Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

decyzja nr 5/2022 z dnia 19 stycznia 2022 r.

Termin udostępnienia: 21.01.2022 r. – 4.02.2022 r.

 

            Na podstawie art. art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 2373 ze zm.) udostępnia się treść decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr 5/2022 z dnia 19 stycznia 2022 r. (znak sprawy: WIR.I.7840.3.44.2021.MO) o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę dla zamierzenia budowlanego pn.: „Budowa oczyszczalni ścieków przemysłowych dla zakładu Crisp Malt Sp. z o. o.” realizowanego na działce nr ewid. 261/2 obręb 342 i działce nr ewid. 220 obręb 341 w Bydgoszczy.

 

z up. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

Agnieszka Żurawlew

Kierownik Oddziału Architektury i Budownictwa

w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa

 

 

Zał.: PDFdecyzja nr 5/2022 z dnia 19 stycznia 2022 r. (2,35MB)