Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Statystyki podstron

Rok 2023
Styczeń: 113170Luty: 122065Marzec: 135566Kwiecień: 105522Maj: 115462Czerwiec: 107556
Lipiec: 100354Sierpień: 94643Wrzesień: 84095Październik: 92353Listopad: 91354Grudzień: 18415
Rok 2022
Styczeń: 67915Luty: 72961Marzec: 176365Kwiecień: 98159Maj: 98831Czerwiec: 121506
Lipiec: 197040Sierpień: 124204Wrzesień: 113807Październik: 125955Listopad: 110504Grudzień: 113615
Rok 2021
Styczeń: 34890Luty: 36031Marzec: 53352Kwiecień: 47426Maj: 50374Czerwiec: 50368
Lipiec: 42154Sierpień: 50596Wrzesień: 107321Październik: 98154Listopad: 57803Grudzień: 67363
Rok 2020
Styczeń: 0Luty: 0Marzec: 0Kwiecień: 0Maj: 0Czerwiec: 0
Lipiec: 0Sierpień: 0Wrzesień: 0Październik: 0Listopad: 0Grudzień: 457
 1. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 282851
 2. Co potrzebujemy do złożenia wniosku paszportowego
  Wyświetleń: 131773
 3. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 122485
 4. Rezerwacja wizyty
  Wyświetleń: 105078
 5. Paszport
  Wyświetleń: 71195
 6. Ogłoszenia o naborze
  Wyświetleń: 61359
 7. Ogłoszenia i obwieszczenia
  Wyświetleń: 51315
 8. Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
  Wyświetleń: 46249
 9. Opłaty paszportowe i konta
  Wyświetleń: 38129
 10. Formularze i wnioski
  Wyświetleń: 34301
 11. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
  Wyświetleń: 32301
 12. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 27771
 13. Wyniki naborów
  Wyświetleń: 23046
 14. Wykazy wolnych miejsc szkoleniowych oraz liczby przyznanych miejsc na postępowanie kwalifikacyjne
  Wyświetleń: 22106
 15. Przygotowanie wniosków o nadanie orderów, odznaczeń
  Wyświetleń: 21444
 16. Wydziały i Biura Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego
  Wyświetleń: 21414
 17. Kontrole
  Wyświetleń: 18876
 18. Kierownictwo Urzędu
  Wyświetleń: 18673
 19. Komunikacja
  Wyświetleń: 18189
 20. Biura i punkty paszportowe
  Wyświetleń: 17473
 21. Wydział Zdrowia - Kujawsko-Pomorskie Centrum Zdrowia Publicznego
  Wyświetleń: 16810
 22. Zezwolenie na pobyt czasowy
  Wyświetleń: 16771
 23. Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
  Wyświetleń: 16702
 24. Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
  Wyświetleń: 16634
 25. Zdrowie
  Wyświetleń: 16533
 26. Rekrutacja pracowników w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy
  Wyświetleń: 15830
 27. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - EDYCJA 2023
  Wyświetleń: 15748
 28. Konsultanci wojewódzcy w ochronie zdrowia
  Wyświetleń: 15265
 29. Wydawanie zezwoleń na pracę cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
  Wyświetleń: 14151
 30. Dzienniki Urzędowe
  Wyświetleń: 13787
 31. Zaproszenia
  Wyświetleń: 13717
 32. Przetargi w K-PUW
  Wyświetleń: 13642
 33. Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
  Wyświetleń: 13522
 34. Sprawozdawczość statystyczna z zakresu „zdrowie i ochrona zdrowia”
  Wyświetleń: 12994
 35. Wyniki postępowań kwalifikacyjnych
  Wyświetleń: 12527
 36. Delegatury
  Wyświetleń: 12302
 37. Bezpieczeństwo
  Wyświetleń: 11982
 38. Wydanie i wymiana karty pobytu
  Wyświetleń: 11895
 39. Rejestry i ewidencje
  Wyświetleń: 11460
 40. Kształcenie kadr medycznych
  Wyświetleń: 11359
 41. Rejestr Domów Pomocy Społecznej
  Wyświetleń: 11020
 42. Tabela obowiązujących opłat
  Wyświetleń: 10868
 43. Lekarze i lekarze dentyści
  Wyświetleń: 10711
 44. Odroczenie lub rozkładanie na raty spłaty należności pieniężnej za mandat karny kredytowany
  Wyświetleń: 10588
 45. Wydział Polityki Społecznej
  Wyświetleń: 10273
 46. Formy legalizacji pobytu obywateli państw spoza UE
  Wyświetleń: 9359
 47. Cudzoziemcy - informacje podstawowe
  Wyświetleń: 8320
 48. Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą
  Wyświetleń: 8114
 49. Polityka społeczna
  Wyświetleń: 8101
 50. Dyrektor Generalny
  Wyświetleń: 8066
 51. Kontakt
  Wyświetleń: 7726
 52. Fundusz rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej
  Wyświetleń: 7471
 53. Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
  Wyświetleń: 7438
 54. Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 7277
 55. Budownictwo
  Wyświetleń: 7241
 56. Przekazywanie nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz jednostek samorządu terytorialnego - na rzecz gminy
  Wyświetleń: 7132
 57. Wydział Nadzoru i Kontroli
  Wyświetleń: 7127
 58. Wolne stanowiska pracy w Służbie Cywilnej
  Wyświetleń: 7117
 59. Aktualności Wydziału Zdrowia
  Wyświetleń: 7094
 60. Pełnomocnicy Wojewody
  Wyświetleń: 7007
 61. Wykaz zakładów pracy chronionej i spółdzielni inwalidów
  Wyświetleń: 6841
 62. Informacje
  Wyświetleń: 6797
 63. Egzaminy dla kandydatów na instruktorów i wykładowców nauki jazdy
  Wyświetleń: 6777
 64. Wydział Koordynacji Świadczeń
  Wyświetleń: 6566
 65. Obywatelstwo, Karta Polaka
  Wyświetleń: 6508
 66. Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE
  Wyświetleń: 6500
 67. Sprawy obywatelskie
  Wyświetleń: 6424
 68. Karta Polaka - świadczenie pieniężne
  Wyświetleń: 6376
 69. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy
  Wyświetleń: 6246
 70. Państwowa Straż Rybacka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Bydgoszczy
  Wyświetleń: 6229
 71. Uznanie za obywatela polskiego
  Wyświetleń: 6229
 72. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 6034
 73. Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bydgoszczy
  Wyświetleń: 5998
 74. Zezwolenie na pobyt stały
  Wyświetleń: 5987
 75. Internetowa rejestracja wizyty
  Wyświetleń: 5943
 76. Rejestr placówek całodobowej opieki
  Wyświetleń: 5849
 77. Biuro Wojewody
  Wyświetleń: 5789
 78. Administracja Zespolona
  Wyświetleń: 5777
 79. Rozpoczęcie specjalizacji
  Wyświetleń: 5732
 80. Wydział Finansów i Budżetu
  Wyświetleń: 5685
 81. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy
  Wyświetleń: 5567
 82. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - EDYCJA 2022
  Wyświetleń: 5557
 83. Dokumenty i zaświadczenia z archiwum zakładowego
  Wyświetleń: 5532
 84. Nadanie obywatelstwa polskiego
  Wyświetleń: 5531
 85. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 5450
 86. Mandaty karne
  Wyświetleń: 5318
 87. Polityka prywatności BIP
  Wyświetleń: 5307
 88. Zasady pobytu obywateli Unii Europejskiej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
  Wyświetleń: 5299
 89. Zgłoszenie budowy lub wykonania innych robót budowlanych
  Wyświetleń: 5256
 90. Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
  Wyświetleń: 5212
 91. Wytyczne w sprawie postępowania w zakresie integracji cudzoziemców
  Wyświetleń: 5079
 92. Terminy egzaminów dla kierowców wykonujących przewóz drogowy - kwalifikacja wstępna
  Wyświetleń: 4987
 93. Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu
  Wyświetleń: 4984
 94. z dnia 26 marca 2021 r w sprawie ustalenia wysokości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m² powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych w województwie kujawsko-pomorskim.
  Wyświetleń: 4983
 95. Rolnictwo i środowisko
  Wyświetleń: 4863
 96. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 4790
 97. Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Bydgoszczy
  Wyświetleń: 4725
 98. Niepełnosprawność
  Wyświetleń: 4673
 99. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 25 marca 2022 r.
  Wyświetleń: 4652
 100. Wydawanie decyzji potwierdzającej prawo do rekompensaty za "mienie zabużańskie"
  Wyświetleń: 4628
 101. Rejestr placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz wolnych miejsc w tych placówkach
  Wyświetleń: 4626
 102. Wojewódzka Komisja ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Bydgoszczy
  Wyświetleń: 4578
 103. Regulamin Urzędu
  Wyświetleń: 4395
 104. Państwowa Straż Łowiecka
  Wyświetleń: 4384
 105. Przykładowy wzór wniosku w sprawie udzielenia zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych
  Wyświetleń: 4368
 106. Plan Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego - obowiązujący
  Wyświetleń: 4331
 107. Nieruchomości
  Wyświetleń: 4292
 108. Paszport tymczasowy/drugi paszport
  Wyświetleń: 4212
 109. Organizacja kwalifikacji wojskowej
  Wyświetleń: 4191
 110. Biuro Kadrowo-Organizacyjne
  Wyświetleń: 4176
 111. Rejestr miejsc, w których gmina udziela tymczasowego schronienia
  Wyświetleń: 4137
 112. Ochrona danych osobowych - RODO
  Wyświetleń: 4123
 113. Opracowania, raporty i analizy
  Wyświetleń: 4116
 114. Budżet, majątek Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego
  Wyświetleń: 4108
 115. Plan Działalności Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy
  Wyświetleń: 4097
 116. Pobierz programy
  Wyświetleń: 4096
 117. Udostępnianie informacji publicznej
  Wyświetleń: 4069
 118. Wydawanie zaświadczeń dla celów emerytalno-rentowych
  Wyświetleń: 4041
 119. Statut Urzędu
  Wyświetleń: 4018
 120. Wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę
  Wyświetleń: 3999
 121. Praktyki studenckie w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy
  Wyświetleń: 3987
 122. Komisje i Zespoły Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego
  Wyświetleń: 3967
 123. Przyznanie/przedłużenie Karty Polaka
  Wyświetleń: 3916
 124. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 3913
 125. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Toruniu
  Wyświetleń: 3880
 126. Kościół
  Wyświetleń: 3861
 127. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - EDYCJA 2024
  Wyświetleń: 3775
 128. Zespół Bezpieczeństwa Informacji i Informatyki
  Wyświetleń: 3773
 129. Obrona Ojczyzny
  Wyświetleń: 3705
 130. Zgłoszenie o uzyskanie karty doskonalenia zawodowego ratowników medycznych
  Wyświetleń: 3665
 131. Przebieg specjalizacji
  Wyświetleń: 3655
 132. Deklaracja dostępności
  Wyświetleń: 3638
 133. Zakończenie specjalizacji. Państwowy Egzamin Specjalizacyjny
  Wyświetleń: 3634
 134. Sposoby stanowienia aktów publicznoprawnych
  Wyświetleń: 3600
 135. Medycyna szkolna
  Wyświetleń: 3589
 136. Zrzeczenie się obywatelstwa polskiego
  Wyświetleń: 3583
 137. Statystyka medyczna
  Wyświetleń: 3499
 138. Koszt odtworzenia 1 m kw.
  Wyświetleń: 3483
 139. Udostępnianie aktów normatywnych
  Wyświetleń: 3480
 140. Oddział Redakcji Dziennika Urzędowego
  Wyświetleń: 3460
 141. Ponowne Wykorzystywanie Informacji Sektora Publicznego
  Wyświetleń: 3430
 142. Formy legalizacji pobytu obywateli państw członkowskich UE
  Wyświetleń: 3421
 143. Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Bydgoszczy
  Wyświetleń: 3411
 144. Biuro Finansowo-Inwestycyjne
  Wyświetleń: 3380
 145. Podstawowe przepisy prawa dotyczące cudzoziemców
  Wyświetleń: 3380
 146. Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Bydgoszczy
  Wyświetleń: 3379
 147. Wykaz Zespołów Ratownictwa Medycznego
  Wyświetleń: 3374
 148. Składanie petycji w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim
  Wyświetleń: 3372
 149. Wykaz Środowiskowych Domów Samopomocy
  Wyświetleń: 3350
 150. Wojewódzka Komisja ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych
  Wyświetleń: 3290
 151. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 3286
 152. Poświadczenie posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego
  Wyświetleń: 3279
 153. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 3264
 154. KONTAKT
  Wyświetleń: 3205
 155. Wojewódzki plan zarządzania kryzysowego
  Wyświetleń: 3163
 156. Wykaz zakładów aktywności zawodowej
  Wyświetleń: 3143
 157. Rejestr Centrów Integracji Społecznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  Wyświetleń: 3141
 158. COVID-19 - akty prawne i dokumenty dotyczące zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania koronawirusa
  Wyświetleń: 3104
 159. Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna
  Wyświetleń: 3094
 160. Rejestr tłumaczy polskiego języka migowego, systemu językowo-migowego
  Wyświetleń: 3061
 161. Wykaz przedsiębiorstw i instytucji których akta znajdują się w Archiwum Zakładowym w K-PUW
  Wyświetleń: 2989
 162. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Bydgoszczy
  Wyświetleń: 2975
 163. Wzory pism
  Wyświetleń: 2882
 164. Udostępnianie dokumentacji
  Wyświetleń: 2874
 165. Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy
  Wyświetleń: 2825
 166. System Rejestrów Państwowych
  Wyświetleń: 2806
 167. Rejestr Jednostek Specjalistycznego Poradnictwa
  Wyświetleń: 2767
 168. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Bydgoszczy
  Wyświetleń: 2747
 169. Rejestr Klubów Integracji Społecznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  Wyświetleń: 2667
 170. Wojewódzki plan transformacji
  Wyświetleń: 2656
 171. Ewidencja podmiotów prowadzących kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy
  Wyświetleń: 2621
 172. Podstawowe informacje
  Wyświetleń: 2617
 173. Naczelny Lekarz Uzdrowiska
  Wyświetleń: 2591
 174. Plan szkolenia obronnego województwa kujawsko-pomorskiego
  Wyświetleń: 2582
 175. Rozpatrywanie wniosków państw. osób prawnych o uwłaszczenie w stosunku do gruntów i budynków
  Wyświetleń: 2490
 176. Wydawanie decyzji o pozwoleniu na budowę na terenie zamkniętym
  Wyświetleń: 2461
 177. Wytyczne Wojewody Kujawsko-Pomorskiego do szkolenia obronnego
  Wyświetleń: 2461
 178. Rejestracja pobytu obywatela Unii Europejskiej
  Wyświetleń: 2446
 179. Rejestr przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia
  Wyświetleń: 2423
 180. Składanie wniosków i dokonywanie zgłoszeń w formie elektronicznej
  Wyświetleń: 2417
 181. Wyniki naboru wniosków w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023 r.
  Wyświetleń: 2405
 182. Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Bydgoszczy
  Wyświetleń: 2370
 183. Przepisy prawne regulujące system Państwowe Ratownictwo Medyczne Karty podstawowe Pokaż (aktywna karta)
  Wyświetleń: 2361
 184. Harmonogram szkoleń z zkresu ochrony ludności i obrony cywilnej
  Wyświetleń: 2302
 185. Wyniki naboru wniosków w ramach Programu „Centra opiekuńczo-mieszkalne” finansowanego z Funduszu Solidarnościowego
  Wyświetleń: 2280
 186. Dziedziny mające zastosowanie w ochronie zdrowia
  Wyświetleń: 2265
 187. Obwieszczenie z dnia 28 września w sprawie ustalenia wysokości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m² powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych w województwie kujawsko-pomorskim.
  Wyświetleń: 2245
 188. Inne dokumenty wydawane cudzoziemcom
  Wyświetleń: 2243
 189. Plan działania Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w zakresie realizacji zadań obronnych na terenie województwa
  Wyświetleń: 2231
 190. Mapowanie potrzeb zdrowotnych
  Wyświetleń: 2219
 191. Karta Statystyczna Szpitalna Ogólna – formularz MZ/Szp-11
  Wyświetleń: 2205
 192. Wpis do rejestru ośrodków lub organizatorów turnusów rehabilitacyjnych
  Wyświetleń: 2163
 193. Wniosek o ostemplowanie przedłożonego dziennika budowy (wzór)
  Wyświetleń: 2162
 194. Samodzielne stanowisko ds. Audytu Wewnętrznego
  Wyświetleń: 2154
 195. Program „Maluch+”
  Wyświetleń: 2117
 196. RODO
  Wyświetleń: 2116
 197. Dotacje podmiotowe z budżetu państwa dla spółek wodnych i ich związków
  Wyświetleń: 2111
 198. Przykładowy wzór wniosku w sprawie udzielenia zgody na odstępstwo od przepisów ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym i rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagań w zakresie odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej, a także sposobu urządzania i utrzymania zasłon odśnieżnych oraz pasów przeciwpożarowych
  Wyświetleń: 2087
 199. Pełnomocnik Wojewody do Spraw Osób Niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 2085
 200. Sprawozdawczość finansowa
  Wyświetleń: 2076
 201. Dotacje dla gmin
  Wyświetleń: 2063
 202. Przedłużanie wiz
  Wyświetleń: 2043
 203. Wydawanie decyzji o pozwolenie na budowę - obszary kolejowe
  Wyświetleń: 2018
 204. Wykaz lekarzy upoważnionych przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego do przeprowadzania badań lekarskich na kierowców
  Wyświetleń: 2013
 205. Zgłoszenia dotyczące robót budowlanych nie wymagających pozwolenia
  Wyświetleń: 2007
 206. ogłoszenie o naborze na stanowisko – operator numerów alarmowych Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
  Wyświetleń: 1996
 207. Opiniowanie programów polityki zdrowotnej
  Wyświetleń: 1957
 208. Nadawanie statusu Centrum Integracji Społecznej
  Wyświetleń: 1936
 209. Rejestr jednostek współpracujących z systemem PRM Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  Wyświetleń: 1932
 210. JAK ZŁOŻYĆ WNIOSEK
  Wyświetleń: 1928
 211. Opiniowanie celowości inwestycji w ochronie zdrowia
  Wyświetleń: 1916
 212. Rejestr zgłoszeń budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1-3, przebudowy, o której mowa w art. 29 ust. 3 pkt 1 lit. a, oraz instalowania, o którym mowa w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d ustawy Prawo budowlane, z wyłączeniem obiektów budowlanych usytuowane
  Wyświetleń: 1915
 213. Wydanie/wymiana dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu obywatela Unii Europejskiej
  Wyświetleń: 1912
 214. dyspozytor medyczny do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (Toruń)
  Wyświetleń: 1910
 215. ogłoszenie o pracę: psycholog do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
  Wyświetleń: 1884
 216. Oddział wierzytelności
  Wyświetleń: 1879
 217. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - EDYCJA 2021
  Wyświetleń: 1821
 218. Karta pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej
  Wyświetleń: 1806
 219. ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Skarbu Państwa przy ul. Wojska Polskiego z przeznaczeniem pod pawilon handlowy
  Wyświetleń: 1802
 220. Odwołania od decyzji w sprawie nakładania obowiązku świadczeń osobistych i rzeczowych
  Wyświetleń: 1799
 221. Przydatne linki
  Wyświetleń: 1797
 222. Zgłoszenie rozbiórki (wzór formularza PB-4)
  Wyświetleń: 1796
 223. Przyznanie statusu Zakładu Aktywności Zawodowej
  Wyświetleń: 1787
 224. Wniosek o zmianę pozwolenia na budowę (wzór formularza PB-7)
  Wyświetleń: 1775
 225. II przetarg na sprzedaż samochodu osobowego
  Wyświetleń: 1755
 226. Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu lub jego części (wzór formularza PB-18)
  Wyświetleń: 1755
 227. Program szkolenia obronnego województwa kujawsko – pomorskiego na lata 2021-2026
  Wyświetleń: 1752
 228. Sprawozdawczość z zakresu zdrowia publicznego
  Wyświetleń: 1743
 229. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 28 września 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych w województwie kujawsko-pomorskim
  Wyświetleń: 1742
 230. Potwierdzanie odbioru powiadomienia władz kościelnych o uzyskaniu osobowości prawnej
  Wyświetleń: 1729
 231. ogłoszenie o pracę: dyspozytor medyczny do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (Bydgoszcz)
  Wyświetleń: 1719
 232. Plan działania Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w zakresie zarządzania i reagowania kryzysowego oraz ochrony ludności
  Wyświetleń: 1719
 233. wynik naboru WIR inspektor
  Wyświetleń: 1699
 234. Wydanie zezwolenia na przyjęcie, pomimo przekroczenia dopuszczalnej liczby dzieci, kolejnego dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej
  Wyświetleń: 1692
 235. ogłoszenie o naborze na stanowisko – inspektor wojewódzki do Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
  Wyświetleń: 1689
 236. Ogłoszenie o prace: dyspozytor medyczny do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (Toruń)
  Wyświetleń: 1686
 237. Potwierdzanie wystąpienia szkód na indywidualnych protokołach szacowania strat rolników poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych.
  Wyświetleń: 1681
 238. Sprawozdanie finansowe za 2019 r. – KPUW w Bydgoszczy oraz dysponent części budżetowej Wojewoda Kujawsko-Pomorski
  Wyświetleń: 1681
 239. SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE
  Wyświetleń: 1661
 240. Legitymacja osoby niepełnosprawnej
  Wyświetleń: 1654
 241. Wykaz lekarzy upoważnionych przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego do przeprowadzania badań lekarskich na kierowców
  Wyświetleń: 1654
 242. Przyznawanie statusu Zakładu Pracy Chronionej
  Wyświetleń: 1643
 243. Nabywanie z mocy prawa na własność skarbu państwa lub j.s.t. nieruchomości zajętych pod drogi
  Wyświetleń: 1632
 244. Tabele kosztów funkcjonowania Zespołów Ratownictwa Medycznego
  Wyświetleń: 1631
 245. Przekazywanie nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz jednostek samorządu terytorialnego - na rzecz powiatu
  Wyświetleń: 1630
 246. Wydawanie zaświadczeń z ewidencji kościołów i innych związków wyznaniowych
  Wyświetleń: 1622
 247. Wytyczne Wojewody w sprawie zasad organizacji szkoleń i ćwiczeń z zakresu OC w województwie
  Wyświetleń: 1601
 248. Badania specjalistyczne
  Wyświetleń: 1597
 249. Niekorzystne zakończenie ciąży – rekomendacje postępowania z dziećmi i rodzicami w niepowodzeniu położniczym dla personelu medycznego oddziałów położniczo-ginekologicznych województwa kujawsko-pomorskiego
  Wyświetleń: 1597
 250. dyspozytor medyczny do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
  Wyświetleń: 1587
 251. ogłoszenie o przetargu - spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego w Mogilnie ul. 22 Stycznia 1/62
  Wyświetleń: 1582
 252. Rejestr ośrodków doskonalenia techniki jazdy
  Wyświetleń: 1582
 253. Majątek Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego
  Wyświetleń: 1578
 254. SKŁAD WOJEWÓDZKIEJ KOMISJI DS. ORZEKANIA O ZDARZENIACH MEDYCZNYCH W BYDGOSZCZY
  Wyświetleń: 1577
 255. Obowiązki ciążące na prowadzącym Zakład Pracy Chronionej lub Zakład Aktywności Zawodowej
  Wyświetleń: 1575
 256. Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019
  Wyświetleń: 1567
 257. Informacja o umorzeniach należności
  Wyświetleń: 1566
 258. Sprawozdanie finansowe za 2020 r. – KPUW w Bydgoszczy oraz dysponent części budżetowej Wojewoda Kujawsko-Pomorski
  Wyświetleń: 1566
 259. ogłoszenia o naborze na stanowisko robotnika gospodarczego w Biurze do spraw Obsługi Delegatury w Delegaturze Urzędu we Włocławku
  Wyświetleń: 1562
 260. Wydanie zezwolenia na prowadzenie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej
  Wyświetleń: 1555
 261. ogłoszenie o naborze na stanowisko – inspektor wojewódzki do Wydziału Nadzoru i Kontroli
  Wyświetleń: 1554
 262. Wyniki naboru wniosków w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2022
  Wyświetleń: 1548
 263. ogłoszenia o naborze na stanowisko inspektor wojewódzki do Wydziału Finansów i Budżetu
  Wyświetleń: 1528
 264. z dnia 26 lutego 2021 r.
  Wyświetleń: 1528
 265. Dane teleadresowe, na które kieruje się zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia na terenie gminy
  Wyświetleń: 1527
 266. Wytyczne Wojewody Kujawsko-Pomorskiego do działalności w dziedzinie obrony cywilnej w województwie
  Wyświetleń: 1523
 267. Uznanie za repatrianta
  Wyświetleń: 1522
 268. Kontynuacja projektowania i budowy drogi ekspresowej S-5 na odcinku Nowe Marzy – Bydgoszcz – granica województwa kujawsko – pomorskiego i wielkopolskiego z podziałem na 2 części: Część 2 – Kontynuacja projektu i budowy drogi ekspresowej S-5 na odcinku od
  Wyświetleń: 1519
 269. Wniosek o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę (wzór formularza PB-9)
  Wyświetleń: 1514
 270. Realizacja zadań PZON 2019 r.
  Wyświetleń: 1507
 271. Budżet Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  Wyświetleń: 1501
 272. Przedłużanie okresu pobytu w ramach ruchu bezwizowego
  Wyświetleń: 1483
 273. Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę
  Wyświetleń: 1482
 274. Ewidencja instruktorów techniki jazdy
  Wyświetleń: 1472
 275. Lista organizacji pozarządowych uprawnionych do prowadzenia punktów na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego
  Wyświetleń: 1464
 276. Wytyczne Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Szefa Obrony Cywilnej Województwa z dnia 20 grudnia 2021 r. do działalności w dziedzinie obrony cywilnej na terenie województwa kujawsko-pomorskiego na 2022 r.
  Wyświetleń: 1463
 277. Wszelkie zapytania dotyczące spraw
  Wyświetleń: 1462
 278. ogłoszenie o naborze na stanowisko – inspektor wojewódzki do Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej
  Wyświetleń: 1461
 279. Informacja dotycząca procedury uzyskania dostępu do danych osobowych przetwarzanych w Wizowym Systemie Informacyjnym (VIS)
  Wyświetleń: 1453
 280. Wydawanie i cofanie zezwoleń na prowadzenie placówek zapewniających całodobową opiekę
  Wyświetleń: 1452
 281. Akty prawne
  Wyświetleń: 1449
 282. Plan Ochrony Przed Powodzią Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  Wyświetleń: 1446
 283. Obwieszczenie z dnia 21 marca 2023 r. w sprawie ustalenia wysokości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych
  Wyświetleń: 1442
 284. Wojewódzki plan działania na wypadek wystąpienia epidemii
  Wyświetleń: 1435
 285. Zabytek Zadbany 2021 r - informacja o konkursie
  Wyświetleń: 1430
 286. Wydanie/wymiana karty stałego pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej
  Wyświetleń: 1425
 287. Wymiana lub wydanie nowego zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela Unii Europejskiej
  Wyświetleń: 1415
 288. Rządowy Program na Rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej w województwie kujawsko-pomorskim
  Wyświetleń: 1404
 289. Ochrona gruntów rolnych
  Wyświetleń: 1395
 290. Wydanie decyzji administracyjnej dot. programu kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy
  Wyświetleń: 1391
 291. Zezwolenie na zwiększenie liczby dzieci do 10 w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego, w związku z planowanym umieszczeniem rodzeństwa
  Wyświetleń: 1385
 292. Ogłoszenie o naborze z dnia 18.01.2023 r. na stanowisko: Strażnik Państwowej Straży Łowieckiej
  Wyświetleń: 1381
 293. Wydanie zezwoleń na prowadzenie domu pomocy społecznej
  Wyświetleń: 1380
 294. Ogłoszenie o naborze członka Rady K-POW NFZ
  Wyświetleń: 1371
 295. Narodowy program przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój 2012-2015
  Wyświetleń: 1365
 296. Aktywność zawodowa osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 1364
 297. Informacja o terminach egzaminów dla instruktorów techniki jazdy
  Wyświetleń: 1363
 298. informatyk do Zespołu Bezpieczeństwa Informacji i Informatyki
  Wyświetleń: 1362
 299. z dnia 24 września 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości wskaznika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m kw. powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych w województwie kujawsko-pomorskim
  Wyświetleń: 1362
 300. wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do wydzierżawienia przy ul. Nad Wisłą, Brzegowej i Wojska Polskiego
  Wyświetleń: 1358
 301. ogłoszenie o pracę: kierownik oddziału do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
  Wyświetleń: 1356
 302. ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektor wojewódzki do Biura Finansowo-Inwestycyjnego
  Wyświetleń: 1352
 303. Przekazywanie nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz jednostek samorządu terytorialnego - na rzecz województwa
  Wyświetleń: 1352
 304. Lista rzeczoznawców majątkowych - kandydatów na biegłych w postępowaniach administracyjnych prowadzonych w Wydziale Infrastruktury i Rozwoju Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego
  Wyświetleń: 1350
 305. ogłoszenie o naborze na stanowisko – inspektor wojewódzki do Wydziału Nadzoru i Kontroli
  Wyświetleń: 1334
 306. Informacja Rzecznika Praw Pacjenta z 19 maja 2020 r.
  Wyświetleń: 1333
 307. Uzgadnianie tras pielgrzymek i innych imprez o charakterze religijnym w zakresie bezpieczeństwa
  Wyświetleń: 1322
 308. Uruchamianie pomocy finansowej dla poszkodowanych - przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych
  Wyświetleń: 1320
 309. Wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę (wzór formularza PB-3)
  Wyświetleń: 1316
 310. Zgłoszenie o uzyskanie karty doskonalenia zawodowego dyspozytorów medycznych
  Wyświetleń: 1313
 311. ogłoszenie o pracę: wojewódzki koordynator ratownictwa medycznego do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
  Wyświetleń: 1310
 312. Karta Statystyczna Szpitalna Ogólna na podstawie formularza MZ/Szp-11
  Wyświetleń: 1308
 313. Przykładowy wzór wniosku o uzgodnienie projektowanych rozwiązań w zakresie, o którym mowa w art. 33 ust. 2 pkt 4 lit. b ustawy Prawo budowlane
  Wyświetleń: 1301
 314. wynik naboru na stanowisko – inspektor wojewódzki w Wydziale Nadzoru i Kontroli
  Wyświetleń: 1298
 315. Ogłoszenie o naborze na stanowisko pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych w Zespole Bezpieczeństwa Informacji i Informatyki
  Wyświetleń: 1295
 316. Wykaz Ośrodków Świadczących Pomoc Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem
  Wyświetleń: 1293
 317. Obsługa interesantów z niepełnosprawnością na terenie Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego
  Wyświetleń: 1292
 318. ogłoszenie o naborze na stanowisko – inspektor wojewódzki do Biura Finansowo-Inwestycyjnego
  Wyświetleń: 1292
 319. wynik naboru WPS III.3 inspektor wojewódzki
  Wyświetleń: 1286
 320. Ogłoszenie o naborze z dnia 15.02.2022 r. na 2 stanowiska: kierowca samochodu osobowego w Biurze Kadrowo-Organizacyjnym
  Wyświetleń: 1283
 321. Formularz zgłoszeniowy jednostki współpracującej z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego
  Wyświetleń: 1276
 322. PODSTAWA PRAWNA FUNKCJONOWANIA KOMISJI
  Wyświetleń: 1270
 323. Realizacja rządowego programu "Razem bezpieczniej" w województwie kujawsko-pomorskim
  Wyświetleń: 1269
 324. ogłoszenie o naborze na stanowisko – inspektor wojewódzki do Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
  Wyświetleń: 1263
 325. Wytyczne Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w sprawie zasad organizacji i sposobu przeprowadzania szkoleń z zakresu obrony cywilnej w województwie kujawsko – pomorskim
  Wyświetleń: 1263
 326. Kryptonimy ZRM
  Wyświetleń: 1260
 327. wynik naboru na stanowisko – pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych do Zespołu Bezpieczeństwa Informacji i Informatyki
  Wyświetleń: 1259
 328. wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze zamiany stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych w Grudziądzu przy ul. Rapackiego 66 oraz Alei Żwirki i ul. Solidarności
  Wyświetleń: 1257
 329. Obwieszczenie z dnia 26 października 2020 r. o wszczęciu postępowania adinistracyjnego
  Wyświetleń: 1255
 330. Wynik naboru na stanowisko: portier w ZBII.
  Wyświetleń: 1255
 331. ogłoszenie o pracę: zastępca kierownika oddziału do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
  Wyświetleń: 1252
 332. z dnia 30 marca 2021 r. Znak sprawy: WIR.V.7820.16.2020.KS
  Wyświetleń: 1249
 333. z dnia 23 grudnia w sprawie WIR.V.7820.67.2016.AW
  Wyświetleń: 1247
 334. ogłoszenie o naborze na stanowisko – psycholog w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
  Wyświetleń: 1240
 335. Wczesna niepełnosprawność - dane statystyczne
  Wyświetleń: 1239
 336. Zasady bezpiecznego latania bezzałogowymi statkami powietrznymi tzw. "dronami"
  Wyświetleń: 1231
 337. Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektor wojewódzki do Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej
  Wyświetleń: 1224
 338. informacja o naborze wniosków w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021
  Wyświetleń: 1221
 339. z dnia 11 czerwca 2021 r.
  Wyświetleń: 1218
 340. Pomoc techniczna w ramach programu PROW-2014-2020 (rozdział 01041 § 2218,2219)
  Wyświetleń: 1217
 341. z dnia 13 stycznia 2021 w sprawie WIR.I.7840.9.100.2020.MB (Z)
  Wyświetleń: 1217
 342. Sprawozdanie finansowe 2018 r. KPUW oraz dysponent części budżetowej Wojewoda Kujawsko-Pomorski
  Wyświetleń: 1216
 343. nabór uzupełniający na członka Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Bydgoszczy reprezentującego organizację społeczną działającą na rzecz praw pacjenta
  Wyświetleń: 1213
 344. Wytyczne Szefa OCK dotyczące budownictwa ochronnego
  Wyświetleń: 1213
 345. „Pytania i odpowiedzi do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 oraz Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” – edycja 2023”
  Wyświetleń: 1208
 346. z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie WIR.I.7840.9.43.2020.MB (Z)
  Wyświetleń: 1207
 347. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 29 grudnia 2020 r. o wydanych postanowieniach WIR.II.746.1.42.2020.EP
  Wyświetleń: 1206
 348. Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej
  Wyświetleń: 1203
 349. ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do wydzierżawienia przy ul. Niemcewicza – garaże
  Wyświetleń: 1197
 350. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki WSOC.VI.2 – zastępstwo.
  Wyświetleń: 1197
 351. Ponowne ogłoszenie o naborze członka Rady Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Bydgoszczy
  Wyświetleń: 1196
 352. Procedury - zdarzenia mnogie/masowe
  Wyświetleń: 1195
 353. Wniosek o przeniesienie praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia, wobec którego organ nie wniósł sprzeciwu (wzór formularza PB-11)
  Wyświetleń: 1193
 354. wynik naboru na stanowisko – psycholog do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
  Wyświetleń: 1193
 355. Opieka wytchnieniowa
  Wyświetleń: 1190
 356. Ogłoszenia o naborze na stanowiska inspektor wojewódzki do Wydziału Polityki Społecznej VIII.7 (2 etaty)
  Wyświetleń: 1189
 357. Ogłoszenie o naborze z dnia 14.01.2022 r. na stanowisko - Osoba obsługująca infolinię telefoniczną dla cudzoziemców - ofiar przestępstw BFI - 4 etaty
  Wyświetleń: 1188
 358. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 22 grudnia 2020 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 1187
 359. ogłoszenie o naborze na stanowisko - inspektor wojewódzki do Wydziału Polityki Społecznej III.3
  Wyświetleń: 1187
 360. Struktura niepełnosprawności w powiatach województwa kujawsko-pomorskiego Karty podstawowe
  Wyświetleń: 1184
 361. Starosta Lipnowski przesyła wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu
  Wyświetleń: 1183
 362. Kształcenie podyplomowe farmaceutów
  Wyświetleń: 1178
 363. Sprawozdanie z realizacji na terenie województwa zadań określonych ustawą o kierujących pojazdami
  Wyświetleń: 1178
 364. Wydawanie decyzji o pozwolenie na budowę - drogi publiczne
  Wyświetleń: 1176
 365. ogłoszenie o naborze na stanowisko – inspektor wojewódzki do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
  Wyświetleń: 1172
 366. Przedsiębiorstwa podległe Wojewodzie Kujawsko-Pomorskiemu
  Wyświetleń: 1171
 367. ogłoszenie o naborze na stanowisko – inspektor wojewódzki do Wydziału Zdrowia
  Wyświetleń: 1168
 368. z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie WIR.I.7840.9.54.2020.MB (Z)
  Wyświetleń: 1166
 369. Wynik naboru na stanowisko - archiwista w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Delegatura Urzędu w Toruniu
  Wyświetleń: 1163
 370. z dnia 28 maja 2021 r. WIR.I.7840.9.101.2020.MB (D)
  Wyświetleń: 1162
 371. Dane teleadresowe, na które kieruje się zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia na terenie gminy
  Wyświetleń: 1157
 372. z dnia 26 lutego 2021 r.
  Wyświetleń: 1157
 373. ogłoszenie postępowania przetargowego na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej położonej w Bydgoszczy (obręb 132, działka nr 4/5) stanowiącej własność Skarbu Państwa.
  Wyświetleń: 1156
 374. Wynik naboru na stanowisko - starszy inspektor wojewódzki WSPN.I.2
  Wyświetleń: 1155
 375. Wydawanie zarządzeń Wojewody, dotyczących wyrażenia zgody na podejmowanie przez starostów powiatowych rozstrzygnięć w przedmiocie gospodarowania zasobem nieruchomości Skarbu Państwa
  Wyświetleń: 1153
 376. Przyjmowanie zgłoszeń budowy lub rozbiórki - tereny zamknięte
  Wyświetleń: 1152
 377. z dnia 24 lutego 2021 r w sprawie WIR.II.747.18.2020.EP
  Wyświetleń: 1150
 378. Wydawanie zaświadczeń o wykreśleniu z rejestru kandydatów do spółdzielni mieszkaniowych
  Wyświetleń: 1149
 379. Wniosek o wydanie decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości (wzór formularza PB-14)
  Wyświetleń: 1145
 380. Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił nabór wniosków na realizację Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” − edycja 2023
  Wyświetleń: 1144
 381. ogłoszenie o naborze na stanowiska inspektor wojewódzki do Wydziału Polityki Społecznej III.2
  Wyświetleń: 1140
 382. 11 marca 2021 r. znak: WIR.II.746.1. 3.2021.ML
  Wyświetleń: 1137
 383. ogłoszenie o naborze na stanowisko – wojewódzki koordynator ratownictwa medycznego do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
  Wyświetleń: 1136
 384. ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektor do Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa
  Wyświetleń: 1135
 385. z dnia 1 grudnia 2020 r. zawiadomienie WIR.II.746.1.34.2020.ML
  Wyświetleń: 1132
 386. Ogłoszenie o naborze WIR na stanowisko inspektor Wojewódzki
  Wyświetleń: 1127
 387. zastępca kierownika oddziału WBZK
  Wyświetleń: 1127
 388. kierownik oddziału WBZK
  Wyświetleń: 1124
 389. Wynik naboru na stanowisko: Inspektor wojewódzki w BKO
  Wyświetleń: 1121
 390. ogłoszenie o naborze na stanowisko – dyspozytor medyczny do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
  Wyświetleń: 1118
 391. Wyniki konkursu Senior+ edycja 2021
  Wyświetleń: 1115
 392. Ogłoszenie o naborze WIR na stanowisko inspektor Wojewódzki
  Wyświetleń: 1114
 393. Senior 2021 -2025 Edycja 2021
  Wyświetleń: 1113
 394. Wynik naboru: inspektor wojewódzki w wydziale Polityki Społecznej WPS.III.2
  Wyświetleń: 1112
 395. informacja o naborze wniosków w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021
  Wyświetleń: 1111
 396. wynik naboru na stanowisko: główny specjalista do Wydziału Finansów i Budżetu
  Wyświetleń: 1111
 397. z dnia 11 grudnia 2020 r o wszczęciu postępowania administracyjnego WIR.I.7840.9.85.2020.MO(Z)
  Wyświetleń: 1110
 398. Wyniki naboru wniosków w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2022
  Wyświetleń: 1104
 399. z dnia 14 maja 2021 r Znak sprawy: WIR.II.747.18.2020.EP
  Wyświetleń: 1104
 400. ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Skarbu Państwa przy ul. Solnej z przeznaczeniem pod uprawy ogrodnicze
  Wyświetleń: 1100
 401. Wynik naboru na stanowisko psycholog WBZK
  Wyświetleń: 1100
 402. OBWIESZCZENIE z dnia 6 listopada 2020 r.o wszczęciu postępowania administracyjnego WIR.II.746.1.47.2020.JG
  Wyświetleń: 1099
 403. psycholog w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
  Wyświetleń: 1097
 404. z dnia 11 czerwca 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.5.2021.ML
  Wyświetleń: 1096
 405. Wynik naboru do WFB na stanowisko: inspektor wojewódzki (WFB.III)
  Wyświetleń: 1095
 406. Ogłoszenie o naborze na stanowisko – inspektor wojewódzki do Wydziału Nadzoru i Kontroli
  Wyświetleń: 1093
 407. z dnia 9 marca 2021 r. w sprawie WIR.V.7821.9.2020.KS
  Wyświetleń: 1093
 408. przekazuję ogłoszenie o naborze na stanowisko – psycholog do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
  Wyświetleń: 1090
 409. Z dnia 31 grudnia 2020r w sprawie WIR.I.7840.9.98.2020.MB (D)
  Wyświetleń: 1090
 410. Ogłoszenie o naborze z dnia 25.07.2023 r. na stanowisko: sekretarka/sekretarz w Biurze Wojewody (BW.II)
  Wyświetleń: 1087
 411. z dnia 29 czerwca 2021 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 1087
 412. ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektor wojewódzki do Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa
  Wyświetleń: 1086
 413. obwieszczenie z dnia 06 Listopada 2020r. o wszczęciu postępowania adinistracyjnego WIR.II.746.1.36.2020.EP
  Wyświetleń: 1085
 414. ogłoszenie o nabór na stanowisko główny specjalista do Wydziału Finansów i Budżetu
  Wyświetleń: 1084
 415. Ogłoszenie o naborze z dnia 18.01.2023 r. na stanowisko: operator numerów alarmowych w Centrum Powiadamiania Ratunkowego Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
  Wyświetleń: 1082
 416. Ogłoszenie o naborze WIR na stanowisko inspektor wojewódzki
  Wyświetleń: 1080
 417. Wynik naboru na stanowisko inspektor wojewódzki w WIR
  Wyświetleń: 1079
 418. z dnia 21 maja 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.19.2021.ML
  Wyświetleń: 1079
 419. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 16 marca 2022 r. WIR.II.746.1.51.2021.ML
  Wyświetleń: 1077
 420. Z dnia 14 stycznia 2021 r. w sprawie WIR.II.746.1.51.2020.JG
  Wyświetleń: 1075
 421. Obwieszczenie z dnia 29 grudnia o wydanych postanowieniach WIR.II.746.1.41.2020.EP
  Wyświetleń: 1073
 422. przetarg na dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do wydzierżawienia przy ul. Wojska Polskiego – pawilon handlowy
  Wyświetleń: 1072
 423. Obwieszczenie z dnia 20 października 2020 r. o wydanych postanowieniach WIR.II.746.1.31.2020.ML
  Wyświetleń: 1069
 424. ogłoszenie Starosty Nakielskiego w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 1069
 425. Wydanie/wymiana karty pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej
  Wyświetleń: 1068
 426. Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę w sprawie WIR.I.7840.1.7.2020.MB
  Wyświetleń: 1067
 427. Wyniki naboru wniosków w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023
  Wyświetleń: 1064
 428. Ogłoszenie o naborze z dnia 28.06.2022 r. na stanowisko: ekspert w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
  Wyświetleń: 1062
 429. z dnia 11 stycznia 2021 r w sprawie WIR.II.746.1.50.2020.EP
  Wyświetleń: 1060
 430. Obwieszczenie z dnia 02.10.2020 o wydanych poztanowieniach
  Wyświetleń: 1059
 431. ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Skarbu Państwa przy ul. Wojska Polskiego z przeznaczeniem pod uprawy ogrodnicze
  Wyświetleń: 1058
 432. Prezydent miasta Bydgoszczy przekazuje wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego
  Wyświetleń: 1055
 433. WIR.II.746.1.26.2021.ML z dnia 31 sierpnia 2021 r.
  Wyświetleń: 1055
 434. wynik naboru WSOC inspektor wojewódzki
  Wyświetleń: 1052
 435. z dnia 3 lutego 2021 r. w sprawie WIR.II.746.1.42.2020.EP
  Wyświetleń: 1051
 436. Ogłoszenie o naborze z dnia 05.08.2022 r. na stanowisko: referent w Wydziale Koordynacji Świadczeń w Delegaturze Urzędu w Toruniu (2 etaty)
  Wyświetleń: 1045
 437. z dnia 29 czerwca 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.14.2021.ML
  Wyświetleń: 1045
 438. Wynik naboru na stanowisko - inspektor wojewódzki WBZK.II.5
  Wyświetleń: 1041
 439. z dnia 17 grudnia 2020 r.
  Wyświetleń: 1033
 440. Ogłoszenie Wojewody o pisemnym przetargu na sprzedaż maszyn i urządzeń pozostałych po rozwiązanej umowie o oddanie przedsiębiorstwa państwowego do odpłatnego korzystania zawartej pomiędzy Skarbem Państwa a METRON-INVESTMENT Spółką z o.o.
  Wyświetleń: 1029
 441. wynik naboru na stanowisko – inspektor wojewódzki do Wydziału Finansów i Budżetu
  Wyświetleń: 1029
 442. z dnia 3 lutego 2021 r. w sprawie WIR.II.746.1.41.2020.EP
  Wyświetleń: 1028
 443. Wynik naboru na stanowisko - inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej WPS.VIII.7.
  Wyświetleń: 1026
 444. z dnia 11 maja 2021 r. WIR.II.746.1.62.2020.JB
  Wyświetleń: 1024
 445. Wyniki naboru wniosków w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021 finansowanego z Funduszu Solidarnościowego
  Wyświetleń: 1022
 446. Dodatkowe usługi
  Wyświetleń: 1020
 447. Ogłoszenie o naborze z dnia 19.05.2022 r. na stanowisko: referent w Wydziale Koordynacji Świadczeń Delegatura Urzędu w Toruniu (2 etaty)
  Wyświetleń: 1020
 448. Wyniki naboru wniosków w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021 finansowanego z Funduszu Solidarnościowego
  Wyświetleń: 1018
 449. skład komisji
  Wyświetleń: 1017
 450. z dnia 22 lutego 2021 r.w sprawie WIR.I.7840.9.43.2020.MB (D)
  Wyświetleń: 1016
 451. WIĘCEJ AKTUALNOŚCI
  Wyświetleń: 1012
 452. ogłoszenie o naborze na stanowisko – inspektor wojewódzki w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej
  Wyświetleń: 1009
 453. z dnia 18 marca 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.6.2021.ML
  Wyświetleń: 1006
 454. z dnia 11 grudnia 2020 r o wszczęciu postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 1004
 455. ogłoszenie o naborze na stanowisko – inspektor wojewódzki do Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej I Kartograficznej
  Wyświetleń: 1001
 456. z dnia 03 grudnia 2020 r o wszczęciu postępowania administracyjnego WIR.I.7840.9.98.2020.MB (Z)
  Wyświetleń: 1001
 457. z dnia 7 lipca 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.30.2021.ML
  Wyświetleń: 999
 458. z dnia 7 września 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.44.2021.JB
  Wyświetleń: 999
 459. z dnia 11 czerwca 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.29.2021.ML
  Wyświetleń: 997
 460. obwieszczenie z dnia 30 grudnia 2020 r.
  Wyświetleń: 995
 461. z dnia 27 maja 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.2.2021.ML
  Wyświetleń: 992
 462. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 18 marca 2022 r. WIR.II.747.2.2.2021.EP
  Wyświetleń: 991
 463. Raport o stanie zapewnienia dostępności
  Wyświetleń: 989
 464. wynik naboru na stanowisko – inspektor wojewódzki do Zespołu Bezpieczeństwa Informacji i Informatyki
  Wyświetleń: 988
 465. Ogłoszenie o naborze z dnia 05.07.2022 r. na stanowisko: główny specjalista w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (WSOC.I.5)
  Wyświetleń: 987
 466. Przyznanie statusu przedsiębiorstwa społecznego
  Wyświetleń: 987
 467. ogłoszenia o przetargach nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do wydzierżawienia przy ul. Wojska Polskiego w dniu 29.06.2021 1.Drugi przetarg na nieruchomość gruntową przeznaczoną pod pawilon handlowy godz.11.00 2.Pierwszy przetarg na nieruchomość gruntową pod pawilon handlowy godz.11.30 3.Pierwszy przetarg na nieruchomość gruntową pod 4 pawilony handlowe godz.12.00
  Wyświetleń: 986
 468. Obwieszczenie z dnia 05 października 2020 r. o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości
  Wyświetleń: 985
 469. Kierunki działań na rzecz osób starszych w województwie kujawsko-pomorskim
  Wyświetleń: 984
 470. wynik naboru na stanowisko główny specjalista do Wydziału Finansów i Budżetu
  Wyświetleń: 984
 471. Wynik naboru na stanowisko inspektor wojewódzki WIR.II.6
  Wyświetleń: 984
 472. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej poprzez dokonanie darowizny
  Wyświetleń: 983
 473. z dnia 30 kwietnia 2021 r. WIR.V.7820.5.2021.JB
  Wyświetleń: 983
 474. Komunikat
  Wyświetleń: 982
 475. Wydawanie zarządzeń Wojewody, dotyczących wyrażenia zgody na podejmowanie przez starostów rozstrzygnięć w przedmiocie gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa w zakresie udzielenia ulgi w spłacie należności Skarbu Państwa.
  Wyświetleń: 982
 476. z dnia 5 lipca 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.11.2021.ML
  Wyświetleń: 982
 477. z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie WIR.I.7840.9.99.2020.AP (Z)
  Wyświetleń: 979
 478. ogłoszenie o naborze na stanowisko – psycholog do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
  Wyświetleń: 974
 479. WIR.II.746.1.38.2020.ML z dnia 27 sierpnia 2021 r.
  Wyświetleń: 973
 480. z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie WIR.II.746.1.46.2020.EP
  Wyświetleń: 973
 481. informacja o zamiarze zorganizowania zgromadzenia publicznego
  Wyświetleń: 971
 482. z dnia 9 czerwca 2021 r. WIR.I.7840.13.2.2021.AP (Z)
  Wyświetleń: 971
 483. Obwieszczenie Wojewody z dnia 30 grudnia 2020 r w sprawie WIR.II.746.1.30.2020.ML
  Wyświetleń: 969
 484. Obwieszczenie z dnia 28 września 2020 o wydanych postanowieniach
  Wyświetleń: 969
 485. Wynik naboru na stanowisko - inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej (WPS.VIII.7)
  Wyświetleń: 968
 486. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - EDYCJA 2020
  Wyświetleń: 967
 487. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż zbędnych składników majątku ruchomego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy - samochód osobowy
  Wyświetleń: 962
 488. Wynik naboru na stanowisko - dyspozytor medyczny w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (3 etaty).
  Wyświetleń: 962
 489. Z dnia 31 grudnia 2020 r w sprawie WIR.I.7840.9.48.2020.MB (D)
  Wyświetleń: 962
 490. ogłoszenie o naborze na stanowisko – główny specjalista w Wydziale Finansów I Budżetu
  Wyświetleń: 959
 491. WIR.II.746.1.54.2021.ML z dnia 3 lutego 2022 r.
  Wyświetleń: 959
 492. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO o wydaniu decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości z dnia 14 stycznia 2021 r.
  Wyświetleń: 957
 493. Ogłoszeniw o naborze z dnia 21.01.2022 r. na stanowisko inspektora wojewódzkiego w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.
  Wyświetleń: 957
 494. z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie WIR.I.7840.9.22.2020.AP (Z)
  Wyświetleń: 955
 495. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w WIR.X.4
  Wyświetleń: 953
 496. z dnia 30 kwietnia 2021 r. Znak sprawy: WIR.V.7820.13.2020.KS
  Wyświetleń: 952
 497. z dnia 15 marca 2021 r. w sprawie WIR.II.746.1.4.2021.EP
  Wyświetleń: 951
 498. Ogłoszenie o naborze z dnia 23.12.2021r na stanowisko inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej (WPS.III.2)
  Wyświetleń: 950
 499. Ogłoszenie o naborze z dnia 10.05.2022 r. na stanowisko: inspektor w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (WBZK.I.3)
  Wyświetleń: 947
 500. SZKOŁY, KTÓRYM PRZYZNANO DOTACJĘ W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU „AKTYWNATABLICA”
  Wyświetleń: 947
 501. WIR.II.746.1.51.2021.ML z dnia 4 lutego 2022 r.
  Wyświetleń: 947
 502. ogłoszenie o naborze na stanowisko – inspektor wojewódzki do Zespołu Bezpieczeństwa Informacji i Informatyki
  Wyświetleń: 945
 503. ogłoszenie o naborze na stanowisko – wojewódzki koordynator ratownictwa medycznego do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
  Wyświetleń: 944
 504. ogłoszenie o naborze na stanowisko – dyspozytor medyczny do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
  Wyświetleń: 941
 505. Melioracje wodne podstawowe i szczegółowe (rozdział 01008 § 2210 i 6610)
  Wyświetleń: 940
 506. z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie przystąpienia do przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
  Wyświetleń: 940
 507. Petycja mieszkańców gminy Sicienko w sprawie żądania zaskarżenia uchwały nr XIII/110/19 Rady Gminy Sicienko z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Pawłówek do sądu administracyjnego
  Wyświetleń: 938
 508. z dnia 1 lipca 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.27.2021.ML
  Wyświetleń: 937
 509. z dnia 28 września 2021 r. Znak sprawy: WIR.V.7820.17.2020.AW
  Wyświetleń: 933
 510. Budowa obwodnicy Nowego Miasta Lubawskiego w ciągu drogi krajowej nr 15 Etap II
  Wyświetleń: 932
 511. Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektora wojewódzkiego w Wydziale Koordynacji Świadczeń Delegatura Urzędu w Toruniu.
  Wyświetleń: 932
 512. Obwieszczenie z dnia 12.10.2020 o wydaniu decyzji nr: 34/2020
  Wyświetleń: 931
 513. ogłoszenie o naborze z dnia 25.01.2022 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Biurze Kadrowo-Organizacyjnym (BKO.III.8, 2 etaty)
  Wyświetleń: 931
 514. Ogłoszenie o naborze z dnia 18.05.2022 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki WSOC.DW.IV.2
  Wyświetleń: 930
 515. Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę Nr sprawy: WIR.I.7840.2.5.2021.MO
  Wyświetleń: 925
 516. z dnia 8 września 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.30.2021.ML
  Wyświetleń: 925
 517. z dnia 27 maja 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.23.2021.ML
  Wyświetleń: 924
 518. ogłoszenia o naborze z dnia 14.12.2021 na zastępstwo na stanowisko: archiwista w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Delegatura Urzędu w Toruniu
  Wyświetleń: 922
 519. Ogłoszenie o naborze z dnia 9 grudnia 2021r na stanowisko- inspektor wojewódzki w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Punkt Paszportowy w Grudziądzu
  Wyświetleń: 921
 520. z dnia 22 kwietnia 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.13.2021.ML
  Wyświetleń: 921
 521. Program Wieloletni Senior+ na lata 2021-2025 - Edycja 2023
  Wyświetleń: 919
 522. WIR.II.746.1.18.2021.ML z dnia 31 sierpnia 2021 r.
  Wyświetleń: 919
 523. Starosta Toruński przekazuje wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 918
 524. KLAUZULA INFORMACYJNA
  Wyświetleń: 915
 525. ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do wydzierżawienia przy ul. Marii Skłodowskiej -Curie– pawilon handlowy
  Wyświetleń: 915
 526. Ogłoszenie o naborze z dnia 27.06.2022 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (WSOC.V.4, 3 etaty)
  Wyświetleń: 915
 527. obwieszczenie z dnia 30 grudnia 2020 r w sprawie WIR.II.747.14.2020.EP
  Wyświetleń: 913
 528. wynik naboru na stanowisko – inspektor wojewódzki w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej
  Wyświetleń: 913
 529. Ogłoszenie o naborze z dnia 28 lutego 2022 r. na stanowisko - inspektor wojewódzki w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (WSOC.VI.2)
  Wyświetleń: 912
 530. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2021 zadań publicznych w obszarze pomocy społecznej
  Wyświetleń: 911
 531. Wojewódzki Plan Postępowania Awaryjnego w Przypadku Zdarzeń Radiacyjnych 2022
  Wyświetleń: 911
 532. Wydawanie decyzji o pozwolenie na budowę - lotniska cywilne
  Wyświetleń: 911
 533. z dnia 30 czerwca 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.28.2021.ML
  Wyświetleń: 910
 534. wynik naboru na stanowisko – inspektor wojewódzki do Wydziału Zdrowia
  Wyświetleń: 907
 535. z dnia 5 lutego 2021 r. w sprawie WIR.I.7840.9.101.2020.MB (Z)
  Wyświetleń: 906
 536. ogłoszenie o naborze na stanowisko – psycholog do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarzadzania Kryzysowego
  Wyświetleń: 904
 537. z dnia 2 marca 2021 r. w sprawie WIR.I.7840.9.100.2020.MB (Z)
  Wyświetleń: 904
 538. Obwieszczenie z dnia 13 listopada 2020 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego WIR.I.7840.9.12.2020.MB (Z)
  Wyświetleń: 903
 539. z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie przystąpienia do przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
  Wyświetleń: 903
 540. z dnia 30 czerwca 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.15.2021.ML
  Wyświetleń: 902
 541. Ogłoszenie o naborze z dnia 16 marca 2022 r. na stanowisko - inspektor wojewódzki w Wydziale Finansów i Budżetu (WFB.III.2)
  Wyświetleń: 901
 542. PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ POŁOŻONEJ W TORUNIU PRZY UL. WAPIENNEJ 5
  Wyświetleń: 901
 543. Obwieszenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 lutego 2022 r. WIR.II.747.2.5.2021.EP
  Wyświetleń: 900
 544. z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie WIR.V.7821.10.2020.JB
  Wyświetleń: 898
 545. Ogłoszenia Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia - zapobiegania zakażeniom HIV i zwalczania AIDS, w ramach dotacji celowej z budżetu państwa, przyznanej w roku 2021
  Wyświetleń: 897
 546. z dnia 31 marca 2021 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 897
 547. Ogłoszenie o naborze z dnia 2 grudnia 2021r na stanowisko: inspektor wojewódzki w Biurze Kadrowo-Organizacyjnym (BKO.III.8, 2 etaty)
  Wyświetleń: 896
 548. Zmiana przewodniczącego Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych
  Wyświetleń: 895
 549. wynik naboru na stanowisko inspektor wojewódzki do Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej
  Wyświetleń: 894
 550. z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie WIR.I.7840.9.99.2020.AP (D)
  Wyświetleń: 894
 551. Ogłoszenie o naborze z dnia 31.01.2022 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej VIII.4
  Wyświetleń: 891
 552. Wydawanie decyzji o pozwolenie na budowę - obiekty hydrotechniczne
  Wyświetleń: 891
 553. Zarządzenie nr 110/2021 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert podmiotów uprawnionych ubiegających się o realizację zadań publicznych w określonych obszarach pomocy społecznej
  Wyświetleń: 891
 554. z dnia 11 maja2021 r. Znak sprawy: WIR.V.7820.6.2019.MT
  Wyświetleń: 890
 555. Mapy potrzeb zdrowotnych – dane za 2019 rok dostępne na platformie internetowej
  Wyświetleń: 889
 556. Starosta Bydgoski przekazuje wykaz lokali mieszkalnych do oddania w najem
  Wyświetleń: 889
 557. Ogłoszenie o naborze z dnia 27 marca 2023 r. na stanowisko: pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych w Zespole Bezpieczeństwa Informacji i Informatyki (ZBII.I)
  Wyświetleń: 887
 558. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 886
 559. obwieszczenie z dnia 4 stycznia 2021 r.
  Wyświetleń: 884
 560. Obwieszczenie z dnia 30 września o wszczęciu postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 883
 561. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Biurze Kadrowo-Organizacyjnym (BKO.III.8, 2 etaty)
  Wyświetleń: 881
 562. Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę
  Wyświetleń: 880
 563. z dnia 21 maja 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.18.2021.ML
  Wyświetleń: 879
 564. Obwieszczenie z dnai 24 września 2020 o wydaniu decyzji WIR.II.746.1.43.2019.EP
  Wyświetleń: 878
 565. z dnia 25 stycznia 2021 r. o wydaniu decyzji w sprawie WIR.V.7820.12.2020.MT
  Wyświetleń: 878
 566. z dnia 30 marca 2021 r. znak: WIR.II.746.1. 11.2021.ML
  Wyświetleń: 878
 567. Ogłoszenie o naborze z dnia 10 marca 2022 r. na stanowisko - portier ZBII
  Wyświetleń: 875
 568. Diagności laboratoryjni
  Wyświetleń: 873
 569. Obwieszczenie z dnia 30 września 2020 o wydaniu decyzji WIR.II.746.1.25.2020.ML
  Wyświetleń: 873
 570. Ogłoszenie o naborze na stanowisko – inspektor wojewódzki do Biura Kadrowo-Organizacyjnego
  Wyświetleń: 873
 571. z dnia 1 lutego 2021 r. w sprawie WIR.I.7840.9.7.2020.AP (D)
  Wyświetleń: 873
 572. z dnia 19 stycznia 2021 r. o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 873
 573. z dnia 30 kwietnia 2021 r. WIR.II.746.1.53.2020.JB
  Wyświetleń: 873
 574. wynik naboru na stanowisko – wojewódzki koordynator ratownictwa medycznego do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
  Wyświetleń: 872
 575. z dnia 14 lipca 2021 r. WIR.I.7840.13.2.2021.AP (D)
  Wyświetleń: 872
 576. Obwieszczenie z dnia 28 października 2020 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 871
 577. wynik naboru na stanowisko psycholog do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzenia Kryzysowego
  Wyświetleń: 871
 578. PREZYDENT MIASTA BYDGOSZCZY ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa.
  Wyświetleń: 869
 579. Ogłoszenie o naborze z dnia 3 marca 2022 r. na stanowisko - starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości (WSPN.II.6)
  Wyświetleń: 867
 580. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 14 marca 2022 r. WIR.II.746.1.53.2021.ML
  Wyświetleń: 866
 581. Ogłoszenie o naborze z dnia 6 kwietnia 2022 r. na stanowisko - inspektor wojewódzki w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (WSOC.VI.2)
  Wyświetleń: 865
 582. z dnia 12 stycznia 2021 r. w sprawie WIR.I.7840.9.7.2020.AP
  Wyświetleń: 862
 583. z dnia 8 kwietnia 2021 r. Znak sprawy: WIR.V.7820.6.2019.MT
  Wyświetleń: 860
 584. Ogłoszenie o naborze z dnia 18 stycznia 2022 r. na stanowisko eksperta w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.
  Wyświetleń: 859
 585. z dnia 15 grudnia 2020 r. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 15 grudnia 2020 r.
  Wyświetleń: 859
 586. [NIEAKTUALNE] Wzory dot. Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2022-2029.
  Wyświetleń: 857
 587. Informacja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Znak sprawy: WIR.V.7820.14.2019.JB
  Wyświetleń: 857
 588. wynik naboru WPS III.2 inspektor wojewódzki
  Wyświetleń: 857
 589. Wynik naboru: główny specjalista w Wydziale Finansów i Budżetu
  Wyświetleń: 856
 590. ogłoszenie o naborze na stanowisko – dyspozytor medyczny do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
  Wyświetleń: 854
 591. z dnia 7 września 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.41.2021.JB
  Wyświetleń: 854
 592. ogłoszenie o naborze na stanowisko - psycholog do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
  Wyświetleń: 853
 593. z dnia 8 września 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.19.2021.ML
  Wyświetleń: 852
 594. Wojewódzka Komisja ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych
  Wyświetleń: 851
 595. Wyniki naboru wniosków w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021 finansowanego z Funduszu Solidarnościowego
  Wyświetleń: 851
 596. Wykaz Nieruchomości SP przeznaczonych do zbycia w formie darowizny z Powiatu Włocławskiego
  Wyświetleń: 850
 597. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej (WPS.III.2).
  Wyświetleń: 849
 598. z dnia 11 marca 2021 r. znak: WIR.II.746.1. 2.2021.ML
  Wyświetleń: 849
 599. z dnia 21 maja 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.3.2021.ML
  Wyświetleń: 849
 600. ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa przy ul Wojska Polskiego z przeznaczeniem pod pawilon handlowy
  Wyświetleń: 847
 601. Informacja o wydaniu decyzji
  Wyświetleń: 846
 602. Ogłoszenie o naborze z dnia 24.08.2022 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Nadzoru i Kontroli (WNK.III.2, 2 etaty)
  Wyświetleń: 846
 603. z dnia 15 stycznia 2021 r w sprawie WIR.II.746.1.16.2020.ML
  Wyświetleń: 846
 604. z dnia 18 marca 2021 r. WIR.II.746.1.9.2021.ML
  Wyświetleń: 846
 605. Ogłoszenie o naborze z dnia 9 grudnia 2021r na stanowisko - inspektor wojewódzki w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Delegatura Urzędu w Toruniu
  Wyświetleń: 845
 606. PREZYDENT MIASTA BYDGOSZCZY Wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, przeznaczonych do wydzierżawienia i najmu w trybie przetargowym
  Wyświetleń: 845
 607. wynik naboru na stanowisko - inspektor wojewódzki w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości WSPN.I.4
  Wyświetleń: 845
 608. Wydawanie zgody na likwidacje placówki opiekuńczo-wychowawczej
  Wyświetleń: 843
 609. wynik naboru na stanowisko – inspektor wojewódzki do Biura Finansowo-Inwestycyjnego
  Wyświetleń: 843
 610. z dnia 23 listopada 2020 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej WIR.V.7820.11.2020.MT
  Wyświetleń: 843
 611. z dnia 29 stycznia 2021 r.w sprawie WIR.II.746.1.60.2020.JB
  Wyświetleń: 842
 612. Ogłoszenie o naborze z dnia 18 marca 2022 r. na stanowisko - dyspozytor medyczny w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (2 etaty)
  Wyświetleń: 841
 613. Zestawienie zbiorcze szpitali poziomy - stan na dzień 14.10.2020r godz. 9.00
  Wyświetleń: 841
 614. ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa przy ul: Toruńskiej z przeznaczeniem pod 4 garaże
  Wyświetleń: 840
 615. Ogłoszenie o naborze z dnia 25 lutego 2022 r. na stanowisko - inspektor wojewódzki WSOC.III.2 Delegatura Urzędu w Toruniu
  Wyświetleń: 839
 616. z dnia 14 stycznia 2021 r o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 838
 617. z dnia 28 stycznia 2021 r w sprawie WIR.I.7840.9.21.2020.AP (P)
  Wyświetleń: 837
 618. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 29 grudnia 2020 r. o wydanych postanowieniachWIR.II.746.1.43.2020.EP
  Wyświetleń: 836
 619. Ogłoszenie o naborze z dnia 25 lutego 2022 r. na stanowisko - inspektor wojewódzki WSOC.VI.2
  Wyświetleń: 836
 620. Wynik naboru na stanowisko inspektor wojewódzki do Wydziału Finansów i Budżetu
  Wyświetleń: 834
 621. Informacja o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 833
 622. Obwieszczenie z dnia 15 lipca 2021 r. WIR.II.746.1.32.2021.ML
  Wyświetleń: 832
 623. Wynik naboru na stanowisko: psycholog WBZK
  Wyświetleń: 832
 624. WIR.II.746.1.47.2021.ML z dnia 16 września 2021 r.
  Wyświetleń: 831
 625. WIR.II.746.1.27.2020.ML z dnia 21 grudnia 2020 r.
  Wyświetleń: 830
 626. wynik naboru na stanowisko – inspektor wojewódzki do Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa
  Wyświetleń: 830
 627. z dnia 11 grudnia 2020 r o wszczęciu postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 829
 628. Informacja o zgromadzeniu publicznym dnia 07 października 2020 r w Bydgoszczy
  Wyświetleń: 828
 629. Ogłoszenie o naborze z dnia 11 marca 2022 r. na stanowisko - inspektor wojewódzki WPS.VIII.4
  Wyświetleń: 828
 630. z dnia 23 kwietnia 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.747.4.1.2021.EP
  Wyświetleń: 828
 631. ogłoszenie o naborze na stanowisko - inspektor wojewódzki do Wydziału Finansów i Budżetu
  Wyświetleń: 827
 632. WIR.II.746.1.34.2021.ML z dnia 28 października 2021 r.
  Wyświetleń: 827
 633. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (WSOC.VI.2, 2 etaty)
  Wyświetleń: 827
 634. Ogłoszenie o zgromadzeniu publicznym w dniu 27.09.2020r. w Oborowie
  Wyświetleń: 826
 635. Ogłoszenie o naborze z dnia 11.01.2022 r. na stanowisko - Inspektor wojewódzki BFI.II.7
  Wyświetleń: 825
 636. z dnia 10 czerwiec 2021 r.
  Wyświetleń: 823
 637. Obwieszczenie z dnia 29 września 2020 o wydaniu postanowienia WIR.II.746.1.20.2020.EP
  Wyświetleń: 821
 638. Obwieszczenie z dnia 30 wreśnia 2020 o wydaniu decyzji WIR.II.746.1.28.2020.ML
  Wyświetleń: 821
 639. Ogłoszenie o naborze z dnia 08.09.2022 r. na stanowisko: dyspozytor medyczny w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego – 3 etaty
  Wyświetleń: 821
 640. Ogłoszenie o naborze z dnia 18.05.2022 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki WSOC.DT.III.5 (2 et.)
  Wyświetleń: 821
 641. ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa przy ul Modrzewiowej z przeznaczeniem pod garaż i najem garażu oznaczonego 7T
  Wyświetleń: 820
 642. ogłoszenie o naborze w ramach Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”-edycja 2022
  Wyświetleń: 819
 643. z dnia 23 grudnia 2020 r OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 23 grudnia 2020 r. o wszczęciu postępowania a ministracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 817
 644. Ogłoszenie o naborze z dnia 09.09.2022 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Zdrowia (WZ.IV.4)
  Wyświetleń: 816
 645. Sprawozdawczość finansowa
  Wyświetleń: 815
 646. z dnia 28 września 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.54.2020.JB
  Wyświetleń: 814
 647. z dnia 31 maja 2021 r. WIR.I.7840.9.100.2020.MB (D)
  Wyświetleń: 814
 648. Postępowanie kwalifikacyjne dla fizyki medycznej – wiosna 2023 r.
  Wyświetleń: 813
 649. Stan na dzień 09_06_2023 - Aktualizacja wzorów dot. Programu rozwoju opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.
  Wyświetleń: 810
 650. Informacja dotycząca działalności lobbingowej w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim
  Wyświetleń: 809
 651. Ogłoszenie o naborze z dnia 24.01.2022 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej (WPS.I.4)
  Wyświetleń: 809
 652. z dnia 31 marca 2021 r. Znak sprawy: WIR.V.7821.8.2020.JA
  Wyświetleń: 809
 653. Ewidencja podmiotów uprawnionych do prowadzenia kursu doskonalacego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego
  Wyświetleń: 805
 654. z dnia 30 kwietnia 2021 r. WIR.II.746.1.52.2020.JB
  Wyświetleń: 804
 655. Wynik naboru na stanowisko inspektor WIR.III.5
  Wyświetleń: 802
 656. Ogłoszenie Starosty Nakielskiego w sprawie wykazu nieruchomości do oddania w dzierżawę
  Wyświetleń: 801
 657. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców WSOC.V.2, 5 etatów
  Wyświetleń: 801
 658. z dnia 18 marca 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.33.2020.ML
  Wyświetleń: 801
 659. z dnia 27 września 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.27.2021.ML
  Wyświetleń: 801
 660. z dnia 31 grudnia 2020 r
  Wyświetleń: 801
 661. Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę
  Wyświetleń: 800
 662. Obwieszczenie z dnia 3 grudnia 2021r WIR.I.7840.9.3.2021.MB (Z)
  Wyświetleń: 800
 663. Obwieszczenie Marszałka województwa Kujawsko-Pomorskiego
  Wyświetleń: 799
 664. Ogłoszenie o naborze z dnia 11.01.2022 r. na stanowisko - inspektor wojewódzki BFI.I. – zastępstwo
  Wyświetleń: 799
 665. Ogłoszenie o naborze z dnia 21.04.2022 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej (WPS.III.3 Bydgoszcz)
  Wyświetleń: 799
 666. ogłoszenie o naborze z dnia 25.01.2022 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej WPS.III.2
  Wyświetleń: 798
 667. z dnia 21 czerwca 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.15.2021.ML
  Wyświetleń: 798
 668. WIR.II.746.1.25.2020.ML z dnia 31 sierpnia 2021 r.
  Wyświetleń: 796
 669. wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do zawarcia umowy dzierżawy
  Wyświetleń: 796
 670. z dnia 18 marca 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.5.2021.ML
  Wyświetleń: 796
 671. Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę adresarek dla Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, zajmujących się obsługą cudzoziemców - obywateli państw trzecich
  Wyświetleń: 796
 672. ogłoszenia o naborze z dnia 9 grudnia 2021r na stanowisko: osoba obsługująca infolinię telefoniczną dla cudzoziemców – ofiar przestępstw w Biurze Finansowo – Inwestycyjnym (2 etaty)
  Wyświetleń: 795
 673. ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektor wojewódzki do Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa
  Wyświetleń: 795
 674. Informacja o wynikach konkursu ofert na realizację zadań publicznych w obszarze pomocy społecznej w 2021 r.
  Wyświetleń: 794
 675. z dnia 11 grudnia 2020 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości
  Wyświetleń: 794
 676. z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie przystąpienia do przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
  Wyświetleń: 794
 677. Obwieszczenie o wydaniu decyzji lokalizacyjnej. Budowa rurociągu ropy naftowej Gdańsk – Płock wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi
  Wyświetleń: 792
 678. Ogłoszenie o naborze z dnia 18.05.2022 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki WSOC.VI.2 (2 et.)
  Wyświetleń: 792
 679. z dnia 17 maja 2021 r.Znak sprawy: WIR.V.7820.6.2021.MT
  Wyświetleń: 792
 680. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - EDYCJA 2019
  Wyświetleń: 791
 681. Ogłoszenie o naborze z dnia 24.05.2022 r. na stanowisko: starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości (WSPN.II.6)
  Wyświetleń: 790
 682. Obwieszczenie z dnia 30 września 2020 o wydaniu decyzji WIR.II.746.1.13.2020.ML
  Wyświetleń: 789
 683. Ogłoszenie o naborze z dnia 14.01.2022 r. na stanowisko - Inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej WPS.VIII.7
  Wyświetleń: 789
 684. Starosta Lipnowski informuje, iż z zasobu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczone zostały do najmu na okres 3 lat następujące lokale położone na nieruchomości
  Wyświetleń: 789
 685. z dnia 26 maja 2021 r. WIR.I.7840.13.1.2021.MB (Z)
  Wyświetleń: 788
 686. z dnia 23 kwietnia 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.19.2014.EP
  Wyświetleń: 787
 687. Wytyczne Rzecznika Praw Pacjenta i Głównego Inspektora Sanitarnego w zakresie funkcjonowania wojewódzkich komisji ds. orzekania o zdarzeniach medycznych w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce z 4 września 2020 r. wraz z pismem przewodnim Rzecznika Praw Pacjenta do Wojewodów
  Wyświetleń: 786
 688. ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa przy ul. Wojska Polskiego
  Wyświetleń: 785
 689. Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę Nr sprawy: WIR.I.7840.3.20.2021.AP
  Wyświetleń: 784
 690. Ogłoszenie o naborze z dnia 08.09.2022 r. na stanowisko: inspektor w Biurze Wojewody (BW.I.2)
  Wyświetleń: 779
 691. z dnia 24 marca 2021 r. znak: WIR.II.746.1. 51.2020.JG
  Wyświetleń: 779
 692. Ogłoszenie o naborze z dnia 20.12.2021r na zastępstwo na stanowisko główny specjalista w Zespole Bezpieczństwa Informacji i Informatyki
  Wyświetleń: 778
 693. ogłoszenie o naborze z dnia 09.03.2022 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej (WPS.I.4
  Wyświetleń: 777
 694. Obwieszczenie z dnia 4 stycznie 2021 r w sprawie WIR.I.7840.9.72.2020.PK (D)
  Wyświetleń: 775
 695. WIR.II.746.1.61.2021.ML z dnia 28 stycznia 2022 r.
  Wyświetleń: 774
 696. z dnia 18 grudnia 2020 r. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 18 grudnia 2020 r.
  Wyświetleń: 773
 697. Ogłoszenie o naborze z dnia 22.04.2022 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Biurze Finansowo-Inwestycyjnym (BFI.I.10)
  Wyświetleń: 771
 698. z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie WIR.I.7840.9.54.2020.MB (D)
  Wyświetleń: 771
 699. Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę
  Wyświetleń: 770
 700. Ogłoszenie o naborze z dnia 18 stycznia 2022 r. na stanowisko inspektora wojewódzkiego w Wydziale Polityki Społecznej Delegatura Urzędu we Włocławku.
  Wyświetleń: 770
 701. ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości przy ul. Solnej
  Wyświetleń: 770
 702. Ogłoszenie o naborze z dnia 13.06.2022 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej (WPS.VIII.5)
  Wyświetleń: 769
 703. z dnia 7 września 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.31.2021.ML
  Wyświetleń: 769
 704. Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę Nr sprawy: WIR.I.7840.1.9.2020.AP
  Wyświetleń: 767
 705. Ogłoszenie o naborze z dnia 14.09.2022 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Biurze Finansowo-Inwestycyjnym (BFI.I.9)
  Wyświetleń: 767
 706. z dnia 10 czerwca 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.53.2020.JB
  Wyświetleń: 767
 707. z dnia 30 czerwca 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.5.2021.ML
  Wyświetleń: 767
 708. Ogłoszenie o naborze WIR na stanowisko inspektor
  Wyświetleń: 766
 709. Ogłoszenie o naborze z dnia 24 marca 2022 r. na stanowisko - inspektor wojewódzki w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej (WIGK.II.2)
  Wyświetleń: 766
 710. ogłoszenie o przetargu - spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego w Bydgoszczy, ul. Korczaka 4/32
  Wyświetleń: 766
 711. Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił nabór wniosków na realizację Programu „Opieka wytchnieniowa” − edycja 2023
  Wyświetleń: 765
 712. z dnia 30 kwietnia 2020 r. Znak sprawy: WIR.II.747.18.2020.EP
  Wyświetleń: 765
 713. PREZYDENT MIASTA BYDGOSZCZY jako starosta wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej podaje do publicznej wiadomości , wykaz nieruchomości , stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
  Wyświetleń: 764
 714. Informacja o wydaniu decyzji nr 48/2021
  Wyświetleń: 763
 715. Informacja w sprawie podejmowania uchwał podatkowych na rok 2022
  Wyświetleń: 763
 716. Ogłoszenie o naborze z dnia 30 listopada 2021r na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej WPS.III.2
  Wyświetleń: 763
 717. wyniku naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej (WPS.III.2)
  Wyświetleń: 762
 718. z dnia 11 grudnia 2020 r Nr 37/2020 dla spółki PKP Energetyka S.A. z siedzibą w Warszawie
  Wyświetleń: 762
 719. z dnia 25 Listopada 2020r. obwieszczenie o zmianie wniosku
  Wyświetleń: 762
 720. Ogłoszenie o naborze z dnia 24 marca 2022 r. na stanowisko - inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej (WPS.VIII.7)
  Wyświetleń: 761
 721. Ogłoszenie o naborze z dnia 14 marca 2022 r. na stanowisko - inspektor wojewódzki WPS.III.3 Włocławek.
  Wyświetleń: 760
 722. z dnia 11 maja 2021 r. WIR.II.746.1.54.2020.JB
  Wyświetleń: 760
 723. z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie WIR.II.746.1.45.2020.EP
  Wyświetleń: 759
 724. Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach Programu COM „Centra opiekuńczo-mieszkalne”
  Wyświetleń: 758
 725. z dnia 11 grudnia 2020 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 758
 726. ogłoszenie przetargu na sprzedaż kostki brukowej
  Wyświetleń: 757
 727. PROPOZYCJA - Wykaz oddziałów szpitalnych pierwszego wyboru dla zespołów ratownictwa medycznego na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego
  Wyświetleń: 757
 728. Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do oddania w najem - Koronowo, Krasickiego 20
  Wyświetleń: 757
 729. WIR.II.746.1.32.2021.ML z dnia 15 września 2021 r.
  Wyświetleń: 756
 730. z dnia 26 lutego 2021 r. znak: WIR.II.746.1.32.2020.ML
  Wyświetleń: 755
 731. z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie WIR.II.746.1.38.2020.ML
  Wyświetleń: 754
 732. z dnia 23 sierpnia 2021 r Znak sprawy: WIR.V.7820.16.2020.KS
  Wyświetleń: 754
 733. z dnia 27 listopada 2020 r zawiadomienie WIR.II.746.1.12.2020.ML
  Wyświetleń: 754
 734. Obwieszczenie z dnia 30 grudnia 2020 r w sprawie WIR.II.746.1.33.2020.ML
  Wyświetleń: 753
 735. Wynik naboru na stanowisko - ekspert WBZK
  Wyświetleń: 751
 736. Obwieszczenie z dnia 21 października 2020 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 750
 737. Ogłoszenie o naborze z dnia 21.06.2022 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Nadzoru i Kontroli w Delegaturze Urzędu we Włocławku (WNK/DW)
  Wyświetleń: 750
 738. Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 lutego 2022 r. WIR.I.7840.9.4.2021.MB (D)
  Wyświetleń: 749
 739. z dnia 13 kwietnia 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.15.2021.ML
  Wyświetleń: 749
 740. Ogłoszenie o naborze z dnia 06.05.2022 r. na stanowisko: główny specjalista w Zespole Bezpieczeństwa Informacji i Informatyki
  Wyświetleń: 748
 741. Ogłoszenie o naborze z dnia 21.02.2022 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej (WPS.VIII.7)
  Wyświetleń: 748
 742. Ogłoszenie o naborze z dnia 7 grudnia 2021r na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa (WIR.X.4)
  Wyświetleń: 747
 743. z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie Znak sprawy: WIR.V.7820.20.2020.KS
  Wyświetleń: 747
 744. ogłoszenie o naborze z dnia 17 stycznia 2022 r. na 3 stanowiska: dyspozytor medyczny w WBZK
  Wyświetleń: 745
 745. Ogłoszenie o naborze z dnia 22.06.2022 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (WSOC.VI.2)
  Wyświetleń: 745
 746. z dnia 13 kwietnia 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.7.2021.ML
  Wyświetleń: 745
 747. Ogłoszenie o naborze z dnia 2 marca 2022 r. na stanowisko - psycholog w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (WBZK VIII.3)
  Wyświetleń: 744
 748. Ogłoszenie o naborze z dnia 28 lutego 2022 r. na stanowisko - inspektor wojewódzki w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (WSOC.V.2)
  Wyświetleń: 743
 749. z dnia 22 lutego 2021 r. w sprawie WIR.II.746.1.49.2020.ML
  Wyświetleń: 743
 750. Ogłoszenie o naborze z dnia 14.01.2022 r. na stanowisko - Inspektor wojewódzki w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa WIR.VIII.3
  Wyświetleń: 742
 751. z dnia 3 listopada 2021 r.
  Wyświetleń: 742
 752. Obwieszczenie z dnia 29 grudnia 2010 w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego WIR.II.746.1.57.2020.JB
  Wyświetleń: 740
 753. Ogłoszenie Wojewody Kujawsko–Pomorskiego z dnia 14 lipca 2022 r. o możliwości realizacji zadania publicznego dotyczącego pomocy na rzecz obywateli Ukrainy
  Wyświetleń: 740
 754. z dnia 31 marca 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.19.2014.EP
  Wyświetleń: 740
 755. z dnia 10 lutego 2021 r. w sprawie WIR.II.746.1.43.2020.EP
  Wyświetleń: 740
 756. z dnia 27 września 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.25.2021.ML
  Wyświetleń: 739
 757. z dnia 27 maja 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.6.2021.ML
  Wyświetleń: 738
 758. Informacje uzupełniające do wniosku o pozwolenie na budowę i pozwolenie na rozbiórkę, zgłoszenia budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
  Wyświetleń: 737
 759. Ogłoszenie o naborze z dnia 20.02.2023 r. na stanowisko: starszy inspektor w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (WSOC.I.4) 2 etaty
  Wyświetleń: 737
 760. z dnia 11 maja 2021 r. WIR.II.746.1.63.2020.JB
  Wyświetleń: 737
 761. z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie WIR.II.747.2.1.2021.EP
  Wyświetleń: 737
 762. Ogłoszenie o naborze z dnia 17 stycznia 2022 r. na stanowisko starszego inspektora wojewódzkiego w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości.
  Wyświetleń: 735
 763. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 15 marca 2022 r. WIR.II.746.1.63.2021.ML
  Wyświetleń: 734
 764. Obwierszczenie z dnia 07 października 2020 r. o wydaniu decyzji WIR.V.7821.3.2020.KS
  Wyświetleń: 733
 765. Ogłoszenie o naborze z dnia 14.01.2022 r. na stanowisko - Inspektor wojewódzki w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa WIR.V.3 - 2 etaty
  Wyświetleń: 733
 766. Obwieszczenie z dnia 29 września 2020 o wydanych postanowieniach
  Wyświetleń: 732
 767. Ogłoszenie o naborze z dnia 1 grudnia 2021r na stanowisko: inspektor wojewódzki w Biurze Wojewody (BW.II.2)
  Wyświetleń: 732
 768. Ogłoszenie o naborze z dnia 18.05.2022 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki WSOC.V.4 (2 et.)
  Wyświetleń: 732
 769. Ogłoszenie o naborze z dnia 23.11.2022 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (WSOC.V.4)
  Wyświetleń: 732
 770. Starostwo Powiatowe w Radziejowie w załączeniu przekazuje informację o nieruchomościach przeznaczonych do najmu
  Wyświetleń: 732
 771. Obwieszczenie z dnia 04 Listopada 2020r. o wydanych postanowieniach WIR.II.746.1.40.2020.EP
  Wyświetleń: 731
 772. Ogłoszenie o naborze z dnia 6 kwietnia 2022 r. na stanowisko - inspektor wojewódzki w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (WSOC.V.2)
  Wyświetleń: 731
 773. Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę z dnia 29 grudnia 2020 r. WIR.I.7840.3.67.2020.MB
  Wyświetleń: 730
 774. Ogłoszenie o naborze z dnia 25.05.2022 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa (WIR.V.3, 2 etaty)
  Wyświetleń: 728
 775. Wynik naboru na dwa stanowiska: inspektor wojewódzki w Biurze Kadrowo-Organizacyjnym (BKO.III)
  Wyświetleń: 728
 776. z dnia 26 kwietnia 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.50.2020.EP
  Wyświetleń: 728
 777. Obwieszczenie z dnia 29 września 2020 r. o wydanych postanowieniach
  Wyświetleń: 727
 778. Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę
  Wyświetleń: 726
 779. Ogłoszenie o naborze z dnia 14.04.2022 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej (WPS.VIII.7)
  Wyświetleń: 726
 780. Ogłoszenie o naborze z dnia 05.07.2022 r. na stanowisko: główny specjalista w Zespole Bezpieczeństwa Informacji i Informatyki
  Wyświetleń: 725
 781. Obwieszczenie z dnai 2 października 2020 o wydanych postanowieniach
  Wyświetleń: 723
 782. Ogłoszenie o naborze z dnia 30 listopada 2021r na stanowisko: portier w Zespole Bezpieczeństwa Informacji i Informatyki
  Wyświetleń: 723
 783. Starosta Włocławski wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, przekazuje w załączeniu wykaz dotyczący nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do przekazania w użyczenie w trybie bezprzetargowym na okres 2 lat
  Wyświetleń: 723
 784. Wynik naboru: inspektor wojewódzki w wydziale Polityki Społecznej WPS.VIII.7
  Wyświetleń: 721
 785. Ogłoszenie o naborze z dnia 08.05.2023 r. na stanowisko: starszy inspektor w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (WSOC.I.4), 2 etaty
  Wyświetleń: 720
 786. Oświadczenia
  Wyświetleń: 720
 787. z dnia 13 kwietnia 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.11.2021.ML
  Wyświetleń: 719
 788. WIR.II.746.1.26.2020.ML z dnia 23 grudnia 2020 r.
  Wyświetleń: 718
 789. Wynik naboru do Biura Wojewody na stanowisko: inspektor wojewódzki w Biurze Wojewody
  Wyświetleń: 718
 790. z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie WIR.I.7840.9.34.2020.AP (D)
  Wyświetleń: 717
 791. z dnia 3 grudnia 2020 r o wszczęciu postępowania administracyjnego WIR.II.746.1.44.2020.ML
  Wyświetleń: 717
 792. z dnia 31 marca 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.50.2020.EP
  Wyświetleń: 716
 793. Z dnia 2 czerwca 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.4.2021.EP
  Wyświetleń: 716
 794. z dnia 7 czerwca 2021 r. Znak sprawy: WIR.V.7821.2.2021.JA
  Wyświetleń: 715
 795. PREZYDENT MIASTA BYDGOSZCZY ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa.
  Wyświetleń: 714
 796. ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do wydzierżawienia przy ul. Modrzewiowa –garaże
  Wyświetleń: 713
 797. Ogłoszenie o podpisanych porozumieniach dotyczących realizacji na terenie województwa kujawsko-pomorskiego rządowego „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018 - 2020"
  Wyświetleń: 713
 798. Wykazy nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do wydzierżawienia przy ul.Modrzewiowej
  Wyświetleń: 712
 799. Ogłoszenie o naborze z dnia 20.10.2022 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (WSOC.VI.2)
  Wyświetleń: 711
 800. przetarg na dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do wydzierżawienia przy ul. Modrzewiowa –garaż i najem garażu
  Wyświetleń: 711
 801. Starosta Radziejowski przekazuje wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze darowizny
  Wyświetleń: 711
 802. z dnia 27 sierpnia 2021 r. Znak sprawy: WIR.V.7820.13.2021.KS
  Wyświetleń: 711
 803. z dnia 30 czerwca 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.25.2021.ML
  Wyświetleń: 711
 804. Informacja o zgromadzeniu publicznym dnia 03 października 2020 r. w Oborowie
  Wyświetleń: 710
 805. Obwieszczenie z dnia 30 września o wydaniu decyzji WIR.II.746.1.18.2020.ML
  Wyświetleń: 710
 806. Ogłoszenie o naborze z dnia 02.03.2023 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (WSOC.V.4)
  Wyświetleń: 710
 807. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego ograniczonego
  Wyświetleń: 710
 808. przetarg na dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do wydzierżawienia przy ul. Grunwaldzka
  Wyświetleń: 709
 809. decyzja 41/2021 z dnia 24 czerwca 2021 r.
  Wyświetleń: 708
 810. obwieszczenie z dnia 24 listopada 2020 o wydaniu postanowienia WIR.V.7821.9.2020.KS
  Wyświetleń: 708
 811. Ogłoszenie o naborze w WIR na stanowisko starszy specjalista
  Wyświetleń: 708
 812. z dnia 11 maja 2021 r. WIR.II.746.1.57.2020.JB
  Wyświetleń: 708
 813. Obwieszczenie z dnia 30.10.2020 o wydaniu decyzji WIR.II.746.1.9.2020.EP
  Wyświetleń: 707
 814. Ogłoszenie o naborze z dnia 18.02.2022 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa (WIR.VIII.3)
  Wyświetleń: 707
 815. Ogłoszenie o naborze z dnia 25 lutego 2022 r. na stanowisko - inspektor wojewódzki BFI.I.10
  Wyświetleń: 707
 816. WIR.II.746.1.24.2021.ML z dnia 31 sierpnia 2021 r.
  Wyświetleń: 706
 817. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa (WIR.VIII.3)
  Wyświetleń: 706
 818. z dnia 28 maja 2021 r. Znak sprawy: WIR.V.7820.14.2019.JB
  Wyświetleń: 706
 819. z dnia 11 czerwca 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.8.2021.ML
  Wyświetleń: 706
 820. Obwieszczenie z dnai 29 września o wszczęciu postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 705
 821. ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do wydzierżawienia przy ul. Toruńska- zieleń
  Wyświetleń: 705
 822. Ogłoszenie o naborze z dnia 19.05.2022 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej
  Wyświetleń: 705
 823. Ogłoszenie o naborze z dnia 29.04.2022 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa (WIR.V.3, 2 etaty)
  Wyświetleń: 705
 824. Ogłoszenie Starosty Inowrocławskiego w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę
  Wyświetleń: 705
 825. z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie WIR.II.746.1.37.2020.ML
  Wyświetleń: 705
 826. z dnia 30 listopada 2020 r o wydanych postanowieniach WIR.II.746.1.27.2020.ML
  Wyświetleń: 705
 827. PREZYDENT MIASTA BYDGOSZCZY ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa
  Wyświetleń: 704
 828. z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie WIR.II.746.1.62.2020.JB
  Wyświetleń: 704
 829. z dnia 10 maja 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.2.2021.ML
  Wyświetleń: 704
 830. z dnia 10 maja 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.3.2021.ML
  Wyświetleń: 704
 831. Wynik naboru na stanowiska - inspektor wojewódzki w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Delegatura Urzędu w Toruniu
  Wyświetleń: 703
 832. Ogłoszenie o naborze z dnia 23.11.2021 na stanowisko starszego inspektora wojewódzkiego w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości Delegatura Urzędu w Toruniu
  Wyświetleń: 702
 833. z dnia 7 września 2021 r. Sprawa znak: WIR.II.747.2.2.2021.EP
  Wyświetleń: 701
 834. Starosta Radziejowski przekazuje wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu
  Wyświetleń: 700
 835. wykaz dot. sprzedaży działki nr 6/2 obr. 335 położonej przy ul.Grunwaldzkiej
  Wyświetleń: 700
 836. Obwieszczenie z dnia 20 października 2020 r. o wydanych postanowieniach WIR.II.746.1.37.2020.ML
  Wyświetleń: 699
 837. ogłoszenia o naborze z dnia 27 stycznia 2023 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (WSOC.III.3 Grudziądz)
  Wyświetleń: 698
 838. z dnia 11 maja 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.4.2021.EP
  Wyświetleń: 698
 839. z dnia 14 czerwca 2021 r. Znak sprawy: WIR.V.7821.2.2021.JA
  Wyświetleń: 698
 840. Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę Nr sprawy: WIR.I.7840.5.3.2021.PK
  Wyświetleń: 696
 841. Ogłoszenie o naborze z dnia 05.08.2022 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Biurze Finansowo-Inwestycyjnym (BFI.I.9)
  Wyświetleń: 695
 842. Ogłoszenie o naborze z dnia 9 grudnia 2021r na stanowisko - psycholog w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
  Wyświetleń: 694
 843. Ogłoszenie o naborze z dnia 20 stycznia 2022 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej
  Wyświetleń: 693
 844. Nowy artykuł
  Wyświetleń: 692
 845. Ogłoszenie o naborze z dnia 14.02.2022 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa (WIR.X.4)
  Wyświetleń: 692
 846. Ogłoszenie o naborze z dnia 20.10.2022 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej (WPS.I.5)
  Wyświetleń: 692
 847. Wynik naboru na stanowisko - osoba obsługująca infolinię telefoniczną dla cudzoziemców – ofiar przestępstw w Biurze Finansowo-Inwestycyjnym.
  Wyświetleń: 692
 848. z dnia 17 stycznia 2022 r. Znak sprawy: WIR.II.747.2.2.2021.EP
  Wyświetleń: 692
 849. ogłoszenia o naborze z dnia 25 stycznia 2023 r. na stanowisko: inspektor w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (WBZK.VI.3)
  Wyświetleń: 691
 850. WIR.II.746.1.33.2021.ML z dnia 27 sierpnia 2021 r.
  Wyświetleń: 691
 851. z dnia 11 czerwca 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.9.2021.ML
  Wyświetleń: 691
 852. Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę Nr sprawy: WIR.I.7840.2.59.2020.AP
  Wyświetleń: 690
 853. Ogłoszenie o naborze z dnia 27.05.2022 r. na stanowisko: główny specjalista w Zespole Bezpieczeństwa Informacji i Informatyki
  Wyświetleń: 690
 854. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Biurze Finansowo-Inwestycyjnym (BFI.I.10)
  Wyświetleń: 690
 855. Obwieszczenie WIR.II.746.1.13.2021.ML z dnia 29 lipca 2021 r.
  Wyświetleń: 689
 856. Ogłoszenie o naborze z dnia 25 lutego 2022 r. na stanowisko - inspektor wojewódzki BFI.III.3
  Wyświetleń: 689
 857. Ogłoszenie o naborze z dnia 2 grudnia 2021r na stanowisko: główny specjalista w Wydziale Finansów i Budżetu WFB.I.4
  Wyświetleń: 688
 858. Ogłoszenie o naborze z dnia 07.04.2022 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Infrastruktury I Rolnictwa (WIR.V.3, 2 etaty)
  Wyświetleń: 687
 859. Ogłoszenie o naborze z dnia 13.06.2022 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej (WPS.VIII.4)
  Wyświetleń: 687
 860. Ogłoszenie o naborze z dnia 25 lutego 2022 r. na stanowisko - inspektor wojewódzki WSOC.III.4 Delegatura Urzędu w Toruniu
  Wyświetleń: 687
 861. Ogłoszenie o naborze z dnia 30 listopada 2021r na stanowisko: starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości WSPN.I.2
  Wyświetleń: 687
 862. Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2022-2029
  Wyświetleń: 687
 863. Wynik naboru do WFB na stanowisko: główny specjalista (WFB.I.4)
  Wyświetleń: 687
 864. z dnia 17 grudnia 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.40.2021.ML
  Wyświetleń: 687
 865. z dnia 22 lutego 2021 r. w sprawie WIR.I.7840.9.22.2020.AP (D)
  Wyświetleń: 687
 866. Ogłoszenie o naborze z dnia 2 grudnia 2021r na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Finansów i Budżetu WFB.III.2
  Wyświetleń: 686
 867. wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej udział w nieruchomości przy ul. 20 Stycznia 1920 r.
  Wyświetleń: 686
 868. z dnia 24 lutego 2022 r. WIR.I.7840.9.3.2021.MB (D)
  Wyświetleń: 686
 869. z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie WIR.I.7840.9.34.2020.AP (Z)
  Wyświetleń: 685
 870. zawiadomienie z dnia 25 listopada 2020 r. WIR.V.7821.7.2020.JA
  Wyświetleń: 685
 871. Ogłoszenie o naborze z dnia 30 listopada 2021r na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej WPS.VIII.7 (2 etaty)
  Wyświetleń: 684
 872. Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa przy ul. Smoleńskiej
  Wyświetleń: 684
 873. z dnia 22 kwietnia 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.14.2021.ML
  Wyświetleń: 684
 874. Ogłoszenie o naborze z dnia 02.06.2022 r. na stanowisko: starszy inspektor wojewódzki w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej (WIGK.I.5 - zastępstwo)
  Wyświetleń: 683
 875. Ogłoszenie o naborze z dnia 14.07.2022 r. na stanowisko: informatyk w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
  Wyświetleń: 683
 876. Ogłoszenie o naborze z dnia 28 lutego 2022 r. na stanowisko - inspektor wojewódzki w Biurze Finansowo-Inwestycyjnym (BFI.II.7),
  Wyświetleń: 683
 877. wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej przy ul. Kulpińskiego
  Wyświetleń: 683
 878. Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę w sprawie WIR.I.7840.2.47.2020.PK
  Wyświetleń: 682
 879. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej (WPS.VIII.5)
  Wyświetleń: 682
 880. Wynik naboru na stanowisko inspektor wojewódzki w Biurze Finansowo-Inwestycyjnym
  Wyświetleń: 680
 881. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa (WIR.V.3, 2 etaty)
  Wyświetleń: 680
 882. Starosta Inowrocławski przekazuje nieruchomość do dzierżawy
  Wyświetleń: 677
 883. Wynik naboru na stanowisko - inspektor wojewódzki WKS.I.I-III.3 Toruń
  Wyświetleń: 676
 884. z dnia 7 czerwca 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.747.2.1.2021.EP
  Wyświetleń: 676
 885. Ogłoszenie o naborze z dnia 18 stycznia 2022 r. na stanowisko: psycholog w WBZK VIII.3
  Wyświetleń: 675
 886. ogłoszenie Starosty Żnińskiego z dnia 23 marca br. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do oddania w najem.
  Wyświetleń: 675
 887. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Punkt Paszportowy w Grudziądzu
  Wyświetleń: 675
 888. z dnia 20 kwietnia 2021 r. znak: WIR.II.746.1.44.2020.ML
  Wyświetleń: 675
 889. Ogłoszenie o naborze z dnia 22.06.2022 r. na stanowisko: starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości (WSPN.I.2)
  Wyświetleń: 674
 890. z dnia 9 czerwca 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.57.2020.JB
  Wyświetleń: 674
 891. Wynik naboru na stanowisko: referent w Wydziale Koordynacji Świadczeń Delegatura Urzędu w Toruniu (2 etaty)
  Wyświetleń: 673
 892. Wynik naboru na stanowisko: St. Inspektor wojewódzki w WSPN
  Wyświetleń: 673
 893. Ogłoszenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o pisemnym przetargu na sprzedaż maszyn i urządzeń wchodzących w skład mienia pozostałego po rozwiązanej umowie o oddanie przedsiębiorstwa państwowego pomiędzy Skarbem Państwa a METRON-INVESTMENT w Toruniu
  Wyświetleń: 672
 894. przetarg na dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do wydzierżawienia przy ul. Wojska Polskiego – garaż
  Wyświetleń: 672
 895. WIR.II.746.1.27.2020.ML z dnia 31 sierpnia 2021 r.
  Wyświetleń: 672
 896. Obwieszczenie Centralnego Punktu Komunikacyjnego
  Wyświetleń: 671
 897. Ogłoszenie o naborze z dnia 25 listopada 2021 na stanowisko : inspektor wojewódzki w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej (WIGK.II.2)
  Wyświetleń: 670
 898. z dnia 13 kwietnia 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.10.2021.ML
  Wyświetleń: 670
 899. z dnia 25 sierpnia 2021 r. WIR.II.746.1.49.2020.ML
  Wyświetleń: 670
 900. Ogłoszenie o naborze z dnia 24 marca 2022 r. na stanowisko - główny specjalista w Zespole Bezpieczeństwa Informacji i Informatyki
  Wyświetleń: 669
 901. Wynik naboru na stanowisko: kierowca samochodu osobowego w Biurze Kadrowo-Organizacyjnym z dnia 15 lutego 2022 roku
  Wyświetleń: 669
 902. z dnia 5 listopada 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.747.3.1.2021.EP
  Wyświetleń: 668
 903. Nagrody specjalne Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
  Wyświetleń: 667
 904. ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Skarbu Państwa przy ul. Wojska Polskiego z przeznaczeniem pod garaże
  Wyświetleń: 667
 905. Ogłoszenie o naborze z dnia 13.04.2022 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej (WPS.I.4)
  Wyświetleń: 666
 906. decyzja Nr 29/2021 z dnia 31 maja 2021 r.
  Wyświetleń: 665
 907. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 665
 908. z dnia 4 marca 2020 r. o wydanych uzgodnieniach w sprawie WIR.II.746.1.33.2020.ML
  Wyświetleń: 665
 909. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej – zakup i dostawa elektronicznego depozytora na klucze
  Wyświetleń: 664
 910. Aktywna tablica 2021-wykaz dofinansowań szkół
  Wyświetleń: 663
 911. z dnia 21 kwietnia 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.1.2021.JG
  Wyświetleń: 662
 912. z dnia 13 kwietnia 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.8.2021.ML
  Wyświetleń: 661
 913. z dnia 21 czerwca 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.10.2021.ML
  Wyświetleń: 661
 914. Informacja o petycjach rozpatrzonych przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego w 2020 r
  Wyświetleń: 660
 915. Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę Nr sprawy: WIR.I.7840.5.30.2020.MO
  Wyświetleń: 660
 916. Ogłoszenie Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 13 grudnia 2022 r. o możliwości realizacji zadania publicznego dotyczącego pomocy na rzecz obywateli Ukrainy
  Wyświetleń: 660
 917. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Delegatury Urzędu w Toruniu (WSOC.III.2 – zastępstwo)
  Wyświetleń: 660
 918. z dnia 18 sierpnia 2021 r. Znak sprawy: WIR.V.7821.12.2021.KS
  Wyświetleń: 660
 919. Wynik naboru na stanowisko inspektor wojewódzki do Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej
  Wyświetleń: 658
 920. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej (WPS.VIII.7)
  Wyświetleń: 658
 921. Z dnia 18 czerwca 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.1.2021.JG
  Wyświetleń: 658
 922. z dnia 30 czerwca 2021 r. Znak sprawy: WIR.V.7821.5.2021.MT
  Wyświetleń: 658
 923. z dnia 30 czerwca 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.7.2021.ML
  Wyświetleń: 658
 924. ogłoszenie o naborze na stanowisko: główny specjalista w Biurze Kadrowo-Organizacyjnym (BKO.II.2)
  Wyświetleń: 657
 925. Wynik naboru na stanowisko - inspektor wojewódzki w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej Kartograficznej.
  Wyświetleń: 657
 926. Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę Nr sprawy: WIR.I.7840.2.7.2021.PK
  Wyświetleń: 656
 927. ogłoszenie o naborze na stanowisko – dyspozytor medyczny do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
  Wyświetleń: 656
 928. z dnia 26 sierpnia 2021 r. WIR.II.746.1.29.2021.ML
  Wyświetleń: 656
 929. z dnia 26 kwietnia 2021 r. znak sprawy: WIR.II.746.1.47.2020.JG
  Wyświetleń: 655
 930. ogłoszenie o naborze na stanowisko – inspektor wojewódzki do Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej
  Wyświetleń: 654
 931. Wynik naboru na stanowisko starszy specjalista WIR.I.3
  Wyświetleń: 654
 932. z dnia 24 czerwca 2021 r. WIR.I.7840.13.1.2021.MB (D)
  Wyświetleń: 654
 933. Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę Sygnatura sprawy: WIR.I.7840.1.14.2021.MO
  Wyświetleń: 653
 934. Wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, przeznaczonych do użyczenia na czas oznaczony..
  Wyświetleń: 653
 935. Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę Nr sprawy: WIR.I.7840.2.4.2021.PK
  Wyświetleń: 652
 936. Ogłoszenie o naborze z dnia 10 marca 2022 r. na stanowisko - inspektor wojewódzki w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa (WIR.V.3, 2 etaty)
  Wyświetleń: 652
 937. wynik naboru na stanowisko – inspektor wojewódzki do Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej
  Wyświetleń: 652
 938. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa (WIR.V.3)
  Wyświetleń: 652
 939. Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektor wojewódzki do Wydziału Polityki Społecznej III.2 (1 etat)
  Wyświetleń: 648
 940. Ogłoszenie o naborze z dnia 4 kwietnia 2022 r. na stanowisko - starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości (WSPN.I.2)
  Wyświetleń: 648
 941. z dnia 7 czerwca 2021 r. Znak sprawy: WIR.V.7821.10.2020.JB
  Wyświetleń: 647
 942. z dnia 25 maja 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.51.2020.JG
  Wyświetleń: 647
 943. z dnia 27 maja 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.9.2021.ML
  Wyświetleń: 647
 944. ogłoszenia wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia - zapobiegania zakażeniom HIV i zwalczania AIDS, w ramach dotacji celowej z budżetu państwa, przyznanej w roku 2021 w BIP KPUW
  Wyświetleń: 646
 945. przetarg na dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do wydzierżawienia przy ul. Niemcewicza- garaż
  Wyświetleń: 646
 946. Wynik naboru na stanowisko - robotnik gospodarczy BODW.1 Włocławek
  Wyświetleń: 644
 947. z dnia 30 czerwca 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.10.2021.ML
  Wyświetleń: 643
 948. z dnia 30 listopada 2021 r. Znak sprawy: WIR.V.7820.12.2021.KS
  Wyświetleń: 643
 949. WIR.II.746.1.31.2020.ML z dnia 31 sierpnia 2021 r.
  Wyświetleń: 642
 950. z dnia 11 czerwca 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.62.2020.JB
  Wyświetleń: 642
 951. z dnia 9 czerwca 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.63.2020.JB
  Wyświetleń: 642
 952. z dnia 21 czerwca 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.7.2021.ML
  Wyświetleń: 642
 953. Wynik naboru na stanowisko - inspektor wojewódzki WPS.III.3 Włocławek
  Wyświetleń: 641
 954. Obwieszczenie z dnia 16 lipca 2021 r. WIR.II.746.1.11.2021.ML
  Wyświetleń: 638
 955. Ogłoszenie o naborze z dnia 28.10.2022 r. na stanowisko: sekretarz w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (WBZK.I)
  Wyświetleń: 637
 956. Informacja o działaniach podejmowanych wobec Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w 2020 roku przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową
  Wyświetleń: 636
 957. Ogłoszenie o naborze z dnia 08.09.2022 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Biurze Finansowo-Inwestycyjnym BFI.I.12
  Wyświetleń: 635
 958. z dnia 3 sierpnia 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.35.2021.ML
  Wyświetleń: 634
 959. z dnia 21 września 2021 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 633
 960. z dnia 10 grudnia 2020 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 633
 961. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 28 lipca 2021 r.
  Wyświetleń: 632
 962. Wynik naboru na stanowisko: starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości (WSPN.II.6)
  Wyświetleń: 632
 963. ogłoszenie o naborze na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Delegatura Toruń (WSOC.DT.III.5)
  Wyświetleń: 631
 964. Obwieszczenie WIR.II.746.1.14.2021.ML z dnia 29 lipca 2021 r.
  Wyświetleń: 630
 965. Obwieszczenie WIR.V.7821.8.2021.JA z dnia 30 lipca 2021 r.
  Wyświetleń: 629
 966. Ogłoszenie o naborze z dnia 10.05.2022 r. na stanowisko: psycholog w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (WBZK VIII.3)
  Wyświetleń: 629
 967. z dnia 16 września 2021 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 629
 968. z dnia 27 września 2021 r Znak sprawy: WIR.II.746.1.24.2021.ML
  Wyświetleń: 629
 969. z dnia 23 czerwca 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.31.2021.ML
  Wyświetleń: 628
 970. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki WIR.V.3 (2 etaty)
  Wyświetleń: 625
 971. Z dnia 23 listopada 2020 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego WIR.I.7840.9.21.2020.AP (Z)
  Wyświetleń: 625
 972. WIR.II.746.1.19.2021.ML z dnia 29 września 2021 r.
  Wyświetleń: 622
 973. Wynik naboru wniosków w ramach programu "Centra opiekuńczo-mieszkalne" finansowanego z Funduszu Solidarnościowego
  Wyświetleń: 622
 974. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa (WIR.V.3, 2 etaty)
  Wyświetleń: 621
 975. Obwieszczenie WIR.II.746.1.23.2021.ML z dnia 29 lipca 2021 r.
  Wyświetleń: 620
 976. z dnia 30 czerwca 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.26.2021.ML
  Wyświetleń: 620
 977. Ogłoszenie o naborze z dnia 18.02.2022 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa (WIR.V.3, 2 etaty)
  Wyświetleń: 619
 978. wykaz nieruchomości przeznaczony do użyczenia na czas oznaczony
  Wyświetleń: 618
 979. Wynik naboru na stanowisko: starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości (WSPN.I.2)
  Wyświetleń: 618
 980. zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej dotyczącej otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia - zapobiegania zakażeniom HIV i zwalczania AIDS, w ramach dotacji celowej z budżetu państwa, przyznanej w roku 2021.
  Wyświetleń: 618
 981. Starosta Lipnowski przekazuje wykaz nieruchomości do nabycia
  Wyświetleń: 617
 982. Wynik naboru na stanowisko inspektor wojewódzki w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa (WIR.VIII.2)
  Wyświetleń: 617
 983. z dnia 24 czerwca 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.747.18.2020.EP
  Wyświetleń: 617
 984. z dnia 7 czerwca 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.1.2021.JG
  Wyświetleń: 617
 985. Zmiana załącznika nr 10 w Programie „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2023
  Wyświetleń: 617
 986. Obwieszczenie WIR.II.746.1.36.2020.EP z dnia 2 sierpnia 2021 r.
  Wyświetleń: 616
 987. Prezydent miasta Bydgoszczy przekazuje wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do wydzierżawienia przy ul. Wojska Polskiego z przeznaczeniem pod garaż
  Wyświetleń: 616
 988. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Delegatury Urzędu we Włocławku (WSOC.DW.IV.2)
  Wyświetleń: 614
 989. z dnia 21 czerwca 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.52.2020.JB
  Wyświetleń: 614
 990. Obwieszenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 marca 2022 r. WIR.V.7821.9.2021.KS
  Wyświetleń: 613
 991. Wynik naboru na stanowisko - inspektor wojewódzki w BFI.I.10
  Wyświetleń: 613
 992. Obwieszczenie WIR.II.746.1.18.2021.ML z dnia 29 lipca 2021 r.
  Wyświetleń: 612
 993. z dnia 25 sierpnia 2021 r. WIR.II.746.1.34.2021.ML
  Wyświetleń: 611
 994. OBWIESZCZENIE z dnia 8 czerwca 2022 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Znak sprawy: WIR.V.7820.4.2022.KS
  Wyświetleń: 610
 995. Ogłoszenie Starosty Nakielskiego
  Wyświetleń: 610
 996. WIR.II.746.1.23.2021.ML z dnia 30 sierpnia 2021 r.
  Wyświetleń: 610
 997. Ogłoszenie o naborze z dnia 24.11.2022 r. na stanowisko: dyspozytor medyczny w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (WBZK.VIII) – 2 etaty
  Wyświetleń: 609
 998. Prezydent miasta Bydgoszczy jako starosta wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej przekazuje do publicznej informacji wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedania w drodze bezprzetargowej
  Wyświetleń: 609
 999. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (WSOC.V.4, 3 etaty)
  Wyświetleń: 608
 1000. decyzja Nr 12/2022 z dnia 4 marca 2022 r.
  Wyświetleń: 607
 1001. Ogłoszenie o naborze z dnia 30 listopada 2021r na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości WSPN.I.4
  Wyświetleń: 606
 1002. z dnia 27 stycznia 2022 r. Znak sprawy: WIR.V.7820.15.2021.MT
  Wyświetleń: 603
 1003. z dnia 29 czerwca 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.13.2021.ML
  Wyświetleń: 602
 1004. WIR.II.746.1.40.2021.ML z dnia 3 grudnia 2021 r.
  Wyświetleń: 600
 1005. z dnia 22 czerwca 2021 r. Dotyczy sprawy: WIR.II.746.1.60.2020.JB
  Wyświetleń: 600
 1006. z dnia 22 czerwca 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.61.2020JB
  Wyświetleń: 600
 1007. z dnia 7 września 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.43.2021.JB
  Wyświetleń: 600
 1008. Wynik naboru na stanowisko - inspektor wojewódzki w BFI.II.7
  Wyświetleń: 599
 1009. z dnia 26 sierpnia 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.747.2.3.2021.EP
  Wyświetleń: 599
 1010. Model integracji cudzoziemców
  Wyświetleń: 598
 1011. z dnia 30 czerwca 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.60.2020.JB
  Wyświetleń: 598
 1012. Wynik naboru na stanowisko: główny specjalista w Zespole Bezpieczeństwa Informacji i Informatyki
  Wyświetleń: 596
 1013. Centra opiekuńczo-mieszkalne
  Wyświetleń: 594
 1014. ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa przy ul: Modrzewiowej z przeznaczeniem pod garaż i najem garażu oznaczonego 2T
  Wyświetleń: 594
 1015. z dnia 4 października 2021 r. Znak sprawy: WIR.V.7820.16.2020.KS
  Wyświetleń: 594
 1016. z dnia 27 stycznia 2022 r. WIR.I.7840.9.8.2021.AP (D)
  Wyświetleń: 593
 1017. Ogłoszenie o naborze z dnia 23.01.2023 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej (WPS.VIII.4)
  Wyświetleń: 590
 1018. WIR.II.746.1.30.2020.ML z dnia 29 września 2021 r.
  Wyświetleń: 590
 1019. z dnia 23 września 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.747.2.3.2021.EP
  Wyświetleń: 590
 1020. z dnia 3 sierpnia 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.37.2021.ML
  Wyświetleń: 590
 1021. Sprawozdanie finansowe za 2021 r. – KPUW w Bydgoszczy oraz dysponent części budżetowej Wojewoda Kujawsko-Pomorski
  Wyświetleń: 589
 1022. Obwieszczenie WIR.II.746.1.29.2021.ML z dnia 29 lipca 2021 r.
  Wyświetleń: 586
 1023. Ogłoszenie o naborze z dnia 14.04.2022 r. na stanowisko: starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości (WSPN.II.6)
  Wyświetleń: 586
 1024. ogłoszenie o naborze na stanowisko: starszy inspektor w Biurze Finansowo-Inwestycyjnym (BFI.I.14)
  Wyświetleń: 585
 1025. z dnia 7 lipca 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.24.2021.ML
  Wyświetleń: 585
 1026. Decyzja 23tz2021
  Wyświetleń: 583
 1027. Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę Nr sprawy: WIR.I.7840.5.19.2021.PK
  Wyświetleń: 583
 1028. z dnia 28 września 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.42.2021.JB
  Wyświetleń: 583
 1029. Ogłoszenie o naborze z dnia 03.04.2023 r. na stanowisko: starszy inspektor w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Punkt Paszportowy Inowrocław (WSOC.I.4)
  Wyświetleń: 582
 1030. Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę Nr sprawy: WIR.I.7840.2.42.2021.MB
  Wyświetleń: 580
 1031. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie przystąpienia do przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
  Wyświetleń: 580
 1032. z dnia 7 października 2021 r. Znak sprawy: WIR.V.7821.11.2021.MT
  Wyświetleń: 579
 1033. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 27 lipca 2021 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 578
 1034. z dnia 7 października 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.747.2.4.2021.EP
  Wyświetleń: 578
 1035. WIR.II.746.1.53.2021.ML z dnia 31 stycznia 2022 r.
  Wyświetleń: 577
 1036. z dnia 29 września 2021 r. WIR.I.7840.9.2.2021.MO (Z)
  Wyświetleń: 575
 1037. z dnia 7 września 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.39.2021.ML
  Wyświetleń: 575
 1038. ogłoszenie o naborze na stanowisko – główny specjalista do Wydziału Finansów i Budżetu
  Wyświetleń: 573
 1039. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (WSOC.V.4, 2 etaty)
  Wyświetleń: 573
 1040. Wynik naboru na stanowisko - inspektor wojewódzki w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa (WIR.VIII.3)
  Wyświetleń: 571
 1041. z dnia 22 czerwca 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.6.2021.ML
  Wyświetleń: 569
 1042. Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę
  Wyświetleń: 568
 1043. Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę Nr sprawy: WIR.I.7840.6.15.2021.MB
  Wyświetleń: 568
 1044. Ogłoszenie o naborze z dnia 20.07.2022 r. na stanowisko: psycholog w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (psycholog – WBZK.VIII.3)
  Wyświetleń: 567
 1045. Wynik naboru na stanowisko - inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej (WPS.III.2)
  Wyświetleń: 567
 1046. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej (WPS.VIII.4)
  Wyświetleń: 566
 1047. Ogłoszenie o naborze z dnia 6 kwietnia 2022 r. na stanowisko - inspektor wojewódzki w Biurze Finansowo-Inwestycyjnym (BFI.I.11)
  Wyświetleń: 565
 1048. Wynik naboru na stanowisko - osoba obsługująca infolinię telefoniczną dla cudzoziemców – ofiar przestępstw w Biurze Finansowo-Inwestycyjnym
  Wyświetleń: 565
 1049. ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do wydzierżawienia przy ul. Wojska Polskiego
  Wyświetleń: 564
 1050. Starostwo powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim przekazuje wykaz nieruchomości do zbycia
  Wyświetleń: 564
 1051. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (WSOC.V.2 3 etaty)
  Wyświetleń: 564
 1052. ogłoszenie o o drugim przetargu na dzierżawę nieruchomości przy ul. Dębowej z przeznaczeniem pod poł. komunikacyjne
  Wyświetleń: 563
 1053. PREZYDENT MIASTA BYDGOSZCZY ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa
  Wyświetleń: 563
 1054. z dnia 17 listopada 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.747.4.1.2021.EP
  Wyświetleń: 563
 1055. z dnia 10 czerwca 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.2.2021.ML
  Wyświetleń: 562
 1056. Ogłoszenie o naborze z dnia 14.04.2023 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Nadzoru i Kontroli Delegatura Toruń (WNK.DT.IV.2)
  Wyświetleń: 561
 1057. Ogłoszenie o naborze z dnia 28.06.2022 r. na stanowisko: starszy inspektor wojewódzki w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej (WIGK.I.5 - zastępstwo)
  Wyświetleń: 561
 1058. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej
  Wyświetleń: 560
 1059. z dnia 24 czerwca 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.47.2020.JG
  Wyświetleń: 559
 1060. z dnia 21 czerwca 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.8.2021.ML
  Wyświetleń: 559
 1061. ogłoszenia o naborze na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej (WPS.I.4)
  Wyświetleń: 558
 1062. Ogłoszenie o naborze z dnia 21.06.2022 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Finansów i Budżetu (WFB.III.2)
  Wyświetleń: 558
 1063. ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa przy ul Wojska Polskiego z przeznaczeniem pod pawilon handlowy - III przetarg
  Wyświetleń: 557
 1064. WIR.II.746.1.33.2021.ML z dnia 3 grudnia 2021 r.
  Wyświetleń: 557
 1065. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa (WIR.X.4)
  Wyświetleń: 557
 1066. z dnia 4 listopada 2021 r
  Wyświetleń: 556
 1067. z dnia 27 sierpnia 2021 r. Znak sprawy: WIR.V.7820.5.2021.JB
  Wyświetleń: 553
 1068. decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 listopada 2020 r.
  Wyświetleń: 552
 1069. z dnia 31 sierpnia 2021 r. Znak sprawy: WIR.V.7821.5.2021.MT
  Wyświetleń: 552
 1070. Wynik naboru na stanowisko: psycholog w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
  Wyświetleń: 551
 1071. ogłoszenie o drugim przetargu na dzierżawę nieruchomości przy ul. Dębowej z przeznaczeniem pod zieleń
  Wyświetleń: 550
 1072. WIR.II.746.1.28.2021.ML z dnia 31 sierpnia 2021 r.
  Wyświetleń: 549
 1073. Ogłoszenie o naborze z dnia 6 kwietnia 2022 r. na stanowisko - inspektor wojewódzki w Biurze Finansowo-Inwestycyjnym (BFI.I.8)
  Wyświetleń: 547
 1074. Ogłoszenie o naborze z dnia 10.08.2023 r. na stanowisko: dyspozytor medyczny w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (WBZK.DM) – 4 etaty
  Wyświetleń: 543
 1075. Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przy ul. Bronikowskiego
  Wyświetleń: 543
 1076. WIR.II.746.1.56.2021.ML z dnia 27 stycznia 2022
  Wyświetleń: 543
 1077. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców WSOC.VI.2, 2 etaty
  Wyświetleń: 543
 1078. ogłoszenia o naborze z dnia 24 stycznia 2023 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (WSOC.V.4)
  Wyświetleń: 542
 1079. Ogłoszenie na sprzedaż nieruchomości lokalowek przy ul Obrońców 6 w Bydgoszczy
  Wyświetleń: 542
 1080. Ogłoszenie o naborze z dnia 10.06.2022 r. na stanowisko: informatyk w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (WBZK.I.5)
  Wyświetleń: 542
 1081. Ogłoszenie Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 6 września 2022 r. o możliwości realizacji zadania publicznego dotyczącego pomocy na rzecz obywateli Ukrainy
  Wyświetleń: 541
 1082. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa (WIR.V.3, 2 etaty)
  Wyświetleń: 541
 1083. decyzja Nr 28/2021 z dnia 28 maja 2021 r
  Wyświetleń: 540
 1084. Ogłoszenie o naborze z dnia 11.01.2023 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Zdrowia Kujawsko-Pomorskiego Centrum Zdrowia Publicznego (WZ.II.5)
  Wyświetleń: 539
 1085. z dnia 3 sierpnia 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.36.2021.ML
  Wyświetleń: 539
 1086. z dnia 31 grudnia 2020 r.
  Wyświetleń: 539
 1087. Wynik naboru na stanowisko: główny specjalista w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (WSOC.I.5)
  Wyświetleń: 535
 1088. z dnia 30 czerwca 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.61.2020.JB
  Wyświetleń: 534
 1089. Ogłoszenie o naborze z dnia 28.08.2023 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej (WPS.VIII.4)
  Wyświetleń: 533
 1090. Wynik naboru na stanowisko: dyspozytor medyczny w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (2 etaty)
  Wyświetleń: 533
 1091. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Biurze Finansowo-Inwestycyjnym (BFI.III.3)
  Wyświetleń: 532
 1092. wykazu informującego o zbyciu prawa użytkowania wieczystego dz. nr 7/14 obr. 195 położonej przy ul.Inwalidów na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej ozn. nr 16/9 obr. 207
  Wyświetleń: 531
 1093. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej
  Wyświetleń: 531
 1094. odpowiedzi na zapytanie w sprawie zapytania ofertowego na dostawę paczek świątecznych dla dzieci pracowników Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy z dnia 09.11.2021
  Wyświetleń: 530
 1095. Ogłoszenie o naborze z dnia 20.09.2023 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Nadzoru i Kontroli (WNK.IV.2)
  Wyświetleń: 529
 1096. z dnia 4 listopada 2021 r.
  Wyświetleń: 528
 1097. Obwieszczenie z dnia 24 września 2020 o wszczęciu postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 525
 1098. Ogłoszenie o naborze z dnia 10.10.2023 r. na stanowisko: kierownik oddziału w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa (WIR.IX.1)
  Wyświetleń: 522
 1099. WIR.II.746.1.54.2021.ML z dnia 10 listopada 2021 r.
  Wyświetleń: 522
 1100. Wynik naboru na stanowisko - inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej (WPS.I.4)
  Wyświetleń: 522
 1101. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej (WPS.VIII.7)
  Wyświetleń: 521
 1102. Ogłoszenie o naborze z dnia 28.09.2023 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki do Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (WSOC.V.4.7) zastępstwo
  Wyświetleń: 520
 1103. PREZYDENT MIASTA BYDGOSZCZY ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Skarbu Państwa. ul. Nad Wisłą, Bydgoszcz
  Wyświetleń: 520
 1104. decyzja z dnia 30 grudnia 2021 r.
  Wyświetleń: 519
 1105. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Finansów i Budżetu (WFB.III.2)
  Wyświetleń: 519
 1106. Informacja o treści decyzji nr 31.2021 z dnia 2.06.2021 r.
  Wyświetleń: 518
 1107. Wynik naboru na stanowisko: ekspert w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
  Wyświetleń: 516
 1108. z dnia 10 grudnia 2021 r. Znak sprawy: WIR.V.7821.13.2021.MT
  Wyświetleń: 516
 1109. ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa przy ul: Toruńskiej z przeznaczeniem pod 1 garaż
  Wyświetleń: 515
 1110. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej WPS.VIII.4
  Wyświetleń: 515
 1111. Starosta Lipnowski wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej przekazuje informacje o nieruchomości przeznaczoej do zdobycia
  Wyświetleń: 514
 1112. Wynik naboru na stanowisko: portier w Zespole Bezpieczeństwa Informacji i Informatyki
  Wyświetleń: 514
 1113. WIR.II.746.1.46.2021.ML z dnia 21 października 2021 r.
  Wyświetleń: 513
 1114. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Delegatury Urzędu w Toruniu (WSOC.III.4 – zastępstwo)
  Wyświetleń: 513
 1115. decyzja 34/2021 z dnia 9 czerwca 2021 r.
  Wyświetleń: 512
 1116. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Delegatury Urzędu w Toruniu (WSOC.DT.III.5, 2 etaty)
  Wyświetleń: 512
 1117. Ogłoszenie o naborze z dnia 26.10.2022 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej (WPS.VIII.5)
  Wyświetleń: 511
 1118. Ogłoszenie przetargu na sprzedaż zbędnych składników majątku ruchomego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego
  Wyświetleń: 511
 1119. Ogłoszenie o naborze z dnia 07.09.2022 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Finansów i Budżetu (WFB.III.2)
  Wyświetleń: 510
 1120. WIR.II.746.1.62.2021.ML z dnia 26 stycznia 2022 r.
  Wyświetleń: 510
 1121. z dnia 20 stycznia 2022 r. Znak sprawy: WIR.II.747.2.4.2021.EP
  Wyświetleń: 510
 1122. ogłoszenie o naborze na stanowisko: starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości (WSPN.I.4)
  Wyświetleń: 509
 1123. Wynik naboru na stanowisko: inspektor w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (WBZK.I.3)
  Wyświetleń: 508
 1124. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Biurze Finansowo-Inwestycyjnym (BFI.I.11)
  Wyświetleń: 508
 1125. Wynik naboru na stanowisko: starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości (WSPN.II.6)
  Wyświetleń: 508
 1126. Ogłoszenie o naborze z dnia 01.03.2023 r. na stanowisko: rzemieślnik wykwalifikowany w Biurze Finansowo-Inwestycyjnym
  Wyświetleń: 507
 1127. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (WSOC.V.4)
  Wyświetleń: 506
 1128. wyniku naboru z dnia 23 listopada 2021 roku na stanowisko: starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości Delegatura Urzędu w Toruniu.
  Wyświetleń: 506
 1129. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 8 marca 2022 r. o zmianie wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 505
 1130. Wynik naboru na stanowisko - psycholog w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
  Wyświetleń: 505
 1131. Ogłoszenie o naborze z dnia 09.01.2023 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej (WPS.III.3)
  Wyświetleń: 500
 1132. Informacja o wydanej decyzji z dnia 4 marca 2022 r.
  Wyświetleń: 499
 1133. Ogłoszenie o naborze z dnia 23.11.2022 r. na stanowisko: inspektor w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (WSOC.II.1)
  Wyświetleń: 498
 1134. Prezydent miasta Bydgoszczy przekazuje wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie przetargowym
  Wyświetleń: 497
 1135. Wynik naboru na stanowisko: psycholog w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
  Wyświetleń: 497
 1136. Ogłoszenie o naborze z dnia 08.09.2022 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Biurze Finansowo-Inwestycyjnym BFI.III.3
  Wyświetleń: 496
 1137. Ogłoszenie o naborze z dnia 11.10.2023 r. na stanowisko: dyspozytor medyczny w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (WBZK.DM) – 4 etaty
  Wyświetleń: 496
 1138. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH RODO – ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
  Wyświetleń: 495
 1139. Ogłoszenie o naborze z dnia 26.10.2022 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej (WPS.VIII.4)
  Wyświetleń: 494
 1140. Wynik naboru na stanowisko: główny specjalista w Zespole Bezpieczeństwa Informacji i Informatyki
  Wyświetleń: 494
 1141. ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 2 listopada 2020 r., pod nazwą „Zapytanie ofertowe/ogłoszenie o zamówieniu na realizację zamówienia: „Wykonanie instalacji elektrycznej dla pomieszczenia serwerowni w budynku Delegatury Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego
  Wyświetleń: 494
 1142. WIR.II.746.1.35.2021.ML z dnia 22 października 2021 r.
  Wyświetleń: 493
 1143. Informacja o wydaniu decyzji Nr sprawy: WIR.I.7840.8.6.2021.AP
  Wyświetleń: 492
 1144. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 15 marca 2022 r. WIR.II.746.1.48.2021.JG
  Wyświetleń: 492
 1145. Wynik naboru na stanowisko: główny specjalista w Zespole Bezpieczeństwa Informacji i Informatyki
  Wyświetleń: 492
 1146. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa (WIR.V.3, 2 etaty))
  Wyświetleń: 492
 1147. z dnia 23 kwietnia 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.747.4.1.2021.EP
  Wyświetleń: 491
 1148. Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dot. Przebudowa i rozbudowa linii kolejowej nr 207 od km 1+007 do km 18+897 wraz z urządzeniami towarzyszącymi dla projektu pn.: „Rewitalizacja linii kolejowej nr 207 na odcinku Toruń Wschodni – Chełmża”, WIR.I.7840.6.24.2021.AP
  Wyświetleń: 490
 1149. Starosta Brodnicki przekazuje nieruchomości do oddania w dzierżawę
  Wyświetleń: 490
 1150. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Finansów i Budżetu (WFB.III.2)
  Wyświetleń: 490
 1151. Wynik naboru na stanowisko: starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości (WSPN.II.6)
  Wyświetleń: 490
 1152. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki  w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (WSOC.VI.2 2 etaty)
  Wyświetleń: 489
 1153. z dnia 12 października 2021 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 5/2021
  Wyświetleń: 489
 1154. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (WSOC.VI.2)
  Wyświetleń: 488
 1155. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej (WPS.VIII.7)
  Wyświetleń: 488
 1156. ogłoszenie o naborze w ramach Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa”-edycja 2022
  Wyświetleń: 487
 1157. Ogłoszenie o naborze z dnia 04.11.2022 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej (WPS.III.3)
  Wyświetleń: 485
 1158. Ogłoszenie o naborze z dnia 10.03.2023 r. na stanowisko: dyspozytor medyczny w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (DM), 2 etaty
  Wyświetleń: 485
 1159. z dnia 1 grudnia 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.51.2021.ML
  Wyświetleń: 485
 1160. Wynik naboru na stanowisko: główny specjalista w Zespole Bezpieczeństwa Informacji i Informatyki
  Wyświetleń: 484
 1161. ogłoszenie o naborze na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (WSOC.V.4), 2 etaty
  Wyświetleń: 483
 1162. WIR.II.746.1.47.2021.ML z dnia 29 listopada 2021 r.
  Wyświetleń: 483
 1163. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Biurze Finansowo-Inwestycyjnym (BFI.I.8)
  Wyświetleń: 483
 1164. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Delegatury Urzędu we Włocławku (WPS.DW.III.3)
  Wyświetleń: 483
 1165. decyzja nr 25/Tz/2021 z dnia 31 maja 2021 r
  Wyświetleń: 482
 1166. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Biurze Finansowo-Inwestycyjnym (BFI.I.9)
  Wyświetleń: 482
 1167. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Biurze Finansowo-Inwestycyjnym (BFI.I.9)
  Wyświetleń: 482
 1168. OBWIESZCZENIE z dnia 8 czerwca 2022 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej WIR.V.7820.4.2022.KS
  Wyświetleń: 481
 1169. Ogłoszenie o naborze z dnia 13.03.2023 r. na stanowisko: starszy inspektor w Wydziale Koordynacji Świadczeń Delegatura Urzędu w Toruniu
  Wyświetleń: 481
 1170. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Nadzoru i Kontroli Delegatury Urzędu we Włocławku (WNK.DW)
  Wyświetleń: 481
 1171. z dnia 28 września 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.40.2021.ML
  Wyświetleń: 481
 1172. Decyzja Nr 5/2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu WIR.II.747.2.1.2022.DK
  Wyświetleń: 479
 1173. Ogłoszenie o naborze z dnia 25.04.2023 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (WSOC.V.4)
  Wyświetleń: 478
 1174. Ogłoszenie o naborze z dnia 27 marca 2023 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej (WPS.VIII.6)
  Wyświetleń: 478
 1175. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 6 lipca 2022 r. WIR.V.7820.5.2022.JB
  Wyświetleń: 477
 1176. Wynik naboru na stanowisko: informatyk w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
  Wyświetleń: 477
 1177. Wynik naboru na stanowisko: inspektor w Biurze Wojewody (BW.I.2)
  Wyświetleń: 477
 1178. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Biurze Finansowo-Inwestycyjnym (BFI.I.10)
  Wyświetleń: 476
 1179. obwieszczenie Wojewody Warmińsko – Mazurskiego, dotyczącego wszczęcia postepowania w sprawie wydania decyzji nr 10/21 z dnia 01.07.2021 r. zmieniającej decyzję 11/20 z dnia 29.06.2020 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: „Budowa obwodnicy Nowego Miasta Lubawskiego w ciągu drogi krajowej nr 15 Etap II”
  Wyświetleń: 475
 1180. Ogłoszenie o naborze z dnia 5.09.2023 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa (WIR.V.3)
  Wyświetleń: 472
 1181. Ogłoszenie Wojewody Kujawsko – Pomorskiego o możliwości realizacji zadania publicznego dotyczącego pomocy na rzecz obywateli Ukrainy
  Wyświetleń: 471
 1182. WIR.II.746.1.46.2021.ML z dnia 11 stycznia 2022 r.
  Wyświetleń: 471
 1183. wykaz dla nieruchomości Skarbu Państwa , położonej przy ul. Franciszka Kiedrowskiego : dz.28, obr. 437
  Wyświetleń: 471
 1184. decyzja 43/Tz/2021 z dnia 30 września 2021 r.
  Wyświetleń: 470
 1185. Ogłoszenie o naborze z dnia 02.03.2023 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa (WIR.IV.4)
  Wyświetleń: 470
 1186. Ogłoszenie Starosty Rypińskiego
  Wyświetleń: 470
 1187. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Biurze Finansowo-Inwestycyjnym (BFI.II.7)
  Wyświetleń: 470
 1188. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej (WPS.I.4)
  Wyświetleń: 470
 1189. WIR.II.746.1.37.2021.ML z dnia 28 października 2021 r.
  Wyświetleń: 468
 1190. Wynik naboru na stanowisko - inspektor wojewódzki w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej
  Wyświetleń: 465
 1191. Ogłoszenie o naborze z dnia 22.02.2023 r. na stanowisko: starszy księgowy w Biurze Finansowo-Inwestycyjnym (BFI.I.5)
  Wyświetleń: 464
 1192. z dnia 27 września 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.28.2021.ML
  Wyświetleń: 464
 1193. Ogłoszenie o naborze z dnia 23.08.2022 r. na stanowisko: starszy inspektor wojewódzki - zastępstwo w Woj. Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej WIGK.I.5
  Wyświetleń: 463
 1194. Wynik naboru na stanowisko - inspektor wojewódzki w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa (WIR.V.3, 2 etaty)
  Wyświetleń: 463
 1195. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej (WPS.VIII.4)
  Wyświetleń: 463
 1196. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 31 marca 2023 r. o przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej w 2023 r
  Wyświetleń: 462
 1197. z dnia 22 września 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.49.2021.JB
  Wyświetleń: 462
 1198. WIR.I.7840.2.62.2020.AP - informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę
  Wyświetleń: 460
 1199. Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę
  Wyświetleń: 459
 1200. Ogłoszenie o naborze z dnia 23.01.2023 r. na stanowisko: dyspozytor medyczny w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
  Wyświetleń: 458
 1201. Wynik naboru na stanowisko: informatyk w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
  Wyświetleń: 458
 1202. WIR.II.746.1.52.2021.ML z dnia 26 stycznia 2022 r.
  Wyświetleń: 457
 1203. z dnia 9 listopada 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.42.2021.JB
  Wyświetleń: 457
 1204. Ogłoszenie o naborze z dnia 15.12.2022 r. na stanowisko: informatyk w Zespole Bezpieczeństwa Informacji i Informatyki (ZBII.V.3)
  Wyświetleń: 456
 1205. Ogłoszenie o przetargu - ul. Marii Konopnickiej Bydgoszcz
  Wyświetleń: 456
 1206. Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa, przeznaczonej do użyczenia, położonej przy ul. Witebskiej 2b
  Wyświetleń: 456
 1207. WIR.II.746.1.56.2021.ML z dnia 13 stycznia 2022 r
  Wyświetleń: 455
 1208. WIR.II.746.1.65.2021.ML z dnia 13 stycznia 2022 r.
  Wyświetleń: 455
 1209. Informacja o wydaniu decyzji Nr sprawy: WIR.I.7840.8.8.2021.MO
  Wyświetleń: 454
 1210. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej (WPS.III.3 Bydgoszcz)
  Wyświetleń: 454
 1211. Ogłoszenie o naborze z dnia 24.11.2022 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Biurze Finansowo-Inwestycyjnym (BFI.II.7)
  Wyświetleń: 453
 1212. Wynik naboru z dnia 26 października 2021 roku na 3 stanowiska pracy: dyspozytor medyczny w WBZK
  Wyświetleń: 453
 1213. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej (WPS.I.4)
  Wyświetleń: 452
 1214. z dnia 15 grudnia 2021 r. WIR.I.7840.9.9.2021.AP (Z)
  Wyświetleń: 452
 1215. Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę z dnia 8 kwietnia 2022 r. WIR.I.7840.2.3.2022.MO
  Wyświetleń: 451
 1216. WIR.II.746.1.32.2021.ML z dnia 12 stycznia 2022 r.
  Wyświetleń: 451
 1217. z dnia 2 grudnia 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.58.2021.EP
  Wyświetleń: 451
 1218. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 22 marca 2022 r. WIR.II.747.2.4.2021.EP
  Wyświetleń: 450
 1219. Obwieszczenie o wydanej decyzji WIR.II.746.1.55.2021.JB
  Wyświetleń: 450
 1220. ustawa z dnia 14 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw
  Wyświetleń: 450
 1221. decyzja Nr 42/2021 z dnia 24 czerwca 2021 r.
  Wyświetleń: 449
 1222. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 13 kwietnia 2022 r. WIR.II.747.2.1.2022.DK
  Wyświetleń: 448
 1223. Ogłoszenie o naborze z dnia 14.04.2023 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Nadzoru i Kontroli (WNK.V.2)
  Wyświetleń: 448
 1224. WIR.II.746.1.52.2021.ML z dnia 12 stycznia 2022 r
  Wyświetleń: 448
 1225. z dnia 24 listopada 2021 r. WIR.V.7820.17.2020.AW
  Wyświetleń: 448
 1226. Ogłoszenie o naborze z dnia 13.12.2022 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Finansów i Budżetu (WFB.III.2)
  Wyświetleń: 447
 1227. WIR.II.746.1.54.2021.ML z dnia 14 stycznia 2022 r.
  Wyświetleń: 447
 1228. Ogłoszenie o naborze z dnia 11.10.2022 r. na stanowisko: starszy inspektor wojewódzki w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej (WIGK.I.5, zastępstwo)
  Wyświetleń: 446
 1229. Informacja o wydaniu decyzji Nr sprawy: WIR.I.7840.8.7.2021.MO
  Wyświetleń: 444
 1230. z dnia 17 listopada 2021 r. WIR.I.7840.9.2.2021.MO (D)
  Wyświetleń: 444
 1231. Ogłoszenie o dodatkowym naborze w ramach Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Centra opiekuńczo-mieszkalne”
  Wyświetleń: 443
 1232. ogłoszenia o naborze z dnia 25 stycznia 2023 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Finansów i Budżetu (WFB.II.2)
  Wyświetleń: 442
 1233. STAROSTA ŻNIŃSKI ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w obrębie Krotoszyn, gmina Barcin, stanowiącej własność Skarbu Państwa
  Wyświetleń: 442
 1234. Wynik naboru na stanowisko: starszy inspektor wojewódzki w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej (WIGK.I.5 – zastępstwo)
  Wyświetleń: 442
 1235. z dnia 23 września 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.45.2021.ML
  Wyświetleń: 442
 1236. z dnia 4 stycznia 2022 r. WIR.V.7820.19.2020.KS
  Wyświetleń: 442
 1237. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 15 marca 2022 r. WIR.II.746.1.58.2020.JG
  Wyświetleń: 441
 1238. WIR.II.746.1.56.2021.ML z dnia 17 listopada 2021 r.
  Wyświetleń: 441
 1239. decyzja z dnia 30 grudnia 2021 r.
  Wyświetleń: 439
 1240. Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 lutego 2022 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 439
 1241. Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości przy ul. Lewińskiego
  Wyświetleń: 438
 1242. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej (WPS.I.5)
  Wyświetleń: 438
 1243. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 31 marca 2022 r. WIR.II.747.3.1.2021.EP
  Wyświetleń: 436
 1244. WYKAZ dotyczący sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa
  Wyświetleń: 435
 1245. Ogłoszenie o naborze z dnia 27.06.2023 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej (WPS.I.4)
  Wyświetleń: 434
 1246. Ogłoszenie o naborze z dnia 27.07.2023 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Finansów i Budżetu (WFB.I.7)
  Wyświetleń: 434
 1247. Ogłoszenie Starosty Żnińskiego
  Wyświetleń: 434
 1248. Ogłoszenie I o przetargu - ul. Bronikowskiego Bydgoszcz
  Wyświetleń: 432
 1249. WIR.II.746.1.45.2021.ML z dnia 25 listopada 2021 r
  Wyświetleń: 431
 1250. Wynik naboru na stanowisko: psycholog w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (WBZK.VIII.3)
  Wyświetleń: 431
 1251. Informacja o działaniach podejmowanych wobec Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w 2021 roku przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową
  Wyświetleń: 430
 1252. Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę
  Wyświetleń: 429
 1253. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 21 kwietnia 2022 r. WIR.II.747.2.7.2021.EP
  Wyświetleń: 429
 1254. WIR.II.746.1.37.2021.ML z dnia 25 listopada 2021 r.
  Wyświetleń: 429
 1255. z dnia 21 stycznia 2022 r. WIR.I.7840.9.4.2021.MB (Z)
  Wyświetleń: 428
 1256. Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej
  Wyświetleń: 428
 1257. z dnia 27 września 2021 r.Znak sprawy: WIR.II.746.1.26.2021.ML
  Wyświetleń: 427
 1258. Informacja o wynikach konkursu ofert na realizację zadań publicznych w obszarze pomocy społecznej w 2022 r.
  Wyświetleń: 426
 1259. Ogłoszenie o naborze z dnia 22.02.2023 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Finansów i Budżetu (WFB.III.2)
  Wyświetleń: 426
 1260. z dnia 17 grudnia 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.45.2021.ML
  Wyświetleń: 425
 1261. z dnia 23 listopada 2021 r. Znak sprawy: WIR.V.7820.9.2021.MT
  Wyświetleń: 424
 1262. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 29 marca 2022 r. WIR.V.7820.4.2022.KS
  Wyświetleń: 423
 1263. WIR.II.746.1.52.2020.ML z dnia 21 października 2021 r.
  Wyświetleń: 423
 1264. z dnia 9 grudnia 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.36.2020.EP
  Wyświetleń: 422
 1265. Petycja z 10.02.2022 r. w sprawie młodzieżowych rad gmin
  Wyświetleń: 421
 1266. Wynik naboru na stanowisko: starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości (WSPN.I.2)
  Wyświetleń: 421
 1267. Informacja o wydaniu decyzji Nr sprawy: WIR.I.7840.8.10.2021.PK
  Wyświetleń: 420
 1268. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 10 czerwca 2022 r. WIR.II.747.2.7.2021.EP
  Wyświetleń: 420
 1269. Ogłoszenie o naborze z dnia 09.11.2022 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Finansów i Budżetu Delegatura Włocławek (WFB.III.4.DW)
  Wyświetleń: 420
 1270. wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze zamiany, na którym umieszczono nieruchomość położoną w Grudziądzu przy ul. Szosa Toruńska, oznaczoną jako działki nr 3/19 i nr 3/20
  Wyświetleń: 420
 1271. Ogłoszenie o naborze z dnia 02.03.2023 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Zdrowia K-P CZP (WZ.III.3)
  Wyświetleń: 419
 1272. Ogłoszenie Starosty Inowrocławskiego
  Wyświetleń: 415
 1273. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Finansów i Budżetu (WFB.III.2)
  Wyświetleń: 415
 1274. z dnia 26 października 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.41.2021.JB
  Wyświetleń: 415
 1275. Ogłoszenie o naborze z dnia 31.10.2022 r. na stanowisko: psycholog w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (WBZK.VIII.3)
  Wyświetleń: 414
 1276. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 25 marca 2022 r. WIR.II.746.1.7.2022.JB
  Wyświetleń: 412
 1277. Ogłoszenie o naborze z dnia 07.11.2022 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Finansów i Budżetu (WFB.II.2)
  Wyświetleń: 412
 1278. Materiały przygotowane przez MRiPS dot. Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2022-2029
  Wyświetleń: 411
 1279. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 21 kwietnia 2022 r. WIR.II.747.2.2.2022.EP
  Wyświetleń: 411
 1280. Ogłoszenie o naborze z dnia 09.12.2022 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Biurze Finansowo-Inwestycyjnym (BFI.I.9)
  Wyświetleń: 410
 1281. z dnia 17 grudnia 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.43.2021.JB
  Wyświetleń: 410
 1282. ZAPYTANIE OFERTOWE/OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU z dnia 06 października 2020 r., pod nazwą Zaproszenie do złożenia oferty na realizację zamówienia dotyczącego dostawy masek filtrujących na potrzeby Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.
  Wyświetleń: 410
 1283. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 1 lipca 2022 r. WIR.I.7840.12.7.2022.PK/MO
  Wyświetleń: 409
 1284. decyzja nr 45.tz.2021 z dnia 5.10.2021 r.
  Wyświetleń: 406
 1285. Ogłoszenie Prezydenta Miasta Bydgoszczy - wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego do podmiotów zajmujących się przesyłaniem i dystrybucją energii elektrycznej.
  Wyświetleń: 406
 1286. PETYCJE
  Wyświetleń: 406
 1287. z dnia 18 listopada 2021 r. Znak sprawy: WIR.V.7820.15.2021.MT
  Wyświetleń: 406
 1288. Ogłoszenie o naborze z dnia 26.04.2023 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Finansów i Budżetu (WFB.I.7)
  Wyświetleń: 405
 1289. z dnia 10 sierpnia 2022 r. Znak sprawy: WIR.V.7820.7.2022.KS
  Wyświetleń: 405
 1290. ogłoszenie o naborze na stanowisko: informatyk w Zespole Bezpieczeństwa Informacji i Informatyki (ZBII.V.3), 2 etaty
  Wyświetleń: 404
 1291. WIR.II.746.1.39.2021.ML z dnia 29 listopada 2021 r.
  Wyświetleń: 404
 1292. z dnia 16 listopada 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.49.2021.JB
  Wyświetleń: 404
 1293. z dnia 16 listopada 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.36.2021.ML
  Wyświetleń: 404
 1294. WIR.II.746.1.34.2021.ML z dnia 24 listopada 2021 r.
  Wyświetleń: 403
 1295. Wynik naboru na stanowisko: główny specjalista w Zespole Bezpieczeństwa Informacji i Informatyki
  Wyświetleń: 403
 1296. Ogłoszenie o naborze z dnia 04.11.2022 r. na stanowisko: starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości Delegatura Urzędu w Toruniu (WSPN.DT.3)
  Wyświetleń: 402
 1297. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 28 marca 2022 r. WIR.II.747.2.5.2021.EP
  Wyświetleń: 401
 1298. Udostępnienie treści decyzji Nr 7/2022 z dnia 1 lipca 2022 r.
  Wyświetleń: 401
 1299. Wynik naboru na stanowisko: inspektor w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (WSOC.II.1)
  Wyświetleń: 401
 1300. AKTUALIZACJA podziału środków na jednostki samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację w 2023 r. Programu "Opieka wytchnieniowa"
  Wyświetleń: 400
 1301. decyzja nr 3/022 z dnia 14 stycznia 2022 r.
  Wyświetleń: 400
 1302. Informacja o wydaniu decyzji Nr sprawy: WIR.I.7840.8.5.2021.AP
  Wyświetleń: 400
 1303. z dnia 29 października 2021 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 400
 1304. ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 24 września 2020 r., pod nazwą „Zapytanie ofertowe/ogłoszenie o zamówieniu na realizację zamówienia: „Opracowanie dokumentacji Programu funkcjonalno-użytkowego (PFU) oraz opracowania wartości kosztorysowej
  Wyświetleń: 400
 1305. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 20 września 2022 r. WIR.II.747.2.1.2022.DK
  Wyświetleń: 399
 1306. Ogłoszenie o naborze z dnia 04.11.2022 r. na stanowisko: starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości (WSPN.IV.8)
  Wyświetleń: 399
 1307. WIR.II.746.1.36.2021.ML z dnia 27 października 2021 r.
  Wyświetleń: 399
 1308. WIR.II.746.1.53.2021.ML z dnia 24 listopada 2021 r
  Wyświetleń: 399
 1309. Obwieszczenie o decyzji nr. 11/2022 z dnia 24 lutego 2022 r.
  Wyświetleń: 398
 1310. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 21 czerwca 2022 r. WIR.V.7820.12.2021.KS
  Wyświetleń: 398
 1311. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej (WPS.VIII.4)
  Wyświetleń: 398
 1312. decyzja z dnia 30 grudnia 2021 r. WIR.I.7840.8.9.2021.PK
  Wyświetleń: 396
 1313. Obwiesczenie z dnia 31 grudnia 2021 r.
  Wyświetleń: 395
 1314. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 5 stycznia 2023 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej WIR.V.7820.5.2022.JB
  Wyświetleń: 395
 1315. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Nadzoru i Kontroli (WNK.III.2, 2 etaty)
  Wyświetleń: 395
 1316. Wynik naboru na stanowisko: referent w Wydziale Koordynacji Świadczeń Delegatura Urzędu w Toruniu (WKŚ.DT.IV.2, 2 etaty)
  Wyświetleń: 395
 1317. Wyniki naboru wniosków w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023
  Wyświetleń: 395
 1318. Informacja o wydaniu decyzji Nr sprawy: WIR.I.7840.8.4.2021.JM
  Wyświetleń: 394
 1319. z dnia 18 maja 2022 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.19.2022.ML
  Wyświetleń: 394
 1320. z dnia 19 maja 2022 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.11.2022.ML
  Wyświetleń: 394
 1321. z dnia 21 marca 2022 r. o przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej w 2022 r.
  Wyświetleń: 394
 1322. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 22 marca 2022 r. WIR.II.746.1.64.2021.ML
  Wyświetleń: 393
 1323. Ogłoszenie o naborze z dnia 03.04.2023 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (WSOC.V.4)
  Wyświetleń: 393
 1324. [NIEAKTUALNE] Aktualizacja wzorów dot. Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2022-2029
  Wyświetleń: 392
 1325. decyzja z dnia 30 grudnia 2021 r.
  Wyświetleń: 392
 1326. Informacja o wydaniu decyzji Nr sprawy: WIR.I.7840.8.9.2021.PK
  Wyświetleń: 392
 1327. Ogłoszenie o naborze z dnia 11.01.2023 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (WSOC.V.4) zastępstwo
  Wyświetleń: 392
 1328. Ogłoszenie o naborze z dnia 18.07.2023 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa (WIR.V.3)
  Wyświetleń: 392
 1329. Wynik naboru na stanowisko: w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (WSOC.VI.2)
  Wyświetleń: 392
 1330. Wynik naboru na stanowsko: starszy inspektor wojewódzki w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej (WIGK.I.5 – zastępstwo).
  Wyświetleń: 392
 1331. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do przekazania w drodze darowizny - STAROSTA RYPIŃSKI
  Wyświetleń: 391
 1332. ogłoszenie o naborze na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (WSOC.V.4.1) zastępstwo
  Wyświetleń: 390
 1333. Ogłoszenie o naborze na stanowisko – dyspozytor medyczny do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
  Wyświetleń: 389
 1334. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Zdrowia (WZ.IV.4)
  Wyświetleń: 389
 1335. Ogłoszneie Starosty Nakielskiego
  Wyświetleń: 388
 1336. z dnia 17 grudnia 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.44.2021.JB
  Wyświetleń: 388
 1337. Ogłoszenie o naborze z dnia 16.11.2022 r. na stanowisko: starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości Delegatura Toruń (WSPN.DT.5)
  Wyświetleń: 384
 1338. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej (WPS.VIII.5)
  Wyświetleń: 384
 1339. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 5 września 2022 r. WIR.V.7820.9.2022.JB
  Wyświetleń: 382
 1340. WIR.II.746.1.46.2021.ML z dnia 25 stycznia 2022 r.
  Wyświetleń: 382
 1341. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (WSOC.V.4)
  Wyświetleń: 382
 1342. z dnia 15 grudnia 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.42.2021.JB
  Wyświetleń: 382
 1343. z dnia 15 grudnia 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.38.2021.ML
  Wyświetleń: 382
 1344. decyzja z dnia 30 grudnia 2021 r.
  Wyświetleń: 381
 1345. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 15 marca 2022 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 380
 1346. wynik naboru na stanowisko: starszy inspektor w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (WSOC.I.4), 2 etaty
  Wyświetleń: 379
 1347. Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę WIR.I.7840.2.19.2022.MO
  Wyświetleń: 378
 1348. Zawiadomienie z dnia 19 stycznia 2022 r.
  Wyświetleń: 378
 1349. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 5 maja 2022 r. WIR.II.747.1.1.2022.JS
  Wyświetleń: 376
 1350. ogłoszenie o naborze na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej (WIGK.I.3)
  Wyświetleń: 376
 1351. z dnia 16 listopada 2021 r.Znak sprawy: WIR.II.746.1.35.2021.ML
  Wyświetleń: 376
 1352. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 13 maja 2022 r. WIR.I.7840.3.10.2022.AP (D)
  Wyświetleń: 375
 1353. WIR.II.746.1.59.2021.ML z dnia 25 stycznia 2022 r.
  Wyświetleń: 375
 1354. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 24 marca 2022 r. WIR.II.746.1.2.2022.ML
  Wyświetleń: 374
 1355. Ogłoszenie o naborze z dnia 18.01.2023 r. na stanowisko: starszy inspektor wojewódzki w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej
  Wyświetleń: 374
 1356. z dnia 26 października 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.48.2021.JG
  Wyświetleń: 373
 1357. Zarządzenie Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 7 kwietnia 2022
  Wyświetleń: 372
 1358. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 23 marca 2022 r. WIR.II.746.1.1.2022.ML
  Wyświetleń: 371
 1359. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (WSOC.V.4)
  Wyświetleń: 371
 1360. z dnia 25 listopada 2021 r. Znak sprawy: WIR.V.7820.11.2021.JB
  Wyświetleń: 371
 1361. z dnia 13 czerwca 2022 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.5.2022.ML
  Wyświetleń: 371
 1362. Obwieszczenie z dnia 21 grudnia 2021 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej WIR.V.7820.13.2021.KS
  Wyświetleń: 370
 1363. Ogłoszenie o naborze z dnia 07.04.2023 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa (WIR.III.2)
  Wyświetleń: 369
 1364. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej (WPS.III.3)
  Wyświetleń: 369
 1365. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 9 czerwca 2022 r. WIR.II.746.1.2.2022.ML
  Wyświetleń: 368
 1366. Ogłoszenie o naborze z dnia 31.08.2023 r. na stanowisko: starszy specjalista w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa (WIR.I.3)
  Wyświetleń: 368
 1367. Ogłoszenie o naborze z dnia 13.12.2022 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Finansów i Budżetu (WFB.II.2)
  Wyświetleń: 367
 1368. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 12 lipca 2022 r. WIR.II.747.3.1.2022.EP
  Wyświetleń: 366
 1369. z dnia 22 czerwca 2021 r. Dotyczy sprawy: WIR.II.746.1.60.2020.JB
  Wyświetleń: 366
 1370. Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę - WIR.I.7840.6.14.2021.MB
  Wyświetleń: 365
 1371. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 24 marca 2022 r. WIR.V.7821.17.2021.MT
  Wyświetleń: 365
 1372. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 6 maja 2022 r. WIR.II.747.2.1.2022.DK
  Wyświetleń: 365
 1373. Publicznej odpowiedzi na zapytanie w sprawie zapytania ofertowego na dostawę paczek świątecznych dla dzieci pracowników Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy z dnia 09.11.2021 r
  Wyświetleń: 365
 1374. Ogłoszenie Starosty Bydgoskiego - Wykaz przeznaczonych do oddania w najem lokali mieszkaniowych - Koronowo ul. Krasickiego 20
  Wyświetleń: 364
 1375. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 30 czerwca 2022 r. WIR.II.746.1.25.2022.ML
  Wyświetleń: 363
 1376. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 1 czerwca 2022 r. WIR.II.747.3.1.2022.EP
  Wyświetleń: 363
 1377. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 13 kwietnia 2022 r. WIR.II.747.2.3.2022.EP
  Wyświetleń: 362
 1378. PREZYDENT MIASTA BYDGOSZCZY ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa.
  Wyświetleń: 362
 1379. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 7 kwietnia 2022 r. WIR.II.746.1.6.2022.ML
  Wyświetleń: 361
 1380. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 9 września 2022 r. WIR.II.746.1.25.2022.ML
  Wyświetleń: 360
 1381. z dnia 15 grudnia 2021 r Znak sprawy: WIR.II.746.1.41.2021.JB
  Wyświetleń: 360
 1382. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 28 marca 2022 r. WIR.I.7840.3.10.2022.AP (Z)
  Wyświetleń: 359
 1383. Udostępnienie treści decyzji z dnia 13 maja 2022 r. WIR.I.7840.3.10.2022.AP
  Wyświetleń: 359
 1384. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 2 czerwca 2022 r. WIR.II.747.1.1.2022.JS
  Wyświetleń: 358
 1385. Wynik naboru na stanowisko: starszy inspektor wojewódzki w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej (WIGK.I.5 - zastępstwo)
  Wyświetleń: 358
 1386. z dnia 3 stycznia 2022 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.60.2021.ML
  Wyświetleń: 357
 1387. Ogłoszenie o naborze z dnia 04.11.2022 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Delegatura Włocławek (WPS.III.3.DW)
  Wyświetleń: 356
 1388. Udostępnienie treści decyzji WIR.I.7840.2.18.2022.AP
  Wyświetleń: 356
 1389. z dnia 13 maja 2022 r. Znak sprawy: WIR.II.747.4.1.2021.EP
  Wyświetleń: 356
 1390. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 26 maja 2022 r. WIR.II.746.1.1.2022.ML
  Wyświetleń: 355
 1391. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej –dostawa paczek świątecznych dla dzieci pracowników Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy
  Wyświetleń: 355
 1392. Z dnia 23 sierpnia 2022 r. Znak sprawy: WIR.I.7840.12.7.2022.PK - Obwieszczenie
  Wyświetleń: 354
 1393. decyzja z dnia 30 grudnia 2021 r. WIR.I.7840.8.10.2021.PK
  Wyświetleń: 353
 1394. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 29 czerwca 2022 r. WIR.II.746.1.21.2022.ML
  Wyświetleń: 353
 1395. STAROSTA ŻNIŃSKI - wykazy najmu nieruchomości z dnia 26 maja 2022 r.
  Wyświetleń: 353
 1396. z dnia 20 grudnia 2021 r Znak sprawy: WIR.II.746.1.47.2021.ML
  Wyświetleń: 353
 1397. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 9 czerwca 2022 r. WIR.I.7840.12.6.2022.MB (Z)
  Wyświetleń: 352
 1398. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 23 marca 2022 r. WIR.II.746.1.5.2022.ML
  Wyświetleń: 351
 1399. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 26 maja 2022 r. WIR.II.746.1.5.2022.ML
  Wyświetleń: 351
 1400. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 29 kwietnia 2022 r. WIR.II.746.1.57.2021.ML
  Wyświetleń: 351
 1401. z dnia 3 listopada 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.55.2021.JB
  Wyświetleń: 351
 1402. Farmaceuci
  Wyświetleń: 350
 1403. WYPŁATA Karta Polaka
  Wyświetleń: 350
 1404. Ogłoszenie o naborze z dnia 31.05.2023 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (WSOC.V.4.7) zastępstwo
  Wyświetleń: 349
 1405. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 28 marca 2022 r. z dnia 28 marca 2022 r.
  Wyświetleń: 348
 1406. Ogłoszenie o naborze z dnia 20.02.2023 r. na stanowisko: strażnik w Państwowej Straży Łowieckiej w Bydgoszczy
  Wyświetleń: 348
 1407. Ogłoszenie o naborze z dnia 31.05.2023 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (WSOC.V.4), 2 etaty
  Wyświetleń: 348
 1408. z dnia 17 grudnia 2021 r Znak sprawy: WIR.II.746.1.33.2021.ML
  Wyświetleń: 348
 1409. z dnia 19 maja 2022 r. Znak sprawy: WIR.V.7820.12.2021.KS
  Wyświetleń: 348
 1410. Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę WIR.I.7840.5.24.2021.MB
  Wyświetleń: 347
 1411. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 11 maja 2022 r. WIR.II.747.2.4.2022.DK
  Wyświetleń: 347
 1412. Ogłoszenie o naborze z dnia 26.04.2023 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej (WIGK.I.3)
  Wyświetleń: 347
 1413. Ogłoszenie o naborze z dnia 28.10.2022 r. na stanowisko: informatyk w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (WBZK.I.5)
  Wyświetleń: 347
 1414. Wyniki naboru wniosków w ramach Programu „Centra opiekuńczo-mieszkalne” finansowanego z Funduszu Solidarnościowego
  Wyświetleń: 347
 1415. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 12 kwietnia 2022 r. WIR.II.746.1.10.2022.ML
  Wyświetleń: 346
 1416. z dnia 17 grudnia 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.49.2021.JB
  Wyświetleń: 346
 1417. Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę WIR.I.7840.3.11.2022.MB
  Wyświetleń: 345
 1418. Informacja o wydaniu decyzji WIR.I.7840.2.18.2022.AP
  Wyświetleń: 345
 1419. Wykaz, dot. sprzedaży w trybie przetargu ograniczonego działek Skarbu Państwa, ozn. nr 165/1 i 165/2 obr. 342 położonych przy ul.Fordońskiej.
  Wyświetleń: 345
 1420. decyzja nr 5/2022 z dnia 19 stycznia 2022 r.
  Wyświetleń: 344
 1421. decyzja z dnia 30 grudnia 2021 r. WIR.I.7840.8.8.2021.MO
  Wyświetleń: 344
 1422. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 15 września 2022 r. WIR.I.7840.14.6.2022.MB (D)
  Wyświetleń: 343
 1423. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 27 maja 2022 r. WIR.II.746.1.15.2022.ML
  Wyświetleń: 343
 1424. z dnia 10 stycznia 2022 r. WIR.I.7840.9.9.2021.AP (D)
  Wyświetleń: 342
 1425. z dnia 31 grudnia 2021 r. WIR.II.746.1.38.2021.ML
  Wyświetleń: 342
 1426. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 2 sierpnia 2022 r. WIR.I.7840.14.8.2022.MB (Z)
  Wyświetleń: 341
 1427. z dnia 4 stycznia 2022 r. Znak sprawy: WIR.V.7821.14.2021.MT
  Wyświetleń: 341
 1428. Informacja o treści decyzji Nr 69/2022 z dnia 15 września 2022 r. WIR.I.7840.14.6.2022.MB
  Wyświetleń: 340
 1429. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 12 kwietnia 2022 r. WIR.II.746.1.3.2022.ML
  Wyświetleń: 340
 1430. z dnia 19 maja 2022 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.62.2021.ML
  Wyświetleń: 340
 1431. Informacja o wydaniu decyzji Nr sprawy: WIR.I.7840.8.3.2021.MB
  Wyświetleń: 338
 1432. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 25 maja 2022 r. WIR.II.747.2.3.2022.EP
  Wyświetleń: 338
 1433. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 7 czerwca 2022 r. WIR.II.746.1.9.2022.ML
  Wyświetleń: 338
 1434. Ogłoszenie o konkursie "Od zależności ku samodzielności" edycja 2023
  Wyświetleń: 338
 1435. Ogłoszenie o naborze z dnia 06.04.2023 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Finansów i Budżetu (WFB.III.3)
  Wyświetleń: 337
 1436. Ogłoszenie o naborze z dnia 17.01.2022 r. na stanowisko - Inspektor wojewódzki w Wydziale Koordynacji Świadczeń Delegatura Urzędu w Toruniu BKO.II.210.8.2022 WKS.I.I-III.3 - 4 etaty
  Wyświetleń: 337
 1437. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (WSOC.V.4)
  Wyświetleń: 337
 1438. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 27 kwietnia 2022 r. WIR.V.7821.15.2021.JB
  Wyświetleń: 336
 1439. Ogłoszenie o naborze z dnia 02.06.2023 r. na stanowisko: dyspozytor medyczny w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (WBZK.DM), 2 etaty
  Wyświetleń: 335
 1440. Ogłoszenie o zatrudnieniu - Specjalista w Punkcie Informacyjno - Doradczym
  Wyświetleń: 335
 1441. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 5 lipca 2022 r. WIR.II.747.5.1.2022.DK
  Wyświetleń: 334
 1442. Ogłoszenie Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 13 września 2023 roku o możliwości realizacji zadania publicznego dotyczącego pomocy na rzecz obywateli Ukrainy
  Wyświetleń: 334
 1443. z dnia 15 grudnia 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.39.2021.ML
  Wyświetleń: 334
 1444. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 1 lipca 2022 r. WIR.II.747.2.4.2022.DK
  Wyświetleń: 333
 1445. STAROSTA NAKIELSKI - Ogłoszenie z dnia 10 czerwca 2022 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 333
 1446. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 26 kwietnia 2022 r. WIR.II.746.1.4.2022.ML
  Wyświetleń: 332
 1447. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 20 czerwca 2022 r. WIR.II.747.2.1.2022.DK
  Wyświetleń: 331
 1448. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 28 kwietnia 2022 r. WIR.II.746.1.60.2021.ML
  Wyświetleń: 331
 1449. Ogłoszenie o naborze z dnia 20.02.2023 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (WSOC.V.4.1) zastępstwo
  Wyświetleń: 331
 1450. ogłoszenie o naborze na stanowisko: starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości (WSPN.I.3)
  Wyświetleń: 330
 1451. Wojewódzki Zespół do spraw Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi
  Wyświetleń: 329
 1452. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Biurze Finansowo-Inwestycyjnym (BFI.II.7)
  Wyświetleń: 329
 1453. Ogłoszenie Starosty Bydgoskiego w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa
  Wyświetleń: 328
 1454. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 26 maja 2022 r. WIR.II.746.1.2.2022.ML
  Wyświetleń: 327
 1455. Ogłoszenie Starosty Włocławskiego - Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do zbycia w drodze zamiany - Kruszyn
  Wyświetleń: 327
 1456. Z dnia 11 lipca 2022 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.7.2022.ML
  Wyświetleń: 327
 1457. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO - POMORSKIEGO z dnia 25 maja 2022 r. WIR.II.746.1.64.2021.ML
  Wyświetleń: 326
 1458. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 8 czerwca 2022 r. WIR.II.746.1.1.2022.ML
  Wyświetleń: 326
 1459. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 27 czerwca 2022 r. WIR.II.746.1.8.2022.ML
  Wyświetleń: 326
 1460. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 27 maja 2022 r. WIR.V.7820.6.2022.MT
  Wyświetleń: 325
 1461. Ogłoszenie o naborze z dnia 22.02.2023 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Finansów i Budżetu (WFB.II.2)
  Wyświetleń: 325
 1462. STAROSTA LIPNOWSKI - Wykaz nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa przeznaczonej do zbycia.
  Wyświetleń: 324
 1463. Wynik naboru na stanowisko: inspektor w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzenia Kryzysowego (WBZK.VI.3)
  Wyświetleń: 323
 1464. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 29 kwietnia 2022 r. WIR.II.746.1.59.2021.ML
  Wyświetleń: 322
 1465. Ogłoszenie o naborze z dnia 26.04.2023 r. na stanowisko: starszy specjalista w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa (WIR.I.3)
  Wyświetleń: 322
 1466. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia - Starosta Lipnowski
  Wyświetleń: 322
 1467. z dnia 10 czerwca 2022 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.6.2022.ML
  Wyświetleń: 322
 1468. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 6 października 2022 r. WIR.I.7840.14.1.2022.MB (D)
  Wyświetleń: 321
 1469. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 12 lipca 2022 r. WIR.II.746.1.4.2022.ML
  Wyświetleń: 320
 1470. PREZYDENT MIASTA WŁOCŁAWEK ogłasza I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa.
  Wyświetleń: 320
 1471. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Biurze Finansowo-Inwestycyjnym (BFI.I.12)
  Wyświetleń: 319
 1472. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Finansów i Budżetu (WFB.III.2)
  Wyświetleń: 319
 1473. z dnia 11 lipca 2022 r. WIR.I.7840.12.6.2022.MB (D)
  Wyświetleń: 319
 1474. z dnia 17 maja 2022 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.16.2022.ML
  Wyświetleń: 319
 1475. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 11 kwietnia 2022 r. WIR.II.746.1.9.2022.ML
  Wyświetleń: 318
 1476. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w obszarze pomocy społecznej
  Wyświetleń: 318
 1477. z dnia 16 maja 2022 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.59.2021.ML
  Wyświetleń: 318
 1478. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 26 lipca 2022 r. WIR.V.7820.9.2022.JB
  Wyświetleń: 317
 1479. ogłoszenie o naborze na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej (WIGK.I.3)
  Wyświetleń: 317
 1480. ogłoszenie o naborze na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Finansów i Budżetu (WFB.V.5)
  Wyświetleń: 317
 1481. Udostępnienie treści decyzji z dnia 4 lipca 2022 r. WIR.I.7840.7.10.2022.AP
  Wyświetleń: 317
 1482. decyzja Nr 45/2022 z dnia 11 lipca 2022 r.
  Wyświetleń: 316
 1483. Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę z dnia 7 września 2022 r. WIR.I.7840.6.9.2022.MO
  Wyświetleń: 316
 1484. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 8 czerwca 2022 r. WIR.II.746.1.23.2022.ML
  Wyświetleń: 316
 1485. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Biurze Finansowo-Inwestycyjnym (BFI.III.3)
  Wyświetleń: 316
 1486. Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę WIR.I.7840.1.3.2022.PK
  Wyświetleń: 315
 1487. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 25 maja 2022 r. WIR.II.746.1.18.2022.ML
  Wyświetleń: 315
 1488. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Finansów i Budżetu (WFB.III.2)
  Wyświetleń: 315
 1489. z dnia 18 maja 2022 r. Znak sprawy: WIR.V.7821.3.2022.MT
  Wyświetleń: 315
 1490. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 20 września 2022 r. WIR.II.746.1.18.2022.ML
  Wyświetleń: 314
 1491. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 6 maja 2022 r. WIR.II.746.1.12.2022.ML
  Wyświetleń: 314
 1492. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 29 kwietnia 2022 r. WIR.II.746.1.62.2021.ML
  Wyświetleń: 314
 1493. z dnia 18 maja 2022 r.Znak sprawy: WIR.II.746.1.60.2021.ML
  Wyświetleń: 312
 1494. Ogłoszenie o naborze z dnia 02.03.2023 r. na stanowisko: starszy specjalista w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa (WIR.I.3) zastępstwo
  Wyświetleń: 311
 1495. Petycja z 6.12.2022 r. w sprawie relokacji planowanego przebiegu gazociągu
  Wyświetleń: 310
 1496. z dnia 18 maja 2022 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.57.2021.ML
  Wyświetleń: 310
 1497. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 6 czerwca 2022 r. WIR.I.7840.7.10.2022.AP (Z)
  Wyświetleń: 309
 1498. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 22 czerwca 2022 r. WIR.II.746.1.7.2022.ML
  Wyświetleń: 309
 1499. Ulotki w języku angielskim, polskim, ukraińskim, wietnamskim i hiszpańskim
  Wyświetleń: 309
 1500. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia po raz pierwszy w trybie przetargowym
  Wyświetleń: 308
 1501. Wykaz szkół, którym przyznano dotacje w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 "Aktywna Tablica" w 2022 r.
  Wyświetleń: 308
 1502. Ogłoszenie o naborze z dnia 31.05.2023 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Finansów i Budżetu (WFB.I.7)
  Wyświetleń: 307
 1503. Ogłoszenie wyników pierwszego naboru Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2022-2029.
  Wyświetleń: 307
 1504. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 15 grudnia 2022 r. WIR.II.747.2.4.2022.DK
  Wyświetleń: 306
 1505. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 6 czerwca 2022 r. WIR.II.746.1.64.2021.ML
  Wyświetleń: 306
 1506. ogłoszenie o naborze na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Finansów i Budżetu (WFB.III.3)
  Wyświetleń: 306
 1507. Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa położonej w obrębie Łowinek gmina Pruszcz przeznaczonado oddania w dzierżawę
  Wyświetleń: 306
 1508. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Delegatura Włocławek (WPS.III.3.DW)
  Wyświetleń: 306
 1509. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 19 września 2022 r. WIR.II.746.1.17.2022.ML
  Wyświetleń: 305
 1510. wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Finansów i Budżetu (WFB.V.5)
  Wyświetleń: 305
 1511. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 23 czerwca 2022 r. WIR.I.7840.14.1.2022.MB (Z)
  Wyświetleń: 304
 1512. ogłoszenie o naborze na stanowisko: dyspozytor medyczny w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (WBZK), 4 etaty
  Wyświetleń: 304
 1513. Ogłoszenie wykazu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze przetargowej.
  Wyświetleń: 304
 1514. Wyniki naboru wniosków w ramach Programu „Centra opiekuńczo-mieszkalne” finansowanego z Funduszu Solidarnościowego
  Wyświetleń: 304
 1515. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 11 października 2022 r. WIR.I.7840.12.13.2022.MB (Z)
  Wyświetleń: 303
 1516. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 6 maja 2022 r. WIR.II.746.1.14.2022.ML
  Wyświetleń: 303
 1517. Wynik naboru na stanowisko: informatyk w Zespole Bezpieczeństwa Informacji i Informatyki (ZBII.V.3)
  Wyświetleń: 303
 1518. Wynik naboru na stanowisko: starszy inspektor wojewódzki w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej (WIGK.I.5) – zastępstwo
  Wyświetleń: 303
 1519. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 24 października 2022 r. WIR.II.747.2.1.2022.DK
  Wyświetleń: 301
 1520. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 4 lipca 2022 r. WIR.I.7840.7.10.2022.AP (D)
  Wyświetleń: 301
 1521. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 26 maja 2022 r. WIR.II.746.1.6.2022.ML
  Wyświetleń: 301
 1522. Ogłoszenie o naborze z dnia 22.02.2023 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Biurze Finansowo-Inwestycyjnym (BFI.I.9)
  Wyświetleń: 300
 1523. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 13 lipca 2022 r. WIR.V.7821.2.2021.KS
  Wyświetleń: 299
 1524. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 13 kwietnia 2022 r. WIR.II.747.18.2017.AK/JS
  Wyświetleń: 299
 1525. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 25 maja 2022 r. WIR.II.746.1.17.2022.ML
  Wyświetleń: 299
 1526. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 4 października 2022 r. WIR.II.747.3.2.2022.EP
  Wyświetleń: 299
 1527. Ogłoszenie o naborze z dnia 18.11.2022 r. na stanowisko: starszy inspektor wojewódzki w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej (WIGK.I.5) – zastępstwo
  Wyświetleń: 299
 1528. Ogłoszenie Starosty Włocławskiego - Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do zbycia w drodze zamiany - Kowal
  Wyświetleń: 299
 1529. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 15 lipca
  Wyświetleń: 298
 1530. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 21 czerwca 2022 r. WIR.II.746.1.22.2022.ML
  Wyświetleń: 298
 1531. Ogłoszenie Starosty Włocławskiego - Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do zbycia w drodze darowizny - Lubanie
  Wyświetleń: 298
 1532. PREZYDENT MIASTA BYDGOSZCZY ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa.
  Wyświetleń: 298
 1533. z dnia 10 sierpnia 2022 r. WIR.I.7840.14.4.2022.MB (Z)
  Wyświetleń: 298
 1534. Ogłoszenie o naborze z dnia 17.01.2022 r. na stanowisko - Starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości WSPN.1.2
  Wyświetleń: 297
 1535. Ogłoszenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia - zapobiegania zakażeniom HIV i zwalczania AIDS, w ramach dotacji celowej z budżetu państwa, przyznanej na ten cel w roku 2022.
  Wyświetleń: 297
 1536. z dnia 3 sierpnia 2022 r. Znak sprawy: WIR.II.747.5.1.2022.DK
  Wyświetleń: 297
 1537. decyzja z dnia 30 grudnia 2021 r
  Wyświetleń: 296
 1538. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 2 sierpnia 2022 r. WIR.I.7840.14.7.2022.MB (Z)
  Wyświetleń: 296
 1539. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 26 maja 2022 r. WIR.II.746.1.9.2022.ML
  Wyświetleń: 296
 1540. Ogłoszenie Starosty Tucholskiego - Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
  Wyświetleń: 296
 1541. Utrata lub nieuprawnione wykorzystanie dokumentu paszportowego
  Wyświetleń: 295
 1542. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 14 lipca 2022 r. WIR.II.747.5.2.2022.DK
  Wyświetleń: 294
 1543. Ogłoszenie Starosty Bydgoskiego - Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do oddania w użyczenie - Tryszczyn
  Wyświetleń: 294
 1544. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 29 września 2022 r. WIR.V.7820.6.2022.MT
  Wyświetleń: 293
 1545. Ogłoszenie Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Bydgoszczy
  Wyświetleń: 293
 1546. Ogłoszenie o naborze z dnia 06.04.2023 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Finansów i Budżetu (WFB.II.2)
  Wyświetleń: 293
 1547. Informacja o treści decyzji z dnia 4 kwietnia 2022 - WIR.I.7840.5.24.2021.MB
  Wyświetleń: 291
 1548. Ogłoszenie o zgromadzeniu publicznym - Ciechocinek
  Wyświetleń: 291
 1549. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 12 lipca 2022 r. WIR.II.746.1.8.2022.ML
  Wyświetleń: 290
 1550. PREZYDENT MIASTA BYDGOSZCZY ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa. ul. Ks. Józefa Schulza
  Wyświetleń: 290
 1551. PREZYDENT MIASTA BYDGOSZCZY - Wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie przetargowym.
  Wyświetleń: 289
 1552. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 27 lipca 2022 r. WIR.II.747.2.2.2022
  Wyświetleń: 288
 1553. Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczony do zamiany
  Wyświetleń: 285
 1554. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 26 września 2022 r. WIR.II.746.1.33.2022.JG
  Wyświetleń: 284
 1555. Podstawowe zasady metodologiczne dotyczące oświadczeń o przyjęciu dofinansowania w programie „MALUCH+” 2022-2029
  Wyświetleń: 284
 1556. z dnia 11 sierpnia 2022 r. Znak sprawy: WIR.II.747.5.2.2022.DK
  Wyświetleń: 284
 1557. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 28 grudnia 2022 r. WIR.V.7820.7.2022.KS
  Wyświetleń: 283
 1558. Wynik naboru na stanowisko: psycholog w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (WBZK.VIII.3)
  Wyświetleń: 283
 1559. Udostępnienie treści decyzji nr 90/2022 z dnia 5 grudnia 2022 r.
  Wyświetleń: 282
 1560. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Finansów i Budżetu (WFB.II.2)
  Wyświetleń: 282
 1561. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 21 października 2022 r. WIR.II.746.1.39.2022.JB
  Wyświetleń: 281
 1562. ogłoszenie o naborze na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa (WIR.III.2)
  Wyświetleń: 281
 1563. Ogłoszenie Starosty Radziejowskiego - wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem
  Wyświetleń: 281
 1564. PREZYDENT MIASTA BYDGOSZCZY ogłasza wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do wydzierżawienia i najmu przy ul. Nad Wisłą ,Wojska Polskiego i Modrzewiowej.
  Wyświetleń: 281
 1565. Krajowy Plan Działań Przeciwko Handlowi Ludźmi na lata 2022-2024
  Wyświetleń: 280
 1566. PREZYDENT MIASTA BYDGOSZCZY ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa.
  Wyświetleń: 280
 1567. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Punkcie Paszportowym w Grudziądzu w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (WSOC.III.3)
  Wyświetleń: 279
 1568. Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę WIR.I.7840.9.3.2022.MB
  Wyświetleń: 278
 1569. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 22 września 2022 r. WIR.II.746.1.32.2022.JG
  Wyświetleń: 278
 1570. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 7 września 2022 r. WIR.II.747.5.3.2022.DK
  Wyświetleń: 278
 1571. Informacja o udostępnieniu treści decyzji WIR.I.7840.9.2.2022.AP
  Wyświetleń: 277
 1572. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 19 grudnia 2022 r. WIR.V.7821.10.2022.KS
  Wyświetleń: 277
 1573. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 8 września 2022 r. WIR.II.747.2.4.2022.DK
  Wyświetleń: 277
 1574. Udostępnienie treści decyzji z dnia 8 kwietnia 2022 r. WIR.I.7840.2.3.2022.MO
  Wyświetleń: 277
 1575. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 8 września 2022 r. WIR.II.746.1.63.2021.ML
  Wyświetleń: 276
 1576. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 21 października 2022 r. WIR.II.747.1.3.2022.JS
  Wyświetleń: 276
 1577. Ogłoszenie o naborze z dnia 18.07.2023 r. na stanowisko: starszy specjalista w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa (WIR.I.3)
  Wyświetleń: 276
 1578. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 29 września 2022 r. WIR.II.746.1.27.2022.ML
  Wyświetleń: 275
 1579. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 15 lipca 2022 r. WIR.II.746.1.12.2022.ML
  Wyświetleń: 275
 1580. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 21 grudnia 2022 r. WIR.II.747.2.6.2022.DK
  Wyświetleń: 274
 1581. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 7 września 2022 r. WIR.I.7840.14.7.2022.MB (D)
  Wyświetleń: 274
 1582. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 4 października 2022 r. WIR.II.747.3.2.2022.EP
  Wyświetleń: 274
 1583. Ogłoszenie o naborze z dnia 18.07.2023 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa (WIR.IV.7)
  Wyświetleń: 274
 1584. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w obszarze pomocy społecznej
  Wyświetleń: 274
 1585. Ogłoszenie Starosty Nakielskiego z dnia 8 sierpnia 2022 roku w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia
  Wyświetleń: 274
 1586. PREZYDENT MIASTA BYDGOSZCZY ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa.
  Wyświetleń: 274
 1587. z dnia 10 sierpnia 2022 r. Znak sprawy: WIR.II.747.5.2.2022.DK
  Wyświetleń: 274
 1588. Zgłoszenie Zgromadzenia Publicznego z dnia 12 lipca 2022 r. Grudziądz 16.07.2022 r.
  Wyświetleń: 274
 1589. Wynik naboru na stanowisko: dyspozytor medyczny – 2 etaty w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
  Wyświetleń: 273
 1590. Wynik naboru na stanowisko: starszy inspektor w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (WSOC.I.), 2 etaty
  Wyświetleń: 273
 1591. z dnia 9 sierpnia 2022 r. WIR.II.746.1.29.2022.ML
  Wyświetleń: 273
 1592. Informacja o treści decyzji z 6 maja 2022 r. WIR.I.7840.3.11.2022.MB
  Wyświetleń: 272
 1593. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 29 grudnia 2022 r. WIR.I.7840.12.15.2022.MB (Z)
  Wyświetleń: 272
 1594. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 8 września 2022 r. WIR.II.747.3.1.2022.EP
  Wyświetleń: 272
 1595. ogłoszenie o naborze na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości (WSPN.II.7)
  Wyświetleń: 272
 1596. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Biurze Finansowo-Inwestycyjnym (BFI.I.9)
  Wyświetleń: 271
 1597. z dnia 16 września 2022 r.Znak sprawy: WIR.II.746.1.16.2022.ML
  Wyświetleń: 271
 1598. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 6 października 2022 r. WIR.II.746.1.31.2022.JG
  Wyświetleń: 270
 1599. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 16 listopada 2022 r. WIR.I.7840.12.13.2022.MB (D)
  Wyświetleń: 270
 1600. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (WSOC.V.4)
  Wyświetleń: 270
 1601. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Finansów i Budżetu (WFB.II.2)
  Wyświetleń: 269
 1602. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO - POMORSKIEGO z dnia 5 września 2022 r. WIR.II.747.2.2.2022
  Wyświetleń: 268
 1603. Ogłoszenie Starosty Świeckiego - Wykaz lokali użytkowych w zasobie nieruchomości Skarbu Państwa położonych przy ul. Mickiewicza 27 w Świeciu przeznaczonych do oddania w najem w trybie przetargu ustnego nieograniczonego
  Wyświetleń: 268
 1604. Wynik naboru na stanowisko: sekretarka/sekretarz w Biurze Wojewody (BW.II)
  Wyświetleń: 268
 1605. Wynik naboru na stanowisko: operator numerów alarmowych CPR w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego – 3 etaty
  Wyświetleń: 267
 1606. Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia - zapobiegania zakażeniom HIV i zwalczania AIDS w ramach dotacji celowej z budżetu państwa, przyznanej na ten cel w 2022 r.
  Wyświetleń: 266
 1607. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 23 września 2022 r. WIR.II.746.1.22.2022.ML
  Wyświetleń: 265
 1608. Ogłoszenie Starosty Nakielskiego z dnia 10 czerwca 2022 roku w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem i dzierżawę
  Wyświetleń: 265
 1609. Udostępnienie treści decyzji Nr 85/2022 z dnia 16 listopada 2022 r.
  Wyświetleń: 265
 1610. Wynik naboru na stanowisko: sekretarz w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (WBZK.I)
  Wyświetleń: 265
 1611. Ogłoszenie Starosty Toruńskiego - Wykaz nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących własność Skarbu Państwa, przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu.
  Wyświetleń: 264
 1612. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej (WPS.III.3)
  Wyświetleń: 264
 1613. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 6 września 2022 r. WIR.V.7820.8.2022.MT
  Wyświetleń: 262
 1614. PREZYDENT MIASTA WŁOCŁAWEK ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Lubień Kujawski w użytkowaniu wieczystym Skarbu Państwa.
  Wyświetleń: 262
 1615. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Finansów i Budżetu (WFB.II.2)
  Wyświetleń: 262
 1616. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej (WPS.VIII.4)
  Wyświetleń: 262
 1617. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Zdrowia K-P CZP (WZ.II.5)
  Wyświetleń: 262
 1618. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 29 grudnia 2022 r. WIR.II.747.2.7.2022.EP
  Wyświetleń: 261
 1619. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 21 listopada 2022 r. WIR.II.747.2.7.2022.EP
  Wyświetleń: 261
 1620. Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach Programu COM 2022
  Wyświetleń: 261
 1621. Udostępnienie treści decyzji Nr. 77/2022 z dnia 6 października 2022 r. WIR.I.7840.14.1.2022.MB
  Wyświetleń: 261
 1622. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (WSOC.V.4) na zastępstwo
  Wyświetleń: 261
 1623. Wynik naboru na stanowisko: starszy inspektor w Punkcie Paszportowym Inowrocław w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (WSOC.I.4)
  Wyświetleń: 261
 1624. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej – Dostawa paczek świątecznych dla dzieci pracowników Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 04.11.2022 r.
  Wyświetleń: 261
 1625. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 23 września 2022 r. WIR.II.746.1.21.2022.ML
  Wyświetleń: 260
 1626. Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa położonej przy ul. Laskowickiej 2 w Świeciu przeznaczonado oddania w dzierżawę
  Wyświetleń: 260
 1627. wynik naboru na stanowisko: starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości (WSPN.I.4)
  Wyświetleń: 260
 1628. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 5 sierpnia 2022 r. WIR.II.746.1.23.2022.ML
  Wyświetleń: 259
 1629. ogłoszenie o naborze na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa (WIR.IV.7)
  Wyświetleń: 259
 1630. z dnia 18 października 2022 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.30.2022.ML
  Wyświetleń: 259
 1631. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 25 października 2022 r. WIR.II.746.1.36.2022.ML
  Wyświetleń: 258
 1632. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 5 sierpnia 2022 r. WIR.II.747.5.1.2022.DK
  Wyświetleń: 258
 1633. Wynik naboru na stanowisko: starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości (WSPN.IV.8)
  Wyświetleń: 258
 1634. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 5 września 2022 r. WIR.I.7840.12.10.2022.MB (Z)
  Wyświetleń: 257
 1635. OGŁOSZENIE STAROSTY TORUŃSKIEGO w sprawie wykazu nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do zawarcia umowy dzierżawy.
  Wyświetleń: 257
 1636. STAROSTA RADZIEJOWSKI ogłasza wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, przeznaczonych do najmu.
  Wyświetleń: 257
 1637. ogłoszenie o naborze na stanowisko: rzemieślnik wykwalifikowany w Biurze Finansowo-Inwestycyjnym (BFI)
  Wyświetleń: 256
 1638. Obwieszczenie o wniesieniu odwołań WIR.II.747.3.1.2022.EP
  Wyświetleń: 255
 1639. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 5 grudnia 2022 r. WIR.I.7840.14.4.2022.MB (D)
  Wyświetleń: 255
 1640. Ogłoszenie o naborze z dnia 28.09.2023 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki do Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (WSOC.V.4.1) zastępstwo
  Wyświetleń: 254
 1641. PREZYDENT MIASTA BYDGOSZCZY ogłasza wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie przetargowym. ul. Marszałka Focha, ul. Wojska Polskiego
  Wyświetleń: 253
 1642. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa (WIR.V.3)
  Wyświetleń: 253
 1643. Wynik naboru na stanowisko: starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości Delegatura Toruń (WSPN.DT.5)
  Wyświetleń: 253
 1644. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 22 lutego 2023 r. WIR.II.747.2.7.2022.EP
  Wyświetleń: 252
 1645. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 18 listopada 2022 r. WIR.II.747.2.6.2022.DK
  Wyświetleń: 252
 1646. ogłoszenie o naborze na stanowisko: starszy specjalista w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa (WIR.I.3)
  Wyświetleń: 252
 1647. PREZYDENT MIASTA BYDGOSZCZY ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa.
  Wyświetleń: 252
 1648. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 15 listopada 2022 r. WIR.I.7840.12.14.2022.MB (Z)
  Wyświetleń: 251
 1649. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 3 sierpnia 2022 r. WIR.I.7840.14.2.2022.MB (Z)
  Wyświetleń: 251
 1650. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 2 grudnia 2022 r. WIR.II.747.2.7.2022.EP
  Wyświetleń: 251
 1651. Ogłoszenie o naborze z dnia 02.06.2023 r. na stanowisko: rzemieślnik wykwalifikowany w Biurze Finansowo-Inwestycyjnym
  Wyświetleń: 250
 1652. Udostępnienie treści decyzji Nr 54/2022 z dnia 8 sierpnia 2022 r.
  Wyświetleń: 250
 1653. wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (WSOC.V.4.7) – zastępstwo
  Wyświetleń: 250
 1654. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 1 grudnia 2022 r. WIR.V.7821.11.2022.JB
  Wyświetleń: 249
 1655. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 31 sierpnia 2022 r. WIR.II.747.2.3.2022.EP
  Wyświetleń: 249
 1656. Wynik naboru na stanowisko: rzemieślnik wykwalifikowany w Biurze Finansowo-Inwestycyjnym
  Wyświetleń: 249
 1657. Wynik naboru na stanowisko: starszy księgowy w Biurze Finansowo-Inwestycyjnym (BFI.I.5)
  Wyświetleń: 249
 1658. Ogłoszenie o naborze z dnia 18.07.2023 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa (WIR.III.2)
  Wyświetleń: 248
 1659. Postępowanie kwalifikacyjne dla farmacji aptecznej – wiosna 2023 r.
  Wyświetleń: 248
 1660. Wynik naboru na stanowisko: dyspozytor medyczny w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarzadzania Kryzysowego , 2 etaty
  Wyświetleń: 248
 1661. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Finansów i Budżetu (WFB.II.2)
  Wyświetleń: 248
 1662. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 3 sierpnia 2022 r. WIR.II.747.2.1.2022.DK
  Wyświetleń: 247
 1663. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 11 stycznia 2023 r. WIR.I.7840.14.10.2022.MB (Z)
  Wyświetleń: 247
 1664. Udostępnienie treści decyzji Nr. 12/2022 z dnia 7 września 2022 r. WIR.II.747.5.3.2022.DK
  Wyświetleń: 247
 1665. z dnia 11 sierpnia 2022 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.22.2022.ML
  Wyświetleń: 247
 1666. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 10 sierpnia 2022 r. WIR.II.746.1.28.2022.ML
  Wyświetleń: 246
 1667. Udostępnienie treści decyzji Nr. 67/2022 z dnia 7 września 2022 r.
  Wyświetleń: 246
 1668. Wynik naboru na stanowisko: informatyk w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (WBZK.I.5)
  Wyświetleń: 246
 1669. z dnia 27 stycznia 202 r. Znak sprawy: WIR.V.7820.15.2021.MT
  Wyświetleń: 246
 1670. OGŁOSZENIE STAROSTY NAKIELSKIEGO z dnia 14 czerwca 2022 roku
  Wyświetleń: 245
 1671. Wynik naboru na stanowisko: główny specjalista w Biurze Kadrowo-Organizacyjnym (BKO.II.2)
  Wyświetleń: 245
 1672. Wynik naboru na stanowisko: pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych w Zespole Bezpieczeństwa Informacji i Informatyki (ZBII.1)
  Wyświetleń: 244
 1673. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 7 września 2022 r. WIR.V.7820.5.2022.JB
  Wyświetleń: 243
 1674. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 2 listopada 2022 r. WIR.II.747.2.5.2022.DK
  Wyświetleń: 243
 1675. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 24 października 2022 r. WIR.II.746.1.29.2022.ML
  Wyświetleń: 243
 1676. z dnia 11 sierpnia 2022 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.3.2022.ML
  Wyświetleń: 243
 1677. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 15 grudnia 2022 r. WIR.II.747.1.3.2022.JS
  Wyświetleń: 242
 1678. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 29 lipca 2022 r. WIR.V.7820.13.2021.KS
  Wyświetleń: 242
 1679. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 17 listopada 2022 r. WIR.II.746.1.42.2022.ML
  Wyświetleń: 241
 1680. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 4 listopada 2022 r. WIR.II.746.1.28.2022.ML
  Wyświetleń: 241
 1681. Udostępnienie treści decyzji Nr 83/2022 z dnia 24 października 2022 r.
  Wyświetleń: 241
 1682. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Finansów i Budżetu Delegatura Włocławek (WFB.III.4.DW)
  Wyświetleń: 241
 1683. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej (WPS.I.4)
  Wyświetleń: 241
 1684. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 22 lipca 2022 r. WIR.II.746.1.14.2022.ML
  Wyświetleń: 240
 1685. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 4 listopada 2022 r. WIR.II.747.5.4.2022.DK
  Wyświetleń: 240
 1686. PREZYDENT MIASTA WŁOCŁAWEK ogłasza I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa.
  Wyświetleń: 240
 1687. STAROSTA SĘPOLEŃSKI ogłasza wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, przeznaczonych do sprzedaży.
  Wyświetleń: 240
 1688. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Finansów i Budżetu (WFB.III.3)
  Wyświetleń: 240
 1689. Zapytanie ofertowe – Kurs języka ukraińskiego realizowany w ramach projektu nr 14/14-2022/OG-FAMI pt.: „Działania Wojewody Kujawsko –Pomorskiego na rzecz uchodźców z Ukrainy”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.
  Wyświetleń: 240
 1690. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 21 grudnia 2022 r. WIR.I.7840.12.16.2022.MB (Z)
  Wyświetleń: 239
 1691. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 24 listopada 2022 r. WIR.I.7840.14.2.2022.MB (D)
  Wyświetleń: 238
 1692. OGŁOSZENIE STAROSTY INOWROCŁAWSKIEGO z dnia 11.01.2023 r. wykaz nieruchomości przeznaczonych wydzierżawienia
  Wyświetleń: 238
 1693. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (WSOC.V.4.1) - zastępstwo
  Wyświetleń: 238
 1694. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 29 lipca 2022 r. WIR.V.7821.5.2022.JB
  Wyświetleń: 237
 1695. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej (WPS.VIII.6)
  Wyświetleń: 237
 1696. PREZYDENT MIASTA GRUDZIĄDZA ogłasza wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie przetargu ograniczonego do właścicieli nieruchomości przyległych
  Wyświetleń: 236
 1697. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Zdrowia K-PCZP (WZ.III.3)
  Wyświetleń: 236
 1698. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 1 sierpnia 2022 r. WIR.II.746.1.10.2022.ML
  Wyświetleń: 235
 1699. Wynik naboru na stanowisko: starszy inspektor w Wydziale Koordynacji Świadczeń (WKS.III.1)
  Wyświetleń: 235
 1700. z dnia 21 lipca 2022 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.10.2022.ML
  Wyświetleń: 235
 1701. PREZYDENT MIASTA BYDGOSZCZY ogłasza wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie przetargowym. ul. Marii Curie Skłodowskiej
  Wyświetleń: 234
 1702. Udostępnienie treści decyzji nr 16/2022 z dnia 21 grudnia 2022 r., znak: WIR.II.747.3.2.2022.EP
  Wyświetleń: 234
 1703. Udostępnienie treści decyzji nr 16/2023 z dnia 15 lutego 2023 r. WIR.I.7840.2.58.2022.PK
  Wyświetleń: 234
 1704. Z dnia 10 sierpnia 2022r., znak WIR.V.7821.10.2021.AW
  Wyświetleń: 234
 1705. Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę: WIR.I.7840.9.2.2022.AP
  Wyświetleń: 233
 1706. Udostępnienie treści decyzji 47/2022 z dnia 19 lipca 2022 r. (znak WIR.I.7840.1.3.2022.PK)
  Wyświetleń: 233
 1707. z dnia 22 marca 2023 r. WIR.II.746.1.5.2023.ML
  Wyświetleń: 233
 1708. PREZYDENT MIASTA BYDGOSZCZY ogłasza wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie przetargowym.
  Wyświetleń: 232
 1709. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej (WPS.I.4)
  Wyświetleń: 232
 1710. z dnia 11 sierpnia 2022 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.21.2022.ML
  Wyświetleń: 232
 1711. Nagrody specjalne Ministra Rodziny i Polityki Społecznej
  Wyświetleń: 231
 1712. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 15 grudnia 2022 r. WIR.II.746.1.27.2022.ML
  Wyświetleń: 231
 1713. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 14 marca 2023 r. WIR.V.7820.7.2023.JB
  Wyświetleń: 231
 1714. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 25 lipca 2022 r. WIR.II.746.1.19.2022.ML
  Wyświetleń: 231
 1715. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 31 sierpnia 2022 r. WIR.II.747.5.2.2022.DK
  Wyświetleń: 230
 1716. z dnia 20 lipca 2022 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.24.2022.ML
  Wyświetleń: 230
 1717. Zmiana w zakresie grupy docelowej, w części V – zakres podmiotowy i przedmiotowy programu - edycja 2023
  Wyświetleń: 230
 1718. Informacja o wydaniu decyzji WIR.I.7840.3.28.2022.AP
  Wyświetleń: 229
 1719. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 5 września 2022 r. WIR.I.7840.14.8.2022.MB (D)
  Wyświetleń: 229
 1720. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 2 sierpnia 2022 r. WIR.II.746.1.61.2021.ML
  Wyświetleń: 228
 1721. z dnia 10 sierpnia 2022 r. WIR.I.7840.14.6.2022.MB (Z)
  Wyświetleń: 228
 1722. z dnia 26 maja 2023 r. WIR.II.746.1.4.2023.ML
  Wyświetleń: 228
 1723. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 7 listopada 2022 r. WIR.V.7821.9.2022.MT
  Wyświetleń: 226
 1724. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 13 września 2022 r. WIR.II.746.1.3.2022.ML
  Wyświetleń: 226
 1725. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 2 stycznia 2023 r. WIR.II.746.1.13.2022.ML
  Wyświetleń: 226
 1726. Wynik naboru na stanowiska: inspektor wojewódzki w Biurze Finansowo-Inwestycyjnym (BFI.I.9)
  Wyświetleń: 226
 1727. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 25 marca 2022 r. WIR.II.746.1.8.2022.JB
  Wyświetleń: 225
 1728. OGŁOSZENIE STAROSTY BYDGOSKIEGO z dnia 12.01.2023 r. w sprawie przetargów ustnych ograniczonych na dzierżawę nieruchomości rolnych położonych w Jarużynie, gmina Osielsko
  Wyświetleń: 225
 1729. Petycja z 12.07.2022 r. w sprawie szczepień
  Wyświetleń: 225
 1730. Udostępnienie treści decyzji WIR.I.7840.3.28.2022.AP
  Wyświetleń: 225
 1731. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa (WIR.III.2)
  Wyświetleń: 225
 1732. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 4 sierpnia 2022 r. WIR.II.746.1.15.2022.ML
  Wyświetleń: 224
 1733. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Delegatura Toruń (WSOC.DT.III.5)
  Wyświetleń: 224
 1734. Wynik naboru na stanowisko: rzemieślnik wykwalifikowany w Biurze Finansowo-Inwestycyjnym
  Wyświetleń: 224
 1735. Wynik naboru na stanowisko: starszy inspektor wojewódzki w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej (WIGK.I.5) – zastępstwo
  Wyświetleń: 224
 1736. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 3 sierpnia 2022 r. WIR.II.746.1.19.2022.ML
  Wyświetleń: 223
 1737. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 29 lipca 2022 r. WIR.V.7820.12.2021.KS
  Wyświetleń: 223
 1738. wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (WSOC.V.4.7), zastępstwo
  Wyświetleń: 223
 1739. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 27 lipca 2022 r. WIR.II.746.1.23.2022.ML
  Wyświetleń: 222
 1740. ogłoszenie o naborze na stanowisko: inspektor wojewódzki w Biurze Finansowo-Inwestycyjnym (BFI.I.9)
  Wyświetleń: 222
 1741. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 17.08.2022 WIR.II.747.5.3.2022.DK
  Wyświetleń: 221
 1742. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 19 stycznia 2023 r. WIR.I.7840.14.6.2022.MB
  Wyświetleń: 221
 1743. Ogłoszenie o zgromadzeniu publicznym 21.08.2022 w Grudziądzu
  Wyświetleń: 221
 1744. Podział środków na realizację Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – edycja 2024
  Wyświetleń: 221
 1745. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 25 lipca 2022 r. WIR.V.7821.16.2021.JB
  Wyświetleń: 220
 1746. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 11 stycznia 2023 r. WIR.I.7840.12.14.2022.MB (D)
  Wyświetleń: 220
 1747. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 22 grudnia 2022 r. WIR.I.7840.14.7.2022.MB
  Wyświetleń: 220
 1748. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 19 grudnia 2022 r. WIR.II.747.1.4.2022.JS
  Wyświetleń: 220
 1749. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 14 marca 2023 r. WIR.II.746.1.2.2023.ML
  Wyświetleń: 218
 1750. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 23 stycznia 2023 r. WIR.II.746.3.1.2022.ML
  Wyświetleń: 218
 1751. Ogłoszenie ciągłego naboru Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2022-2029
  Wyświetleń: 218
 1752. STAROSTA BYDGOSKI ogłasza przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie na czas oznaczony 10 lat nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa.
  Wyświetleń: 218
 1753. STAROSTA CHEŁMIŃSKI ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem stanowiącej własność Skarbu Państwa
  Wyświetleń: 218
 1754. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej (WPS.VIII.4)
  Wyświetleń: 218
 1755. Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę w sprawie: WIR.I.7840.2.14.2022.MO
  Wyświetleń: 217
 1756. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 4 stycznia 2023 r. WIR.II.746.1.14.2022.ML
  Wyświetleń: 217
 1757. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 02 grudnia 2022 r. WIR.II.746.1.41.2022.JG
  Wyświetleń: 217
 1758. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 2 sierpnia 2022 r. WIR.II.746.1.17.2022.ML
  Wyświetleń: 217
 1759. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 2 sierpnia 2022 r. WIR.II.746.1.18.2022.ML
  Wyświetleń: 216
 1760. OGŁOSZENIE STAROSTY ŚWIECKIEGO z dnia 22.12.2022 r. wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do zbycia w drodze darowizny
  Wyświetleń: 216
 1761. Wojewódzki Zespół do spraw Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi
  Wyświetleń: 216
 1762. Wynik naboru na stanowisko: starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości Delegatura Urzędu w Toruniu (WSPN.DT.3)
  Wyświetleń: 216
 1763. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 2 lutego 2023 r. WIR.II.747.1.4.2022.JS
  Wyświetleń: 215
 1764. STAROSTA SĘPOLEŃSKI ogłasza wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 215
 1765. O NABORZE ORAZ TRYB DOKONYWANIA POPRAWEK I WYJAŚNIEŃ
  Wyświetleń: 214
 1766. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 29 lipca 2022 r. WIR.V.7821.4.2022.KS
  Wyświetleń: 214
 1767. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 25 lipca 2022 r. WIR.II.746.1.4.2022.ML
  Wyświetleń: 214
 1768. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 15 września 2022 r. WIR.II.746.1.11.2022.ML
  Wyświetleń: 213
 1769. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 9 lutego 2023 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej WIR.V.7820.8.2022.MT
  Wyświetleń: 213
 1770. Ogłoszenie Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Bydgoszczy
  Wyświetleń: 213
 1771. OGŁOSZENIE STAROSTY LIPNOWSKIEGO z dnia 02.02.2023 r. w sprawie dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa
  Wyświetleń: 213
 1772. Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę WIR.I.7840.2.22.2022.PK
  Wyświetleń: 212
 1773. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 1 sierpnia 2022 r. WIR.II.746.1.11.2022.ML
  Wyświetleń: 212
 1774. PREZYDENT MIASTA WŁOCŁAWEK ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Lubień Kujawski w użytkowaniu wieczystym Skarbu Państwa.
  Wyświetleń: 212
 1775. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 26 września 2023 r. w sprawie ustalenia wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych w województwie kujawsko-pomorskim
  Wyświetleń: 211
 1776. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 28 grudnia 2022 r. WIR.II.747.1.5.2022.JS
  Wyświetleń: 211
 1777. PREZYDENT MIASTA BYDGOSZCZY ogłasza wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, przeznaczonych do wydzierżawienia po raz pierwszy. ul. Żeglarska, ul. Wojska Polskiego
  Wyświetleń: 211
 1778. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 24 października 2022 r. WIR.I.7840.12.10.2022.MB (D)
  Wyświetleń: 210
 1779. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Finansów i Budżetu (WFB.I.7)
  Wyświetleń: 210
 1780. wyniki naborów na stanowiska: inspektor wojewódzki w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (WSOC.V.4)
  Wyświetleń: 210
 1781. z dnia 10 sierpnia 2022 r. Znak sprawy: WIR.V.7821.7.2022.MT
  Wyświetleń: 210
 1782. Z dnia 23 sierpnia 2022 r. Znak sprawy: WIR.V.7821.6.2022.MT
  Wyświetleń: 210
 1783. Informacja o wyborze ofert na realizację zadań pomocowych, o których mowa w art. 12 ust. 1 z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na podstawie Ogłoszenia Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o możliwości realizacji zadania publicznego dotyczącego pomocy na rzecz obywateli Ukrainy z dnia 14 lipca 2022 r.
  Wyświetleń: 209
 1784. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 28 listopada 2022 r. WIR.II.747.1.3.2022.JS
  Wyświetleń: 209
 1785. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (WSOC.V.4) – 2 etaty
  Wyświetleń: 209
 1786. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 6 grudnia 2022 r. WIR.II.746.1.39.2022.JB
  Wyświetleń: 208
 1787. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 27 października 2022 r. WIR.II.746.1.35.2022.ML
  Wyświetleń: 207
 1788. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO–POMORSKIEGO z dnia 31 stycznia 2023 r. WIR.II.746.1.58.2021.EP
  Wyświetleń: 207
 1789. z dnia 17 października 2022 r Znak sprawy: WIR.II.746.1.25.2022.ML
  Wyświetleń: 207
 1790. PREZYDENT MIASTA BYDGOSZCZY ogłasza wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie przetargowym
  Wyświetleń: 206
 1791. STAROSTA BYDGOSKI informuje o przeznaczeniu do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa
  Wyświetleń: 206
 1792. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Nadzoru i Kontroli (WNK.IV.2)
  Wyświetleń: 206
 1793. Wynik naboru na stanowisko: starszy specjalista w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa (WIR.I.3)
  Wyświetleń: 206
 1794. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 5 stycznia 2023 r. WIR.II.746.1.46.2022.JG
  Wyświetleń: 205
 1795. PREZYDENT MIASTA BYDGOSZCZY ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa.
  Wyświetleń: 205
 1796. Wynik naboru na stanowisko: starszy inspektor wojewódzki w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej (WIGK.I.5) - zastępstwo
  Wyświetleń: 205
 1797. wyniki naborów na stanowiska: inspektor wojewódzki w Wydziale Nadzoru i Kontroli (WNK.V.2)
  Wyświetleń: 205
 1798. wynik naboru na stanowisko: starszy specjalista w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa (WIR.I.3)
  Wyświetleń: 204
 1799. wyniki naborów na stanowiska: inspektor wojewódzki w Wydziale Nadzoru i Kontroli Delegatura Toruń (WNK.DT.IV.2)
  Wyświetleń: 204
 1800. z dnia 7 czerwca 2023 r. WIR.II.747.2.4.2023.EP
  Wyświetleń: 204
 1801. Informacja o wyborze ofert na realizację zadań pomocowych, o których mowa w art. 12 ust. 1 z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na podstawie Ogłoszenia Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o możliwości realizacji zadania publicznego dotyczącego pomocy na rzecz obywateli Ukrainy z dnia 6 września 2022 r.
  Wyświetleń: 203
 1802. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 9 listopada 2022 r. WIR.II.746.1.34.2022.JG
  Wyświetleń: 203
 1803. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 25 stycznia 2023 r.
  Wyświetleń: 203
 1804. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 28 listopada 2022 r. WIR.II.746.1.27.2022.ML
  Wyświetleń: 203
 1805. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 31 stycznia 2023 r. WIR.II.746.1.44.2022.ML
  Wyświetleń: 203
 1806. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 9 listopada 2022 r. WIR.II.746.1.13.2022.ML
  Wyświetleń: 202
 1807. PREZYDENT MIASTA BYDGOSZCZY ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa.
  Wyświetleń: 202
 1808. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 14 lutego 2023 r. WIR.II.746.1.44.2022.ML
  Wyświetleń: 201
 1809. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 21 grudnia 2022 r. WIR.II.747.1.6.2022.JS
  Wyświetleń: 201
 1810. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 29 lipca 2022 r. WIR.II.746.1.16.2022.ML
  Wyświetleń: 201
 1811. ogłoszenie o naborze na stanowisko: starszy inspektor w Biurze Finansowo-Inwestycyjnym (BFI.I14)
  Wyświetleń: 201
 1812. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 3 stycznia 2023 r. WIR.II.746.1.42.2022.ML
  Wyświetleń: 200
 1813. Ogłoszenie o naborze z dnia 31.05.2023 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (WSOC.V.4.1) zastępstwo
  Wyświetleń: 200
 1814. STAROSTA TORUŃSKI reprezentujący Skarb Państwa podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do zawarcia umowy dzierżawy ze spółką Orange Polska S.A
  Wyświetleń: 200
 1815. Informacja o wyborze ofert Na podstawie ogłoszenia Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 13 marca 2023 r. na realizację zadań pomocowych, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
  Wyświetleń: 199
 1816. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 2 listopada 2022 r. WIR.II.746.1.32.2022.JG
  Wyświetleń: 198
 1817. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 8 grudnia 2022 r. WIR.II.746.1.43.2022.JB
  Wyświetleń: 198
 1818. PREZYDENT MIASTA BYDGOSZCZY ogłasza wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie przetargowym
  Wyświetleń: 198
 1819. Udostępnienie treści decyzji Nr. 66/2022 z dnia 5 września 2022 r.
  Wyświetleń: 198
 1820. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa (WIR.V.3)
  Wyświetleń: 198
 1821. wynik naboru na stanowisko: starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości (WSPN.I.3)
  Wyświetleń: 198
 1822. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 21 grudnia 2022 r. WIR.II.747.3.2.2022.EP
  Wyświetleń: 197
 1823. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 10 marca 2023 r. WIR.II.746.1.49.2022.ML
  Wyświetleń: 197
 1824. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 13 marca 2023 r. WIR.I.7840.12.1.2023.MB (Z)
  Wyświetleń: 197
 1825. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 14 września 2022 r. WIR.II.746.1.15.2022.ML
  Wyświetleń: 197
 1826. z dnia 20 marca 2023 r. Znak sprawy: WIR.V.7820.8.2023.MT
  Wyświetleń: 197
 1827. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 7 listopada 2022 r. WIR.II.746.1.29.2022.ML
  Wyświetleń: 196
 1828. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 27 stycznia 2023 r. WIR.V.7820.5.2022.JB
  Wyświetleń: 196
 1829. PREZYDENT MIASTA BYDGOSZCZY ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa.
  Wyświetleń: 196
 1830. PREZYDENT MIASTA BYDGOSZCZY ogłasza wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 196
 1831. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 21 listopada 2022 r. WIR.II.746.1.30.2022.ML
  Wyświetleń: 195
 1832. ogłoszenie o naborze na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości (WSPN.II.6)
  Wyświetleń: 195
 1833. WIR.II.746.1.49.2022.ML z dnia 25 stycznia 2023 r.
  Wyświetleń: 195
 1834. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 30 sierpnia 2022 r. WIR.II.747.5.1.2022.DK
  Wyświetleń: 194
 1835. wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (WSOC.V.4.1) – zastępstwo
  Wyświetleń: 194
 1836. wyniku naboru na stanowisko: starszy specjalista w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa (WIR.I.3)
  Wyświetleń: 194
 1837. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 20 lutego 2023 r. WIR.II.747.3.2.2022.EP
  Wyświetleń: 193
 1838. wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (WSOC.V.4), 2 etaty
  Wyświetleń: 193
 1839. Wynik naboru na stanowisko: starszy specjalista w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa (WIR.I.3)
  Wyświetleń: 193
 1840. Tryb dokonywania poprawek i wyjaśnień braków lub błędów wniosku na realizację Programu „Centra opiekuńczo-mieszkalne"
  Wyświetleń: 192
 1841. Udostępnienie treści decyzji Nr 87/2022 z dnia 24 listopada 2022 r.
  Wyświetleń: 192
 1842. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (WSOC.V.2 3 etaty)
  Wyświetleń: 192
 1843. z dnia 24 marca 2023 r. Znak sprawy: WIR.V.7821.1.2021.KS
  Wyświetleń: 192
 1844. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 27 grudnia 2022 r. WIR.V.7821.12.2022.MT
  Wyświetleń: 191
 1845. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 10 maja 2023 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej WIR.V.7820.13.2023.KS
  Wyświetleń: 191
 1846. Wynik naboru na stanowisko: informatyk w Zespole Bezpieczeństwa Informacji i Informatyki (ZBII.V.3)
  Wyświetleń: 191
 1847. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 25 listopada 2022 r. WIR.II.746.1.34.2022.JG
  Wyświetleń: 190
 1848. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 6 marca 2023 r.
  Wyświetleń: 190
 1849. Pomoc
  Wyświetleń: 190
 1850. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Finansów i Budżetu (WFB.II.2)
  Wyświetleń: 190
 1851. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 8 lutego 2023 r. WIR.II.747.2.6.2022.DK
  Wyświetleń: 189
 1852. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 6 grudnia 2022 r. WIR.II.746.1.39.2022.JB
  Wyświetleń: 189
 1853. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 17 listopada 2022 r. WIR.II.746.1.33.2022.JG
  Wyświetleń: 189
 1854. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 9 marca 2023 r. WIR.I.7840.12.3.2023.PK (Z)
  Wyświetleń: 189
 1855. ogłoszenie o naborze na stanowisko: starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości (WSPN.I.3)
  Wyświetleń: 189
 1856. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 8 grudnia 2022 r. WIR.II.746.1.46.2022.JG
  Wyświetleń: 188
 1857. Ogłoszenie Prezydenta Miasta Włocławek jako starosty z dnia 30 sierpnia 2022 r. - wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 188
 1858. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 2 lutego 2023 r. WIR.II.747.2.6.2022.DK
  Wyświetleń: 187
 1859. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 16 grudnia 2022 r. WIR.II.746.1.35.2022.ML
  Wyświetleń: 187
 1860. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 16 listopada 2022 r. WIR.II.746.1.32.2022.JG
  Wyświetleń: 187
 1861. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 21 kwietnia 2023 r. WIR.II.746.1.5.2023.ML
  Wyświetleń: 187
 1862. OGŁOSZENIE STAROSTY ŚWIECKIEGO z dnia 24 listopada 2022 roku w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy
  Wyświetleń: 187
 1863. PREZYDENT MIASTA BYDGOSZCZY ogłasza wykaz nieruchomości będącej przedmiotem darowizny na rzecz Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy ul. Juliusza Słowackiego
  Wyświetleń: 187
 1864. Udostępnienie treści decyzji nr 30/2023 z dnia 4 kwietnia 2023 r. WIR.I.7840.12.15.2022.MB
  Wyświetleń: 187
 1865. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 27 lutego 2023 r. WIR.V.7821.15.2022.MT
  Wyświetleń: 186
 1866. decyzja Nr 61/2023 z dnia 11 lipca 2023 r.
  Wyświetleń: 185
 1867. Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę WIR.I.7840.2.56.2022.MO
  Wyświetleń: 185
 1868. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 28 lipca 2022 r. WIR.II.746.1.12.2022.ML
  Wyświetleń: 185
 1869. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 30 grudnia 2022 r. WIR.II.746.1.36.2022.ML
  Wyświetleń: 185
 1870. Ogłoszenie o zatrudnieniu - Specjalista w Punkcie Informacyjno - Doradczym w Nakle nad Notecią
  Wyświetleń: 185
 1871. Udostępnienie treści decyzji nr 17/2022 z dnia 21 grudnia 2022 r. WIR.II.747.2.6.2022.DK
  Wyświetleń: 185
 1872. Wyniki naboru wniosków z Programu „Centra opiekuńczo-mieszkalne”.
  Wyświetleń: 185
 1873. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 17 listopada 2022 r. WIR.II.746.1.28.2022.ML
  Wyświetleń: 184
 1874. Ogłoszenie Starosty Nakielskiego z dnia 3 sierpnia 2022 roku w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę
  Wyświetleń: 184
 1875. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa (WIR.IV.4)
  Wyświetleń: 184
 1876. Zmiany w realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023
  Wyświetleń: 184
 1877. OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA TORUŃ z dnia 14 grudnia 2022 roku w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 183
 1878. Ogłoszenie Starosty Lipnowskiego z dnia 25 sierpnia 2022 r.- wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu
  Wyświetleń: 183
 1879. OGŁOSZENIE STAROSTY NAKIELSKIEGO z dnia 14 listopada 2022 roku w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w formie darowizny
  Wyświetleń: 183
 1880. PREZYDENT MIASTA TORUŃ ogłasza wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Toruń oraz Skarbu Państwa, przeznaczonych do sprzedaży.
  Wyświetleń: 183
 1881. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 15 lutego 2023 r. WIR.II.747.1.6.2022.JS
  Wyświetleń: 182
 1882. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 7 kwietnia 2023 r. WIR.I.7840.12.3.2022.PK (D)
  Wyświetleń: 182
 1883. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 2 grudnia 2022 r. WIR.II.746.1.30.2022.ML
  Wyświetleń: 181
 1884. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 14 grudnia 2022 r. WIR.II.746.1.44.2022.ML
  Wyświetleń: 181
 1885. PREZYDENT MIASTA BYDGOSZCZY ogłasza wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie przetargowym
  Wyświetleń: 181
 1886. Udostępnienie treści decyzji nr 18/2023 z dnia 21 lutego 2023 r. WIR.I.7840.4.2.2022.PK
  Wyświetleń: 181
 1887. Udostępnienie treści decyzji nr 23/2023 z dnia 8 marca 2023 r. WIR.I.7840.3.7.2023.MO
  Wyświetleń: 181
 1888. Wynik naboru na stanowisko: dyspozytor medyczny w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (DM) - 4 etaty
  Wyświetleń: 181
 1889. Wynik naboru na stanowisko: starszy inspektor w Biurze Finansowo-Inwestycyjnym (BFI.I.14)
  Wyświetleń: 181
 1890. Ogłoszenie o zatrudnieniu - Specjalista w Punkcie Informacyjno - Doradczym
  Wyświetleń: 180
 1891. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 03 stycznia 2023 r. WIR.II.746.1.41.2022.JG
  Wyświetleń: 178
 1892. Petycja z 29.07.2022 r. w sprawie zagwarantowania pracownikom sfery finansów publicznych co najmniej 20-procentowych podwyżek wynagrodzeń w 2023 r.
  Wyświetleń: 178
 1893. STAROSTA LIPNOWSKI ogłasza wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do najmu
  Wyświetleń: 178
 1894. Ogłoszenie o zatrudnieniu - Specjalista w Punkcie Informacyjno - Doradczym
  Wyświetleń: 177
 1895. Z dnia 22 maja 2023 r. Znak sprawy: WIR.V.7820.12.2023.MT
  Wyświetleń: 177
 1896. z dnia 29 czerwca 2023 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 177
 1897. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 31 stycznia 2023 r. WIR.II.747.1.3.2022.JS
  Wyświetleń: 176
 1898. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 1 czerwca 2023 r. WIR.II.746.1.8.2023.ML
  Wyświetleń: 176
 1899. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 13 kwietnia 2023 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej WIR.V.7820.4.2023.MT
  Wyświetleń: 176
 1900. z dnia 25 maja 2023 r. WIR.II.747.2.5.2023.DK
  Wyświetleń: 176
 1901. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa (WIR.III.2)
  Wyświetleń: 172
 1902. Wynik naboru na stanowisko: starszy specjalista w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa (WIR.I.3)
  Wyświetleń: 171
 1903. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 12 kwietnia 2023 r. WIR.II.746.1.7.2023.ML
  Wyświetleń: 170
 1904. Udostępnienie treści decyzji nr 27/2023 z dnia 14 marca 2023 r. WIR.I.7840.2.72.2022.PK
  Wyświetleń: 170
 1905. Wykaz szkół, którym przyznano dotację w 2023 r. w programie „Aktywna Tablica”
  Wyświetleń: 170
 1906. PREZYDENT MIASTA BYDGOSZCZY podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do użyczenia na okres 3 lat
  Wyświetleń: 169
 1907. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Finansów i Budżetu (WFB.III.3)
  Wyświetleń: 169
 1908. z dnia 26 maja 2023 r. WIR.I.7840.12.6.2023.MB (Z)
  Wyświetleń: 169
 1909. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 4 listopada 2022 r. WIR.II.747.5.4.2022.DK
  Wyświetleń: 168
 1910. OGŁOSZENIE STAROSTY LIPNOWSKIEGO z dnia 14 grudnia 2022 roku w sprawie wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do najmu
  Wyświetleń: 168
 1911. OGŁOSZENIE STAROSTY RADZIEJOWSKIEGO w sprawie wykazu nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do najmu.
  Wyświetleń: 168
 1912. Udostępnienie treści decyzji nr 18/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r. WIR.II.747.2.7.2022.EP
  Wyświetleń: 168
 1913. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości (WSPN.II.7)
  Wyświetleń: 168
 1914. Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę WIR.I.7840.3.7.2023.MO
  Wyświetleń: 167
 1915. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 16 stycznia 2023 r. WIR.V.7821.14.2022.JB
  Wyświetleń: 167
 1916. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 9 maja 2023 r. WIR.II.746.1.11.2023.ML
  Wyświetleń: 167
 1917. wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Finansów i Budżetu (WFB.I.7)
  Wyświetleń: 167
 1918. Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę WIR.I.7840.4.2.2022.PK
  Wyświetleń: 165
 1919. Informacja o wydaniu decyzji WIR.I.7840.2.48.2022.MO
  Wyświetleń: 165
 1920. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 27 lutego 2023 r. WIR.II.746.1.49.2022.ML
  Wyświetleń: 165
 1921. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 18 kwietnia 2023 r. WIR.I.7840.12.16.2022.MB (D)
  Wyświetleń: 164
 1922. Ogłoszenie Oddziału Regionalnego AMW w Bydgoszczy o przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Toruniu przy ul. Rudackiej 8.
  Wyświetleń: 164
 1923. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 2 lutego 2023 r. WIR.II.747.1.5.2022.JS
  Wyświetleń: 163
 1924. Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę
  Wyświetleń: 162
 1925. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 12 grudnia 2022 r. WIR.II.746.1.36.2022.ML
  Wyświetleń: 162
 1926. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 15 lipca 2022 r. WIR.II.746.1.61.2021.ML
  Wyświetleń: 162
 1927. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 15 lutego 2023 r. WIR.I.7840.14.10.2022.MB (D)
  Wyświetleń: 161
 1928. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 18 stycznia 2023 r. WIR.II.746.1.13.2022.ML
  Wyświetleń: 161
 1929. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 30 listopada 2022 r. o zmianie wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej WIR.V.7820.5.2022.JB
  Wyświetleń: 161
 1930. Ogłoszenie o naborze wniosków z Programu „Centra opiekuńczo-mieszkalne”
  Wyświetleń: 161
 1931. Ogłoszenie o naborze z dnia 22.11.2023 r. na stanowisko: dyspozytor medyczny w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (WBZK.DM), 4 etaty
  Wyświetleń: 161
 1932. Z dnia 17 stycznia 2023 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.42.2022.ML     
  Wyświetleń: 161
 1933. decyzja nr 28/2022 z dnia 21 marca 2023 r.
  Wyświetleń: 160
 1934. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 2 marca 2023 r. WIR.I.7840.14.2.2022.MB
  Wyświetleń: 160
 1935. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 17 stycznia 2023 r.
  Wyświetleń: 159
 1936. Ogłoszenie Oddziału Regionalnego AMW w Bydgoszczy o przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Toruniu przy ul. Rudackiej 8a
  Wyświetleń: 159
 1937. OGŁOSZENIE STAROSTY RYPIŃSKIEGO w sprawie oddania w dzierżawę gruntu rolnego stanowiącego własność Skarbu Państwa
  Wyświetleń: 159
 1938. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 12 maja 2023 r. WIR.II.746.1.3.2023.ML
  Wyświetleń: 158
 1939. STAROSTA BYDGOSKI podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do dzierżawy w trybie przetargów ustnych
  Wyświetleń: 158
 1940. wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa (WIR.IV.7)
  Wyświetleń: 158
 1941. PREZYDENT MIASTA BYDGOSZCZY ogłasza wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie przetargowym
  Wyświetleń: 157
 1942. Udostępnienie treści decyzji Nr 41/2023 z dnia 10 maja 2023 r. WIR.I.7840.2.16.2023.KS
  Wyświetleń: 157
 1943. OGŁOSZENIE STAROSTY CHEŁMIŃSKIEGO z dnia 28 listopada 2022 roku w sprawie wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do zbycia w drodze darowizny
  Wyświetleń: 156
 1944. Sprawozdanie finansowe za 2022 r. – KPUW w Bydgoszczy oraz dysponent części budżetowej Wojewoda Kujawsko-Pomorski
  Wyświetleń: 156
 1945. Udostępnienie treści decyzji nr 22/2023 z dnia 6 marca 2023 r. WIR.I.7840.2.70.2022.MB
  Wyświetleń: 156
 1946. decyzja nr 48/2023 z dnia 25 maja 2023 r.
  Wyświetleń: 155
 1947. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 25 kwietnia 2023 r. WIR.II.746.1.8.2023.ML
  Wyświetleń: 155
 1948. OGŁOSZENIE STAROSTY BYDGOSKIEGO z dnia 20.02.2023 r. w sprawie przetargów na sprzedaż nieruchomości położonej w Koronowie przy ul. Ogrodowej 3, stanowiącą własność Skarbu Państwa.
  Wyświetleń: 155
 1949. z dnia 29 czerwca 2023 r. WIR.II.747.1.2.2023.JS
  Wyświetleń: 155
 1950. Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę WIR.I.7840.2.63.2022.MO
  Wyświetleń: 153
 1951. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 7 lutego 2023 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego
  Wyświetleń: 153
 1952. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (WSOC.V.4.1) zastępstwo
  Wyświetleń: 153
 1953. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 4 kwietnia 2023 r. WIR.I.7840.12.15.2022.MB (D)
  Wyświetleń: 152
 1954. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 17 lutego 2023 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej WIR.V.7820.4.2023.MT
  Wyświetleń: 152
 1955. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 19 kwietnia 2023 r. WIR.II.746.1.1.2023.ML
  Wyświetleń: 151
 1956. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 27 kwietnia 2023 r. WIR.II.746.1.3.2023.ML
  Wyświetleń: 151
 1957. OGŁOSZENIE STAROSTY TORUŃSKIEGO w sprawie przetargów na sprzedaż nieruchomości położonej w Kawęczynie, gm Obrowo, stanowiącą własność Skarbu Państwa.
  Wyświetleń: 151
 1958. OGŁOSZENIE STAROSTY TORUŃSKIEGO z dnia 26.01.2023 r. Starosta Toruński reprezentujący Skarb Państwa podaje do publicznej wiadomości wykaz lokalu Skarbu Państwa przeznaczonego do zbycia w trybie bezprzetargowym z zastosowaniem bonifikaty na rzecz dotychczasowego najemcy
  Wyświetleń: 151
 1959. wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej (WIGK.I.3)
  Wyświetleń: 151
 1960. Ogłoszenie o zatrudnieniu - Specjalista w Punkcie Informacyjno - Doradczym w Inowrocławiu
  Wyświetleń: 150
 1961. z dnia 22 marca 2023 r. WIR.II.746.1.4.2023.ML
  Wyświetleń: 150
 1962. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 28 kwietnia 2023 r. WIR.II.746.1.4.2023.ML
  Wyświetleń: 149
 1963. wynik naboru na stanowisko: rzemieślnik wykwalifikowany w Biurze Finansowo-Inwestycyjnym
  Wyświetleń: 149
 1964. z dnia 24 marca 2023 r. Znak sprawy: WIR.V.7821.1.2023.JB
  Wyświetleń: 149
 1965. PREZYDENT MIASTA GRUDZIĄDZA ogłasza wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, stanowiących własność Skarbu Państwa.
  Wyświetleń: 148
 1966. Udostępnienie treści decyzji nr 95/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r. WIR.I.7840.1.8.2022.PK
  Wyświetleń: 148
 1967. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa (WIR.IV.7)
  Wyświetleń: 148
 1968. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Biurze Finansowo-Inwestycyjnym (BFI.I.9)
  Wyświetleń: 148
 1969. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa (WIR.III.2)
  Wyświetleń: 148
 1970. z dnia 12 lipca 2023 r. WIR.II.746.1.7.2023.ML
  Wyświetleń: 148
 1971. Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę WIR.I.7840.2.70.2022.MB
  Wyświetleń: 147
 1972. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 10 maja 2023 r. WIR.II.746.1.12.2023.ML
  Wyświetleń: 147
 1973. Ogłoszenie o zatrudnieniu - Specjalista w Punkcie Informacyjno - Doradczym w Świeciu
  Wyświetleń: 147
 1974. z dnia 4 lipca 2023 r. WIR.II.747.2.5.2023.DK
  Wyświetleń: 147
 1975. Udostępnienie treści decyzji nr 82/2022 z dnia 18 października 2022 r. WIR.I.7840.2.22.2022.PK
  Wyświetleń: 146
 1976. z dnia 31 maja 2023 r. WIR.II.747.1.2.2023.JS
  Wyświetleń: 146
 1977. z dnia 12 lipca 2023 r. WIR.I.7840.12.5.2023.MB (D)
  Wyświetleń: 145
 1978. Ogłoszenie o zatrudnieniu - Specjalista w Punkcie Informacyjno - Doradczym w Nakle nad Notecią
  Wyświetleń: 144
 1979. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 30 listopada 2022 r. WIR.II.746.3.1.2022.ML
  Wyświetleń: 143
 1980. Ogłoszenie o zgromadzeniu publicznym 08.11.2023 r. w Grudziądzu
  Wyświetleń: 143
 1981. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej (WIGK.I.3)
  Wyświetleń: 143
 1982. Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę WIR.I.7840.2.13.2022.MO
  Wyświetleń: 142
 1983. z dnia 23 maja 2023 r. WIR.I.7840.12.13.2022.MB
  Wyświetleń: 142
 1984. Informacja o wyborze ofert na realizację zadań pomocowych, o których mowa w art. 12 ust. 1 z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na podstawie Ogłoszenia Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o możliwości realizacji zadania publicznego dotyczącego pomocy na rzecz obywateli Ukrainy z dnia 13 grudnia 2022 r.
  Wyświetleń: 141
 1985. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 25 kwietnia 2023 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej WIR.V.7820.6.2023.JB
  Wyświetleń: 141
 1986. Ogłoszenie Oddziału Regionalnego AMW w Bydgoszczy o przetargach na sprzedaż nieruchomości położonych w Toruniu oraz we Włocławku.
  Wyświetleń: 141
 1987. Wynik naboru na stanowisko: dyspozytor medyczny w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarzadzania Kryzysowego (WBZK.DM)
  Wyświetleń: 141
 1988. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości (WSPN.II.6)
  Wyświetleń: 141
 1989. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 13 marca 2023 r. WIR.II.746.1.1.2023.ML
  Wyświetleń: 140
 1990. PREZYDENT MIASTA BYDGOSZCZY ogłasza wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego do właścicieli nieruchomości sąsiednich.
  Wyświetleń: 140
 1991. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej (WIGK.I.3)
  Wyświetleń: 140
 1992. Informacja o wydaniu postanowienia WIR.I.7840.3.7.2023.MO
  Wyświetleń: 139
 1993. Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę WIR.I.7840.2.16.2023.KS
  Wyświetleń: 138
 1994. Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę WIR.I.7840.2.72.2022.PK
  Wyświetleń: 138
 1995. Ogłoszenie o zatrudnieniu - Specjalista w Punkcie Informacyjno - Doradczym w Żninie
  Wyświetleń: 138
 1996. OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK z dnia 30 listopada 2022 roku w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ograniczonego
  Wyświetleń: 138
 1997. Udostępnienie treści decyzji nr 14/2022 z dnia 30 listopada 2022 r.
  Wyświetleń: 138
 1998. PREZYDENT MIASTA BYDGOSZCZY ogłasza wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym przy ul. Słowackiego i Szarych Szeregów
  Wyświetleń: 137
 1999. wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Finansów i Budżetu (WFB.I.7)
  Wyświetleń: 137
 2000. OGŁOSZENIE STAROSTY LIPNOWSKIEGO z dnia 30 listopada 2022 roku w sprawie wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do dzierżawy
  Wyświetleń: 136
 2001. Wynik naboru na stanowisko: dyspozytor medyczny w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (WBZK.DM) – 4 etaty
  Wyświetleń: 136
 2002. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 20 czerwca 2023 r. WIR.V.7821.3.2023.MT
  Wyświetleń: 135
 2003. OGŁOSZENIE STAROSTY LIPNOWSKIEGO z dnia 07 grudnia 2022 roku w sprawie wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do dzierżawy
  Wyświetleń: 135
 2004. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 19 kwietnia 2023 r. WIR.V.7821.16.2022.KS
  Wyświetleń: 134
 2005. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 9 maja 2023 r. WIR.V.7821.13.2022.KS
  Wyświetleń: 133
 2006. z dnia 1 sierpnia 2023 r. WIR.V.7821.5.2023.JB
  Wyświetleń: 133
 2007. PREZYDENT MIASTA BYDGOSZCZY ogłasza wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz Centrum Onkologii prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy
  Wyświetleń: 132
 2008. Wynik naboru na stanowisko: dyspozytor medyczny w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (WBZK.DM) 2 etaty
  Wyświetleń: 132
 2009. Wynik naboru na stanowisko: starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości (WSPN.I.3)
  Wyświetleń: 132
 2010. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 10 sierpnia 2023 r. WIR.II.747.2.8.2023.DK
  Wyświetleń: 131
 2011. Ogłoszenie Prezydenta Miasta Włocławek jako starosty wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego do nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubień Kujawski w użytkowaniu wieczystym Skarbu Państwa
  Wyświetleń: 131
 2012. Udostępnienie treści decyzji nr 36/2023 z dnia 18 kwietnia 2023 r. WIR.I.7840.12.16.2022.MB
  Wyświetleń: 131
 2013. z dnia 7 lipca 2023 r. WIR.I.7840.12.7.2023.MB (D)
  Wyświetleń: 131
 2014. Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę WIR.I.7840.2.58.2022.PK
  Wyświetleń: 130
 2015. Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę
  Wyświetleń: 129
 2016. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 19 kwietnia 2023 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej WIR.V.7820.10.2023.MT
  Wyświetleń: 129
 2017. Ogłoszenie o zatrudnieniu - Specjalista w Punkcie Informacyjno - Doradczym w Świeciu
  Wyświetleń: 129
 2018. PREZYDENT MIASTA WŁOCŁAWEK ogłasza wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
  Wyświetleń: 129
 2019. decyzja Nr 62/2023 z dnia 12 lipca 2023 r.
  Wyświetleń: 128
 2020. Udostępnienie treści decyzji nr 15/2023 z dnia 15 lutego 2023 r. WIR.I.7840.14.10.2022.MB
  Wyświetleń: 128
 2021. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 22 września 2023 r. WIR.I.7840.8.2.2023.AP
  Wyświetleń: 127
 2022. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 27 kwietnia 2023 r. WIR.II.747.2.3.2023.EP
  Wyświetleń: 126
 2023. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 30 marca 2023 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej WIR.V.7820.6.2023.JB
  Wyświetleń: 126
 2024. PREZYDENT MIASTA TORUNIA ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż dwóch nieruchomości
  Wyświetleń: 126
 2025. z dnia 6 czerwca 2023 r. WIR.I.7840.12.15.2022.MB
  Wyświetleń: 126
 2026. decyzja nr 108/2023 z dnia 27 października 2023 r.
  Wyświetleń: 124
 2027. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 28 listopada 2023 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej WIR.V.7820.23.2023.KS
  Wyświetleń: 124
 2028. z dnia 23 maja 2023 r. WIR.II.746.1.13.2023.ML
  Wyświetleń: 124
 2029. decyzja nr 64/2023 z dnia 13 lipca 2023 r.
  Wyświetleń: 123
 2030. PREZYDENT MIASTA BYDGOSZCZY ogłasza Wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie przetargowym - Lewińskiego, Rycerska.
  Wyświetleń: 123
 2031. z dnia 5 lipca 2023 r. WIR.II.747.1.1.2023.JS
  Wyświetleń: 123
 2032. Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę WIR.I.7840.1.8.2022.PK
  Wyświetleń: 122
 2033. Ogłoszenie o zatrudnieniu - Specjalista w Punkcie Informacyjno - Doradczym w Nakle nad Notecią
  Wyświetleń: 122
 2034. z dnia 7 lipca 2023 r. WIR.II.747.2.6.2023.DK
  Wyświetleń: 122
 2035. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 20 czerwca 2023 r. WIR.II.746.1.16.2023.ML
  Wyświetleń: 121
 2036. z dnia 18 maja 2023 r. WIR.I.7840.14.10.2022.MB
  Wyświetleń: 120
 2037. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 4 maja 2023 r. WIR.II.746.1.2.2023.ML
  Wyświetleń: 119
 2038. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 27 kwietnia 2023 r. WIR.I.7840.12.1.2023.MB (D)
  Wyświetleń: 118
 2039. OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK z dnia 30 listopada 2022 roku w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
  Wyświetleń: 118
 2040. Udostępnienie treści decyzji nr 35/2023 z dnia 12 kwietnia 2023 r. WIR.I.7840.2.5.2023.MB
  Wyświetleń: 118
 2041. Udostępnienie treści decyzji nr 4/2023 z dnia 26 lipca 2023 r. WIR.II.747.2.4.2023.EP
  Wyświetleń: 118
 2042. z dnia 12 lipca 2023 r. WIR.II.746.1.6.2023.ML
  Wyświetleń: 118
 2043. z dnia 5 lipca 2023 r. WIR.I.7840.12.6.2023.MB (D)
  Wyświetleń: 118
 2044. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 17 kwietnia 2023 r. WIR.II.746.1.6.2023.ML
  Wyświetleń: 117
 2045. Ogłoszenie o zatrudnieniu - Specjalista w Punkcie Informacyjno - Doradczym w Świeciu
  Wyświetleń: 117
 2046. Decyzja nr 110/2023 z dnia 7 listopada 2023 r.
  Wyświetleń: 116
 2047. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 15 czerwca 2023 r. WIR.II.747.2.7.2022.EP
  Wyświetleń: 116
 2048. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 10 maja 2023 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego WIR.V.7820.14.2022.KS
  Wyświetleń: 116
 2049. z dnia 6 lipca 2023 r. WIR.V.7820.9.2022.JB
  Wyświetleń: 116
 2050. PREZYDENT MIASTA BYDGOSZCZY ogłasza wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie przetargu ograniczonego
  Wyświetleń: 115
 2051. Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę WIR.I.7840.3.20.2022.PK
  Wyświetleń: 114
 2052. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 27 kwietnia 2023 r. WIR.II.746.1.1.2023.ML
  Wyświetleń: 114
 2053. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 31 maja 2023 r. WIR.I.7840.12.5.2023.MB (Z)
  Wyświetleń: 114
 2054. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 14 kwietnia 2023 r. w sprawie przystąpienia do przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko WIR.V.7820.8.2023.MT
  Wyświetleń: 114
 2055. z dnia 12 lipca 2023 r. WIR.II.746.1.19.2023.ML
  Wyświetleń: 114
 2056. Informacja o wynikach konkursu ofert na realizację zadań publicznych w obszarze pomocy społecznej w 2023 r.
  Wyświetleń: 113
 2057. Ogłoszenie Administracji Domów Miejskich w Bydgoszczy w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie przetargowym.
  Wyświetleń: 113
 2058. Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę WIR.I.7840.9.9.2022.MO
  Wyświetleń: 112
 2059. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 4 kwietnia 2023 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej WIR.V.7820.9.2023.KS
  Wyświetleń: 112
 2060. OGŁOSZENIE STAROSTY NAKIELSKIEGO w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 112
 2061. z dnia 28 czerwca 2023 r. WIR.II.746.1.13.2023.ML
  Wyświetleń: 112
 2062. Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej
  Wyświetleń: 112
 2063. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 20 lipca 2023 r. WIR.I.7840.8.2.2023.AP (Z)
  Wyświetleń: 111
 2064. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 9 maja 2023 r. WIR.II.746.1.10.2023.ML
  Wyświetleń: 111
 2065. Udostępnienie treści decyzji nr 33/2023 z dnia 7 kwietnia 2023 r. WIR.I.7840.12.3.2023.PK
  Wyświetleń: 111
 2066. z dnia 28 czerwca 2023 r. WIR.II.746.1.12.2023.ML
  Wyświetleń: 111
 2067. PREZYDENT MIASTA BYDGOSZCZY ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa.
  Wyświetleń: 110
 2068. decyzja Nr 109/2023 z dnia 27 października 2023 r.
  Wyświetleń: 109
 2069. PREZYDENT MIASTA WŁOCŁAWEK JAKO STAROSTA, WYKONUJĄCY ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ OGŁASZA: I przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie nw. nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej we Włocławku przy ul. Płockiej,
  Wyświetleń: 109
 2070. z dnia 6 lipca 2023 r. WIR.V.7820.10.2023.MT
  Wyświetleń: 109
 2071. STAROSTA TORUŃSKI reprezentujący Skarb Państwa podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste z równoczesną sprzedażą położonego na nieruchomości budynku w trybie przetargowym
  Wyświetleń: 108
 2072. decyzja Nr 107/2023 z dnia 26 października 2023 r.
  Wyświetleń: 107
 2073. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 8 sierpnia 2023 r. WIR.II.747.2.5.2023.DK
  Wyświetleń: 107
 2074. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 14 czerwca 2023 r. WIR.II.746.1.8.2023.ML
  Wyświetleń: 106
 2075. Wyniki I tury naboru ciągłego programu Maluch + 2022-2029
  Wyświetleń: 106
 2076. z dnia 1 września 2023 r. WIR.V.7820.9.2023.KS
  Wyświetleń: 106
 2077. z dnia 6 lipca 2023 r. WIR.II.746.1.9.2023.ML
  Wyświetleń: 106
 2078. Treść postanowienia Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 kwietnia 2023 r. WIR.I.7840.3.7.2023.MO
  Wyświetleń: 105
 2079. z dnia 13 lipca 2023 r. WIR.II.746.1.13.2023.ML
  Wyświetleń: 105
 2080. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 29 maja 2023 r. WIR.II.747.2.3.2023.EP
  Wyświetleń: 104