Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - EDYCJA 2021

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - EDYCJA 2021

Informacja o obowiązku podejmowania działań informacyjnych dotyczących dofinansowania zadań z państwowych funduszy celowych (obowiązuje od 25 czerwca 2021 r.):

  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych (Dz.U. z 2021 r. poz. 953) PDF[załącznik] (549,70KB)

Działania informacyjne – link do strony Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (https://www.gov.pl/web/premier/dzialania-informacyjne

Na podstawie ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg

 

Wojewoda Kujawsko-Pomorski ogłasza nabór wniosków o dofinansowania zadań mających na celu wyłącznie poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych

 

Ogłoszenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o naborze wniosków nr 2/2021/RFRD/BPDP PDF[załącznik] (2,26MB)

Załączniki do ogłoszenia o naborze:

-  Minimalne kryteria klasyfikacji i zakres przedmiotowy zadań do dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych DOC[załącznik] (77,00KB)

-  WR-D-41-3 Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych. Część 3: Projektowanie przejść dla pieszych PDF[załącznik] (11,64MB)

-  WR-D-41-4 Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych. Część 4: Projektowanie oświetlenia przejść dla pieszych PDF[załącznik] (10,74MB)

-  Kryteria oceny wniosków 2/2021/RFRD/BPDP PDF[załącznik] (2,10MB)

-  Szczegółowe zasady naboru wniosków 2/2021/RFRD/BPDP PDF[załącznik] (2,65MB)

-  Wzór oświadczenia wnioskodawcy w sprawie zaliczenia drogi objętej inwestycją do odpowiedniej kategorii drogi publicznej DOCX[załącznik] (20,50KB)

- Wzór wniosku  o dofinansowanie XLSX[załącznik] (62,23KB)

Zatwierdzona Lista zadań rekomendowanych do dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – zadania mające na celu wyłącznie poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych – województwo kujawsko-pomorskie – nabór nr 2/2021/RFRD/BPDP (nabór uzupełniający) – edycja na rok 2021

Zatwierdzenie listy przez Prezesa Rady Ministrów PDF[załącznik] (105,00KB)            

Lista zadań rekomendowanych na 2021 rok XLSX[załącznik] (41,35KB)
                       

Na podstawie ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg


Wojewoda Kujawsko-Pomorski ogłasza nabór wniosków o dofinansowania zadań mających na celu wyłącznie poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych

 

Komunikat nr 2 do ogłoszenia Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o naborze wniosków nr 1/2021/RFRD/BPDP w sprawie zmiany poziomów dofinansowania wskazanych w komunikacie do ogłoszenia Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o naborze wniosków nr 1/2021/RFRD/BPDP oraz ustalenia nowych poziomów dofinansowania  PDF[załącznik] (992,50KB)

Komunikat do ogłoszenia Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o naborze wniosków nr 1/2021/RFRD/BPDP w sprawie ustalenia poziomów dofinansowania  PDF[załącznik] (841,91KB)


Ogłoszenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o naborze wniosków nr 1/2021/RFRD/BPDP PDF[załącznik] (1,57MB)

Załączniki do ogłoszenia o naborze:

- Minimalne kryteria klasyfikacji i zakres przedmiotowy zadań do dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych DOC[załącznik] (94,50KB)

dodatkowe odnośniki:

PDFKryteria oceny wniosków RFRD_BPdP_2021_ver.2.pdf (2,20MB)
PDFSzczegółowe zasady naboru wniosków RFRD_BPdP_2021.pdf (2,06MB)
PDFINSTRUKCJA - WZÓR WNIOSKU BPDP_RFRD.pdf (200,51KB)
XLSXwzór wniosku BPDP.xlsx (52,22KB)
 

- WR-D-41-3 Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych. Część 3: Projektowanie przejść dla pieszych PDF[załącznik] (11,64MB)

-  WR-D-41-4 Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych. Część 4: Projektowanie oświetlenia przejść dla pieszych PDF[załącznik] (10,74MB)

- ustawa o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg PDF[załącznik] (84,90KB)

 

Na podstawie ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg

Wojewoda Kujawsko-Pomorski ogłasza nabór wniosków o dofinansowania zadań mających na celu wyłącznie poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych

 

Zatwierdzona Lista zadań rekomendowanych do dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – zadania mające na celu wyłącznie poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych – województwo kujawsko-pomorskie – nabór nr 1/2021/RFRD/BPDP

Lista zadań rekomendowanych na rok 2021 – przejścia dla pieszych (nabór 1/2021/RFRD/BPDP) XLSXZatwierdzona Lista zadań rekomendowanych do dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (73,01KB)

 


Na podstawie ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Dróg Samorządowych

Wojewoda Kujawsko-Pomorski ogłasza nabór wniosków o dofinansowania zadań
w ramach Funduszu Dróg Samorządowych

 

Zatwierdzona Lista zadań rekomendowanych do dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (rok 2021) – województwo kujawsko-pomorskie – nabór nr 1/2020/FDS


Ogłoszenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o naborze wniosków nr 1/2020/FDS PDFzałącznik (4,07MB)


Załączniki do ogłoszenia o naborze:
- wzór wniosku o dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych – budowa/rozbudowa/przebudowa [załącznik]
- wzór wniosku o dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych – remont [załącznik]
- Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie zadania DOCXzałącznik (272,27KB)
- Kryteria oceny oceny wniosków o dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych (nabór wniosków na rok 2021 nr 1/2020/FDS) PDFzałącznik (7,71MB)

Informacja dotycząca zasad kwalifikowalności kosztów przygotowania dokumentacji dla zadań realizowanych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych PDFzałącznik (545,84KB)