Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

WIR.II.746.1.53.2021.ML z dnia 31 stycznia 2022 r.

 

 

OBWIESZCZENIE

WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO

z dnia 31 stycznia 2022 r.

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r., poz. 741 ze zm.),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

 

- Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Toruniu z dnia
11 stycznia 2022 r., znak: WUOZ.T.ZAR.5151.3.2022.WS;

- Zarząd Dróg Miejskich w Grudziądzu z dnia 13 stycznia 2022 r., znak: ZDM-I-E.4400. 1.2022.PG;

- Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego w Warszawie z dnia 25 stycznia 2022 r., znak: DOP-WPGP.483.22.2022.2.DL;

- Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 stycznia 2022 r., znak: ZKPPT.7637.2.2022;

- Prezydenta Grudziądza z dnia 11 stycznia 2022  r., znak: PP-II.6730.1.1.2022;

 

 

uzgadniających projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych pn.: „Budowa gazociągu średniego ciśnienia dn 160 PE, na działkach nr ewid. 1/7, obręb 0084 Grudziądz Miasto i nr ewid. 1/28, obręb 0091 Grudziądz Miasto, położonych
w Grudziądzu
”.

 

Znak sprawy: WIR.II.746.1.53.2021.ML

 

Z up. Wojewody

Kujawsko-Pomorskiego

Szczepan Bukłaho

Kierownik

Oddziału Planowania

i Zagospodarowania Przestrzennego

Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa