Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Statystyki podstron

Rok 2021
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
3500636145536282875100000000
Rok 2020
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
00000000000463
 1. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 33843
 2. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
  Wyświetleń: 3590
 3. Ogłoszenia i obwieszczenia
  Wyświetleń: 3058
 4. Formularze i wnioski
  Wyświetleń: 2788
 5. Ogłoszenia o naborze
  Wyświetleń: 2446
 6. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 2221
 7. Bezpieczeństwo
  Wyświetleń: 2152
 8. Komunikacja
  Wyświetleń: 2073
 9. Zdrowie
  Wyświetleń: 1975
 10. Wydziały i Biura Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego
  Wyświetleń: 1865
 11. Wydział Zdrowia - Kujawsko-Pomorskie Centrum Zdrowia Publicznego
  Wyświetleń: 1425
 12. Kształcenie kadr medycznych
  Wyświetleń: 1394
 13. Przetargi w K-PUW
  Wyświetleń: 1389
 14. Sprawozdawczość statystyczna z zakresu „zdrowie i ochrona zdrowia”
  Wyświetleń: 1239
 15. Rekrutacja pracowników w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy
  Wyświetleń: 1209
 16. Wydawanie zezwoleń na pracę cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
  Wyświetleń: 1193
 17. Kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów
  Wyświetleń: 1173
 18. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 1165
 19. Paszport
  Wyświetleń: 1114
 20. Rejestry i ewidencje
  Wyświetleń: 1058
 21. Cudzoziemcy - informacje podstawowe
  Wyświetleń: 989
 22. Kierownictwo Urzędu
  Wyświetleń: 975
 23. Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
  Wyświetleń: 971
 24. Wykazy wolnych miejsc szkoleniowych oraz liczby przyznanych miejsc na postępowanie kwalifikacyjne
  Wyświetleń: 951
 25. Co potrzebujemy do złożenia wniosku paszportowego
  Wyświetleń: 882
 26. Aktualności Wydziału Zdrowia
  Wyświetleń: 878
 27. Kontrole
  Wyświetleń: 871
 28. Konsultanci wojewódzcy w ochronie zdrowia
  Wyświetleń: 837
 29. Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
  Wyświetleń: 816
 30. Terminy egzaminów dla kierowców wykonujących przewóz drogowy - kwalifikacja wstępna
  Wyświetleń: 796
 31. Budownictwo
  Wyświetleń: 760
 32. Opłaty paszportowe i konta
  Wyświetleń: 747
 33. Wyniki postępowań kwalifikacyjnych
  Wyświetleń: 746
 34. Dzienniki Urzędowe
  Wyświetleń: 731
 35. Wyniki naborów
  Wyświetleń: 728
 36. Wolne stanowiska pracy w Służbie Cywilnej
  Wyświetleń: 722
 37. Tabela obowiązujących opłat
  Wyświetleń: 720
 38. Informacje ogólne, rezerwacja wizyty
  Wyświetleń: 686
 39. Biura i punkty paszportowe
  Wyświetleń: 661
 40. Sprawy obywatelskie
  Wyświetleń: 660
 41. Delegatury
  Wyświetleń: 597
 42. Plan działania Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w zakresie zarządzania i reagowania kryzysowego oraz ochrony ludności
  Wyświetleń: 582
 43. Dyrektor Generalny
  Wyświetleń: 563
 44. Administracja Zespolona
  Wyświetleń: 561
 45. Polityka społeczna
  Wyświetleń: 560
 46. Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
  Wyświetleń: 555
 47. Pełnomocnicy Wojewody
  Wyświetleń: 542
 48. Rejestr Domów Pomocy Społecznej
  Wyświetleń: 521
 49. Plan szkolenia obronnego województwa kujawsko-pomorskiego
  Wyświetleń: 512
 50. Wydział Polityki Społecznej
  Wyświetleń: 509
 51. Zaproszenia
  Wyświetleń: 501
 52. Fundusz rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej
  Wyświetleń: 498
 53. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 474
 54. Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą
  Wyświetleń: 467
 55. Egzaminy dla kierowców wykonujących przewóz drogowy
  Wyświetleń: 466
 56. Egzaminy dla kandydatów na instruktorów i wykładowców nauki jazdy
  Wyświetleń: 458
 57. Wydział Nadzoru i Kontroli
  Wyświetleń: 458
 58. Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
  Wyświetleń: 456
 59. Plan działania Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w zakresie realizacji zadań obronnych na terenie województwa
  Wyświetleń: 454
 60. Obywatelstwo, Karta Polaka
  Wyświetleń: 444
 61. Państwowa Straż Rybacka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Bydgoszczy
  Wyświetleń: 427
 62. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 426
 63. ogłoszenie o naborze na stanowisko – inspektor wojewódzki do Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
  Wyświetleń: 395
 64. Sposoby stanowienia aktów publicznoprawnych
  Wyświetleń: 391
 65. Budżet, majątek Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego
  Wyświetleń: 381
 66. Rolnictwo i środowisko
  Wyświetleń: 381
 67. Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
  Wyświetleń: 380
 68. Wykaz zakładów pracy chronionej i spółdzielni inwalidów
  Wyświetleń: 380
 69. Rejestr placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz wolnych miejsc w tych placówkach
  Wyświetleń: 373
 70. Nieruchomości
  Wyświetleń: 367
 71. Harmonogram szkoleń z zkresu ochrony ludności i obrony cywilnej
  Wyświetleń: 355
 72. Praktyki studenckie w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy
  Wyświetleń: 342
 73. Nadanie obywatelstwa polskiego
  Wyświetleń: 338
 74. Wytyczne Wojewody Kujawsko-Pomorskiego do działalności w dziedzinie obrony cywilnej w województwie
  Wyświetleń: 337
 75. Obwieszczenie z dnia 28 września w sprawie ustalenia wysokości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m² powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych w województwie kujawsko-pomorskim.
  Wyświetleń: 333
 76. Rozpoczęcie specjalizacji
  Wyświetleń: 326
 77. Udostępnianie informacji publicznej
  Wyświetleń: 323
 78. Rejestr Centrów Integracji Społecznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  Wyświetleń: 321
 79. Wydawanie decyzji potwierdzającej prawo do rekompensaty za "mienie zabużańskie"
  Wyświetleń: 320
 80. Karta Polaka – świadczenie pieniężne
  Wyświetleń: 319
 81. Polityka prywatności BIP
  Wyświetleń: 319
 82. Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
  Wyświetleń: 316
 83. Komisje i Zespoły Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego
  Wyświetleń: 316
 84. Pobierz programy
  Wyświetleń: 316
 85. Statystyka medyczna
  Wyświetleń: 316
 86. Uznanie za obywatela polskiego
  Wyświetleń: 315
 87. Deklaracja dostępności
  Wyświetleń: 310
 88. dyspozytor medyczny do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (Toruń)
  Wyświetleń: 310
 89. Wytyczne Wojewody Kujawsko-Pomorskiego do szkolenia obronnego
  Wyświetleń: 310
 90. Ogłoszenie o prace: dyspozytor medyczny do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (Toruń)
  Wyświetleń: 305
 91. Składanie petycji w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim
  Wyświetleń: 305
 92. Podstawowe przepisy prawa dotyczące cudzoziemców
  Wyświetleń: 302
 93. Internetowa rejestracja wizyty
  Wyświetleń: 300
 94. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Toruniu
  Wyświetleń: 296
 95. Informacje
  Wyświetleń: 295
 96. Zgłoszenia dotyczące robót budowlanych nie wymagających pozwolenia
  Wyświetleń: 294
 97. Powszechny obowiązek obrony RP
  Wyświetleń: 292
 98. Statut Urzędu
  Wyświetleń: 288
 99. Zespół Bezpieczeństwa Informacji i Informatyki
  Wyświetleń: 286
 100. Formy legalizacji pobytu obywateli państw spoza UE
  Wyświetleń: 283
 101. Ochrona danych osobowych - RODO
  Wyświetleń: 283
 102. ogłoszenie o pracę: kierownik oddziału do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
  Wyświetleń: 281
 103. Rejestr Klubów Integracji Społecznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  Wyświetleń: 278
 104. Koszt odtworzenia 1 m kw.
  Wyświetleń: 277
 105. Regulamin Urzędu
  Wyświetleń: 276
 106. informatyk do Zespołu Bezpieczeństwa Informacji i Informatyki
  Wyświetleń: 275
 107. Rejestr placówek całodobowej opieki
  Wyświetleń: 274
 108. Plan Działalności Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy
  Wyświetleń: 273
 109. Wojewódzki plan zarządzania kryzysowego
  Wyświetleń: 273
 110. Wydział Finansów i Budżetu
  Wyświetleń: 272
 111. Wykaz lekarzy upoważnionych przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego do przeprowadzania badań lekarskich na kierowców
  Wyświetleń: 272
 112. Wojewódzka Komisja ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Bydgoszczy
  Wyświetleń: 271
 113. Rejestr Jednostek Specjalistycznego Poradnictwa
  Wyświetleń: 270
 114. Niepełnosprawność
  Wyświetleń: 268
 115. Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bydgoszczy
  Wyświetleń: 261
 116. Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu
  Wyświetleń: 260
 117. Dokumenty i zaświadczenia z archiwum zakładowego
  Wyświetleń: 259
 118. Biuro Finansowo-Inwestycyjne
  Wyświetleń: 251
 119. Wojewódzka Komisja ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych
  Wyświetleń: 250
 120. Rejestr miejsc, w których gmina udziela tymczasowego schronienia
  Wyświetleń: 249
 121. Wykaz zakładów aktywności zawodowej
  Wyświetleń: 249
 122. COVID-19 - akty prawne i dokumenty dotyczące zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania koronawirusa
  Wyświetleń: 248
 123. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 248
 124. Oddział Redakcji Dziennika Urzędowego
  Wyświetleń: 244
 125. Udostępnianie aktów normatywnych
  Wyświetleń: 244
 126. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 242
 127. Plan Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego - obowiązujący
  Wyświetleń: 240
 128. zastępca kierownika oddziału WBZK
  Wyświetleń: 238
 129. Przygotowanie wniosków o nadanie orderów, odznaczeń
  Wyświetleń: 237
 130. Organizacja kwalifikacji wojskowej
  Wyświetleń: 234
 131. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 231
 132. Kościół
  Wyświetleń: 227
 133. Zgłoszenie o uzyskanie karty doskonalenia zawodowego ratowników medycznych
  Wyświetleń: 226
 134. Państwowa Straż Łowiecka
  Wyświetleń: 223
 135. Mandaty karne
  Wyświetleń: 221
 136. Biuro Kadrowo-Organizacyjne
  Wyświetleń: 218
 137. ogłoszenie o pracę: zastępca kierownika oddziału do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
  Wyświetleń: 213
 138. Biuro Wojewody
  Wyświetleń: 212
 139. ogłoszenie o pracę: psycholog do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
  Wyświetleń: 212
 140. Wykaz Środowiskowych Domów Samopomocy
  Wyświetleń: 209
 141. kierownik oddziału WBZK
  Wyświetleń: 208
 142. dyspozytor medyczny do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
  Wyświetleń: 206
 143. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 203
 144. ogłoszenie o naborze na stanowisko – dyspozytor medyczny do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
  Wyświetleń: 202
 145. Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna
  Wyświetleń: 200
 146. Ponowne Wykorzystywanie Informacji Sektora Publicznego
  Wyświetleń: 199
 147. informacja o naborze wniosków w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021
  Wyświetleń: 198
 148. Priorytety regionalnej polityki zdrowotnej województwa kujawsko-pomorskiego
  Wyświetleń: 198
 149. Wydawanie decyzji o pozwoleniu na budowę na terenie zamkniętym
  Wyświetleń: 198
 150. Opracowania, raporty i analizy
  Wyświetleń: 194
 151. Wytyczne Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w sprawie zasad organizacji i sposobu przeprowadzania szkoleń z zakresu obrony cywilnej w województwie kujawsko – pomorskim
  Wyświetleń: 194
 152. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy
  Wyświetleń: 193
 153. Majątek Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego
  Wyświetleń: 191
 154. Wytyczne Wojewody w sprawie zasad organizacji szkoleń i ćwiczeń z zakresu OC w województwie
  Wyświetleń: 191
 155. Program szkolenia obronnego województwa kujawsko – pomorskiego na lata 2021-2026
  Wyświetleń: 188
 156. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Bydgoszczy
  Wyświetleń: 188
 157. Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy
  Wyświetleń: 186
 158. obwieszczenie z dnia 30 grudnia 2020 r w sprawie WIR.II.747.14.2020.EP
  Wyświetleń: 186
 159. Zezwolenie na pobyt czasowy
  Wyświetleń: 185
 160. Wydanie i wymiana karty pobytu
  Wyświetleń: 184
 161. Wydział Koordynacji Świadczeń
  Wyświetleń: 183
 162. Poświadczenie posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego
  Wyświetleń: 182
 163. ogłoszenie o pracę: dyspozytor medyczny do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (Bydgoszcz)
  Wyświetleń: 181
 164. System Rejestrów Państwowych
  Wyświetleń: 181
 165. Rejestr tłumaczy polskiego języka migowego, systemu językowo-migowego
  Wyświetleń: 179
 166. Kontakt
  Wyświetleń: 176
 167. Wydawanie decyzji o pozwolenie na budowę - obszary kolejowe
  Wyświetleń: 175
 168. Przydatne linki
  Wyświetleń: 174
 169. Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Bydgoszczy
  Wyświetleń: 173
 170. ogłoszenie o naborze na stanowisko – wojewódzki koordynator ratownictwa medycznego do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
  Wyświetleń: 170
 171. Wykaz Zespołów Ratownictwa Medycznego
  Wyświetleń: 170
 172. Dotacje podmiotowe z budżetu państwa dla spółek wodnych i ich związków
  Wyświetleń: 169
 173. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy
  Wyświetleń: 169
 174. Wytyczne Szefa OCK dotyczące budownictwa ochronnego
  Wyświetleń: 164
 175. Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Bydgoszczy
  Wyświetleń: 159
 176. ogłoszenie o naborze na stanowisko – wojewódzki koordynator ratownictwa medycznego do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
  Wyświetleń: 156
 177. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO o wydaniu decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości z dnia 14 stycznia 2021 r.
  Wyświetleń: 154
 178. Zrzeczenie się obywatelstwa polskiego
  Wyświetleń: 154
 179. Wojewódzki plan działania na wypadek wystąpienia epidemii
  Wyświetleń: 153
 180. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 29 grudnia 2020 r. o wydanych postanowieniachWIR.II.746.1.43.2020.EP
  Wyświetleń: 149
 181. Ewidencja podmiotów prowadzących kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy
  Wyświetleń: 148
 182. Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Bydgoszczy
  Wyświetleń: 147
 183. Wyniki naboru wniosków w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021 finansowanego z Funduszu Solidarnościowego
  Wyświetleń: 147
 184. Odwołania od decyzji w sprawach świadczeń na rzecz obrony
  Wyświetleń: 146
 185. Rządowy Program na Rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej w województwie kujawsko-pomorskim
  Wyświetleń: 146
 186. Wyniki naboru wniosków w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021 finansowanego z Funduszu Solidarnościowego
  Wyświetleń: 146
 187. Wydawanie decyzji o pozwolenie na budowę - drogi publiczne
  Wyświetleń: 144
 188. Wykaz przedsiębiorstw i instytucji których akta znajdują się w Archiwum Zakładowym w K-PUW
  Wyświetleń: 144
 189. z dnia 26 marca 2021 r w sprawie ustalenia wysokości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m² powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych w województwie kujawsko-pomorskim.
  Wyświetleń: 144
 190. Mapowanie potrzeb zdrowotnych
  Wyświetleń: 143
 191. Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019
  Wyświetleń: 143
 192. Rejestr jednostek współpracujących z systemem PRM Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  Wyświetleń: 142
 193. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Bydgoszczy
  Wyświetleń: 139
 194. wynik naboru na stanowisko – psycholog do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
  Wyświetleń: 139
 195. Kształcenie podyplomowe farmaceutów
  Wyświetleń: 138
 196. Wzory pism
  Wyświetleń: 138
 197. Lista rzeczoznawców majątkowych - kandydatów na biegłych w postępowaniach administracyjnych prowadzonych w Wydziale Infrastruktury i Rozwoju Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego
  Wyświetleń: 135
 198. Sprawozdawczość finansowa
  Wyświetleń: 134
 199. Paszport tymczasowy
  Wyświetleń: 133
 200. Rejestr przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia
  Wyświetleń: 133
 201. Przebieg specjalizacji
  Wyświetleń: 131
 202. Wydawanie zaświadczeń dla celów emerytalno-rentowych
  Wyświetleń: 131
 203. Ewidencja instruktorów techniki jazdy
  Wyświetleń: 130
 204. Formy legalizacji pobytu obywateli państw członkowskich UE
  Wyświetleń: 130
 205. Nabywanie z mocy prawa na własność skarbu państwa lub j.s.t. nieruchomości zajętych pod drogi
  Wyświetleń: 130
 206. Przepisy prawne regulujące system Państwowe Ratownictwo Medyczne Karty podstawowe Pokaż (aktywna karta)
  Wyświetleń: 130
 207. Udostępnianie dokumentacji
  Wyświetleń: 130
 208. z dnia 15 marca 2021 r. w sprawie WIR.II.746.1.4.2021.EP
  Wyświetleń: 130
 209. informacja o naborze wniosków w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021
  Wyświetleń: 129
 210. Rejestr zgłoszeń dotyczących budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 ustawy Prawo budowlane
  Wyświetleń: 129
 211. z dnia 18 marca 2021 r. WIR.II.746.1.9.2021.ML
  Wyświetleń: 129
 212. Z dnia 31 grudnia 2020 r w sprawie WIR.I.7840.9.48.2020.MB (D)
  Wyświetleń: 129
 213. Medycyna szkolna
  Wyświetleń: 128
 214. RODO
  Wyświetleń: 128
 215. obwieszczenie z dnia 30 grudnia 2020 r.
  Wyświetleń: 127
 216. Zabytek Zadbany 2021 r - informacja o konkursie
  Wyświetleń: 127
 217. Budżet Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  Wyświetleń: 126
 218. Przyjmowanie zgłoszeń budowy lub rozbiórki - tereny zamknięte
  Wyświetleń: 126
 219. Obwieszczenie z dnia 4 stycznie 2021 r w sprawie WIR.I.7840.9.72.2020.PK (D)
  Wyświetleń: 125
 220. Opiniowanie celowości inwestycji w ochronie zdrowia
  Wyświetleń: 124
 221. Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Bydgoszczy
  Wyświetleń: 124
 222. ogłoszenie o pracę: wojewódzki koordynator ratownictwa medycznego do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
  Wyświetleń: 123
 223. Dotacje dla gmin
  Wyświetleń: 122
 224. Legitymacja osoby niepełnosprawnej
  Wyświetleń: 122
 225. Obwieszczenie z dnia 30 grudnia 2020 r w sprawie WIR.II.746.1.33.2020.ML
  Wyświetleń: 121
 226. Ogłoszenie Wojewody o pisemnym przetargu na sprzedaż maszyn i urządzeń pozostałych po rozwiązanej umowie o oddanie przedsiębiorstwa państwowego do odpłatnego korzystania zawartej pomiędzy Skarbem Państwa a METRON-INVESTMENT Spółką z o.o.
  Wyświetleń: 121
 227. wynik naboru na stanowisko – wojewódzki koordynator ratownictwa medycznego do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
  Wyświetleń: 121
 228. ogłoszenie o naborze na stanowisko – psycholog w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
  Wyświetleń: 120
 229. Rejestr ośrodków doskonalenia techniki jazdy
  Wyświetleń: 120
 230. Sprawozdawczość z zakresu zdrowia publicznego
  Wyświetleń: 120
 231. Naczelny Lekarz Uzdrowiska
  Wyświetleń: 119
 232. Realizacja rządowego programu "Razem bezpieczniej" w województwie kujawsko-pomorskim
  Wyświetleń: 119
 233. z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie WIR.I.7840.9.54.2020.MB (Z)
  Wyświetleń: 119
 234. Rozpatrywanie wniosków państw. osób prawnych o uwłaszczenie w stosunku do gruntów i budynków
  Wyświetleń: 118
 235. z dnia 26 lutego 2021 r.
  Wyświetleń: 118
 236. Dane teleadresowe, na które kieruje się zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia na terenie gminy
  Wyświetleń: 117
 237. Kryptonimy ZRM
  Wyświetleń: 117
 238. Odroczenie lub rozkładanie na raty spłaty należności pieniężnej za mandat karny kredytowany
  Wyświetleń: 117
 239. Sprawozdanie finansowe 2018 r. KPUW oraz dysponent części budżetowej Wojewoda Kujawsko-Pomorski
  Wyświetleń: 116
 240. Wydawanie decyzji o pozwolenie na budowę - obiekty hydrotechniczne
  Wyświetleń: 116
 241. z dnia 9 marca 2021 r. w sprawie WIR.V.7821.9.2020.KS
  Wyświetleń: 116
 242. obwieszczenie z dnia 4 stycznia 2021 r.
  Wyświetleń: 115
 243. Informacja o terminach egzaminów dla instruktorów techniki jazdy
  Wyświetleń: 114
 244. Karta Statystyczna Szpitalna Ogólna – formularz MZ/Szp-11
  Wyświetleń: 113
 245. Plan Ochrony Przed Powodzią Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  Wyświetleń: 113
 246. Wytyczne w sprawie postępowania w zakresie integracji cudzoziemców
  Wyświetleń: 113
 247. Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE
  Wyświetleń: 113
 248. Narodowy program przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój 2012-2015
  Wyświetleń: 112
 249. Rejestr ośrodków doskonalenia techniki jazdy
  Wyświetleń: 112
 250. Samodzielne stanowisko ds. Audytu Wewnętrznego
  Wyświetleń: 112
 251. z dnia 18 marca 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.33.2020.ML
  Wyświetleń: 112
 252. z dnia 19 stycznia 2021 r. o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 111
 253. z dnia 25 Listopada 2020r. obwieszczenie o zmianie wniosku
  Wyświetleń: 111
 254. z dnia 5 lutego 2021 r. w sprawie WIR.I.7840.9.101.2020.MB (Z)
  Wyświetleń: 111
 255. Wydanie decyzji administracyjnej dot. programu kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy
  Wyświetleń: 110
 256. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 22 grudnia 2020 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 109
 257. informatyk do Zespołu Bezpieczeństwa Informacji i Informatyki – 1 etat
  Wyświetleń: 108
 258. Pełnomocnik Wojewody do Spraw Osób Niepełnosprawnych i Rodziny
  Wyświetleń: 108
 259. Zasady bezpiecznego latania bezzałogowymi statkami powietrznymi tzw. "dronami"
  Wyświetleń: 108
 260. Aktywność zawodowa osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 107
 261. Informacje uzupełniające do wniosku o pozwolenie na budowę i pozwolenie na rozbiórkę, zgłoszenia budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
  Wyświetleń: 106
 262. Tabele kosztów funkcjonowania Zespołów Ratownictwa Medycznego
  Wyświetleń: 106
 263. z dnia 14 stycznia 2021 r o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 106
 264. z dnia 24 lutego 2021 r w sprawie WIR.II.747.18.2020.EP
  Wyświetleń: 106
 265. 11 marca 2021 r. znak: WIR.II.746.1. 3.2021.ML
  Wyświetleń: 105
 266. Sprawozdanie finansowe za 2019 r. – KPUW w Bydgoszczy oraz dysponent części budżetowej Wojewoda Kujawsko-Pomorski
  Wyświetleń: 105
 267. Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Bydgoszczy
  Wyświetleń: 105
 268. Wszelkie zapytania dotyczące spraw
  Wyświetleń: 105
 269. Wydawanie decyzji o pozwolenie na budowę - lotniska cywilne
  Wyświetleń: 105
 270. Wykaz Ośrodków Świadczących Pomoc Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem
  Wyświetleń: 105
 271. Z dnia 14 stycznia 2021 r. w sprawie WIR.II.746.1.51.2020.JG
  Wyświetleń: 105
 272. Zgłoszenie o uzyskanie karty doskonalenia zawodowego dyspozytorów medycznych
  Wyświetleń: 105
 273. Odwołania dotyczące posiadania na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny
  Wyświetleń: 104
 274. Sprawozdanie z realizacji na terenie województwa zadań określonych ustawą o kierujących pojazdami
  Wyświetleń: 104
 275. z dnia 11 marca 2021 r. znak: WIR.II.746.1. 2.2021.ML
  Wyświetleń: 104
 276. Oddział wierzytelności
  Wyświetleń: 103
 277. Opiniowanie programów polityki zdrowotnej
  Wyświetleń: 103
 278. Rejestr przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia
  Wyświetleń: 103
 279. z dnia 23 grudnia w sprawie WIR.V.7820.67.2016.AW
  Wyświetleń: 103
 280. Realizacja zadań PZON 2019 r.
  Wyświetleń: 102
 281. Uznanie za repatrianta
  Wyświetleń: 102
 282. WIR.II.746.1.27.2020.ML z dnia 21 grudnia 2020 r.
  Wyświetleń: 102
 283. ogłoszenie postępowania przetargowego na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej położonej w Bydgoszczy (obręb 132, działka nr 4/5) stanowiącej własność Skarbu Państwa.
  Wyświetleń: 101
 284. Niekorzystne zakończenie ciąży – rekomendacje postępowania z dziećmi i rodzicami w niepowodzeniu położniczym dla personelu medycznego oddziałów położniczo-ginekologicznych województwa kujawsko-pomorskiego
  Wyświetleń: 100
 285. z dnia 2 marca 2021 r. w sprawie WIR.I.7840.9.100.2020.MB (Z)
  Wyświetleń: 100
 286. Nadawanie statusu Centrum Integracji Społecznej
  Wyświetleń: 99
 287. Odwołania dotyczące opieki nad członkiem rodziny
  Wyświetleń: 99
 288. Wczesna niepełnosprawność - dane statystyczne
  Wyświetleń: 99
 289. z dnia 23 grudnia 2020 r OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 23 grudnia 2020 r. o wszczęciu postępowania a ministracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 99
 290. Przedsiębiorstwa podległe Wojewodzie Kujawsko-Pomorskiemu
  Wyświetleń: 98
 291. Zezwolenie na pobyt stały
  Wyświetleń: 98
 292. Obwieszczenie z dnia 29 grudnia 2010 w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego WIR.II.746.1.57.2020.JB
  Wyświetleń: 97
 293. Wydanie zezwoleń na prowadzenie domu pomocy społecznej
  Wyświetleń: 97
 294. Wyniki naboru wniosków w ramach Programu „Centra opiekuńczo-mieszkalne” finansowanego z Funduszu Solidarnościowego
  Wyświetleń: 97
 295. z dnia 11 grudnia 2020 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości
  Wyświetleń: 97
 296. Badania specjalistyczne
  Wyświetleń: 96
 297. Formularz zgłoszeniowy jednostki współpracującej z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego
  Wyświetleń: 96
 298. Wpis do rejestru ośrodków lub organizatorów turnusów rehabilitacyjnych
  Wyświetleń: 96
 299. Wydawanie zaświadczeń o wykreśleniu z rejestru kandydatów do spółdzielni mieszkaniowych
  Wyświetleń: 96
 300. Ochrona gruntów rolnych
  Wyświetleń: 95
 301. Ogłoszenie o naborze członka Rady K-POW NFZ
  Wyświetleń: 95
 302. Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę
  Wyświetleń: 94
 303. Obwieszczenie z dnia 26 października 2020 r. o wszczęciu postępowania adinistracyjnego
  Wyświetleń: 94
 304. Rejestracja pobytu obywatela Unii Europejskiej
  Wyświetleń: 94
 305. Wykaz lekarzy upoważnionych przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego do przeprowadzania badań lekarskich na kierowców
  Wyświetleń: 94
 306. z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie przystąpienia do przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
  Wyświetleń: 94
 307. Przyznanie statusu Zakładu Aktywności Zawodowej
  Wyświetleń: 93
 308. Wydawanie i cofanie zezwoleń na prowadzenie placówek zapewniających całodobową opiekę
  Wyświetleń: 93
 309. z dnia 12 stycznia 2021 r. w sprawie WIR.I.7840.9.7.2020.AP
  Wyświetleń: 93
 310. z dnia 15 grudnia 2020 r. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 15 grudnia 2020 r.
  Wyświetleń: 93
 311. Wydanie zezwolenia na prowadzenie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej
  Wyświetleń: 92
 312. Informacja o umorzeniach należności
  Wyświetleń: 91
 313. Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę
  Wyświetleń: 91
 314. Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę z dnia 29 grudnia 2020 r. WIR.I.7840.3.67.2020.MB
  Wyświetleń: 91
 315. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 29 grudnia 2020 r. o wydanych postanowieniach WIR.II.746.1.42.2020.EP
  Wyświetleń: 91
 316. Procedury - zdarzenia mnogie/masowe
  Wyświetleń: 91
 317. Ewidencja podmiotów uprawnionych do prowadzenia kursu doskonalacego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego
  Wyświetleń: 90
 318. Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę
  Wyświetleń: 90
 319. Obowiązki ciążące na prowadzącym Zakład Pracy Chronionej lub Zakład Aktywności Zawodowej
  Wyświetleń: 90
 320. z dnia 25 stycznia 2021 r. o wydaniu decyzji w sprawie WIR.V.7820.12.2020.MT
  Wyświetleń: 90
 321. z dnia 28 stycznia 2021 r w sprawie WIR.I.7840.9.21.2020.AP (P)
  Wyświetleń: 90
 322. z dnia 29 stycznia 2021 r.w sprawie WIR.II.746.1.60.2020.JB
  Wyświetleń: 90
 323. PREZYDENT MIASTA BYDGOSZCZY ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa.
  Wyświetleń: 89
 324. Starosta Bydgoski przekazuje wykaz lokali mieszkalnych do oddania w najem
  Wyświetleń: 89
 325. Wydawanie zaświadczeń z ewidencji kościołów i innych związków wyznaniowych
  Wyświetleń: 89
 326. z dnia 18 grudnia 2020 r. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 18 grudnia 2020 r.
  Wyświetleń: 89
 327. z dnia 31 grudnia 2020 r
  Wyświetleń: 89
 328. Informacja dotycząca działalności lobbingowej w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim
  Wyświetleń: 88
 329. Lista organizacji pozarządowych uprawnionych do prowadzenia punktów na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego
  Wyświetleń: 88
 330. Obwierszczenie z dnia 07 października 2020 r. o wydaniu decyzji WIR.V.7821.3.2020.KS
  Wyświetleń: 88
 331. Prezydent miasta Bydgoszczy przekazuje wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego
  Wyświetleń: 88
 332. z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie WIR.I.7840.9.22.2020.AP (Z)
  Wyświetleń: 88
 333. Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę w sprawie WIR.I.7840.1.7.2020.MB
  Wyświetleń: 87
 334. Obsługa interesantów z niepełnosprawnością na terenie Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego
  Wyświetleń: 87
 335. OBWIESZCZENIE z dnia 6 listopada 2020 r.o wszczęciu postępowania administracyjnego WIR.II.746.1.47.2020.JG
  Wyświetleń: 87
 336. Ogłoszenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o pisemnym przetargu na sprzedaż maszyn i urządzeń wchodzących w skład mienia pozostałego po rozwiązanej umowie o oddanie przedsiębiorstwa państwowego pomiędzy Skarbem Państwa a METRON-INVESTMENT w Toruniu
  Wyświetleń: 87
 337. z dnia 11 stycznia 2021 r w sprawie WIR.II.746.1.50.2020.EP
  Wyświetleń: 87
 338. z dnia 18 marca 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.6.2021.ML
  Wyświetleń: 87
 339. Z dnia 31 grudnia 2020r w sprawie WIR.I.7840.9.98.2020.MB (D)
  Wyświetleń: 87
 340. z dnia 31 marca 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.19.2014.EP
  Wyświetleń: 86
 341. z dnia 1 lutego 2021 r. w sprawie WIR.I.7840.9.7.2020.AP (D)
  Wyświetleń: 86
 342. z dnia 13 stycznia 2021 w sprawie WIR.I.7840.9.100.2020.MB (Z)
  Wyświetleń: 86
 343. z dnia 17 grudnia 2020 r.
  Wyświetleń: 86
 344. Obwieszczenie z dnai 2 października 2020 o wydanych postanowieniach
  Wyświetleń: 85
 345. Obwieszczenie z dnia 29 grudnia o wydanych postanowieniach WIR.II.746.1.41.2020.EP
  Wyświetleń: 85
 346. PREZYDENT MIASTA BYDGOSZCZY ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa.
  Wyświetleń: 85
 347. Uzgadnianie tras pielgrzymek i innych imprez o charakterze religijnym w zakresie bezpieczeństwa
  Wyświetleń: 85
 348. z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie przystąpienia do przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
  Wyświetleń: 85
 349. Kontynuacja projektowania i budowy drogi ekspresowej S-5 na odcinku Nowe Marzy – Bydgoszcz – granica województwa kujawsko – pomorskiego i wielkopolskiego z podziałem na 2 części: Część 2 – Kontynuacja projektu i budowy drogi ekspresowej S-5 na odcinku od
  Wyświetleń: 84
 350. Melioracje wodne podstawowe i szczegółowe (rozdział 01008 § 2210 i 6610)
  Wyświetleń: 84
 351. Obwieszczenie Wojewody z dnia 30 grudnia 2020 r w sprawie WIR.II.746.1.30.2020.ML
  Wyświetleń: 84
 352. Obwieszczenie z dnia 05 października 2020 r. o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości
  Wyświetleń: 84
 353. Obwieszczenie z dnia 28 października 2020 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 84
 354. Obwieszczenie z dnia 29 września 2020 o wydaniu postanowienia WIR.II.746.1.20.2020.EP
  Wyświetleń: 84
 355. ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa przy ul. Wojska Polskiego
  Wyświetleń: 84
 356. Potwierdzanie odbioru powiadomienia władz kościelnych o uzyskaniu osobowości prawnej
  Wyświetleń: 84
 357. Prezydent miasta Bydgoszczy przekazuje wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do wydzierżawienia przy ul. Wojska Polskiego z przeznaczeniem pod garaż
  Wyświetleń: 84
 358. z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie WIR.I.7840.9.43.2020.MB (Z)
  Wyświetleń: 84
 359. Akty prawne
  Wyświetleń: 83
 360. Obwieszczenie z dnai 24 września 2020 o wydaniu decyzji WIR.II.746.1.43.2019.EP
  Wyświetleń: 83
 361. Wykazy nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do wydzierżawienia przy ul.Modrzewiowej
  Wyświetleń: 83
 362. z dnia 23 listopada 2020 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej WIR.V.7820.11.2020.MT
  Wyświetleń: 83
 363. obwieszczenie z dnia 24 listopada 2020 o wydaniu postanowienia WIR.V.7821.9.2020.KS
  Wyświetleń: 82
 364. Ogłoszenie o podpisanych porozumieniach dotyczących realizacji na terenie województwa kujawsko-pomorskiego rządowego „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018 - 2020"
  Wyświetleń: 82
 365. Uruchamianie pomocy finansowej dla poszkodowanych - przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych
  Wyświetleń: 82
 366. z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie Znak sprawy: WIR.V.7820.20.2020.KS
  Wyświetleń: 82
 367. z dnia 15 stycznia 2021 r w sprawie WIR.II.746.1.16.2020.ML
  Wyświetleń: 82
 368. z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie WIR.I.7840.9.99.2020.AP (Z)
  Wyświetleń: 82
 369. z dnia 3 grudnia 2020 r o wszczęciu postępowania administracyjnego WIR.II.746.1.44.2020.ML
  Wyświetleń: 82
 370. z dnia 30 marca 2021 r. Znak sprawy: WIR.V.7820.16.2020.KS
  Wyświetleń: 82
 371. Obwieszczenie z dnia 04 Listopada 2020r. o wydanych postanowieniach WIR.II.746.1.40.2020.EP
  Wyświetleń: 81
 372. Wyniki naboru wniosków w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021 finansowanego z Funduszu Solidarnościowego
  Wyświetleń: 81
 373. z dnia 11 grudnia 2020 r Nr 37/2020 dla spółki PKP Energetyka S.A. z siedzibą w Warszawie
  Wyświetleń: 81
 374. Obwieszczenie z dnia 20 października 2020 r. o wydanych postanowieniach WIR.II.746.1.31.2020.ML
  Wyświetleń: 80
 375. Obwieszczenie z dnia 29 września 2020 o wydanych postanowieniach
  Wyświetleń: 80
 376. Obwieszczenie z dnia 30.10.2020 o wydaniu decyzji WIR.II.746.1.9.2020.EP
  Wyświetleń: 80
 377. Potwierdzanie wystąpienia szkód na indywidualnych protokołach szacowania strat rolników poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych.
  Wyświetleń: 80
 378. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 80
 379. z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie WIR.II.746.1.45.2020.EP
  Wyświetleń: 80
 380. PROPOZYCJA - Wykaz oddziałów szpitalnych pierwszego wyboru dla zespołów ratownictwa medycznego na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego
  Wyświetleń: 79
 381. z dnia 11 grudnia 2020 r o wszczęciu postępowania administracyjnego WIR.I.7840.9.85.2020.MO(Z)
  Wyświetleń: 79
 382. z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie przystąpienia do przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
  Wyświetleń: 79
 383. z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie WIR.I.7840.9.34.2020.AP (Z)
  Wyświetleń: 79
 384. zawiadomienie z dnia 25 listopada 2020 r. WIR.V.7821.7.2020.JA
  Wyświetleń: 79
 385. Informacja o zgromadzeniu publicznym dnia 03 października 2020 r. w Oborowie
  Wyświetleń: 78
 386. obwieszczenie z dnia 06 Listopada 2020r. o wszczęciu postępowania adinistracyjnego WIR.II.746.1.36.2020.EP
  Wyświetleń: 78
 387. Obwieszczenie z dnia 20 października 2020 r. o wydanych postanowieniach WIR.II.746.1.37.2020.ML
  Wyświetleń: 78
 388. z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie WIR.I.7840.9.99.2020.AP (D)
  Wyświetleń: 78
 389. Obwieszczenie z dnia 30 wreśnia 2020 o wydaniu decyzji WIR.II.746.1.28.2020.ML
  Wyświetleń: 77
 390. z dnia 18 marca 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.5.2021.ML
  Wyświetleń: 77
 391. Zakończenie specjalizacji. Państwowy Egzamin Specjalizacyjny
  Wyświetleń: 77
 392. Obwieszczenie z dnai 29 września o wszczęciu postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 76
 393. Obwieszczenie z dnia 30 września 2020 o wydaniu decyzji WIR.II.746.1.13.2020.ML
  Wyświetleń: 76
 394. z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie WIR.V.7821.10.2020.JB
  Wyświetleń: 76
 395. z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie WIR.II.746.1.38.2020.ML
  Wyświetleń: 76
 396. Sprawozdawczość finansowa
  Wyświetleń: 75
 397. z dnia 22 lutego 2021 r.w sprawie WIR.I.7840.9.43.2020.MB (D)
  Wyświetleń: 75
 398. z dnia 26 lutego 2021 r. znak: WIR.II.746.1.32.2020.ML
  Wyświetleń: 75
 399. Karta Statystyczna Szpitalna Ogólna na podstawie formularza MZ/Szp-11
  Wyświetleń: 74
 400. Kształcenie podyplomowe farmaceutów
  Wyświetleń: 74
 401. Kształcenie podyplomowe w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia
  Wyświetleń: 74
 402. Raport o stanie zapewnienia dostępności
  Wyświetleń: 73
 403. z dnia 03 grudnia 2020 r o wszczęciu postępowania administracyjnego WIR.I.7840.9.98.2020.MB (Z)
  Wyświetleń: 73
 404. Obwieszczenie z dnia 28 września 2020 o wydanych postanowieniach
  Wyświetleń: 72
 405. Struktura niepełnosprawności w powiatach województwa kujawsko-pomorskiego Karty podstawowe
  Wyświetleń: 72
 406. z dnia 11 grudnia 2020 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 72
 407. Ogłoszenie o zgromadzeniu publicznym w dniu 27.09.2020r. w Oborowie
  Wyświetleń: 71
 408. Pomoc techniczna w ramach programu PROW-2014-2020 (rozdział 01041 § 2218,2219)
  Wyświetleń: 71
 409. Przyznawanie statusu Zakładu Pracy Chronionej
  Wyświetleń: 71
 410. z dnia 27 listopada 2020 r zawiadomienie WIR.II.746.1.12.2020.ML
  Wyświetleń: 71
 411. z dnia 30 marca 2021 r. znak: WIR.II.746.1. 11.2021.ML
  Wyświetleń: 71
 412. Obwieszczenie z dnia 02.10.2020 o wydanych poztanowieniach
  Wyświetleń: 70
 413. Obwieszczenie z dnia 12.10.2020 o wydaniu decyzji nr: 34/2020
  Wyświetleń: 70
 414. Obwieszczenie z dnia 21 października 2020 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 70
 415. z dnia 3 lutego 2021 r. w sprawie WIR.II.746.1.42.2020.EP
  Wyświetleń: 70
 416. z dnia 30 listopada 2020 r o wydanych postanowieniach WIR.II.746.1.27.2020.ML
  Wyświetleń: 70
 417. Obwieszczenie z dnia 30 września o wydaniu decyzji WIR.II.746.1.18.2020.ML
  Wyświetleń: 69
 418. Regulamin konkursu na wybór organizacji partnerskich o zasięgu ogólnopolskim lub ponadregionalnym z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020
  Wyświetleń: 69
 419. z dnia 1 grudnia 2020 r. zawiadomienie WIR.II.746.1.34.2020.ML
  Wyświetleń: 69
 420. z dnia 11 grudnia 2020 r o wszczęciu postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 69
 421. Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę
  Wyświetleń: 68
 422. Obwieszczenie z dnia 30 września o wszczęciu postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 68
 423. psycholog w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
  Wyświetleń: 68
 424. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej poprzez dokonanie darowizny
  Wyświetleń: 68
 425. z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie WIR.II.746.1.46.2020.EP
  Wyświetleń: 68
 426. Obwieszczenie z dnia 13 listopada 2020 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego WIR.I.7840.9.12.2020.MB (Z)
  Wyświetleń: 67
 427. z dnia 3 lutego 2021 r. w sprawie WIR.II.746.1.41.2020.EP
  Wyświetleń: 67
 428. ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 2 listopada 2020 r., pod nazwą „Zapytanie ofertowe/ogłoszenie o zamówieniu na realizację zamówienia: „Wykonanie instalacji elektrycznej dla pomieszczenia serwerowni w budynku Delegatury Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego
  Wyświetleń: 67
 429. Inne dokumenty wydawane cudzoziemcom
  Wyświetleń: 66
 430. z dnia 10 lutego 2021 r. w sprawie WIR.II.746.1.43.2020.EP
  Wyświetleń: 66
 431. Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę w sprawie WIR.I.7840.2.47.2020.PK
  Wyświetleń: 65
 432. Informacja o zgromadzeniu publicznym dnia 07 października 2020 r w Bydgoszczy
  Wyświetleń: 65
 433. Obwieszczenie z dnia 29 września 2020 r. o wydanych postanowieniach
  Wyświetleń: 65
 434. Obwieszczenie z dnia 30 września 2020 o wydaniu decyzji WIR.II.746.1.25.2020.ML
  Wyświetleń: 65
 435. WIR.II.746.1.26.2020.ML z dnia 23 grudnia 2020 r.
  Wyświetleń: 63
 436. z dnia 31 marca 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.50.2020.EP
  Wyświetleń: 63
 437. z dnia 11 grudnia 2020 r o wszczęciu postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 63
 438. Z dnia 23 listopada 2020 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego WIR.I.7840.9.21.2020.AP (Z)
  Wyświetleń: 63
 439. PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ POŁOŻONEJ W TORUNIU PRZY UL. WAPIENNEJ 5
  Wyświetleń: 62
 440. z dnia 24 marca 2021 r. znak: WIR.II.746.1. 51.2020.JG
  Wyświetleń: 62
 441. z dnia 31 marca 2021 r. Znak sprawy: WIR.V.7821.8.2020.JA
  Wyświetleń: 62
 442. decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 listopada 2020 r.
  Wyświetleń: 61
 443. Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę Nr sprawy: WIR.I.7840.1.9.2020.AP
  Wyświetleń: 61
 444. z dnia 26 lutego 2021 r.
  Wyświetleń: 61
 445. Senior 2021 -2025 Edycja 2021
  Wyświetleń: 60
 446. z dnia 4 marca 2020 r. o wydanych uzgodnieniach w sprawie WIR.II.746.1.33.2020.ML
  Wyświetleń: 60
 447. Karta pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej
  Wyświetleń: 59
 448. Zgłoszenie budowy lub wykonania innych robót budowlanych
  Wyświetleń: 59
 449. Wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę
  Wyświetleń: 58
 450. Kształcenie podyplomowe diagnostów laboratoryjnych
  Wyświetleń: 57
 451. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w obszarze pomocy społecznej
  Wyświetleń: 57
 452. z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie WIR.I.7840.9.54.2020.MB (D)
  Wyświetleń: 57
 453. z dnia 10 grudnia 2020 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 56
 454. Informacja dotycząca procedury uzyskania dostępu do danych osobowych przetwarzanych w Wizowym Systemie Informacyjnym (VIS)
  Wyświetleń: 55
 455. ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do wydzierżawienia przy ul. Wojska Polskiego
  Wyświetleń: 55
 456. z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie WIR.II.746.1.37.2020.ML
  Wyświetleń: 55
 457. Wydanie zezwolenia na przyjęcie, pomimo przekroczenia dopuszczalnej liczby dzieci, kolejnego dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej
  Wyświetleń: 54
 458. z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie WIR.II.747.2.1.2021.EP
  Wyświetleń: 54
 459. ogłoszenie Starosty Nakielskiego w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 53
 460. z dnia 22 lutego 2021 r. w sprawie WIR.I.7840.9.22.2020.AP (D)
  Wyświetleń: 53
 461. z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie WIR.I.7840.9.34.2020.AP (D)
  Wyświetleń: 53
 462. Rejestr zgłoszeń budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1-3, przebudowy, o której mowa w art. 29 ust. 3 pkt 1 lit. a, oraz instalowania, o którym mowa w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d ustawy Prawo budowlane, z wyłączeniem obiektów budowlanych usytuowane
  Wyświetleń: 52
 463. wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do zawarcia umowy dzierżawy
  Wyświetleń: 52
 464. Kierunki działań na rzecz osób starszych w województwie kujawsko-pomorskim
  Wyświetleń: 51
 465. Starosta Lipnowski informuje, iż z zasobu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczone zostały do najmu na okres 3 lat następujące lokale położone na nieruchomości
  Wyświetleń: 51
 466. Wydanie/wymiana dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu obywatela Unii Europejskiej
  Wyświetleń: 51
 467. Przedłużanie okresu pobytu w ramach ruchu bezwizowego
  Wyświetleń: 50
 468. Starosta Radziejowski przekazuje wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze darowizny
  Wyświetleń: 49
 469. Wydawanie zgody na likwidacje placówki opiekuńczo-wychowawczej
  Wyświetleń: 49
 470. wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze zamiany stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych w Grudziądzu przy ul. Rapackiego 66 oraz Alei Żwirki i ul. Solidarności
  Wyświetleń: 49
 471. Starosta Lipnowski przesyła wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu
  Wyświetleń: 47
 472. SZKOŁY, KTÓRYM PRZYZNANO DOTACJĘ W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU „AKTYWNATABLICA”
  Wyświetleń: 47
 473. z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie WIR.II.746.1.62.2020.JB
  Wyświetleń: 46
 474. Zasady pobytu obywateli Unii Europejskiej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
  Wyświetleń: 46
 475. Zestawienie zbiorcze szpitali poziomy - stan na dzień 14.10.2020r godz. 9.00
  Wyświetleń: 45
 476. Wniosek o wydanie decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości (wzór formularza PB-14)
  Wyświetleń: 44
 477. z dnia 22 lutego 2021 r. w sprawie WIR.II.746.1.49.2020.ML
  Wyświetleń: 43
 478. Zezwolenie na zwiększenie liczby dzieci do 10 w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego, w związku z planowanym umieszczeniem rodzeństwa
  Wyświetleń: 43
 479. Ogłoszenie o otwartym naborze partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji (FAMI) na podstawie ustawy z dnia 11 lipca 2014 r (persepektywa finansowa 2014-2020)
  Wyświetleń: 42
 480. Wydanie/wymiana karty pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej
  Wyświetleń: 42
 481. Wymiana lub wydanie nowego zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela Unii Europejskiej
  Wyświetleń: 42
 482. Obwieszczenie z dnia 24 września 2020 o wszczęciu postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 41
 483. Informacja o działaniach podejmowanych wobec Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w 2020 roku przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową
  Wyświetleń: 40
 484. Nowy artykuł
  Wyświetleń: 40
 485. Wniosek o ostemplowanie przedłożonego dziennika budowy (wzór)
  Wyświetleń: 40
 486. z dnia 31 marca 2021 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 40
 487. Przedłużanie wiz
  Wyświetleń: 39
 488. Ogłoszenie przetargu na sprzedaż zbędnych składników majątku ruchomego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego
  Wyświetleń: 37
 489. Ponowne ogłoszenie o naborze członka Rady Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Bydgoszczy
  Wyświetleń: 37
 490. Składanie wniosków i dokonywanie zgłoszeń w formie elektronicznej
  Wyświetleń: 37
 491. Wydanie/wymiana karty stałego pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej
  Wyświetleń: 37
 492. ZAPYTANIE OFERTOWE/OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU z dnia 06 października 2020 r., pod nazwą Zaproszenie do złożenia oferty na realizację zamówienia dotyczącego dostawy masek filtrujących na potrzeby Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.
  Wyświetleń: 36
 493. Starostwo Powiatowe w Radziejowie w załączeniu przekazuje informację o nieruchomościach przeznaczonych do najmu
  Wyświetleń: 35
 494. Prezydent miasta Bydgoszczy jako starosta wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej przekazuje do publicznej informacji wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedania w drodze bezprzetargowej
  Wyświetleń: 34
 495. Prezydent miasta Bydgoszczy przekazuje wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie przetargowym
  Wyświetleń: 34
 496. Starosta Radziejowski przekazuje wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu
  Wyświetleń: 33
 497. Wniosek o przeniesienie praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia, wobec którego organ nie wniósł sprzeciwu (wzór formularza PB-11)
  Wyświetleń: 33
 498. Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę adresarek dla Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, zajmujących się obsługą cudzoziemców - obywateli państw trzecich
  Wyświetleń: 33
 499. Zgłoszenie rozbiórki (wzór formularza PB-4)
  Wyświetleń: 33
 500. Ogłoszenie Starosty Inowrocławskiego w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę
  Wyświetleń: 32
 501. ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 24 września 2020 r., pod nazwą „Zapytanie ofertowe/ogłoszenie o zamówieniu na realizację zamówienia: „Opracowanie dokumentacji Programu funkcjonalno-użytkowego (PFU) oraz opracowania wartości kosztorysowej
  Wyświetleń: 32
 502. Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu lub jego części (wzór formularza PB-18)
  Wyświetleń: 32
 503. Wniosek o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę (wzór formularza PB-9)
  Wyświetleń: 30
 504. Wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę (wzór formularza PB-3)
  Wyświetleń: 30
 505. ogłoszenie o naborze na stanowisko – inspektor wojewódzki do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
  Wyświetleń: 29
 506. ogłoszenie Starosty Żnińskiego z dnia 23 marca br. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do oddania w najem.
  Wyświetleń: 29
 507. PREZYDENT MIASTA BYDGOSZCZY ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa
  Wyświetleń: 29
 508. PREZYDENT MIASTA BYDGOSZCZY ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa
  Wyświetleń: 29
 509. z dnia 8 kwietnia 2021 r. Znak sprawy: WIR.V.7820.6.2019.MT
  Wyświetleń: 26
 510. z dnia 31 grudnia 2020 r.
  Wyświetleń: 24
 511. Starosta Lipnowski wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej przekazuje informacje o nieruchomości przeznaczoej do zdobycia
  Wyświetleń: 23
 512. z dnia 13 kwietnia 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.8.2021.ML
  Wyświetleń: 21
 513. z dnia 13 kwietnia 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.7.2021.ML
  Wyświetleń: 19
 514. z dnia 13 kwietnia 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.11.2021.ML
  Wyświetleń: 17
 515. z dnia 13 kwietnia 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.15.2021.ML
  Wyświetleń: 15
 516. Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę Nr sprawy: WIR.I.7840.2.59.2020.AP
  Wyświetleń: 14
 517. wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej udział w nieruchomości przy ul. 20 Stycznia 1920 r.
  Wyświetleń: 14
 518. z dnia 13 kwietnia 2021 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.10.2021.ML
  Wyświetleń: 13
 519. ogłoszenie o naborze na stanowisko – inspektor wojewódzki w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej
  Wyświetleń: 7
 520. przetarg na dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do wydzierżawienia przy ul. Grunwaldzka
  Wyświetleń: 3
 521. przetarg na dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do wydzierżawienia przy ul. Modrzewiowa –garaż i najem garażu
  Wyświetleń: 2
 522. przetarg na dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do wydzierżawienia przy ul. Niemcewicza- garaż
  Wyświetleń: 2
 523. przetarg na dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do wydzierżawienia przy ul. Wojska Polskiego – garaż
  Wyświetleń: 2
 524. przetarg na dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do wydzierżawienia przy ul. Wojska Polskiego – pawilon handlowy
  Wyświetleń: 2