Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

WIR.II.746.1.54.2021.ML z dnia 14 stycznia 2022 r.

 

 

OBWIESZCZENIE

WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO

z dnia 14 stycznia 2021 r.

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r., poz. 741 ze zm.),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

 

- Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 22 grudnia 2021 r., znak: WST.612.1.611.2021.KMR;

- Wójta Gminy Osie z dnia 15 grudnia 2021 r., znak: ROŚBiGK.670.30.2021.JA;

- Powiatowy Zarząd Dróg w Świeciu z dnia 21 grudnia 2021 r., znak: PZD.439/250/2021
L. Dz. 1645/11/KK1;

- Starostę Świeckiego z dnia 22 grudnia 2021 r., znak: BOŚ.673.O.2599.2021;

 

 

 

uzgadniających projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych pn.: „Budowa wewnętrznej linii zasilającej w ramach realizacji obiektu radiokomunikacyjnego sieci łączności bezprzewodowej GSM-R 10859_L215_Osie_004
dla modernizacji linii kolejowej nr 215 na liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach NPW ERTMS, na działkach nr ewid. 108, 109 i 307/1, obręb 0007 Osie, gmina Osie
”.

 

Znak sprawy: WIR.II.746.1.54.2021.ML

Z up. Wojewody

Kujawsko-Pomorskiego

Szczepan Bukłaho

Kierownik

Oddziału Planowania

i Zagospodarowania Przestrzennego

Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa