Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

WIR.II.746.1.51.2021.ML z dnia 4 lutego 2022 r.

 

 

OBWIESZCZENIE

WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO

z dnia 4 lutego 2022 r.

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r., poz. 741 ze zm.),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

 

- Wójta Gminy Włocławek z dnia 5 stycznia 2022 r., znak: RBRiGK.6733.1.1.2022.ŁK;

- Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego w Warszawie z dnia 14 stycznia 2022 r., znak: DOP-WPGP.483.3.2022.2.PDo;

- Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 1/TZ/2022 z dnia 5 stycznia 2022 r., znak: ZKPPT.7637.407.2021;

 

 

uzgadniających projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym pn.: „Przebudowa odcinka istniejącej dwutorowej napowietrznej linii 110 kV relacji Włocławek Wschód – Konin, na działce nr ewid. 242/5, obręb 0016 Łagiewniki, gmina Włocławek”.

 

 

Znak sprawy: WIR.II.746.1.51.2021.ML

Z up. Wojewody

Kujawsko-Pomorskiego

Szczepan Bukłaho

Kierownik

Oddziału Planowania

i Zagospodarowania Przestrzennego

Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa