Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

WIR.II.746.1.56.2021.ML z dnia 13 stycznia 2022 r

 

 

OBWIESZCZENIE

WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO

z dnia 13 stycznia 2021 r.

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r., poz. 741 ze zm.),

zawiadamiam o wydanym postanowieniu przez:

- Miejski Zarząd Dróg w Toruniu z dnia 20 grudnia 2021 r., znak: EU.4300.3.31.2020.S.K.;

 

 

uzgadniającym projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych pn.: „Budowa sieci elektroenergetycznej SN 15 kV oraz demontażu linii napowietrznej SN 15 kV, na działkach nr ewid. 163 i 22, obręb 0033 Toruń Miasto, położonych w Toruniu, przy ul. Polnej i Inżynierskiej”.

 

 

 

Znak sprawy: WIR.II.746.1.56.2021.ML

Z up. Wojewody

Kujawsko-Pomorskiego

Szczepan Bukłaho

Kierownik

Oddziału Planowania

i Zagospodarowania Przestrzennego

Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa