Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - EDYCJA 2020

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - EDYCJA 2020

PDFZatwierdzona Lista zadań rekomendowanych do dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych – województwo kujawsko-pomorskie – nabór nr 2/2020/FDS (uzupełniający nabór wniosków w ramach środków dostępnych w roku 2020) (2,49MB)
 

Na podstawie ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Dróg Samorządowych


Wojewoda Kujawsko-Pomorski ogłasza nabór uzupełniający wniosków o dofinansowania zadań w ramach Funduszu Dróg Samorządowych


Ogłoszenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o naborze wniosków nr 2/2020/FDS PDFzałącznik (3,93MB)

Komunikat z dnia 23 listopada 2020 r. dotyczący wysokości środków z FDS oraz ich podziału pomiędzy zadania gminne i powiatowe PDFzałącznik (409,95KB)


Załączniki do ogłoszenia o naborze:
- wzór wniosku o dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych – budowa (rozbudowa) / przebudowa / remont
- Ustawa z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Dróg Samorządowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1430 z późn. zm.) PDFzałącznik (521,79KB)
- Kryteria oceny wniosków o dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych (nabór wniosków na rok 2020 nr 2/2020/FDS PDFzałącznik (1,97MB)
 -załącznik do kryteriów oceny wniosków PDFzałącznik (293,33KB)

Wytyczne Ministra Infrastruktury dotyczące informowania o źródle finansowania - Wytyczne dotyczące wyglądu i ustawienia tablic informacyjnych dla zadań gminnych, powiatowych oraz mostowych (obowiązują od dnia 18.06.2020 r. do dnia 24 czerwca 2021 r . DOCXzałącznik (163,06KB)

Link do strony Ministerstwa Infrastruktury: https://www.gov.pl/web/infrastruktura/fundusz-drog-samorzadowych

PDFWytyczne w zakresie tablic informacyjnych dla zadań dofinansowanych z FDS w województwie kujawsko - pomorskim - nieaktualne - obowiązywały do dnia 17.06.2020 r. (550,91KB)
wzór wniosku o rozliczenie płatności w ramach dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych (nabór nr 2/2019/FDS - edycja 2020 r.): 
- DOCXwniosek o rozliczenie płatności, (65,20KB)
- informacja finansowa dotycząca rozliczenia oraz źródeł finansowania, stanowiącą załącznik nr 1 do wniosku o rozliczenie płatności w ramach dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych

Zatwierdzona Lista zadań rekomendowanych do dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych – województwo kujawsko-pomorskie
Nabór 2/2019/FDS

 

LISTA ZMIENIONA NR 7 (NABÓR 2/2019/FDS) XLSXzałącznik (164,70KB)
LISTA ZMIENIONA NR 6 (NABÓR 2/2019/FDS) XLSXzałącznik (160,35KB)
LISTA ZMIENIONA NR 5 (NABÓR 2/2019/FDS) XLSXzałącznik (159,83KB)
LISTA ZMIENIONA NR 4 (NABÓR 2/2019/FDS) XLSzałącznik (161,44KB)
LISTA ZMIENIONA NR 3 (NABÓR 2/2019/FDS) XLSXzałącznik (159,97KB)
LISTA ZMIENIONA NR 2 (NABÓR 2/2019/FDS) XLSXzałącznik (159,33KB)
LISTA ZMIENIONA NR 1 (NABÓR 2/2019/FDS) XLSzałacznik (154,04KB)

Lista zatwierdzona przez Prezesa Rady Ministrów PDFzałącznik (265,68KB)
Lista zatwierdzona - podsumowanie  PDFzałącznik (158,12KB)
Lista podstawowa zadań powiatowych PDFzałącznik (191,36KB)
Lista podstawowa zadań gminnych PDFzałącznik (374,02KB)
Lista rezerwowa zadań powiatowych PDFzałącznik (172,38KB)
Lista rezerwowa zadań gminnych PDFzałącznik (232,99KB)
 

Lista zadań 2020 – informacja o pracownikach prowadzących projekty XLSzałącznik (89,50KB)


Na podstawie ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Dróg Samorządowych


Wojewoda Kujawsko-Pomorski ogłasza nabór wniosków o dofinansowania zadań
w ramach Funduszu Dróg Samorządowych


Ogłoszenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o naborze wniosków nr 2/2019/FDS PDFzałącznik (7,76MB)

Załączniki do ogłoszenia o naborze:
- wzór wniosku o dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych – budowa/ rozbudowa/przebudowa
XLSXzałącznik (151,68KB)
- wzór wniosku o dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych – remont XLSXzałącznik (127,06KB)
- Rekomendacje Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w zakresie kryteriów oceny wniosku PDFzałącznik (1,37MB)
- Ustawa z  dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Dróg Samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2161 z późn. zm.) PDFzałącznik (467,51KB)
- Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie zadania w zakresie budowy (rozbudowy), przebudowy, remontu drogi   powiatowej lub drogi gminnej. DOCXzałącznnik (290,19KB)
- Kryteria oceny oceny wniosków o dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych (nabór wniosków na rok 2020 nr 2/2019/FDS PDFzałączik (17,53MB)

Komunikat do ogłoszenia Wojewody Kujawsko - Pomorskiego o naborze wniosków nr 2/2019/FDS  PDFzałącznik (567,45KB)