy w trybie przetargów ustnych
  Wyświetleń: 221
 1996. Ogłoszenie o zatrudnieniu - Specjalista w Punkcie Informacyjno - Doradczym
  Wyświetleń: 220
 1997. PREZYDENT MIASTA BYDGOSZCZY podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do użyczenia na okres 3 lat
  Wyświetleń: 220
 1998. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (WSOC.V.2 3 etaty)
  Wyświetleń: 220
 1999. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 17 stycznia 2023 r.
  Wyświetleń: 219
 2000. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 13 marca 2024 r. WIR.II.747.4.1.2024.DK
  Wyświetleń: 219
 2001. ogłoszenie o naborze na stanowisko: osoba obsługująca infolinię telefoniczną dla cudzoziemców (WSOC) – 1 etat
  Wyświetleń: 219
 2002. z dnia 29 czerwca 2023 r. WIR.II.747.1.2.2023.JS
  Wyświetleń: 219
 2003. decyzja nr 28/2022 z dnia 21 marca 2023 r.
  Wyświetleń: 218
 2004. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 30 listopada 2022 r. WIR.II.746.3.1.2022.ML
  Wyświetleń: 218
 2005. z dnia 21 marca 2024 r. WIR.II.747.1.1.2024.JS
  Wyświetleń: 218
 2006. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 9 maja 2023 r. WIR.II.746.1.11.2023.ML
  Wyświetleń: 216
 2007. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 19 kwietnia 2023 r. WIR.II.746.1.1.2023.ML
  Wyświetleń: 216
 2008. Ogłoszenie o zatrudnieniu - Specjalista w Punkcie Informacyjno - Doradczym
  Wyświetleń: 216
 2009. Udostępnienie treści decyzji nr 27/2023 z dnia 14 marca 2023 r. WIR.I.7840.2.72.2022.PK
  Wyświetleń: 216
 2010. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 16 stycznia 2023 r. WIR.V.7821.14.2022.JB
  Wyświetleń: 215
 2011. Wynik naboru na stanowisko: osoba obsługująca infolinię telefoniczną dla cudzoziemców w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców - 6 etatów
  Wyświetleń: 215
 2012. Informacja o wydaniu decyzji WIR.I.7840.2.48.2022.MO
  Wyświetleń: 214
 2013. Ogłoszenie Oddziału Regionalnego AMW w Bydgoszczy o przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Toruniu przy ul. Rudackiej 8a
  Wyświetleń: 214
 2014. OGŁOSZENIE STAROSTY LIPNOWSKIEGO z dnia 14 grudnia 2022 roku w sprawie wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do najmu
  Wyświetleń: 214
 2015. OGŁOSZENIE STAROSTY TORUŃSKIEGO z dnia 26.01.2023 r. Starosta Toruński reprezentujący Skarb Państwa podaje do publicznej wiadomości wykaz lokalu Skarbu Państwa przeznaczonego do zbycia w trybie bezprzetargowym z zastosowaniem bonifikaty na rzecz dotychczasowego najemcy
  Wyświetleń: 214
 2016. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej (WIGK.I.3)
  Wyświetleń: 214
 2017. z dnia 12 lipca 2023 r. WIR.I.7840.12.5.2023.MB (D)
  Wyświetleń: 214
 2018. decyzja nr 48/2023 z dnia 25 maja 2023 r.
  Wyświetleń: 213
 2019. Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę
  Wyświetleń: 213
 2020. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 17 czerwca 2024 r. w sprawie ponownego przystąpienia do przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko WIR.V.7820.19.2023.JB
  Wyświetleń: 213
 2021. OGŁOSZENIE STAROSTY BYDGOSKIEGO z dnia 20.02.2023 r. w sprawie przetargów na sprzedaż nieruchomości położonej w Koronowie przy ul. Ogrodowej 3, stanowiącą własność Skarbu Państwa.
  Wyświetleń: 213
 2022. Udostępnienie treści decyzji Nr 41/2023 z dnia 10 maja 2023 r. WIR.I.7840.2.16.2023.KS
  Wyświetleń: 213
 2023. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 12 grudnia 2022 r. WIR.II.746.1.36.2022.ML
  Wyświetleń: 212
 2024. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 21 listopada 2023 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej WIR.V.7820.25.2023.JB
  Wyświetleń: 212
 2025. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Biurze Finansowo-Inwestycyjnym (BFI.I.9)
  Wyświetleń: 212
 2026. wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa (WIR.IV.7)
  Wyświetleń: 212
 2027. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 18 stycznia 2023 r. WIR.II.746.1.13.2022.ML
  Wyświetleń: 211
 2028. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 2 marca 2023 r. WIR.I.7840.14.2.2022.MB
  Wyświetleń: 211
 2029. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 27 lutego 2023 r. WIR.II.746.1.49.2022.ML
  Wyświetleń: 211
 2030. OGŁOSZENIE STAROSTY TORUŃSKIEGO w sprawie przetargów na sprzedaż nieruchomości położonej w Kawęczynie, gm Obrowo, stanowiącą własność Skarbu Państwa.
  Wyświetleń: 211
 2031. z dnia 20 października 2023 r. WIR.V.7820.22.2023.KS
  Wyświetleń: 211
 2032. Ogłoszenie o zatrudnieniu - Specjalista w Punkcie Informacyjno - Doradczym w Świeciu
  Wyświetleń: 210
 2033. Z dnia 17 stycznia 2023 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.42.2022.ML     
  Wyświetleń: 210
 2034. Decyzja nr 110/2023 z dnia 7 listopada 2023 r.
  Wyświetleń: 209
 2035. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 25 kwietnia 2023 r. WIR.II.746.1.8.2023.ML
  Wyświetleń: 209
 2036. OGŁOSZENIE STAROSTY RYPIŃSKIEGO w sprawie oddania w dzierżawę gruntu rolnego stanowiącego własność Skarbu Państwa
  Wyświetleń: 209
 2037. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 15 lutego 2023 r. WIR.I.7840.14.10.2022.MB (D)
  Wyświetleń: 208
 2038. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 4 kwietnia 2023 r. WIR.I.7840.12.15.2022.MB (D)
  Wyświetleń: 208
 2039. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 4 listopada 2022 r. WIR.II.747.5.4.2022.DK
  Wyświetleń: 208
 2040. z dnia 24 marca 2023 r. Znak sprawy: WIR.V.7821.1.2023.JB
  Wyświetleń: 208
 2041. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 22 września 2023 r. WIR.I.7840.8.2.2023.AP
  Wyświetleń: 207
 2042. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości (WSPN.II.6)
  Wyświetleń: 207
 2043. Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę WIR.I.7840.2.13.2022.MO
  Wyświetleń: 206
 2044. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 2 lutego 2023 r. WIR.II.747.1.5.2022.JS
  Wyświetleń: 206
 2045. wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej (WIGK.I.3)
  Wyświetleń: 206
 2046. z dnia 4 lipca 2023 r. WIR.II.747.2.5.2023.DK
  Wyświetleń: 206
 2047. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 7 lutego 2023 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego
  Wyświetleń: 205
 2048. OGŁOSZENIE STAROSTY CHEŁMIŃSKIEGO z dnia 28 listopada 2022 roku w sprawie wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do zbycia w drodze darowizny
  Wyświetleń: 205
 2049. PREZYDENT MIASTA BYDGOSZCZY ogłasza wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie przetargowym
  Wyświetleń: 205
 2050. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 12 maja 2023 r. WIR.II.746.1.3.2023.ML
  Wyświetleń: 204
 2051. z dnia 12 grudnia 2023 r. WIR.V.7820.23.2023.KS
  Wyświetleń: 204
 2052. decyzja nr 108/2023 z dnia 27 października 2023 r.
  Wyświetleń: 203
 2053. Udostępnienie treści decyzji nr 22/2023 z dnia 6 marca 2023 r. WIR.I.7840.2.70.2022.MB
  Wyświetleń: 203
 2054. wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Finansów i Budżetu (WFB.I.7)
  Wyświetleń: 203
 2055. z dnia 6 lipca 2023 r. WIR.V.7820.10.2023.MT
  Wyświetleń: 203
 2056. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 17 lutego 2023 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej WIR.V.7820.4.2023.MT
  Wyświetleń: 202
 2057. Ogłoszenie o zgromadzeniu publicznym 08.11.2023 r. w Grudziądzu
  Wyświetleń: 201
 2058. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa (WIR.III.2)
  Wyświetleń: 201
 2059. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 25 kwietnia 2023 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej WIR.V.7820.6.2023.JB
  Wyświetleń: 200
 2060. z dnia 1 września 2023 r. WIR.V.7820.9.2023.KS
  Wyświetleń: 200
 2061. z dnia 12 lipca 2023 r. WIR.II.746.1.7.2023.ML
  Wyświetleń: 200
 2062. z dnia 22 marca 2023 r. WIR.II.746.1.4.2023.ML
  Wyświetleń: 200
 2063. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 27 kwietnia 2023 r. WIR.II.746.1.3.2023.ML
  Wyświetleń: 199
 2064. PREZYDENT MIASTA BYDGOSZCZY ogłasza wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego do właścicieli nieruchomości sąsiednich.
  Wyświetleń: 199
 2065. Udostępnienie treści decyzji nr 95/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r. WIR.I.7840.1.8.2022.PK
  Wyświetleń: 199
 2066. Wynik naboru na stanowisko: starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (WSOC.I.3)
  Wyświetleń: 199
 2067. Wynik naboru na stanowisko: starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości (WSPN.I.3)
  Wyświetleń: 199
 2068. z dnia 6 lipca 2023 r. WIR.V.7820.9.2022.JB
  Wyświetleń: 199
 2069. decyzja Nr 109/2023 z dnia 27 października 2023 r.
  Wyświetleń: 198
 2070. Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę WIR.I.7840.2.63.2022.MO
  Wyświetleń: 198
 2071. Informacje o inspekcji
  Wyświetleń: 198