Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Statystyki podstron

Rok 2024
Styczeń: 138981Luty: 103960Marzec: 94368Kwiecień: 59329Maj: 0Czerwiec: 0
Lipiec: 0Sierpień: 0Wrzesień: 0Październik: 0Listopad: 0Grudzień: 0
Rok 2023
Styczeń: 113170Luty: 122065Marzec: 135566Kwiecień: 105522Maj: 115462Czerwiec: 107556
Lipiec: 100354Sierpień: 94643Wrzesień: 84095Październik: 92353Listopad: 91354Grudzień: 73830
Rok 2022
Styczeń: 67915Luty: 72961Marzec: 176365Kwiecień: 98159Maj: 98831Czerwiec: 121506
Lipiec: 197040Sierpień: 124204Wrzesień: 113807Październik: 125955Listopad: 110504Grudzień: 113615
Rok 2021
Styczeń: 34890Luty: 36031Marzec: 53352Kwiecień: 47426Maj: 50374Czerwiec: 50368
Lipiec: 42154Sierpień: 50596Wrzesień: 107321Październik: 98154Listopad: 57803Grudzień: 67363
Rok 2020
Styczeń: 0Luty: 0Marzec: 0Kwiecień: 0Maj: 0Czerwiec: 0
Lipiec: 0Sierpień: 0Wrzesień: 0Październik: 0Listopad: 0Grudzień: 457
 1. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 325030
 2. Co potrzebujemy do złożenia wniosku paszportowego
  Wyświetleń: 161550
 3. Rezerwacja wizyty
  Wyświetleń: 132840
 4. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 124991
 5. Paszport
  Wyświetleń: 78839
 6. Ogłoszenia o naborze
  Wyświetleń: 72683
 7. Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
  Wyświetleń: 58413
 8. Ogłoszenia i obwieszczenia
  Wyświetleń: 56882
 9. Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
  Wyświetleń: 49740
 10. Opłaty paszportowe i konta
  Wyświetleń: 42398
 11. Formularze i wnioski
  Wyświetleń: 38680
 12. Komunikacja
  Wyświetleń: 37478
 13. Kierownictwo Urzędu
  Wyświetleń: 35315
 14. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
  Wyświetleń: 33987
 15. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 33760
 16. Wydziały i Biura Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego
  Wyświetleń: 29323
 17. Przygotowanie wniosków o nadanie orderów, odznaczeń
  Wyświetleń: 26758
 18. Wyniki naborów
  Wyświetleń: 25928
 19. Wykazy wolnych miejsc szkoleniowych oraz liczby przyznanych miejsc na postępowanie kwalifikacyjne
  Wyświetleń: 23135
 20. Kontrole
  Wyświetleń: 21449
 21. Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
  Wyświetleń: 20306
 22. Wydział Zdrowia - Kujawsko-Pomorskie Centrum Zdrowia Publicznego
  Wyświetleń: 19800
 23. Dzienniki Urzędowe
  Wyświetleń: 18580
 24. Biura i punkty paszportowe
  Wyświetleń: 18473
 25. Zezwolenie na pobyt czasowy
  Wyświetleń: 18078
 26. Rekrutacja pracowników w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy
  Wyświetleń: 18034
 27. Zdrowie
  Wyświetleń: 17922
 28. Konsultanci wojewódzcy w ochronie zdrowia
  Wyświetleń: 17432
 29. Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
  Wyświetleń: 17391
 30. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - EDYCJA 2023
  Wyświetleń: 16504
 31. Zaproszenia
  Wyświetleń: 16221
 32. Wydawanie zezwoleń na pracę cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
  Wyświetleń: 15430
 33. Sprawozdawczość statystyczna z zakresu „zdrowie i ochrona zdrowia”
  Wyświetleń: 15318
 34. Delegatury
  Wyświetleń: 14987
 35. Przetargi w K-PUW
  Wyświetleń: 14875
 36. Wydział Polityki Społecznej
  Wyświetleń: 14036
 37. Wydanie i wymiana karty pobytu
  Wyświetleń: 13578
 38. Wyniki postępowań kwalifikacyjnych
  Wyświetleń: 13193
 39. Bezpieczeństwo
  Wyświetleń: 12978
 40. Rejestr Domów Pomocy Społecznej
  Wyświetleń: 12626
 41. Rejestry i ewidencje
  Wyświetleń: 12590
 42. Tabela obowiązujących opłat
  Wyświetleń: 12199
 43. Kształcenie kadr medycznych
  Wyświetleń: 12035
 44. Odroczenie lub rozkładanie na raty spłaty należności pieniężnej za mandat karny kredytowany
  Wyświetleń: 11436
 45. Lekarze i lekarze dentyści
  Wyświetleń: 11321
 46. Formy legalizacji pobytu obywateli państw spoza UE
  Wyświetleń: 10450
 47. Dyrektor Generalny
  Wyświetleń: 9386
 48. Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą
  Wyświetleń: 9021
 49. Wydział Nadzoru i Kontroli
  Wyświetleń: 8927
 50. Cudzoziemcy - informacje podstawowe
  Wyświetleń: 8917
 51. Polityka społeczna
  Wyświetleń: 8791
 52. Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 8773
 53. Pełnomocnicy Wojewody
  Wyświetleń: 8649
 54. Kontakt
  Wyświetleń: 8630
 55. Przekazywanie nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz jednostek samorządu terytorialnego - na rzecz gminy
  Wyświetleń: 8598
 56. Informacje
  Wyświetleń: 8361
 57. Fundusz rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej
  Wyświetleń: 8090
 58. Wydział Koordynacji Świadczeń
  Wyświetleń: 8072
 59. Wolne stanowiska pracy w Służbie Cywilnej
  Wyświetleń: 7940
 60. Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
  Wyświetleń: 7927
 61. Wykaz zakładów pracy chronionej i spółdzielni inwalidów
  Wyświetleń: 7919
 62. Biuro Wojewody
  Wyświetleń: 7857
 63. Budownictwo
  Wyświetleń: 7750
 64. Egzaminy dla kandydatów na instruktorów i wykładowców nauki jazdy
  Wyświetleń: 7733
 65. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy
  Wyświetleń: 7581
 66. Wydział Finansów i Budżetu
  Wyświetleń: 7391
 67. Aktualności Wydziału Zdrowia
  Wyświetleń: 7379
 68. Uznanie za obywatela polskiego
  Wyświetleń: 7332
 69. Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE
  Wyświetleń: 7213
 70. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy
  Wyświetleń: 7060
 71. Obywatelstwo
  Wyświetleń: 6954
 72. Państwowa Straż Rybacka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Bydgoszczy
  Wyświetleń: 6952
 73. Sprawy obywatelskie
  Wyświetleń: 6893
 74. Karta Polaka - świadczenie pieniężne
  Wyświetleń: 6821
 75. Zasady pobytu obywateli Unii Europejskiej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
  Wyświetleń: 6815
 76. Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bydgoszczy
  Wyświetleń: 6730
 77. Internetowa rejestracja wizyty
  Wyświetleń: 6714
 78. Rejestr placówek całodobowej opieki
  Wyświetleń: 6697
 79. Zezwolenie na pobyt stały
  Wyświetleń: 6620
 80. Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
  Wyświetleń: 6542
 81. Nadanie obywatelstwa polskiego
  Wyświetleń: 6528
 82. Administracja Zespolona
  Wyświetleń: 6425
 83. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 6271
 84. Dokumenty i zaświadczenia z archiwum zakładowego
  Wyświetleń: 6138
 85. Rozpoczęcie specjalizacji
  Wyświetleń: 6074
 86. Zgłoszenie budowy lub wykonania innych robót budowlanych
  Wyświetleń: 5781
 87. Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu
  Wyświetleń: 5759
 88. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 5705
 89. Pobierz programy
  Wyświetleń: 5670
 90. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - EDYCJA 2022
  Wyświetleń: 5669
 91. Polityka prywatności BIP
  Wyświetleń: 5661
 92. Biuro Kadrowo-Organizacyjne
  Wyświetleń: 5656
 93. Mandaty karne
  Wyświetleń: 5618
 94. Niepełnosprawność
  Wyświetleń: 5563
 95. Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Bydgoszczy
  Wyświetleń: 5437
 96. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - EDYCJA 2024
  Wyświetleń: 5387
 97. Wytyczne w sprawie postępowania w zakresie integracji cudzoziemców
  Wyświetleń: 5322
 98. Rejestr placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz wolnych miejsc w tych placówkach
  Wyświetleń: 5274
 99. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 5201
 100. Rolnictwo i środowisko
  Wyświetleń: 5185
 101. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 25 marca 2022 r.
  Wyświetleń: 5147
 102. Terminy egzaminów dla kierowców wykonujących przewóz drogowy - kwalifikacja wstępna
  Wyświetleń: 5064
 103. z dnia 26 marca 2021 r w sprawie ustalenia wysokości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m² powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych w województwie kujawsko-pomorskim.
  Wyświetleń: 5059
 104. Wojewódzka Komisja ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Bydgoszczy
  Wyświetleń: 5047
 105. Państwowa Straż Łowiecka
  Wyświetleń: 5040
 106. Wydawanie decyzji potwierdzającej prawo do rekompensaty za "mienie zabużańskie"
  Wyświetleń: 4957
 107. Przykładowy wzór wniosku w sprawie udzielenia zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych
  Wyświetleń: 4920
 108. Regulamin Urzędu
  Wyświetleń: 4841
 109. Rejestr miejsc, w których gmina udziela tymczasowego schronienia
  Wyświetleń: 4818
 110. Paszport tymczasowy/drugi paszport
  Wyświetleń: 4701
 111. Plan Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego - obowiązujący
  Wyświetleń: 4666
 112. Przyznanie/przedłużenie Karty Polaka
  Wyświetleń: 4586
 113. Zespół Bezpieczeństwa Informacji i Informatyki
  Wyświetleń: 4578
 114. Wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę
  Wyświetleń: 4564
 115. Nieruchomości
  Wyświetleń: 4536
 116. Organizacja kwalifikacji wojskowej
  Wyświetleń: 4533
 117. Wydawanie zaświadczeń dla celów emerytalno-rentowych
  Wyświetleń: 4510
 118. Opracowania, raporty i analizy
  Wyświetleń: 4496
 119. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Toruniu
  Wyświetleń: 4485
 120. Biuro Finansowo-Inwestycyjne
  Wyświetleń: 4427
 121. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 4416
 122. Budżet, majątek Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego
  Wyświetleń: 4404
 123. Statut Urzędu
  Wyświetleń: 4390
 124. Ochrona danych osobowych - RODO
  Wyświetleń: 4381
 125. Praktyki studenckie w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy
  Wyświetleń: 4340
 126. Udostępnianie informacji publicznej
  Wyświetleń: 4337
 127. Komisje i Zespoły Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego
  Wyświetleń: 4327
 128. Plan Działalności Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy
  Wyświetleń: 4306
 129. Kościół
  Wyświetleń: 4037
 130. Zgłoszenie o uzyskanie karty doskonalenia zawodowego ratowników medycznych
  Wyświetleń: 3937
 131. Obrona Ojczyzny
  Wyświetleń: 3936
 132. Przebieg specjalizacji
  Wyświetleń: 3934
 133. Zakończenie specjalizacji. Państwowy Egzamin Specjalizacyjny
  Wyświetleń: 3925
 134. Sposoby stanowienia aktów publicznoprawnych
  Wyświetleń: 3902
 135. Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Bydgoszczy
  Wyświetleń: 3883
 136. Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Bydgoszczy
  Wyświetleń: 3882
 137. Zrzeczenie się obywatelstwa polskiego
  Wyświetleń: 3871
 138. Deklaracja dostępności
  Wyświetleń: 3828
 139. Medycyna szkolna
  Wyświetleń: 3743
 140. Statystyka medyczna
  Wyświetleń: 3740
 141. Podstawowe przepisy prawa dotyczące cudzoziemców
  Wyświetleń: 3733
 142. Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna
  Wyświetleń: 3710
 143. Wojewódzka Komisja ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych
  Wyświetleń: 3689
 144. Wykaz Zespołów Ratownictwa Medycznego
  Wyświetleń: 3662
 145. Formy legalizacji pobytu obywateli państw członkowskich UE
  Wyświetleń: 3638
 146. Koszt odtworzenia 1 m kw.
  Wyświetleń: 3631
 147. Oddział Redakcji Dziennika Urzędowego
  Wyświetleń: 3612
 148. Wykaz Środowiskowych Domów Samopomocy
  Wyświetleń: 3601
 149. Udostępnianie aktów normatywnych
  Wyświetleń: 3590
 150. Składanie petycji w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim
  Wyświetleń: 3587
 151. Ponowne Wykorzystywanie Informacji Sektora Publicznego
  Wyświetleń: 3563
 152. Poświadczenie posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego
  Wyświetleń: 3550
 153. Podstawowe informacje
  Wyświetleń: 3480
 154. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 3446
 155. KONTAKT
  Wyświetleń: 3432
 156. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Bydgoszczy
  Wyświetleń: 3430
 157. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 3404
 158. Wojewódzki plan zarządzania kryzysowego
  Wyświetleń: 3379
 159. Wykaz zakładów aktywności zawodowej
  Wyświetleń: 3347
 160. Rejestr Centrów Integracji Społecznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  Wyświetleń: 3321
 161. Wzory pism
  Wyświetleń: 3299
 162. Rejestr tłumaczy polskiego języka migowego, systemu językowo-migowego
  Wyświetleń: 3297
 163. Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy
  Wyświetleń: 3270
 164. Wykaz przedsiębiorstw i instytucji których akta znajdują się w Archiwum Zakładowym w K-PUW
  Wyświetleń: 3260
 165. COVID-19 - akty prawne i dokumenty dotyczące zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania koronawirusa
  Wyświetleń: 3219
 166. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Bydgoszczy
  Wyświetleń: 3150
 167. Udostępnianie dokumentacji
  Wyświetleń: 3142
 168. System Rejestrów Państwowych
  Wyświetleń: 3124
 169. Wojewódzki plan transformacji
  Wyświetleń: 2894
 170. Rejestr Jednostek Specjalistycznego Poradnictwa
  Wyświetleń: 2886
 171. Program „Maluch+”
  Wyświetleń: 2844
 172. Plan szkolenia obronnego województwa kujawsko-pomorskiego
  Wyświetleń: 2838
 173. Rejestr Klubów Integracji Społecznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  Wyświetleń: 2811
 174. Naczelny Lekarz Uzdrowiska
  Wyświetleń: 2762
 175. Wydawanie decyzji o pozwoleniu na budowę na terenie zamkniętym
  Wyświetleń: 2762
 176. Ewidencja podmiotów prowadzących kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy
  Wyświetleń: 2757
 177. Rejestr przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia
  Wyświetleń: 2726
 178. Rozpatrywanie wniosków państw. osób prawnych o uwłaszczenie w stosunku do gruntów i budynków
  Wyświetleń: 2725
 179. Rejestracja pobytu obywatela Unii Europejskiej
  Wyświetleń: 2638
 180. Wyniki naboru wniosków w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023 r.
  Wyświetleń: 2605
 181. Przepisy prawne regulujące system Państwowe Ratownictwo Medyczne Karty podstawowe Pokaż (aktywna karta)
  Wyświetleń: 2598
 182. Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Bydgoszczy
  Wyświetleń: 2566
 183. Składanie wniosków i dokonywanie zgłoszeń w formie elektronicznej
  Wyświetleń: 2524
 184. Sprawozdawczość finansowa
  Wyświetleń: 2515
 185. Plan działania Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w zakresie realizacji zadań obronnych na terenie województwa
  Wyświetleń: 2498
 186. Dziedziny mające zastosowanie w ochronie zdrowia
  Wyświetleń: 2433
 187. Przykładowy wzór wniosku w sprawie udzielenia zgody na odstępstwo od przepisów ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym i rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagań w zakresie odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej, a także sposobu urządzania i utrzymania zasłon odśnieżnych oraz pasów przeciwpożarowych
  Wyświetleń: 2427
 188. Samodzielne stanowisko ds. Audytu Wewnętrznego
  Wyświetleń: 2423
 189. Karta Statystyczna Szpitalna Ogólna – formularz MZ/Szp-11
  Wyświetleń: 2405
 190. Inne dokumenty wydawane cudzoziemcom
  Wyświetleń: 2380
 191. Pełnomocnik Wojewody do Spraw Osób Niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 2359
 192. Wyniki naboru wniosków w ramach Programu „Centra opiekuńczo-mieszkalne” finansowanego z Funduszu Solidarnościowego
  Wyświetleń: 2344
 193. Mapowanie potrzeb zdrowotnych
  Wyświetleń: 2339
 194. Wpis do rejestru ośrodków lub organizatorów turnusów rehabilitacyjnych
  Wyświetleń: 2331
 195. Obwieszczenie z dnia 28 września w sprawie ustalenia wysokości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m² powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych w województwie kujawsko-pomorskim.
  Wyświetleń: 2313
 196. Wniosek o ostemplowanie przedłożonego dziennika budowy (wzór)
  Wyświetleń: 2282
 197. Dotacje podmiotowe z budżetu państwa dla spółek wodnych i ich związków
  Wyświetleń: 2243
 198. RODO
  Wyświetleń: 2197
 199. Wykaz lekarzy upoważnionych przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego do przeprowadzania badań lekarskich na kierowców
  Wyświetleń: 2149
 200. Przedłużanie wiz
  Wyświetleń: 2144
 201. Dotacje dla gmin
  Wyświetleń: 2138
 202. Wydawanie decyzji o pozwolenie na budowę - obszary kolejowe
  Wyświetleń: 2137
 203. Rejestr zgłoszeń budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1-3, przebudowy, o której mowa w art. 29 ust. 3 pkt 1 lit. a, oraz instalowania, o którym mowa w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d ustawy Prawo budowlane, z wyłączeniem obiektów budowlanych usytuowanych na terenach zamkniętych, ustalonych decyzją Ministra Obrony Narodowej.
  Wyświetleń: 2135
 204. ogłoszenie o naborze na stanowisko – operator numerów alarmowych Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
  Wyświetleń: 2103
 205. Zgłoszenia dotyczące robót budowlanych nie wymagających pozwolenia
  Wyświetleń: 2087
 206. Opiniowanie celowości inwestycji w ochronie zdrowia
  Wyświetleń: 2075
 207. Opiniowanie programów polityki zdrowotnej
  Wyświetleń: 2049
 208. JAK ZŁOŻYĆ WNIOSEK
  Wyświetleń: 2041
 209. Rejestr jednostek współpracujących z systemem PRM Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  Wyświetleń: 2026
 210. dyspozytor medyczny do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (Toruń)
  Wyświetleń: 2015
 211. ogłoszenie o pracę: psycholog do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
  Wyświetleń: 2008
 212. Odwołania od decyzji w sprawie nakładania obowiązku świadczeń osobistych i rzeczowych
  Wyświetleń: 1999
 213. Obwieszczenie z dnia 21 marca 2023 r. w sprawie ustalenia wysokości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych
  Wyświetleń: 1988
 214. Nadawanie statusu Centrum Integracji Społecznej
  Wyświetleń: 1987
 215. Ogłoszenie o naborze z dnia 18.01.2023 r. na stanowisko: Strażnik Państwowej Straży Łowieckiej
  Wyświetleń: 1975
 216. Wydanie/wymiana dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu obywatela Unii Europejskiej
  Wyświetleń: 1975
 217. Zgłoszenie rozbiórki (wzór formularza PB-4)
  Wyświetleń: 1974
 218. Oddział wierzytelności
  Wyświetleń: 1963
 219. Przyznanie statusu Zakładu Aktywności Zawodowej
  Wyświetleń: 1923
 220. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 28 września 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych w województwie kujawsko-pomorskim
  Wyświetleń: 1882
 221. ogłoszenie o pracę: dyspozytor medyczny do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (Bydgoszcz)
  Wyświetleń: 1882
 222. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - EDYCJA 2021
  Wyświetleń: 1882
 223. ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Skarbu Państwa przy ul. Wojska Polskiego z przeznaczeniem pod pawilon handlowy
  Wyświetleń: 1879
 224. Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu lub jego części (wzór formularza PB-18)
  Wyświetleń: 1879
 225. Karta pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej
  Wyświetleń: 1853
 226. Przydatne linki
  Wyświetleń: 1846
 227. Wniosek o zmianę pozwolenia na budowę (wzór formularza PB-7)
  Wyświetleń: 1846
 228. Wydanie zezwolenia na przyjęcie, pomimo przekroczenia dopuszczalnej liczby dzieci, kolejnego dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej
  Wyświetleń: 1835
 229. II przetarg na sprzedaż samochodu osobowego
  Wyświetleń: 1831
 230. Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej
  Wyświetleń: 1824
 231. Opieka wytchnieniowa
  Wyświetleń: 1822
 232. Sprawozdawczość z zakresu zdrowia publicznego
  Wyświetleń: 1821
 233. Potwierdzanie odbioru powiadomienia władz kościelnych o uzyskaniu osobowości prawnej
  Wyświetleń: 1787
 234. Ogłoszenie o prace: dyspozytor medyczny do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (Toruń)
  Wyświetleń: 1786
 235. Potwierdzanie wystąpienia szkód na indywidualnych protokołach szacowania strat rolników poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych.
  Wyświetleń: 1761
 236. Plan działania Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w zakresie zarządzania i reagowania kryzysowego oraz ochrony ludności
  Wyświetleń: 1758
 237. Legitymacja osoby niepełnosprawnej
  Wyświetleń: 1749
 238. Przekazywanie nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz jednostek samorządu terytorialnego - na rzecz powiatu
  Wyświetleń: 1746
 239. ogłoszenie o naborze na stanowisko – inspektor wojewódzki do Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
  Wyświetleń: 1742
 240. SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE
  Wyświetleń: 1738
 241. Przyznawanie statusu Zakładu Pracy Chronionej
  Wyświetleń: 1724
 242. wynik naboru WIR inspektor
  Wyświetleń: 1722
 243. Wykaz lekarzy upoważnionych przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego do przeprowadzania badań lekarskich na kierowców
  Wyświetleń: 1712
 244. Sprawozdanie finansowe za 2019 r. – KPUW w Bydgoszczy oraz dysponent części budżetowej Wojewoda Kujawsko-Pomorski
  Wyświetleń: 1708
 245. SKŁAD WOJEWÓDZKIEJ KOMISJI DS. ORZEKANIA O ZDARZENIACH MEDYCZNYCH W BYDGOSZCZY
  Wyświetleń: 1699
 246. Nabywanie z mocy prawa na własność skarbu państwa lub j.s.t. nieruchomości zajętych pod drogi
  Wyświetleń: 1696
 247. Wydawanie zaświadczeń z ewidencji kościołów i innych związków wyznaniowych
  Wyświetleń: 1688
 248. Rejestr ośrodków doskonalenia techniki jazdy
  Wyświetleń: 1679
 249. Obowiązki ciążące na prowadzącym Zakład Pracy Chronionej lub Zakład Aktywności Zawodowej
  Wyświetleń: 1678
 250. Tabele kosztów funkcjonowania Zespołów Ratownictwa Medycznego
  Wyświetleń: 1676
 251. Niekorzystne zakończenie ciąży – rekomendacje postępowania z dziećmi i rodzicami w niepowodzeniu położniczym dla personelu medycznego oddziałów położniczo-ginekologicznych województwa kujawsko-pomorskiego
  Wyświetleń: 1654
 252. Badania specjalistyczne
  Wyświetleń: 1653
 253. dyspozytor medyczny do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
  Wyświetleń: 1649
 254. Majątek Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego
  Wyświetleń: 1647
 255. ogłoszenia o naborze na stanowisko robotnika gospodarczego w Biurze do spraw Obsługi Delegatury w Delegaturze Urzędu we Włocławku
  Wyświetleń: 1646
 256. Informacja o umorzeniach należności
  Wyświetleń: 1638
 257. Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019
  Wyświetleń: 1625
 258. Wydanie zezwolenia na prowadzenie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej
  Wyświetleń: 1624
 259. Dane teleadresowe, na które kieruje się zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia na terenie gminy
  Wyświetleń: 1618
 260. Wyniki naboru wniosków w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2022
  Wyświetleń: 1616
 261. ogłoszenie o przetargu - spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego w Mogilnie ul. 22 Stycznia 1/62
  Wyświetleń: 1601
 262. Sprawozdanie finansowe za 2020 r. – KPUW w Bydgoszczy oraz dysponent części budżetowej Wojewoda Kujawsko-Pomorski
  Wyświetleń: 1593
 263. Ewidencja instruktorów techniki jazdy
  Wyświetleń: 1589
 264. Budżet Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  Wyświetleń: 1587
 265. ogłoszenie o naborze na stanowisko – inspektor wojewódzki do Wydziału Nadzoru i Kontroli
  Wyświetleń: 1577
 266. Uznanie za repatrianta
  Wyświetleń: 1576
 267. Wniosek o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę (wzór formularza PB-9)
  Wyświetleń: 1575
 268. Wytyczne Wojewody Kujawsko-Pomorskiego do działalności w dziedzinie obrony cywilnej w województwie
  Wyświetleń: 1573
 269. Wojewódzki plan działania na wypadek wystąpienia epidemii
  Wyświetleń: 1570
 270. Kontynuacja projektowania i budowy drogi ekspresowej S-5 na odcinku Nowe Marzy – Bydgoszcz – granica województwa kujawsko – pomorskiego i wielkopolskiego z podziałem na 2 części: Część 2 – Kontynuacja projektu i budowy drogi ekspresowej S-5 na odcinku od
  Wyświetleń: 1565
 271. z dnia 26 lutego 2021 r.
  Wyświetleń: 1556
 272. ogłoszenia o naborze na stanowisko inspektor wojewódzki do Wydziału Finansów i Budżetu
  Wyświetleń: 1554
 273. Realizacja zadań PZON 2019 r.
  Wyświetleń: 1547
 274. Lista organizacji pozarządowych uprawnionych do prowadzenia punktów na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego
  Wyświetleń: 1539
 275. Przedłużanie okresu pobytu w ramach ruchu bezwizowego
  Wyświetleń: 1536
 276. Wydawanie i cofanie zezwoleń na prowadzenie placówek zapewniających całodobową opiekę
  Wyświetleń: 1509
 277. Informacja dotycząca procedury uzyskania dostępu do danych osobowych przetwarzanych w Wizowym Systemie Informacyjnym (VIS)
  Wyświetleń: 1508
 278. Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę
  Wyświetleń: 1508
 279. Wszelkie zapytania dotyczące spraw
  Wyświetleń: 1502
 280. Plan Ochrony Przed Powodzią Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  Wyświetleń: 1485
 281. ogłoszenie o naborze na stanowisko – inspektor wojewódzki do Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej
  Wyświetleń: 1483
 282. Akty prawne
  Wyświetleń: 1482
 283. Wymiana lub wydanie nowego zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela Unii Europejskiej
  Wyświetleń: 1480
 284. Wydanie decyzji administracyjnej dot. programu kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy
  Wyświetleń: 1477
 285. Rządowy Program na Rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej w województwie kujawsko-pomorskim
  Wyświetleń: 1474
 286. Wydanie/wymiana karty stałego pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej
  Wyświetleń: 1464
 287. Wydanie zezwoleń na prowadzenie domu pomocy społecznej
  Wyświetleń: 1457
 288. Zabytek Zadbany 2021 r - informacja o konkursie
  Wyświetleń: 1456
 289. Ogłoszenie o naborze z dnia 18.01.2023 r. na stanowisko: operator numerów alarmowych w Centrum Powiadamiania Ratunkowego Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
  Wyświetleń: 1454
 290. Ochrona gruntów rolnych
  Wyświetleń: 1444
 291. Przykładowy wzór wniosku o uzgodnienie projektowanych rozwiązań w zakresie, o którym mowa w art. 33 ust. 2 pkt 4 lit. b ustawy Prawo budowlane
  Wyświetleń: 1443
 292. Zezwolenie na zwiększenie liczby dzieci do 10 w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego, w związku z planowanym umieszczeniem rodzeństwa
  Wyświetleń: 1433
 293. Obsługa interesantów z niepełnosprawnością na terenie Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego
  Wyświetleń: 1430
 294. Uzgadnianie tras pielgrzymek i innych imprez o charakterze religijnym w zakresie bezpieczeństwa
  Wyświetleń: 1423
 295. Aktywność zawodowa osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 1416
 296. Ogłoszenie o naborze z dnia 15.02.2022 r. na 2 stanowiska: kierowca samochodu osobowego w Biurze Kadrowo-Organizacyjnym
  Wyświetleń: 1416
 297. z dnia 24 września 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości wskaznika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m kw. powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych w województwie kujawsko-pomorskim
  Wyświetleń: 1414
 298. Wydawanie decyzji o pozwolenie na budowę - drogi publiczne
  Wyświetleń: 1413
 299. Lista rzeczoznawców majątkowych - kandydatów na biegłych w postępowaniach administracyjnych prowadzonych w Wydziale Infrastruktury i Rozwoju Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego
  Wyświetleń: 1412
 300. Przekazywanie nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz jednostek samorządu terytorialnego - na rzecz województwa
  Wyświetleń: 1410
 301. Informacja o terminach egzaminów dla instruktorów techniki jazdy
  Wyświetleń: 1407
 302. Karta Statystyczna Szpitalna Ogólna na podstawie formularza MZ/Szp-11
  Wyświetleń: 1407
 303. ogłoszenie o pracę: wojewódzki koordynator ratownictwa medycznego do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
  Wyświetleń: 1404
 304. Narodowy program przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój 2012-2015
  Wyświetleń: 1400
 305. Ogłoszenie o naborze członka Rady K-POW NFZ
  Wyświetleń: 1400
 306. ogłoszenie o pracę: kierownik oddziału do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
  Wyświetleń: 1397
 307. informatyk do Zespołu Bezpieczeństwa Informacji i Informatyki
  Wyświetleń: 1389
 308. „Pytania i odpowiedzi do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 oraz Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” – edycja 2023”
  Wyświetleń: 1380
 309. ogłoszenie o naborze na stanowisko – inspektor wojewódzki do Wydziału Nadzoru i Kontroli
  Wyświetleń: 1378
 310. wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do wydzierżawienia przy ul. Nad Wisłą, Brzegowej i Wojska Polskiego
  Wyświetleń: 1377
 311. Realizacja rządowego programu "Razem bezpieczniej" w województwie kujawsko-pomorskim
  Wyświetleń: 1373
 312. Informacja Rzecznika Praw Pacjenta z 19 maja 2020 r.
  Wyświetleń: 1370
 313. ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektor wojewódzki do Biura Finansowo-Inwestycyjnego
  Wyświetleń: 1369
 314. Uruchamianie pomocy finansowej dla poszkodowanych - przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych
  Wyświetleń: 1367
 315. Wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę (wzór formularza PB-3)
  Wyświetleń: 1367
 316. Zgłoszenie o uzyskanie karty doskonalenia zawodowego dyspozytorów medycznych
  Wyświetleń: 1356
 317. Ogłoszenie o naborze na stanowisko pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych w Zespole Bezpieczeństwa Informacji i Informatyki
  Wyświetleń: 1353
 318. Wykaz Ośrodków Świadczących Pomoc Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem
  Wyświetleń: 1348
 319. Kryptonimy ZRM
  Wyświetleń: 1344
 320. wynik naboru na stanowisko – inspektor wojewódzki w Wydziale Nadzoru i Kontroli
  Wyświetleń: 1337
 321. PODSTAWA PRAWNA FUNKCJONOWANIA KOMISJI
  Wyświetleń: 1325
 322. ogłoszenie o naborze na stanowisko – inspektor wojewódzki do Biura Finansowo-Inwestycyjnego
  Wyświetleń: 1316
 323. wynik naboru WPS III.3 inspektor wojewódzki
  Wyświetleń: 1313
 324. Formularz zgłoszeniowy jednostki współpracującej z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego
  Wyświetleń: 1309
 325. z dnia 30 marca 2021 r. Znak sprawy: WIR.V.7820.16.2020.KS
  Wyświetleń: 1301
 326. wynik naboru na stanowisko – pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych do Zespołu Bezpieczeństwa Informacji i Informatyki
  Wyświetleń: 1295
 327. Wczesna niepełnosprawność - dane statystyczne
  Wyświetleń: 1292
 328. Ogłoszenie o naborze z dnia 25.07.2023 r. na stanowisko: sekretarka/sekretarz w Biurze Wojewody (BW.II)
  Wyświetleń: 1290
 329. ogłoszenie o pracę: zastępca kierownika oddziału do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
  Wyświetleń: 1290
 330. Wynik naboru na stanowisko: portier w ZBII.
  Wyświetleń: 1288
 331. ogłoszenie o naborze na stanowisko – inspektor wojewódzki do Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
  Wyświetleń: 1283
 332. wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze zamiany stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych w Grudziądzu przy ul. Rapackiego 66 oraz Alei Żwirki i ul. Solidarności
  Wyświetleń: 1283
 333. Wytyczne Szefa OCK dotyczące budownictwa ochronnego
  Wyświetleń: 1282
 334. Dodatkowe usługi
  Wyświetleń: 1279
 335. Obwieszczenie z dnia 26 października 2020 r. o wszczęciu postępowania adinistracyjnego
  Wyświetleń: 1279
 336. Kształcenie podyplomowe farmaceutów
  Wyświetleń: 1268
 337. z dnia 23 grudnia w sprawie WIR.V.7820.67.2016.AW
  Wyświetleń: 1268
 338. Zasady bezpiecznego latania bezzałogowymi statkami powietrznymi tzw. "dronami"
  Wyświetleń: 1266
 339. ogłoszenie o naborze na stanowisko – psycholog w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
  Wyświetleń: 1264
 340. Pomoc techniczna w ramach programu PROW-2014-2020 (rozdział 01041 § 2218,2219)
  Wyświetleń: 1255
 341. nabór uzupełniający na członka Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Bydgoszczy reprezentującego organizację społeczną działającą na rzecz praw pacjenta
  Wyświetleń: 1252
 342. Struktura niepełnosprawności w powiatach województwa kujawsko-pomorskiego Karty podstawowe
  Wyświetleń: 1248
 343. Sprawozdanie finansowe 2018 r. KPUW oraz dysponent części budżetowej Wojewoda Kujawsko-Pomorski
  Wyświetleń: 1247
 344. Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektor wojewódzki do Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej
  Wyświetleń: 1245
 345. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 29 grudnia 2020 r. o wydanych postanowieniach WIR.II.746.1.42.2020.EP
  Wyświetleń: 1237
 346. z dnia 11 czerwca 2021 r.
  Wyświetleń: 1237
 347. Wniosek o przeniesienie praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia, wobec którego organ nie wniósł sprzeciwu (wzór formularza PB-11)
  Wyświetleń: 1233
 348. informacja o naborze wniosków w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021
  Wyświetleń: 1232
 349. Przyjmowanie zgłoszeń budowy lub rozbiórki - tereny zamknięte
  Wyświetleń: 1231
 350. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 22 grudnia 2020 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 1230
 351. z dnia 13 stycznia 2021 w sprawie WIR.I.7840.9.100.2020.MB (Z)
  Wyświetleń: 1230
 352. z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie WIR.I.7840.9.43.2020.MB (Z)
  Wyświetleń: 1228
 353. Przedsiębiorstwa podległe Wojewodzie Kujawsko-Pomorskiemu
  Wyświetleń: 1226
 354. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki WSOC.VI.2 – zastępstwo.
  Wyświetleń: 1226
 355. Procedury - zdarzenia mnogie/masowe
  Wyświetleń: 1223
 356. Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił nabór wniosków na realizację Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” − edycja 2023
  Wyświetleń: 1217
 357. Wydawanie zarządzeń Wojewody, dotyczących wyrażenia zgody na podejmowanie przez starostów powiatowych rozstrzygnięć w przedmiocie gospodarowania zasobem nieruchomości Skarbu Państwa
  Wyświetleń: 1217
 358. Ponowne ogłoszenie o naborze członka Rady Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Bydgoszczy
  Wyświetleń: 1214
 359. Ogłoszenia o naborze na stanowiska inspektor wojewódzki do Wydziału Polityki Społecznej VIII.7 (2 etaty)
  Wyświetleń: 1213
 360. Ogłoszenie o naborze z dnia 14.01.2022 r. na stanowisko - Osoba obsługująca infolinię telefoniczną dla cudzoziemców - ofiar przestępstw BFI - 4 etaty
  Wyświetleń: 1213
 361. ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do wydzierżawienia przy ul. Niemcewicza – garaże
  Wyświetleń: 1212
 362. wynik naboru na stanowisko – psycholog do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
  Wyświetleń: 1209
 363. ogłoszenie o naborze na stanowisko - inspektor wojewódzki do Wydziału Polityki Społecznej III.3
  Wyświetleń: 1205
 364. Wynik naboru na stanowisko - archiwista w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Delegatura Urzędu w Toruniu
  Wyświetleń: 1205
 365. Sprawozdanie z realizacji na terenie województwa zadań określonych ustawą o kierujących pojazdami
  Wyświetleń: 1202
 366. Dane teleadresowe, na które kieruje się zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia na terenie gminy
  Wyświetleń: 1201
 367. ogłoszenie o naborze na stanowisko – inspektor wojewódzki do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
  Wyświetleń: 1198
 368. z dnia 28 maja 2021 r. WIR.I.7840.9.101.2020.MB (D)
  Wyświetleń: 1198
 369. Wydawanie zaświadczeń o wykreśleniu z rejestru kandydatów do spółdzielni mieszkaniowych
  Wyświetleń: 1197
 370. Starosta Lipnowski przesyła wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu
  Wyświetleń: 1195
 371. ogłoszenie o naborze na stanowisko – inspektor wojewódzki do Wydziału Zdrowia
  Wyświetleń: 1190
 372. Wniosek o wydanie decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości (wzór formularza PB-14)
  Wyświetleń: 1181
 373. z dnia 26 lutego 2021 r.
  Wyświetleń: 1179
 374. z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie WIR.I.7840.9.54.2020.MB (Z)
  Wyświetleń: 1178
 375. ogłoszenie postępowania przetargowego na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej położonej w Bydgoszczy (obręb 132, działka nr 4/5) stanowiącej własność Skarbu Państwa.
  Wyświetleń: 1175
 376. Wynik naboru na stanowisko - starszy inspektor wojewódzki WSPN.I.2
  Wyświetleń: 1175
 377. ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektor do Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa
  Wyświetleń: 1167
 378. Senior 2021 -2025 Edycja 2021
  Wyświetleń: 1167
 379. ogłoszenie o naborze na stanowisko – wojewódzki koordynator ratownictwa medycznego do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
  Wyświetleń: 1166
 380. Wynik naboru na stanowisko: Inspektor wojewódzki w BKO
  Wyświetleń: 1165
 381. z dnia 24 lutego 2021 r w sprawie WIR.II.747.18.2020.EP
  Wyświetleń: 1161
 382. zastępca kierownika oddziału WBZK
  Wyświetleń: 1156
 383. z dnia 11 grudnia 2020 r o wszczęciu postępowania administracyjnego WIR.I.7840.9.85.2020.MO(Z)
  Wyświetleń: 1154
 384. z dnia 1 grudnia 2020 r. zawiadomienie WIR.II.746.1.34.2020.ML
  Wyświetleń: 1153
 385. ogłoszenie o naborze na stanowiska inspektor wojewódzki do Wydziału Polityki Społecznej III.2
  Wyświetleń: 1152
 386. 11 marca 2021 r. znak: WIR.II.746.1. 3.2021.ML
  Wyświetleń: 1151
 387. Ogłoszenie o naborze WIR na stanowisko inspektor Wojewódzki
  Wyświetleń: 1148
 388. Wyniki konkursu Senior+ edycja 2021
  Wyświetleń: 1145
 389. Wyniki naboru wniosków w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023
  Wyświetleń: 1144
 390. ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Skarbu Państwa przy ul. Solnej z przeznaczeniem pod uprawy ogrodnicze
  Wyświetleń: 1141
 391. kierownik oddziału WBZK
  Wyświetleń: 1137
 392. Ogłoszenie o naborze z dnia 28.06.2022 r. na stanowisko: ekspert w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
  Wyświetleń: 1136
 393. ogłoszenie o naborze na stanowisko – dyspozytor medyczny do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
  Wyświetleń: 1135
 394. wynik naboru na stanowisko: główny specjalista do Wydziału Finansów i Budżetu
  Wyświetleń: 1132
 395. Ogłoszenie o naborze WIR na stanowisko inspektor Wojewódzki
  Wyświetleń: 1130
 396. Wynik naboru: inspektor wojewódzki w wydziale Polityki Społecznej WPS.III.2
  Wyświetleń: 1130
 397. Wyniki naboru wniosków w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2022
  Wyświetleń: 1129
 398. Wynik naboru do WFB na stanowisko: inspektor wojewódzki (WFB.III)
  Wyświetleń: 1128
 399. z dnia 29 czerwca 2021 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 1126
 400. z dnia 14 maja 2021 r Znak sprawy: WIR.II.747.18.2020.EP
  Wyświetleń: 1125
 401. Przyznanie statusu przedsiębiorstwa społecznego
  Wyświetleń: 1124
 402. informacja o naborze wniosków w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021
  Wyświetleń: 1122
 403. Obwieszczenie z dnia 29 grudnia o wydanych postanowieniach WIR.II.746.1.41.2020.EP
  Wyświetleń: 1119
 404. psycholog w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
  Wyświetleń: 1118
 405. przekazuję ogłoszenie o naborze na stanowisko – psycholog do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
  Wyświetleń: 1117
 406. Wynik naboru na stanowisko psycholog WBZK
  Wyświetleń: 1116
 407. OBWIESZCZENIE z dnia 6 listopada 2020 r.o wszczęciu postępowania administracyjnego WIR.II.746.1.47.2020.JG
  Wyświetleń: 1115
 408. z dnia 11 czerwca 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.5.2021.ML
  Wyświetleń: 1114
 409. ogłoszenie o nabór na stanowisko główny specjalista do Wydziału Finansów i Budżetu
  Wyświetleń: 1113
 410. obwieszczenie z dnia 06 Listopada 2020r. o wszczęciu postępowania adinistracyjnego WIR.II.746.1.36.2020.EP
  Wyświetleń: 1112
 411. ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Skarbu Państwa przy ul. Wojska Polskiego z przeznaczeniem pod uprawy ogrodnicze
  Wyświetleń: 1112
 412. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej (WPS.III.3)
  Wyświetleń: 1111
 413. ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektor wojewódzki do Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa
  Wyświetleń: 1109
 414. Wynik naboru na stanowisko inspektor wojewódzki w WIR
  Wyświetleń: 1107
 415. z dnia 9 marca 2021 r. w sprawie WIR.V.7821.9.2020.KS
  Wyświetleń: 1105
 416. Ogłoszenie o naborze na stanowisko – inspektor wojewódzki do Wydziału Nadzoru i Kontroli
  Wyświetleń: 1104
 417. z dnia 21 maja 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.19.2021.ML
  Wyświetleń: 1100
 418. Diagności laboratoryjni
  Wyświetleń: 1099
 419. Z dnia 31 grudnia 2020r w sprawie WIR.I.7840.9.98.2020.MB (D)
  Wyświetleń: 1097
 420. Ogłoszenie o naborze WIR na stanowisko inspektor wojewódzki
  Wyświetleń: 1095
 421. Z dnia 14 stycznia 2021 r. w sprawie WIR.II.746.1.51.2020.JG
  Wyświetleń: 1094
 422. Ogłoszenie o naborze z dnia 05.08.2022 r. na stanowisko: referent w Wydziale Koordynacji Świadczeń w Delegaturze Urzędu w Toruniu (2 etaty)
  Wyświetleń: 1093
 423. Program Wieloletni Senior+ na lata 2021-2025 - Edycja 2023
  Wyświetleń: 1093
 424. wynik naboru WSOC inspektor wojewódzki
  Wyświetleń: 1092
 425. Wydanie/wymiana karty pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej
  Wyświetleń: 1090
 426. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 16 marca 2022 r. WIR.II.746.1.51.2021.ML
  Wyświetleń: 1088
 427. przetarg na dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do wydzierżawienia przy ul. Wojska Polskiego – pawilon handlowy
  Wyświetleń: 1088
 428. Obwieszczenie z dnia 20 października 2020 r. o wydanych postanowieniach WIR.II.746.1.31.2020.ML
  Wyświetleń: 1087
 429. ogłoszenie Starosty Nakielskiego w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 1087
 430. Wydawanie zarządzeń Wojewody, dotyczących wyrażenia zgody na podejmowanie przez starostów rozstrzygnięć w przedmiocie gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa w zakresie udzielenia ulgi w spłacie należności Skarbu Państwa.
  Wyświetleń: 1085
 431. Prezydent miasta Bydgoszczy przekazuje wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego
  Wyświetleń: 1083
 432. Obwieszczenie z dnia 02.10.2020 o wydanych poztanowieniach
  Wyświetleń: 1082
 433. Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę w sprawie WIR.I.7840.1.7.2020.MB
  Wyświetleń: 1079
 434. z dnia 11 stycznia 2021 r w sprawie WIR.II.746.1.50.2020.EP
  Wyświetleń: 1074
 435. Ogłoszenie Wojewody o pisemnym przetargu na sprzedaż maszyn i urządzeń pozostałych po rozwiązanej umowie o oddanie przedsiębiorstwa państwowego do odpłatnego korzystania zawartej pomiędzy Skarbem Państwa a METRON-INVESTMENT Spółką z o.o.
  Wyświetleń: 1071
 436. z dnia 17 grudnia 2020 r.
  Wyświetleń: 1069
 437. WIĘCEJ AKTUALNOŚCI
  Wyświetleń: 1066
 438. WIR.II.746.1.26.2021.ML z dnia 31 sierpnia 2021 r.
  Wyświetleń: 1066
 439. Wynik naboru na stanowisko - inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej WPS.VIII.7.
  Wyświetleń: 1065
 440. Stan na dzień 09_06_2023 - Aktualizacja wzorów dot. Programu rozwoju opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.
  Wyświetleń: 1064
 441. Wynik naboru na stanowisko - inspektor wojewódzki WBZK.II.5
  Wyświetleń: 1063
 442. z dnia 3 lutego 2021 r. w sprawie WIR.II.746.1.42.2020.EP
  Wyświetleń: 1062
 443. z dnia 29 czerwca 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.14.2021.ML
  Wyświetleń: 1059
 444. ogłoszenie o naborze na stanowisko – psycholog do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
  Wyświetleń: 1054
 445. z dnia 3 lutego 2021 r. w sprawie WIR.II.746.1.41.2020.EP
  Wyświetleń: 1046
 446. wynik naboru na stanowisko – inspektor wojewódzki do Wydziału Finansów i Budżetu
  Wyświetleń: 1043
 447. z dnia 11 maja 2021 r. WIR.II.746.1.62.2020.JB
  Wyświetleń: 1041
 448. Ogłoszenie o naborze z dnia 19.05.2022 r. na stanowisko: referent w Wydziale Koordynacji Świadczeń Delegatura Urzędu w Toruniu (2 etaty)
  Wyświetleń: 1039
 449. z dnia 7 lipca 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.30.2021.ML
  Wyświetleń: 1039
 450. Kierunki działań na rzecz osób starszych w województwie kujawsko-pomorskim
  Wyświetleń: 1038
 451. Wyniki naboru wniosków w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021 finansowanego z Funduszu Solidarnościowego
  Wyświetleń: 1037
 452. skład komisji
  Wyświetleń: 1036
 453. z dnia 11 grudnia 2020 r o wszczęciu postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 1034
 454. z dnia 03 grudnia 2020 r o wszczęciu postępowania administracyjnego WIR.I.7840.9.98.2020.MB (Z)
  Wyświetleń: 1033
 455. z dnia 18 marca 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.6.2021.ML
  Wyświetleń: 1032
 456. z dnia 22 lutego 2021 r.w sprawie WIR.I.7840.9.43.2020.MB (D)
  Wyświetleń: 1031
 457. Wojewódzki Plan Postępowania Awaryjnego w Przypadku Zdarzeń Radiacyjnych 2022
  Wyświetleń: 1027
 458. ogłoszenie o naborze na stanowisko – inspektor wojewódzki w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej
  Wyświetleń: 1026
 459. Wyniki naboru wniosków w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021 finansowanego z Funduszu Solidarnościowego
  Wyświetleń: 1024
 460. Komunikat
  Wyświetleń: 1023
 461. Ogłoszenie o naborze z dnia 05.07.2022 r. na stanowisko: główny specjalista w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (WSOC.I.5)
  Wyświetleń: 1023
 462. Postępowanie kwalifikacyjne dla fizyki medycznej – wiosna 2023 r.
  Wyświetleń: 1022
 463. z dnia 7 września 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.44.2021.JB
  Wyświetleń: 1019
 464. ogłoszenie o naborze na stanowisko – inspektor wojewódzki do Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej I Kartograficznej
  Wyświetleń: 1016
 465. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 18 marca 2022 r. WIR.II.747.2.2.2021.EP
  Wyświetleń: 1015
 466. Obwieszczenie z dnia 05 października 2020 r. o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości
  Wyświetleń: 1014
 467. ogłoszenia o przetargach nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do wydzierżawienia przy ul. Wojska Polskiego w dniu 29.06.2021 1.Drugi przetarg na nieruchomość gruntową przeznaczoną pod pawilon handlowy godz.11.00 2.Pierwszy przetarg na nieruchomość gruntową pod pawilon handlowy godz.11.30 3.Pierwszy przetarg na nieruchomość gruntową pod 4 pawilony handlowe godz.12.00
  Wyświetleń: 1014
 468. Ogłoszenie o naborze z dnia 27 marca 2023 r. na stanowisko: pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych w Zespole Bezpieczeństwa Informacji i Informatyki (ZBII.I)
  Wyświetleń: 1013
 469. Wydawanie decyzji o pozwolenie na budowę - lotniska cywilne
  Wyświetleń: 1013
 470. z dnia 11 czerwca 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.29.2021.ML
  Wyświetleń: 1010
 471. informacja o zamiarze zorganizowania zgromadzenia publicznego
  Wyświetleń: 1008
 472. Wynik naboru na stanowisko - dyspozytor medyczny w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (3 etaty).
  Wyświetleń: 1008
 473. Raport o stanie zapewnienia dostępności
  Wyświetleń: 1007
 474. obwieszczenie z dnia 30 grudnia 2020 r.
  Wyświetleń: 1006
 475. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej poprzez dokonanie darowizny
  Wyświetleń: 1006
 476. wynik naboru na stanowisko – inspektor wojewódzki do Zespołu Bezpieczeństwa Informacji i Informatyki
  Wyświetleń: 1006
 477. wynik naboru na stanowisko główny specjalista do Wydziału Finansów i Budżetu
  Wyświetleń: 1006
 478. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - EDYCJA 2020
  Wyświetleń: 1004
 479. z dnia 27 maja 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.2.2021.ML
  Wyświetleń: 1003
 480. WIR.II.746.1.54.2021.ML z dnia 3 lutego 2022 r.
  Wyświetleń: 1002
 481. Wynik naboru na stanowisko inspektor wojewódzki WIR.II.6
  Wyświetleń: 1002
 482. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż zbędnych składników majątku ruchomego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy - samochód osobowy
  Wyświetleń: 997
 483. z dnia 30 kwietnia 2021 r. WIR.V.7820.5.2021.JB
  Wyświetleń: 997
 484. z dnia 5 lipca 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.11.2021.ML
  Wyświetleń: 997
 485. z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie WIR.I.7840.9.99.2020.AP (Z)
  Wyświetleń: 994
 486. Obwieszczenie Wojewody z dnia 30 grudnia 2020 r w sprawie WIR.II.746.1.30.2020.ML
  Wyświetleń: 988
 487. Obwieszczenie z dnia 28 września 2020 o wydanych postanowieniach
  Wyświetleń: 987
 488. z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie WIR.II.746.1.46.2020.EP
  Wyświetleń: 987
 489. WIR.II.746.1.38.2020.ML z dnia 27 sierpnia 2021 r.
  Wyświetleń: 986
 490. z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie WIR.I.7840.9.22.2020.AP (Z)
  Wyświetleń: 984
 491. Wynik naboru na stanowisko - inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej (WPS.VIII.7)
  Wyświetleń: 983
 492. z dnia 9 czerwca 2021 r. WIR.I.7840.13.2.2021.AP (Z)
  Wyświetleń: 983
 493. Obwieszczenie z dnia 12.10.2020 o wydaniu decyzji nr: 34/2020
  Wyświetleń: 981
 494. [NIEAKTUALNE] Wzory dot. Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2022-2029.
  Wyświetleń: 980
 495. Melioracje wodne podstawowe i szczegółowe (rozdział 01008 § 2210 i 6610)
  Wyświetleń: 980
 496. z dnia 30 kwietnia 2021 r. Znak sprawy: WIR.V.7820.13.2020.KS
  Wyświetleń: 979
 497. Ogłoszeniw o naborze z dnia 21.01.2022 r. na stanowisko inspektora wojewódzkiego w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.
  Wyświetleń: 978
 498. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO o wydaniu decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości z dnia 14 stycznia 2021 r.
  Wyświetleń: 976
 499. ogłoszenie o naborze na stanowisko – główny specjalista w Wydziale Finansów I Budżetu
  Wyświetleń: 975
 500. ogłoszenie o naborze na stanowisko – wojewódzki koordynator ratownictwa medycznego do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
  Wyświetleń: 975
 501. Z dnia 31 grudnia 2020 r w sprawie WIR.I.7840.9.48.2020.MB (D)
  Wyświetleń: 974
 502. WIR.II.746.1.51.2021.ML z dnia 4 lutego 2022 r.
  Wyświetleń: 972
 503. SZKOŁY, KTÓRYM PRZYZNANO DOTACJĘ W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU „AKTYWNATABLICA”
  Wyświetleń: 971
 504. Wojewódzka Komisja ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych
  Wyświetleń: 971
 505. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w WIR.X.4
  Wyświetleń: 971
 506. Ogłoszenie o naborze z dnia 23.12.2021r na stanowisko inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej (WPS.III.2)
  Wyświetleń: 968
 507. z dnia 15 marca 2021 r. w sprawie WIR.II.746.1.4.2021.EP
  Wyświetleń: 965
 508. z dnia 28 września 2021 r. Znak sprawy: WIR.V.7820.17.2020.AW
  Wyświetleń: 965
 509. Ogłoszenie o naborze z dnia 10.05.2022 r. na stanowisko: inspektor w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (WBZK.I.3)
  Wyświetleń: 964
 510. ogłoszenie o naborze na stanowisko – inspektor wojewódzki do Zespołu Bezpieczeństwa Informacji i Informatyki
  Wyświetleń: 961
 511. Petycja mieszkańców gminy Sicienko w sprawie żądania zaskarżenia uchwały nr XIII/110/19 Rady Gminy Sicienko z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Pawłówek do sądu administracyjnego
  Wyświetleń: 961
 512. z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie przystąpienia do przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
  Wyświetleń: 958
 513. ogłoszenie o naborze na stanowisko – dyspozytor medyczny do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
  Wyświetleń: 957
 514. Budowa obwodnicy Nowego Miasta Lubawskiego w ciągu drogi krajowej nr 15 Etap II
  Wyświetleń: 955
 515. Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektora wojewódzkiego w Wydziale Koordynacji Świadczeń Delegatura Urzędu w Toruniu.
  Wyświetleń: 953
 516. ogłoszenia o naborze z dnia 14.12.2021 na zastępstwo na stanowisko: archiwista w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Delegatura Urzędu w Toruniu
  Wyświetleń: 950
 517. z dnia 1 lipca 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.27.2021.ML
  Wyświetleń: 950
 518. Ogłoszenie o naborze z dnia 9 grudnia 2021r na stanowisko- inspektor wojewódzki w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Punkt Paszportowy w Grudziądzu
  Wyświetleń: 949
 519. Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę Nr sprawy: WIR.I.7840.2.5.2021.MO
  Wyświetleń: 947
 520. Wydawanie decyzji o pozwolenie na budowę - obiekty hydrotechniczne
  Wyświetleń: 947
 521. KLAUZULA INFORMACYJNA
  Wyświetleń: 946
 522. Ogłoszenie o naborze z dnia 18.05.2022 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki WSOC.DW.IV.2
  Wyświetleń: 944
 523. ogłoszenie o naborze z dnia 25.01.2022 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Biurze Kadrowo-Organizacyjnym (BKO.III.8, 2 etaty)
  Wyświetleń: 943
 524. ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do wydzierżawienia przy ul. Marii Skłodowskiej -Curie– pawilon handlowy
  Wyświetleń: 941
 525. Starosta Toruński przekazuje wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 941
 526. Zarządzenie nr 110/2021 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert podmiotów uprawnionych ubiegających się o realizację zadań publicznych w określonych obszarach pomocy społecznej
  Wyświetleń: 940
 527. z dnia 8 września 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.30.2021.ML
  Wyświetleń: 938
 528. WIR.II.746.1.18.2021.ML z dnia 31 sierpnia 2021 r.
  Wyświetleń: 935
 529. z dnia 22 kwietnia 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.13.2021.ML
  Wyświetleń: 935
 530. z dnia 27 maja 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.23.2021.ML
  Wyświetleń: 935
 531. Obwieszczenie z dnia 13 listopada 2020 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego WIR.I.7840.9.12.2020.MB (Z)
  Wyświetleń: 933
 532. Obwieszenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 lutego 2022 r. WIR.II.747.2.5.2021.EP
  Wyświetleń: 932
 533. Ogłoszenia Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia - zapobiegania zakażeniom HIV i zwalczania AIDS, w ramach dotacji celowej z budżetu państwa, przyznanej w roku 2021
  Wyświetleń: 932
 534. Ogłoszenie o naborze z dnia 27.06.2022 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (WSOC.V.4, 3 etaty)
  Wyświetleń: 932
 535. wynik naboru na stanowisko – inspektor wojewódzki w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej
  Wyświetleń: 931
 536. obwieszczenie z dnia 30 grudnia 2020 r w sprawie WIR.II.747.14.2020.EP
  Wyświetleń: 929
 537. Ogłoszenie o naborze z dnia 28 lutego 2022 r. na stanowisko - inspektor wojewódzki w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (WSOC.VI.2)
  Wyświetleń: 929
 538. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2021 zadań publicznych w obszarze pomocy społecznej
  Wyświetleń: 928
 539. wynik naboru na stanowisko – inspektor wojewódzki do Wydziału Zdrowia
  Wyświetleń: 927
 540. Mapy potrzeb zdrowotnych – dane za 2019 rok dostępne na platformie internetowej
  Wyświetleń: 925
 541. z dnia 30 czerwca 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.28.2021.ML
  Wyświetleń: 925
 542. z dnia 30 czerwca 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.15.2021.ML
  Wyświetleń: 922
 543. z dnia 5 lutego 2021 r. w sprawie WIR.I.7840.9.101.2020.MB (Z)
  Wyświetleń: 922
 544. z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie przystąpienia do przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
  Wyświetleń: 921
 545. PREZYDENT MIASTA BYDGOSZCZY Wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, przeznaczonych do wydzierżawienia i najmu w trybie przetargowym
  Wyświetleń: 919
 546. z dnia 2 marca 2021 r. w sprawie WIR.I.7840.9.100.2020.MB (Z)
  Wyświetleń: 919
 547. Zmiana przewodniczącego Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych
  Wyświetleń: 919
 548. ogłoszenie o naborze na stanowisko – psycholog do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarzadzania Kryzysowego
  Wyświetleń: 918
 549. Ogłoszenie o naborze z dnia 16 marca 2022 r. na stanowisko - inspektor wojewódzki w Wydziale Finansów i Budżetu (WFB.III.2)
  Wyświetleń: 918
 550. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Biurze Kadrowo-Organizacyjnym (BKO.III.8, 2 etaty)
  Wyświetleń: 918
 551. PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ POŁOŻONEJ W TORUNIU PRZY UL. WAPIENNEJ 5
  Wyświetleń: 917
 552. Obwieszczenie z dnia 30 września o wszczęciu postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 915
 553. Ogłoszenie o naborze z dnia 2 grudnia 2021r na stanowisko: inspektor wojewódzki w Biurze Kadrowo-Organizacyjnym (BKO.III.8, 2 etaty)
  Wyświetleń: 915
 554. Starosta Bydgoski przekazuje wykaz lokali mieszkalnych do oddania w najem
  Wyświetleń: 912
 555. wynik naboru na stanowisko inspektor wojewódzki do Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej
  Wyświetleń: 912
 556. wynik naboru na stanowisko – wojewódzki koordynator ratownictwa medycznego do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
  Wyświetleń: 911
 557. z dnia 31 marca 2021 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 911
 558. z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie WIR.V.7821.10.2020.JB
  Wyświetleń: 910
 559. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 908
 560. z dnia 25 stycznia 2021 r. o wydaniu decyzji w sprawie WIR.V.7820.12.2020.MT
  Wyświetleń: 907
 561. z dnia 11 maja2021 r. Znak sprawy: WIR.V.7820.6.2019.MT
  Wyświetleń: 906
 562. Obwieszczenie z dnai 24 września 2020 o wydaniu decyzji WIR.II.746.1.43.2019.EP
  Wyświetleń: 904
 563. Obwieszczenie z dnia 28 października 2020 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 904
 564. z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie WIR.I.7840.9.99.2020.AP (D)
  Wyświetleń: 904
 565. Ogłoszenie o naborze z dnia 31.01.2022 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej VIII.4
  Wyświetleń: 903
 566. obwieszczenie z dnia 4 stycznia 2021 r.
  Wyświetleń: 902
 567. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (WSOC.VI.2, 2 etaty)
  Wyświetleń: 902
 568. ogłoszenie o naborze na stanowisko: starszy inspektor w Biurze Finansowo-Inwestycyjnym (BFI.I.14)
  Wyświetleń: 899
 569. PREZYDENT MIASTA BYDGOSZCZY ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa.
  Wyświetleń: 899
 570. z dnia 19 stycznia 2021 r. o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 898
 571. Ogłoszenie o naborze z dnia 10 marca 2022 r. na stanowisko - portier ZBII
  Wyświetleń: 896
 572. Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę
  Wyświetleń: 894
 573. z dnia 1 lutego 2021 r. w sprawie WIR.I.7840.9.7.2020.AP (D)
  Wyświetleń: 894
 574. z dnia 21 maja 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.18.2021.ML
  Wyświetleń: 894
 575. z dnia 30 kwietnia 2021 r. WIR.II.746.1.53.2020.JB
  Wyświetleń: 894
 576. Ogłoszenie o naborze na stanowisko – inspektor wojewódzki do Biura Kadrowo-Organizacyjnego
  Wyświetleń: 890
 577. Obwieszczenie z dnia 30 września 2020 o wydaniu decyzji WIR.II.746.1.25.2020.ML
  Wyświetleń: 888
 578. z dnia 30 marca 2021 r. znak: WIR.II.746.1. 11.2021.ML
  Wyświetleń: 888
 579. ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa przy ul Wojska Polskiego z przeznaczeniem pod pawilon handlowy
  Wyświetleń: 887
 580. wynik naboru na stanowisko psycholog do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzenia Kryzysowego
  Wyświetleń: 886
 581. Informacja o wydaniu decyzji
  Wyświetleń: 885
 582. ogłoszenie o naborze na stanowisko - psycholog do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
  Wyświetleń: 885
 583. Ogłoszenie o naborze z dnia 3 marca 2022 r. na stanowisko - starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości (WSPN.II.6)
  Wyświetleń: 885
 584. Ogłoszenie o naborze z dnia 6 kwietnia 2022 r. na stanowisko - inspektor wojewódzki w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (WSOC.VI.2)
  Wyświetleń: 883
 585. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 14 marca 2022 r. WIR.II.746.1.53.2021.ML
  Wyświetleń: 881
 586. z dnia 14 lipca 2021 r. WIR.I.7840.13.2.2021.AP (D)
  Wyświetleń: 880
 587. Informacja o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 879
 588. Wydawanie zgody na likwidacje placówki opiekuńczo-wychowawczej
  Wyświetleń: 879
 589. Informacja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Znak sprawy: WIR.V.7820.14.2019.JB
  Wyświetleń: 878
 590. z dnia 15 grudnia 2020 r. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 15 grudnia 2020 r.
  Wyświetleń: 878
 591. z dnia 8 kwietnia 2021 r. Znak sprawy: WIR.V.7820.6.2019.MT
  Wyświetleń: 878
 592. Ogłoszenie o naborze z dnia 18 stycznia 2022 r. na stanowisko eksperta w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.
  Wyświetleń: 877
 593. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej (WPS.III.2).
  Wyświetleń: 877
 594. z dnia 23 listopada 2020 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej WIR.V.7820.11.2020.MT
  Wyświetleń: 877
 595. Ogłoszenie o naborze z dnia 24.08.2022 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Nadzoru i Kontroli (WNK.III.2, 2 etaty)
  Wyświetleń: 873
 596. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców WSOC.V.2, 5 etatów
  Wyświetleń: 873
 597. z dnia 12 stycznia 2021 r. w sprawie WIR.I.7840.9.7.2020.AP
  Wyświetleń: 873
 598. wynik naboru WPS III.2 inspektor wojewódzki
  Wyświetleń: 871
 599. Ogłoszenie o naborze z dnia 9 grudnia 2021r na stanowisko - inspektor wojewódzki w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Delegatura Urzędu w Toruniu
  Wyświetleń: 870
 600. Wynik naboru: główny specjalista w Wydziale Finansów i Budżetu
  Wyświetleń: 870
 601. Wyniki naboru wniosków w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021 finansowanego z Funduszu Solidarnościowego
  Wyświetleń: 870
 602. ogłoszenie o naborze na stanowisko – dyspozytor medyczny do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
  Wyświetleń: 869
 603. z dnia 8 września 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.19.2021.ML
  Wyświetleń: 868
 604. Wykaz Nieruchomości SP przeznaczonych do zbycia w formie darowizny z Powiatu Włocławskiego
  Wyświetleń: 865
 605. z dnia 15 stycznia 2021 r w sprawie WIR.II.746.1.16.2020.ML
  Wyświetleń: 863
 606. z dnia 7 września 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.41.2021.JB
  Wyświetleń: 863
 607. wynik naboru na stanowisko - inspektor wojewódzki w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości WSPN.I.4
  Wyświetleń: 861
 608. z dnia 11 marca 2021 r. znak: WIR.II.746.1. 2.2021.ML
  Wyświetleń: 860
 609. z dnia 14 stycznia 2021 r o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 860
 610. z dnia 21 maja 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.3.2021.ML
  Wyświetleń: 860
 611. Ogłoszenie o naborze z dnia 25 lutego 2022 r. na stanowisko - inspektor wojewódzki WSOC.III.2 Delegatura Urzędu w Toruniu
  Wyświetleń: 859
 612. Wynik naboru na stanowisko: psycholog WBZK
  Wyświetleń: 859
 613. z dnia 11 grudnia 2020 r o wszczęciu postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 859
 614. z dnia 29 stycznia 2021 r.w sprawie WIR.II.746.1.60.2020.JB
  Wyświetleń: 859
 615. z dnia 18 marca 2021 r. WIR.II.746.1.9.2021.ML
  Wyświetleń: 858
 616. ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa przy ul: Toruńskiej z przeznaczeniem pod 4 garaże
  Wyświetleń: 857
 617. Zestawienie zbiorcze szpitali poziomy - stan na dzień 14.10.2020r godz. 9.00
  Wyświetleń: 857
 618. Ogłoszenie o naborze z dnia 18 marca 2022 r. na stanowisko - dyspozytor medyczny w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (2 etaty)
  Wyświetleń: 856
 619. Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2022-2029
  Wyświetleń: 856
 620. z dnia 28 stycznia 2021 r w sprawie WIR.I.7840.9.21.2020.AP (P)
  Wyświetleń: 853
 621. Ogłoszenie o naborze z dnia 08.09.2022 r. na stanowisko: dyspozytor medyczny w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego – 3 etaty
  Wyświetleń: 852
 622. Ogłoszenie o naborze z dnia 25 lutego 2022 r. na stanowisko - inspektor wojewódzki WSOC.VI.2
  Wyświetleń: 852
 623. wynik naboru na stanowisko – inspektor wojewódzki do Biura Finansowo-Inwestycyjnego
  Wyświetleń: 852
 624. wynik naboru na stanowisko – inspektor wojewódzki do Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa
  Wyświetleń: 852
 625. Wynik naboru na stanowisko inspektor wojewódzki do Wydziału Finansów i Budżetu
  Wyświetleń: 850
 626. Obwieszczenie z dnia 15 lipca 2021 r. WIR.II.746.1.32.2021.ML
  Wyświetleń: 847
 627. Sprawozdawczość finansowa
  Wyświetleń: 847
 628. Obwieszczenie z dnia 29 września 2020 o wydaniu postanowienia WIR.II.746.1.20.2020.EP
  Wyświetleń: 846
 629. WIR.II.746.1.27.2020.ML z dnia 21 grudnia 2020 r.
  Wyświetleń: 846
 630. WIR.II.746.1.47.2021.ML z dnia 16 września 2021 r.
  Wyświetleń: 846
 631. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 29 grudnia 2020 r. o wydanych postanowieniachWIR.II.746.1.43.2020.EP
  Wyświetleń: 845
 632. Obwieszczenie o wydaniu decyzji lokalizacyjnej. Budowa rurociągu ropy naftowej Gdańsk – Płock wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi
  Wyświetleń: 844
 633. ogłoszenie o naborze na stanowisko - inspektor wojewódzki do Wydziału Finansów i Budżetu
  Wyświetleń: 842
 634. Ogłoszenie o naborze z dnia 11.01.2022 r. na stanowisko - Inspektor wojewódzki BFI.II.7
  Wyświetleń: 842
 635. z dnia 23 grudnia 2020 r OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 23 grudnia 2020 r. o wszczęciu postępowania a ministracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 842
 636. Informacja o zgromadzeniu publicznym dnia 07 października 2020 r w Bydgoszczy
  Wyświetleń: 841
 637. Ogłoszenie o zgromadzeniu publicznym w dniu 27.09.2020r. w Oborowie
  Wyświetleń: 841
 638. z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie przystąpienia do przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
  Wyświetleń: 841
 639. z dnia 23 kwietnia 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.747.4.1.2021.EP
  Wyświetleń: 841
 640. ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa przy ul Modrzewiowej z przeznaczeniem pod garaż i najem garażu oznaczonego 7T
  Wyświetleń: 840
 641. z dnia 10 czerwiec 2021 r.
  Wyświetleń: 839
 642. Obwieszczenie z dnia 30 wreśnia 2020 o wydaniu decyzji WIR.II.746.1.28.2020.ML
  Wyświetleń: 837
 643. Ogłoszenie o naborze z dnia 11 marca 2022 r. na stanowisko - inspektor wojewódzki WPS.VIII.4
  Wyświetleń: 837
 644. WIR.II.746.1.34.2021.ML z dnia 28 października 2021 r.
  Wyświetleń: 837
 645. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - EDYCJA 2019
  Wyświetleń: 836
 646. ogłoszenie o naborze w ramach Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”-edycja 2022
  Wyświetleń: 835
 647. Ogłoszenie o naborze z dnia 18.05.2022 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki WSOC.DT.III.5 (2 et.)
  Wyświetleń: 835
 648. Obwieszczenie Marszałka województwa Kujawsko-Pomorskiego
  Wyświetleń: 833
 649. Ogłoszenie o naborze z dnia 24.01.2022 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej (WPS.I.4)
  Wyświetleń: 833
 650. Ogłoszenie o naborze z dnia 09.09.2022 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Zdrowia (WZ.IV.4)
  Wyświetleń: 831
 651. z dnia 27 września 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.27.2021.ML
  Wyświetleń: 831
 652. z dnia 31 maja 2021 r. WIR.I.7840.9.100.2020.MB (D)
  Wyświetleń: 831
 653. Informacja dotycząca działalności lobbingowej w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim
  Wyświetleń: 829
 654. Ogłoszenie o naborze z dnia 10.10.2023 r. na stanowisko: kierownik oddziału w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa (WIR.IX.1)
  Wyświetleń: 829
 655. Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę
  Wyświetleń: 828
 656. Starosta Lipnowski informuje, iż z zasobu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczone zostały do najmu na okres 3 lat następujące lokale położone na nieruchomości
  Wyświetleń: 828
 657. Ewidencja podmiotów uprawnionych do prowadzenia kursu doskonalacego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego
  Wyświetleń: 826
 658. Ogłoszenie o naborze z dnia 11.01.2022 r. na stanowisko - inspektor wojewódzki BFI.I. – zastępstwo
  Wyświetleń: 825
 659. z dnia 28 września 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.54.2020.JB
  Wyświetleń: 825
 660. z dnia 31 marca 2021 r. Znak sprawy: WIR.V.7821.8.2020.JA
  Wyświetleń: 824
 661. ogłoszenia o naborze z dnia 9 grudnia 2021r na stanowisko: osoba obsługująca infolinię telefoniczną dla cudzoziemców – ofiar przestępstw w Biurze Finansowo – Inwestycyjnym (2 etaty)
  Wyświetleń: 818
 662. z dnia 30 kwietnia 2021 r. WIR.II.746.1.52.2020.JB
  Wyświetleń: 818
 663. Informacja o wynikach konkursu ofert na realizację zadań publicznych w obszarze pomocy społecznej w 2021 r.
  Wyświetleń: 817
 664. ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektor wojewódzki do Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa
  Wyświetleń: 817
 665. ogłoszenie o naborze z dnia 25.01.2022 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej WPS.III.2
  Wyświetleń: 817
 666. Oświadczenia
  Wyświetleń: 817
 667. z dnia 11 grudnia 2020 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości
  Wyświetleń: 817
 668. Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił nabór wniosków na realizację Programu „Opieka wytchnieniowa” − edycja 2023
  Wyświetleń: 816
 669. Obwieszczenie z dnia 3 grudnia 2021r WIR.I.7840.9.3.2021.MB (Z)
  Wyświetleń: 816
 670. z dnia 31 grudnia 2020 r
  Wyświetleń: 816
 671. Ogłoszenie o naborze z dnia 18.05.2022 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki WSOC.VI.2 (2 et.)
  Wyświetleń: 815
 672. WIR.II.746.1.25.2020.ML z dnia 31 sierpnia 2021 r.
  Wyświetleń: 815
 673. Ogłoszenie o naborze z dnia 08.09.2022 r. na stanowisko: inspektor w Biurze Wojewody (BW.I.2)
  Wyświetleń: 814
 674. Wynik naboru na stanowisko inspektor WIR.III.5
  Wyświetleń: 814
 675. Ogłoszenie o naborze z dnia 21.04.2022 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej (WPS.III.3 Bydgoszcz)
  Wyświetleń: 812
 676. Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę adresarek dla Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, zajmujących się obsługą cudzoziemców - obywateli państw trzecich
  Wyświetleń: 812
 677. Ogłoszenie Starosty Nakielskiego w sprawie wykazu nieruchomości do oddania w dzierżawę
  Wyświetleń: 811
 678. z dnia 21 czerwca 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.15.2021.ML
  Wyświetleń: 811
 679. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 810
 680. wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do zawarcia umowy dzierżawy
  Wyświetleń: 809
 681. z dnia 17 maja 2021 r.Znak sprawy: WIR.V.7820.6.2021.MT
  Wyświetleń: 808
 682. z dnia 18 marca 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.33.2020.ML
  Wyświetleń: 808
 683. Wytyczne Rzecznika Praw Pacjenta i Głównego Inspektora Sanitarnego w zakresie funkcjonowania wojewódzkich komisji ds. orzekania o zdarzeniach medycznych w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce z 4 września 2020 r. wraz z pismem przewodnim Rzecznika Praw Pacjenta do Wojewodów
  Wyświetleń: 805
 684. z dnia 18 marca 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.5.2021.ML
  Wyświetleń: 805
 685. Obwieszczenie z dnia 30 września 2020 o wydaniu decyzji WIR.II.746.1.13.2020.ML
  Wyświetleń: 802
 686. Ogłoszenie o naborze z dnia 14.01.2022 r. na stanowisko - Inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej WPS.VIII.7
  Wyświetleń: 802
 687. z dnia 26 maja 2021 r. WIR.I.7840.13.1.2021.MB (Z)
  Wyświetleń: 802
 688. Ogłoszenie o naborze z dnia 17.01.2024 r. na stanowisko: starszy inspektor w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (WSOC.I.4),
  Wyświetleń: 800
 689. Ogłoszenie o naborze z dnia 20.12.2021r na zastępstwo na stanowisko główny specjalista w Zespole Bezpieczństwa Informacji i Informatyki
  Wyświetleń: 800
 690. Ogłoszenie o naborze z dnia 21.06.2022 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Nadzoru i Kontroli w Delegaturze Urzędu we Włocławku (WNK/DW)
  Wyświetleń: 800
 691. Ogłoszenie o naborze z dnia 24.05.2022 r. na stanowisko: starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości (WSPN.II.6)
  Wyświetleń: 799
 692. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa (WIR.VIII.3)
  Wyświetleń: 799
 693. z dnia 23 kwietnia 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.19.2014.EP
  Wyświetleń: 799
 694. z dnia 18 grudnia 2020 r. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 18 grudnia 2020 r.
  Wyświetleń: 798
 695. ogłoszenie o naborze z dnia 09.03.2022 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej (WPS.I.4
  Wyświetleń: 797
 696. ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa przy ul. Wojska Polskiego
  Wyświetleń: 796
 697. Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę
  Wyświetleń: 794
 698. Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę Nr sprawy: WIR.I.7840.3.20.2021.AP
  Wyświetleń: 794
 699. Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do oddania w najem - Koronowo, Krasickiego 20
  Wyświetleń: 794
 700. z dnia 11 grudnia 2020 r Nr 37/2020 dla spółki PKP Energetyka S.A. z siedzibą w Warszawie
  Wyświetleń: 792
 701. z dnia 24 marca 2021 r. znak: WIR.II.746.1. 51.2020.JG
  Wyświetleń: 791
 702. z dnia 25 Listopada 2020r. obwieszczenie o zmianie wniosku
  Wyświetleń: 791
 703. PROPOZYCJA - Wykaz oddziałów szpitalnych pierwszego wyboru dla zespołów ratownictwa medycznego na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego
  Wyświetleń: 789
 704. Ogłoszenie o naborze z dnia 18 stycznia 2022 r. na stanowisko inspektora wojewódzkiego w Wydziale Polityki Społecznej Delegatura Urzędu we Włocławku.
  Wyświetleń: 787
 705. z dnia 30 czerwca 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.5.2021.ML
  Wyświetleń: 787
 706. z dnia 7 września 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.31.2021.ML
  Wyświetleń: 787
 707. ogłoszenie o przetargu - spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego w Bydgoszczy, ul. Korczaka 4/32
  Wyświetleń: 786
 708. WIR.II.746.1.61.2021.ML z dnia 28 stycznia 2022 r.
  Wyświetleń: 786
 709. Wynik naboru na stanowisko - ekspert WBZK
  Wyświetleń: 786
 710. Obwieszczenie z dnia 4 stycznie 2021 r w sprawie WIR.I.7840.9.72.2020.PK (D)
  Wyświetleń: 785
 711. Ogłoszenie o naborze z dnia 22.04.2022 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Biurze Finansowo-Inwestycyjnym (BFI.I.10)
  Wyświetleń: 784
 712. ogłoszenie przetargu na sprzedaż kostki brukowej
  Wyświetleń: 784
 713. PREZYDENT MIASTA BYDGOSZCZY jako starosta wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej podaje do publicznej wiadomości , wykaz nieruchomości , stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
  Wyświetleń: 784
 714. Ogłoszenie o naborze z dnia 14 marca 2022 r. na stanowisko - inspektor wojewódzki WPS.III.3 Włocławek.
  Wyświetleń: 782
 715. Ogłoszenie o naborze z dnia 24 marca 2022 r. na stanowisko - inspektor wojewódzki w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej (WIGK.II.2)
  Wyświetleń: 782
 716. Ogłoszenie o naborze z dnia 14.09.2022 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Biurze Finansowo-Inwestycyjnym (BFI.I.9)
  Wyświetleń: 781
 717. wyniku naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej (WPS.III.2)
  Wyświetleń: 780
 718. z dnia 30 kwietnia 2020 r. Znak sprawy: WIR.II.747.18.2020.EP
  Wyświetleń: 780
 719. Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę Nr sprawy: WIR.I.7840.1.9.2020.AP
  Wyświetleń: 779
 720. ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości przy ul. Solnej
  Wyświetleń: 779
 721. z dnia 11 grudnia 2020 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 779
 722. Ogłoszenie o naborze z dnia 13.06.2022 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej (WPS.VIII.5)
  Wyświetleń: 778
 723. Ogłoszenie o naborze z dnia 30 listopada 2021r na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej WPS.III.2
  Wyświetleń: 778
 724. z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie WIR.I.7840.9.54.2020.MB (D)
  Wyświetleń: 778
 725. Ogłoszenie o naborze WIR na stanowisko inspektor
  Wyświetleń: 777
 726. Informacja w sprawie podejmowania uchwał podatkowych na rok 2022
  Wyświetleń: 775
 727. z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie WIR.II.746.1.38.2020.ML
  Wyświetleń: 775
 728. z dnia 23 sierpnia 2021 r Znak sprawy: WIR.V.7820.16.2020.KS
  Wyświetleń: 775
 729. Informacja o wydaniu decyzji nr 48/2021
  Wyświetleń: 774
 730. Obwieszczenie z dnia 21 października 2020 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 774
 731. Ogłoszenie o naborze z dnia 24 marca 2022 r. na stanowisko - inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej (WPS.VIII.7)
  Wyświetleń: 774
 732. z dnia 10 czerwca 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.53.2020.JB
  Wyświetleń: 774
 733. z dnia 27 listopada 2020 r zawiadomienie WIR.II.746.1.12.2020.ML
  Wyświetleń: 774
 734. Ogłoszenie Wojewody Kujawsko–Pomorskiego z dnia 14 lipca 2022 r. o możliwości realizacji zadania publicznego dotyczącego pomocy na rzecz obywateli Ukrainy
  Wyświetleń: 773
 735. Centra opiekuńczo-mieszkalne
  Wyświetleń: 772
 736. Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach Programu COM „Centra opiekuńczo-mieszkalne”
  Wyświetleń: 772
 737. z dnia 11 maja 2021 r. WIR.II.746.1.54.2020.JB
  Wyświetleń: 772
 738. z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie WIR.II.746.1.45.2020.EP
  Wyświetleń: 772
 739. Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 lutego 2022 r. WIR.I.7840.9.4.2021.MB (D)
  Wyświetleń: 771
 740. Ogłoszenie o naborze z dnia 20.02.2023 r. na stanowisko: starszy inspektor w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (WSOC.I.4) 2 etaty
  Wyświetleń: 769
 741. WIR.II.746.1.32.2021.ML z dnia 15 września 2021 r.
  Wyświetleń: 769
 742. z dnia 26 lutego 2021 r. znak: WIR.II.746.1.32.2020.ML
  Wyświetleń: 768
 743. Ogłoszenie o naborze z dnia 06.05.2022 r. na stanowisko: główny specjalista w Zespole Bezpieczeństwa Informacji i Informatyki
  Wyświetleń: 766
 744. Ogłoszenie o naborze z dnia 18.01.2024 r. na stanowisko: kierownik oddziału w Biurze Finansowo-Inwestycyjnym (BFI.III.)
  Wyświetleń: 766
 745. Ogłoszenie o naborze z dnia 23.11.2022 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (WSOC.V.4)
  Wyświetleń: 766
 746. Obwieszczenie z dnia 30 grudnia 2020 r w sprawie WIR.II.746.1.33.2020.ML
  Wyświetleń: 765
 747. Ogłoszenie o naborze z dnia 22.06.2022 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (WSOC.VI.2)
  Wyświetleń: 763
 748. Ogłoszenie o naborze z dnia 7 grudnia 2021r na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa (WIR.X.4)
  Wyświetleń: 762
 749. Obwierszczenie z dnia 07 października 2020 r. o wydaniu decyzji WIR.V.7821.3.2020.KS
  Wyświetleń: 761
 750. Obwieszczenie z dnia 29 września 2020 o wydanych postanowieniach
  Wyświetleń: 761
 751. Ogłoszenie o naborze z dnia 2 marca 2022 r. na stanowisko - psycholog w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (WBZK VIII.3)
  Wyświetleń: 761
 752. z dnia 3 listopada 2021 r.
  Wyświetleń: 761
 753. z dnia 13 kwietnia 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.15.2021.ML
  Wyświetleń: 761
 754. Ogłoszenie o naborze z dnia 14.01.2022 r. na stanowisko - Inspektor wojewódzki w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa WIR.VIII.3
  Wyświetleń: 760
 755. Ogłoszenie o naborze z dnia 21.02.2022 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej (WPS.VIII.7)
  Wyświetleń: 760
 756. Informacje uzupełniające do wniosku o pozwolenie na budowę i pozwolenie na rozbiórkę, zgłoszenia budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
  Wyświetleń: 759
 757. Ogłoszenie o naborze z dnia 05.07.2022 r. na stanowisko: główny specjalista w Zespole Bezpieczeństwa Informacji i Informatyki
  Wyświetleń: 759
 758. Ogłoszenie o naborze z dnia 1 grudnia 2021r na stanowisko: inspektor wojewódzki w Biurze Wojewody (BW.II.2)
  Wyświetleń: 759
 759. ogłoszenie o naborze z dnia 17 stycznia 2022 r. na 3 stanowiska: dyspozytor medyczny w WBZK
  Wyświetleń: 759
 760. Ogłoszenie o naborze z dnia 17 stycznia 2022 r. na stanowisko starszego inspektora wojewódzkiego w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości.
  Wyświetleń: 758
 761. z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie Znak sprawy: WIR.V.7820.20.2020.KS
  Wyświetleń: 758
 762. Ogłoszenie o naborze z dnia 28 lutego 2022 r. na stanowisko - inspektor wojewódzki w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (WSOC.V.2)
  Wyświetleń: 755
 763. z dnia 27 września 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.25.2021.ML
  Wyświetleń: 755
 764. Model integracji cudzoziemców
  Wyświetleń: 754
 765. ogłoszenie o naborze na stanowisko: główny specjalista w Biurze Kadrowo-Organizacyjnym (BKO.II.2)
  Wyświetleń: 754
 766. z dnia 13 kwietnia 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.7.2021.ML
  Wyświetleń: 754
 767. z dnia 31 marca 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.19.2014.EP
  Wyświetleń: 753
 768. z dnia 10 lutego 2021 r. w sprawie WIR.II.746.1.43.2020.EP
  Wyświetleń: 753
 769. Obwieszczenie z dnia 04 Listopada 2020r. o wydanych postanowieniach WIR.II.746.1.40.2020.EP
  Wyświetleń: 752
 770. Ogłoszenie o naborze z dnia 6 kwietnia 2022 r. na stanowisko - inspektor wojewódzki w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (WSOC.V.2)
  Wyświetleń: 752
 771. Starosta Włocławski wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, przekazuje w załączeniu wykaz dotyczący nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do przekazania w użyczenie w trybie bezprzetargowym na okres 2 lat
  Wyświetleń: 752
 772. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 15 marca 2022 r. WIR.II.746.1.63.2021.ML
  Wyświetleń: 751
 773. Ogłoszenie o naborze z dnia 08.05.2023 r. na stanowisko: starszy inspektor w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (WSOC.I.4), 2 etaty
  Wyświetleń: 750
 774. z dnia 27 maja 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.6.2021.ML
  Wyświetleń: 750
 775. Ogłoszenie o naborze z dnia 14.01.2022 r. na stanowisko - Inspektor wojewódzki w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa WIR.V.3 - 2 etaty
  Wyświetleń: 749
 776. z dnia 22 lutego 2021 r. w sprawie WIR.II.746.1.49.2020.ML
  Wyświetleń: 749
 777. Obwieszczenie z dnia 29 grudnia 2010 w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego WIR.II.746.1.57.2020.JB
  Wyświetleń: 748
 778. z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie WIR.II.747.2.1.2021.EP
  Wyświetleń: 748
 779. Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę
  Wyświetleń: 747
 780. Obwieszczenie z dnia 29 września 2020 r. o wydanych postanowieniach
  Wyświetleń: 747
 781. z dnia 11 maja 2021 r. WIR.II.746.1.63.2020.JB
  Wyświetleń: 747
 782. Obwieszczenie z dnai 2 października 2020 o wydanych postanowieniach
  Wyświetleń: 745
 783. Wynik naboru na dwa stanowiska: inspektor wojewódzki w Biurze Kadrowo-Organizacyjnym (BKO.III)
  Wyświetleń: 745
 784. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego ograniczonego
  Wyświetleń: 744
 785. Ogłoszenie o naborze z dnia 18.05.2022 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki WSOC.V.4 (2 et.)
  Wyświetleń: 743
 786. ogłoszenia o naborze z dnia 27 stycznia 2023 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (WSOC.III.3 Grudziądz)
  Wyświetleń: 741
 787. Ogłoszenie o naborze z dnia 30 listopada 2021r na stanowisko: portier w Zespole Bezpieczeństwa Informacji i Informatyki
  Wyświetleń: 741
 788. Ogłoszenie o podpisanych porozumieniach dotyczących realizacji na terenie województwa kujawsko-pomorskiego rządowego „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018 - 2020"
  Wyświetleń: 741
 789. Starostwo Powiatowe w Radziejowie w załączeniu przekazuje informację o nieruchomościach przeznaczonych do najmu
  Wyświetleń: 741
 790. z dnia 27 sierpnia 2021 r. Znak sprawy: WIR.V.7820.13.2021.KS
  Wyświetleń: 741
 791. Ogłoszenie o naborze z dnia 14.04.2022 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej (WPS.VIII.7)
  Wyświetleń: 740
 792. Ogłoszenie o naborze z dnia 25.05.2022 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa (WIR.V.3, 2 etaty)
  Wyświetleń: 739
 793. Wynik naboru: inspektor wojewódzki w wydziale Polityki Społecznej WPS.VIII.7
  Wyświetleń: 738
 794. z dnia 26 kwietnia 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.50.2020.EP
  Wyświetleń: 738
 795. z dnia 3 grudnia 2020 r o wszczęciu postępowania administracyjnego WIR.II.746.1.44.2020.ML
  Wyświetleń: 738
 796. Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę z dnia 29 grudnia 2020 r. WIR.I.7840.3.67.2020.MB
  Wyświetleń: 737
 797. Ogłoszenie o naborze z dnia 20.10.2022 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (WSOC.VI.2)
  Wyświetleń: 736
 798. Informacja o zgromadzeniu publicznym dnia 03 października 2020 r. w Oborowie
  Wyświetleń: 734
 799. Ogłoszenie o naborze z dnia 02.03.2023 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (WSOC.V.4)
  Wyświetleń: 733
 800. Wynik naboru do Biura Wojewody na stanowisko: inspektor wojewódzki w Biurze Wojewody
  Wyświetleń: 733
 801. Ogłoszenie o naborze w WIR na stanowisko starszy specjalista
  Wyświetleń: 730
 802. przetarg na dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do wydzierżawienia przy ul. Modrzewiowa –garaż i najem garażu
  Wyświetleń: 730
 803. z dnia 13 kwietnia 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.11.2021.ML
  Wyświetleń: 730
 804. Podział środków na realizację Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – edycja 2024
  Wyświetleń: 729
 805. Z dnia 2 czerwca 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.4.2021.EP
  Wyświetleń: 729
 806. z dnia 30 listopada 2020 r o wydanych postanowieniach WIR.II.746.1.27.2020.ML
  Wyświetleń: 729
 807. z dnia 7 czerwca 2021 r. Znak sprawy: WIR.V.7821.2.2021.JA
  Wyświetleń: 729
 808. WIR.II.746.1.26.2020.ML z dnia 23 grudnia 2020 r.
  Wyświetleń: 728
 809. Wykazy nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do wydzierżawienia przy ul.Modrzewiowej
  Wyświetleń: 727
 810. z dnia 31 marca 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.50.2020.EP
  Wyświetleń: 726
 811. z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie WIR.I.7840.9.34.2020.AP (D)
  Wyświetleń: 726
 812. obwieszczenie z dnia 24 listopada 2020 o wydaniu postanowienia WIR.V.7821.9.2020.KS
  Wyświetleń: 725
 813. Obwieszczenie z dnia 30 września o wydaniu decyzji WIR.II.746.1.18.2020.ML
  Wyświetleń: 725
 814. PREZYDENT MIASTA BYDGOSZCZY ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa.
  Wyświetleń: 725
 815. Starosta Radziejowski przekazuje wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze darowizny
  Wyświetleń: 725
 816. ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do wydzierżawienia przy ul. Modrzewiowa –garaże
  Wyświetleń: 724
 817. PREZYDENT MIASTA BYDGOSZCZY ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa
  Wyświetleń: 724
 818. wykaz dot. sprzedaży działki nr 6/2 obr. 335 położonej przy ul.Grunwaldzkiej
  Wyświetleń: 724
 819. decyzja 41/2021 z dnia 24 czerwca 2021 r.
  Wyświetleń: 723
 820. Obwieszczenie z dnia 30.10.2020 o wydaniu decyzji WIR.II.746.1.9.2020.EP
  Wyświetleń: 723
 821. Obwieszczenie z dnai 29 września o wszczęciu postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 722
 822. z dnia 11 maja 2021 r. WIR.II.746.1.57.2020.JB
  Wyświetleń: 722
 823. z dnia 17 stycznia 2022 r. Znak sprawy: WIR.II.747.2.2.2021.EP
  Wyświetleń: 722
 824. Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę Sygnatura sprawy: WIR.I.7840.1.14.2021.MO
  Wyświetleń: 721
 825. ogłoszenia o naborze z dnia 25 stycznia 2023 r. na stanowisko: inspektor w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (WBZK.VI.3)
  Wyświetleń: 721
 826. z dnia 30 czerwca 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.25.2021.ML
  Wyświetleń: 721
 827. z dnia 7 września 2021 r. Sprawa znak: WIR.II.747.2.2.2021.EP
  Wyświetleń: 721
 828. przetarg na dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do wydzierżawienia przy ul. Grunwaldzka
  Wyświetleń: 720
 829. Wynik naboru do WFB na stanowisko: główny specjalista (WFB.I.4)
  Wyświetleń: 720
 830. Ogłoszenie o naborze z dnia 25 lutego 2022 r. na stanowisko - inspektor wojewódzki BFI.I.10
  Wyświetleń: 719
 831. Ogłoszenie o naborze z dnia 29.04.2022 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa (WIR.V.3, 2 etaty)
  Wyświetleń: 719
 832. ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Skarbu Państwa przy ul. Wojska Polskiego z przeznaczeniem pod garaże
  Wyświetleń: 719
 833. z dnia 28 maja 2021 r. Znak sprawy: WIR.V.7820.14.2019.JB
  Wyświetleń: 719
 834. Ogłoszenie o naborze z dnia 18.02.2022 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa (WIR.VIII.3)
  Wyświetleń: 718
 835. Ogłoszenie o naborze z dnia 19.05.2022 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej
  Wyświetleń: 718
 836. Ogłoszenie o naborze z dnia 23.11.2021 na stanowisko starszego inspektora wojewódzkiego w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości Delegatura Urzędu w Toruniu
  Wyświetleń: 718
 837. Ogłoszenie Starosty Inowrocławskiego w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę
  Wyświetleń: 718
 838. ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do wydzierżawienia przy ul. Toruńska- zieleń
  Wyświetleń: 717
 839. ogłoszenie o naborze na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Delegatura Toruń (WSOC.DT.III.5)
  Wyświetleń: 717
 840. Ogłoszenie o naborze z dnia 05.08.2022 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Biurze Finansowo-Inwestycyjnym (BFI.I.9)
  Wyświetleń: 716
 841. WIR.II.746.1.24.2021.ML z dnia 31 sierpnia 2021 r.
  Wyświetleń: 716
 842. z dnia 11 czerwca 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.8.2021.ML
  Wyświetleń: 716
 843. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Biurze Finansowo-Inwestycyjnym (BFI.I.10)
  Wyświetleń: 715
 844. z dnia 10 maja 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.2.2021.ML
  Wyświetleń: 715
 845. Starosta Radziejowski przekazuje wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu
  Wyświetleń: 714
 846. z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie WIR.II.746.1.37.2020.ML
  Wyświetleń: 714
 847. Obwieszczenie z dnia 20 października 2020 r. o wydanych postanowieniach WIR.II.746.1.37.2020.ML
  Wyświetleń: 713
 848. Wynik naboru na stanowiska - inspektor wojewódzki w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Delegatura Urzędu w Toruniu
  Wyświetleń: 712
 849. z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie WIR.II.746.1.62.2020.JB
  Wyświetleń: 712
 850. z dnia 10 maja 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.3.2021.ML
  Wyświetleń: 712
 851. wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej przy ul. Kulpińskiego
  Wyświetleń: 711
 852. Ogłoszenie o naborze z dnia 20 stycznia 2022 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej
  Wyświetleń: 710
 853. Wynik naboru na stanowisko: kierowca samochodu osobowego w Biurze Kadrowo-Organizacyjnym z dnia 15 lutego 2022 roku
  Wyświetleń: 710
 854. z dnia 11 maja 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.4.2021.EP
  Wyświetleń: 710
 855. Ogłoszenie o naborze z dnia 27.05.2022 r. na stanowisko: główny specjalista w Zespole Bezpieczeństwa Informacji i Informatyki
  Wyświetleń: 709
 856. z dnia 14 czerwca 2021 r. Znak sprawy: WIR.V.7821.2.2021.JA
  Wyświetleń: 708
 857. Zmiana załącznika nr 10 w Programie „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2023
  Wyświetleń: 708
 858. Ogłoszenie o naborze z dnia 20.10.2022 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej (WPS.I.5)
  Wyświetleń: 707
 859. WIR.II.746.1.33.2021.ML z dnia 27 sierpnia 2021 r.
  Wyświetleń: 707
 860. z dnia 30 listopada 2021 r. Znak sprawy: WIR.V.7820.12.2021.KS
  Wyświetleń: 707
 861. Ogłoszenie o naborze z dnia 9 grudnia 2021r na stanowisko - psycholog w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
  Wyświetleń: 706
 862. Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę Nr sprawy: WIR.I.7840.5.3.2021.PK
  Wyświetleń: 705
 863. Ogłoszenie o naborze z dnia 2 grudnia 2021r na stanowisko: główny specjalista w Wydziale Finansów i Budżetu WFB.I.4
  Wyświetleń: 704
 864. Ogłoszenie o naborze z dnia 25 lutego 2022 r. na stanowisko - inspektor wojewódzki BFI.III.3
  Wyświetleń: 704
 865. Wynik naboru na stanowisko - inspektor wojewódzki WKS.I.I-III.3 Toruń
  Wyświetleń: 704
 866. z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie WIR.I.7840.9.34.2020.AP (Z)
  Wyświetleń: 704
 867. Ogłoszenie o naborze z dnia 02.06.2022 r. na stanowisko: starszy inspektor wojewódzki w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej (WIGK.I.5 - zastępstwo)
  Wyświetleń: 703
 868. Ogłoszenie o naborze z dnia 14.07.2022 r. na stanowisko: informatyk w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
  Wyświetleń: 703
 869. Ogłoszenie o naborze z dnia 25 lutego 2022 r. na stanowisko - inspektor wojewódzki WSOC.III.4 Delegatura Urzędu w Toruniu
  Wyświetleń: 703
 870. zawiadomienie z dnia 25 listopada 2020 r. WIR.V.7821.7.2020.JA
  Wyświetleń: 703
 871. Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę Nr sprawy: WIR.I.7840.2.59.2020.AP
  Wyświetleń: 702
 872. Ogłoszenie o naborze z dnia 07.04.2022 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Infrastruktury I Rolnictwa (WIR.V.3, 2 etaty)
  Wyświetleń: 702
 873. Ogłoszenie o naborze z dnia 14.02.2022 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa (WIR.X.4)
  Wyświetleń: 702
 874. Ogłoszenie o naborze z dnia 2 grudnia 2021r na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Finansów i Budżetu WFB.III.2
  Wyświetleń: 702
 875. Wynik naboru na stanowisko - osoba obsługująca infolinię telefoniczną dla cudzoziemców – ofiar przestępstw w Biurze Finansowo-Inwestycyjnym.
  Wyświetleń: 702
 876. Nowy artykuł
  Wyświetleń: 701
 877. Ogłoszenie o naborze z dnia 30 listopada 2021r na stanowisko: starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości WSPN.I.2
  Wyświetleń: 701
 878. z dnia 11 czerwca 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.9.2021.ML
  Wyświetleń: 701
 879. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa (WIR.V.3, 2 etaty)
  Wyświetleń: 700
 880. z dnia 24 lutego 2022 r. WIR.I.7840.9.3.2021.MB (D)
  Wyświetleń: 700
 881. wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej udział w nieruchomości przy ul. 20 Stycznia 1920 r.
  Wyświetleń: 699
 882. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Punkt Paszportowy w Grudziądzu
  Wyświetleń: 699
 883. Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę w sprawie WIR.I.7840.2.47.2020.PK
  Wyświetleń: 698
 884. Ogłoszenie o naborze z dnia 30 listopada 2021r na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej WPS.VIII.7 (2 etaty)
  Wyświetleń: 698
 885. z dnia 17 grudnia 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.40.2021.ML
  Wyświetleń: 698
 886. z dnia 22 lutego 2021 r. w sprawie WIR.I.7840.9.22.2020.AP (D)
  Wyświetleń: 698
 887. Obwieszczenie WIR.II.746.1.13.2021.ML z dnia 29 lipca 2021 r.
  Wyświetleń: 697
 888. Starosta Inowrocławski przekazuje nieruchomość do dzierżawy
  Wyświetleń: 697
 889. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej (WPS.VIII.5)
  Wyświetleń: 697
 890. Ogłoszenie o naborze z dnia 13.06.2022 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej (WPS.VIII.4)
  Wyświetleń: 696
 891. ogłoszenie Starosty Żnińskiego z dnia 23 marca br. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do oddania w najem.
  Wyświetleń: 696
 892. Ogłoszenie o naborze z dnia 22.06.2022 r. na stanowisko: starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości (WSPN.I.2)
  Wyświetleń: 694
 893. decyzja Nr 29/2021 z dnia 31 maja 2021 r.
  Wyświetleń: 693
 894. Ogłoszenie o naborze z dnia 28 lutego 2022 r. na stanowisko - inspektor wojewódzki w Biurze Finansowo-Inwestycyjnym (BFI.II.7),
  Wyświetleń: 693
 895. Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa przy ul. Smoleńskiej
  Wyświetleń: 693
 896. Wynik naboru na stanowisko: referent w Wydziale Koordynacji Świadczeń Delegatura Urzędu w Toruniu (2 etaty)
  Wyświetleń: 693
 897. z dnia 22 kwietnia 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.14.2021.ML
  Wyświetleń: 693
 898. Wynik naboru na stanowisko inspektor wojewódzki w Biurze Finansowo-Inwestycyjnym
  Wyświetleń: 692
 899. z dnia 5 listopada 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.747.3.1.2021.EP
  Wyświetleń: 692
 900. Ogłoszenie o naborze z dnia 18 stycznia 2022 r. na stanowisko: psycholog w WBZK VIII.3
  Wyświetleń: 690
 901. Ogłoszenie o naborze z dnia 25 listopada 2021 na stanowisko : inspektor wojewódzki w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej (WIGK.II.2)
  Wyświetleń: 689
 902. Ogłoszenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o pisemnym przetargu na sprzedaż maszyn i urządzeń wchodzących w skład mienia pozostałego po rozwiązanej umowie o oddanie przedsiębiorstwa państwowego pomiędzy Skarbem Państwa a METRON-INVESTMENT w Toruniu
  Wyświetleń: 689
 903. Wynik naboru na stanowisko: St. Inspektor wojewódzki w WSPN
  Wyświetleń: 688
 904. z dnia 7 czerwca 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.747.2.1.2021.EP
  Wyświetleń: 688
 905. Obwieszczenie Centralnego Punktu Komunikacyjnego
  Wyświetleń: 686
 906. OBWIESZCZENIE z dnia 8 czerwca 2022 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Znak sprawy: WIR.V.7820.4.2022.KS
  Wyświetleń: 686
 907. Ogłoszenie Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 13 grudnia 2022 r. o możliwości realizacji zadania publicznego dotyczącego pomocy na rzecz obywateli Ukrainy
  Wyświetleń: 686
 908. z dnia 4 marca 2020 r. o wydanych uzgodnieniach w sprawie WIR.II.746.1.33.2020.ML
  Wyświetleń: 685
 909. z dnia 9 czerwca 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.57.2020.JB
  Wyświetleń: 685
 910. WIR.II.746.1.27.2020.ML z dnia 31 sierpnia 2021 r.
  Wyświetleń: 684
 911. z dnia 20 kwietnia 2021 r. znak: WIR.II.746.1.44.2020.ML
  Wyświetleń: 684
 912. Ogłoszenie o naborze z dnia 24 marca 2022 r. na stanowisko - główny specjalista w Zespole Bezpieczeństwa Informacji i Informatyki
  Wyświetleń: 683
 913. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Delegatury Urzędu w Toruniu (WSOC.III.2 – zastępstwo)
  Wyświetleń: 683
 914. Aktywna tablica 2021-wykaz dofinansowań szkół
  Wyświetleń: 682
 915. przetarg na dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do wydzierżawienia przy ul. Wojska Polskiego – garaż
  Wyświetleń: 682
 916. z dnia 25 sierpnia 2021 r. WIR.II.746.1.49.2020.ML
  Wyświetleń: 682
 917. Ogłoszenie o naborze z dnia 20.09.2023 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Nadzoru i Kontroli (WNK.IV.2)
  Wyświetleń: 680
 918. z dnia 13 kwietnia 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.10.2021.ML
  Wyświetleń: 680
 919. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (WSOC.V.4, 3 etaty)
  Wyświetleń: 679
 920. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej – zakup i dostawa elektronicznego depozytora na klucze
  Wyświetleń: 679
 921. Ogłoszenie o naborze z dnia 13.04.2022 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej (WPS.I.4)
  Wyświetleń: 678
 922. Ogłoszenie o naborze z dnia 28.09.2023 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki do Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (WSOC.V.4.7) zastępstwo
  Wyświetleń: 676
 923. z dnia 30 czerwca 2021 r. Znak sprawy: WIR.V.7821.5.2021.MT
  Wyświetleń: 676
 924. Nagrody specjalne Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
  Wyświetleń: 675
 925. ogłoszenie o naborze na stanowisko – dyspozytor medyczny do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
  Wyświetleń: 675
 926. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej (WPS.VIII.7)
  Wyświetleń: 675
 927. Informacja o petycjach rozpatrzonych przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego w 2020 r
  Wyświetleń: 674
 928. Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę Nr sprawy: WIR.I.7840.5.30.2020.MO
  Wyświetleń: 674
 929. Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę Nr sprawy: WIR.I.7840.2.7.2021.PK
  Wyświetleń: 673
 930. z dnia 21 kwietnia 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.1.2021.JG
  Wyświetleń: 672
 931. z dnia 21 czerwca 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.10.2021.ML
  Wyświetleń: 672
 932. z dnia 24 czerwca 2021 r. WIR.I.7840.13.1.2021.MB (D)
  Wyświetleń: 672
 933. Wynik naboru na stanowisko inspektor wojewódzki do Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej
  Wyświetleń: 671
 934. z dnia 13 kwietnia 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.8.2021.ML
  Wyświetleń: 671
 935. Wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, przeznaczonych do użyczenia na czas oznaczony..
  Wyświetleń: 670
 936. z dnia 18 sierpnia 2021 r. Znak sprawy: WIR.V.7821.12.2021.KS
  Wyświetleń: 670
 937. Ogłoszenie o naborze z dnia 4 kwietnia 2022 r. na stanowisko - starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości (WSPN.I.2)
  Wyświetleń: 668
 938. Ogłoszenie o naborze z dnia 10 marca 2022 r. na stanowisko - inspektor wojewódzki w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa (WIR.V.3, 2 etaty)
  Wyświetleń: 667
 939. Wynik naboru na stanowisko starszy specjalista WIR.I.3
  Wyświetleń: 667
 940. Wynik naboru na stanowisko - robotnik gospodarczy BODW.1 Włocławek
  Wyświetleń: 666
 941. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa (WIR.V.3)
  Wyświetleń: 666
 942. z dnia 26 sierpnia 2021 r. WIR.II.746.1.29.2021.ML
  Wyświetleń: 666
 943. z dnia 30 czerwca 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.7.2021.ML
  Wyświetleń: 666
 944. Z dnia 18 czerwca 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.1.2021.JG
  Wyświetleń: 665
 945. z dnia 27 maja 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.9.2021.ML
  Wyświetleń: 664
 946. Ogłoszenie o naborze z dnia 17.01.2024 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Delegatura Toruń (WSOC.DT.III.5).
  Wyświetleń: 663
 947. Wynik naboru na stanowisko - inspektor wojewódzki w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej Kartograficznej.
  Wyświetleń: 663
 948. z dnia 26 kwietnia 2021 r. znak sprawy: WIR.II.746.1.47.2020.JG
  Wyświetleń: 663
 949. Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę Nr sprawy: WIR.I.7840.2.4.2021.PK
  Wyświetleń: 662
 950. ogłoszenia o naborze na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej (WPS.I.4)
  Wyświetleń: 662
 951. wynik naboru na stanowisko – inspektor wojewódzki do Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej
  Wyświetleń: 662
 952. z dnia 7 czerwca 2021 r. Znak sprawy: WIR.V.7821.10.2020.JB
  Wyświetleń: 662
 953. ogłoszenie o naborze na stanowisko – inspektor wojewódzki do Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej
  Wyświetleń: 661
 954. Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektor wojewódzki do Wydziału Polityki Społecznej III.2 (1 etat)
  Wyświetleń: 661
 955. ogłoszenia wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia - zapobiegania zakażeniom HIV i zwalczania AIDS, w ramach dotacji celowej z budżetu państwa, przyznanej w roku 2021 w BIP KPUW
  Wyświetleń: 660
 956. z dnia 10 grudnia 2020 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 660
 957. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 28 lipca 2021 r.
  Wyświetleń: 659
 958. Ogłoszenie o naborze z dnia 08.09.2022 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Biurze Finansowo-Inwestycyjnym BFI.I.12
  Wyświetleń: 659
 959. Ogłoszenie o naborze z dnia 28.10.2022 r. na stanowisko: sekretarz w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (WBZK.I)
  Wyświetleń: 659
 960. z dnia 25 maja 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.51.2020.JG
  Wyświetleń: 657
 961. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa (WIR.V.3, 2 etaty)
  Wyświetleń: 656
 962. Wynik naboru na stanowisko: starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości (WSPN.II.6)
  Wyświetleń: 656
 963. Ogłoszenie o naborze z dnia 11.10.2023 r. na stanowisko: dyspozytor medyczny w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (WBZK.DM) – 4 etaty
  Wyświetleń: 654
 964. przetarg na dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do wydzierżawienia przy ul. Niemcewicza- garaż
  Wyświetleń: 654
 965. z dnia 16 września 2021 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 654
 966. Informacja o działaniach podejmowanych wobec Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w 2020 roku przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową
  Wyświetleń: 653
 967. z dnia 30 czerwca 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.10.2021.ML
  Wyświetleń: 653
 968. WIR.II.746.1.31.2020.ML z dnia 31 sierpnia 2021 r.
  Wyświetleń: 652
 969. Wynik naboru na stanowisko - inspektor wojewódzki WPS.III.3 Włocławek
  Wyświetleń: 652
 970. z dnia 9 czerwca 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.63.2020.JB
  Wyświetleń: 650
 971. z dnia 21 czerwca 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.7.2021.ML
  Wyświetleń: 650
 972. z dnia 11 czerwca 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.62.2020.JB
  Wyświetleń: 649
 973. z dnia 3 sierpnia 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.35.2021.ML
  Wyświetleń: 648
 974. Obwieszczenie z dnia 16 lipca 2021 r. WIR.II.746.1.11.2021.ML
  Wyświetleń: 647
 975. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Delegatury Urzędu we Włocławku (WSOC.DW.IV.2)
  Wyświetleń: 647
 976. Ogłoszenie o naborze z dnia 10.05.2022 r. na stanowisko: psycholog w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (WBZK VIII.3)
  Wyświetleń: 646
 977. z dnia 21 września 2021 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 645
 978. z dnia 27 września 2021 r Znak sprawy: WIR.II.746.1.24.2021.ML
  Wyświetleń: 645
 979. z dnia 23 czerwca 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.31.2021.ML
  Wyświetleń: 643
 980. Obwieszczenie WIR.V.7821.8.2021.JA z dnia 30 lipca 2021 r.
  Wyświetleń: 642
 981. Ogłoszenie o naborze z dnia 18.02.2022 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa (WIR.V.3, 2 etaty)
  Wyświetleń: 642
 982. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 12 stycznia 2024 r. o przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej w 2024 r.
  Wyświetleń: 641
 983. Z dnia 23 listopada 2020 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego WIR.I.7840.9.21.2020.AP (Z)
  Wyświetleń: 641
 984. Obwieszczenie WIR.II.746.1.14.2021.ML z dnia 29 lipca 2021 r.
  Wyświetleń: 638
 985. Ogłoszenie o naborze z dnia 24.11.2022 r. na stanowisko: dyspozytor medyczny w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (WBZK.VIII) – 2 etaty
  Wyświetleń: 638
 986. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki WIR.V.3 (2 etaty)
  Wyświetleń: 636
 987. WIR.II.746.1.19.2021.ML z dnia 29 września 2021 r.
  Wyświetleń: 634
 988. Wynik naboru na stanowisko: starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości (WSPN.I.2)
  Wyświetleń: 634
 989. zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej dotyczącej otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia - zapobiegania zakażeniom HIV i zwalczania AIDS, w ramach dotacji celowej z budżetu państwa, przyznanej w roku 2021.
  Wyświetleń: 634
 990. Prezydent miasta Bydgoszczy jako starosta wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej przekazuje do publicznej informacji wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedania w drodze bezprzetargowej
  Wyświetleń: 632
 991. Wynik naboru wniosków w ramach programu "Centra opiekuńczo-mieszkalne" finansowanego z Funduszu Solidarnościowego
  Wyświetleń: 632
 992. Obwieszenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 marca 2022 r. WIR.V.7821.9.2021.KS
  Wyświetleń: 631
 993. z dnia 30 czerwca 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.26.2021.ML
  Wyświetleń: 631
 994. Obwieszczenie WIR.II.746.1.23.2021.ML z dnia 29 lipca 2021 r.
  Wyświetleń: 629
 995. Prezydent miasta Bydgoszczy przekazuje wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do wydzierżawienia przy ul. Wojska Polskiego z przeznaczeniem pod garaż
  Wyświetleń: 629
 996. Ogłoszenie o naborze z dnia 23.01.2023 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej (WPS.VIII.4)
  Wyświetleń: 628
 997. Obwieszczenie WIR.II.746.1.36.2020.EP z dnia 2 sierpnia 2021 r.
  Wyświetleń: 627
 998. z dnia 24 czerwca 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.747.18.2020.EP
  Wyświetleń: 627
 999. Starosta Lipnowski przekazuje wykaz nieruchomości do nabycia
  Wyświetleń: 626
 1000. wykaz nieruchomości przeznaczony do użyczenia na czas oznaczony
  Wyświetleń: 626
 1001. Wynik naboru na stanowisko inspektor wojewódzki w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa (WIR.VIII.2)
  Wyświetleń: 626
 1002. z dnia 21 czerwca 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.52.2020.JB
  Wyświetleń: 626
 1003. z dnia 7 czerwca 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.1.2021.JG
  Wyświetleń: 625
 1004. Obwieszczenie WIR.II.746.1.18.2021.ML z dnia 29 lipca 2021 r.
  Wyświetleń: 624
 1005. WIR.II.746.1.23.2021.ML z dnia 30 sierpnia 2021 r.
  Wyświetleń: 624
 1006. Wynik naboru na stanowisko - inspektor wojewódzki w BFI.I.10
  Wyświetleń: 622
 1007. z dnia 27 stycznia 2022 r. WIR.I.7840.9.8.2021.AP (D)
  Wyświetleń: 622
 1008. Ogłoszenie o naborze z dnia 10.08.2023 r. na stanowisko: dyspozytor medyczny w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (WBZK.DM) – 4 etaty
  Wyświetleń: 621
 1009. Ogłoszenie o naborze z dnia 13.03.2024 r. na stanowisko: starszy specjalista w Wydziale Zdrowia Kujawsko-Pomorskim Centrum Zdrowia Publicznego (WZ.II.3)
  Wyświetleń: 621
 1010. Ogłoszenie Starosty Nakielskiego
  Wyświetleń: 621
 1011. decyzja Nr 12/2022 z dnia 4 marca 2022 r.
  Wyświetleń: 620
 1012. Ogłoszenie o naborze z dnia 28.08.2023 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej (WPS.VIII.4)
  Wyświetleń: 620
 1013. Ogłoszenie o naborze z dnia 30 listopada 2021r na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości WSPN.I.4
  Wyświetleń: 619
 1014. z dnia 27 stycznia 2022 r. Znak sprawy: WIR.V.7820.15.2021.MT
  Wyświetleń: 619
 1015. z dnia 25 sierpnia 2021 r. WIR.II.746.1.34.2021.ML
  Wyświetleń: 619
 1016. Ogłoszenie o naborze z dnia 03.04.2023 r. na stanowisko: starszy inspektor w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Punkt Paszportowy Inowrocław (WSOC.I.4)
  Wyświetleń: 617
 1017. Sprawozdanie finansowe za 2021 r. – KPUW w Bydgoszczy oraz dysponent części budżetowej Wojewoda Kujawsko-Pomorski
  Wyświetleń: 611
 1018. WIR.II.746.1.40.2021.ML z dnia 3 grudnia 2021 r.
  Wyświetleń: 611
 1019. z dnia 29 czerwca 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.13.2021.ML
  Wyświetleń: 611
 1020. z dnia 22 czerwca 2021 r. Dotyczy sprawy: WIR.II.746.1.60.2020.JB
  Wyświetleń: 608
 1021. z dnia 4 października 2021 r. Znak sprawy: WIR.V.7820.16.2020.KS
  Wyświetleń: 608
 1022. ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa przy ul: Modrzewiowej z przeznaczeniem pod garaż i najem garażu oznaczonego 2T
  Wyświetleń: 607
 1023. z dnia 26 sierpnia 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.747.2.3.2021.EP
  Wyświetleń: 607
 1024. z dnia 7 września 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.43.2021.JB
  Wyświetleń: 607
 1025. z dnia 30 czerwca 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.60.2020.JB
  Wyświetleń: 606
 1026. Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę Nr sprawy: WIR.I.7840.5.19.2021.PK
  Wyświetleń: 605
 1027. z dnia 22 czerwca 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.61.2020JB
  Wyświetleń: 605
 1028. Wynik naboru na stanowisko - inspektor wojewódzki w BFI.II.7
  Wyświetleń: 604
 1029. Ogłoszenie o naborze z dnia 14.04.2022 r. na stanowisko: starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości (WSPN.II.6)
  Wyświetleń: 603
 1030. Wynik naboru na stanowisko: główny specjalista w Zespole Bezpieczeństwa Informacji i Informatyki
  Wyświetleń: 603
 1031. z dnia 23 września 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.747.2.3.2021.EP
  Wyświetleń: 598
 1032. z dnia 3 sierpnia 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.37.2021.ML
  Wyświetleń: 598
 1033. WIR.II.746.1.53.2021.ML z dnia 31 stycznia 2022 r.
  Wyświetleń: 596
 1034. z dnia 7 lipca 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.24.2021.ML
  Wyświetleń: 596
 1035. z dnia 28 września 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.42.2021.JB
  Wyświetleń: 595
 1036. Obwieszczenie WIR.II.746.1.29.2021.ML z dnia 29 lipca 2021 r.
  Wyświetleń: 594
 1037. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie przystąpienia do przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
  Wyświetleń: 594
 1038. WIR.II.746.1.30.2020.ML z dnia 29 września 2021 r.
  Wyświetleń: 593
 1039. z dnia 7 października 2021 r. Znak sprawy: WIR.V.7821.11.2021.MT
  Wyświetleń: 593
 1040. odpowiedzi na zapytanie w sprawie zapytania ofertowego na dostawę paczek świątecznych dla dzieci pracowników Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy z dnia 09.11.2021
  Wyświetleń: 591
 1041. z dnia 7 października 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.747.2.4.2021.EP
  Wyświetleń: 591
 1042. Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę Nr sprawy: WIR.I.7840.2.42.2021.MB
  Wyświetleń: 590
 1043. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 27 lipca 2021 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 590
 1044. Decyzja 23tz2021
  Wyświetleń: 589
 1045. ogłoszenie o naborze na stanowisko – główny specjalista do Wydziału Finansów i Budżetu
  Wyświetleń: 589
 1046. Ogłoszenie o naborze z dnia 20.07.2022 r. na stanowisko: psycholog w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (psycholog – WBZK.VIII.3)
  Wyświetleń: 589
 1047. Wynik naboru na stanowisko: główny specjalista w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (WSOC.I.5)
  Wyświetleń: 589
 1048. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 31 marca 2023 r. o przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej w 2023 r
  Wyświetleń: 585
 1049. z dnia 29 września 2021 r. WIR.I.7840.9.2.2021.MO (Z)
  Wyświetleń: 584
 1050. z dnia 7 września 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.39.2021.ML
  Wyświetleń: 583
 1051. Wynik naboru na stanowisko - inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej (WPS.III.2)
  Wyświetleń: 582
 1052. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej (WPS.VIII.4)
  Wyświetleń: 582
 1053. Ogłoszenie o naborze z dnia 14.04.2023 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Nadzoru i Kontroli Delegatura Toruń (WNK.DT.IV.2)
  Wyświetleń: 581
 1054. Starostwo powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim przekazuje wykaz nieruchomości do zbycia
  Wyświetleń: 581
 1055. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (WSOC.V.4, 2 etaty)
  Wyświetleń: 581
 1056. Ogłoszenie o naborze z dnia 28.06.2022 r. na stanowisko: starszy inspektor wojewódzki w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej (WIGK.I.5 - zastępstwo)
  Wyświetleń: 580
 1057. Wynik naboru na stanowisko - inspektor wojewódzki w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa (WIR.VIII.3)
  Wyświetleń: 578
 1058. z dnia 22 czerwca 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.6.2021.ML
  Wyświetleń: 578
 1059. Ogłoszenie o naborze z dnia 11.01.2023 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Zdrowia Kujawsko-Pomorskiego Centrum Zdrowia Publicznego (WZ.II.5)
  Wyświetleń: 577
 1060. Ogłoszenie o naborze z dnia 6 kwietnia 2022 r. na stanowisko - inspektor wojewódzki w Biurze Finansowo-Inwestycyjnym (BFI.I.11)
  Wyświetleń: 577
 1061. PREZYDENT MIASTA BYDGOSZCZY ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa
  Wyświetleń: 577
 1062. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej
  Wyświetleń: 577
 1063. Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę Nr sprawy: WIR.I.7840.6.15.2021.MB
  Wyświetleń: 576
 1064. Wynik naboru na stanowisko - osoba obsługująca infolinię telefoniczną dla cudzoziemców – ofiar przestępstw w Biurze Finansowo-Inwestycyjnym
  Wyświetleń: 576
 1065. Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę
  Wyświetleń: 575
 1066. decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 listopada 2020 r.
  Wyświetleń: 574
 1067. ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do wydzierżawienia przy ul. Wojska Polskiego
  Wyświetleń: 574
 1068. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa (WIR.X.4)
  Wyświetleń: 574
 1069. z dnia 17 listopada 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.747.4.1.2021.EP
  Wyświetleń: 572
 1070. ogłoszenia o naborze z dnia 24 stycznia 2023 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (WSOC.V.4)
  Wyświetleń: 570
 1071. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (WSOC.V.2 3 etaty)
  Wyświetleń: 570
 1072. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH RODO – ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
  Wyświetleń: 569
 1073. ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa przy ul Wojska Polskiego z przeznaczeniem pod pawilon handlowy - III przetarg
  Wyświetleń: 569
 1074. z dnia 10 czerwca 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.2.2021.ML
  Wyświetleń: 568
 1075. z dnia 4 listopada 2021 r
  Wyświetleń: 567
 1076. ogłoszenie o o drugim przetargu na dzierżawę nieruchomości przy ul. Dębowej z przeznaczeniem pod poł. komunikacyjne
  Wyświetleń: 566
 1077. Ogłoszenie o naborze z dnia 21.06.2022 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Finansów i Budżetu (WFB.III.2)
  Wyświetleń: 565
 1078. z dnia 24 czerwca 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.47.2020.JG
  Wyświetleń: 565
 1079. z dnia 21 czerwca 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.8.2021.ML
  Wyświetleń: 563
 1080. Ogłoszenie o naborze z dnia 6 kwietnia 2022 r. na stanowisko - inspektor wojewódzki w Biurze Finansowo-Inwestycyjnym (BFI.I.8)
  Wyświetleń: 562
 1081. Ogłoszenie Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 6 września 2022 r. o możliwości realizacji zadania publicznego dotyczącego pomocy na rzecz obywateli Ukrainy
  Wyświetleń: 562
 1082. WIR.II.746.1.33.2021.ML z dnia 3 grudnia 2021 r.
  Wyświetleń: 562
 1083. Wynik naboru na stanowisko: psycholog w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
  Wyświetleń: 562
 1084. z dnia 27 sierpnia 2021 r. Znak sprawy: WIR.V.7820.5.2021.JB
  Wyświetleń: 561
 1085. WIR.II.746.1.28.2021.ML z dnia 31 sierpnia 2021 r.
  Wyświetleń: 559
 1086. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa (WIR.V.3, 2 etaty)
  Wyświetleń: 559
 1087. z dnia 31 sierpnia 2021 r. Znak sprawy: WIR.V.7821.5.2021.MT
  Wyświetleń: 559
 1088. Ogłoszenie na sprzedaż nieruchomości lokalowek przy ul Obrońców 6 w Bydgoszczy
  Wyświetleń: 558
 1089. WIR.II.746.1.56.2021.ML z dnia 27 stycznia 2022
  Wyświetleń: 557
 1090. ogłoszenie o drugim przetargu na dzierżawę nieruchomości przy ul. Dębowej z przeznaczeniem pod zieleń
  Wyświetleń: 556
 1091. Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przy ul. Bronikowskiego
  Wyświetleń: 555
 1092. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców WSOC.VI.2, 2 etaty
  Wyświetleń: 554
 1093. Ogłoszenie o naborze z dnia 5.09.2023 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa (WIR.V.3)
  Wyświetleń: 553
 1094. PREZYDENT MIASTA BYDGOSZCZY ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Skarbu Państwa. ul. Nad Wisłą, Bydgoszcz
  Wyświetleń: 552
 1095. Wynik naboru na stanowisko: ekspert w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
  Wyświetleń: 552
 1096. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (WSOC.V.4)
  Wyświetleń: 552
 1097. Ogłoszenie o naborze z dnia 10.06.2022 r. na stanowisko: informatyk w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (WBZK.I.5)
  Wyświetleń: 550
 1098. decyzja Nr 28/2021 z dnia 28 maja 2021 r
  Wyświetleń: 549
 1099. wykazu informującego o zbyciu prawa użytkowania wieczystego dz. nr 7/14 obr. 195 położonej przy ul.Inwalidów na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej ozn. nr 16/9 obr. 207
  Wyświetleń: 547
 1100. z dnia 3 sierpnia 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.36.2021.ML
  Wyświetleń: 547
 1101. Ogłoszenie o naborze z dnia 07.03.2024 r. na stanowisko: kierownik oddziału w Biurze Wojewody (BW.II.1)
  Wyświetleń: 546
 1102. Ogłoszenie o naborze z dnia 01.03.2023 r. na stanowisko: rzemieślnik wykwalifikowany w Biurze Finansowo-Inwestycyjnym
  Wyświetleń: 545
 1103. Ogłoszenie o naborze z dnia 31.01.2024 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa (WIR.V.3) - zastępstwo
  Wyświetleń: 545
 1104. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Delegatury Urzędu w Toruniu (WSOC.III.4 – zastępstwo)
  Wyświetleń: 544
 1105. z dnia 31 grudnia 2020 r.
  Wyświetleń: 544
 1106. Wynik naboru na stanowisko: dyspozytor medyczny w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (2 etaty)
  Wyświetleń: 542
 1107. z dnia 30 czerwca 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.61.2020.JB
  Wyświetleń: 542
 1108. Obwieszczenie z dnia 24 września 2020 o wszczęciu postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 541
 1109. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Biurze Finansowo-Inwestycyjnym (BFI.III.3)
  Wyświetleń: 541
 1110. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej
  Wyświetleń: 541
 1111. decyzja z dnia 30 grudnia 2021 r.
  Wyświetleń: 540
 1112. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Delegatury Urzędu w Toruniu (WSOC.DT.III.5, 2 etaty)
  Wyświetleń: 540
 1113. Ogłoszenie o naborze z dnia 26.10.2022 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej (WPS.VIII.5)
  Wyświetleń: 539
 1114. Wynik naboru na stanowisko - inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej (WPS.I.4)
  Wyświetleń: 538
 1115. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Finansów i Budżetu (WFB.III.2)
  Wyświetleń: 537
 1116. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej (WPS.VIII.7)
  Wyświetleń: 537
 1117. Ogłoszenie o naborze z dnia 17.01.2024 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (WSOC.V.4)
  Wyświetleń: 536
 1118. z dnia 10 grudnia 2021 r. Znak sprawy: WIR.V.7821.13.2021.MT
  Wyświetleń: 535
 1119. z dnia 4 listopada 2021 r.
  Wyświetleń: 535
 1120. ogłoszenie o naborze na stanowisko: starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości (WSPN.I.4)
  Wyświetleń: 534
 1121. z dnia 20 stycznia 2022 r. Znak sprawy: WIR.II.747.2.4.2021.EP
  Wyświetleń: 533
 1122. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej WPS.VIII.4
  Wyświetleń: 532
 1123. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 8 marca 2022 r. o zmianie wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 529
 1124. Starosta Lipnowski wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej przekazuje informacje o nieruchomości przeznaczoej do zdobycia
  Wyświetleń: 529
 1125. WIR.II.746.1.54.2021.ML z dnia 10 listopada 2021 r.
  Wyświetleń: 529
 1126. Ogłoszenie o naborze z dnia 07.09.2022 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Finansów i Budżetu (WFB.III.2)
  Wyświetleń: 527
 1127. WIR.II.746.1.46.2021.ML z dnia 21 października 2021 r.
  Wyświetleń: 526
 1128. Ogłoszenie o naborze z dnia 25.04.2023 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (WSOC.V.4)
  Wyświetleń: 524
 1129. Wynik naboru na stanowisko: portier w Zespole Bezpieczeństwa Informacji i Informatyki
  Wyświetleń: 524
 1130. wyniku naboru z dnia 23 listopada 2021 roku na stanowisko: starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości Delegatura Urzędu w Toruniu.
  Wyświetleń: 523
 1131. Ogłoszenie o naborze z dnia 09.01.2023 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej (WPS.III.3)
  Wyświetleń: 522
 1132. Informacja o treści decyzji nr 31.2021 z dnia 2.06.2021 r.
  Wyświetleń: 521
 1133. Ogłoszenie o naborze z dnia 23.11.2022 r. na stanowisko: inspektor w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (WSOC.II.1)
  Wyświetleń: 521
 1134. Ogłoszenie przetargu na sprzedaż zbędnych składników majątku ruchomego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego
  Wyświetleń: 521
 1135. ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa przy ul: Toruńskiej z przeznaczeniem pod 1 garaż
  Wyświetleń: 520
 1136. WIR.II.746.1.62.2021.ML z dnia 26 stycznia 2022 r.
  Wyświetleń: 520
 1137. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Biurze Finansowo-Inwestycyjnym (BFI.I.11)
  Wyświetleń: 519
 1138. Wynik naboru na stanowisko - psycholog w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
  Wyświetleń: 518
 1139. Wynik naboru na stanowisko: starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości (WSPN.II.6)
  Wyświetleń: 517
 1140. decyzja 34/2021 z dnia 9 czerwca 2021 r.
  Wyświetleń: 516
 1141. Wynik naboru na stanowisko: inspektor w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (WBZK.I.3)
  Wyświetleń: 516
 1142. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (WSOC.VI.2)
  Wyświetleń: 516
 1143. ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 2 listopada 2020 r., pod nazwą „Zapytanie ofertowe/ogłoszenie o zamówieniu na realizację zamówienia: „Wykonanie instalacji elektrycznej dla pomieszczenia serwerowni w budynku Delegatury Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego
  Wyświetleń: 516
 1144. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 26 września 2023 r. w sprawie ustalenia wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych w województwie kujawsko-pomorskim
  Wyświetleń: 515
 1145. ogłoszenie o naborze na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (WSOC.V.4), 2 etaty
  Wyświetleń: 515
 1146. Decyzja Nr 5/2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu WIR.II.747.2.1.2022.DK
  Wyświetleń: 513
 1147. Ogłoszenie o naborze z dnia 08.09.2022 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Biurze Finansowo-Inwestycyjnym BFI.III.3
  Wyświetleń: 513
 1148. Informacja o wydanej decyzji z dnia 4 marca 2022 r.
  Wyświetleń: 511
 1149. Ogłoszenie o naborze z dnia 10.03.2023 r. na stanowisko: dyspozytor medyczny w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (DM), 2 etaty
  Wyświetleń: 511
 1150. Ogłoszenie Wojewody Kujawsko – Pomorskiego o możliwości realizacji zadania publicznego dotyczącego pomocy na rzecz obywateli Ukrainy
  Wyświetleń: 511
 1151. Wynik naboru na stanowisko: psycholog w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
  Wyświetleń: 511
 1152. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 15 marca 2022 r. WIR.II.746.1.48.2021.JG
  Wyświetleń: 509
 1153. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej (WPS.I.5)
  Wyświetleń: 508
 1154. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Biurze Finansowo-Inwestycyjnym (BFI.I.9)
  Wyświetleń: 507
 1155. Wynik naboru na stanowisko: główny specjalista w Zespole Bezpieczeństwa Informacji i Informatyki
  Wyświetleń: 506
 1156. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Biurze Finansowo-Inwestycyjnym (BFI.I.9)
  Wyświetleń: 506
 1157. Ogłoszenie o naborze z dnia 23.01.2023 r. na stanowisko: dyspozytor medyczny w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
  Wyświetleń: 505
 1158. Ogłoszenie o naborze z dnia 26.10.2022 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej (WPS.VIII.4)
  Wyświetleń: 505
 1159. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa (WIR.V.3, 2 etaty))
  Wyświetleń: 505
 1160. Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dot. Przebudowa i rozbudowa linii kolejowej nr 207 od km 1+007 do km 18+897 wraz z urządzeniami towarzyszącymi dla projektu pn.: „Rewitalizacja linii kolejowej nr 207 na odcinku Toruń Wschodni – Chełmża”, WIR.I.7840.6.24.2021.AP
  Wyświetleń: 504
 1161. Prezydent miasta Bydgoszczy przekazuje wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie przetargowym
  Wyświetleń: 504
 1162. Wynik naboru na stanowisko: główny specjalista w Zespole Bezpieczeństwa Informacji i Informatyki
  Wyświetleń: 504
 1163. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Finansów i Budżetu (WFB.III.2)
  Wyświetleń: 504
 1164. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej (WPS.VIII.7)
  Wyświetleń: 503
 1165. Wynik naboru na stanowisko: starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości (WSPN.II.6)
  Wyświetleń: 503
 1166. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 6 lipca 2022 r. WIR.V.7820.5.2022.JB
  Wyświetleń: 502
 1167. Ogłoszenie o naborze z dnia 04.11.2022 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej (WPS.III.3)
  Wyświetleń: 502
 1168. Informacja o wydaniu decyzji Nr sprawy: WIR.I.7840.8.6.2021.AP
  Wyświetleń: 501
 1169. Ogłoszenie o naborze z dnia 22.02.2023 r. na stanowisko: starszy księgowy w Biurze Finansowo-Inwestycyjnym (BFI.I.5)
  Wyświetleń: 501
 1170. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki  w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (WSOC.VI.2 2 etaty)
  Wyświetleń: 501
 1171. Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę
  Wyświetleń: 500
 1172. Ogłoszenie o naborze z dnia 13.03.2023 r. na stanowisko: starszy inspektor w Wydziale Koordynacji Świadczeń Delegatura Urzędu w Toruniu
  Wyświetleń: 500
 1173. Starosta Brodnicki przekazuje nieruchomości do oddania w dzierżawę
  Wyświetleń: 500
 1174. z dnia 12 października 2021 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 5/2021
  Wyświetleń: 499
 1175. z dnia 23 kwietnia 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.747.4.1.2021.EP
  Wyświetleń: 499
 1176. ogłoszenie o naborze na stanowisko: informatyk w Zespole Bezpieczeństwa Informacji i Informatyki (ZBII.V.3), 2 etaty
  Wyświetleń: 498
 1177. ogłoszenie o naborze w ramach Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa”-edycja 2022
  Wyświetleń: 498
 1178. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Delegatury Urzędu we Włocławku (WPS.DW.III.3)
  Wyświetleń: 498
 1179. OBWIESZCZENIE z dnia 8 czerwca 2022 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej WIR.V.7820.4.2022.KS
  Wyświetleń: 497
 1180. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Nadzoru i Kontroli Delegatury Urzędu we Włocławku (WNK.DW)
  Wyświetleń: 497
 1181. WIR.II.746.1.35.2021.ML z dnia 22 października 2021 r.
  Wyświetleń: 496
 1182. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Biurze Finansowo-Inwestycyjnym (BFI.I.8)
  Wyświetleń: 496
 1183. Wynik naboru na stanowisko: główny specjalista w Zespole Bezpieczeństwa Informacji i Informatyki
  Wyświetleń: 495
 1184. Wynik naboru na stanowisko: informatyk w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
  Wyświetleń: 493
 1185. Wynik naboru na stanowisko: inspektor w Biurze Wojewody (BW.I.2)
  Wyświetleń: 493
 1186. Ogłoszenie o naborze z dnia 27 marca 2023 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej (WPS.VIII.6)
  Wyświetleń: 492
 1187. z dnia 1 grudnia 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.51.2021.ML
  Wyświetleń: 492
 1188. decyzja nr 25/Tz/2021 z dnia 31 maja 2021 r
  Wyświetleń: 491
 1189. z dnia 28 września 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.40.2021.ML
  Wyświetleń: 491
 1190. decyzja 43/Tz/2021 z dnia 30 września 2021 r.
  Wyświetleń: 489
 1191. WIR.II.746.1.46.2021.ML z dnia 11 stycznia 2022 r.
  Wyświetleń: 489
 1192. wykaz dla nieruchomości Skarbu Państwa , położonej przy ul. Franciszka Kiedrowskiego : dz.28, obr. 437
  Wyświetleń: 489
 1193. Materiały przygotowane przez MRiPS dot. Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2022-2029
  Wyświetleń: 488
 1194. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Biurze Finansowo-Inwestycyjnym (BFI.I.10)
  Wyświetleń: 488
 1195. Ogłoszenie o naborze z dnia 02.03.2023 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa (WIR.IV.4)
  Wyświetleń: 487
 1196. WIR.II.746.1.47.2021.ML z dnia 29 listopada 2021 r.
  Wyświetleń: 487
 1197. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej (WPS.I.4)
  Wyświetleń: 483
 1198. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Biurze Finansowo-Inwestycyjnym (BFI.II.7)
  Wyświetleń: 481
 1199. Ogłoszenie o naborze z dnia 24.11.2022 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Biurze Finansowo-Inwestycyjnym (BFI.II.7)
  Wyświetleń: 480
 1200. Wynik naboru na stanowisko: informatyk w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
  Wyświetleń: 479
 1201. Ogłoszenie o naborze z dnia 15.12.2022 r. na stanowisko: informatyk w Zespole Bezpieczeństwa Informacji i Informatyki (ZBII.V.3)
  Wyświetleń: 478
 1202. Ogłoszenie o naborze z dnia 23.08.2022 r. na stanowisko: starszy inspektor wojewódzki - zastępstwo w Woj. Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej WIGK.I.5
  Wyświetleń: 478
 1203. obwieszczenie Wojewody Warmińsko – Mazurskiego, dotyczącego wszczęcia postepowania w sprawie wydania decyzji nr 10/21 z dnia 01.07.2021 r. zmieniającej decyzję 11/20 z dnia 29.06.2020 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: „Budowa obwodnicy Nowego Miasta Lubawskiego w ciągu drogi krajowej nr 15 Etap II”
  Wyświetleń: 477
 1204. Ogłoszenie Starosty Rypińskiego
  Wyświetleń: 476
 1205. WIR.II.746.1.37.2021.ML z dnia 28 października 2021 r.
  Wyświetleń: 476
 1206. wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze zamiany, na którym umieszczono nieruchomość położoną w Grudziądzu przy ul. Szosa Toruńska, oznaczoną jako działki nr 3/19 i nr 3/20
  Wyświetleń: 474
 1207. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej (WPS.VIII.4)
  Wyświetleń: 474
 1208. Ogłoszenie o naborze z dnia 27.07.2023 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Finansów i Budżetu (WFB.I.7)
  Wyświetleń: 473
 1209. Wynik naboru na stanowisko - inspektor wojewódzki w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej
  Wyświetleń: 472
 1210. Informacja o wydaniu decyzji Nr sprawy: WIR.I.7840.8.8.2021.MO
  Wyświetleń: 471
 1211. z dnia 27 września 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.28.2021.ML
  Wyświetleń: 471
 1212. Wynik naboru z dnia 26 października 2021 roku na 3 stanowiska pracy: dyspozytor medyczny w WBZK
  Wyświetleń: 470
 1213. [NIEAKTUALNE] Aktualizacja wzorów dot. Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2022-2029
  Wyświetleń: 469
 1214. Wynik naboru na stanowisko - inspektor wojewódzki w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa (WIR.V.3, 2 etaty)
  Wyświetleń: 469
 1215. ogłoszeni o naborze na stanowisko: dyspozytor medyczny w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (WBZK.DM) – 4 etaty
  Wyświetleń: 468
 1216. Ogłoszenie o przetargu - ul. Marii Konopnickiej Bydgoszcz
  Wyświetleń: 468
 1217. STAROSTA ŻNIŃSKI ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w obrębie Krotoszyn, gmina Barcin, stanowiącej własność Skarbu Państwa
  Wyświetleń: 468
 1218. WIR.I.7840.2.62.2020.AP - informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę
  Wyświetleń: 468
 1219. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 13 kwietnia 2022 r. WIR.II.747.2.1.2022.DK
  Wyświetleń: 467
 1220. PETYCJE
  Wyświetleń: 467
 1221. z dnia 22 września 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.49.2021.JB
  Wyświetleń: 467
 1222. Ogłoszenie o naborze z dnia 11.10.2022 r. na stanowisko: starszy inspektor wojewódzki w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej (WIGK.I.5, zastępstwo)
  Wyświetleń: 466
 1223. Ogłoszenie o naborze z dnia 13.12.2022 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Finansów i Budżetu (WFB.III.2)
  Wyświetleń: 466
 1224. WYKAZ dotyczący sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa
  Wyświetleń: 466
 1225. WIR.II.746.1.52.2021.ML z dnia 26 stycznia 2022 r.
  Wyświetleń: 465
 1226. Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę z dnia 8 kwietnia 2022 r. WIR.I.7840.2.3.2022.MO
  Wyświetleń: 464
 1227. ogłoszenia o naborze z dnia 25 stycznia 2023 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Finansów i Budżetu (WFB.II.2)
  Wyświetleń: 464
 1228. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej (WPS.III.3 Bydgoszcz)
  Wyświetleń: 464
 1229. z dnia 9 listopada 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.42.2021.JB
  Wyświetleń: 464
 1230. Informacja o wynikach konkursu ofert na realizację zadań publicznych w obszarze pomocy społecznej w 2022 r.
  Wyświetleń: 463
 1231. ustawa z dnia 14 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw
  Wyświetleń: 463
 1232. WIR.II.746.1.56.2021.ML z dnia 13 stycznia 2022 r
  Wyświetleń: 463
 1233. z dnia 23 września 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.45.2021.ML
  Wyświetleń: 463
 1234. Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa, przeznaczonej do użyczenia, położonej przy ul. Witebskiej 2b
  Wyświetleń: 462
 1235. z dnia 2 grudnia 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.58.2021.EP
  Wyświetleń: 462
 1236. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 22 marca 2022 r. WIR.II.747.2.4.2021.EP
  Wyświetleń: 461
 1237. WIR.II.746.1.65.2021.ML z dnia 13 stycznia 2022 r.
  Wyświetleń: 461
 1238. z dnia 4 stycznia 2022 r. WIR.V.7820.19.2020.KS
  Wyświetleń: 461
 1239. Obwieszczenie o wydanej decyzji WIR.II.746.1.55.2021.JB
  Wyświetleń: 460
 1240. Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 lutego 2022 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 460
 1241. Ogłoszenie o naborze z dnia 02.03.2023 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Zdrowia K-P CZP (WZ.III.3)
  Wyświetleń: 460
 1242. WIR.II.746.1.32.2021.ML z dnia 12 stycznia 2022 r.
  Wyświetleń: 460
 1243. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej (WPS.I.4)
  Wyświetleń: 460
 1244. z dnia 15 grudnia 2021 r. WIR.I.7840.9.9.2021.AP (Z)
  Wyświetleń: 460
 1245. Wynik naboru na stanowisko: starszy inspektor wojewódzki w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej (WIGK.I.5 – zastępstwo)
  Wyświetleń: 459
 1246. Ogłoszenie o naborze z dnia 14.04.2023 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Nadzoru i Kontroli (WNK.V.2)
  Wyświetleń: 458
 1247. WIR.II.746.1.52.2021.ML z dnia 12 stycznia 2022 r
  Wyświetleń: 458
 1248. Ogłoszenie o naborze z dnia 27.06.2023 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej (WPS.I.4)
  Wyświetleń: 456
 1249. Wynik naboru na stanowisko: inspektor w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (WSOC.II.1)
  Wyświetleń: 455
 1250. z dnia 24 listopada 2021 r. WIR.V.7820.17.2020.AW
  Wyświetleń: 455
 1251. decyzja Nr 42/2021 z dnia 24 czerwca 2021 r.
  Wyświetleń: 454
 1252. Informacja o działaniach podejmowanych wobec Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w 2021 roku przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową
  Wyświetleń: 454
 1253. Informacja o wydaniu decyzji Nr sprawy: WIR.I.7840.8.7.2021.MO
  Wyświetleń: 453
 1254. Ogłoszenie o dodatkowym naborze w ramach Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Centra opiekuńczo-mieszkalne”
  Wyświetleń: 453
 1255. WIR.II.746.1.54.2021.ML z dnia 14 stycznia 2022 r.
  Wyświetleń: 453
 1256. Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości przy ul. Lewińskiego
  Wyświetleń: 452
 1257. Wynik naboru na stanowisko: psycholog w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (WBZK.VIII.3)
  Wyświetleń: 451
 1258. z dnia 17 listopada 2021 r. WIR.I.7840.9.2.2021.MO (D)
  Wyświetleń: 451
 1259. AKTUALIZACJA podziału środków na jednostki samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację w 2023 r. Programu "Opieka wytchnieniowa"
  Wyświetleń: 450
 1260. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 15 marca 2022 r. WIR.II.746.1.58.2020.JG
  Wyświetleń: 450
 1261. Ogłoszenie o naborze z dnia 27.02.2024 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa (WIR.III.2)
  Wyświetleń: 450
 1262. Ogłoszenie o naborze z dnia 31.08.2023 r. na stanowisko: starszy specjalista w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa (WIR.I.3)
  Wyświetleń: 449
 1263. WIR.II.746.1.56.2021.ML z dnia 17 listopada 2021 r.
  Wyświetleń: 448
 1264. decyzja z dnia 30 grudnia 2021 r.
  Wyświetleń: 447
 1265. Ogłoszenie I o przetargu - ul. Bronikowskiego Bydgoszcz
  Wyświetleń: 446
 1266. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 31 marca 2022 r. WIR.II.747.3.1.2021.EP
  Wyświetleń: 444
 1267. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 21 czerwca 2022 r. WIR.V.7820.12.2021.KS
  Wyświetleń: 443
 1268. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 5 stycznia 2023 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej WIR.V.7820.5.2022.JB
  Wyświetleń: 441
 1269. Wyniki naboru wniosków w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023
  Wyświetleń: 441
 1270. Ogłoszenie o naborze z dnia 09.11.2022 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Finansów i Budżetu Delegatura Włocławek (WFB.III.4.DW)
  Wyświetleń: 440
 1271. z dnia 23 listopada 2021 r. Znak sprawy: WIR.V.7820.9.2021.MT
  Wyświetleń: 440
 1272. Ogłoszenie o naborze z dnia 22.02.2023 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Finansów i Budżetu (WFB.III.2)
  Wyświetleń: 439
 1273. Ogłoszenie Starosty Żnińskiego
  Wyświetleń: 439
 1274. Ogłoszenie o naborze z dnia 31.10.2022 r. na stanowisko: psycholog w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (WBZK.VIII.3)
  Wyświetleń: 438
 1275. WIR.II.746.1.45.2021.ML z dnia 25 listopada 2021 r
  Wyświetleń: 438
 1276. z dnia 21 stycznia 2022 r. WIR.I.7840.9.4.2021.MB (Z)
  Wyświetleń: 438
 1277. Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej
  Wyświetleń: 438
 1278. Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę
  Wyświetleń: 437
 1279. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 21 kwietnia 2022 r. WIR.II.747.2.7.2021.EP
  Wyświetleń: 437
 1280. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 29 marca 2022 r. WIR.V.7820.4.2022.KS
  Wyświetleń: 437
 1281. Petycja z 10.02.2022 r. w sprawie młodzieżowych rad gmin
  Wyświetleń: 437
 1282. Wojewódzki Zespół do spraw Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi
  Wyświetleń: 437
 1283. Wynik naboru na stanowisko: starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości (WSPN.I.2)
  Wyświetleń: 437
 1284. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 21 kwietnia 2022 r. WIR.II.747.2.2.2022.EP
  Wyświetleń: 436
 1285. WIR.II.746.1.37.2021.ML z dnia 25 listopada 2021 r.
  Wyświetleń: 436
 1286. Wynik naboru na stanowisko: w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (WSOC.VI.2)
  Wyświetleń: 436
 1287. z dnia 17 grudnia 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.45.2021.ML
  Wyświetleń: 436
 1288. z dnia 9 grudnia 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.36.2020.EP
  Wyświetleń: 436
 1289. Ogłoszenie Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 13 września 2023 roku o możliwości realizacji zadania publicznego dotyczącego pomocy na rzecz obywateli Ukrainy
  Wyświetleń: 435
 1290. z dnia 27 września 2021 r.Znak sprawy: WIR.II.746.1.26.2021.ML
  Wyświetleń: 432
 1291. WIR.II.746.1.52.2020.ML z dnia 21 października 2021 r.
  Wyświetleń: 431
 1292. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Finansów i Budżetu (WFB.III.2)
  Wyświetleń: 431
 1293. Ogłoszenie o naborze z dnia 07.11.2022 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Finansów i Budżetu (WFB.II.2)
  Wyświetleń: 429
 1294. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej (WPS.III.3)
  Wyświetleń: 429
 1295. Ogłoszenie o naborze z dnia 11.01.2023 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (WSOC.V.4) zastępstwo
  Wyświetleń: 428
 1296. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 25 marca 2022 r. WIR.II.746.1.7.2022.JB
  Wyświetleń: 427
 1297. Informacja o wydaniu decyzji Nr sprawy: WIR.I.7840.8.10.2021.PK
  Wyświetleń: 426
 1298. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 10 czerwca 2022 r. WIR.II.747.2.7.2021.EP
  Wyświetleń: 426
 1299. z dnia 10 sierpnia 2022 r. Znak sprawy: WIR.V.7820.7.2022.KS
  Wyświetleń: 426
 1300. Wynik naboru na stanowisko: kierownik oddziału w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa (WIR.IX.1)
  Wyświetleń: 425
 1301. Ogłoszenie o naborze z dnia 18.07.2023 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa (WIR.V.3)
  Wyświetleń: 424
 1302. wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (WSOC.V.4.7) – zastępstwo
  Wyświetleń: 425
 1303. Ogłoszenie o naborze z dnia 04.11.2022 r. na stanowisko: starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości Delegatura Urzędu w Toruniu (WSPN.DT.3)
  Wyświetleń: 422
 1304. Ogłoszenie o naborze z dnia 09.12.2022 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Biurze Finansowo-Inwestycyjnym (BFI.I.9)
  Wyświetleń: 422
 1305. ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 24 września 2020 r., pod nazwą „Zapytanie ofertowe/ogłoszenie o zamówieniu na realizację zamówienia: „Opracowanie dokumentacji Programu funkcjonalno-użytkowego (PFU) oraz opracowania wartości kosztorysowej
  Wyświetleń: 422
 1306. ogłoszenie o naborze na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (WSOC.V.4.1) zastępstwo
  Wyświetleń: 421
 1307. Ogłoszenie Prezydenta Miasta Bydgoszczy - wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego do podmiotów zajmujących się przesyłaniem i dystrybucją energii elektrycznej.
  Wyświetleń: 421
 1308. Ogłoszenie Starosty Inowrocławskiego
  Wyświetleń: 421
 1309. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (WSOC.V.4)
  Wyświetleń: 421
 1310. Ogłoszenie o naborze z dnia 26.04.2023 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Finansów i Budżetu (WFB.I.7)
  Wyświetleń: 420
 1311. Farmaceuci
  Wyświetleń: 419
 1312. ZAPYTANIE OFERTOWE/OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU z dnia 06 października 2020 r., pod nazwą Zaproszenie do złożenia oferty na realizację zamówienia dotyczącego dostawy masek filtrujących na potrzeby Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.
  Wyświetleń: 419
 1313. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 1 lipca 2022 r. WIR.I.7840.12.7.2022.PK/MO
  Wyświetleń: 418
 1314. z dnia 26 października 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.41.2021.JB
  Wyświetleń: 418
 1315. ogłoszenie o naborze na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej (WIGK.I.3)
  Wyświetleń: 417
 1316. Ogłoszenie o naborze z dnia 04.11.2022 r. na stanowisko: starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości (WSPN.IV.8)
  Wyświetleń: 417
 1317. z dnia 17 grudnia 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.43.2021.JB
  Wyświetleń: 417
 1318. Wynik naboru na stanowisko: referent w Wydziale Koordynacji Świadczeń Delegatura Urzędu w Toruniu (WKŚ.DT.IV.2, 2 etaty)
  Wyświetleń: 416
 1319. Informacja o wydaniu decyzji Nr sprawy: WIR.I.7840.8.5.2021.AP
  Wyświetleń: 415
 1320. Udostępnienie treści decyzji Nr 7/2022 z dnia 1 lipca 2022 r.
  Wyświetleń: 415
 1321. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej (WPS.VIII.4)
  Wyświetleń: 415
 1322. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Zdrowia (WZ.IV.4)
  Wyświetleń: 414
 1323. z dnia 18 listopada 2021 r. Znak sprawy: WIR.V.7820.15.2021.MT
  Wyświetleń: 414
 1324. Wynik naboru na stanowisko: główny specjalista w Zespole Bezpieczeństwa Informacji i Informatyki
  Wyświetleń: 413
 1325. z dnia 18 maja 2022 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.19.2022.ML
  Wyświetleń: 413
 1326. decyzja nr 3/022 z dnia 14 stycznia 2022 r.
  Wyświetleń: 412
 1327. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa (WIR.V.3)
  Wyświetleń: 412
 1328. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej (WPS.VIII.5)
  Wyświetleń: 412
 1329. z dnia 16 listopada 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.36.2021.ML
  Wyświetleń: 412
 1330. z dnia 19 maja 2022 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.11.2022.ML
  Wyświetleń: 412
 1331. decyzja nr 45.tz.2021 z dnia 5.10.2021 r.
  Wyświetleń: 410
 1332. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 28 marca 2022 r. WIR.II.747.2.5.2021.EP
  Wyświetleń: 410
 1333. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 20 września 2022 r. WIR.II.747.2.1.2022.DK
  Wyświetleń: 410
 1334. WIR.II.746.1.34.2021.ML z dnia 24 listopada 2021 r.
  Wyświetleń: 410
 1335. z dnia 29 października 2021 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 410
 1336. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do przekazania w drodze darowizny - STAROSTA RYPIŃSKI
  Wyświetleń: 409
 1337. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Nadzoru i Kontroli (WNK.III.2, 2 etaty)
  Wyświetleń: 409
 1338. Wynik naboru na stanowsko: starszy inspektor wojewódzki w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej (WIGK.I.5 – zastępstwo).
  Wyświetleń: 409
 1339. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 9 września 2022 r. WIR.II.746.1.25.2022.ML
  Wyświetleń: 408
 1340. z dnia 16 listopada 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.49.2021.JB
  Wyświetleń: 408
 1341. WIR.II.746.1.36.2021.ML z dnia 27 października 2021 r.
  Wyświetleń: 407
 1342. WIR.II.746.1.39.2021.ML z dnia 29 listopada 2021 r.
  Wyświetleń: 407
 1343. Obwieszczenie o decyzji nr. 11/2022 z dnia 24 lutego 2022 r.
  Wyświetleń: 406
 1344. Ogłoszenie o naborze z dnia 03.04.2023 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (WSOC.V.4)
  Wyświetleń: 406
 1345. Postępowanie kwalifikacyjne dla farmacji aptecznej – wiosna 2023 r.
  Wyświetleń: 405
 1346. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (WSOC.V.4)
  Wyświetleń: 405
 1347. Wyniki naboru wniosków w ramach Programu „Centra opiekuńczo-mieszkalne” finansowanego z Funduszu Solidarnościowego
  Wyświetleń: 405
 1348. wynik naboru na stanowisko: starszy inspektor w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (WSOC.I.4), 2 etaty
  Wyświetleń: 404
 1349. decyzja z dnia 30 grudnia 2021 r.
  Wyświetleń: 403
 1350. WIR.II.746.1.53.2021.ML z dnia 24 listopada 2021 r
  Wyświetleń: 403
 1351. z dnia 21 marca 2022 r. o przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej w 2022 r.
  Wyświetleń: 403
 1352. Z dnia 23 sierpnia 2022 r. Znak sprawy: WIR.I.7840.12.7.2022.PK - Obwieszczenie
  Wyświetleń: 403
 1353. decyzja z dnia 30 grudnia 2021 r. WIR.I.7840.8.9.2021.PK
  Wyświetleń: 402
 1354. Obwiesczenie z dnia 31 grudnia 2021 r.
  Wyświetleń: 402
 1355. Informacja o wydaniu decyzji Nr sprawy: WIR.I.7840.8.4.2021.JM
  Wyświetleń: 401
 1356. Informacja o wydaniu decyzji Nr sprawy: WIR.I.7840.8.9.2021.PK
  Wyświetleń: 400
 1357. Ogłoszenie o naborze na stanowisko – dyspozytor medyczny do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
  Wyświetleń: 400
 1358. PREZYDENT MIASTA BYDGOSZCZY ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa.
  Wyświetleń: 400
 1359. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 22 marca 2022 r. WIR.II.746.1.64.2021.ML
  Wyświetleń: 399
 1360. Ogłoszenie o naborze z dnia 16.11.2022 r. na stanowisko: starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości Delegatura Toruń (WSPN.DT.5)
  Wyświetleń: 399
 1361. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 5 września 2022 r. WIR.V.7820.9.2022.JB
  Wyświetleń: 398
 1362. Ogłoszneie Starosty Nakielskiego
  Wyświetleń: 395
 1363. z dnia 17 grudnia 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.44.2021.JB
  Wyświetleń: 395
 1364. Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę WIR.I.7840.2.19.2022.MO
  Wyświetleń: 392
 1365. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 15 marca 2022 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 392
 1366. Ogłoszenie o naborze z dnia 18.01.2023 r. na stanowisko: starszy inspektor wojewódzki w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej
  Wyświetleń: 392
 1367. decyzja z dnia 30 grudnia 2021 r.
  Wyświetleń: 391
 1368. Publicznej odpowiedzi na zapytanie w sprawie zapytania ofertowego na dostawę paczek świątecznych dla dzieci pracowników Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy z dnia 09.11.2021 r
  Wyświetleń: 391
 1369. Obwieszczenie z dnia 21 grudnia 2021 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej WIR.V.7820.13.2021.KS
  Wyświetleń: 390
 1370. WIR.II.746.1.59.2021.ML z dnia 25 stycznia 2022 r.
  Wyświetleń: 389
 1371. z dnia 15 grudnia 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.42.2021.JB
  Wyświetleń: 389
 1372. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 5 maja 2022 r. WIR.II.747.1.1.2022.JS
  Wyświetleń: 388
 1373. WIR.II.746.1.46.2021.ML z dnia 25 stycznia 2022 r.
  Wyświetleń: 388
 1374. z dnia 15 grudnia 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.38.2021.ML
  Wyświetleń: 388
 1375. Ogłoszenie o konkursie "Od zależności ku samodzielności" edycja 2023
  Wyświetleń: 387
 1376. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (WSOC.V.4)
  Wyświetleń: 387
 1377. z dnia 16 listopada 2021 r.Znak sprawy: WIR.II.746.1.35.2021.ML
  Wyświetleń: 386
 1378. Ogłoszenie o naborze z dnia 04.11.2022 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Delegatura Włocławek (WPS.III.3.DW)
  Wyświetleń: 385
 1379. Ogłoszenie o naborze z dnia 07.04.2023 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa (WIR.III.2)
  Wyświetleń: 385
 1380. Zawiadomienie z dnia 19 stycznia 2022 r.
  Wyświetleń: 385
 1381. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 12 lipca 2022 r. WIR.II.747.3.1.2022.EP
  Wyświetleń: 384
 1382. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 13 maja 2022 r. WIR.I.7840.3.10.2022.AP (D)
  Wyświetleń: 383
 1383. Ogłoszenie Wojewody Kujawsko – Pomorskiego o możliwości realizacji zadania publicznego dotyczącego pomocy na rzecz obywateli Ukrainy
  Wyświetleń: 383
 1384. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej (WPS.III.3)
  Wyświetleń: 383
 1385. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 24 marca 2022 r. WIR.II.746.1.2.2022.ML
  Wyświetleń: 382
 1386. Ogłoszenie o naborze z dnia 13.12.2022 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Finansów i Budżetu (WFB.II.2)
  Wyświetleń: 382
 1387. z dnia 25 listopada 2021 r. Znak sprawy: WIR.V.7820.11.2021.JB
  Wyświetleń: 380
 1388. z dnia 26 października 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.48.2021.JG
  Wyświetleń: 380
 1389. z dnia 13 czerwca 2022 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.5.2022.ML
  Wyświetleń: 380
 1390. Zarządzenie Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 7 kwietnia 2022
  Wyświetleń: 380
 1391. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 6 maja 2022 r. WIR.II.747.2.1.2022.DK
  Wyświetleń: 379
 1392. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 24 marca 2022 r. WIR.V.7821.17.2021.MT
  Wyświetleń: 377
 1393. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 23 marca 2022 r. WIR.II.746.1.1.2022.ML
  Wyświetleń: 377
 1394. Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę - WIR.I.7840.6.14.2021.MB
  Wyświetleń: 376
 1395. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 9 czerwca 2022 r. WIR.II.746.1.2.2022.ML
  Wyświetleń: 375
 1396. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 1 czerwca 2022 r. WIR.II.747.3.1.2022.EP
  Wyświetleń: 375
 1397. Ogłoszenie o naborze z dnia 31.05.2023 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (WSOC.V.4.7) zastępstwo
  Wyświetleń: 374
 1398. Ogłoszenie wyników pierwszego naboru Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2022-2029.
  Wyświetleń: 374
 1399. PREZYDENT MIASTA WŁOCŁAWEK ogłasza I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa.
  Wyświetleń: 374
 1400. Wynik naboru na stanowisko: sekretarka/sekretarz w Biurze Wojewody (BW.II)
  Wyświetleń: 374
 1401. Ogłoszenie Starosty Bydgoskiego - Wykaz przeznaczonych do oddania w najem lokali mieszkaniowych - Koronowo ul. Krasickiego 20
  Wyświetleń: 371
 1402. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej –dostawa paczek świątecznych dla dzieci pracowników Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy
  Wyświetleń: 371
 1403. Ogłoszenie o naborze z dnia 26.04.2023 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej (WIGK.I.3)
  Wyświetleń: 370
 1404. Ogłoszenie o naborze z dnia 31.05.2023 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (WSOC.V.4), 2 etaty
  Wyświetleń: 370
 1405. Udostępnienie treści decyzji z dnia 13 maja 2022 r. WIR.I.7840.3.10.2022.AP
  Wyświetleń: 369
 1406. Wynik naboru na stanowisko: starszy inspektor wojewódzki w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej (WIGK.I.5 - zastępstwo)
  Wyświetleń: 369
 1407. z dnia 22 czerwca 2021 r. Dotyczy sprawy: WIR.II.746.1.60.2020.JB
  Wyświetleń: 369
 1408. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 30 czerwca 2022 r. WIR.II.746.1.25.2022.ML
  Wyświetleń: 368
 1409. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 7 kwietnia 2022 r. WIR.II.746.1.6.2022.ML
  Wyświetleń: 368
 1410. Ogłoszenie o naborze z dnia 20.02.2023 r. na stanowisko: strażnik w Państwowej Straży Łowieckiej w Bydgoszczy
  Wyświetleń: 368
 1411. WYPŁATA Karta Polaka
  Wyświetleń: 368
 1412. z dnia 15 grudnia 2021 r Znak sprawy: WIR.II.746.1.41.2021.JB
  Wyświetleń: 368
 1413. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Biurze Finansowo-Inwestycyjnym (BFI.II.7)
  Wyświetleń: 367
 1414. decyzja z dnia 30 grudnia 2021 r. WIR.I.7840.8.10.2021.PK
  Wyświetleń: 366
 1415. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 28 marca 2022 r. WIR.I.7840.3.10.2022.AP (Z)
  Wyświetleń: 366
 1416. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 13 kwietnia 2022 r. WIR.II.747.2.3.2022.EP
  Wyświetleń: 366
 1417. Udostępnienie treści decyzji WIR.I.7840.2.18.2022.AP
  Wyświetleń: 365
 1418. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 2 czerwca 2022 r. WIR.II.747.1.1.2022.JS
  Wyświetleń: 364
 1419. z dnia 13 maja 2022 r. Znak sprawy: WIR.II.747.4.1.2021.EP
  Wyświetleń: 364
 1420. Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę WIR.I.7840.3.11.2022.MB
  Wyświetleń: 363
 1421. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 29 kwietnia 2022 r. WIR.II.746.1.57.2021.ML
  Wyświetleń: 363
 1422. Ogłoszenie o naborze z dnia 28.10.2022 r. na stanowisko: informatyk w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (WBZK.I.5)
  Wyświetleń: 363
 1423. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 28 marca 2022 r. z dnia 28 marca 2022 r.
  Wyświetleń: 362
 1424. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 2 sierpnia 2022 r. WIR.I.7840.14.8.2022.MB (Z)
  Wyświetleń: 362
 1425. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 26 maja 2022 r. WIR.II.746.1.1.2022.ML
  Wyświetleń: 362
 1426. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 15 września 2022 r. WIR.I.7840.14.6.2022.MB (D)
  Wyświetleń: 361
 1427. STAROSTA ŻNIŃSKI - wykazy najmu nieruchomości z dnia 26 maja 2022 r.
  Wyświetleń: 361
 1428. z dnia 3 stycznia 2022 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.60.2021.ML
  Wyświetleń: 361
 1429. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 12 kwietnia 2022 r. WIR.II.746.1.10.2022.ML
  Wyświetleń: 360
 1430. Utrata lub nieuprawnione wykorzystanie dokumentu paszportowego
  Wyświetleń: 360
 1431. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 29 czerwca 2022 r. WIR.II.746.1.21.2022.ML
  Wyświetleń: 359
 1432. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 23 marca 2022 r. WIR.II.746.1.5.2022.ML
  Wyświetleń: 358
 1433. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 26 maja 2022 r. WIR.II.746.1.5.2022.ML
  Wyświetleń: 358
 1434. Ogłoszenie o naborze z dnia 02.06.2023 r. na stanowisko: dyspozytor medyczny w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (WBZK.DM), 2 etaty
  Wyświetleń: 358
 1435. Petycja z 6.12.2022 r. w sprawie relokacji planowanego przebiegu gazociągu
  Wyświetleń: 358
 1436. z dnia 3 listopada 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.55.2021.JB
  Wyświetleń: 358
 1437. z dnia 20 grudnia 2021 r Znak sprawy: WIR.II.746.1.47.2021.ML
  Wyświetleń: 358
 1438. decyzja nr 5/2022 z dnia 19 stycznia 2022 r.
  Wyświetleń: 357
 1439. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 27 maja 2022 r. WIR.II.746.1.15.2022.ML
  Wyświetleń: 357
 1440. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 9 czerwca 2022 r. WIR.I.7840.12.6.2022.MB (Z)
  Wyświetleń: 357
 1441. ogłoszenie o naborze na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (WSOC.V.4) – 2 etaty
  Wyświetleń: 357
 1442. z dnia 19 maja 2022 r. Znak sprawy: WIR.V.7820.12.2021.KS
  Wyświetleń: 357
 1443. z dnia 31 grudnia 2021 r. WIR.II.746.1.38.2021.ML
  Wyświetleń: 357
 1444. Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę WIR.I.7840.5.24.2021.MB
  Wyświetleń: 355
 1445. ogłoszenie o naborze na stanowisko: starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości (WSPN.I.3)
  Wyświetleń: 355
 1446. Wykaz, dot. sprzedaży w trybie przetargu ograniczonego działek Skarbu Państwa, ozn. nr 165/1 i 165/2 obr. 342 położonych przy ul.Fordońskiej.
  Wyświetleń: 355
 1447. Informacja o treści decyzji Nr 69/2022 z dnia 15 września 2022 r. WIR.I.7840.14.6.2022.MB
  Wyświetleń: 354
 1448. ogłoszenie o naborze na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej (WIGK.I.3)
  Wyświetleń: 354
 1449. Ogłoszenie o naborze z dnia 22.11.2023 r. na stanowisko: dyspozytor medyczny w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (WBZK.DM), 4 etaty
  Wyświetleń: 354
 1450. Wojewódzki Zespół do spraw Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi
  Wyświetleń: 354
 1451. z dnia 17 grudnia 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.49.2021.JB
  Wyświetleń: 354
 1452. decyzja z dnia 30 grudnia 2021 r. WIR.I.7840.8.8.2021.MO
  Wyświetleń: 353
 1453. Informacja o wydaniu decyzji WIR.I.7840.2.18.2022.AP
  Wyświetleń: 353
 1454. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 11 maja 2022 r. WIR.II.747.2.4.2022.DK
  Wyświetleń: 353
 1455. z dnia 17 grudnia 2021 r Znak sprawy: WIR.II.746.1.33.2021.ML
  Wyświetleń: 353
 1456. Centralny Rejestr Osób Uprawnionych do Wykonywania Zawodu Medycznego
  Wyświetleń: 352
 1457. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 5 lipca 2022 r. WIR.II.747.5.1.2022.DK
  Wyświetleń: 352
 1458. ogłoszenie o naborze na stanowisko: dyspozytor medyczny w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (WBZK), 4 etaty
  Wyświetleń: 352
 1459. Ogłoszenie o naborze z dnia 17.01.2022 r. na stanowisko - Inspektor wojewódzki w Wydziale Koordynacji Świadczeń Delegatura Urzędu w Toruniu BKO.II.210.8.2022 WKS.I.I-III.3 - 4 etaty
  Wyświetleń: 351
 1460. Ogłoszenie o naborze z dnia 06.04.2023 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Finansów i Budżetu (WFB.III.3)
  Wyświetleń: 350
 1461. Ogłoszenie o zatrudnieniu - Specjalista w Punkcie Informacyjno - Doradczym
  Wyświetleń: 349
 1462. Wynik naboru na stanowisko: inspektor w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzenia Kryzysowego (WBZK.VI.3)
  Wyświetleń: 348
 1463. Informacja o wydaniu decyzji Nr sprawy: WIR.I.7840.8.3.2021.MB
  Wyświetleń: 347
 1464. z dnia 10 stycznia 2022 r. WIR.I.7840.9.9.2021.AP (D)
  Wyświetleń: 347
 1465. Krajowy Plan Działań Przeciwko Handlowi Ludźmi na lata 2022-2024
  Wyświetleń: 346
 1466. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 27 kwietnia 2022 r. WIR.V.7821.15.2021.JB
  Wyświetleń: 346
 1467. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 7 czerwca 2022 r. WIR.II.746.1.9.2022.ML
  Wyświetleń: 346
 1468. Ogłoszenie o naborze z dnia 20.02.2023 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (WSOC.V.4.1) zastępstwo
  Wyświetleń: 346
 1469. Ogłoszenie o naborze z dnia 28.09.2023 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki do Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (WSOC.V.4.1) zastępstwo
  Wyświetleń: 346
 1470. z dnia 4 stycznia 2022 r. Znak sprawy: WIR.V.7821.14.2021.MT
  Wyświetleń: 346
 1471. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 25 maja 2022 r. WIR.II.747.2.3.2022.EP
  Wyświetleń: 345
 1472. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 12 kwietnia 2022 r. WIR.II.746.1.3.2022.ML
  Wyświetleń: 345
 1473. Ogłoszenie o naborze z dnia 22.02.2023 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Finansów i Budżetu (WFB.II.2)
  Wyświetleń: 345
 1474. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 6 października 2022 r. WIR.I.7840.14.1.2022.MB (D)
  Wyświetleń: 344
 1475. Ogłoszenie o naborze z dnia 26.04.2023 r. na stanowisko: starszy specjalista w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa (WIR.I.3)
  Wyświetleń: 344
 1476. Ulotki w języku angielskim, polskim, ukraińskim, wietnamskim i hiszpańskim
  Wyświetleń: 344
 1477. z dnia 19 maja 2022 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.62.2021.ML
  Wyświetleń: 344
 1478. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 1 lipca 2022 r. WIR.II.747.2.4.2022.DK
  Wyświetleń: 342
 1479. STAROSTA NAKIELSKI - Ogłoszenie z dnia 10 czerwca 2022 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 342
 1480. Ogłoszenie Starosty Włocławskiego - Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do zbycia w drodze zamiany - Kruszyn
  Wyświetleń: 341
 1481. z dnia 15 grudnia 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.39.2021.ML
  Wyświetleń: 341
 1482. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 20 czerwca 2022 r. WIR.II.747.2.1.2022.DK
  Wyświetleń: 340
 1483. Ogłoszenie Starosty Bydgoskiego w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa
  Wyświetleń: 340
 1484. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 28 kwietnia 2022 r. WIR.II.746.1.60.2021.ML
  Wyświetleń: 339
 1485. Ogłoszenie Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Bydgoszczy
  Wyświetleń: 338
 1486. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Biurze Finansowo-Inwestycyjnym (BFI.III.3)
  Wyświetleń: 338
 1487. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Finansów i Budżetu (WFB.III.2)
  Wyświetleń: 338
 1488. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 15 grudnia 2022 r. WIR.II.747.2.4.2022.DK
  Wyświetleń: 337
 1489. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 26 kwietnia 2022 r. WIR.II.746.1.4.2022.ML
  Wyświetleń: 336
 1490. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 27 maja 2022 r. WIR.V.7820.6.2022.MT
  Wyświetleń: 336
 1491. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 26 maja 2022 r. WIR.II.746.1.2.2022.ML
  Wyświetleń: 336
 1492. PREZYDENT MIASTA BYDGOSZCZY ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa.
  Wyświetleń: 335
 1493. Z dnia 11 lipca 2022 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.7.2022.ML
  Wyświetleń: 335
 1494. Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę z dnia 7 września 2022 r. WIR.I.7840.6.9.2022.MO
  Wyświetleń: 334
 1495. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO - POMORSKIEGO z dnia 25 maja 2022 r. WIR.II.746.1.64.2021.ML
  Wyświetleń: 334
 1496. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 27 czerwca 2022 r. WIR.II.746.1.8.2022.ML
  Wyświetleń: 334
 1497. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 28 grudnia 2022 r. WIR.V.7820.7.2022.KS
  Wyświetleń: 334
 1498. ogłoszenie o naborze na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Finansów i Budżetu (WFB.V.5)
  Wyświetleń: 334
 1499. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 8 czerwca 2022 r. WIR.II.746.1.1.2022.ML
  Wyświetleń: 333
 1500. Ogłoszenie o naborze z dnia 02.03.2023 r. na stanowisko: starszy specjalista w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa (WIR.I.3) zastępstwo
  Wyświetleń: 332
 1501. PREZYDENT MIASTA BYDGOSZCZY ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa.
  Wyświetleń: 332
 1502. z dnia 10 czerwca 2022 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.6.2022.ML
  Wyświetleń: 332
 1503. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 12 lipca 2022 r. WIR.II.746.1.4.2022.ML
  Wyświetleń: 331
 1504. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 29 kwietnia 2022 r. WIR.II.746.1.59.2021.ML
  Wyświetleń: 331
 1505. ogłoszenie o naborze na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Finansów i Budżetu (WFB.III.3)
  Wyświetleń: 331
 1506. Podstawowe zasady metodologiczne dotyczące oświadczeń o przyjęciu dofinansowania w programie „MALUCH+” 2022-2029
  Wyświetleń: 331
 1507. STAROSTA LIPNOWSKI - Wykaz nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa przeznaczonej do zbycia.
  Wyświetleń: 331
 1508. z dnia 11 lipca 2022 r. WIR.I.7840.12.6.2022.MB (D)
  Wyświetleń: 331
 1509. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 26 lipca 2022 r. WIR.V.7820.9.2022.JB
  Wyświetleń: 330
 1510. Udostępnienie treści decyzji z dnia 4 lipca 2022 r. WIR.I.7840.7.10.2022.AP
  Wyświetleń: 330
 1511. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Biurze Finansowo-Inwestycyjnym (BFI.I.12)
  Wyświetleń: 330
 1512. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 11 października 2022 r. WIR.I.7840.12.13.2022.MB (Z)
  Wyświetleń: 329
 1513. Ogłoszenie o naborze z dnia 31.05.2023 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Finansów i Budżetu (WFB.I.7)
  Wyświetleń: 329
 1514. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia - Starosta Lipnowski
  Wyświetleń: 329
 1515. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Finansów i Budżetu (WFB.III.2)
  Wyświetleń: 329
 1516. Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa położonej w obrębie Łowinek gmina Pruszcz przeznaczonado oddania w dzierżawę
  Wyświetleń: 328
 1517. Wykaz szkół, którym przyznano dotacje w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 "Aktywna Tablica" w 2022 r.
  Wyświetleń: 328
 1518. wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Finansów i Budżetu (WFB.V.5)
  Wyświetleń: 328
 1519. Wyniki naboru wniosków w ramach Programu „Centra opiekuńczo-mieszkalne” finansowanego z Funduszu Solidarnościowego
  Wyświetleń: 328
 1520. Wynik naboru na stanowisko: informatyk w Zespole Bezpieczeństwa Informacji i Informatyki (ZBII.V.3)
  Wyświetleń: 327
 1521. Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę WIR.I.7840.1.3.2022.PK
  Wyświetleń: 326
 1522. wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (WSOC.V.4.1) – zastępstwo
  Wyświetleń: 327
 1523. z dnia 17 maja 2022 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.16.2022.ML
  Wyświetleń: 326
 1524. decyzja Nr 45/2022 z dnia 11 lipca 2022 r.
  Wyświetleń: 325
 1525. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 13 lipca 2022 r. WIR.V.7821.2.2021.KS
  Wyświetleń: 325
 1526. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 2 sierpnia 2022 r. WIR.I.7840.14.7.2022.MB (Z)
  Wyświetleń: 325
 1527. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w obszarze pomocy społecznej
  Wyświetleń: 325
 1528. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 25 maja 2022 r. WIR.II.746.1.18.2022.ML
  Wyświetleń: 324
 1529. z dnia 18 maja 2022 r. Znak sprawy: WIR.V.7821.3.2022.MT
  Wyświetleń: 324
 1530. z dnia 10 sierpnia 2022 r. WIR.I.7840.14.4.2022.MB (Z)
  Wyświetleń: 324
 1531. z dnia 16 maja 2022 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.59.2021.ML
  Wyświetleń: 324
 1532. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 11 kwietnia 2022 r. WIR.II.746.1.9.2022.ML
  Wyświetleń: 323
 1533. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 20 września 2022 r. WIR.II.746.1.18.2022.ML
  Wyświetleń: 323
 1534. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 29 kwietnia 2022 r. WIR.II.746.1.62.2021.ML
  Wyświetleń: 323
 1535. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 6 maja 2022 r. WIR.II.746.1.12.2022.ML
  Wyświetleń: 322
 1536. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa (WIR.V.3)
  Wyświetleń: 322
 1537. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 8 czerwca 2022 r. WIR.II.746.1.23.2022.ML
  Wyświetleń: 321
 1538. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Delegatura Włocławek (WPS.III.3.DW)
  Wyświetleń: 321
 1539. Wynik naboru na stanowisko: starszy inspektor wojewódzki w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej (WIGK.I.5) – zastępstwo
  Wyświetleń: 319
 1540. PREZYDENT MIASTA BYDGOSZCZY ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa.
  Wyświetleń: 318
 1541. z dnia 18 maja 2022 r.Znak sprawy: WIR.II.746.1.60.2021.ML
  Wyświetleń: 318
 1542. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 6 czerwca 2022 r. WIR.I.7840.7.10.2022.AP (Z)
  Wyświetleń: 317
 1543. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 4 października 2022 r. WIR.II.747.3.2.2022.EP
  Wyświetleń: 316
 1544. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 22 czerwca 2022 r. WIR.II.746.1.7.2022.ML
  Wyświetleń: 316
 1545. Ogłoszenie o naborze z dnia 22.02.2023 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Biurze Finansowo-Inwestycyjnym (BFI.I.9)
  Wyświetleń: 316
 1546. Ogłoszenie Starosty Tucholskiego - Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
  Wyświetleń: 316
 1547. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia po raz pierwszy w trybie przetargowym
  Wyświetleń: 315
 1548. z dnia 18 maja 2022 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.57.2021.ML
  Wyświetleń: 314
 1549. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 24 października 2022 r. WIR.II.747.2.1.2022.DK
  Wyświetleń: 313
 1550. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 15 lipca
  Wyświetleń: 313
 1551. Ogłoszenie o naborze z dnia 18.11.2022 r. na stanowisko: starszy inspektor wojewódzki w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej (WIGK.I.5) – zastępstwo
  Wyświetleń: 313
 1552. Ogłoszenie Starosty Włocławskiego - Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do zbycia w drodze zamiany - Kowal
  Wyświetleń: 313
 1553. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Nadzoru i Kontroli (WNK.IV.2)
  Wyświetleń: 313
 1554. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 19 września 2022 r. WIR.II.746.1.17.2022.ML
  Wyświetleń: 312
 1555. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 23 czerwca 2022 r. WIR.I.7840.14.1.2022.MB (Z)
  Wyświetleń: 312
 1556. Ogłoszenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia - zapobiegania zakażeniom HIV i zwalczania AIDS, w ramach dotacji celowej z budżetu państwa, przyznanej na ten cel w roku 2022.
  Wyświetleń: 311
 1557. Ogłoszenie wykazu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze przetargowej.
  Wyświetleń: 311
 1558. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej (WPS.VIII.4)
  Wyświetleń: 311
 1559. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 6 czerwca 2022 r. WIR.II.746.1.64.2021.ML
  Wyświetleń: 310
 1560. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 6 maja 2022 r. WIR.II.746.1.14.2022.ML
  Wyświetleń: 310
 1561. Ogłoszenie ciągłego naboru Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2022-2029
  Wyświetleń: 310
 1562. Ogłoszenie o naborze z dnia 11.03.2024 r. na stanowisko: dyspozytor medyczny w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (WBZK.DM) – 4 etaty
  Wyświetleń: 310
 1563. Ogłoszenie o naborze z dnia 18.07.2023 r. na stanowisko: starszy specjalista w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa (WIR.I.3)
  Wyświetleń: 310
 1564. Ogłoszenie Starosty Toruńskiego - Wykaz nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących własność Skarbu Państwa, przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu.
  Wyświetleń: 310
 1565. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 25 maja 2022 r. WIR.II.746.1.17.2022.ML
  Wyświetleń: 309
 1566. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie przystąpienia do przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko WIR.V.7820.19.2023.JB
  Wyświetleń: 309
 1567. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 26 maja 2022 r. WIR.II.746.1.6.2022.ML
  Wyświetleń: 309
 1568. Ogłoszenie o naborze z dnia 17.01.2022 r. na stanowisko - Starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości WSPN.1.2
  Wyświetleń: 309
 1569. Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczony do zamiany
  Wyświetleń: 309
 1570. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej (WPS.I.4)
  Wyświetleń: 309
 1571. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 29 września 2022 r. WIR.V.7820.6.2022.MT
  Wyświetleń: 308
 1572. PREZYDENT MIASTA BYDGOSZCZY - Wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie przetargowym.
  Wyświetleń: 308
 1573. z dnia 3 sierpnia 2022 r. Znak sprawy: WIR.II.747.5.1.2022.DK
  Wyświetleń: 308
 1574. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Punkcie Paszportowym w Grudziądzu w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (WSOC.III.3)
  Wyświetleń: 307
 1575. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 13 kwietnia 2022 r. WIR.II.747.18.2017.AK/JS
  Wyświetleń: 306
 1576. PREZYDENT MIASTA WŁOCŁAWEK ogłasza I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa.
  Wyświetleń: 306
 1577. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 4 lipca 2022 r. WIR.I.7840.7.10.2022.AP (D)
  Wyświetleń: 305
 1578. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 14 lipca 2022 r. WIR.II.747.5.2.2022.DK
  Wyświetleń: 305
 1579. Ogłoszenie Starosty Bydgoskiego - Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do oddania w użyczenie - Tryszczyn
  Wyświetleń: 304
 1580. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 21 czerwca 2022 r. WIR.II.746.1.22.2022.ML
  Wyświetleń: 303
 1581. Ogłoszenie o zgromadzeniu publicznym - Ciechocinek
  Wyświetleń: 303
 1582. Ogłoszenie Starosty Włocławskiego - Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do zbycia w drodze darowizny - Lubanie
  Wyświetleń: 303
 1583. PREZYDENT MIASTA BYDGOSZCZY ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa. ul. Ks. Józefa Schulza
  Wyświetleń: 303
 1584. decyzja z dnia 30 grudnia 2021 r
  Wyświetleń: 302
 1585. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 26 maja 2022 r. WIR.II.746.1.9.2022.ML
  Wyświetleń: 302
 1586. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w obszarze pomocy społecznej
  Wyświetleń: 302
 1587. PREZYDENT MIASTA BYDGOSZCZY ogłasza wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do wydzierżawienia i najmu przy ul. Nad Wisłą ,Wojska Polskiego i Modrzewiowej.
  Wyświetleń: 302
 1588. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej (WPS.I.4)
  Wyświetleń: 302
 1589. Wynik naboru na stanowisko: starszy inspektor w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (WSOC.I.), 2 etaty
  Wyświetleń: 302
 1590. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 29 grudnia 2022 r. WIR.II.747.2.7.2022.EP
  Wyświetleń: 301
 1591. PREZYDENT MIASTA BYDGOSZCZY ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa.
  Wyświetleń: 301
 1592. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Finansów i Budżetu (WFB.II.2)
  Wyświetleń: 301
 1593. Wynik naboru na stanowisko: psycholog w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (WBZK.VIII.3)
  Wyświetleń: 301
 1594. z dnia 11 sierpnia 2022 r. Znak sprawy: WIR.II.747.5.2.2022.DK
  Wyświetleń: 301
 1595. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 21 października 2022 r. WIR.II.746.1.39.2022.JB
  Wyświetleń: 300
 1596. Ogłoszenie o naborze z dnia 06.04.2023 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Finansów i Budżetu (WFB.II.2)
  Wyświetleń: 300
 1597. Zgłoszenie Zgromadzenia Publicznego z dnia 12 lipca 2022 r. Grudziądz 16.07.2022 r.
  Wyświetleń: 300
 1598. Wynik naboru na stanowisko: rzemieślnik wykwalifikowany w Biurze Finansowo-Inwestycyjnym
  Wyświetleń: 299
 1599. Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę WIR.I.7840.9.3.2022.MB
  Wyświetleń: 298
 1600. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 21 grudnia 2022 r. WIR.II.747.2.6.2022.DK
  Wyświetleń: 298
 1601. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 26 września 2022 r. WIR.II.746.1.33.2022.JG
  Wyświetleń: 298
 1602. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 12 lipca 2022 r. WIR.II.746.1.8.2022.ML
  Wyświetleń: 298
 1603. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 22 lutego 2023 r. WIR.II.747.2.7.2022.EP
  Wyświetleń: 297
 1604. Informacja o treści decyzji z dnia 4 kwietnia 2022 - WIR.I.7840.5.24.2021.MB
  Wyświetleń: 296
 1605. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 19 grudnia 2022 r. WIR.V.7821.10.2022.KS
  Wyświetleń: 296
 1606. ogłoszenie o naborze na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości (WSPN.II.7)
  Wyświetleń: 296
 1607. Ogłoszenie o naborze z dnia 18.07.2023 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa (WIR.IV.7)
  Wyświetleń: 296
 1608. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 27 lipca 2022 r. WIR.II.747.2.2.2022
  Wyświetleń: 295
 1609. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 4 października 2022 r. WIR.II.747.3.2.2022.EP
  Wyświetleń: 295
 1610. Wynik naboru na stanowisko: kierownik oddziału w Biurze Finansowo-Inwestycyjnym (BFI.III.1)
  Wyświetleń: 295
 1611. wynik naboru na stanowisko: starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości (WSPN.I.4)
  Wyświetleń: 295
 1612. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 8 września 2022 r. WIR.II.747.3.1.2022.EP
  Wyświetleń: 294
 1613. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 29 września 2022 r. WIR.II.746.1.27.2022.ML
  Wyświetleń: 293
 1614. ogłoszenie o naborze na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa (WIR.III.2)
  Wyświetleń: 293
 1615. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (WSOC.V.4)
  Wyświetleń: 293
 1616. Wynik naboru na stanowisko: starszy inspektor w Punkcie Paszportowym Inowrocław w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (WSOC.I.4)
  Wyświetleń: 293
 1617. Udostępnienie treści decyzji nr 90/2022 z dnia 5 grudnia 2022 r.
  Wyświetleń: 292
 1618. Wynik naboru na stanowisko: dyspozytor medyczny – 2 etaty w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
  Wyświetleń: 292
 1619. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO - POMORSKIEGO z dnia 5 września 2022 r. WIR.II.747.2.2.2022
  Wyświetleń: 291
 1620. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 8 września 2022 r. WIR.II.747.2.4.2022.DK
  Wyświetleń: 289
 1621. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 16 listopada 2022 r. WIR.I.7840.12.13.2022.MB (D)
  Wyświetleń: 289
 1622. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 7 września 2022 r. WIR.II.747.5.3.2022.DK
  Wyświetleń: 289
 1623. Wynik naboru na stanowisko: starszy inspektor w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (WSOC.I.4)
  Wyświetleń: 289
 1624. Informacja o udostępnieniu treści decyzji WIR.I.7840.9.2.2022.AP
  Wyświetleń: 288
 1625. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 7 września 2022 r. WIR.I.7840.14.7.2022.MB (D)
  Wyświetleń: 288
 1626. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 14 marca 2023 r. WIR.V.7820.7.2023.JB
  Wyświetleń: 288
 1627. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 15 lipca 2022 r. WIR.II.746.1.12.2022.ML
  Wyświetleń: 288
 1628. Ogłoszenie Starosty Nakielskiego z dnia 8 sierpnia 2022 roku w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia
  Wyświetleń: 287
 1629. Wynik naboru na stanowisko: główny specjalista w Biurze Kadrowo-Organizacyjnym (BKO.II.2)
  Wyświetleń: 287
 1630. Zapytanie ofertowe – Kurs języka ukraińskiego realizowany w ramach projektu nr 14/14-2022/OG-FAMI pt.: „Działania Wojewody Kujawsko –Pomorskiego na rzecz uchodźców z Ukrainy”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.
  Wyświetleń: 287
 1631. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Biurze Finansowo-Inwestycyjnym (BFI.I.9)
  Wyświetleń: 286
 1632. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej (WPS.III.3)
  Wyświetleń: 286
 1633. Wynik naboru na stanowisko: operator numerów alarmowych CPR w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego – 3 etaty
  Wyświetleń: 286
 1634. z dnia 10 sierpnia 2022 r. Znak sprawy: WIR.II.747.5.2.2022.DK
  Wyświetleń: 286
 1635. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 22 września 2022 r. WIR.II.746.1.32.2022.JG
  Wyświetleń: 285
 1636. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 23 września 2022 r. WIR.II.746.1.21.2022.ML
  Wyświetleń: 285
 1637. Ogłoszenie Starosty Radziejowskiego - wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem
  Wyświetleń: 285
 1638. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Finansów i Budżetu (WFB.II.2)
  Wyświetleń: 285
 1639. O NABORZE ORAZ TRYB DOKONYWANIA POPRAWEK I WYJAŚNIEŃ
  Wyświetleń: 284
 1640. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 5 grudnia 2022 r. WIR.I.7840.14.4.2022.MB (D)
  Wyświetleń: 284
 1641. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 21 października 2022 r. WIR.II.747.1.3.2022.JS
  Wyświetleń: 284
 1642. Udostępnienie treści decyzji z dnia 8 kwietnia 2022 r. WIR.I.7840.2.3.2022.MO
  Wyświetleń: 284
 1643. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 8 września 2022 r. WIR.II.746.1.63.2021.ML
  Wyświetleń: 283
 1644. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 6 września 2022 r. WIR.V.7820.8.2022.MT
  Wyświetleń: 283
 1645. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 29 grudnia 2022 r. WIR.I.7840.12.15.2022.MB (Z)
  Wyświetleń: 282
 1646. PREZYDENT MIASTA WŁOCŁAWEK ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Lubień Kujawski w użytkowaniu wieczystym Skarbu Państwa.
  Wyświetleń: 282
 1647. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Finansów i Budżetu (WFB.II.2)
  Wyświetleń: 282
 1648. z dnia 9 sierpnia 2022 r. WIR.II.746.1.29.2022.ML
  Wyświetleń: 282
 1649. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej – Dostawa paczek świątecznych dla dzieci pracowników Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 04.11.2022 r.
  Wyświetleń: 282
 1650. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (WSOC.V.4) na zastępstwo
  Wyświetleń: 281
 1651. z dnia 16 września 2022 r.Znak sprawy: WIR.II.746.1.16.2022.ML
  Wyświetleń: 281
 1652. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 11 stycznia 2023 r. WIR.I.7840.14.10.2022.MB (Z)
  Wyświetleń: 280
 1653. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej (WPS.VIII.4)
  Wyświetleń: 280
 1654. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Zdrowia K-P CZP (WZ.II.5)
  Wyświetleń: 280
 1655. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Delegatura Toruń (WSOC.DT.III.5)
  Wyświetleń: 280
 1656. ogłoszenie o naborze na stanowisko: rzemieślnik wykwalifikowany w Biurze Finansowo-Inwestycyjnym (BFI)
  Wyświetleń: 279
 1657. Ogłoszenie Starosty Świeckiego - Wykaz lokali użytkowych w zasobie nieruchomości Skarbu Państwa położonych przy ul. Mickiewicza 27 w Świeciu przeznaczonych do oddania w najem w trybie przetargu ustnego nieograniczonego
  Wyświetleń: 279
 1658. Informacja o treści decyzji z 6 maja 2022 r. WIR.I.7840.3.11.2022.MB
  Wyświetleń: 278
 1659. OGŁOSZENIE STAROSTY BYDGOSKIEGO z dnia 12.01.2023 r. w sprawie przetargów ustnych ograniczonych na dzierżawę nieruchomości rolnych położonych w Jarużynie, gmina Osielsko
  Wyświetleń: 277
 1660. Wynik naboru na stanowisko: sekretarz w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (WBZK.I)
  Wyświetleń: 277
 1661. Udostępnienie treści decyzji Nr 85/2022 z dnia 16 listopada 2022 r.
  Wyświetleń: 276
 1662. Wynik naboru na stanowisko: starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości Delegatura Toruń (WSPN.DT.5)
  Wyświetleń: 276
 1663. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 23 września 2022 r. WIR.II.746.1.22.2022.ML
  Wyświetleń: 275
 1664. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 6 października 2022 r. WIR.II.746.1.31.2022.JG
  Wyświetleń: 275
 1665. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 21 listopada 2022 r. WIR.II.747.2.7.2022.EP
  Wyświetleń: 275
 1666. Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia - zapobiegania zakażeniom HIV i zwalczania AIDS w ramach dotacji celowej z budżetu państwa, przyznanej na ten cel w 2022 r.
  Wyświetleń: 274
 1667. Udostępnienie treści decyzji Nr. 77/2022 z dnia 6 października 2022 r. WIR.I.7840.14.1.2022.MB
  Wyświetleń: 274
 1668. Obwieszczenie o wniesieniu odwołań WIR.II.747.3.1.2022.EP
  Wyświetleń: 273
 1669. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 5 sierpnia 2022 r. WIR.II.747.5.1.2022.DK
  Wyświetleń: 273
 1670. ogłoszenie o naborze na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa (WIR.IV.7)
  Wyświetleń: 273
 1671. OGŁOSZENIE STAROSTY TORUŃSKIEGO w sprawie wykazu nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do zawarcia umowy dzierżawy.
  Wyświetleń: 273
 1672. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (WSOC.V.4.1) - zastępstwo
  Wyświetleń: 273
 1673. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 18 listopada 2022 r. WIR.II.747.2.6.2022.DK
  Wyświetleń: 272
 1674. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 5 września 2022 r. WIR.I.7840.12.10.2022.MB (Z)
  Wyświetleń: 272
 1675. Ogłoszenie o naborze z dnia 18.07.2023 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa (WIR.III.2)
  Wyświetleń: 272
 1676. wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (WSOC.V.4.7), zastępstwo
  Wyświetleń: 272
 1677. Wynik naboru na stanowisko: starszy inspektor w Wydziale Koordynacji Świadczeń (WKS.III.1)
  Wyświetleń: 272
 1678. STAROSTA RADZIEJOWSKI ogłasza wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, przeznaczonych do najmu.
  Wyświetleń: 271
 1679. Wynik naboru na stanowisko: starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości (WSPN.IV.8)
  Wyświetleń: 271
 1680. z dnia 18 października 2022 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.30.2022.ML
  Wyświetleń: 271
 1681. Ogłoszenie o naborze z dnia 02.06.2023 r. na stanowisko: rzemieślnik wykwalifikowany w Biurze Finansowo-Inwestycyjnym
  Wyświetleń: 270
 1682. Ogłoszenie Starosty Nakielskiego z dnia 10 czerwca 2022 roku w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem i dzierżawę
  Wyświetleń: 270
 1683. Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa położonej przy ul. Laskowickiej 2 w Świeciu przeznaczonado oddania w dzierżawę
  Wyświetleń: 269
 1684. Wynik naboru na stanowisko: starszy inspektor w Biurze Finansowo-Inwestycyjnym (BFI.I.14)
  Wyświetleń: 269
 1685. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 5 sierpnia 2022 r. WIR.II.746.1.23.2022.ML
  Wyświetleń: 268
 1686. PREZYDENT MIASTA BYDGOSZCZY ogłasza wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie przetargowym. ul. Marszałka Focha, ul. Wojska Polskiego
  Wyświetleń: 268
 1687. Wynik naboru na stanowisko: starszy księgowy w Biurze Finansowo-Inwestycyjnym (BFI.I.5)
  Wyświetleń: 268
 1688. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 3 sierpnia 2022 r. WIR.I.7840.14.2.2022.MB (Z)
  Wyświetleń: 267
 1689. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 28 listopada 2023 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej WIR.V.7820.23.2023.KS
  Wyświetleń: 267
 1690. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 25 października 2022 r. WIR.II.746.1.36.2022.ML
  Wyświetleń: 266
 1691. Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach Programu COM 2022
  Wyświetleń: 266
 1692. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 15 grudnia 2022 r. WIR.II.747.1.3.2022.JS
  Wyświetleń: 265
 1693. ogłoszenie o naborze na stanowisko: starszy specjalista w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa (WIR.I.3)
  Wyświetleń: 265
 1694. WYJAŚNIENIA w zakresie Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek samorząd terytorialnego – edycja 2024
  Wyświetleń: 265
 1695. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 1 grudnia 2022 r. WIR.V.7821.11.2022.JB
  Wyświetleń: 264
 1696. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Finansów i Budżetu (WFB.II.2)
  Wyświetleń: 264
 1697. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Finansów i Budżetu (WFB.III.3)
  Wyświetleń: 264
 1698. z dnia 11 sierpnia 2022 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.22.2022.ML
  Wyświetleń: 264
 1699. Zmiana w zakresie grupy docelowej, w części V – zakres podmiotowy i przedmiotowy programu - edycja 2023
  Wyświetleń: 264
 1700. Nagrody specjalne Ministra Rodziny i Polityki Społecznej
  Wyświetleń: 263
 1701. Ogłoszenie o naborze z dnia 9.04.2024 r. na stanowisko: inspektor w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa (WIR.III.5)
  Wyświetleń: 263
 1702. Udostępnienie treści decyzji Nr 54/2022 z dnia 8 sierpnia 2022 r.
  Wyświetleń: 262
 1703. Wynik naboru na stanowisko: dyspozytor medyczny w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarzadzania Kryzysowego , 2 etaty
  Wyświetleń: 262
 1704. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Finansów i Budżetu Delegatura Włocławek (WFB.III.4.DW)
  Wyświetleń: 262
 1705. Wynik naboru na stanowisko: pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych w Zespole Bezpieczeństwa Informacji i Informatyki (ZBII.1)
  Wyświetleń: 260
 1706. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 15 listopada 2022 r. WIR.I.7840.12.14.2022.MB (Z)
  Wyświetleń: 259
 1707. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 2 grudnia 2022 r. WIR.II.747.2.7.2022.EP
  Wyświetleń: 259
 1708. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 31 sierpnia 2022 r. WIR.II.747.2.3.2022.EP
  Wyświetleń: 259
 1709. Udostępnienie treści decyzji Nr. 12/2022 z dnia 7 września 2022 r. WIR.II.747.5.3.2022.DK
  Wyświetleń: 259
 1710. Udostępnienie treści decyzji Nr. 67/2022 z dnia 7 września 2022 r.
  Wyświetleń: 259
 1711. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 24 listopada 2022 r. WIR.I.7840.14.2.2022.MB (D)
  Wyświetleń: 258
 1712. PREZYDENT MIASTA GRUDZIĄDZA ogłasza wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie przetargu ograniczonego do właścicieli nieruchomości przyległych
  Wyświetleń: 258
 1713. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 10 sierpnia 2022 r. WIR.II.746.1.28.2022.ML
  Wyświetleń: 257
 1714. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 29 lipca 2022 r. WIR.V.7820.13.2021.KS
  Wyświetleń: 257
 1715. WIGiK
  Wyświetleń: 257
 1716. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej (WPS.VIII.6)
  Wyświetleń: 257
 1717. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 7 września 2022 r. WIR.V.7820.5.2022.JB
  Wyświetleń: 256
 1718. Udostępnienie treści decyzji Nr 83/2022 z dnia 24 października 2022 r.
  Wyświetleń: 256
 1719. z dnia 11 sierpnia 2022 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.3.2022.ML
  Wyświetleń: 256
 1720. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Finansów i Budżetu (WFB.I.7)
  Wyświetleń: 255
 1721. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (WSOC.V.4) – 2 etaty
  Wyświetleń: 255
 1722. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 3 sierpnia 2022 r. WIR.II.747.2.1.2022.DK
  Wyświetleń: 254
 1723. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 21 grudnia 2022 r. WIR.I.7840.12.16.2022.MB (Z)
  Wyświetleń: 254
 1724. Udostępnienie treści decyzji WIR.I.7840.3.28.2022.AP
  Wyświetleń: 254
 1725. Wynik naboru na stanowiska: inspektor wojewódzki w Biurze Finansowo-Inwestycyjnym (BFI.I.9)
  Wyświetleń: 254
 1726. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Zdrowia K-PCZP (WZ.III.3)
  Wyświetleń: 254
 1727. z dnia 27 stycznia 202 r. Znak sprawy: WIR.V.7820.15.2021.MT
  Wyświetleń: 254
 1728. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 2 listopada 2022 r. WIR.II.747.2.5.2022.DK
  Wyświetleń: 253
 1729. Wynik naboru na stanowisko: informatyk w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (WBZK.I.5)
  Wyświetleń: 253
 1730. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 7 listopada 2022 r. WIR.V.7821.9.2022.MT
  Wyświetleń: 252
 1731. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 4 listopada 2022 r. WIR.II.747.5.4.2022.DK
  Wyświetleń: 252
 1732. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 4 listopada 2022 r. WIR.II.746.1.28.2022.ML
  Wyświetleń: 252
 1733. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 15 grudnia 2022 r. WIR.II.746.1.27.2022.ML
  Wyświetleń: 251
 1734. OGŁOSZENIE STAROSTY NAKIELSKIEGO z dnia 14 czerwca 2022 roku
  Wyświetleń: 251
 1735. z dnia 22 marca 2023 r. WIR.II.746.1.5.2023.ML
  Wyświetleń: 251
 1736. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 17 listopada 2022 r. WIR.II.746.1.42.2022.ML
  Wyświetleń: 250
 1737. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 24 października 2022 r. WIR.II.746.1.29.2022.ML
  Wyświetleń: 250
 1738. STAROSTA SĘPOLEŃSKI ogłasza wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, przeznaczonych do sprzedaży.
  Wyświetleń: 250
 1739. Udostępnienie treści decyzji nr 16/2022 z dnia 21 grudnia 2022 r., znak: WIR.II.747.3.2.2022.EP
  Wyświetleń: 250
 1740. OGŁOSZENIE STAROSTY INOWROCŁAWSKIEGO z dnia 11.01.2023 r. wykaz nieruchomości przeznaczonych wydzierżawienia
  Wyświetleń: 249
 1741. Wynik naboru na stanowisko: starszy specjalista w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa (WIR.I.3)
  Wyświetleń: 249
 1742. z dnia 21 lipca 2022 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.10.2022.ML
  Wyświetleń: 249
 1743. z dnia 26 maja 2023 r. WIR.II.746.1.4.2023.ML
  Wyświetleń: 249
 1744. STAROSTA CHEŁMIŃSKI ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem stanowiącej własność Skarbu Państwa
  Wyświetleń: 248
 1745. z dnia 17 października 2022 r Znak sprawy: WIR.II.746.1.25.2022.ML
  Wyświetleń: 248
 1746. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 29 lipca 2022 r. WIR.V.7821.5.2022.JB
  Wyświetleń: 247
 1747. PREZYDENT MIASTA BYDGOSZCZY ogłasza wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie przetargowym. ul. Marii Curie Skłodowskiej
  Wyświetleń: 247
 1748. Udostępnienie treści decyzji nr 16/2023 z dnia 15 lutego 2023 r. WIR.I.7840.2.58.2022.PK
  Wyświetleń: 247
 1749. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa (WIR.III.2)
  Wyświetleń: 247
 1750. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 19.01.2024 r.
  Wyświetleń: 246
 1751. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 22 lipca 2022 r. WIR.II.746.1.14.2022.ML
  Wyświetleń: 245
 1752. PREZYDENT MIASTA BYDGOSZCZY ogłasza wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie przetargowym.
  Wyświetleń: 245
 1753. Podział środków dla JST w ramach Programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2024
  Wyświetleń: 244
 1754. Tryb dokonywania poprawek i wyjaśnień braków lub błędów wniosku na realizację Programu „Centra opiekuńczo-mieszkalne"
  Wyświetleń: 244
 1755. z dnia 10 sierpnia 2022 r. WIR.I.7840.14.6.2022.MB (Z)
  Wyświetleń: 244
 1756. Petycja z 12.07.2022 r. w sprawie szczepień
  Wyświetleń: 243
 1757. Wynik naboru na stanowisko: rzemieślnik wykwalifikowany w Biurze Finansowo-Inwestycyjnym
  Wyświetleń: 243
 1758. Z dnia 10 sierpnia 2022r., znak WIR.V.7821.10.2021.AW
  Wyświetleń: 243
 1759. Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę: WIR.I.7840.9.2.2022.AP
  Wyświetleń: 242
 1760. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 22 grudnia 2022 r. WIR.I.7840.14.7.2022.MB
  Wyświetleń: 241
 1761. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 31 sierpnia 2022 r. WIR.II.747.5.2.2022.DK
  Wyświetleń: 240
 1762. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 2 lutego 2023 r. WIR.II.747.1.4.2022.JS
  Wyświetleń: 240
 1763. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 1 sierpnia 2022 r. WIR.II.746.1.10.2022.ML
  Wyświetleń: 240
 1764. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 19 grudnia 2022 r. WIR.II.747.1.4.2022.JS
  Wyświetleń: 240
 1765. ogłoszenie o naborze na stanowisko: inspektor wojewódzki w Biurze Finansowo-Inwestycyjnym (BFI.I.9)
  Wyświetleń: 240
 1766. wyniki naborów na stanowiska: inspektor wojewódzki w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (WSOC.V.4)
  Wyświetleń: 240
 1767. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 11 stycznia 2023 r. WIR.I.7840.12.14.2022.MB (D)
  Wyświetleń: 239
 1768. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 5 września 2022 r. WIR.I.7840.14.8.2022.MB (D)
  Wyświetleń: 239
 1769. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 25 lipca 2022 r. WIR.II.746.1.19.2022.ML
  Wyświetleń: 239
 1770. Udostępnienie treści decyzji 47/2022 z dnia 19 lipca 2022 r. (znak WIR.I.7840.1.3.2022.PK)
  Wyświetleń: 239
 1771. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 29 lipca 2022 r. WIR.V.7820.12.2021.KS
  Wyświetleń: 238
 1772. Rejestr mieszkań treningowych i wspomaganych
  Wyświetleń: 238
 1773. STAROSTA BYDGOSKI informuje o przeznaczeniu do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa
  Wyświetleń: 238
 1774. Wyniki naboru wniosków z Programu „Centra opiekuńczo-mieszkalne”.
  Wyświetleń: 238
 1775. z dnia 11 sierpnia 2022 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.21.2022.ML
  Wyświetleń: 238
 1776. z dnia 20 lipca 2022 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.24.2022.ML
  Wyświetleń: 237
 1777. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 13 września 2022 r. WIR.II.746.1.3.2022.ML
  Wyświetleń: 236
 1778. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 25 marca 2022 r. WIR.II.746.1.8.2022.JB
  Wyświetleń: 236
 1779. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 2 stycznia 2023 r. WIR.II.746.1.13.2022.ML
  Wyświetleń: 236
 1780. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 9 lutego 2023 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej WIR.V.7820.8.2022.MT
  Wyświetleń: 236
 1781. Ogłoszenie Wojewody Kujawsko – Pomorskiego o możliwości realizacji zadania publicznego dotyczącego pomocy na rzecz obywateli Ukrainy z dnia 6 marca 2024 r.
  Wyświetleń: 236
 1782. wyniki naborów na stanowiska: inspektor wojewódzki w Wydziale Nadzoru i Kontroli (WNK.V.2)
  Wyświetleń: 236
 1783. Informacja o wydaniu decyzji WIR.I.7840.3.28.2022.AP
  Wyświetleń: 235
 1784. Program Wieloletni Senior+ na lata 2021 – 2025 Edycja 2024
  Wyświetleń: 235
 1785. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa (WIR.V.3)
  Wyświetleń: 235
 1786. Wynik naboru na stanowisko: starszy inspektor wojewódzki w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej (WIGK.I.5) – zastępstwo
  Wyświetleń: 235
 1787. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 17.08.2022 WIR.II.747.5.3.2022.DK
  Wyświetleń: 234
 1788. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 02 grudnia 2022 r. WIR.II.746.1.41.2022.JG
  Wyświetleń: 234
 1789. STAROSTA TORUŃSKI reprezentujący Skarb Państwa podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do zawarcia umowy dzierżawy ze spółką Orange Polska S.A
  Wyświetleń: 234
 1790. Wynik naboru na stanowisko: dyspozytor medyczny w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (WBZK.DM) – 4 etaty
  Wyświetleń: 234
 1791. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 19 stycznia 2023 r. WIR.I.7840.14.6.2022.MB
  Wyświetleń: 233
 1792. Ogłoszenie o zgromadzeniu publicznym 21.08.2022 w Grudziądzu
  Wyświetleń: 233
 1793. PREZYDENT MIASTA BYDGOSZCZY ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa.
  Wyświetleń: 233
 1794. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 2 sierpnia 2022 r. WIR.II.746.1.61.2021.ML
  Wyświetleń: 232
 1795. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 23 stycznia 2023 r. WIR.II.746.3.1.2022.ML
  Wyświetleń: 232
 1796. Wynik naboru na stanowisko: starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości Delegatura Urzędu w Toruniu (WSPN.DT.3)
  Wyświetleń: 232
 1797. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 4 stycznia 2023 r. WIR.II.746.1.14.2022.ML
  Wyświetleń: 231
 1798. OGŁOSZENIE STAROSTY ŚWIECKIEGO z dnia 22.12.2022 r. wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do zbycia w drodze darowizny
  Wyświetleń: 231
 1799. PREZYDENT MIASTA BYDGOSZCZY ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa.
  Wyświetleń: 231
 1800. ogłoszenie o naborze na stanowisko: starszy inspektor w Biurze Finansowo-Inwestycyjnym (BFI.I14)
  Wyświetleń: 230
 1801. STAROSTA BYDGOSKI ogłasza przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie na czas oznaczony 10 lat nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa.
  Wyświetleń: 230
 1802. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 25 lipca 2022 r. WIR.V.7821.16.2021.JB
  Wyświetleń: 229
 1803. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 24 października 2022 r. WIR.I.7840.12.10.2022.MB (D)
  Wyświetleń: 229
 1804. Ogłoszenie Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Bydgoszczy
  Wyświetleń: 229
 1805. PREZYDENT MIASTA BYDGOSZCZY ogłasza wykaz nieruchomości będącej przedmiotem darowizny na rzecz Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy ul. Juliusza Słowackiego
  Wyświetleń: 229
 1806. PREZYDENT MIASTA WŁOCŁAWEK ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Lubień Kujawski w użytkowaniu wieczystym Skarbu Państwa.
  Wyświetleń: 229
 1807. Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę w sprawie: WIR.I.7840.2.14.2022.MO
  Wyświetleń: 228
 1808. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 27 lipca 2022 r. WIR.II.746.1.23.2022.ML
  Wyświetleń: 228
 1809. Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę WIR.I.7840.2.22.2022.PK
  Wyświetleń: 227
 1810. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 10 maja 2023 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej WIR.V.7820.13.2023.KS
  Wyświetleń: 227
 1811. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 4 sierpnia 2022 r. WIR.II.746.1.15.2022.ML
  Wyświetleń: 227
 1812. PREZYDENT MIASTA BYDGOSZCZY ogłasza wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, przeznaczonych do wydzierżawienia po raz pierwszy. ul. Żeglarska, ul. Wojska Polskiego
  Wyświetleń: 227
 1813. STAROSTA SĘPOLEŃSKI ogłasza wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 227
 1814. wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (WSOC.V.4), 2 etaty
  Wyświetleń: 227
 1815. z dnia 7 czerwca 2023 r. WIR.II.747.2.4.2023.EP
  Wyświetleń: 227
 1816. Zmiany w realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023
  Wyświetleń: 227
 1817. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 3 sierpnia 2022 r. WIR.II.746.1.19.2022.ML
  Wyświetleń: 226
 1818. OGŁOSZENIE STAROSTY LIPNOWSKIEGO z dnia 02.02.2023 r. w sprawie dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa
  Wyświetleń: 226
 1819. Wynik naboru na stanowisko: starszy specjalista w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa (WIR.I.3)
  Wyświetleń: 226
 1820. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 14 marca 2023 r. WIR.II.746.1.2.2023.ML
  Wyświetleń: 225
 1821. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 2 sierpnia 2022 r. WIR.II.746.1.18.2022.ML
  Wyświetleń: 225
 1822. wynik naboru na stanowisko: dyspozytor medyczny w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (WBZK.DM) – 4 etaty
  Wyświetleń: 225
 1823. Wynik naboru na stanowisko: informatyk w Zespole Bezpieczeństwa Informacji i Informatyki (ZBII.V.3)
  Wyświetleń: 225
 1824. z dnia 29 czerwca 2023 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 225
 1825. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 29 lipca 2022 r. WIR.V.7821.4.2022.KS
  Wyświetleń: 224
 1826. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 28 grudnia 2022 r. WIR.II.747.1.5.2022.JS
  Wyświetleń: 224
 1827. Wynik naboru na stanowisko: starszy inspektor wojewódzki w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej (WIGK.I.5) - zastępstwo
  Wyświetleń: 224
 1828. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO–POMORSKIEGO z dnia 31 stycznia 2023 r. WIR.II.746.1.58.2021.EP
  Wyświetleń: 223
 1829. z dnia 10 sierpnia 2022 r. Znak sprawy: WIR.V.7821.7.2022.MT
  Wyświetleń: 223
 1830. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 2 sierpnia 2022 r. WIR.II.746.1.17.2022.ML
  Wyświetleń: 222
 1831. ogłoszenie o naborze na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości (WSPN.II.6)
  Wyświetleń: 222
 1832. PREZYDENT MIASTA BYDGOSZCZY ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa.
  Wyświetleń: 222
 1833. wynik naboru na stanowisko: starszy specjalista w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa (WIR.I.3)
  Wyświetleń: 222
 1834. Wyniki I tury naboru ciągłego programu Maluch + 2022-2029
  Wyświetleń: 222
 1835. wyniki naborów na stanowiska: inspektor wojewódzki w Wydziale Nadzoru i Kontroli Delegatura Toruń (WNK.DT.IV.2)
  Wyświetleń: 222
 1836. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 25 lipca 2022 r. WIR.II.746.1.4.2022.ML
  Wyświetleń: 221
 1837. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 6 grudnia 2022 r. WIR.II.746.1.39.2022.JB
  Wyświetleń: 221
 1838. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 28 listopada 2022 r. WIR.II.747.1.3.2022.JS
  Wyświetleń: 219
 1839. Ogłoszenie o naborze z dnia 31.05.2023 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (WSOC.V.4.1) zastępstwo
  Wyświetleń: 219
 1840. Z dnia 23 sierpnia 2022 r. Znak sprawy: WIR.V.7821.6.2022.MT
  Wyświetleń: 219
 1841. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 13 marca 2023 r. WIR.I.7840.12.1.2023.MB (Z)
  Wyświetleń: 218
 1842. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 15 września 2022 r. WIR.II.746.1.11.2022.ML
  Wyświetleń: 218
 1843. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 21 grudnia 2022 r. WIR.II.747.1.6.2022.JS
  Wyświetleń: 218
 1844. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 1 czerwca 2023 r. WIR.II.746.1.8.2023.ML
  Wyświetleń: 218
 1845. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 31 stycznia 2023 r. WIR.II.746.1.44.2022.ML
  Wyświetleń: 218
 1846. PREZYDENT MIASTA BYDGOSZCZY ogłasza wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie przetargowym
  Wyświetleń: 218
 1847. PREZYDENT MIASTA BYDGOSZCZY ogłasza wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie przetargowym
  Wyświetleń: 218
 1848. Informacja o wyborze ofert na realizację zadań pomocowych, o których mowa w art. 12 ust. 1 z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na podstawie Ogłoszenia Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o możliwości realizacji zadania publicznego dotyczącego pomocy na rzecz obywateli Ukrainy z dnia 14 lipca 2022 r.
  Wyświetleń: 217
 1849. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 1 sierpnia 2022 r. WIR.II.746.1.11.2022.ML
  Wyświetleń: 217
 1850. PREZYDENT MIASTA BYDGOSZCZY ogłasza wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 217
 1851. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 5 stycznia 2023 r. WIR.II.746.1.46.2022.JG
  Wyświetleń: 216
 1852. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 28 listopada 2022 r. WIR.II.746.1.27.2022.ML
  Wyświetleń: 216
 1853. ogłoszenie o naborze na stanowisko: starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości (WSPN.I.3)
  Wyświetleń: 216
 1854. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 11 stycznia 2024 r. WIR.II.747.1.4.2023.JS
  Wyświetleń: 215
 1855. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 10 marca 2023 r. WIR.II.746.1.49.2022.ML
  Wyświetleń: 215
 1856. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 27 października 2022 r. WIR.II.746.1.35.2022.ML
  Wyświetleń: 215
 1857. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 3 stycznia 2023 r. WIR.II.746.1.42.2022.ML
  Wyświetleń: 215
 1858. Sprawozdanie finansowe za 2022 r. – KPUW w Bydgoszczy oraz dysponent części budżetowej Wojewoda Kujawsko-Pomorski
  Wyświetleń: 215
 1859. Informacja o wyborze ofert Na podstawie ogłoszenia Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 13 marca 2023 r. na realizację zadań pomocowych, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
  Wyświetleń: 214
 1860. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 25 stycznia 2023 r.
  Wyświetleń: 214
 1861. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 20 lutego 2023 r. WIR.II.747.3.2.2022.EP
  Wyświetleń: 213
 1862. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 14 lutego 2023 r. WIR.II.746.1.44.2022.ML
  Wyświetleń: 213
 1863. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 9 listopada 2022 r. WIR.II.746.1.13.2022.ML
  Wyświetleń: 213
 1864. Ogłoszenie o naborze wniosków z Programu „Centra opiekuńczo-mieszkalne”
  Wyświetleń: 213
 1865. wynik naboru na stanowisko: dyspozytor medyczny – 4 etaty w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
  Wyświetleń: 213
 1866. wynik naboru na stanowisko: starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości (WSPN.I.3)
  Wyświetleń: 213
 1867. wyniku naboru na stanowisko: starszy specjalista w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa (WIR.I.3)
  Wyświetleń: 213
 1868. WIR.II.746.1.49.2022.ML z dnia 25 stycznia 2023 r.
  Wyświetleń: 212
 1869. Wytyczne w sprawie postępowania w zakresie integracji cudzoziemców – w języku rosyjskim
  Wyświetleń: 212
 1870. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 8 grudnia 2022 r. WIR.II.746.1.43.2022.JB
  Wyświetleń: 211
 1871. Pomoc
  Wyświetleń: 211
 1872. z dnia 24 marca 2023 r. Znak sprawy: WIR.V.7821.1.2021.KS
  Wyświetleń: 211
 1873. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 9 listopada 2022 r. WIR.II.746.1.34.2022.JG
  Wyświetleń: 209
 1874. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 21 listopada 2022 r. WIR.II.746.1.30.2022.ML
  Wyświetleń: 209
 1875. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 27 stycznia 2023 r. WIR.V.7820.5.2022.JB
  Wyświetleń: 209
 1876. Petycja z 29.07.2022 r. w sprawie zagwarantowania pracownikom sfery finansów publicznych co najmniej 20-procentowych podwyżek wynagrodzeń w 2023 r.
  Wyświetleń: 209
 1877. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Delegatura Toruń (WSOC.DT.III.5)
  Wyświetleń: 209
 1878. Informacja o wyborze ofert na realizację zadań pomocowych, o których mowa w art. 12 ust. 1 z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na podstawie Ogłoszenia Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o możliwości realizacji zadania publicznego dotyczącego pomocy na rzecz obywateli Ukrainy z dnia 6 września 2022 r.
  Wyświetleń: 208
 1879. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 21 grudnia 2022 r. WIR.II.747.3.2.2022.EP
  Wyświetleń: 208
 1880. Informacja o wyborze ofert w związku z rozstrzygnięciem ogłoszenia z dnia 5 stycznia 2024 r. na realizację zadań pomocowych
  Wyświetleń: 207
 1881. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 8 lutego 2023 r. WIR.II.747.2.6.2022.DK
  Wyświetleń: 207
 1882. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 2 listopada 2022 r. WIR.II.746.1.32.2022.JG
  Wyświetleń: 207
 1883. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 29 lipca 2022 r. WIR.II.746.1.16.2022.ML
  Wyświetleń: 207
 1884. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Finansów i Budżetu (WFB.III.3)
  Wyświetleń: 207
 1885. z dnia 20 marca 2023 r. Znak sprawy: WIR.V.7820.8.2023.MT
  Wyświetleń: 207
 1886. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa (WIR.V.3) zastępstwo
  Wyświetleń: 206
 1887. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 7 kwietnia 2023 r. WIR.I.7840.12.3.2022.PK (D)
  Wyświetleń: 205
 1888. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 7 listopada 2022 r. WIR.II.746.1.29.2022.ML
  Wyświetleń: 205
 1889. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 14 września 2022 r. WIR.II.746.1.15.2022.ML
  Wyświetleń: 204
 1890. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 27 lutego 2023 r. WIR.V.7821.15.2022.MT
  Wyświetleń: 203
 1891. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 9 marca 2023 r. WIR.I.7840.12.3.2023.PK (Z)
  Wyświetleń: 203
 1892. PREZYDENT MIASTA BYDGOSZCZY ogłasza wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie przetargowym
  Wyświetleń: 203
 1893. Udostępnienie treści decyzji Nr 87/2022 z dnia 24 listopada 2022 r.
  Wyświetleń: 203
 1894. decyzja Nr 61/2023 z dnia 11 lipca 2023 r.
  Wyświetleń: 202
 1895. Udostępnienie treści decyzji Nr. 66/2022 z dnia 5 września 2022 r.
  Wyświetleń: 202
 1896. Wynik naboru na stanowisko: dyspozytor medyczny w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (DM) - 4 etaty
  Wyświetleń: 202
 1897. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 30 sierpnia 2022 r. WIR.II.747.5.1.2022.DK
  Wyświetleń: 201
 1898. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 6 grudnia 2022 r. WIR.II.746.1.39.2022.JB
  Wyświetleń: 201
 1899. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 16 grudnia 2022 r. WIR.II.746.1.35.2022.ML
  Wyświetleń: 201
 1900. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Finansów i Budżetu (WFB.II.2)
  Wyświetleń: 201
 1901. Wynik naboru na stanowisko: starszy inspektor w Biurze Finansowo-Inwestycyjnym (BFI.I.14)
  Wyświetleń: 201
 1902. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 17 listopada 2022 r. WIR.II.746.1.33.2022.JG
  Wyświetleń: 200
 1903. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 6 marca 2023 r.
  Wyświetleń: 200
 1904. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 13 kwietnia 2023 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej WIR.V.7820.4.2023.MT
  Wyświetleń: 200
 1905. Udostępnienie treści decyzji nr 30/2023 z dnia 4 kwietnia 2023 r. WIR.I.7840.12.15.2022.MB
  Wyświetleń: 200
 1906. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 15 lutego 2023 r. WIR.II.747.1.6.2022.JS
  Wyświetleń: 199
 1907. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 8 grudnia 2022 r. WIR.II.746.1.46.2022.JG
  Wyświetleń: 199
 1908. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 2 lutego 2023 r. WIR.II.747.2.6.2022.DK
  Wyświetleń: 199
 1909. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 17 listopada 2022 r. WIR.II.746.1.28.2022.ML
  Wyświetleń: 199
 1910. OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA TORUŃ z dnia 14 grudnia 2022 roku w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 199
 1911. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (WSOC.V.2 3 etaty)
  Wyświetleń: 199
 1912. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 27 grudnia 2022 r. WIR.V.7821.12.2022.MT
  Wyświetleń: 198
 1913. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa (WIR.IV.4)
  Wyświetleń: 198
 1914. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 16 listopada 2022 r. WIR.II.746.1.32.2022.JG
  Wyświetleń: 197
 1915. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 25 listopada 2022 r. WIR.II.746.1.34.2022.JG
  Wyświetleń: 197
 1916. Ogłoszenie o zatrudnieniu - Specjalista w Punkcie Informacyjno - Doradczym w Nakle nad Notecią
  Wyświetleń: 197
 1917. PREZYDENT MIASTA TORUŃ ogłasza wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Toruń oraz Skarbu Państwa, przeznaczonych do sprzedaży.
  Wyświetleń: 197
 1918. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 30 grudnia 2022 r. WIR.II.746.1.36.2022.ML
  Wyświetleń: 196
 1919. Ogłoszenie Oddziału Regionalnego AMW w Bydgoszczy o przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Toruniu przy ul. Rudackiej 8.
  Wyświetleń: 196
 1920. OGŁOSZENIE STAROSTY NAKIELSKIEGO z dnia 14 listopada 2022 roku w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w formie darowizny
  Wyświetleń: 196
 1921. OGŁOSZENIE STAROSTY ŚWIECKIEGO z dnia 24 listopada 2022 roku w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy
  Wyświetleń: 196
 1922. STAROSTA LIPNOWSKI ogłasza wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do najmu
  Wyświetleń: 196
 1923. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa (WIR.III.2)
  Wyświetleń: 196
 1924. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (WSOC.V.4)
  Wyświetleń: 196
 1925. z dnia 25 maja 2023 r. WIR.II.747.2.5.2023.DK
  Wyświetleń: 196
 1926. Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę WIR.I.7840.2.56.2022.MO
  Wyświetleń: 195
 1927. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 21 kwietnia 2023 r. WIR.II.746.1.5.2023.ML
  Wyświetleń: 195
 1928. Udostępnienie treści decyzji nr 17/2022 z dnia 21 grudnia 2022 r. WIR.II.747.2.6.2022.DK
  Wyświetleń: 195
 1929. Udostępnienie treści decyzji nr 18/2023 z dnia 21 lutego 2023 r. WIR.I.7840.4.2.2022.PK
  Wyświetleń: 195
 1930. Wynik naboru na stanowisko: starszy specjalista w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa (WIR.I.3)
  Wyświetleń: 195
 1931. Udostępnienie treści decyzji nr 23/2023 z dnia 8 marca 2023 r. WIR.I.7840.3.7.2023.MO
  Wyświetleń: 194
 1932. Wykaz szkół, którym przyznano dotację w 2023 r. w programie „Aktywna Tablica”
  Wyświetleń: 194
 1933. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa (WIR.III.2)
  Wyświetleń: 194
 1934. Ogłoszenie Prezydenta Miasta Włocławek jako starosty z dnia 30 sierpnia 2022 r. - wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 193
 1935. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 28 lipca 2022 r. WIR.II.746.1.12.2022.ML
  Wyświetleń: 192
 1936. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 03 stycznia 2023 r. WIR.II.746.1.41.2022.JG
  Wyświetleń: 192
 1937. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 14 grudnia 2022 r. WIR.II.746.1.44.2022.ML
  Wyświetleń: 192
 1938. Ogłoszenie Starosty Nakielskiego z dnia 3 sierpnia 2022 roku w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę
  Wyświetleń: 192
 1939. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 2 grudnia 2022 r. WIR.II.746.1.30.2022.ML
  Wyświetleń: 191
 1940. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 28 listopada 2023 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej WIR.V.7820.19.2023.JB
  Wyświetleń: 191
 1941. Ogłoszenie Starosty Lipnowskiego z dnia 25 sierpnia 2022 r.- wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu
  Wyświetleń: 191
 1942. Z dnia 22 maja 2023 r. Znak sprawy: WIR.V.7820.12.2023.MT
  Wyświetleń: 191
 1943. Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę WIR.I.7840.4.2.2022.PK
  Wyświetleń: 189
 1944. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 31 stycznia 2023 r. WIR.II.747.1.3.2022.JS
  Wyświetleń: 189
 1945. Ogłoszenie o zatrudnieniu - Specjalista w Punkcie Informacyjno - Doradczym
  Wyświetleń: 189
 1946. Udostępnienie treści decyzji nr 18/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r. WIR.II.747.2.7.2022.EP
  Wyświetleń: 188
 1947. OGŁOSZENIE STAROSTY RADZIEJOWSKIEGO w sprawie wykazu nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do najmu.
  Wyświetleń: 187
 1948. z dnia 26 maja 2023 r. WIR.I.7840.12.6.2023.MB (Z)
  Wyświetleń: 187
 1949. Materiał informacyjny Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej ws. stosowania reguł konkurencyjności przez OOW, których nie dotyczy PZP realizujących zadanie tworzenia miejsc opieki z Programu Maluch+2022-20229 z KPO i FERS
  Wyświetleń: 186
 1950. Ogłoszenie o zatrudnieniu - Specjalista w Punkcie Informacyjno - Doradczym
  Wyświetleń: 186
 1951. PREZYDENT MIASTA BYDGOSZCZY podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do użyczenia na okres 3 lat
  Wyświetleń: 186
 1952. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości (WSPN.II.7)
  Wyświetleń: 185
 1953. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 16 stycznia 2023 r. WIR.V.7821.14.2022.JB
  Wyświetleń: 184
 1954. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 12 kwietnia 2023 r. WIR.II.746.1.7.2023.ML
  Wyświetleń: 184
 1955. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 18 kwietnia 2023 r. WIR.I.7840.12.16.2022.MB (D)
  Wyświetleń: 184
 1956. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 30 listopada 2022 r. WIR.II.746.3.1.2022.ML
  Wyświetleń: 184
 1957. OGŁOSZENIE STAROSTY LIPNOWSKIEGO z dnia 14 grudnia 2022 roku w sprawie wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do najmu
  Wyświetleń: 184
 1958. STAROSTA BYDGOSKI podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do dzierżawy w trybie przetargów ustnych
  Wyświetleń: 184
 1959. Udostępnienie treści decyzji nr 27/2023 z dnia 14 marca 2023 r. WIR.I.7840.2.72.2022.PK
  Wyświetleń: 184
 1960. wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Finansów i Budżetu (WFB.I.7)
  Wyświetleń: 184
 1961. Decyzja Nr 4/2024 z dnia 25 stycznia 2024 r.
  Wyświetleń: 183
 1962. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 30 listopada 2022 r. o zmianie wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej WIR.V.7820.5.2022.JB
  Wyświetleń: 183
 1963. Wynik naboru na stanowisko: dyspozytor medyczny w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarzadzania Kryzysowego (WBZK.DM)
  Wyświetleń: 183
 1964. Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę WIR.I.7840.3.7.2023.MO
  Wyświetleń: 181
 1965. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 18 stycznia 2023 r. WIR.II.746.1.13.2022.ML
  Wyświetleń: 181
 1966. Ogłoszenie Oddziału Regionalnego AMW w Bydgoszczy o przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Toruniu przy ul. Rudackiej 8a
  Wyświetleń: 180
 1967. Informacja o wydaniu decyzji WIR.I.7840.2.48.2022.MO
  Wyświetleń: 179
 1968. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 17 stycznia 2023 r.
  Wyświetleń: 179
 1969. OGŁOSZENIE STAROSTY TORUŃSKIEGO z dnia 26.01.2023 r. Starosta Toruński reprezentujący Skarb Państwa podaje do publicznej wiadomości wykaz lokalu Skarbu Państwa przeznaczonego do zbycia w trybie bezprzetargowym z zastosowaniem bonifikaty na rzecz dotychczasowego najemcy
  Wyświetleń: 179
 1970. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa (WIR.IV.7)
  Wyświetleń: 179
 1971. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 2 marca 2023 r. WIR.I.7840.14.2.2022.MB
  Wyświetleń: 178
 1972. OGŁOSZENIE STAROSTY BYDGOSKIEGO z dnia 20.02.2023 r. w sprawie przetargów na sprzedaż nieruchomości położonej w Koronowie przy ul. Ogrodowej 3, stanowiącą własność Skarbu Państwa.
  Wyświetleń: 178
 1973. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 9 maja 2023 r. WIR.II.746.1.11.2023.ML
  Wyświetleń: 177
 1974. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 4 listopada 2022 r. WIR.II.747.5.4.2022.DK
  Wyświetleń: 177
 1975. Z dnia 17 stycznia 2023 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.42.2022.ML     
  Wyświetleń: 177
 1976. z dnia 29 czerwca 2023 r. WIR.II.747.1.2.2023.JS
  Wyświetleń: 177
 1977. decyzja nr 28/2022 z dnia 21 marca 2023 r.
  Wyświetleń: 176
 1978. OGŁOSZENIE STAROSTY RYPIŃSKIEGO w sprawie oddania w dzierżawę gruntu rolnego stanowiącego własność Skarbu Państwa
  Wyświetleń: 176
 1979. z dnia 12 lipca 2023 r. WIR.I.7840.12.5.2023.MB (D)
  Wyświetleń: 176
 1980. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 15 lutego 2023 r. WIR.I.7840.14.10.2022.MB (D)
  Wyświetleń: 175
 1981. PREZYDENT MIASTA BYDGOSZCZY ogłasza wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie przetargowym
  Wyświetleń: 175
 1982. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 2 lutego 2023 r. WIR.II.747.1.5.2022.JS
  Wyświetleń: 174
 1983. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 18 stycznia 2024 r. WIR.II.746.1.31.2023.ML
  Wyświetleń: 174
 1984. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 12 grudnia 2022 r. WIR.II.746.1.36.2022.ML
  Wyświetleń: 174
 1985. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 27 lutego 2023 r. WIR.II.746.1.49.2022.ML
  Wyświetleń: 174
 1986. Udostępnienie treści decyzji Nr 41/2023 z dnia 10 maja 2023 r. WIR.I.7840.2.16.2023.KS
  Wyświetleń: 174
 1987. z dnia 24 marca 2023 r. Znak sprawy: WIR.V.7821.1.2023.JB
  Wyświetleń: 173
 1988. Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę
  Wyświetleń: 172
 1989. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 7 lutego 2023 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego
  Wyświetleń: 172
 1990. OGŁOSZENIE STAROSTY CHEŁMIŃSKIEGO z dnia 28 listopada 2022 roku w sprawie wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do zbycia w drodze darowizny
  Wyświetleń: 172
 1991. wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa (WIR.IV.7)
  Wyświetleń: 172
 1992. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (WSOC.V.4.1) zastępstwo
  Wyświetleń: 172
 1993. decyzja nr 48/2023 z dnia 25 maja 2023 r.
  Wyświetleń: 171
 1994. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 17 lutego 2023 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej WIR.V.7820.4.2023.MT
  Wyświetleń: 170
 1995. OGŁOSZENIE STAROSTY TORUŃSKIEGO w sprawie przetargów na sprzedaż nieruchomości położonej w Kawęczynie, gm Obrowo, stanowiącą własność Skarbu Państwa.
  Wyświetleń: 170
 1996. Udostępnienie treści decyzji nr 22/2023 z dnia 6 marca 2023 r. WIR.I.7840.2.70.2022.MB
  Wyświetleń: 169
 1997. wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej (WIGK.I.3)
  Wyświetleń: 169
 1998. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 25 kwietnia 2023 r. WIR.II.746.1.8.2023.ML
  Wyświetleń: 168
 1999. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 19 kwietnia 2023 r. WIR.II.746.1.1.2023.ML
  Wyświetleń: 168
 2000. Ogłoszenie o świadczenie usług dyspozytora medycznego
  Wyświetleń: 168
 2001. Udostępnienie treści decyzji nr 82/2022 z dnia 18 października 2022 r. WIR.I.7840.2.22.2022.PK
  Wyświetleń: 168
 2002. Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę WIR.I.7840.2.63.2022.MO
  Wyświetleń: 166
 2003. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 22 września 2023 r. WIR.I.7840.8.2.2023.AP
  Wyświetleń: 166
 2004. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 4 kwietnia 2023 r. WIR.I.7840.12.15.2022.MB (D)
  Wyświetleń: 166
 2005. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 15 lipca 2022 r. WIR.II.746.1.61.2021.ML
  Wyświetleń: 166
 2006. Ogłoszenie o zatrudnieniu - Specjalista w Punkcie Informacyjno - Doradczym w Świeciu
  Wyświetleń: 166
 2007. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Biurze Finansowo-Inwestycyjnym (BFI.I.9)
  Wyświetleń: 166
 2008. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 12 maja 2023 r. WIR.II.746.1.3.2023.ML
  Wyświetleń: 165
 2009. Ogłoszenie o zgromadzeniu publicznym 08.11.2023 r. w Grudziądzu
  Wyświetleń: 165
 2010. z dnia 6 lipca 2023 r. WIR.V.7820.10.2023.MT
  Wyświetleń: 165
 2011. Udostępnienie treści decyzji nr 95/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r. WIR.I.7840.1.8.2022.PK
  Wyświetleń: 164
 2012. z dnia 4 lipca 2023 r. WIR.II.747.2.5.2023.DK
  Wyświetleń: 164
 2013. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 25 września 2023 r.
  Wyświetleń: 163
 2014. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 10 maja 2023 r. WIR.II.746.1.12.2023.ML
  Wyświetleń: 162
 2015. PREZYDENT MIASTA BYDGOSZCZY ogłasza wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego do właścicieli nieruchomości sąsiednich.
  Wyświetleń: 162
 2016. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości (WSPN.II.6)
  Wyświetleń: 162
 2017. z dnia 12 lipca 2023 r. WIR.II.746.1.7.2023.ML
  Wyświetleń: 162
 2018. decyzja nr 108/2023 z dnia 27 października 2023 r.
  Wyświetleń: 161
 2019. Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę WIR.I.7840.2.13.2022.MO
  Wyświetleń: 161
 2020. Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę WIR.I.7840.2.70.2022.MB
  Wyświetleń: 161
 2021. Ogłoszenie o zatrudnieniu - Specjalista w Punkcie Informacyjno - Doradczym w Inowrocławiu
  Wyświetleń: 161
 2022. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej (WIGK.I.3)
  Wyświetleń: 161
 2023. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 25 kwietnia 2023 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej WIR.V.7820.6.2023.JB
  Wyświetleń: 160
 2024. Ogłoszenie o zatrudnieniu - Specjalista w Punkcie Informacyjno - Doradczym w Nakle nad Notecią
  Wyświetleń: 160
 2025. Decyzja nr 110/2023 z dnia 7 listopada 2023 r.
  Wyświetleń: 159
 2026. Tryb dokonywania poprawek i wyjaśnień do wniosku „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2024
  Wyświetleń: 159
 2027. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa (WIR.III.2)
  Wyświetleń: 159
 2028. wynik naboru na stanowisko: rzemieślnik wykwalifikowany w Biurze Finansowo-Inwestycyjnym
  Wyświetleń: 159
 2029. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 27 kwietnia 2023 r. WIR.II.746.1.3.2023.ML
  Wyświetleń: 158
 2030. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 28 kwietnia 2023 r. WIR.II.746.1.4.2023.ML
  Wyświetleń: 158
 2031. Ogłoszenie Administracji Domów Miejskich w Bydgoszczy w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie przetargowym.
  Wyświetleń: 158
 2032. Ogłoszenie Oddziału Regionalnego AMW w Bydgoszczy o przetargach na sprzedaż nieruchomości położonych w Toruniu oraz we Włocławku.
  Wyświetleń: 158
 2033. PREZYDENT MIASTA GRUDZIĄDZA ogłasza wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, stanowiących własność Skarbu Państwa.
  Wyświetleń: 158
 2034. wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Finansów i Budżetu (WFB.I.7)
  Wyświetleń: 158
 2035. z dnia 22 marca 2023 r. WIR.II.746.1.4.2023.ML
  Wyświetleń: 158
 2036. z dnia 23 maja 2023 r. WIR.I.7840.12.13.2022.MB
  Wyświetleń: 158
 2037. Informacja o wyborze ofert na realizację zadań pomocowych, o których mowa w art. 12 ust. 1 z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na podstawie Ogłoszenia Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o możliwości realizacji zadania publicznego dotyczącego pomocy na rzecz obywateli Ukrainy z dnia 13 grudnia 2022 r.
  Wyświetleń: 157
 2038. Wynik naboru na stanowisko: starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości (WSPN.I.3)
  Wyświetleń: 157
 2039. z dnia 31 maja 2023 r. WIR.II.747.1.2.2023.JS
  Wyświetleń: 156
 2040. decyzja Nr 109/2023 z dnia 27 października 2023 r.
  Wyświetleń: 155
 2041. z dnia 12 grudnia 2023 r. WIR.V.7820.23.2023.KS
  Wyświetleń: 155
 2042. PREZYDENT MIASTA BYDGOSZCZY ogłasza wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym przy ul. Słowackiego i Szarych Szeregów
  Wyświetleń: 154
 2043. z dnia 23 maja 2023 r. WIR.II.746.1.13.2023.ML
  Wyświetleń: 154
 2044. z dnia 7 lipca 2023 r. WIR.I.7840.12.7.2023.MB (D)
  Wyświetleń: 154
 2045. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 14 grudnia 2023 r.
  Wyświetleń: 153
 2046. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 10 sierpnia 2023 r. WIR.II.747.2.8.2023.DK
  Wyświetleń: 153
 2047. z dnia 20 października 2023 r. WIR.V.7820.22.2023.KS
  Wyświetleń: 153
 2048. Ogłoszenie Prezydenta Miasta Włocławek jako starosty wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego do nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubień Kujawski w użytkowaniu wieczystym Skarbu Państwa
  Wyświetleń: 152
 2049. PREZYDENT MIASTA BYDGOSZCZY ogłasza wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz Centrum Onkologii prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy
  Wyświetleń: 152
 2050. z dnia 6 lipca 2023 r. WIR.V.7820.9.2022.JB
  Wyświetleń: 152
 2051. Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę WIR.I.7840.2.16.2023.KS
  Wyświetleń: 151
 2052. Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę WIR.I.7840.2.72.2022.PK
  Wyświetleń: 151
 2053. z dnia 25 października 2023 r.
  Wyświetleń: 150
 2054. Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę
  Wyświetleń: 149
 2055. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 4 kwietnia 2023 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej WIR.V.7820.9.2023.KS
  Wyświetleń: 149
 2056. PREZYDENT MIASTA WŁOCŁAWEK ogłasza wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
  Wyświetleń: 148
 2057. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 20 czerwca 2023 r. WIR.V.7821.3.2023.MT
  Wyświetleń: 147
 2058. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 13 marca 2023 r. WIR.II.746.1.1.2023.ML
  Wyświetleń: 147
 2059. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 19 kwietnia 2023 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej WIR.V.7820.10.2023.MT
  Wyświetleń: 147
 2060. OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK z dnia 30 listopada 2022 roku w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ograniczonego
  Wyświetleń: 147
 2061. z dnia 5 lipca 2023 r. WIR.II.747.1.1.2023.JS
  Wyświetleń: 147
 2062. Informacja o wydaniu postanowienia WIR.I.7840.3.7.2023.MO
  Wyświetleń: 146
 2063. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 21 września 2023 r. WIR.II.747.2.9.2023.DK
  Wyświetleń: 146
 2064. Ogłoszenie o zatrudnieniu - Specjalista w Punkcie Informacyjno - Doradczym w Żninie
  Wyświetleń: 146
 2065. OGŁOSZENIE STAROSTY LIPNOWSKIEGO z dnia 07 grudnia 2022 roku w sprawie wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do dzierżawy
  Wyświetleń: 146
 2066. OGŁOSZENIE STAROSTY LIPNOWSKIEGO z dnia 30 listopada 2022 roku w sprawie wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do dzierżawy
  Wyświetleń: 146
 2067. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej (WIGK.I.3)
  Wyświetleń: 146
 2068. Wynik naboru na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa (WIR.V.3)
  Wyświetleń: 146
 2069. z dnia 1 sierpnia 2023 r. WIR.V.7821.5.2023.JB
  Wyświetleń: 146
 2070. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 10 maja 2023 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego WIR.V.7820.14.2022.KS
  Wyświetleń: 145
 2071. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 3 stycznia 2024 r. WIR.II.746.1.24.2023.ML
  Wyświetleń: 145
 2072. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 30 stycznia 2024 r. WIR.II.747.2.1.2024.MS
  Wyświetleń: 145