Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Statystyki podstron

Rok 2021
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
350063612353508475825054850504422655080531464000
Rok 2020
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
00000000000463
 1. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 75691
 2. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
  Wyświetleń: 11087
 3. Ogłoszenia i obwieszczenia
  Wyświetleń: 7538
 4. Formularze i wnioski
  Wyświetleń: 6819
 5. Ogłoszenia o naborze
  Wyświetleń: 6681
 6. Paszport
  Wyświetleń: 5708
 7. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 5170
 8. Komunikacja
  Wyświetleń: 5006
 9. Co potrzebujemy do złożenia wniosku paszportowego
  Wyświetleń: 4780
 10. Zdrowie
  Wyświetleń: 4627
 11. Wydziały i Biura Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego
  Wyświetleń: 4506
 12. Opłaty paszportowe i konta
  Wyświetleń: 4216
 13. Informacje ogólne, rezerwacja wizyty
  Wyświetleń: 4083
 14. Wydział Zdrowia - Kujawsko-Pomorskie Centrum Zdrowia Publicznego
  Wyświetleń: 3574
 15. Kształcenie kadr medycznych
  Wyświetleń: 3424
 16. Wydawanie zezwoleń na pracę cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
  Wyświetleń: 3394
 17. Rekrutacja pracowników w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy
  Wyświetleń: 3312
 18. Bezpieczeństwo
  Wyświetleń: 3306
 19. Biura i punkty paszportowe
  Wyświetleń: 3216
 20. Kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów
  Wyświetleń: 3111
 21. Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
  Wyświetleń: 3090
 22. Przetargi w K-PUW
  Wyświetleń: 3041
 23. Wykazy wolnych miejsc szkoleniowych oraz liczby przyznanych miejsc na postępowanie kwalifikacyjne
  Wyświetleń: 2809
 24. Aktualności Wydziału Zdrowia
  Wyświetleń: 2749
 25. Konsultanci wojewódzcy w ochronie zdrowia
  Wyświetleń: 2577
 26. Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
  Wyświetleń: 2566
 27. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 2514
 28. Kontrole
  Wyświetleń: 2449
 29. Kierownictwo Urzędu
  Wyświetleń: 2407
 30. Rejestry i ewidencje
  Wyświetleń: 2262
 31. Dzienniki Urzędowe
  Wyświetleń: 2104
 32. Sprawozdawczość statystyczna z zakresu „zdrowie i ochrona zdrowia”
  Wyświetleń: 2062
 33. Wyniki naborów
  Wyświetleń: 2030
 34. Tabela obowiązujących opłat
  Wyświetleń: 1997
 35. Cudzoziemcy - informacje podstawowe
  Wyświetleń: 1946
 36. Terminy egzaminów dla kierowców wykonujących przewóz drogowy - kwalifikacja wstępna
  Wyświetleń: 1737
 37. Rejestr Domów Pomocy Społecznej
  Wyświetleń: 1666
 38. Wolne stanowiska pracy w Służbie Cywilnej
  Wyświetleń: 1617
 39. Budownictwo
  Wyświetleń: 1612
 40. Zezwolenie na pobyt czasowy
  Wyświetleń: 1580
 41. Wyniki postępowań kwalifikacyjnych
  Wyświetleń: 1519
 42. Zaproszenia
  Wyświetleń: 1500
 43. Delegatury
  Wyświetleń: 1469
 44. Dyrektor Generalny
  Wyświetleń: 1468
 45. Egzaminy dla kierowców wykonujących przewóz drogowy
  Wyświetleń: 1463
 46. Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
  Wyświetleń: 1454
 47. Sprawy obywatelskie
  Wyświetleń: 1420
 48. Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą
  Wyświetleń: 1417
 49. Wydanie i wymiana karty pobytu
  Wyświetleń: 1306
 50. Wydział Nadzoru i Kontroli
  Wyświetleń: 1282
 51. Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
  Wyświetleń: 1273
 52. Polityka społeczna
  Wyświetleń: 1248
 53. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 1245
 54. Fundusz rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej
  Wyświetleń: 1240
 55. Egzaminy dla kandydatów na instruktorów i wykładowców nauki jazdy
  Wyświetleń: 1204
 56. Administracja Zespolona
  Wyświetleń: 1191
 57. Formy legalizacji pobytu obywateli państw spoza UE
  Wyświetleń: 1181
 58. Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
  Wyświetleń: 1164
 59. Obywatelstwo, Karta Polaka
  Wyświetleń: 1091
 60. Pełnomocnicy Wojewody
  Wyświetleń: 1067
 61. Państwowa Straż Rybacka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Bydgoszczy
  Wyświetleń: 1063
 62. Informacje
  Wyświetleń: 1042
 63. Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu
  Wyświetleń: 1032
 64. Wydział Polityki Społecznej
  Wyświetleń: 1017
 65. Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bydgoszczy
  Wyświetleń: 1009
 66. Wydawanie decyzji potwierdzającej prawo do rekompensaty za "mienie zabużańskie"
  Wyświetleń: 995
 67. z dnia 26 marca 2021 r w sprawie ustalenia wysokości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m² powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych w województwie kujawsko-pomorskim.
  Wyświetleń: 942
 68. Rozpoczęcie specjalizacji
  Wyświetleń: 929
 69. Wykaz zakładów pracy chronionej i spółdzielni inwalidów
  Wyświetleń: 910
 70. Rolnictwo i środowisko
  Wyświetleń: 881
 71. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 872
 72. Uznanie za obywatela polskiego
  Wyświetleń: 863
 73. Nadanie obywatelstwa polskiego
  Wyświetleń: 838
 74. Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 837
 75. Nieruchomości
  Wyświetleń: 828
 76. Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
  Wyświetleń: 811
 77. Karta Polaka – świadczenie pieniężne
  Wyświetleń: 808
 78. Dokumenty i zaświadczenia z archiwum zakładowego
  Wyświetleń: 801
 79. Przygotowanie wniosków o nadanie orderów, odznaczeń
  Wyświetleń: 794
 80. Budżet, majątek Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego
  Wyświetleń: 788
 81. Udostępnianie informacji publicznej
  Wyświetleń: 777
 82. Statystyka medyczna
  Wyświetleń: 776
 83. Polityka prywatności BIP
  Wyświetleń: 775
 84. Praktyki studenckie w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy
  Wyświetleń: 773
 85. Wojewódzka Komisja ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Bydgoszczy
  Wyświetleń: 772
 86. Sposoby stanowienia aktów publicznoprawnych
  Wyświetleń: 769
 87. Rejestr placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz wolnych miejsc w tych placówkach
  Wyświetleń: 745
 88. Odroczenie lub rozkładanie na raty spłaty należności pieniężnej za mandat karny kredytowany
  Wyświetleń: 743
 89. Regulamin Urzędu
  Wyświetleń: 735
 90. Rejestr placówek całodobowej opieki
  Wyświetleń: 732
 91. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Toruniu
  Wyświetleń: 731
 92. Komisje i Zespoły Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego
  Wyświetleń: 728
 93. Plan działania Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w zakresie zarządzania i reagowania kryzysowego oraz ochrony ludności
  Wyświetleń: 711
 94. Obwieszczenie z dnia 28 września w sprawie ustalenia wysokości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m² powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych w województwie kujawsko-pomorskim.
  Wyświetleń: 705
 95. Statut Urzędu
  Wyświetleń: 696
 96. ogłoszenie o naborze na stanowisko – inspektor wojewódzki do Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
  Wyświetleń: 693
 97. Deklaracja dostępności
  Wyświetleń: 687
 98. Zespół Bezpieczeństwa Informacji i Informatyki
  Wyświetleń: 686
 99. Rejestr Centrów Integracji Społecznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  Wyświetleń: 682
 100. Internetowa rejestracja wizyty
  Wyświetleń: 681
 101. Plan Działalności Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy
  Wyświetleń: 676
 102. Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy
  Wyświetleń: 674
 103. Składanie petycji w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim
  Wyświetleń: 672
 104. Opracowania, raporty i analizy
  Wyświetleń: 665
 105. Plan Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego - obowiązujący
  Wyświetleń: 662
 106. Niepełnosprawność
  Wyświetleń: 660
 107. Pobierz programy
  Wyświetleń: 653
 108. Organizacja kwalifikacji wojskowej
  Wyświetleń: 652
 109. Koszt odtworzenia 1 m kw.
  Wyświetleń: 640
 110. Powszechny obowiązek obrony RP
  Wyświetleń: 638
 111. Rejestr Jednostek Specjalistycznego Poradnictwa
  Wyświetleń: 635
 112. Plan szkolenia obronnego województwa kujawsko-pomorskiego
  Wyświetleń: 633
 113. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy
  Wyświetleń: 627
 114. Zgłoszenie budowy lub wykonania innych robót budowlanych
  Wyświetleń: 625
 115. Ochrona danych osobowych - RODO
  Wyświetleń: 623
 116. Przebieg specjalizacji
  Wyświetleń: 623
 117. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 619
 118. Wydział Finansów i Budżetu
  Wyświetleń: 618
 119. Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE
  Wyświetleń: 615
 120. Wojewódzka Komisja ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych
  Wyświetleń: 613
 121. COVID-19 - akty prawne i dokumenty dotyczące zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania koronawirusa
  Wyświetleń: 596
 122. Plan działania Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w zakresie realizacji zadań obronnych na terenie województwa
  Wyświetleń: 590
 123. Zgłoszenia dotyczące robót budowlanych nie wymagających pozwolenia
  Wyświetleń: 589
 124. Mandaty karne
  Wyświetleń: 586
 125. Podstawowe przepisy prawa dotyczące cudzoziemców
  Wyświetleń: 583
 126. Oddział Redakcji Dziennika Urzędowego
  Wyświetleń: 582
 127. Biuro Kadrowo-Organizacyjne
  Wyświetleń: 563
 128. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 561
 129. Kościół
  Wyświetleń: 557
 130. Wojewódzki plan zarządzania kryzysowego
  Wyświetleń: 556
 131. Wykaz Środowiskowych Domów Samopomocy
  Wyświetleń: 552
 132. Biuro Wojewody
  Wyświetleń: 548
 133. Medycyna szkolna
  Wyświetleń: 547
 134. Udostępnianie aktów normatywnych
  Wyświetleń: 547
 135. Poświadczenie posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego
  Wyświetleń: 540
 136. Biuro Finansowo-Inwestycyjne
  Wyświetleń: 529
 137. Wykaz zakładów aktywności zawodowej
  Wyświetleń: 526
 138. Zgłoszenie o uzyskanie karty doskonalenia zawodowego ratowników medycznych
  Wyświetleń: 525
 139. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 513
 140. Państwowa Straż Łowiecka
  Wyświetleń: 510
 141. Kontakt
  Wyświetleń: 508
 142. Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna
  Wyświetleń: 498
 143. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 493
 144. ogłoszenie o pracę: kierownik oddziału do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
  Wyświetleń: 491
 145. Formy legalizacji pobytu obywateli państw członkowskich UE
  Wyświetleń: 485
 146. Ponowne Wykorzystywanie Informacji Sektora Publicznego
  Wyświetleń: 481
 147. Wytyczne Wojewody Kujawsko-Pomorskiego do działalności w dziedzinie obrony cywilnej w województwie
  Wyświetleń: 475
 148. dyspozytor medyczny do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (Toruń)
  Wyświetleń: 473
 149. Harmonogram szkoleń z zkresu ochrony ludności i obrony cywilnej
  Wyświetleń: 471
 150. Wydział Koordynacji Świadczeń
  Wyświetleń: 469
 151. Rejestr Klubów Integracji Społecznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  Wyświetleń: 468
 152. Priorytety regionalnej polityki zdrowotnej województwa kujawsko-pomorskiego
  Wyświetleń: 467
 153. Wydawanie zaświadczeń dla celów emerytalno-rentowych
  Wyświetleń: 461
 154. Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Bydgoszczy
  Wyświetleń: 453
 155. Rejestr miejsc, w których gmina udziela tymczasowego schronienia
  Wyświetleń: 452
 156. Ogłoszenie o prace: dyspozytor medyczny do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (Toruń)
  Wyświetleń: 451
 157. Paszport tymczasowy
  Wyświetleń: 449
 158. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Bydgoszczy
  Wyświetleń: 441
 159. Wytyczne Wojewody Kujawsko-Pomorskiego do szkolenia obronnego
  Wyświetleń: 440
 160. Dotacje podmiotowe z budżetu państwa dla spółek wodnych i ich związków
  Wyświetleń: 439
 161. Wykaz Zespołów Ratownictwa Medycznego
  Wyświetleń: 433
 162. System Rejestrów Państwowych
  Wyświetleń: 430
 163. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy
  Wyświetleń: 429
 164. informatyk do Zespołu Bezpieczeństwa Informacji i Informatyki
  Wyświetleń: 428
 165. ogłoszenie o naborze na stanowisko – inspektor wojewódzki do Wydziału Nadzoru i Kontroli
  Wyświetleń: 424
 166. Rejestr tłumaczy polskiego języka migowego, systemu językowo-migowego
  Wyświetleń: 421
 167. ogłoszenie o naborze na stanowisko – inspektor wojewódzki do Wydziału Nadzoru i Kontroli
  Wyświetleń: 415
 168. Wytyczne w sprawie postępowania w zakresie integracji cudzoziemców
  Wyświetleń: 415
 169. informacja o naborze wniosków w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021
  Wyświetleń: 413
 170. Wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę
  Wyświetleń: 413
 171. Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Bydgoszczy
  Wyświetleń: 413
 172. Wzory pism
  Wyświetleń: 413
 173. Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Bydgoszczy
  Wyświetleń: 412
 174. Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Bydgoszczy
  Wyświetleń: 411
 175. Wykaz lekarzy upoważnionych przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego do przeprowadzania badań lekarskich na kierowców
  Wyświetleń: 409
 176. Mapowanie potrzeb zdrowotnych
  Wyświetleń: 400
 177. Wydawanie decyzji o pozwolenie na budowę - obszary kolejowe
  Wyświetleń: 400
 178. ogłoszenie o pracę: psycholog do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
  Wyświetleń: 395
 179. Zrzeczenie się obywatelstwa polskiego
  Wyświetleń: 393
 180. Udostępnianie dokumentacji
  Wyświetleń: 388
 181. Ewidencja podmiotów prowadzących kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy
  Wyświetleń: 377
 182. Wyniki naboru wniosków w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021 finansowanego z Funduszu Solidarnościowego
  Wyświetleń: 377
 183. dyspozytor medyczny do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
  Wyświetleń: 376
 184. ogłoszenie o pracę: zastępca kierownika oddziału do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
  Wyświetleń: 372
 185. ogłoszenie o naborze na stanowisko – dyspozytor medyczny do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
  Wyświetleń: 371
 186. ogłoszenie o pracę: dyspozytor medyczny do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (Bydgoszcz)
  Wyświetleń: 362
 187. zastępca kierownika oddziału WBZK
  Wyświetleń: 361
 188. Sprawozdawczość finansowa
  Wyświetleń: 358
 189. Wykaz przedsiębiorstw i instytucji których akta znajdują się w Archiwum Zakładowym w K-PUW
  Wyświetleń: 353
 190. Zakończenie specjalizacji. Państwowy Egzamin Specjalizacyjny
  Wyświetleń: 345
 191. Wydawanie decyzji o pozwoleniu na budowę na terenie zamkniętym
  Wyświetleń: 341
 192. ogłoszenie o naborze na stanowisko – inspektor wojewódzki do Biura Finansowo-Inwestycyjnego
  Wyświetleń: 340
 193. Zasady pobytu obywateli Unii Europejskiej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
  Wyświetleń: 335
 194. ogłoszenie o naborze na stanowisko – inspektor wojewódzki do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
  Wyświetleń: 329
 195. Przydatne linki
  Wyświetleń: 327
 196. z dnia 9 marca 2021 r. w sprawie WIR.V.7821.9.2020.KS
  Wyświetleń: 327
 197. Zezwolenie na pobyt stały
  Wyświetleń: 327
 198. Rejestracja pobytu obywatela Unii Europejskiej
  Wyświetleń: 326
 199. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Bydgoszczy
  Wyświetleń: 326
 200. Wyniki naboru wniosków w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021 finansowanego z Funduszu Solidarnościowego
  Wyświetleń: 326
 201. Inne dokumenty wydawane cudzoziemcom
  Wyświetleń: 325
 202. Rejestr jednostek współpracujących z systemem PRM Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  Wyświetleń: 316
 203. kierownik oddziału WBZK
  Wyświetleń: 308
 204. Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Bydgoszczy
  Wyświetleń: 308
 205. Opiniowanie celowości inwestycji w ochronie zdrowia
  Wyświetleń: 307
 206. Dotacje dla gmin
  Wyświetleń: 306
 207. Sprawozdawczość z zakresu zdrowia publicznego
  Wyświetleń: 306
 208. wynik naboru na stanowisko – wojewódzki koordynator ratownictwa medycznego do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
  Wyświetleń: 301
 209. Rządowy Program na Rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej w województwie kujawsko-pomorskim
  Wyświetleń: 300
 210. informacja o naborze wniosków w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021
  Wyświetleń: 299
 211. Wojewódzki plan działania na wypadek wystąpienia epidemii
  Wyświetleń: 298
 212. Program szkolenia obronnego województwa kujawsko – pomorskiego na lata 2021-2026
  Wyświetleń: 297
 213. Karta Statystyczna Szpitalna Ogólna – formularz MZ/Szp-11
  Wyświetleń: 296
 214. Majątek Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego
  Wyświetleń: 294
 215. Naczelny Lekarz Uzdrowiska
  Wyświetleń: 294
 216. Wyniki naboru wniosków w ramach Programu „Centra opiekuńczo-mieszkalne” finansowanego z Funduszu Solidarnościowego
  Wyświetleń: 294
 217. ogłoszenie o naborze na stanowisko – wojewódzki koordynator ratownictwa medycznego do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
  Wyświetleń: 293
 218. Odwołania od decyzji w sprawach świadczeń na rzecz obrony
  Wyświetleń: 292
 219. Pełnomocnik Wojewody do Spraw Osób Niepełnosprawnych i Rodziny
  Wyświetleń: 291
 220. Wytyczne Wojewody w sprawie zasad organizacji szkoleń i ćwiczeń z zakresu OC w województwie
  Wyświetleń: 291
 221. Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019
  Wyświetleń: 289
 222. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO o wydaniu decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości z dnia 14 stycznia 2021 r.
  Wyświetleń: 287
 223. Wytyczne Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w sprawie zasad organizacji i sposobu przeprowadzania szkoleń z zakresu obrony cywilnej w województwie kujawsko – pomorskim
  Wyświetleń: 284
 224. Ewidencja instruktorów techniki jazdy
  Wyświetleń: 281
 225. Narodowy program przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój 2012-2015
  Wyświetleń: 279
 226. Rejestr ośrodków doskonalenia techniki jazdy
  Wyświetleń: 278
 227. Legitymacja osoby niepełnosprawnej
  Wyświetleń: 277
 228. Obowiązki ciążące na prowadzącym Zakład Pracy Chronionej lub Zakład Aktywności Zawodowej
  Wyświetleń: 275
 229. Wydawanie decyzji o pozwolenie na budowę - drogi publiczne
  Wyświetleń: 274
 230. ogłoszenie o naborze na stanowisko – wojewódzki koordynator ratownictwa medycznego do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
  Wyświetleń: 273
 231. Składanie wniosków i dokonywanie zgłoszeń w formie elektronicznej
  Wyświetleń: 273
 232. z dnia 15 marca 2021 r. w sprawie WIR.II.746.1.4.2021.EP
  Wyświetleń: 273
 233. Nabywanie z mocy prawa na własność skarbu państwa lub j.s.t. nieruchomości zajętych pod drogi
  Wyświetleń: 270
 234. Rejestr przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia
  Wyświetleń: 270
 235. Potwierdzanie wystąpienia szkód na indywidualnych protokołach szacowania strat rolników poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych.
  Wyświetleń: 269
 236. ogłoszenie o naborze na stanowisko – psycholog w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
  Wyświetleń: 268
 237. RODO
  Wyświetleń: 268
 238. Przyznanie statusu Zakładu Aktywności Zawodowej
  Wyświetleń: 265
 239. obwieszczenie z dnia 30 grudnia 2020 r w sprawie WIR.II.747.14.2020.EP
  Wyświetleń: 264
 240. Ogłoszenie Wojewody o pisemnym przetargu na sprzedaż maszyn i urządzeń pozostałych po rozwiązanej umowie o oddanie przedsiębiorstwa państwowego do odpłatnego korzystania zawartej pomiędzy Skarbem Państwa a METRON-INVESTMENT Spółką z o.o.
  Wyświetleń: 264
 241. Wytyczne Szefa OCK dotyczące budownictwa ochronnego
  Wyświetleń: 264
 242. Niekorzystne zakończenie ciąży – rekomendacje postępowania z dziećmi i rodzicami w niepowodzeniu położniczym dla personelu medycznego oddziałów położniczo-ginekologicznych województwa kujawsko-pomorskiego
  Wyświetleń: 262
 243. Rejestr przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia
  Wyświetleń: 262
 244. Kształcenie podyplomowe farmaceutów
  Wyświetleń: 261
 245. Samodzielne stanowisko ds. Audytu Wewnętrznego
  Wyświetleń: 260
 246. Ogłoszenie o naborze na stanowisko – inspektor wojewódzki do Wydziału Nadzoru i Kontroli
  Wyświetleń: 257
 247. Przepisy prawne regulujące system Państwowe Ratownictwo Medyczne Karty podstawowe Pokaż (aktywna karta)
  Wyświetleń: 257
 248. z dnia 31 marca 2021 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 257
 249. Oddział wierzytelności
  Wyświetleń: 254
 250. Wykaz lekarzy upoważnionych przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego do przeprowadzania badań lekarskich na kierowców
  Wyświetleń: 251
 251. Wniosek o ostemplowanie przedłożonego dziennika budowy (wzór)
  Wyświetleń: 250
 252. Wpis do rejestru ośrodków lub organizatorów turnusów rehabilitacyjnych
  Wyświetleń: 250
 253. z dnia 30 marca 2021 r. Znak sprawy: WIR.V.7820.16.2020.KS
  Wyświetleń: 245
 254. Kryptonimy ZRM
  Wyświetleń: 244
 255. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 29 grudnia 2020 r. o wydanych postanowieniachWIR.II.746.1.43.2020.EP
  Wyświetleń: 243
 256. ogłoszenie o naborze na stanowisko – inspektor wojewódzki w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej
  Wyświetleń: 243
 257. Sprawozdanie finansowe 2018 r. KPUW oraz dysponent części budżetowej Wojewoda Kujawsko-Pomorski
  Wyświetleń: 243
 258. Wydanie decyzji administracyjnej dot. programu kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy
  Wyświetleń: 243
 259. Rozpatrywanie wniosków państw. osób prawnych o uwłaszczenie w stosunku do gruntów i budynków
  Wyświetleń: 242
 260. Budżet Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  Wyświetleń: 241
 261. Realizacja rządowego programu "Razem bezpieczniej" w województwie kujawsko-pomorskim
  Wyświetleń: 240
 262. Przyjmowanie zgłoszeń budowy lub rozbiórki - tereny zamknięte
  Wyświetleń: 238
 263. Rejestr ośrodków doskonalenia techniki jazdy
  Wyświetleń: 238
 264. ogłoszenie o nabór na stanowisko główny specjalista do Wydziału Finansów i Budżetu
  Wyświetleń: 237
 265. Uznanie za repatrianta
  Wyświetleń: 237
 266. Kształcenie podyplomowe diagnostów laboratoryjnych
  Wyświetleń: 234
 267. z dnia 24 lutego 2021 r w sprawie WIR.II.747.18.2020.EP
  Wyświetleń: 234
 268. Ochrona gruntów rolnych
  Wyświetleń: 233
 269. Lista rzeczoznawców majątkowych - kandydatów na biegłych w postępowaniach administracyjnych prowadzonych w Wydziale Infrastruktury i Rozwoju Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego
  Wyświetleń: 232
 270. z dnia 26 lutego 2021 r.
  Wyświetleń: 231
 271. Karta pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej
  Wyświetleń: 230
 272. Informacja o terminach egzaminów dla instruktorów techniki jazdy
  Wyświetleń: 229
 273. Kształcenie podyplomowe w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia
  Wyświetleń: 228
 274. Aktywność zawodowa osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 226
 275. Kształcenie podyplomowe farmaceutów
  Wyświetleń: 225
 276. Melioracje wodne podstawowe i szczegółowe (rozdział 01008 § 2210 i 6610)
  Wyświetleń: 225
 277. Wszelkie zapytania dotyczące spraw
  Wyświetleń: 225
 278. ogłoszenie o pracę: wojewódzki koordynator ratownictwa medycznego do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
  Wyświetleń: 224
 279. Dane teleadresowe, na które kieruje się zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia na terenie gminy
  Wyświetleń: 223
 280. Wydanie zezwolenia na prowadzenie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej
  Wyświetleń: 223
 281. Odwołania dotyczące posiadania na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny
  Wyświetleń: 222
 282. Zasady bezpiecznego latania bezzałogowymi statkami powietrznymi tzw. "dronami"
  Wyświetleń: 222
 283. Wydawanie i cofanie zezwoleń na prowadzenie placówek zapewniających całodobową opiekę
  Wyświetleń: 219
 284. z dnia 18 marca 2021 r. WIR.II.746.1.9.2021.ML
  Wyświetleń: 219
 285. Opiniowanie programów polityki zdrowotnej
  Wyświetleń: 218
 286. Przedłużanie okresu pobytu w ramach ruchu bezwizowego
  Wyświetleń: 217
 287. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 22 grudnia 2020 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 215
 288. Ogłoszenie o naborze członka Rady K-POW NFZ
  Wyświetleń: 213
 289. Wydawanie zaświadczeń z ewidencji kościołów i innych związków wyznaniowych
  Wyświetleń: 213
 290. Odwołania dotyczące opieki nad członkiem rodziny
  Wyświetleń: 212
 291. Potwierdzanie odbioru powiadomienia władz kościelnych o uzyskaniu osobowości prawnej
  Wyświetleń: 212
 292. Wykaz Ośrodków Świadczących Pomoc Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem
  Wyświetleń: 212
 293. ogłoszenie o naborze na stanowisko – inspektor wojewódzki do Zespołu Bezpieczeństwa Informacji i Informatyki
  Wyświetleń: 211
 294. Rejestr zgłoszeń dotyczących budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 ustawy Prawo budowlane
  Wyświetleń: 211
 295. Lista organizacji pozarządowych uprawnionych do prowadzenia punktów na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego
  Wyświetleń: 210
 296. z dnia 30 marca 2021 r. znak: WIR.II.746.1. 11.2021.ML
  Wyświetleń: 210
 297. Zabytek Zadbany 2021 r - informacja o konkursie
  Wyświetleń: 210
 298. z dnia 2 marca 2021 r. w sprawie WIR.I.7840.9.100.2020.MB (Z)
  Wyświetleń: 208
 299. Zgłoszenie rozbiórki (wzór formularza PB-4)
  Wyświetleń: 208
 300. ogłoszenia o naborze na stanowisko inspektor wojewódzki do Wydziału Finansów i Budżetu
  Wyświetleń: 207
 301. Struktura niepełnosprawności w powiatach województwa kujawsko-pomorskiego Karty podstawowe
  Wyświetleń: 207
 302. Karta Statystyczna Szpitalna Ogólna na podstawie formularza MZ/Szp-11
  Wyświetleń: 206
 303. z dnia 18 marca 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.33.2020.ML
  Wyświetleń: 206
 304. Plan Ochrony Przed Powodzią Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  Wyświetleń: 205
 305. Realizacja zadań PZON 2019 r.
  Wyświetleń: 205
 306. Zgłoszenie o uzyskanie karty doskonalenia zawodowego dyspozytorów medycznych
  Wyświetleń: 205
 307. Sprawozdanie finansowe za 2019 r. – KPUW w Bydgoszczy oraz dysponent części budżetowej Wojewoda Kujawsko-Pomorski
  Wyświetleń: 203
 308. Wyniki naboru wniosków w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021 finansowanego z Funduszu Solidarnościowego
  Wyświetleń: 203
 309. z dnia 14 stycznia 2021 r o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 203
 310. Badania specjalistyczne
  Wyświetleń: 202
 311. Sprawozdanie z realizacji na terenie województwa zadań określonych ustawą o kierujących pojazdami
  Wyświetleń: 202
 312. Tabele kosztów funkcjonowania Zespołów Ratownictwa Medycznego
  Wyświetleń: 202
 313. Kontynuacja projektowania i budowy drogi ekspresowej S-5 na odcinku Nowe Marzy – Bydgoszcz – granica województwa kujawsko – pomorskiego i wielkopolskiego z podziałem na 2 części: Część 2 – Kontynuacja projektu i budowy drogi ekspresowej S-5 na odcinku od
  Wyświetleń: 201
 314. Uzgadnianie tras pielgrzymek i innych imprez o charakterze religijnym w zakresie bezpieczeństwa
  Wyświetleń: 201
 315. Wydawanie zaświadczeń o wykreśleniu z rejestru kandydatów do spółdzielni mieszkaniowych
  Wyświetleń: 200
 316. z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie WIR.I.7840.9.54.2020.MB (Z)
  Wyświetleń: 200
 317. Informacje uzupełniające do wniosku o pozwolenie na budowę i pozwolenie na rozbiórkę, zgłoszenia budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
  Wyświetleń: 198
 318. Obsługa interesantów z niepełnosprawnością na terenie Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego
  Wyświetleń: 198
 319. obwieszczenie z dnia 4 stycznia 2021 r.
  Wyświetleń: 198
 320. obwieszczenie z dnia 30 grudnia 2020 r.
  Wyświetleń: 197
 321. z dnia 11 marca 2021 r. znak: WIR.II.746.1. 2.2021.ML
  Wyświetleń: 197
 322. z dnia 31 marca 2021 r. Znak sprawy: WIR.V.7821.8.2020.JA
  Wyświetleń: 196
 323. Wydawanie decyzji o pozwolenie na budowę - obiekty hydrotechniczne
  Wyświetleń: 195
 324. Przedsiębiorstwa podległe Wojewodzie Kujawsko-Pomorskiemu
  Wyświetleń: 194
 325. Wydanie zezwoleń na prowadzenie domu pomocy społecznej
  Wyświetleń: 194
 326. z dnia 23 grudnia 2020 r OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 23 grudnia 2020 r. o wszczęciu postępowania a ministracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 194
 327. Prezydent miasta Bydgoszczy przekazuje wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego
  Wyświetleń: 193
 328. Nadawanie statusu Centrum Integracji Społecznej
  Wyświetleń: 192
 329. Informacja o umorzeniach należności
  Wyświetleń: 191
 330. z dnia 23 grudnia w sprawie WIR.V.7820.67.2016.AW
  Wyświetleń: 191
 331. Z dnia 31 grudnia 2020 r w sprawie WIR.I.7840.9.48.2020.MB (D)
  Wyświetleń: 191
 332. Wczesna niepełnosprawność - dane statystyczne
  Wyświetleń: 190
 333. Obwieszczenie z dnia 4 stycznie 2021 r w sprawie WIR.I.7840.9.72.2020.PK (D)
  Wyświetleń: 189
 334. Sprawozdawczość finansowa
  Wyświetleń: 189
 335. z dnia 5 lutego 2021 r. w sprawie WIR.I.7840.9.101.2020.MB (Z)
  Wyświetleń: 189
 336. Formularz zgłoszeniowy jednostki współpracującej z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego
  Wyświetleń: 188
 337. Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę
  Wyświetleń: 187
 338. z dnia 30 kwietnia 2021 r. Znak sprawy: WIR.V.7820.13.2020.KS
  Wyświetleń: 187
 339. Ogłoszenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o pisemnym przetargu na sprzedaż maszyn i urządzeń wchodzących w skład mienia pozostałego po rozwiązanej umowie o oddanie przedsiębiorstwa państwowego pomiędzy Skarbem Państwa a METRON-INVESTMENT w Toruniu
  Wyświetleń: 185
 340. PREZYDENT MIASTA BYDGOSZCZY ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa.
  Wyświetleń: 185
 341. Uruchamianie pomocy finansowej dla poszkodowanych - przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych
  Wyświetleń: 185
 342. Wydawanie decyzji o pozwolenie na budowę - lotniska cywilne
  Wyświetleń: 185
 343. z dnia 30 kwietnia 2021 r. WIR.V.7820.5.2021.JB
  Wyświetleń: 185
 344. z dnia 22 kwietnia 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.13.2021.ML
  Wyświetleń: 185
 345. z dnia 23 listopada 2020 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej WIR.V.7820.11.2020.MT
  Wyświetleń: 184
 346. z dnia 25 Listopada 2020r. obwieszczenie o zmianie wniosku
  Wyświetleń: 184
 347. z dnia 25 stycznia 2021 r. o wydaniu decyzji w sprawie WIR.V.7820.12.2020.MT
  Wyświetleń: 184
 348. z dnia 29 czerwca 2021 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 184
 349. Obwieszczenie z dnia 30 grudnia 2020 r w sprawie WIR.II.746.1.33.2020.ML
  Wyświetleń: 182
 350. Ponowne ogłoszenie o naborze członka Rady Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Bydgoszczy
  Wyświetleń: 181
 351. Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę
  Wyświetleń: 179
 352. Raport o stanie zapewnienia dostępności
  Wyświetleń: 176
 353. Rejestr zgłoszeń budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1-3, przebudowy, o której mowa w art. 29 ust. 3 pkt 1 lit. a, oraz instalowania, o którym mowa w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d ustawy Prawo budowlane, z wyłączeniem obiektów budowlanych usytuowane
  Wyświetleń: 176
 354. z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie przystąpienia do przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
  Wyświetleń: 176
 355. z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie WIR.I.7840.9.22.2020.AP (Z)
  Wyświetleń: 176
 356. 11 marca 2021 r. znak: WIR.II.746.1. 3.2021.ML
  Wyświetleń: 175
 357. Informacja dotycząca procedury uzyskania dostępu do danych osobowych przetwarzanych w Wizowym Systemie Informacyjnym (VIS)
  Wyświetleń: 175
 358. ogłoszenie o naborze na stanowisko – inspektor wojewódzki do Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
  Wyświetleń: 174
 359. Pomoc techniczna w ramach programu PROW-2014-2020 (rozdział 01041 § 2218,2219)
  Wyświetleń: 174
 360. Procedury - zdarzenia mnogie/masowe
  Wyświetleń: 174
 361. Starosta Bydgoski przekazuje wykaz lokali mieszkalnych do oddania w najem
  Wyświetleń: 174
 362. ogłoszenie o naborze na stanowisko – dyspozytor medyczny do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
  Wyświetleń: 172
 363. Przyznawanie statusu Zakładu Pracy Chronionej
  Wyświetleń: 172
 364. z dnia 29 stycznia 2021 r.w sprawie WIR.II.746.1.60.2020.JB
  Wyświetleń: 172
 365. ogłoszenie o naborze na stanowisko – psycholog do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarzadzania Kryzysowego
  Wyświetleń: 171
 366. z dnia 18 marca 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.6.2021.ML
  Wyświetleń: 171
 367. z dnia 19 stycznia 2021 r. o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 171
 368. z dnia 31 marca 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.19.2014.EP
  Wyświetleń: 169
 369. Obwierszczenie z dnia 07 października 2020 r. o wydaniu decyzji WIR.V.7821.3.2020.KS
  Wyświetleń: 168
 370. z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie WIR.V.7821.10.2020.JB
  Wyświetleń: 168
 371. WIR.II.746.1.27.2020.ML z dnia 21 grudnia 2020 r.
  Wyświetleń: 167
 372. Z dnia 14 stycznia 2021 r. w sprawie WIR.II.746.1.51.2020.JG
  Wyświetleń: 167
 373. ogłoszenie postępowania przetargowego na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej położonej w Bydgoszczy (obręb 132, działka nr 4/5) stanowiącej własność Skarbu Państwa.
  Wyświetleń: 166
 374. Obwieszczenie z dnia 05 października 2020 r. o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości
  Wyświetleń: 165
 375. ogłoszenie o przetargu - spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego w Mogilnie ul. 22 Stycznia 1/62
  Wyświetleń: 165
 376. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2021 zadań publicznych w obszarze pomocy społecznej
  Wyświetleń: 165
 377. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 2
  Wyświetleń: 165
 378. wynik naboru na stanowisko – inspektor wojewódzki do Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej
  Wyświetleń: 165
 379. z dnia 14 maja 2021 r Znak sprawy: WIR.II.747.18.2020.EP
  Wyświetleń: 165
 380. Ewidencja podmiotów uprawnionych do prowadzenia kursu doskonalacego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego
  Wyświetleń: 164
 381. Obwieszczenie z dnai 24 września 2020 o wydaniu decyzji WIR.II.746.1.43.2019.EP
  Wyświetleń: 164
 382. Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektor wojewódzki do Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej
  Wyświetleń: 164
 383. z dnia 11 grudnia 2020 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości
  Wyświetleń: 164
 384. z dnia 13 stycznia 2021 w sprawie WIR.I.7840.9.100.2020.MB (Z)
  Wyświetleń: 164
 385. z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie przystąpienia do przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
  Wyświetleń: 164
 386. z dnia 8 kwietnia 2021 r. Znak sprawy: WIR.V.7820.6.2019.MT
  Wyświetleń: 164
 387. Obwieszczenie z dnia 26 października 2020 r. o wszczęciu postępowania adinistracyjnego
  Wyświetleń: 163
 388. z dnia 17 grudnia 2020 r.
  Wyświetleń: 159
 389. z dnia 23 kwietnia 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.747.4.1.2021.EP
  Wyświetleń: 158
 390. Wydanie/wymiana dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu obywatela Unii Europejskiej
  Wyświetleń: 157
 391. Ogłoszenie o naborze na stanowisko pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych w Zespole Bezpieczeństwa Informacji i Informatyki
  Wyświetleń: 156
 392. Obwieszczenie z dnia 28 października 2020 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 155
 393. OBWIESZCZENIE z dnia 6 listopada 2020 r.o wszczęciu postępowania administracyjnego WIR.II.746.1.47.2020.JG
  Wyświetleń: 155
 394. z dnia 1 lutego 2021 r. w sprawie WIR.I.7840.9.7.2020.AP (D)
  Wyświetleń: 155
 395. z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie Znak sprawy: WIR.V.7820.20.2020.KS
  Wyświetleń: 155
 396. z dnia 12 stycznia 2021 r. w sprawie WIR.I.7840.9.7.2020.AP
  Wyświetleń: 155
 397. z dnia 30 kwietnia 2020 r. Znak sprawy: WIR.II.747.18.2020.EP
  Wyświetleń: 155
 398. Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę z dnia 29 grudnia 2020 r. WIR.I.7840.3.67.2020.MB
  Wyświetleń: 154
 399. Komunikat
  Wyświetleń: 154
 400. Obwieszczenie z dnia 29 grudnia 2010 w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego WIR.II.746.1.57.2020.JB
  Wyświetleń: 154
 401. ogłoszenie o naborze na stanowisko – inspektor wojewódzki do Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej
  Wyświetleń: 154
 402. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 29 grudnia 2020 r. o wydanych postanowieniach WIR.II.746.1.42.2020.EP
  Wyświetleń: 152
 403. Prezydent miasta Bydgoszczy przekazuje wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do wydzierżawienia przy ul. Wojska Polskiego z przeznaczeniem pod garaż
  Wyświetleń: 152
 404. z dnia 11 maja2021 r. Znak sprawy: WIR.V.7820.6.2019.MT
  Wyświetleń: 152
 405. ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa przy ul. Wojska Polskiego
  Wyświetleń: 151
 406. Przedłużanie wiz
  Wyświetleń: 151
 407. PROPOZYCJA - Wykaz oddziałów szpitalnych pierwszego wyboru dla zespołów ratownictwa medycznego na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego
  Wyświetleń: 150
 408. Akty prawne
  Wyświetleń: 148
 409. Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę
  Wyświetleń: 148
 410. Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę Nr sprawy: WIR.I.7840.1.9.2020.AP
  Wyświetleń: 148
 411. Obwieszczenie z dnia 29 września 2020 o wydaniu postanowienia WIR.II.746.1.20.2020.EP
  Wyświetleń: 148
 412. Przekazywanie nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz jednostek samorządu terytorialnego - na rzecz gminy
  Wyświetleń: 148
 413. Wydanie/wymiana karty pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej
  Wyświetleń: 148
 414. z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie przystąpienia do przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
  Wyświetleń: 148
 415. Informacja dotycząca działalności lobbingowej w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim
  Wyświetleń: 147
 416. PREZYDENT MIASTA BYDGOSZCZY ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa.
  Wyświetleń: 147
 417. Wymiana lub wydanie nowego zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela Unii Europejskiej
  Wyświetleń: 147
 418. z dnia 11 stycznia 2021 r w sprawie WIR.II.746.1.50.2020.EP
  Wyświetleń: 147
 419. decyzja Nr 29/2021 z dnia 31 maja 2021 r.
  Wyświetleń: 145
 420. ogłoszenie o naborze na stanowisko – operator numerów alarmowych Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
  Wyświetleń: 145
 421. Ogłoszenie o podpisanych porozumieniach dotyczących realizacji na terenie województwa kujawsko-pomorskiego rządowego „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018 - 2020"
  Wyświetleń: 145
 422. z dnia 31 grudnia 2020 r
  Wyświetleń: 145
 423. przekazuję ogłoszenie o naborze na stanowisko – psycholog do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
  Wyświetleń: 144
 424. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 144
 425. z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie WIR.I.7840.9.99.2020.AP (D)
  Wyświetleń: 144
 426. z dnia 18 marca 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.5.2021.ML
  Wyświetleń: 144
 427. Obwieszczenie z dnia 04 Listopada 2020r. o wydanych postanowieniach WIR.II.746.1.40.2020.EP
  Wyświetleń: 143
 428. Obwieszczenie z dnia 30.10.2020 o wydaniu decyzji WIR.II.746.1.9.2020.EP
  Wyświetleń: 143
 429. ogłoszenie o naborze na stanowisko – inspektor wojewódzki do Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej
  Wyświetleń: 143
 430. z dnia 15 grudnia 2020 r. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 15 grudnia 2020 r.
  Wyświetleń: 143
 431. z dnia 22 lutego 2021 r. w sprawie WIR.II.746.1.49.2020.ML
  Wyświetleń: 143
 432. z dnia 17 maja 2021 r.Znak sprawy: WIR.V.7820.6.2021.MT
  Wyświetleń: 142
 433. z dnia 31 marca 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.50.2020.EP
  Wyświetleń: 142
 434. z dnia 28 stycznia 2021 r w sprawie WIR.I.7840.9.21.2020.AP (P)
  Wyświetleń: 142
 435. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w obszarze pomocy społecznej
  Wyświetleń: 141
 436. z dnia 10 czerwiec 2021 r.
  Wyświetleń: 141
 437. z dnia 22 lutego 2021 r.w sprawie WIR.I.7840.9.43.2020.MB (D)
  Wyświetleń: 141
 438. Obwieszczenie Wojewody z dnia 30 grudnia 2020 r w sprawie WIR.II.746.1.30.2020.ML
  Wyświetleń: 140
 439. z dnia 18 grudnia 2020 r. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 18 grudnia 2020 r.
  Wyświetleń: 140
 440. z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie WIR.I.7840.9.43.2020.MB (Z)
  Wyświetleń: 140
 441. Obwieszczenie z dnai 2 października 2020 o wydanych postanowieniach
  Wyświetleń: 138
 442. Wniosek o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę (wzór formularza PB-9)
  Wyświetleń: 138
 443. Obwieszczenie z dnia 29 września 2020 o wydanych postanowieniach
  Wyświetleń: 137
 444. Obwieszczenie z dnia 29 września 2020 r. o wydanych postanowieniach
  Wyświetleń: 137
 445. Wykazy nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do wydzierżawienia przy ul.Modrzewiowej
  Wyświetleń: 137
 446. z dnia 11 grudnia 2020 r o wszczęciu postępowania administracyjnego WIR.I.7840.9.85.2020.MO(Z)
  Wyświetleń: 137
 447. Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę
  Wyświetleń: 136
 448. Wniosek o przeniesienie praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia, wobec którego organ nie wniósł sprzeciwu (wzór formularza PB-11)
  Wyświetleń: 136
 449. z dnia 3 lutego 2021 r. w sprawie WIR.II.746.1.42.2020.EP
  Wyświetleń: 136
 450. Obwieszczenie z dnia 20 października 2020 r. o wydanych postanowieniach WIR.II.746.1.31.2020.ML
  Wyświetleń: 134
 451. Z dnia 31 grudnia 2020r w sprawie WIR.I.7840.9.98.2020.MB (D)
  Wyświetleń: 134
 452. zawiadomienie z dnia 25 listopada 2020 r. WIR.V.7821.7.2020.JA
  Wyświetleń: 134
 453. z dnia 15 stycznia 2021 r w sprawie WIR.II.746.1.16.2020.ML
  Wyświetleń: 133
 454. z dnia 21 maja 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.19.2021.ML
  Wyświetleń: 133
 455. Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu lub jego części (wzór formularza PB-18)
  Wyświetleń: 132
 456. obwieszczenie z dnia 24 listopada 2020 o wydaniu postanowienia WIR.V.7821.9.2020.KS
  Wyświetleń: 131
 457. Wniosek o wydanie decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości (wzór formularza PB-14)
  Wyświetleń: 131
 458. Wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę (wzór formularza PB-3)
  Wyświetleń: 131
 459. wynik naboru na stanowisko – inspektor wojewódzki do Zespołu Bezpieczeństwa Informacji i Informatyki
  Wyświetleń: 131
 460. z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie WIR.II.746.1.45.2020.EP
  Wyświetleń: 131
 461. Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę w sprawie WIR.I.7840.1.7.2020.MB
  Wyświetleń: 130
 462. obwieszczenie z dnia 06 Listopada 2020r. o wszczęciu postępowania adinistracyjnego WIR.II.746.1.36.2020.EP
  Wyświetleń: 130
 463. wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do zawarcia umowy dzierżawy
  Wyświetleń: 130
 464. wynik naboru na stanowisko – inspektor wojewódzki do Biura Finansowo-Inwestycyjnego
  Wyświetleń: 130
 465. z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie WIR.I.7840.9.99.2020.AP (Z)
  Wyświetleń: 130
 466. z dnia 30 kwietnia 2021 r. WIR.II.746.1.53.2020.JB
  Wyświetleń: 130
 467. Obwieszczenie z dnia 20 października 2020 r. o wydanych postanowieniach WIR.II.746.1.37.2020.ML
  Wyświetleń: 129
 468. z dnia 11 grudnia 2020 r Nr 37/2020 dla spółki PKP Energetyka S.A. z siedzibą w Warszawie
  Wyświetleń: 129
 469. Obwieszczenie z dnia 30 września 2020 o wydaniu decyzji WIR.II.746.1.13.2020.ML
  Wyświetleń: 128
 470. z dnia 23 kwietnia 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.19.2014.EP
  Wyświetleń: 128
 471. z dnia 26 lutego 2021 r. znak: WIR.II.746.1.32.2020.ML
  Wyświetleń: 128
 472. z dnia 3 grudnia 2020 r o wszczęciu postępowania administracyjnego WIR.II.746.1.44.2020.ML
  Wyświetleń: 128
 473. Wydanie zezwolenia na przyjęcie, pomimo przekroczenia dopuszczalnej liczby dzieci, kolejnego dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej
  Wyświetleń: 127
 474. ogłoszenia wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia - zapobiegania zakażeniom HIV i zwalczania AIDS, w ramach dotacji celowej z budżetu państwa, przyznanej w roku 2021 w BIP KPUW
  Wyświetleń: 126
 475. Senior 2021 -2025 Edycja 2021
  Wyświetleń: 126
 476. z dnia 26 kwietnia 2021 r. znak sprawy: WIR.II.746.1.47.2020.JG
  Wyświetleń: 126
 477. Wyniki konkursu Senior+ edycja 2021
  Wyświetleń: 125
 478. z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie WIR.II.746.1.38.2020.ML
  Wyświetleń: 125
 479. Obwieszczenie z dnia 30 wreśnia 2020 o wydaniu decyzji WIR.II.746.1.28.2020.ML
  Wyświetleń: 124
 480. Wydanie/wymiana karty stałego pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej
  Wyświetleń: 124
 481. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej poprzez dokonanie darowizny
  Wyświetleń: 124
 482. z dnia 27 listopada 2020 r zawiadomienie WIR.II.746.1.12.2020.ML
  Wyświetleń: 124
 483. z dnia 31 maja 2021 r. WIR.I.7840.9.100.2020.MB (D)
  Wyświetleń: 124
 484. Obwieszczenie z dnia 30 września o wydaniu decyzji WIR.II.746.1.18.2020.ML
  Wyświetleń: 123
 485. Przykładowy wzór wniosku w sprawie udzielenia zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych
  Wyświetleń: 123
 486. Obwieszczenie z dnia 28 września 2020 o wydanych postanowieniach
  Wyświetleń: 122
 487. Obwieszczenie z dnia 29 grudnia o wydanych postanowieniach WIR.II.746.1.41.2020.EP
  Wyświetleń: 122
 488. ogłoszenie o przetargu - spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego w Bydgoszczy, ul. Korczaka 4/32
  Wyświetleń: 122
 489. z dnia 11 grudnia 2020 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 122
 490. z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie WIR.I.7840.9.34.2020.AP (Z)
  Wyświetleń: 122
 491. z dnia 3 lutego 2021 r. w sprawie WIR.II.746.1.41.2020.EP
  Wyświetleń: 122
 492. Obwieszczenie z dnai 29 września o wszczęciu postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 121
 493. Ogłoszenie o zgromadzeniu publicznym w dniu 27.09.2020r. w Oborowie
  Wyświetleń: 121
 494. Informacja o zgromadzeniu publicznym dnia 03 października 2020 r. w Oborowie
  Wyświetleń: 120
 495. JAK ZŁOŻYĆ WNIOSEK
  Wyświetleń: 120
 496. Obwieszczenie z dnia 02.10.2020 o wydanych poztanowieniach
  Wyświetleń: 120
 497. Obwieszczenie z dnia 12.10.2020 o wydaniu decyzji nr: 34/2020
  Wyświetleń: 120
 498. Obwieszczenie z dnia 21 października 2020 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 119
 499. psycholog w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
  Wyświetleń: 119
 500. z dnia 24 marca 2021 r. znak: WIR.II.746.1. 51.2020.JG
  Wyświetleń: 118
 501. z dnia 30 kwietnia 2021 r. WIR.II.746.1.52.2020.JB
  Wyświetleń: 118
 502. Ogłoszenia Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia - zapobiegania zakażeniom HIV i zwalczania AIDS, w ramach dotacji celowej z budżetu państwa, przyznanej w roku 2021
  Wyświetleń: 117
 503. PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ POŁOŻONEJ W TORUNIU PRZY UL. WAPIENNEJ 5
  Wyświetleń: 117
 504. z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie WIR.II.746.1.46.2020.EP
  Wyświetleń: 117
 505. z dnia 1 grudnia 2020 r. zawiadomienie WIR.II.746.1.34.2020.ML
  Wyświetleń: 117
 506. z dnia 11 grudnia 2020 r o wszczęciu postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 117
 507. z dnia 26 lutego 2021 r.
  Wyświetleń: 116
 508. z dnia 4 marca 2020 r. o wydanych uzgodnieniach w sprawie WIR.II.746.1.33.2020.ML
  Wyświetleń: 116
 509. Obwieszczenie z dnia 30 września o wszczęciu postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 115
 510. wynik naboru na stanowisko główny specjalista do Wydziału Finansów i Budżetu
  Wyświetleń: 115
 511. Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę w sprawie WIR.I.7840.2.47.2020.PK
  Wyświetleń: 114
 512. Obwieszczenie z dnia 13 listopada 2020 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego WIR.I.7840.9.12.2020.MB (Z)
  Wyświetleń: 114
 513. Regulamin konkursu na wybór organizacji partnerskich o zasięgu ogólnopolskim lub ponadregionalnym z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020
  Wyświetleń: 114
 514. z dnia 11 maja 2021 r. WIR.II.746.1.63.2020.JB
  Wyświetleń: 114
 515. z dnia 30 listopada 2020 r o wydanych postanowieniach WIR.II.746.1.27.2020.ML
  Wyświetleń: 114
 516. KONTAKT
  Wyświetleń: 113
 517. z dnia 21 maja 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.3.2021.ML
  Wyświetleń: 113
 518. Informacja o zgromadzeniu publicznym dnia 07 października 2020 r w Bydgoszczy
  Wyświetleń: 112
 519. ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do wydzierżawienia przy ul. Toruńska- zieleń
  Wyświetleń: 111
 520. ogłoszenie Starosty Nakielskiego w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 111
 521. z dnia 03 grudnia 2020 r o wszczęciu postępowania administracyjnego WIR.I.7840.9.98.2020.MB (Z)
  Wyświetleń: 111
 522. z dnia 11 grudnia 2020 r o wszczęciu postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 111
 523. z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie WIR.I.7840.9.34.2020.AP (D)
  Wyświetleń: 111
 524. Zezwolenie na zwiększenie liczby dzieci do 10 w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego, w związku z planowanym umieszczeniem rodzeństwa
  Wyświetleń: 111
 525. z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie WIR.II.746.1.62.2020.JB
  Wyświetleń: 109
 526. Decyzja 23tz2021
  Wyświetleń: 108
 527. Kierunki działań na rzecz osób starszych w województwie kujawsko-pomorskim
  Wyświetleń: 108
 528. Obwieszczenie Marszałka województwa Kujawsko-Pomorskiego
  Wyświetleń: 108
 529. SZKOŁY, KTÓRYM PRZYZNANO DOTACJĘ W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU „AKTYWNATABLICA”
  Wyświetleń: 108
 530. Wydawanie zgody na likwidacje placówki opiekuńczo-wychowawczej
  Wyświetleń: 108
 531. wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do wydzierżawienia przy ul. Nad Wisłą, Brzegowej i Wojska Polskiego
  Wyświetleń: 108
 532. z dnia 10 lutego 2021 r. w sprawie WIR.II.746.1.43.2020.EP
  Wyświetleń: 108
 533. wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej udział w nieruchomości przy ul. 20 Stycznia 1920 r.
  Wyświetleń: 107
 534. z dnia 11 maja 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.4.2021.EP
  Wyświetleń: 107
 535. z dnia 10 maja 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.2.2021.ML
  Wyświetleń: 107
 536. Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę Nr sprawy: WIR.I.7840.5.3.2021.PK
  Wyświetleń: 106
 537. Starosta Lipnowski informuje, iż z zasobu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczone zostały do najmu na okres 3 lat następujące lokale położone na nieruchomości
  Wyświetleń: 106
 538. z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie WIR.II.746.1.37.2020.ML
  Wyświetleń: 106
 539. Z dnia 2 czerwca 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.4.2021.EP
  Wyświetleń: 106
 540. z dnia 20 kwietnia 2021 r. znak: WIR.II.746.1.44.2020.ML
  Wyświetleń: 106
 541. Obwieszczenie z dnia 30 września 2020 o wydaniu decyzji WIR.II.746.1.25.2020.ML
  Wyświetleń: 105
 542. ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektor do Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa
  Wyświetleń: 105
 543. Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach Programu COM „Centra opiekuńczo-mieszkalne”
  Wyświetleń: 105
 544. z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie WIR.II.747.2.1.2021.EP
  Wyświetleń: 105
 545. z dnia 28 maja 2021 r. WIR.I.7840.9.101.2020.MB (D)
  Wyświetleń: 105
 546. Obwieszczenie Centralnego Punktu Komunikacyjnego
  Wyświetleń: 104
 547. ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do wydzierżawienia przy ul. Niemcewicza – garaże
  Wyświetleń: 104
 548. ogłoszenie o naborze na stanowisko - inspektor wojewódzki do Wydziału Polityki Społecznej III.3
  Wyświetleń: 104
 549. SKŁAD WOJEWÓDZKIEJ KOMISJI DS. ORZEKANIA O ZDARZENIACH MEDYCZNYCH W BYDGOSZCZY
  Wyświetleń: 104
 550. Starosta Lipnowski przesyła wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu
  Wyświetleń: 104
 551. wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze zamiany stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych w Grudziądzu przy ul. Rapackiego 66 oraz Alei Żwirki i ul. Solidarności
  Wyświetleń: 104
 552. z dnia 11 maja 2021 r. WIR.II.746.1.57.2020.JB
  Wyświetleń: 104
 553. WIR.II.746.1.26.2020.ML z dnia 23 grudnia 2020 r.
  Wyświetleń: 103
 554. ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do wydzierżawienia przy ul. Modrzewiowa –garaże
  Wyświetleń: 102
 555. przetarg na dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do wydzierżawienia przy ul. Wojska Polskiego – pawilon handlowy
  Wyświetleń: 102
 556. ogłoszenia o przetargach nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do wydzierżawienia przy ul. Wojska Polskiego w dniu 29.06.2021 1.Drugi przetarg na nieruchomość gruntową przeznaczoną pod pawilon handlowy godz.11.00 2.Pierwszy przetarg na nieruchomość gruntową pod pawilon handlowy godz.11.30 3.Pierwszy przetarg na nieruchomość gruntową pod 4 pawilony handlowe godz.12.00
  Wyświetleń: 101
 557. z dnia 11 maja 2021 r. WIR.II.746.1.62.2020.JB
  Wyświetleń: 101
 558. z dnia 10 grudnia 2020 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 101
 559. Z dnia 23 listopada 2020 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego WIR.I.7840.9.21.2020.AP (Z)
  Wyświetleń: 101
 560. ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 2 listopada 2020 r., pod nazwą „Zapytanie ofertowe/ogłoszenie o zamówieniu na realizację zamówienia: „Wykonanie instalacji elektrycznej dla pomieszczenia serwerowni w budynku Delegatury Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego
  Wyświetleń: 101
 561. decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 listopada 2020 r.
  Wyświetleń: 100
 562. z dnia 28 maja 2021 r. Znak sprawy: WIR.V.7820.14.2019.JB
  Wyświetleń: 100
 563. decyzja 34/2021 z dnia 9 czerwca 2021 r.
  Wyświetleń: 99
 564. przetarg na dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do wydzierżawienia przy ul. Wojska Polskiego – garaż
  Wyświetleń: 99
 565. Z dnia 18 czerwca 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.1.2021.JG
  Wyświetleń: 99
 566. z dnia 21 maja 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.18.2021.ML
  Wyświetleń: 99
 567. z dnia 26 kwietnia 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.50.2020.EP
  Wyświetleń: 99
 568. z dnia 26 maja 2021 r. WIR.I.7840.13.1.2021.MB (Z)
  Wyświetleń: 99
 569. z dnia 9 czerwca 2021 r. WIR.I.7840.13.2.2021.AP (Z)
  Wyświetleń: 99
 570. przetarg na dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do wydzierżawienia przy ul. Grunwaldzka
  Wyświetleń: 98
 571. Ogłoszenie o otwartym naborze partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji (FAMI) na podstawie ustawy z dnia 11 lipca 2014 r (persepektywa finansowa 2014-2020)
  Wyświetleń: 97
 572. wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej przy ul. Kulpińskiego
  Wyświetleń: 97
 573. z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie WIR.I.7840.9.54.2020.MB (D)
  Wyświetleń: 97
 574. Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę Nr sprawy: WIR.I.7840.2.5.2021.MO
  Wyświetleń: 95
 575. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 28 lipca 2021 r.
  Wyświetleń: 95
 576. SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE
  Wyświetleń: 95
 577. z dnia 11 czerwca 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.29.2021.ML
  Wyświetleń: 95
 578. z dnia 22 lutego 2021 r. w sprawie WIR.I.7840.9.22.2020.AP (D)
  Wyświetleń: 95
 579. z dnia 11 czerwca 2021 r.
  Wyświetleń: 94
 580. wynik naboru na stanowisko psycholog do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzenia Kryzysowego
  Wyświetleń: 93
 581. Informacja o wydaniu decyzji nr 48/2021
  Wyświetleń: 92
 582. ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do wydzierżawienia przy ul. Wojska Polskiego
  Wyświetleń: 92
 583. Przekazywanie nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz jednostek samorządu terytorialnego - na rzecz powiatu
  Wyświetleń: 92
 584. Starosta Włocławski wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, przekazuje w załączeniu wykaz dotyczący nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do przekazania w użyczenie w trybie bezprzetargowym na okres 2 lat
  Wyświetleń: 92
 585. Wydawanie zarządzeń Wojewody, dotyczących wyrażenia zgody na podejmowanie przez starostów powiatowych rozstrzygnięć w przedmiocie gospodarowania zasobem nieruchomości Skarbu Państwa
  Wyświetleń: 92
 586. z dnia 11 czerwca 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.9.2021.ML
  Wyświetleń: 92
 587. Informacja o treści decyzji nr 31.2021 z dnia 2.06.2021 r.
  Wyświetleń: 91
 588. z dnia 7 czerwca 2021 r. Znak sprawy: WIR.V.7821.2.2021.JA
  Wyświetleń: 91
 589. KLAUZULA INFORMACYJNA
  Wyświetleń: 90
 590. Nowy artykuł
  Wyświetleń: 90
 591. Starostwo Powiatowe w Radziejowie w załączeniu przekazuje informację o nieruchomościach przeznaczonych do najmu
  Wyświetleń: 90
 592. z dnia 13 kwietnia 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.7.2021.ML
  Wyświetleń: 90
 593. Dane teleadresowe, na które kieruje się zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia na terenie gminy
  Wyświetleń: 89
 594. ogłoszenie Starosty Żnińskiego z dnia 23 marca br. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do oddania w najem.
  Wyświetleń: 89
 595. Starosta Radziejowski przekazuje wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze darowizny
  Wyświetleń: 89
 596. z dnia 27 maja 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.6.2021.ML
  Wyświetleń: 89
 597. z dnia 30 czerwca 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.5.2021.ML
  Wyświetleń: 89
 598. WIĘCEJ AKTUALNOŚCI
  Wyświetleń: 88
 599. Informacja o działaniach podejmowanych wobec Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w 2020 roku przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową
  Wyświetleń: 86
 600. wynik naboru na stanowisko – inspektor wojewódzki w Wydziale Nadzoru i Kontroli
  Wyświetleń: 86
 601. z dnia 10 czerwca 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.53.2020.JB
  Wyświetleń: 86
 602. z dnia 11 czerwca 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.8.2021.ML
  Wyświetleń: 86
 603. Obwieszczenie z dnia 15 lipca 2021 r. WIR.II.746.1.32.2021.ML
  Wyświetleń: 85
 604. Ogłoszenie Starosty Inowrocławskiego w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę
  Wyświetleń: 85
 605. PODSTAWA PRAWNA FUNKCJONOWANIA KOMISJI
  Wyświetleń: 85
 606. Prezydent miasta Bydgoszczy jako starosta wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej przekazuje do publicznej informacji wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedania w drodze bezprzetargowej
  Wyświetleń: 85
 607. z dnia 21 kwietnia 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.1.2021.JG
  Wyświetleń: 85
 608. Obwieszczenie z dnia 24 września 2020 o wszczęciu postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 84
 609. Starosta Radziejowski przekazuje wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu
  Wyświetleń: 84
 610. wynik naboru na stanowisko inspektor wojewódzki do Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej
  Wyświetleń: 84
 611. z dnia 9 czerwca 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.63.2020.JB
  Wyświetleń: 83
 612. z dnia 13 kwietnia 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.8.2021.ML
  Wyświetleń: 83
 613. ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektor wojewódzki do Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa
  Wyświetleń: 82
 614. wykaz dot. sprzedaży działki nr 6/2 obr. 335 położonej przy ul.Grunwaldzkiej
  Wyświetleń: 82
 615. Zestawienie zbiorcze szpitali poziomy - stan na dzień 14.10.2020r godz. 9.00
  Wyświetleń: 82
 616. Mapy potrzeb zdrowotnych – dane za 2019 rok dostępne na platformie internetowej
  Wyświetleń: 80
 617. Ogłoszenie przetargu na sprzedaż zbędnych składników majątku ruchomego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego
  Wyświetleń: 80
 618. Przekazywanie nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz jednostek samorządu terytorialnego - na rzecz województwa
  Wyświetleń: 80
 619. z dnia 21 czerwca 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.10.2021.ML
  Wyświetleń: 80
 620. Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę Nr sprawy: WIR.I.7840.2.59.2020.AP
  Wyświetleń: 79
 621. z dnia 11 czerwca 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.5.2021.ML
  Wyświetleń: 79
 622. Wniosek o zmianę pozwolenia na budowę (wzór formularza PB-7)
  Wyświetleń: 78
 623. z dnia 14 czerwca 2021 r. Znak sprawy: WIR.V.7821.2.2021.JA
  Wyświetleń: 78
 624. z dnia 5 lipca 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.11.2021.ML
  Wyświetleń: 78
 625. z dnia 9 czerwca 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.57.2020.JB
  Wyświetleń: 78
 626. Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę Nr sprawy: WIR.I.7840.2.7.2021.PK
  Wyświetleń: 77
 627. Obwieszczenie WIR.V.7821.8.2021.JA z dnia 30 lipca 2021 r.
  Wyświetleń: 77
 628. decyzja nr 25/Tz/2021 z dnia 31 maja 2021 r
  Wyświetleń: 76
 629. Obwieszczenie WIR.II.746.1.29.2021.ML z dnia 29 lipca 2021 r.
  Wyświetleń: 76
 630. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 27 lipca 2021 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 76
 631. z dnia 11 maja 2021 r. WIR.II.746.1.54.2020.JB
  Wyświetleń: 75
 632. z dnia 13 kwietnia 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.11.2021.ML
  Wyświetleń: 75
 633. Przykładowy wzór wniosku w sprawie udzielenia zgody na odstępstwo od przepisów ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym i rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagań w zakresie odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej, a także sposobu urządzania i utrzymania zasłon odśnieżnych oraz pasów przeciwpożarowych
  Wyświetleń: 74
 634. z dnia 13 kwietnia 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.10.2021.ML
  Wyświetleń: 74
 635. z dnia 14 lipca 2021 r. WIR.I.7840.13.2.2021.AP (D)
  Wyświetleń: 74
 636. Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę Nr sprawy: WIR.I.7840.5.30.2020.MO
  Wyświetleń: 73
 637. z dnia 21 czerwca 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.15.2021.ML
  Wyświetleń: 72
 638. ZGŁOSZENIE ZGROMADZENIA PUBLICZNEGO CZK.6335.4. 50 .2021
  Wyświetleń: 72
 639. Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę Nr sprawy: WIR.I.7840.2.4.2021.PK
  Wyświetleń: 71
 640. Obwieszczenie z dnia 16 lipca 2021 r. WIR.II.746.1.11.2021.ML
  Wyświetleń: 71
 641. Prezydent miasta Bydgoszczy przekazuje wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie przetargowym
  Wyświetleń: 71
 642. z dnia 10 maja 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.3.2021.ML
  Wyświetleń: 71
 643. z dnia 27 maja 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.9.2021.ML
  Wyświetleń: 71
 644. decyzja 41/2021 z dnia 24 czerwca 2021 r.
  Wyświetleń: 70
 645. decyzja Nr 28/2021 z dnia 28 maja 2021 r
  Wyświetleń: 70
 646. z dnia 13 kwietnia 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.15.2021.ML
  Wyświetleń: 70
 647. Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę adresarek dla Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, zajmujących się obsługą cudzoziemców - obywateli państw trzecich
  Wyświetleń: 69
 648. ZAPYTANIE OFERTOWE/OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU z dnia 06 października 2020 r., pod nazwą Zaproszenie do złożenia oferty na realizację zamówienia dotyczącego dostawy masek filtrujących na potrzeby Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.
  Wyświetleń: 69
 649. Obwieszczenie WIR.II.746.1.13.2021.ML z dnia 29 lipca 2021 r.
  Wyświetleń: 68
 650. Obwieszczenie WIR.II.746.1.18.2021.ML z dnia 29 lipca 2021 r.
  Wyświetleń: 68
 651. Obwieszczenie WIR.II.746.1.23.2021.ML z dnia 29 lipca 2021 r.
  Wyświetleń: 68
 652. z dnia 7 czerwca 2021 r. Znak sprawy: WIR.V.7821.10.2020.JB
  Wyświetleń: 68
 653. ogłoszenie o naborze na stanowiska inspektor wojewódzki do Wydziału Polityki Społecznej III.2
  Wyświetleń: 67
 654. PREZYDENT MIASTA BYDGOSZCZY ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa
  Wyświetleń: 67
 655. PREZYDENT MIASTA BYDGOSZCZY ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa
  Wyświetleń: 67
 656. Starosta Toruński przekazuje wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 67
 657. z dnia 11 czerwca 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.62.2020.JB
  Wyświetleń: 67
 658. z dnia 21 czerwca 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.7.2021.ML
  Wyświetleń: 67
 659. z dnia 22 kwietnia 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.14.2021.ML
  Wyświetleń: 67
 660. z dnia 7 czerwca 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.747.2.1.2021.EP
  Wyświetleń: 66
 661. ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 24 września 2020 r., pod nazwą „Zapytanie ofertowe/ogłoszenie o zamówieniu na realizację zamówienia: „Opracowanie dokumentacji Programu funkcjonalno-użytkowego (PFU) oraz opracowania wartości kosztorysowej
  Wyświetleń: 66
 662. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie przystąpienia do przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
  Wyświetleń: 65
 663. ogłoszenie przetargu na sprzedaż kostki brukowej
  Wyświetleń: 65
 664. z dnia 1 lipca 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.27.2021.ML
  Wyświetleń: 65
 665. ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do wydzierżawienia przy ul. Marii Skłodowskiej -Curie– pawilon handlowy
  Wyświetleń: 64
 666. Zarządzenie nr 110/2021 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert podmiotów uprawnionych ubiegających się o realizację zadań publicznych w określonych obszarach pomocy społecznej
  Wyświetleń: 64
 667. Obwieszczenie WIR.II.746.1.14.2021.ML z dnia 29 lipca 2021 r.
  Wyświetleń: 63
 668. Sprawozdanie finansowe za 2020 r. – KPUW w Bydgoszczy oraz dysponent części budżetowej Wojewoda Kujawsko-Pomorski
  Wyświetleń: 62
 669. przetarg na dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do wydzierżawienia przy ul. Niemcewicza- garaż
  Wyświetleń: 61
 670. z dnia 22 czerwca 2021 r. Dotyczy sprawy: WIR.II.746.1.60.2020.JB
  Wyświetleń: 61
 671. z dnia 24 czerwca 2021 r. WIR.I.7840.13.1.2021.MB (D)
  Wyświetleń: 61
 672. z dnia 27 maja 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.2.2021.ML
  Wyświetleń: 61
 673. z dnia 23 czerwca 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.31.2021.ML
  Wyświetleń: 60
 674. z dnia 25 maja 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.51.2020.JG
  Wyświetleń: 60
 675. z dnia 27 maja 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.23.2021.ML
  Wyświetleń: 60
 676. z dnia 23 kwietnia 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.747.4.1.2021.EP
  Wyświetleń: 59
 677. z dnia 30 czerwca 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.61.2020.JB
  Wyświetleń: 59
 678. z dnia 30 czerwca 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.7.2021.ML
  Wyświetleń: 59
 679. Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę Nr sprawy: WIR.I.7840.3.20.2021.AP
  Wyświetleń: 57
 680. Oświadczenia
  Wyświetleń: 57
 681. z dnia 18 sierpnia 2021 r. Znak sprawy: WIR.V.7821.12.2021.KS
  Wyświetleń: 57
 682. z dnia 7 lipca 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.30.2021.ML
  Wyświetleń: 57
 683. Zmiana przewodniczącego Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych
  Wyświetleń: 57
 684. Budowa obwodnicy Nowego Miasta Lubawskiego w ciągu drogi krajowej nr 15 Etap II
  Wyświetleń: 56
 685. Informacja o wynikach konkursu ofert na realizację zadań publicznych w obszarze pomocy społecznej w 2021 r.
  Wyświetleń: 56
 686. ogłoszenie o naborze na stanowisko – dyspozytor medyczny do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
  Wyświetleń: 56
 687. wynik naboru na stanowisko – pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych do Zespołu Bezpieczeństwa Informacji i Informatyki
  Wyświetleń: 56
 688. z dnia 24 czerwca 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.747.18.2020.EP
  Wyświetleń: 56
 689. z dnia 7 czerwca 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.1.2021.JG
  Wyświetleń: 56
 690. z dnia 29 czerwca 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.14.2021.ML
  Wyświetleń: 56
 691. z dnia 30 czerwca 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.60.2020.JB
  Wyświetleń: 56
 692. informacja o zamiarze zorganizowania zgromadzenia publicznego
  Wyświetleń: 55
 693. Obwieszczenie WIR.II.746.1.36.2020.EP z dnia 2 sierpnia 2021 r.
  Wyświetleń: 55
 694. Starosta Lipnowski wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej przekazuje informacje o nieruchomości przeznaczoej do zdobycia
  Wyświetleń: 55
 695. z dnia 30 czerwca 2021 r. Znak sprawy: WIR.V.7821.5.2021.MT
  Wyświetleń: 55
 696. z dnia 27 sierpnia 2021 r. Znak sprawy: WIR.V.7820.13.2021.KS
  Wyświetleń: 55
 697. z dnia 7 lipca 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.24.2021.ML
  Wyświetleń: 55
 698. Informacja Rzecznika Praw Pacjenta z 19 maja 2020 r.
  Wyświetleń: 54
 699. decyzja Nr 42/2021 z dnia 24 czerwca 2021 r.
  Wyświetleń: 53
 700. z dnia 30 czerwca 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.28.2021.ML
  Wyświetleń: 53
 701. nabór uzupełniający na członka Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Bydgoszczy reprezentującego organizację społeczną działającą na rzecz praw pacjenta
  Wyświetleń: 52
 702. Ogłoszenie Starosty Nakielskiego w sprawie wykazu nieruchomości do oddania w dzierżawę
  Wyświetleń: 52
 703. PREZYDENT MIASTA BYDGOSZCZY jako starosta wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej podaje do publicznej wiadomości , wykaz nieruchomości , stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
  Wyświetleń: 52
 704. przetarg na dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do wydzierżawienia przy ul. Modrzewiowa –garaż i najem garażu
  Wyświetleń: 52
 705. z dnia 21 czerwca 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.52.2020.JB
  Wyświetleń: 52
 706. z dnia 31 grudnia 2020 r.
  Wyświetleń: 52
 707. z dnia 30 czerwca 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.10.2021.ML
  Wyświetleń: 51
 708. Wytyczne Rzecznika Praw Pacjenta i Głównego Inspektora Sanitarnego w zakresie funkcjonowania wojewódzkich komisji ds. orzekania o zdarzeniach medycznych w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce z 4 września 2020 r. wraz z pismem przewodnim Rzecznika Praw Pacjenta do Wojewodów
  Wyświetleń: 50
 709. z dnia 22 czerwca 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.6.2021.ML
  Wyświetleń: 50
 710. z dnia 22 czerwca 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.61.2020JB
  Wyświetleń: 50
 711. z dnia 30 czerwca 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.15.2021.ML
  Wyświetleń: 50
 712. z dnia 24 czerwca 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.47.2020.JG
  Wyświetleń: 49
 713. z dnia 30 czerwca 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.25.2021.ML
  Wyświetleń: 49
 714. z dnia 30 czerwca 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.26.2021.ML
  Wyświetleń: 49
 715. ogłoszenie o naborze na stanowisko – psycholog do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
  Wyświetleń: 48
 716. z dnia 29 czerwca 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.13.2021.ML
  Wyświetleń: 48
 717. Starosta Inowrocławski przekazuje nieruchomość do dzierżawy
  Wyświetleń: 47
 718. zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej dotyczącej otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia - zapobiegania zakażeniom HIV i zwalczania AIDS, w ramach dotacji celowej z budżetu państwa, przyznanej w roku 2021.
  Wyświetleń: 47
 719. PREZYDENT MIASTA BYDGOSZCZY Wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, przeznaczonych do wydzierżawienia i najmu w trybie przetargowym
  Wyświetleń: 45
 720. obwieszczenie Wojewody Warmińsko – Mazurskiego, dotyczącego wszczęcia postepowania w sprawie wydania decyzji nr 10/21 z dnia 01.07.2021 r. zmieniającej decyzję 11/20 z dnia 29.06.2020 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: „Budowa obwodnicy Nowego Miasta Lubawskiego w ciągu drogi krajowej nr 15 Etap II”
  Wyświetleń: 44
 721. skład komisji
  Wyświetleń: 44
 722. z dnia 21 czerwca 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.8.2021.ML
  Wyświetleń: 44
 723. Informacja o petycjach rozpatrzonych przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego w 2020 r
  Wyświetleń: 43
 724. Starosta Lipnowski przekazuje wykaz nieruchomości do nabycia
  Wyświetleń: 42
 725. z dnia 22 czerwca 2021 r. Dotyczy sprawy: WIR.II.746.1.60.2020.JB
  Wyświetleń: 42
 726. z dnia 10 czerwca 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.2.2021.ML
  Wyświetleń: 41
 727. z dnia 26 sierpnia 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.747.2.3.2021.EP
  Wyświetleń: 37
 728. Informacja o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 34
 729. ZGŁOSZENIE ZGROMADZENIA PUBLICZNEGO CZK.6335.4. 51 .2021
  Wyświetleń: 32
 730. WIR.II.746.1.31.2020.ML z dnia 31 sierpnia 2021 r.
  Wyświetleń: 30
 731. z dnia 23 sierpnia 2021 r Znak sprawy: WIR.V.7820.16.2020.KS
  Wyświetleń: 29
 732. z dnia 26 sierpnia 2021 r. WIR.II.746.1.29.2021.ML
  Wyświetleń: 29
 733. Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę Nr sprawy: WIR.I.7840.2.42.2021.MB
  Wyświetleń: 28
 734. WIR.II.746.1.23.2021.ML z dnia 30 sierpnia 2021 r.
  Wyświetleń: 28
 735. z dnia 31 sierpnia 2021 r. Znak sprawy: WIR.V.7821.5.2021.MT
  Wyświetleń: 27
 736. WIR.II.746.1.18.2021.ML z dnia 31 sierpnia 2021 r.
  Wyświetleń: 26
 737. WIR.II.746.1.38.2020.ML z dnia 27 sierpnia 2021 r.
  Wyświetleń: 26
 738. WIR.II.746.1.24.2021.ML z dnia 31 sierpnia 2021 r.
  Wyświetleń: 25
 739. z dnia 25 sierpnia 2021 r. WIR.II.746.1.34.2021.ML
  Wyświetleń: 24
 740. Przykładowy wzór wniosku o uzgodnienie projektowanych rozwiązań w zakresie, o którym mowa w art. 33 ust. 2 pkt 4 lit. b ustawy Prawo budowlane
  Wyświetleń: 23
 741. z dnia 27 sierpnia 2021 r. Znak sprawy: WIR.V.7820.5.2021.JB
  Wyświetleń: 23
 742. z dnia 7 września 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.31.2021.ML
  Wyświetleń: 23
 743. z dnia 7 września 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.39.2021.ML
  Wyświetleń: 21
 744. WIR.II.746.1.33.2021.ML z dnia 27 sierpnia 2021 r.
  Wyświetleń: 20
 745. z dnia 25 sierpnia 2021 r. WIR.II.746.1.49.2020.ML
  Wyświetleń: 20
 746. ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa przy ul Wojska Polskiego z przeznaczeniem pod pawilon handlowy
  Wyświetleń: 19
 747. z dnia 7 września 2021 r. Sprawa znak: WIR.II.747.2.2.2021.EP
  Wyświetleń: 19
 748. WIR.II.746.1.26.2021.ML z dnia 31 sierpnia 2021 r.
  Wyświetleń: 18
 749. z dnia 3 sierpnia 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.35.2021.ML
  Wyświetleń: 18
 750. WIR.II.746.1.25.2020.ML z dnia 31 sierpnia 2021 r.
  Wyświetleń: 17
 751. WIR.II.746.1.28.2021.ML z dnia 31 sierpnia 2021 r.
  Wyświetleń: 17
 752. z dnia 3 sierpnia 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.37.2021.ML
  Wyświetleń: 17
 753. z dnia 7 września 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.41.2021.JB
  Wyświetleń: 17
 754. z dnia 3 sierpnia 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.36.2021.ML
  Wyświetleń: 16
 755. z dnia 8 września 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.30.2021.ML
  Wyświetleń: 16
 756. ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa przy ul Modrzewiowej z przeznaczeniem pod garaż i najem garażu oznaczonego 7T
  Wyświetleń: 15
 757. ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa przy ul: Toruńskiej z przeznaczeniem pod 4 garaże
  Wyświetleń: 15
 758. ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa przy ul: Toruńskiej z przeznaczeniem pod 1 garaż
  Wyświetleń: 15
 759. Ogłoszenie na sprzedaż nieruchomości lokalowek przy ul Obrońców 6 w Bydgoszczy
  Wyświetleń: 15
 760. WIR.II.746.1.27.2020.ML z dnia 31 sierpnia 2021 r.
  Wyświetleń: 14
 761. z dnia 8 września 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.19.2021.ML
  Wyświetleń: 14
 762. z dnia 7 września 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.43.2021.JB
  Wyświetleń: 13
 763. z dnia 7 września 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.44.2021.JB
  Wyświetleń: 13
 764. ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa przy ul Wojska Polskiego z przeznaczeniem pod pawilon handlowy - III przetarg
  Wyświetleń: 11
 765. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż zbędnych składników majątku ruchomego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy - samochód osobowy
  Wyświetleń: 10
 766. wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu_ tj. udział 4/16 cz. w nieruchomości przy ul. R. Traugutta 6
  Wyświetleń: 10
 767. wynik naboru na stanowisko – inspektor wojewódzki w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej
  Wyświetleń: 10
 768. Zawiadomienie o zgromadzeniu publicznym w Żninie
  Wyświetleń: 10
 769. decyzja Nr 41/Tz-K/2021 z dnia 15 września 2021 r
  Wyświetleń: 9
 770. WIR.II.746.1.32.2021.ML z dnia 15 września 2021 r.
  Wyświetleń: 9
 771. wykazu informującego o zbyciu prawa użytkowania wieczystego dz. nr 7/14 obr. 195 położonej przy ul.Inwalidów na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej ozn. nr 16/9 obr. 207
  Wyświetleń: 9
 772. ogłoszenie o drugim przetargu na dzierżawę nieruchomości przy ul. Dębowej z przeznaczeniem pod zieleń
  Wyświetleń: 8
 773. Petycja mieszkańców gminy Sicienko w sprawie żądania zaskarżenia uchwały nr XIII/110/19 Rady Gminy Sicienko z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Pawłówek do sądu administracyjnego
  Wyświetleń: 8
 774. Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę Nr sprawy: WIR.I.7840.6.15.2021.MB
  Wyświetleń: 7
 775. ogłoszenie o o drugim przetargu na dzierżawę nieruchomości przy ul. Dębowej z przeznaczeniem pod poł. komunikacyjne
  Wyświetleń: 7
 776. ogłoszenie o naborze na stanowisko – główny specjalista w Wydziale Finansów I Budżetu
  Wyświetleń: 7
 777. wykaz nieruchomości przeznaczony do użyczenia na czas oznaczony
  Wyświetleń: 7
 778. ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa przy ul: Modrzewiowej z przeznaczeniem pod garaż i najem garażu oznaczonego 2T
  Wyświetleń: 5
 779. WIR.II.746.1.47.2021.ML z dnia 16 września 2021 r.
  Wyświetleń: 3
 780. z dnia 16 września 2021 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 2